Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Tuguti ang Pulong sang Dios nga Magtuytoy sa Imo mga Tikang

Tuguti ang Pulong sang Dios nga Magtuytoy sa Imo mga Tikang

 Tuguti ang Pulong sang Dios nga Magtuytoy sa Imo mga Tikang

“Ang imo pulong suga sa akon tiil, kag kapawa sa akon banas.”—SALMO 119:105.

1, 2. Ngaa wala makita sang kalabanan nga tawo ang dalan padulong sa matuod nga paghidait kag kalipay?

MAY madumduman ka bala nga higayon nga nangayo ka sing direksion? Ayhan malapit ka na gid lang sa imo destinasyon apang indi ka sigurado kon diin pa ikaw maliko. Ukon ayhan nagtalang ka kag kinahanglan nga sa iban ka nga dalan mag-agi. Bisan diin man sa sini, indi bala maalamon nga sundon ang direksion sang isa nga nakahibalo gid sang husto nga dalan? Ini nga tawo makabulig sa imo nga makalambot sa imo destinasyon.

2 Sa sulod sang linibo ka tuig, nagtinguha ang katawhan sa pagkabuhi nga wala sing bulig sang Dios. Apang, bangod nahamulag sa Dios, nagtalang ang di-himpit nga mga tawo. Indi nila makita ang dalan padulong sa matuod nga paghidait kag kalipay. Ngaa wala sila makalambot sa sini nga destinasyon? Kapin sa 2,500 ka tuig ang nagligad, si manalagna Jeremias nagsiling: “Wala sa tawo nga nagalakat bisan ang pagtuytoy sa iya tikang.” (Jeremias 10:23) Ang bisan sin-o nga nagatinguha sa pagtuytoy sang iya tikang nga wala nagapabulig sa isa nga may ikasarang gid sa pagbulig, pat-od nga malugaw-an. Sa pagkamatuod, kinahanglan gid sang katawhan ang husto nga direksion!

3. Ngaa may ikasarang gid si Jehova nga Dios sa paghatag sing husto nga direksion sa katawhan, kag ano ang iya ginsaad?

3 May ikasarang gid si Jehova nga Dios sa paghatag sinang husto nga direksion. Ngaa? Bangod nahangpan niya labaw sa kay bisan sin-o ang kinaugali sang tawo. Kag nahangpan gid niya kon paano nagtalang ang tawhanon nga rasa. Nahibaluan man niya kon ano ang kinahanglanon agod makabalik sa husto nga dalan. Dugang pa, subong Manunuga, nahibaluan pirme ni Jehova ang labing maayo para sa aton. (Isaias 48:17) Busa, makasalig gid kita sa iya saad nga narekord sa Salmo 32:8: “Hatagan ko ikaw sing paghantop kag tudluan ikaw sa dalanon nga dapat mo laktan. Laygayan ko ikaw nga ang akon mata nagatulok sa imo.” Makapat-od gid kita: Si Jehova nagaaman sing labing maayo nga direksion ukon panuytoy. Apang paano niya kita ginatuytuyan?

4, 5. Paano ang mga pinamulong sang Dios magatuytoy sa aton?

4 Ang salmista nagsiling sa iya pangamuyo kay Jehova: “Ang imo pulong suga sa akon tiil, kag kapawa sa akon banas.” (Salmo 119:105) Ang mga pinamulong kag mga pahanumdom sang Dios masapwan sa Biblia, kag makabulig ini sa aton nga malandas ang mga balagbag nga mahimo masumalang naton sa aton dalanon sang pagkabuhi. Sa pagkamatuod, kon basahon naton ang Biblia kag tugutan ini nga magtuytoy sa aton, maeksperiensiahan naton sing personal ang ginlaragway sa Isaias 30:21: “Ang imo mga dulunggan makabati sing pulong sa likod nimo, nga nagasiling: ‘Amo ini ang dalan. Lakat sa sini, kamo nga katawhan.’”

