Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Madula pa Ayhan ang Kapintas?

Madula pa Ayhan ang Kapintas?

 Madula pa Ayhan ang Kapintas?

MADAMO ang magaugyon dayon nga ang kakagod amo gid ang una nga kabangdanan sang kapintas sa kalibutan karon. Ang maiyaiyahon nga pagkabuhi sang nagligad nga mga tinuig nagresulta sa isa ka katilingban diin ang kalabanan nga tawo interesado lamang sa ila kaugalingon. Madamo ang nagahimo sang bisan ano basta lamang masunod ang ila gusto nga masami nagaresulta sa mapintas nga mga buhat. Ginahimo ini indi lamang sang mga indibiduwal kundi bisan sang bug-os nga mga pungsod man.

Daw wala na sing kabilinggan ang kabuhi sang mga isigkatawo. Ang iban gani nagaudyak pa kon makapamintas sila. Daw ginalingaw sila, kasubong gid sang mga kriminal nga nagasiling nga nagapanakit sila para lamang masadyahan. Kag ano naman ang masiling sa minilyon ka tawo nga ang luyag tan-awon amo ang masingki kag mapintas nga mga pelikula amo kon ngaa amo sini nga sahi sang mga sine ang ginagastuhan sang industriya sang pelikula? Nangin kabalan ang madamo nga tawo bangod sang mapintas nga mga buhat nga pirme makita sa mga kalingawan kag mga balita.

Ang kapintas masami nga nagahalit sa hunahuna kag ginapaliton sa iban. Nagapatuhoy sa kasingki nga resulta sang kapintas, si Noemí Díaz Marroquín, nga nagatudlo sa National Autonomous University sa Mexico, nagsiling: “Ang kasingki butang nga matun-an gikan sa iban, bahin ini sang aton kultura . . . Nagasingki kita kon amo sini ang makita naton sa aton palibot.” Sa amo, mahimo gid nga ang biktima sang kapintas mamintas man sa iban, ayhan himuon man nila sa iban ang ginhimo sa ila.

Sa iban naman nga mga kaso, ang mga tawo nga nagaabusar sa mga substansia subong sang makahulubog nga mga ilimnon kag mga droga mahimo nga magpintas man. Yara man ang mga indibiduwal nga indi kontento sa ila gobierno bangod sang kapaslawan sini sa paghatag sang mga kinahanglanon sang mga tawo. Ang iban sa ila, bangod determinado nga mapahibalo ang ila mga pagtamod, nagahimo sing mapintas nga mga buhat kag nagasakdag sa terorismo, masami sa kahalitan sang inosente nga mga tawo.

Apang, mahimo mamangkot ka: ‘Basta lang bala nga nakatuon ang tawo sa pagpamintas? Ngaa amo sini ang kahimtangan karon?’

Sin-o Gid ang Yara sa Likod Sang Pagpamintas?

Ginasugiran kita sang Biblia nga mabaskog gid ang impluwensia ni Satanas nga Yawa sa kalibutan karon, amo nga ginatawag sia nga “dios sining sistema sang mga butang.” (2 Corinto 4:4) Sia ang labing makagod kag mapintas nga persona sa bug-os nga uniberso. Nagakaigo gid nga ginlaragway sia ni Jesus subong ‘manugpatay sing tawo’ kag “amay sang kabutigan.”—Juan 8:44.

Sugod sang maglalis si Adan kag si Eva, mabaskog  nga ginaimpluwensiahan ni Satanas ang katawhan. (Genesis 3:1-7, 16-19) Pagligad sang mga 15 ka siglo sa tapos magtalikod kay Jehova ang una nga tawhanon nga mag-asawa, nagpakatawo ang rebelyuso nga mga anghel, nagpangasawa sing mga babayi, kag ang resulta sini amo ang isa ka mestiso nga rasa nga ginatawag Nefilim. Ano sila nga klase sang mga tawo? Ginasabat ini sang ila ngalan mismo. Nagakahulugan ini “Manugpukan,” ukon “mga tawo nga nagapukan sa iban.” Mahimo gid nga masingki sila nga mga indibiduwal nga amo ang ginbangdan sang kapintas kag imoralidad nga nadula lamang sang gin-anaw sang Dios ang duta. (Genesis 6:4, 5, 17) Bisan pa nalaglag sa Anaw ang mga Nefilim, nagbalik ang ila mga amay sa duog sang mga espiritu subong di-kitaon nga mga demonyo.—1 Pedro 3:19, 20.

