Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Dayawa si Jehova Subong Kongregasyon

Dayawa si Jehova Subong Kongregasyon

 Dayawa si Jehova Subong Kongregasyon

“Ipahayag ko ang imo ngalan sa akon mga kauturan; sa tunga sang kongregasyon dayawon ko ikaw.”—HEBREO 2:12.

1, 2. Ngaa mapuslanon gid ang kongregasyon, kag ano ang importante nga papel sini?

SA BUG-OS nga maragtas, natigayon sang mga indibiduwal ang pag-inupdanay kag kalig-unan sa sulod sang kahimusan sang pamilya. Apang, ginapakilala sang Biblia ang isa pa ka bahin diin natigayon sang madamo sa bug-os nga kalibutan karon ang talalupangdon nga pag-inupdanay kag kalig-unan. Ini amo ang Cristianong kongregasyon. Bahin man ikaw sang isa ka suod kag masinakdagon nga pamilya ukon indi, maapresyar mo kag dapat mo apresyahon ang gin-aman sang Dios paagi sa kahimusan sang kongregasyon. Matuod, kon nagapakig-upod na ikaw sa kongregasyon sang mga Saksi ni Jehova, mahimo nga napamatud-an mo gid ang mainit nga pag-inupdanay kag kalig-unan nga imo natigayon sa sini.

2 Ang kongregasyon indi lamang isa ka sosyal nga grupo. Indi ini isa ka asosasyon sa komunidad ukon klab diin nagatipon ang mga tawo nga may pareho nga ginhalinan ukon pareho nga hilig sa isport ukon kalingawan. Sa baylo, ang una nga katuyuan sang kahimusan sang kongregasyon amo ang pagdayaw kay Jehova nga Dios. Madugay na nga amo sini, subong sang ginapadaku sang tulun-an sang Salmo. Sa Salmo 35:18, aton mabasa: “Dayawon ko ikaw sa daku nga kongregasyon; sa tunga sang kadam-an dayawon ko ikaw.” Sing kaanggid, sa Salmo 107:31, 32, ginapalig-on kita: “O kabay nga magpasalamat ang mga tawo kay Jehova tungod sang iya mahigugmaon nga kaayo kag tungod sang iya makatilingala nga mga binuhatan sa mga anak sang mga tawo. Kag pakataason nila sia sa kongregasyon sang katawhan.”

3. Suno kay Pablo, ano ang papel sang kongregasyon?

3 Ginpadaku sang Cristiano nga si apostol Pablo ang isa pa ka importante nga papel sang kongregasyon sang ginpatuhuyan niya ang “panimalay sang Dios, nga amo ang kongregasyon sang buhi nga Dios, isa ka haligi kag pamakod sang kamatuoran.” (1 Timoteo 3:15) Ano nga kongregasyon ang ginpatuhuyan ni Pablo? Sa ano nga mga paagi ginagamit sang Biblia ang termino nga “kongregasyon”? Kag ano dapat ang epekto sini sa aton kabuhi kag palaabuton? Agod masabat ini, binagbinagon anay naton ang paggamit sang tinaga nga “kongregasyon” sa Pulong sang Dios.

4. Sa ano nga kahulugan masami nga gingamit sa Hebreong Kasulatan ang tinaga nga “kongregasyon”?

4 Ang Hebreo nga tinaga nga masami ginabadbad nga “kongregasyon,” naghalin sa isa ka tinaga nga nagakahulugan “magtingob” ukon ‘magtipon.’ (Deuteronomio 4:10; 9:10) Gingamit sang salmista ang “kongregasyon” sa pagpatuhoy sa mga anghel sa langit, kag maggamit man ini sa grupo sang malaut nga mga tawo. (Salmo 26:5; 89:5-7) Apang, sa masami gingamit ini sang Hebreong Kasulatan sa mga Israelinhon. Ang Dios nagsiling nga si Jacob “mangin isa ka kongregasyon sang mga katawhan,” kag natabo ina. (Genesis 28:3; 35:11; 48:4) Ang mga Israelinhon gintawag, ukon ginpili, nga mangin “kongregasyon ni Jehova,” “ang kongregasyon sang buhi nga Dios.”—Numeros 20:4; Nehemias 13:1; Josue 8:35; 1 Samuel 17:47; Miqueas 2:5.

