Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Pagpalig-on sa Kongregasyon

Pagpalig-on sa Kongregasyon

 Pagpalig-on sa Kongregasyon

“Ang kongregasyon . . . nakaagom sang isa ka panag-on sang kalinong, nga napalig-on.”—BINUHATAN 9:31.

1. Ano ang dapat ipamangkot nahanungod sa “kongregasyon sang Dios”?

SANG adlaw sang Pentecostes 33 C.E., ginbaton ni Jehova ang grupo sang mga disipulo ni Cristo subong isa ka bag-o nga pungsod, “ang Israel sang Dios.” (Galacia 6:16) Ining hinaplas sang espiritu nga mga Cristiano gintawag man sang Biblia nga “kongregasyon sang Dios.” (1 Corinto 11:22) Apang, ano ang nadalahig sa sini? Paano dapat organisahon “ang kongregasyon sang Dios”? Paano ini dapat magpanghikot sa duta, diin man nagapuyo ang mga katapo sini? Kag paano nadalahig ang aton kabuhi kag kalipay?

2, 3. Paano ginpakita ni Jesus nga may organisado nga kahimusan ang kongregasyon?

2 Subong ginsambit sa nahauna nga artikulo, gintagna ni Jesus ang pagluntad sining kongregasyon sang hinaplas nga mga sumulunod, nga nagasiling kay apostol Pedro: “Sa sini nga igang [kay Jesucristo] tukuron ko ang akon kongregasyon, kag ang mga gawang sang Hades indi makadaug sa sini.” (Mateo 16:18) Dugang pa, sang si Jesus kaupod sang mga apostoles, naghatag sia sing impormasyon kon paano ining pagatukuron nga kongregasyon magapanghikot kag organisahon.

3 Si Jesus nagtudlo paagi sa pulong kag buhat nga ang pila sa kongregasyon magapanguna. Himuon nila ini paagi sa pag-alagad sa iban sa ila grupo. Si Cristo nagsiling: “Nahibaluan ninyo nga ang ginakabig nga mga nagagahom sa mga pungsod nagapakaginuo sa ila kag ang ila mga kadalagkuan may awtoridad sa ila. Indi subong sini sa inyo; kundi ang bisan sin-o nga luyag mangin daku sa inyo mangin alagad ninyo, kag ang bisan sin-o nga luyag mangin nahauna sa inyo mangin ulipon sang tanan.” (Marcos 10:42-44) Sing maathag, “ang kongregasyon sang Dios” indi lamang kay nalapta kag napain nga mga indibiduwal nga kaangay sang kongregasyon nga wala naorganisar. Sa baylo, may organisado ini nga kahimusan nga may mga indibiduwal sa kongregasyon nga nagapanghikot kag nagakomunikar sa isa kag isa.

4, 5. Paano naton nahibaluan nga ang kongregasyon nagakinahanglan sing espirituwal nga instruksion?

4 Ginpakita sang Isa nga mangin Ulo sining “kongregasyon sang Dios” nga ang iya mga apostoles kag ang iban pa nga nakatuon sa iya may espesipiko nga mga responsibilidad sa iban sa kongregasyon. Sa paghimo sing ano? Ang importante nga tulumanon amo ang paghatag sing espirituwal nga instruksion sa mga yara sa kongregasyon. Dumduma nga ang ginbanhaw nga si Jesus, sa presensia sang iban nga mga apostoles, nagsiling kay Pedro: “Simon anak ni Juan, ginahigugma mo bala ako?” Si Pedro nagsabat: “Huo, Ginuo, nakahibalo ka nga ginapalangga ko ikaw.” Si Jesus nagsiling sa iya: “Pakan-a ang akon mga kordero. . . . Bantayi ang akon gamay nga mga karnero. . . . Pakan-a ang akon gamay nga mga karnero.” (Juan 21:15-17) Importante gid ini nga tulumanon!

5 Makita naton sa pinamulong ni Jesus nga ang mga ginatipon sa kongregasyon ginapaanggid sa mga karnero sa isa ka toril. Ining mga karnero—Cristianong mga lalaki, mga babayi, kag mga kabataan—dapat pakaunon sa espirituwal kag bantayan sing nagakaigo. Dugang pa, sanglit ginsugo ni Jesus ang tanan niya nga mga sumulunod nga tudluan ang iban kag maghimo sing mga disipulo, ang bisan sin-o man nga mga bag-uhan nga mangin iya karnero dapat hanason kon paano tumanon ining sugo gikan sa Dios.—Mateo 28:19, 20.

