Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Malipayon sa Paghulat kay Jehova

Malipayon sa Paghulat kay Jehova

 Malipayon sa Paghulat kay Jehova

NAKAKAON ka na bala sing hilaw nga prutas? Pat-od gid nga wala mo mauyunan ang sabor sini. Ang prutas nagakinahanglan sing tion agod magtanang, kag takus gid nga hulaton ini. May iban pa nga mga kahimtangan nga takus gid nga hulaton. “Maayo kon ang isa maghulat, sing hipos, sang pagluwas ni Jehova,” siling sang Biblia. (Panalabiton 3:26; Tito 2:13) Paano ang mga Cristiano dapat maghulat kay Jehova? Paano kita makabenepisyo sa paghulat sa iya?

Ang Paghulat sa Dios—Ano ang Nalakip sa Sini?

Subong mga Cristiano, “ginahulat kag ginadumdom [naton] nga malapit na ang presensia sang adlaw ni Jehova.” Ginahulat naton ang kaluwasan kon ‘laglagon na niya ang di-diosnon nga mga tawo.’ (2 Pedro 3:7, 12) Nalangkag gid si Jehova nga dulaon ang tanan nga kalautan, apang nagahulat sia agod luwason ang mga Cristiano sa paagi nga magahimaya sang iya ngalan. Ang Biblia nagasiling: “Ginbatas sang Dios nga may daku nga pagkamapinasensiahon ang mga suludlan sang kasingkal nga ginhimo nga takus sa kalaglagan, bisan pa katuyuan niya nga ipahayag ang iya kasingkal kag ipakilala ang iya gahom, ginhimo niya ini agod mapakilala ang kamanggaran sang iya himaya sa mga suludlan sang kaluoy.” (Roma 9:22, 23) Kaangay sang ginhimo niya sang adlaw ni Noe, nahibaluan ni Jehova ang husto nga tion agod luwason ang iya katawhan karon. (1 Pedro 3:20) Gani, ang paghulat sa Dios nagalakip sang paghulat sa iya tion sa pagpanghikot.

Samtang ginahulat naton ang adlaw ni Jehova, mahimo maugot kita kon kaisa nga makita ang padayon nga pagnubo sang talaksan sa moral sang kalibutan. Kon amo sini ang aton ginabatyag, maayo nga binagbinagon ang mga pulong sang manalagna sang Dios nga si Miqueas, nga nagsulat: “Wala na sing mainunungon sa duta, kag wala na sing matadlong sa tunga sang katawhan.” Nian nagsiling pa sia: “Sa akon bahin, si Jehova ang padayon nga hulaton ko. Magapakita ako sing nagahulat nga panimuot sa Dios sang akon kaluwasan.” (Miqueas 7:2, 7) Ano ang “nagahulat nga panimuot” nga dapat naton palambuon? Sanglit makaulugot sa masami ang paghulat, paano kita mangin malipayon samtang nagahulat sa Dios?

Malipayon Samtang Nagahulat

Makatuon kita sing husto nga panimuot gikan kay Jehova. Pirme gid sia “malipayon nga Dios.” (1 Timoteo 1:11) Malipayon sia samtang nagahulat bangod padayon sia nga nagapanghikot agod matuman ang iya katuyuan nga ipasag-uli ang katawhan sa kahimpitan suno sa gintuyo niya sang gintuga niya sila. (Roma 5:12; 6:23) Nakita niya ang maayo nga mga resulta sa iya pagpanghikot—minilyon ka tawo ang nabuyok sa matuod nga pagsimba. Si Jesus nagsiling: “Ang akon Amay padayon nga nagapangabudlay tubtob karon, kag padayon ako nga nagapangabudlay.” (Juan 5:17) Ang pagbulig sa iban kinahanglanon agod mangin malipayon. (Binuhatan 20:35) Sing kaanggid, ang matuod nga mga Cristiano wala lamang nagapanimuko samtang nagahulat. Sa baylo, masako sila sa pagbulig sa iban nga matun-an ang katuyuan sang Dios para sa katawhan.

Ang matutom nga mga tawo nalipay sa pagdayaw sa Dios samtang nagahulat sa iya tion sa pagpanghikot. Binagbinaga ang halimbawa ni salmista David. Si David ginhingabot sang iya hari, gintraidoran sang iya suod nga abyan, kag ginluiban sang iya anak nga lalaki. Sa sining mga kahimtangan, mahimo bala mangin malipayon si David samtang ginahulat niya ang nagakaigo nga tion nga buligan  sia ni Jehova? Ang Salmo 71, nga mahimo ginsulat ni David nagsiling: “Kon tuhoy sa akon, padayon ako nga magahulat, kag magadayaw sa imo sing labi kag labi pa. Ang akon baba magasugid sang imo pagkamatarong, kag sa bug-os nga adlaw sang imo kaluwasan.” (Salmo 71:14, 15) Sa baylo nga matak-an, malipayon si David bangod masako sia sa pagdayaw kay Jehova kag sa pagpabakod sa iban sa matuod nga pagsimba.—Salmo 71:23.