5 Apang, talupangda nga ginatudlo sang Salmo 119:105 ang duha ka magkaangot nga paagi nga ginabuligan kita sang Pulong sang Dios. Una, suga ini sa aton tiil. Sa pag-atubang sa mga problema sa adlaw-adlaw, dapat nga tuytuyan kita sang mga prinsipio sang Biblia agod makahimo kita sing maalamon nga mga desisyon kag malikawan ang mga tugalbong sa sining kalibutan. Ikaduha, ang mga pahanumdom sang Dios kapawa sa aton banas, nga nagabulig sa aton sa pagdesisyon nahisanto sa aton paglaum nga magkabuhi sing dayon sa ginsaad sang Dios nga Paraiso. Bangod masanag ang kapawa sa aton alagyan, mahantop naton ang mga resulta—maayo ukon malain—sang isa ka partikular nga dalanon. (Roma 14:21; 1 Timoteo 6:9;  Bugna 22:12) Tan-awon naton sing mas detalyado pa kon paano ang mga pinamulong sang Dios nga masapwan sa Biblia mangin suga sa aton tiil kag kapawa sa aton banas.

“Suga sa Akon Tiil”

6. Sa ano nga mga kahimtangan nga ang mga pinamulong sang Dios mangin suga sa aton tiil?

6 Kada adlaw, nagahimo kita sing mga desisyon. Ang iban nga desisyon mahimo nga indi gid man importante, apang mahimo maatubang naton kon kaisa ang isa ka kahimtangan nga nagatilaw sang aton moralidad, sang aton pagkabunayag, ukon sang aton neutral nga tindog. Agod maatubang sing madinalag-on ini nga mga pagtilaw, dapat nga ang aton ‘paghantop nahanas nga makilala ang maayo kag malain.’ (Hebreo 5:14) Paagi sa pagtigayon sing sibu nga ihibalo sang Pulong sang Dios kag pagpalambo sing paghangop sa mga prinsipio sini, ginahanas naton ang aton konsiensia agod nga makahimo kita sing mga desisyon nga nagapahamuot kay Jehova.—Hulubaton 3:21.

7. Ilaragway ang isa ka kahimtangan diin ang isa ka Cristiano mahimo masulay nga magpakig-upod sa di-tumuluo nga mga kaupod sa trabaho.

7 Binagbinaga ang isa ka halimbawa. Ikaw bala isa ka adulto nga hanuot gid nga nagatinguha nga pahalipayon ang tagipusuon ni Jehova? (Hulubaton 27:11) Kon amo, dalayawon gid ikaw. Apang handurawa nga ginhatagan ka sing tiket sang imo mga kaupod sa trabaho agod makatan-aw kamo sing isa ka isport. Nanamian sila sa imo sa trabaho kag luyag nila makig-upod sa imo sa tion nga wala sing trabaho. Ayhan para sa imo indi gid man malain ini nga mga tawo. Mahimo pa gani nga may maayo man sila nga mga prinsipio. Ano ang himuon mo? Delikado bala kon batunon mo ini nga imbitasyon? Paano ang Pulong sang Dios makabulig sa imo nga makahimo sing husto nga desisyon sa sini nga butang?

8. Anong Makasulatanhon nga mga prinsipio ang makabulig sa aton sa pagpangatarungan tuhoy sa pagpakig-upod?

8 Binagbinaga ang pila ka Makasulatanhon nga mga prinsipio. Ang una nga mahimo mahunahuna naton masapwan sa 1 Corinto 15:33, nga nagasiling: “Ang malain nga pagpakig-upod nagapalain sang mapuslanon nga mga batasan.” Agod masunod mo ini nga prinsipio, dapat mo gid bala likawan sing bug-os ang mga di-tumuluo? Ang Makasulatanhon nga sabat sa sining pamangkot indi. Kay man, ginpakita mismo ni apostol Pablo ang mahigugmaon nga kabalaka sa “tanan nga sahi sang mga tawo,” lakip na sa mga di-tumuluo. (1 Corinto 9:22) Ang Cristianismo nagakahulugan gid nga magpakita kita sing kaayo sa iban—lakip ang mga tawo nga tuhay ang relihion. (Roma 10:13-15) Kay, paano naton masunod ang laygay nga ‘maghimo sing maayo sa tanan’ kon ipain naton ang aton kaugalingon sa mga tawo nga mahimo nagakinahanglan sang aton bulig?—Galacia 6:10.

9. Ano nga laygay sa Biblia ang nagabulig sa aton nga mangin balanse sa aton kaangtanan upod sa aton mga kaupod sa trabaho?