6. Ano nga mga kahimusan ang ginhimo sa bag-o natukod nga “kongregasyon sang Dios”?

6 Kon matukod na “ang kongregasyon sang Dios,” ang indibiduwal nga mga katapo sini  nagatipon sing regular para matudluan kag magpalig-unanay: “Padayon sila nga naghugod sa panudlo sang mga apostoles kag sa pagpaambitay sang tanan nga butang, sa mga pagkaon kag sa mga pangamuyo.” (Binuhatan 2:42, 46, 47) Ang isa pa ka talalupangdon nga detalye sa maragtason nga rekord amo nga ang pila ka kalipikado nga mga lalaki gintangdo agod magbulig sa pag-atipan sa pila ka praktikal nga mga butang. Wala sila ginpili bangod sang ila daku nga tinun-an, ukon bangod may teknikal sila nga mga kalantip. Mga lalaki sila nga “puno sing espiritu kag kaalam.” Ang isa amo si Esteban, kag ginapatalupangod sang rekord nga sia “isa ka tawo nga puno sang pagtuo kag balaan nga espiritu.” Ang isa ka resulta sang kongregasyon nga kahimusan amo nga “ang pulong sang Dios padayon nga nagtubo, kag padayon nga nagdamo sing madasig ang mga disipulo sa Jerusalem.”—Binuhatan 6:1-7.

Mga Lalaki nga Gingamit Sang Dios

7, 8. (a) Ang mga apostoles kag gulang nga mga lalaki sa Jerusalem nag-alagad subong ano sa tunga sang mga Cristiano sang una? (b) Ano ang resulta sang gin-aman ang instruksion paagi sa mga kongregasyon?

7 Halangpunon nga ang mga apostoles nanguna sa kahimusan sang kongregasyon sang una, apang indi lamang sila ang nanguna. Isa ka bes, si Pablo kag ang iya mga kaupod nagbalik sa Antioquia, sa Siria. Ang Binuhatan 14:27 nag-asoy: “Sang nakaabot sila kag natipon ang kongregasyon, ginsugid nila ang madamo nga butang nga ginhimo sang Dios paagi sa ila.” Samtang yara pa sila sa lokal nga kongregasyon, nag-utwas ang pamangkot kon bala ang Gentil nga mga tumuluo dapat sirkunsidahon. Agod masolbar ini, ginpadala sanday Pablo kag Bernabe “sa mga apostoles kag sa mga gulang nga lalaki sa Jerusalem,” nga maathag nga nag-alagad subong nagadumala nga hubon.—Binuhatan 15:1-3.

8 Ang Cristianong gulang nga si Santiago, nga utod ni Jesus sa iloy apang indi apostol, amo ang nagdumala sang “ang mga apostoles kag ang mga gulang nga lalaki nagtipon agod usisaon ini nga butang.” (Binuhatan 15:6) Pagkatapos sang maayo nga pagbinagbinag kag paagi sa bulig sang balaan nga espiritu, nakahimo sila sing konklusion nahisanto sa Kasulatan. Ginsulat nila ini kag ginpadala sa lokal nga mga kongregasyon. (Binuhatan 15:22-32) Ang mga ginpadal-an sini nga impormasyon nagbaton kag gin-aplikar ini. Ano ang resulta? Napalig-on gid ang mga kauturan. Ang Biblia nagreport: “Busa, ang mga kongregasyon padayon gid nga naglig-on sa pagtuo kag nagdugang  sa kadamuon adlaw-adlaw.”—Binuhatan 16:5.