Ang paghulat kay Jehova indi makaulugot kaangay sang paghulat sa naatrasar nga bus. Daw kaangay ini sa makalilipay nga paghulat sang mga ginikanan tubtob nga magdaku ang ila bata nga mapabugal na nila. Ang mga tinuig madamo sing hilikuton—paghanas, pagtudlo, kag pagdisiplina—ang tanan sa tuyo nga matigayon ang butang nga ginalauman. Sing kaanggid, makasapo kita sing kalipay samtang nagahulat kay Jehova paagi sa pagbulig sa iban nga mangin suod sa Dios. Luyag man naton nga matigayon ang kahamuot sang Dios kag, sa ulihi, ang kaluwasan.

Wala Nagakadulaan sing Paglaum

Ang paghulat kay Jehova nagakahulugan nga padayon naton sia nga higugmaon kag alagaron nga wala nagakadulaan sing paglaum. Indi ini mahapos himuon. Madamo nga mga alagad sang Dios karon ang nagapuyo sa mga komunidad diin ginayaguta sang mga tawo ang bisan sin-o nga nagakabuhi nga may pagtuo sa mga saad sang Dios. Apang, binagbinaga ang halimbawa sang matutom nga mga Israelinhon nga naghupot sang ila paglaum nga buhi sa sulod sang 70 ka tuig nga gintapok sila sa Babilonia. Ano ang nakabulig sa ila? Wala sing duhaduha nga ang pagbasa sang mga salmo nagpabakod sa ila. Ang isa ka makapalig-on nga salmo nga mahimo ginsulat sadto nga tion nagasiling: “Sa iya pulong nagalaum ako. Ang akon kalag nagahulat kay Jehova labaw pa sa mga bantay sa kaagahon, nga nagahulat sang kaagahon. Padayon nga maghulat ang Israel kay Jehova.”—Salmo 130:5-7.

Ang mga Judiyo nga naghupot sang ila paglaum nga buhi paagi sa pagbasa kag sa pagpakighambal tuhoy sini, ginpadyaan sang ginsakop sang mga kaaway ang Babilonia. Gilayon nga nagpauli sa Jerusalem ang linibo ka matutom nga Judiyo. Tuhoy sa sadtong tion, ginsulat: “Sang gintipon liwat ni Jehova ang mga nabihag sa Sion, . . . ang amon baba napuno sing kinadlaw.” (Salmo 126:1, 2) Yadtong mga Judiyo wala madulai sing paglaum, kundi padayon nila nga ginpabakod ang ila pagtuo. Kag wala gid sila mag-untat sa pag-amba sing pagdayaw kay Jehova.

Sing kaanggid, ang matuod nga mga Cristiano nga nagahulat sa Dios sa tion sang “katapusan sang sistema sang mga butang” padayon nga nagapanikasog nga huptan nga buhi ang ila pagtuo. Ginatun-an nila ang Pulong sang Dios, ginapalig-on ang isa kag isa, kag padayon nga ginadayaw si Jehova paagi sa pagbantala sing maayong balita tuhoy sa iya Ginharian.—Mateo 24:3, 14.

Paghulat Agod Makapanginpulos sa Ulihi sa Disiplina

Ang manalagna sang Dios nga si Jeremias nagsulat: “Maayo kon ang isa maghulat, sing hipos, sang pagluwas ni Jehova.” (Panalabiton 3:26) Buot silingon ni Jeremias nga indi dapat magreklamo ang katawhan sang Dios sa kon paano sila gindisiplina ni Jehova sang gintugutan niya nga malaglag ang Jerusalem. Sa baylo, dapat manuto sila sa ila inagihan paagi sa pagpamalandong sa ila pagkadimatinumanon  kag sa kinahanglanon nila nga magbag-o sing panimuot.—Panalabiton 3:40, 42.