9 Apang, tuhay ang pagpakig-abyan lamang sa aton kaupod sa trabaho sangsa pagpakigsuod sa ila. Diri nadalahig ang isa pa ka Makasulatanhon nga prinsipio. Ginpaandaman ni apostol Pablo ang mga Cristiano: “Indi kamo magpagota sing sampihakan upod sa mga di-tumuluo.” (2 Corinto 6:14) Ano ang kahulugan sang dinalan nga  “indi kamo magpagota sing sampihakan”? Ginbadbad sang iban nga bersion sang Biblia ini nga mga tinaga nga “indi makiggrupo,” “indi makigsimpon,” ukon “untati ang pagpalambo sing di-nagakaigo nga mga kaangtanan.” San-o mangin di-nagakaigo ang kaangtanan sa kaupod sa trabaho? San-o ini mangin sampihakan nga paggota? Ang Pulong sang Dios, ang Biblia, makatuytoy sang imo tikang sa sini nga kahimtangan.

10. (a) Paano si Jesus nagpili sing mga kaupod? (b) Ano nga mga pamangkot ang makabulig sa isa ka tawo sa paghimo sing maalamon nga mga desisyon tuhoy sa mga kaupdanan?

10 Binagbinaga ang halimbawa ni Jesus, nga halin sang gintuga ang tawo, may gugma para sa katawhan. (Hulubaton 8:31) Samtang yari sia sa duta, nakigsuod sia sa iya mga sumulunod. (Juan 13:1) ‘Nagbatyag pa gani sia sang gugma’ sa isa ka tawo nga napatalang sang relihion. (Marcos 10:17-22) Apang nagpakita man si Jesus sing maathag nga halimbawa tuhoy sa iya pagpili sing suod nga mga kaupod. Wala sia nagpakigsuod sa mga tawo nga indi gid interesado sa paghimo sa kabubut-on sang iya Amay. Sang isa ka okasyon, si Jesus nagsiling: “Mga abyan ko kamo kon ginahimo ninyo ang ginasugo ko sa inyo.” (Juan 15:14) Matuod, mahimo nga mainabyanon ka sa isa ka kaupod sa trabaho. Apang, pamangkuta ang imo kaugalingon: ‘Luyag bala himuon sini nga tawo ang ginasugo ni Jesus? Luyag bala niya nga magtuon tuhoy kay Jehova, ang isa nga ginsugo ni Jesus nga simbahon naton? Ginasunod man bala sini nga tawo ang moral nga mga talaksan nga akon ginasunod subong isa ka Cristiano?’ (Mateo 4:10) Sa imo pagpakighambal sa mga kaupod mo sa trabaho kag pag-aplikar sang mga talaksan sang Biblia, mangin maathag ang mga sabat sa sining mga pamangkot.

11. Maghatag sing mga halimbawa diin ang mga pinamulong sang Dios dapat magtuytoy sa aton mga tikang.

11 May madamo pa nga kahimtangan diin ang mga pinamulong sang Dios mangin subong sang suga sa aton tiil. Halimbawa, ang isa ka Cristiano nga wala sing trabaho mahimo tanyagan sing trabaho nga kinahanglanon gid. Apang trabahuso ini kag kon batunon niya ini, indi sia makatambong sa pila ka Cristianong mga miting kag indi makapakigbahin sa pila ka hilikuton may kaangtanan sa matuod nga pagsimba. (Salmo 37:25) Ang isa pa ka Cristiano mahimo mabaskog nga ginasulay sa pagtan-aw sing kalingawan nga maathag nga nagalapas sa mga prinsipio sang Biblia. (Efeso 4:17-19) Ang isa pa mahimo nga madali masaklaw sa di-kahimpitan sang mga masigkatumuluo. (Colosas 3:13) Sa sining tanan nga kahimtangan, dapat  tugutan naton ang Pulong sang Dios nga mangin suga sa aton tiil. Sa pagkamatuod, paagi sa pagsunod sa mga prinsipio sang Biblia, maatubang naton sing madinalag-on ang bisan ano man nga hangkat sa kabuhi. Ang Pulong sang Dios “mapuslanon sa pagpanudlo, sa pagsabdong, sa pagtadlong sa mga butang, sa pagdisiplina sa pagkamatarong.”—2 Timoteo 3:16.