5. Anong Griegong tinaga ang masami ginbadbad nga “kongregasyon,” kag sa ano nga kahulugan ini gingamit?

5 Ang katumbas nga Griegong tinaga amo ang ek·kle·siʹa, halin sa duha ka Griegong tinaga nga “gua” kag “tawag.” Maaplikar ini sa isa ka sekular nga grupo, subong sang “katilingban” nga ginsugyot ni Demetrio batok kay Pablo sa Efeso. (Binuhatan 19:32, 39, 41) Apang masami nga  ginagamit ini sang Biblia para sa Cristianong kongregasyon. Ang pila ka pagbadbad nagbadbad sini nga tinaga nga “simbahan,” apang ang The Imperial Bible-Dictionary nagsiling nga ini “wala gid . . . nagapatuhoy sa tinukod mismo diin ang mga Cristiano nagatipon para sa dayag nga pagsimba.” Apang, sing makawiwili, sa Cristianong Griegong Kasulatan, masapwan naton ang tinaga nga “kongregasyon” nga gingamit sa di-magkubos apat ka paagi.

Ang Hinaplas nga Kongregasyon sang Dios

6. Ano ang ginhimo nanday David kag Jesus sa kongregasyon?

6 Gin-aplikar ang pinamulong ni David nga masapwan sa Salmo 22:22 kay Jesus, si apostol Pablo nagsulat: “‘Ipahayag ko ang imo ngalan sa akon mga kauturan; sa tunga sang kongregasyon dayawon ko ikaw paagi sa ambahanon.’ Gani kinahanglan [ni Jesus] mangin kaangay sa iya ‘mga kauturan’ sa tanan nga paagi, agod sia mangin isa ka maluluy-on kag matutom nga mataas nga saserdote sa mga butang may kaangtanan sa Dios.” (Hebreo 2:12, 17) Gindayaw ni David ang Dios sa tunga sang kongregasyon sang Israel sadto. (Salmo 40:9) Apang, ano ang ginpatuhuyan ni Pablo sang magsiling sia nga gindayaw ni Jesus ang Dios “sa tunga sang kongregasyon”? Ano nga kongregasyon?

7. Sa anong panguna nga kahulugan gingamit sang Cristianong Griegong Kasulatan ang tinaga nga “kongregasyon”?

7 Importante gid ang aton mabasa sa Hebreo 2:12, 17. Ginapakita sini nga si Cristo katapo sang kongregasyon diin ginpahayag niya ang ngalan sang Dios sa iya mga kauturan. Sin-o ining mga kauturan? Amo ang bahin sang “binhi ni Abraham,” ang hinaplas sang espiritu nga mga kauturan ni Cristo, “nga mga umalambit sa langitnon nga pagtawag.” (Hebreo 2:16–3:1; Mateo 25:40) Huo, ang panguna nga kahulugan sang “kongregasyon” sa Cristianong Griegong Kasulatan amo ang grupo sang hinaplas sang espiritu nga mga sumulunod ni Cristo. Ining 144,000 nga hinaplas nagahuman sang “kongregasyon sang panganay nga nalista sa langit.”—Hebreo 12:23.

8. Paano abanse nga ginpakita ni Jesus ang pagtukod sa Cristianong kongregasyon?

8 Ginpakita ni Jesus nga pagatukuron ining Cristianong “kongregasyon.” Mga isa ka tuig antes sang iya kamatayon, ginsilingan niya ang isa ka apostol: “Ikaw si Pedro, kag sa sini nga igang tukuron ko ang akon kongregasyon, kag ang mga gawang sang Hades indi makadaug sa sini.” (Mateo 16:18) Nahangpan gid nanday Pedro kag Pablo nga si Jesus mismo amo ang gintagna nga igang. Nagsulat si Pedro nga yadtong gintukod subong “buhi nga mga bato” sang isa ka espirituwal nga balay sa igang, si Cristo, mga ‘katawhan nga ginapanag-iyahan sing pinasahi agod magpahayag sing lapnag sang pagkahalangdon’ sang Isa nga nagtawag sa ila.—1 Pedro 2:4-9; Salmo 118:22; Isaias 8:14; 1 Corinto 10:1-4.