9. Suno sa Biblia, ano ang mga responsibilidad sang kalipikado nga Cristianong mga lalaki?

9 Apang paano nagpanghikot ang lokal nga mga kongregasyon adlaw-adlaw? Halimbawa, binagbinaga ang mga kongregasyon sa isla sang Creta. Bisan pa nga ang madamo nga nagapuyo sa sini nga duog may malain nga reputasyon, ang pila nagbag-o kag nangin matuod nga mga Cristiano. (Tito 1:10-12; 2:2, 3) Nagpuyo sila sa nanuhaytuhay nga mga siudad, kag malayo sila tanan gikan sa nagadumala nga hubon sa Jerusalem. Apang, indi ini daku nga problema bangod ang espirituwal nga “gulang nga mga lalaki” gintangdo sa tagsa ka lokal nga mga kongregasyon sa Creta subong sang ginahimo sa iban nga duog. Ini nga mga lalaki nakalab-ot sa mga kalipikasyon nga masapwan naton nga narekord sa Biblia. Gintangdo sila nga mga gulang ukon manugtatap nga sarang “makalaygay paagi sa panudlo nga makapapagros kag makasabdong sa mga nagahambal batok sa sini.” (Tito 1:5-9; 1 Timoteo 3:1-7) Ang iban nga espirituwal nga mga lalaki kalipikado sa pagbulig sa mga kongregasyon subong ministeryal nga mga alagad, ukon mga deakono.—1 Timoteo 3:8-10, 12, 13.

10. Suno sa Mateo 18:15-17, paano solbaron ang serioso nga mga problema?

10 Ginpakita ni Jesus nga ini nga kahimusan magaluntad. Dumduma ang rekord sa Mateo 18:15-17, diin nagsiling sia nga kon kaisa mahimo mag-utwas ang di-paghangpanay sa tunga sang duha ka alagad sang Dios, kon ang isa makasala sa pila ka paagi batok sa isa. Ang isa nga nahimuan sing sala sarang makapalapit sa isa nga naghimo sing sala kag “isugid ang iya sala” sing pribado, sa ila nga duha lamang. Kon ina nga tikang wala makahusay sang problema, isa ukon duha pa nga nakahibalo sang natabo ang mahimo pabuligon. Ano kon wala gihapon mahusay ang problema? Si Jesus nagsiling: “Kon indi sia magpamati sa ila, isugid mo sa kongregasyon. Kon indi sia magpamati bisan sa kongregasyon, kabigon mo sia subong tawo sang mga pungsod kag subong manugsukot sing buhis.” Sang tion nga ginsiling ini ni Jesus, ang mga Judiyo bahin pa sang “kongregasyon sang Dios,” gani ang iya pinamulong una nga naaplikar sa ila. * Apang, sang matukod na ang Cristianong kongregasyon, ang panuytoy ni Jesus naaplikar na sa sini. Isa pa ini ka pamatuod nga ang katawhan sang Dios dapat maorganisar subong kongregasyon agod mapalig-on kag matuytuyan ang tagsa ka Cristiano.

11. Ano ang papel sang mga gulang sa pagsolbar sa mga problema?

11 Sing nagakaigo, ang gulang nga mga lalaki ukon mga manugtatap, amo ang nagarepresentar sa lokal nga mga kongregasyon sa pag-uyat ukon sa pagsolbar sa mga problema ukon sa pag-atubang sa mga kaso sang pagpakasala. Nahisanto ini sa kalipikasyon sang mga gulang nga ginasambit sa Tito 1:9. Matuod, ang lokal nga mga gulang di-himpit, kaangay ni Tito, nga ginpadala ni Pablo sa mga kongregasyon agod ‘magtadlong sa mga butang nga may depekto.’ (Tito 1:4, 5) Sa karon, ang mga ginarekomendar nga mag-alagad subong mga gulang dapat magpamatuod sang ila pagtuo kag debosyon sa sulod sang malawig nga tion antes sila itangdo. Busa, ang iban sa kongregasyon may rason gid nga magsalig sa panuytoy kag pagpanguna nga ginahatag paagi sa sini nga kahimusan.

12. Ano ang responsibilidad sang mga gulang sa kongregasyon?

12 Sa mga gulang sa kongregasyon sang Efeso, si Pablo nagsiling: “Hatagi sang igtalupangod ang inyo kaugalingon kag ang bug-os nga panong, nga sa ila gintangdo kamo sang balaan nga espiritu subong mga manugtatap, agod bantayan ang kongregasyon sang Dios, nga ginbakal niya paagi sa dugo sang iya Anak.” (Binuhatan 20:28) Sa karon man, gintangdo ang mga manugtatap sa kongregasyon agod “bantayan ang kongregasyon sang Dios.” Dapat nila ini himuon sing mahigugmaon, nga wala nagapakaginuo sa panong. (1 Pedro 5:2, 3) Dapat panikasugan sang mga manugtatap nga palig-unon kag buligan ang “bug-os nga panong.”

