Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

May Paglaum Walay Sapayan sang Mapiot gid nga Kalibutan

May Paglaum Walay Sapayan sang Mapiot gid nga Kalibutan

 May Paglaum Walay Sapayan sang Mapiot gid nga Kalibutan

“ANG ordinaryo nga mga tawo mas sampaton karon sa paghimo sing mapuslanon nga butang para sa publiko kag sa paglubad sa kinaandan nga mga problema sangsa nagligad.” Amo ini ang ginsiling sang anay presidente sang Estados Unidos nga si Bill Clinton sa isa ka komperensia sa Ottawa, Canada, sang Marso 2006. Naghinakop sia nga sugod sang mag-tsunami sang 2004, ang mga indibiduwal sa bug-os nga kalibutan nagabinuligay na kag nagsiling sia sing malaumon nga ang kalibutan yara karon sa “tion nga kinahanglan gid sang mga tawo ang isa kag isa.”

Makapaabot bala kita nga pahulagon sang kinaugali nga mga kalamidad ang mga tawo sa bug-os nga kalibutan nga magbuligay agod matigayon ang isa ka mas maayo nga palaabuton? Ang pagsiling nga “kinahanglan gid sang mga tawo ang isa kag isa” masaligan bala nga basihan para lauman ang isa ka palaabuton nga may matuod nga paghidait kag walay katubtuban nga kalig-unan?

Tuburan sang Matuod nga Paglaum

Ginapakita sang malawig nga maragtas sang tawo sa sulod sang kapin  sa anom ka libo ka tuig nga pirme ginapaslaw sang mga tawo ang isa kag isa. Gani, ang inspirado nga Kasulatan nagalaygay sa aton: “Dili kamo magsalig sa mga dungganon, ukon sa anak sang dutan-on nga tawo, nga sa iya wala sing kaluwasan.” (Salmo 146:3) Ang pagsalig naton sa mga organisasyon, materyal nga mga butang, kag mga handum sini nga kalibutan nagadul-ong lamang sa kapaslawan. Ngaa? Bangod “ang kalibutan nagataliwan kag amo man ang kailigbon sini.”—1 Juan 2:17.

Apang, sa sulod sang mga siglo, ang Dios amo ang wala nagakapaslawan nga paglaum sang matarong nga mga tawo. Ang Biblia nagatawag sa iya nga ‘paglaum sang dumaan nga Israel’ kag ‘paglaum sang katigulangan sang Israel,’ kag nagaunod ini sing madamo nga ekspresyon sang paglaum, pagsalig, kag kompiansa sa iya. (Jeremias 14:8; 17:13; 50:7) Sa pagkamatuod, ang Kasulatan nagapalig-on sa aton nga ‘maglaum kay Jehova.’—Salmo 27:14.

Ang Hulubaton 3:5, 6 nagalaygay sa aton: “Magsalig kay Jehova sa bug-os mo nga tagipusuon kag indi magsandig sa imo kaugalingon nga paghangop. Sa tanan mo nga dalanon talupangda sia, kag tadlungon niya ang imo mga banas.” May rason gid nga magsalig ka sing bug-os sa sini nga saad bangod si Jehova nga Dios wala nagabag-o, masaligan, kag pirme niya ginatuman ang iya saad. (Malaquias 3:6; Santiago 1:17) Luyag niya ang labing maayo para sa imo, kag kon sundon mo pirme ang iya Pulong, ang Biblia, tuytuyan ka sini agod maatubang mo sing madinalag-on ining makahaladlok nga mga tion.—Isaias 48:17, 18.

Ang isa ka tawo nga bug-os tagipusuon nga nagasunod sa panuytoy sang Dios makasalig gid sa sini nga saad: “Dili ka mahadlok, kay ako upod sa imo. Dili ka manghulonghulong, kay ako ang imo Dios. Palig-unon ko ikaw. Buligan ko gid ikaw. Alay-ayon ko gid ikaw sang akon tuo nga kamot sang pagkamatarong.” (Isaias 41:10) Ang hugot nga pangamuyo kag ang pagpamalandong sa sini nga saad makalulugpay gid sa tanan nga nagahigugma kay Jehova nga Dios, kay nagabulig ini sa ila nga maatubang ang mabudlay nga mga kahimtangan kag mga kabalaka.

Binagbinaga si Andrea, isa ka Saksi ni Jehova kag iloy sang duha ka kabataan. Nagsiling sia: “Paagi lamang sa pangamuyo kag pagpamalandong sa mga saad ni Jehova nga may kabakod ako sa pagtindog liwat sa tion sang mga kabudlayan sa akon kabuhi. Mas mahapos ko mahuptan ang kalig-unan kon pirme ko ginadumdom nga si Jehova wala nagabag-o.”