9. San-o natukod ang kongregasyon sang Dios?

9 San-o ining “katawhan nga ginapanag-iyahan sing pinasahi” natukod nga mangin Cristianong kongregasyon? Sang Pentecostes 33 C.E., sang ginbubo sang Dios ang balaan nga espiritu sa mga disipulo nga nagtipon sa Jerusalem. Sang ulihi sina nga adlaw, naghatag si Pedro sing talalupangdon nga diskurso sa grupo sang mga Judiyo kag mga proselita. Madamo sa ila ang napilasan ang tagipusuon sa kamatayon ni Jesus; naghinulsol sila kag ginbawtismuhan. Masapwan naton sa rekord sang Biblia nga tatlo ka libo ang naghimo sini, busa nangin bahin sila sang bag-o kag nagauswag nga kongregasyon sang Dios. (Binuhatan 2:1-4, 14,  37-47) Nagauswag ini bangod dugang kag dugang pa nga mga Judiyo kag mga proselita ang nagbaton sang katunayan nga ang undanon nga Israel indi na amo ang kongregasyon sang Dios. Sa baylo, ang hinaplas nga mga Cristiano nga nagahuman sang espirituwal nga “Israel sang Dios” nangin ang matuod nga kongregasyon sang Dios.—Galacia 6:16; Binuhatan 20:28.

10. Ano ang kaangtanan ni Jesus sa kongregasyon sang Dios?

10 Masami nga ginapatuhay sang Biblia si Jesus kag ang mga hinaplas, subong sang prase nga “nahanungod kay Cristo kag sa kongregasyon.” Si Jesus amo ang Ulo sining kongregasyon sang hinaplas sang espiritu nga mga Cristiano. Si Pablo nagsulat nga ‘ginhimo sang Dios si Jesus nga ulo sa ibabaw sang tanan nga butang sa kongregasyon, nga amo ang iya lawas.’ (Efeso 1:22, 23; 5:23, 32; Colosas 1:18, 24) Sa karon, diutay na gid lang ang nagkalabilin sa duta sang hinaplas nga mga katapo sining kongregasyon. Apang, mapat-od naton nga ang ila Ulo, si Jesucristo, nagahigugma sa ila. Ang iya balatyagon sa ila ginlaragway sa Efeso 5:25: “Si Cristo naghigugma man sang kongregasyon kag nagtugyan sang iya kaugalingon tungod sa sini.” Ginahigugma niya sila bangod masako sila nga nagadulot sa Dios sing “halad sang pagdayaw, nga amo ang bunga sang mga bibig nga dayag nga nagapahayag sang iya ngalan,” subong sang ginhimo ni Jesus sang yari sia sa duta.—Hebreo 13:15.

“Kongregasyon”—Iban nga Paggamit sang Termino

11. Sa anong ikaduha nga kahulugan gingamit sang Cristianong Griegong Kasulatan ang “kongregasyon?”

11 Kon kaisa, ginagamit sang Biblia ang termino nga “kongregasyon” sa limitado ukon espesipiko nga kahulugan, indi sa bug-os nga grupo sang 144,000 ka hinaplas nga nagahuman sa “kongregasyon sang Dios.” Halimbawa, nagsulat si Pablo sa isa ka grupo sang mga Cristiano: “Likawi nga mangin kabangdanan sang pagkasandad sang mga Judiyo subong man sang mga Griego kag sang kongregasyon sang Dios.” (1 Corinto 10:32) Maathag nga kon ang isa ka Cristiano anay sa dumaan nga Corinto naggawi sing di-nagakaigo, mahimo nga nasandad sa sini ang iban. Apang, masandad man ayhan sa sini ang tanan nga Griego, Judiyo, ukon ang mga hinaplas halin sadto tubtob karon? Siempre indi. Mahimo nga sa sini nga bersikulo “ang kongregasyon sang Dios” nagapatuhoy sa mga Cristiano nga nagakabuhi sa isa ka espesipiko nga hut-ong sang tion. Gani, makasiling ang isa nga ginatuytuyan, ginaamanan, ukon ginapakamaayo sang Dios ang kongregasyon, buot silingon, ang tanan nga Cristiano nga nagakabuhi sa isa ka espesipiko nga hut-ong sang tion, sa bisan diin nga duog. Ukon makasiling man kita nga ang kalipay kag paghidait nagaluntad sa kongregasyon sang Dios karon, buot silingon, sa bug-os nga Cristianong paghiliutod.