Ang kaso sang ginsudlan sing demonyo nga bata nga lalaki sang panahon ni Jesus nagapakita nga mapintas gid ang rebelyuso nga mga anghel. Pirme ginapakombulsion sang demonyo ang bata, kag ginahaboy sia sa kalayo kag sa tubig sa tuyo nga patyon sia. (Marcos 9:17-22) Maathag nga ginapakita sining “malaut nga mga puersa nga espiritu” ang wala kaluoy nga personalidad sang ila mapintas nga pinuno nga si Satanas nga Yawa.—Efeso 6:12.

Sa karon, padayon nga ginadabukan sang impluwensia sang mga demonyo ang pagpamintas sang tawo, subong sang gintagna sa Biblia: “Sa katapusan nga mga adlaw magaabot ang makahalanguyos nga mga tion nga mabudlay atubangon. Kay ang mga tawo mangin mahigugmaon sa kaugalingon, . . . nagapabugal sang kaugalingon, matinaastaason, . . . di-mapinasalamaton, di-mainunungon, wala sing kinaugali nga pagpalangga, indi magsugot sa bisan ano nga kasugtanan, mabinutangbutangon, wala sing pagpugong sa kaugalingon, mabangis, wala sing gugma sa kon ano ang maayo, maluib, matig-a sing ulo, nagapahambog, mahigugmaon sa kinasadya sa baylo nga mahigugmaon sa Dios, may dagway sang diosnon nga debosyon apang nagapanghiwala sang gahom sini.”—2 Timoteo 3:1-5.

Ginapakita sang mga tagna sa Biblia nga ang aton panahon karon labi na nga makahalanguyos bangod pagkatapos matukod sang 1914 ang Ginharian sang Dios nga ginagamhan ni Cristo Jesus, si Satanas kag ang iya sinakpan nga mga demonyo gintabog gikan sa langit. Ang Biblia nagasiling: “Kailo sa duta kag sa dagat, bangod ang Yawa nagpanaug sa inyo, nga may daku nga kaakig, kay nahibaluan niya nga malip-ot na lamang ang iya tion.”—Bugna 12:5-9, 12.

Nagakahulugan bala ini nga wala na sing mahimo sa kahimtangan karon? Si Díaz Marroquín, nga ginbalikwat kaina, nagsiling nga “may ikasarang ang mga tawo nga malandas sing amat-amat” ang indi maayo nga mga batasan. Apang, bangod lapnag ang impluwensia ni Satanas sa duta karon, mahimo gid nga indi magmadinalag-on sa sini ang isa ka tawo luwas kon tugutan niya ang isa ka tuhay kag mas mabaskog nga puersa nga mag-impluwensia sa iya panghunahuna kag panghulag. Ano ini nga puersa?

Posible ang mga Pagbag-o—Paano?

Makalilipay nga ang balaan nga espiritu sang Dios amo ang labing mabaskog nga puersa, kag sarang sini malandas ang bisan ano nga impluwensia sang mga demonyo. Ang pagpanghikot sini nagaresulta sa gugma kag sa kaayuhan sang mga tawo. Agod mapuno sing espiritu sang Dios, dapat likawan sang tagsatagsa nga nagahandum sa pagpahamuot kay Jehova ang paggawi nga daw nagaanggid sa kapintas. Kinahanglan nga bag-uhon sang isa ang iya personalidad agod maghisanto ini sa kabubut-on sang Dios. Kag ano ina nga kabubut-on? Amo nga ilugon naton ang dalanon sang Dios tubtob sa masarangan naton. Gani, kon ano ang pagtamod sang Dios sa iban, amo man dapat ang pagtamod naton sa ila.—Efeso 5:1, 2; Colosas 3:7-10.