Pabakura ang Imo Paglaum kay Jehova

Nagapatalupangod kon daw ano ka importante nga maglaum kay Jehova, ang isa ka salmista nagsiling: “May bugana nga paghidait ang mga nagahigugma sang imo kasuguan, kag wala sila sing kasandaran.” (Salmo 119:165) Ang hanuot nga pagtuon sa Pulong sang Dios makabulig gid sa imo agod pirme mo hunahunaon kag dumdumon ang maayo kag makapalig-on nga ‘butang nga matuod, serioso, matarong, putli, hiligugmaon, dungganon, labing maayo, kag dalayawon.’ Kon panikasugan mo gid nga pamatian, tun-an, batunon, kag himuon ini nga mga butang, “ang Dios sang paghidait mangin kaupod [mo].”—Filipos 4:8, 9.

Si John, nga may malawig na nga eksperiensia, nagsiling: “Antes ko bag-uhon ang akon pagtamod sa palaabuton, dapat anay nga bag-uhon ko ang akon personalidad kag panghunahuna agod matukod ko ang kaangtanan sa isa ka himpit kag di-makita nga Dios. Mahimo ko lamang ini kon mangin espirituwal nga tawo ako. Buot silingon, dapat mangin mahunahunaon ako pirme sa Dios, kag mahimo ko ini paagi sa pagbasa kag sa pagpamalandong sa iya inspirado nga Pulong.”

Kon mag-inom ka sing nagaparepresko kag nagahatag-kabuhi nga tubig sang kamatuoran gikan sa inspirado nga Kasulatan, ginaaplikar mo ang epektibo kag natilawan na nga paagi batok sa wala untat nga pagdagsa sang malain nga mga butang adlaw-adlaw sa media. Ang pag-aplikar sa ginasiling sang Biblia makapabakod man sang inyo kaangtanan subong pamilya kag makabulig sa pagpahaganhagan sa kahadlok. Dugang pa, nagasaad ang Dios nga handa sia nga “ipakita ang iya kusog para sa ila nga ang tagipusuon himpit sa iya.” (2 Cronica 16:9) Lubaron niya ang tanan agod wala ka na gid sing dapat pa nga kahadlukan.

Si Phinehas, nga nakalampuwas sa inaway kag tigdamo nga pagpamatay, nagsiling: “Natun-an ko nga itugyan ang akon kabuhi sa mainulikdon nga mga kamot ni Jehova. Ang pagsunod sa mga prinsipio sang Biblia nagbulig sa akon nga  malikawan ang madamo nga problema.” Kon nagasalig ka gid kay Jehova nga Dios, mabuligan ka niya nga malandas ang bisan ano nga problema. (Salmo 18:29) Ang isa ka bata nga suod sa iya mga ginikanan nagasalig gid sa ila kag nagabatyag nga naamligan bisan pa nga nagamasakit sia ukon nagakabalaka sa pila ka paagi. Mabatyagan mo man ini kon panikasugan kag batunon mo ang imbitasyon nga maglaum kay Jehova.—Salmo 37:34.

Isa ka Pat-od nga Sadsaran sang Paglaum

Nagsiling si Jesucristo sa iya mga sumulunod: “Mangamuyo kamo sa sining paagi: ‘Amay namon nga yara sa langit, pakabalaanon ang imo ngalan. Magkari ang imo ginharian. Matuman ang imo kabubut-on sa duta, subong sang sa langit.’” (Mateo 6:9, 10) Ining langitnon nga Ginharian—ang gobierno nga pagaharian ni Jesucristo—amo ang paagi sang Dios sa pagpakita sang Iya matarong nga pagkasoberano sa bug-os nga duta.—Salmo 2:7-12; Daniel 7:13, 14.

Ang lainlain nga rason sa pagkahadlok nga nagaapektar sa tanan nga aspekto sang kabuhi karon isa ka maathag nga palatandaan nga dapat na magpasilabot ang Dios. Makalilipay nga ina nga pagpasilabot malapit na! Sa karon, subong ang ginpalingkod sang Dios nga Mesianiko nga Hari, ginhatagan si Jesucristo sing awtoridad nga bindikahon ang pagkasoberano ni Jehova kag pakabalaanon ang Iya ngalan. (Mateo 28:18) Sa dili madugay, dulaon sang Ginharian ang tanan nga kabangdanan sang kahadlok kag kabalaka sa duta. Ginasambit sang Isaias 9:6 ang mga kredensiyal nga nagapakita nga si Jesus takus gid nga Manuggahom nga makadula sang aton mga kahadlok. Halimbawa, ginatawag sia nga “Dayon nga Amay,” “Makatilingala nga Manuglaygay,” kag “Prinsipe sang Paghidait.”