“Kapawa sa Akon Banas”

12. Paano ang mga pinamulong sang Dios kapawa sa aton banas?

12 Ang Salmo 119:105 nagasiling man nga ang mga pinamulong sang Dios kapawa sa aton banas, nga nagaiwag sa aton alagyan. Indi kita ignorante kon tuhoy sa palaabuton, kay ginapaathag sang Biblia ang kahulugan sang makapasubo nga mga kahimtangan sang kalibutan kag kon ano ang mangin resulta sini. Huo, nahibaluan naton nga nagakabuhi na kita sa “katapusan nga mga adlaw” sining malaut nga sistema sang mga butang. (2 Timoteo 3:1-5) Bangod nahibaluan naton ang mahanabo sa palaabuton dapat nga may daku ini nga epekto kon paano kita nagakabuhi karon. Si apostol Pedro nagsulat: “Sanglit ini tanan nga butang matunaw, dapat talupangdon ninyo kon ano kamo nga sahi sang mga tawo may kaangtanan sa balaan nga paggawi kag sa mga buhat sang diosnon nga debosyon, nga ginahulat kag ginadumdom nga malapit na ang presensia sang adlaw ni Jehova!”—2 Pedro 3:11, 12.

13. Paano dapat magaapektar ang pagkahilingagawon sang aton tion sa aton panghunahuna kag sa aton estilo sang pagkabuhi?

13 Dapat ginapakita sang aton panghunahuna kag estilo sang pagkabuhi nga nagapati gid kita nga “ang kalibutan nagataliwan kag amo man ang kailigbon sini.” (1 Juan 2:17) Ang pag-aplikar sa mga panuytoy sang Biblia magabulig sa aton sa paghimo sing maalamon nga mga desisyon tuhoy sa aton mga tulumuron sa palaabuton. Halimbawa, si Jesus nagsiling: “Gani, padayon nga pangitaa anay ang ginharian kag ang iya pagkamatarong, kag ini tanan iban pa nga mga butang idugang sa inyo.” (Mateo 6:33) Dalayawon gid nga makita ang madamong pamatan-on nga nagapakita sing pagtuo sa pinamulong ni Jesus paagi sa pagsulod sa bug-os tion nga ministeryo! Ang iban—upod ang bug-os nga pamilya—boluntaryo nga nagsaylo sa mga kadutaan diin kinahanglanon gid ang mga manugbantala sang Ginharian.

14. Paano ginpasangkad sang isa ka Cristianong pamilya ang ila ministeryo?

14 Binagbinaga ang isa ka Cristianong pamilya nga may apat ka katapo nga nagsaylo gikan sa Estados Unidos pakadto sa Dominican Republic agod mag-alagad sa kongregasyon sa isa ka banwa nga may 50,000 ka pumuluyo. Ang kongregasyon ginahuman sang mga 130 ka manugbantala sang Ginharian. Apang, sang Abril 12, 2006, mga 1,300 ang  nagtambong sa Memoryal sang kamatayon ni Cristo! Ang alanihon sa sini nga duog ‘maputi na gid agod anihon’ amo nga pagkatapos lamang sang lima ka bulan, ining amay, iloy, anak nga lalaki, kag anak nga babayi nagadumala sing kabug-usan nga 30 ka pagtuon sa Biblia. (Juan 4:35) Ang amay nagpaathag: “Treinta ka utod ang nagsaylo sa sini nga kongregasyon agod magbulig. Mga 20 ang naghalin sa Estados Unidos, samtang ang iban pa naghalin sa Bahamas, Canada, Espanya, Italya, kag New Zealand. Nalangkag gid sila nga makigbahin sa ministeryo kag daku gid ang epekto sang ila kapagsik sa lokal nga mga kauturan.”

15. Ano nga mga pagpakamaayo ang natigayon mo bangod gin-una mo ang mga intereses sang Ginharian sa imo kabuhi?

15 Matuod, madamo ang indi makasaylo sa iban nga kadutaan agod mag-alagad diin daku ang kinahanglanon. Apang ang mga makasaylo—ukon ang makapasibu sang ila mga kahimtangan agod magbulig—makaeksperiensia gid sing madamo nga pagpakamaayo paagi sa pagpakigbahin sa sining aspekto sang ministeryo. Kag diin ka man nagaalagad, mangin malipayon ka gid kon nagaalagad ka kay Jehova sa imo bug-os nga kusog. Kon ginauna mo ang mga intereses sang Ginharian sa imo kabuhi, si Jehova nagasaad nga ‘ibubo sa imo ang pagpakamaayo tubtob nga wala na sing kakulang.’—Malaquias 3:10.