 Pagpakigsuod sa Kongregasyon

13. Kon kaisa, ano ang mahimo mag-utwas sa kongregasyon, kag ngaa?

13 Ang mga gulang kag ang iban pa sa kongregasyon indi himpit, gani kon kaisa, nagautwas ang di-paghangpanay kag mga problema, subong nga natabo ini sa nahaunang siglo sang yara pa ang pila ka apostoles. (Filipos 4:2 3) Ang isa ka manugtatap ukon ang isa ka tawo mahimo makahambal sing matigdas, masakit, ukon indi matuod. Ukon mahimo nagahunahuna kita nga may pila ka di-Makasulatanhon nga butang nga nagakatabo, apang bisan pa daw nahibaluan ini sang lokal nga mga gulang, wala nila ini ginatadlong. Sa pagkamatuod, mahimo nga ginsolbar ukon ginasolbar ini nga isyu pasad sa Kasulatan kag sa mga katunayan nga wala naton nahibaluan. Apang bisan pa kon sa banta naton indi Makasulatanhon ang nagakatabo, binagbinaga ini: Sa sulod sang isa ka hut-ong sang tion, isa ka daku nga pagpakasala ang ginahimo sang katapo sang kongregasyon sang Corinto, ang kongregasyon nga ginakabalak-an ni Jehova. Sang ulihi, ginsolbar niya ang sayop, sing nagakaigo kag sing malig-on. (1 Corinto 5:1, 5, 9-11) Mahimo naton pamangkuton ang aton kaugalingon, ‘Kon nagkabuhi ako anay sa Corinto, ano ayhan ang reaksion ko?’

14, 15. Ngaa nag-untat ang iban sa pagsunod kay Jesus, kag ano nga leksion ang ginatudlo sini sa aton?

14 Binagbinaga ang isa pa ka posibilidad nga nagadalahig sa kongregasyon. Pananglitan nabudlayan ang isa sa paghangop kag pagbaton sa isa ka Makasulatanhon nga panudlo. Mahimo nga nakapanalawsaw na sia sa Biblia kag sa mga publikasyon nga matigayon sa kongregasyon kag nakapangayo sing bulig gikan sa hamtong nga mga masigka-Cristiano, sa mga gulang pa gani. Sa gihapon, nabudlayan sia sa paghangop ukon sa pagbaton sang amo nga punto. Ano ang himuon niya? Nag-utwas man ang kaanggid sini nga butang mga isa ka tuig antes mapatay si Jesus. Nagsiling sia nga sia amo ang “tinapay sang kabuhi” kag agod mabuhi sing dayon dapat ‘magkaon ang isa sang unod sang Anak sang tawo kag mag-inom sang iya dugo.’ Nagpakibang ini sa pila sang iya mga disipulo. Sa baylo nga mangayo sing paathag ukon maghulat lamang, madamo nga disipulo “ang wala na naglakat upod [kay Jesus].” (Juan 6:35, 41-66) Sa liwat, kon yadto kita didto, ano ang himuon naton?

15 Sa moderno nga tion, ang iban nag-untat sa pagpakig-upod sa lokal nga kongregasyon, nagahunahuna nga alagaron nila ang Dios sing kinaugalingon. Ang rason bangod nasaklaw sila, ginhunahuna nila nga ang sayop wala gintadlong ukon  indi nila mabaton ang pila ka panudlo. Daw ano ka makatarunganon ang ila reaksion? Bisan pa matuod nga ang tagsa ka Cristiano dapat may personal nga kaangtanan sa Dios, indi naton mapanghiwala nga ginagamit niya ang bug-os kalibutan nga kongregasyon, subong sang ginhimo niya sa panahon sang mga apostoles. Dugang pa, gingamit kag ginpakamaayo ni Jehova ang lokal nga mga kongregasyon sang nahaunang siglo, naghimos sing kalipikado nga mga gulang kag ministeryal nga mga alagad agod mangin mapuslanon sa mga kongregasyon. Matuod man ini sa karon.

16. Kon ginasulay nga magbiya sa kongregasyon, ano ang dapat hunahunaon sang isa?

16 Kon ginabatyag sang isa ka Cristiano nga makasandig sia sa iya kaugalingon lamang nga kaangtanan sa Dios, nagapahilayo sia gikan sa gintangdo sang Dios nga kahimusan—ang bug-os kalibutan nga kongregasyon kag ang lokal nga mga kongregasyon sang katawhan sang Dios. Ang indibiduwal mahimo magsimba sa Dios sing kinaugalingon ukon makig-upod sa pila lamang, apang ano ang katuyuan nga may kahimusan pa tuhoy sa mga gulang kag ministeryal nga mga alagad sa kongregasyon? Sing talalupangdon, sang nagsulat si Pablo sa kongregasyon sa Colosas kag nagmando nga ang sulat basahon man sa Laodicea, nagpamulong sia nga sila “nagapanggamot kag natukod sa [kay Cristo].” Ang mga yara sa kongregasyon, indi ang mga indibiduwal nga nagpain sang ila mga kaugalingon gikan sa mga kongregasyon, ang makabenepisyo sa sini.—Colosas 2:6, 7; 4:16.