Ang kapuslanan sang disiplina gikan kay Jehova mahimo mapaanggid sa pagtanang sang isa ka prutas. Tuhoy sa disiplina gikan sa Dios, ang Biblia nagasiling: “Sa mga nahanas sini nagapatubas ini sang mahidaiton nga bunga, nga amo ang pagkamatarong.” (Hebreo 12:11) Subong nga ang prutas nagakinahanglan sing tion agod magtanang, kita man nagakinahanglan sing tion agod mabag-o naton ang aton panimuot bilang resulta sang paghanas nga ginahatag sang Dios. Halimbawa, kon nadula naton ang pila ka pribilehiyo sa kongregasyon bangod sang nahimo naton nga sala, ang aton kahanda sa paghulat sa Dios makabulig sa aton nga indi maluyahan sing buot kag mangampo. Sa sini nga mga kahimtangan, ang inspirado nga pinamulong ni David makapalig-on: “Ang kaakig [sang Dios] makadali lamang, ang mapaidalom sa iya kahamuot sa bug-os nga kabuhi. Sa kagab-ihon ang paghibi magapadayon, apang sa kaagahon may hugyaw sang kalipay.” (Salmo 30:5) Kon palambuon naton ang nagahulat nga panimuot kag iaplikar ang laygay gikan sa Pulong sang Dios kag sa iya organisasyon, ang aton tion para sa “hugyaw sang kalipay” magaabot.

Ang Pagtubo sa Pagkahamtong Nagakinahanglan sing Tion

Kon ikaw pamatan-on ukon bag-o lang natugmawan, mahimo nga nalangkag ka nga makatigayon sing pila ka responsibilidad sa Cristianong kongregasyon. Apang nagakinahanglan sing tion agod mapalambo ang espirituwal nga pagkahamtong nga kinahanglanon agod matigayon ini nga mga responsibilidad. Gani, himusli ang imo tinuig sa pagtubo sa espirituwal. Halimbawa, ang pagkapamatan-on isa ka maayo nga tion agod basahon ang bug-os nga Biblia, agod palambuon ang Cristianong mga kinaiya, kag agod tun-an ang ikasarang sa paghimo sing mga disipulo. (Manugwali 12:1) Kon mapainubuson ka nga magpakita sing nagahulat nga panimuot, magaabot ang tion nga hatagan ka ni Jehova sing dugang nga responsibilidad.

Ang paghimo sing disipulo nga hilikuton nagakinahanglan man sing pagpailob. Subong nga ang mangunguma dapat padayon nga magpamunyag tubtob patubuon ni Jehova ang binhi, amo man ang paghimo sing disipulo nga hilikuton. (1 Corinto 3:7; Santiago 5:7) Ang pagpalambo sing pagtuo kag apresasyon kay Jehova sa tagipusuon sang iban mahimo magalawig sing binulan ukon tinuig pa gani sang mapailubon nga pagdumala sing pagtuon sa Biblia. Ang paghulat kay Jehova nagakinahanglan sing pagbatas, bisan pa nga sa umpisa, wala ginaaplikar sang mga estudyante ang ila natun-an. Bisan diutay lang nga apresasyon ang ila ginapakita, mahimo nga amo na ini ang pamatuod nga nagapanghikot sila nahisanto sa espiritu ni Jehova. Paagi sa pagpailob, mahimo nga matigayon mo ang kalipay nga makita nga ginapatubo ni Jehova ang imo estudyante agod mangin disipulo ni Cristo.—Mateo 28:20.

Pagpakita sing Gugma Samtang Nagahulat

Bilang halimbawa kon paano ang paghulat mahimo mangin isa ka ekspresyon sang gugma kag pagsalig, binagbinaga ang natabo sa isa ka tigulang nga utod nga babayi nga nagapuyo sa desyerto sang Andes, sa Bagatnan nga Amerika. Sila lamang sang isa pa ka utod nga babayi ang Saksi ni Jehova sa ila minuro. Mahanduraw mo bala kon daw ano ka malangkagon nga ginhulat nila ang pagduaw sang ila masigka-Cristiano? Sa una gid nga pagduaw sang nagalakbay nga manugtatap sa ila, nagtalang sia. Ginbalikan niya ang iya gin-agihan amo nga naatrasar sia sing pila ka oras. Kaagahon na sang nalantawan gid man niya ang minuro gikan sa malayo. Bangod wala sing elektrisidad sa sina nga duog, natingala gid sia nga may suga nga nagasiga. Daku gid ang kalipay niya sang makalab-ot sia sa minuro kag sang makita nga ang suga, lampara gali nga ginahakyaw sang tigulang nga utod nga babayi! Sigurado gid ang utod nga magaabot ang nagalakbay nga manugtatap, amo nga naghulat sia.

May pagpailob nga kaangay sini, malipayon man kita nga nagahulat kay Jehova. Sigurado kita nga tumanon niya ang iya mga saad. Kag kaangay sang nagalakbay nga manugtatap, ginapasalamatan man naton ang mga nagahulat sa aton sing mahigugmaon. Gani, indi makapakibot nga nahamuot ang Dios sa mga nagahulat sa iya. Ang Biblia nagasiling: “Nahamuot si Jehova . . . sa mga nagahulat sang iya mahigugmaon nga kaayo.”—Salmo 147:11.

[Piktyur sa pahina 18]

Ang mga tawo nga masako nga nagadayaw sa Dios malipayon nga nagahulat kay Jehova