12. Sa anong ikatlo nga kahulugan gingamit sang Biblia ang “kongregasyon”?

12 Ang ikatlo nga kahulugan nga ginagamit sang Biblia ang “kongregasyon” naaplikar sa tanan nga mga Cristiano sa isa ka geograpiko nga duog. Aton mabasa: “Ang kongregasyon sa bug-os nga Judea kag Galilea kag Samaria nakaagom sang isa ka panag-on sang kalinong.” (Binuhatan 9:31) May kapin sa isa ka grupo sang mga Cristiano sa sinang daku nga duog, apang tanan sila sa Judea, Galilea, kag Samaria ginpatuhuyan subong “ang kongregasyon.” Kon binagbinagon ang kadamuon sang nabawtismuhan sang Pentecostes 33 C.E. kag wala madugay pagkatapos sini, mahimo nga may kapin sa isa ka grupo nga nagtipon sing regular sa Jerusalem. (Binuhatan 2:41, 46, 47; 4:4; 6:1, 7) Naggahom si Herodes Agrippa I sa Judea tubtob sa iya kamatayon sang 44 C.E., kag maathag gikan sa 1 Tesalonica 2:14 nga sang mga 50 C.E., may pila ka kongregasyon sa Judea. Busa, kon mabasa naton nga ‘ginhingabot ni Herodes ang pila ka katapo sang kongregasyon,’ mahimo ini magpatuhoy sa pila ka grupo nga nagtipon sa Jerusalem.—Binuhatan 12:1.

13. Ano ang ikap-at kag kinaandan nga kahulugan nga ginagamit sang Biblia ang “kongregasyon”?

13 Ikap-at, ang mas limitado kag kinaandan nga paggamit sa termino nga “kongregasyon” nagapatuhoy sa mga Cristiano nga nagahuman sang isa lamang ka lokal nga kongregasyon, subong sang sa puluy-an. Ginsambit ni Pablo ang “mga kongregasyon  sa Galacia.” May kapin sa isa ka subong sina nga kongregasyon sa sinang daku nga probinsia sang Roma. Makaduha nga gingamit ni Pablo ang tinaga nga “mga kongregasyon” nahanungod sa Galacia, nga nagalakip sa Antioquia, Derbe, Listra, kag Iconio. Ang kalipikado nga gulang nga mga lalaki, ukon mga manugtatap, gintangdo sa sining lokal nga mga kongregasyon. (1 Corinto 16:1; Galacia 1:2; Binuhatan 14:19-23) Suno sa Kasulatan, tanan ini “mga kongregasyon sang Dios.”—1 Corinto 11:16; 2 Tesalonica 1:4.

14. Ano ang mahinakop naton tuhoy sa termino nga “kongregasyon” nga ginsambit sa pila ka teksto?

14 Sa pila ka kahimtangan, magagmay ang mga grupo sa Cristianong mga miting, nga makaigo sa pribado nga puluy-an. Walay sapayan, ang termino nga “kongregasyon” naaplikar sa pila sina nga mga grupo. Ang mga nahibaluan naton amo ang mga kongregasyon sa puluy-an nanday Aquila kag Prisca, Nimfa, kag Filemon. (Roma 16:3-5; Colosas 4:15; Filemon 2) Dapat makapalig-on ini sa magagmay nga lokal nga mga kongregasyon karon kag sa nagatipon sing regular sa isa ka pribado nga puluy-an. Ginakilala ni Jehova ining magagmay nga mga kongregasyon sang nahaunang siglo, kag pat-od gid nga ginakilala man niya ini karon, ginapakamaayo sila paagi sa iya espiritu.

Nagadayaw kay Jehova ang mga Kongregasyon

15. Paano ang pagpanghikot sang balaan nga espiritu ginpadayag sa pila ka kongregasyon sang una?

15 Ginsambit kaina nga sa katumanan sang Salmo 22:22, gindayaw ni Jesus ang Dios sa tunga sang kongregasyon. (Hebreo 2:12) Dapat nga himuon man ini sang iya matutom nga mga sumulunod. Sang nahaunang siglo sang ginhaplasan ang matuod nga mga Cristiano sang balaan nga espiritu agod mangin mga anak sang Dios kag busa mga kauturan ni Cristo, ang pila nakabaton sing dugang kag pinasahi nga pagpanghikot sang espiritu. Nakabaton sila sing milagruso nga mga dulot sang espiritu. Ang espiritu ginpadayag paagi sa pinasahi nga pagpamulong sing kaalam ukon ihibalo, ang gahom nga mang-ayo ukon magpanagna, ukon bisan gani ang ikasarang nga maghambal sing mga lenguahe nga wala nila mahibalui.—1 Corinto 12:4-11.