Haligi kag Pamakod sang Kamatuoran

17. Ano ang ginapakita sang 1 Timoteo 3:15 tuhoy sa kongregasyon?

17 Sa iya nahauna nga sulat sa Cristianong gulang nga si Timoteo, ginhatag ni apostol Pablo ang mga kalipikasyon sang mga gulang kag ministeryal nga mga alagad sa lokal nga mga kongregasyon. Pagkatapos sini, ginsambit ni Pablo “ang kongregasyon sang buhi nga Dios,” nga nagasiling nga ini “haligi kag pamakod sang kamatuoran.” (1 Timoteo 3:15) Ang bug-os nga kongregasyon sang hinaplas nga mga Cristiano napamatud-an gid nga haligi sang nahaunang siglo. Kag pat-od gid nga ang panguna nga kahimusan agod makabaton ang tagsa ka Cristiano sini nga kamatuoran amo ang lokal nga kongregasyon. Sa kongregasyon sila makabati sang kamatuoran nga ginatudlo kag ginasakdag, diin mapalig-on sila.

18. Ngaa importante ang mga miting sa kongregasyon?

18 Sing kaanggid, ang bug-os kalibutan nga Cristianong kongregasyon amo ang panimalay sang Dios, “isa ka haligi kag pamakod sang kamatuoran.” Ang aton regular nga pagtambong kag pagpakigbahin sa mga miting sang aton lokal nga kongregasyon amo ang panguna nga paagi agod mapalig-on kita, mapabakod sa aton kaangtanan sa Dios, kag handa nga himuon ang iya kabubut-on. Sang nagsulat sia sa kongregasyon sang Corinto, ginsentro ni Pablo ang iya igtalupangod sa ginsiling sa sina nga mga miting. Nagsulat sia nga handum niya nga ang ginasiling sa ila mga miting dapat maathag kag mahangpan agod nga ang mga nagatambong “mapalig-on.” (1 Corinto 14:12, 17-19) Mapalig-on man kita karon kon kilalahon naton nga si Jehova nga Dios nag-awtorisar sang kahimusan para sa lokal nga mga kongregasyon kag nagasakdag sini.

19. Ngaa nagabatyag ka sing kabalaslan sa imo kongregasyon?

19 Sa pagkamatuod, kon handum naton nga mapalig-on subong mga Cristiano, dapat kita magpabilin sa kongregasyon. Madugay na nga napamatud-an nga isa ini ka pangamlig batok sa butig nga mga panudlo, kag ginagamit ini sang Dios agod mabantala ang maayong balita sang iya Mesianiko nga Ginharian sa bug-os nga kalibutan. Walay duhaduha, daku ang nahimo sang Dios paagi sa Cristianong kongregasyon.—Efeso 3:9, 10.

[Footnote]

^ par. 10 Ang iskolar sa Biblia nga si Albert Barnes nagbaton nga ang panuytoy ni Jesus nga “isugid mo sa kongregasyon” mahimo nagapatuhoy “sa mga awtorisado nga mag-imbestigar sina nga mga kaso—ang mga representante sang simbahan. Sa Judiyong sinagoga may mga gulang nga nagaalagad subong mga hukom, nga sa ila ginapresentar ang mga kaso.”

Madumduman Mo Bala?

• Ngaa dapat naton paabuton nga ginagamit sang Dios ang mga kongregasyon sa duta?

• Ano ang ginahimo sang mga gulang sa kongregasyon bisan pa di-himpit sila?

• Paano ka napalig-on sang lokal nga kongregasyon?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Piktyur sa pahina 26]

Ang mga apostoles kag gulang nga mga lalaki sa Jerusalem nag-alagad subong nagadumala nga hubon

[Piktyur sa pahina 28]

Ang mga gulang kag ministeryal nga mga alagad nakabaton sing instruksion agod matuman nila ang ila mga responsibilidad sa kongregasyon