Ang pagtuon tuhoy sa pagpakig-angot sang Dios magakumbinsi sa imo nga si Jehova wala gid magpakita sing kakulang sing interes sa iban. Wala gid matabo nga gintratar niya sing di-makatarunganon ang isa ka tawo, ukon ang isa ka sapat pa gani. * (Deuteronomio 22:10; Salmo 36:7; Hulubaton 12:10) Ginasikway niya ang kapintas kag ang tanan nga nagahimo sini. (Hulubaton 3:31, 32) Ang bag-o nga personalidad nga ginapatuman ni Jehova sa mga Cristiano nagabulig sa ila nga kabigon ang iban subong superyor kag respetuhon sila. (Filipos 2:2-4) Ining bag-o nga  Cristiano nga personalidad nagalakip sang “mapinalanggaon nga balatyagon nga may kaawa, kaayo, pagpaubos sang hunahuna, kalulo, kag pagkamapinasensiahon.” Indi man dapat pagkalipatan ang gugma, “kay amo ini ang himpit nga higot sang paghiusa.” (Colosas 3:12-14) Indi bala nga indi kuntani subong sini ang kalibutan kon bugana ini nga sahi sang mga kinaiya?

Apang, mahimo mamangkot ka kon bala posible gid nga magbag-o ang personalidad. Bueno, binagbinaga ang isa ka halimbawa nga matuodtuod gid nga natabo. Batasan anay ni Martín * nga sing-alan ang iya asawa sa atubang mismo sang ila mga bata kag sakiton sia sing tama. Isa ka bes, daw kadelikado gid sang natabo amo nga nagdinalagan ang mga bata sa ila kasilingan agod mangayo sing tabang. Pagligad sang madamo nga tinuig, nagsugod ang pamilya sa pagtuon sing Biblia upod sa mga Saksi ni Jehova. Natun-an ni Martín kon ano nga sahi sang tawo dapat mangin amo sia kag kon paano niya dapat trataron ang iban. Nagbag-o bala sia? Nagsabat ang iya asawa: “Sang una, lain gid ang batasan sang akon bana kon mangakig sia. Bangod sini, magamo ang amon kabuhi sa malawig nga tion. Indi ko mahibal-an kon paano pasalamatan si Jehova bangod ginbuligan niya si Martín nga magbag-o. Isa na sia karon ka maayo nga amay kag ekselente nga bana.”

Isa lamang ini sa mga halimbawa. Sa bug-os nga kalibutan, minilyon nga nagtuon sing Biblia upod sa mga Saksi ni Jehova ang nag-untat na sa pagpamintas. Huo, posible ang pagbag-o.

Malapit na Madula ang Tanan nga Kapintas

Sa malapit nga palaabuton, ang Ginharian sang Dios—ang panguluhan nga natukod na karon sa langit nga ginagamhan sang isa ka maluluy-on nga Manuggahom nga si Cristo Jesus—magagahom sing bug-os sa ibabaw sang duta. Gintabog na sini si Satanas gikan sa langit, ang isa nga ginahalinan sang tanan nga pagpamintas, kag ang iya mga demonyo. Sa indi madugay, ihatag sang Ginharian sang Dios ang mga kinahanglanon sang mahigugmaon sa paghidait nga mga sakop sini sa duta. (Salmo 37:10, 11; Isaias 11:2-5) Amo lamang ini ang matuod nga solusyon sa mga problema sang kalibutan. Apang ano kon, samtang ginahulat mo ini nga Ginharian, nabiktima ka sang pagpamintas?

 Indi makabulig kon balusan mo man sing kapintas ang pagpamintas sa imo. Magaresulta lamang ini sa dugang pa nga pagpamintas. Ginaagda kita sang Biblia nga magsalig kay Jehova, nga sa iya gintalana nga tion ‘magahatag sa kada isa suno sa iya mga dalanon, suno sa bunga sang iya mga pagpakig-angot.’ (Jeremias 17:10) (Tan-awa ang kaupod nga kahon, “Kon Ano ang Himuon Kon Pintasan Ka.”) Matuod, mahimo nga magaantos ka kon biktima ka sang mapintas nga krimen. (Manugwali 9:11) Apang, sarang madula sang Dios ang mga resulta sang bisan ano nga kapintas, bisan ang kamatayon. Suno sa iya ginsaad, ang mga tawo nga yara sa iya handumanan nga napatay bangod sang kapintas pagabanhawon.—Juan 5:28, 29.