16. Ano ang isa ka tulumuron sang milagruso nga mga dulot sang espiritu?

16 Nahanungod sa pagpamulong sing lain nga hambal, si Pablo nagsiling: “Magaamba ako sang pagdayaw paagi sa dulot sang espiritu, apang magaamba man ako sang pagdayaw sa akon hunahuna.” (1 Corinto 14:15) Narealisar niya ang importansia nga mahangpan sang iban ang iya  mga pulong kag busa matudluan sila. Ang tulumuron ni Pablo amo ang pagdayaw kay Jehova sa kongregasyon. Ginpalig-on niya ang iban nga may mga dulot sang espiritu: “Magbugana sa sini agod mapabakod ang kongregasyon,” buot silingon ang lokal nga kongregasyon diin ginpadayag nila ang dulot. (1 Corinto 14:4, 5, 12, 23) Sing maathag, interesado si Pablo sa lokal nga mga kongregasyon, nakahibalo nga sa kada isa sa sini, may kahigayunan ang mga Cristiano nga dayawon ang Dios.

17. Kon tuhoy sa lokal nga mga kongregasyon karon, sa ano kita makapat-od?

17 Padayon nga ginagamit kag ginasakdag ni Jehova ang iya kongregasyon. Ginapakamaayo niya ang grupo sang hinaplas nga mga Cristiano sa duta karon. Makita ini gikan sa bugana nga suplay sang espirituwal nga pagkaon nga natigayon sang katawhan sang Dios. (Lucas 12:42) Ginapakamaayo niya ang bug-os kalibutan nga paghiliutod subong kabilugan. Kag ginapakamaayo niya ang lokal nga mga kongregasyon, diin ginadayaw naton ang aton Manunuga paagi sa aton mga buhat kag makapalig-on nga mga komento. Diri nagabaton kita sing pagtudlo kag paghanas agod nga madayaw naton ang Dios sa iban nga mga tion, kon wala kita sa aton lokal nga kongregasyon.

18, 19. Ano ang luyag nga himuon sang sinsero nga mga Cristiano sa bisan diin man nga lokal nga kongregasyon?

18 Dumduma nga ginpalig-on ni apostol Pablo ang mga Cristiano sa lokal nga kongregasyon sa Filipos, Macedonia: “Amo ini ang padayon ko nga ginapangamuyo, nga mapuno [kamo] sing matarong nga bunga, nga paagi kay Jesucristo, sa kahimayaan kag kadayawan sang Dios.” Nagalakip ini sa ila pagpakighambal sa iban, sa mga tagagua, tuhoy sa ila pagtuo kay Jesus kag sa ila makalilipay nga paglaum. (Filipos 1:9-11; 3:8-11) Busa, ginpalig-on ni Pablo ang masigka-Cristiano: “Paagi [kay Jesus] magdulot kita pirme sa Dios sang halad sang pagdayaw, nga amo ang bunga sang mga bibig nga dayag nga nagapahayag sang iya ngalan.”—Hebreo 13:15.

19 Nalipay ka bala nga dayawon ang Dios sa “tunga sang kongregasyon,” subong sang ginhimo ni Jesus, kag sa paggamit sang imo mga bibig sa pagdayaw kay Jehova sa mga wala pa makakilala kag makadayaw sa iya? (Hebreo 2:12; Roma 15:9-11) Sa pila ka kasangkaron, ang aton personal nga sabat nagadepende kon ano ang aton pagtamod sa papel sang aton lokal nga kongregasyon sa katuyuan sang Dios. Sa masunod nga artikulo, binagbinagon naton kon paano ginatuytuyan kag ginagamit ni Jehova ang aton lokal nga kongregasyon kag kon ano dapat ang papel sini sa aton kabuhi karon.

Madumduman Mo Bala?

• Paano nagluntad ang “kongregasyon sang Dios,” nga ginhuman sang hinaplas nga mga Cristiano?

• Ano ang dugang pa nga tatlo ka kahulugan nga ginagamit sang Biblia ang termino nga “kongregasyon”?

• Nahunungod sa kongregasyon, ano ang luyag nga himuon nanday David, Jesus, kag sang nahaunang siglo nga mga Cristiano, kag paano ini dapat mag-apektar sa aton?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Piktyur sa pahina 21]

Sa ano nga kongregasyon nangin pundasyon si Jesus?

[Piktyur sa pahina 23]

Ang lokal nga mga grupo sang mga Cristiano nagatipon subong “mga kongregasyon sang Dios”

[Piktyur sa pahina 24]

Kaangay sang mga Cristiano sa Benin, madayaw naton si Jehova sa nagatipon nga kadam-an