Pagpanginpulos Gikan sa Panuytoy ni Jehova

16. Paano kita makapanginpulos kon tugutan naton ang mga pinamulong sang Dios nga magtuytoy sa aton?

16 Subong sang nakita naton, ang mga pinamulong ni Jehova nagatuytoy sa aton sa duha ka magkaangot nga paagi. Suga ini sa aton tiil, nga nagabulig sa aton nga magpadayon sa husto nga direksion kag nagatuytoy sa aton kon kinahanglan naton maghimo sing mga desisyon. Kag kapawa ini sa aton banas, nga nagabulig sa aton nga makita sing maathag kon ano ang sa palaabuton. Nian nagabulig man ini sa aton nga sundon ang laygay ni Pedro: “Ihanda ninyo ang inyo hunahuna para sa hilikuton, hupti nga bug-os ang inyo kaligdong; ipahamtang ang inyo paglaum sa di-bagay nga kaayo nga dalhon sa inyo sa tion sang pagpahayag kay Jesucristo.”—1 Pedro 1:13.

17. Paano ang pagtuon sing Biblia nagabulig sa aton nga sundon ang panuytoy sang Dios?

17 Pat-od gid nga si Jehova nagahatag sing panuytoy. Ang pamangkot amo, Magasunod ka bala sa sini? Agod mahangpan ang panuytoy nga ginahatag ni Jehova, mangin determinado nga basahon ang pila ka bahin sang Biblia kada adlaw. Pamalandungi ang imo ginabasa, tinguhai nga hantupon ang kabubut-on ni Jehova sa mga butang, kag hunahunaa ang nanuhaytuhay nga paagi kon paano maaplikar ang impormasyon sa imo kabuhi. (1 Timoteo 4:15) Nian, gamita ang imo “ikasarang sa pagpangatarungan” kon nagahimo ka sing personal nga mga desisyon.—Roma 12:1.

18. Kon tugutan naton ang Pulong sang Dios nga magtuytoy sa aton, ano nga mga pagpakamaayo ang mabaton naton?

18 Kon tugutan naton nga magtuytoy ini sa aton, ang mga prinsipio nga masapwan sa Pulong sang Dios magahatag sa aton sing kasanag kag panuytoy nga kinahanglanon naton kon nagahimo kita sing mga desisyon tuhoy sa nagakaigo nga dalanon nga sundon. Makasalig gid kita nga ang narekord nga mga pinamulong ni Jehova “nagapaalam sa isa nga indi eksperiensiado.” (Salmo 19:7) Kon tugutan naton ang Biblia nga magtuytoy sa aton, matigayon naton ang matinlo nga konsiensia kag ang kaayawan nga naggikan sa pagpahamuot kay Jehova. (1 Timoteo 1:18, 19) Kon tugutan naton ang mga pinamulong sang Dios nga magtuytoy sa aton mga tikang kada adlaw, padyaan kita ni Jehova sing pagpakamaayo nga dayon nga kabuhi.—Juan 17:3.

Madumduman Mo Bala?

• Ngaa importante nga magpatuytoy kita kay Jehova nga Dios sa aton mga tikang?

• Sa anong paagi nga ang mga pinamulong sang Dios suga sa aton tiil?

• Paano ang mga pinamulong sang Dios kapawa sa aton banas?

• Paano ang pagtuon sing Biblia nagabulig sa aton nga sundon ang panuytoy sang Dios?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Piktyur sa pahina 15]

San-o mangin di-maalamon ang pagpakig-upod sa di-tumuluo?

[Piktyur sa pahina 16]

Ang suod nga mga kaupod ni Jesus amo ang nagahimo sang kabubut-on ni Jehova

[Piktyur sa pahina 17]

Ginapakita bala sang aton estilo sang pagkabuhi nga ginauna naton ang mga intereses sang Ginharian?