Bisan pa posible gihapon nga mabiktima ang isa sang pagpamintas, makapaumpaw nga may yara kita suod nga kaangtanan sa Dios kag malig-on nga pagtuo sa iya mga saad. Binagbinaga si Sara nga bisan pa wala sing bana, napadaku niya ang iya duha ka bata nga lalaki kag napatuon sila. Sang magtigulang sia, ginbiyaan sia sang iya mga bata, nga wala ginasustentuhan ukon ginabuligan sa pagpabulong kon magmasakit sia. Apang, si Sara, nga isa na karon ka Cristiano, nagsiling: “Bisan pa indi ko malikawan nga magkasubo, wala ako ginbiyaan ni Jehova. Mabatyagan ko ang iya bulig sa akon paagi sa akon espirituwal nga mga kauturan, nga pirme nagaatipan sa akon. Nagapati gid ako nga sa indi madugay lubaron niya indi lamang ang akon mga problema kundi ang mga problema man sang tanan nga nagasalig sa iya gahom kag nagatuman sang iya ginasugo.”

Sin-o ang espirituwal nga mga kauturan nga ginpatuhuyan ni Sara? Amo sila ang iya Cristiano nga mga kaupod, nga mga Saksi ni Jehova. Isa sila ka bug-os kalibutan nga paghiliutod sang maluluy-on nga mga tawo nga kumbinsido gid nga sa indi na lang madugay madula na ang pagpamintas. (1 Pedro 2:17) Wala sing mabilin, bisan ang isa nga panguna nga kabangdanan sang pagpamintas nga si Satanas nga Yawa ukon ang bisan sin-o nga kaangay niya. Ini nga “dag-on sang pagpamintas,” suno sa pagtawag sa sini sang isa ka manunulat, madula na. Ngaa indi hibaluon ini nga paglaum paagi sa pagpakig-angot sa isa sang mga Saksi ni Jehova?

[Mga Footnote]

^ par. 16 Para sa maid-id nga pagbinagbinag sang mga kinaiya kag personalidad sang Dios, tan-awa ang libro nga Mangin Suod kay Jehova, nga ginabalhag sang mga Saksi ni Jehova.

^ par. 17 Gin-islan ang iban nga mga ngalan.

[Kahon sa pahina 6]

Kon Ano ang Himuon Kon Pintasan Ka

Nagahatag ang Pulong sang Dios sing praktikal nga laygay kon ano ang himuon kon pintasan ka. Binagbinaga kon paano mo maaplikar ang masunod nga maalamon nga mga pulong:

“Indi ka magsiling: ‘Mabalos ako sing malaut!’ Maglaum ka kay Jehova, kag luwason ka niya.”—Hulubaton 20:22.

“Kon makita mo nga ginapigos ang isa nga imol kag ang malugos nga pagkuha sing paghukom kag sing katarungan . . . , dili ka magkatingala sa hitabo, kay ang isa nga mataas pa sangsa mataas nagatan-aw.”—Manugwali 5:8.

“Malipayon ang mga malulo, kay sila magapanubli sang duta.”—Mateo 5:5.

“Busa, ang tanan nga butang nga luyag ninyo nga himuon sang mga tawo sa inyo, dapat man ninyo himuon sa ila.”—Mateo 7:12.

“Indi magbalos sang malaut sa malaut kay bisan sin-o. Maghimo sang maayo nga mga butang sa itululok sang tanan nga tawo. Kon mahimo, tubtob sa masarangan ninyo, magpakighidait sa tanan nga tawo. Indi kamo magtimalos, mga hinigugma, kundi pabay-i ini sa kasingkal sang Dios; kay nasulat na: ‘Akon ang pagtimalos; ako ang magabalos, siling ni Jehova.’”—Roma 12:17-19.

“Si Cristo mismo nag-antos tungod sa inyo, nga nagabilin sa inyo sang huwaran agod sundon ninyo sing maayo ang iya mga tikang. . . . Sang gintamay sia, wala sia magbalos sang pagtamay. Sang nag-antos sia, wala sia magpamahog, kundi padayon niya nga gintugyan ang iya kaugalingon sa isa nga nagahukom sing matarong.”—1 Pedro 2:21-23.

[Mga piktyur sa pahina 7]

Madamo na ang gintudluan ni Jehova nga untatan ang pagpamintas