Binagbinaga ang mainanggaon nga ekspresyon nga “Dayon nga Amay.” Paagi sini, si Jesus may ikasarang kag awtoridad—kag handum man niya—nga hatagan ang matinumanon nga katawhan sing paglaum nga magkabuhi sing dayon sa duta paagi sa iya halad nga gawad. Buot silingon, hilwayon sila sa ulihi sa napanubli nga sala kag pagkadihimpit gikan sa una nga tawo, si Adan. (Mateo 20:28; Roma 5:12; 6:23) Gamiton man ni Cristo ang iya hatag-Dios nga awtoridad agod banhawon ang madamo nga napatay.—Juan 11:25, 26.

Sang diri sa duta, si Jesus isa gid ka “Makatilingala nga Manuglaygay.” Bangod sang iya ihibalo sa Pulong sang Dios kag sang iya tumalagsahon nga paghangop sa tawhanon nga kinaugali, nahibaluan ni Jesus kon paano lubaron ang mga problema sa matag-adlaw nga pagkabuhi. Sugod sang naglingkod sia sa trono sa langit, si Cristo padayon nga nangin isa ka “Makatilingala nga Manuglaygay,” nga nagaalagad subong ang panguna nga persona nga paagi sa iya nagapakigkomunikar si Jehova sa katawhan. Ang laygay ni Jesus, nga narekord sa Biblia, pirme maalamon kag walay kasaypanan. Ang ihibalo kag pagtuo sa sini nagadul-ong sa imo sa isa ka kabuhi nga hilway sa pagkawalay kapat-uran kag daku nga kahadlok.

Ginapakilala man sang Isaias 9:6 si Jesus subong “Prinsipe sang Paghidait.” Sa sini nga katungdanan, gamiton ni Cristo sa dili madugay ang iya gahom agod dulaon ang tanan nga indi pag-alalangay—sa politika, katilingban, kag ekonomiya. Paano? Paagi sa pagpasakop sang katawhan sa isa ka mahidaiton nga paggahom sang Mesianikong Ginharian.—Daniel 2:44.

Sa idalom sang paggahom sang Ginharian, ang walay katapusan nga paghidait magaluntad sa bug-os nga duta. Ngaa makasiguro ka sa sini? Ang rason ginasugid sang Isaias 11:9, diin mabasa naton: “Indi sila [ang mga sakop sang Ginharian] magahimo sing bisan ano nga halit ukon magatuga sing bisan ano nga kagulub-an sa bug-os ko nga bukid nga balaan; bangod ang duta pat-od gid nga matugob sang ihibalo ni Jehova subong sang tubig nga nagatabon sa dagat.” Sa ulihi, ang tanan nga tawo sa duta makatigayon sing sibu nga ihibalo sa Dios kag magatuman sa iya. Nalipay ka bala sa sini nga paglaum? Kon amo, indi magpalantang sa pagkuha sing hamili nga “ihibalo sang Dios.”

Matigayon mo ang nagapabakod-pagtuo kag nagahatag-kabuhi nga ihibalo sang Dios paagi sa pag-usisa kon ano gid ang ginatudlo sang Biblia tuhoy sa mga nagakatabo sa aton adlaw kag sa masanag nga palaabuton nga ginasaad sa Biblia. Busa, ginapalig-on ka namon nga batunon ang walay bayad nga programa sang pagtuon sa Biblia nga ginatanyag sang mga Saksi ni Jehova sa inyo lugar. Amo ini ang paagi agod mapahaganhagan ang kahadlok kag matigayon ang matuod nga paglaum walay sapayan sang mapiot gid nga kalibutan.

 [Kahon/​Mga piktyur sa pahina 7]

Kon Ngaa ang Ginharian Nagahatag sing Paglaum

Subong Hari sang Ginharian sang Dios, ginhatagan si Jesucristo sing ikasarang kag kinamatarong nga maggahom sa bug-os nga kalibutan. (Mateo 28:18) Ipasag-uli niya ang himpit nga pagkabalanse sang ekolohiya sang duta. Dulaon man niya ang mga balatian. Ang gamhanan nga mga buhat nga ginhimo ni Jesus sa duta patilaw lamang sa daku pa nga mga pagpakamaayo sang iya paggahom subong himpit kag masaligan nga Hari. Ano nga mga kinaiya sining Mesianiko nga Hari nga nalista sa ubos ang makagalanyat gid sa imo?

Madali palapitan.Marcos 10:13-16.

Rasonable kag walay pinasulabi.—Marcos 10:35-45.

Masaligan kag di-makagod.Mateo 4:5-7; Lucas 6:19.

Matarong kag makatarunganon.Isaias 11:3-5; Juan 5:30; 8:16.

Madinumdumon, mapatugsilingon, kag mapainubuson.Juan 13:3-15.

[Piktyur sa pahina 4]

Ang pagbasa sing Biblia kag pagpamalandong sa sini magapabakod sang aton pagsalig kay Jehova