Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Magkabuhi ka sing Malipayon nga may Kahadlok kay Jehova

Magkabuhi ka sing Malipayon nga may Kahadlok kay Jehova

 Magkabuhi ka sing Malipayon nga may Kahadlok kay Jehova

“Kahadluki ninyo si Jehova, kamo nga iya mga balaan, kay wala sing nakulang sa mga nagakahadlok sa iya.”—SALMO 34:9.

1, 2. (a) Sa anong duha ka magkatuhay nga paagi ginatamod sang Cristiandad ang pagkahadlok sa Dios? (b) Ano nga mga pamangkot ang aton binagbinagon karon?

ANG mga ministro sang Cristiandad nga nagapanudlo nga dapat kahadlukan sang mga tawo ang Dios masami nga nagapasad sini sa indi Makasulatanhon nga panudlo nga ginasilutan sing dayon sang Dios ang mga makasasala sa kalayuhon nga impierno. Ini nga doktrina nagasumpakil sa ginatudlo sang Biblia tuhoy kay Jehova subong isa ka Dios sang gugma kag katarungan. (Genesis 3:19; Deuteronomio 32:4; Roma 6:23; 1 Juan 4:8) May tuhay naman nga paagi ang iban nga mga ministro sang Cristiandad. Wala nila ginahinambitan ang pagkahadlok sa Dios. Sa baylo, ginatudlo nila nga ang Dios matinuguton kag nahamuot kay bisan sin-o ano man ang ila pagkabuhi. Wala man ini ginatudlo sang Biblia.—Galacia 5:19-21.

2 Ang matuod, ginapalig-on kita sang Biblia nga kahadlukan ang Dios. (Bugna 14:7) Ining kamatuoran nagapautwas sing mga pamangkot. Ngaa luyag sang isa ka mahigugmaon nga Dios nga kahadlukan naton sia? Ano nga sahi sang kahadlok ang ginapangayo sang Dios? Paano kita makabenepisyo sa pagkahadlok sa Dios? Binagbinagon naton ining mga pamangkot samtang ginapadayon naton ang aton pagbinagbinag sa Salmo 34.

Kon Ngaa Dapat Kahadlukan ang Dios

3. (a) Paano mo ginatamod ang sugo nga kahadlukan ang Dios? (b) Ngaa malipayon ang mga nagakahadlok kay Jehova?

3 Subong Manunuga kag Soberano sang uniberso, takus kahadlukan si Jehova. (1 Pedro 2:17) Apang, ini nga kahadlok indi ang daku nga kakugmat sa isa ka mapintas nga dios. Masimbahon ini nga pagtahod bangod sang kon sin-o si Jehova.  Kahadlok man ini nga indi sia mapahamut-an. Ang diosnon nga kahadlok halangdon kag nagapahalipay, indi makapahanusbo ukon makakulugmat. Luyag ni Jehova, ang “malipayon nga Dios,” nga ang iya tawhanon nga mga tinuga magkabuhi sing malipayon. (1 Timoteo 1:11) Apang, agod matigayon ini, dapat kita magkabuhi nahisuno sa mga ginapatuman sang Dios. Para sa iban, nagakahulugan ini sing pagbag-o sa ila estilo sang pagkabuhi. Ang tanan nga nagahimo sing kinahanglanon nga pagbag-o nakabatyag nga matuod ang ginsiling ni salmista David: “Tilawi ninyo kag tan-awa nga si Jehova maayo; malipayon ang mabukod nga tawo nga nagadangop sa iya. Kahadluki ninyo si Jehova, kamo nga iya mga balaan, kay wala sing makulang sa mga nagakahadlok sa iya.” (Salmo 34:8, 9) Bangod may maayo sila nga kaangtanan sa Dios, ang tanan nga nagakahadlok kay Jehova indi makulangan sing butang nga may dayon nga kabilihanan.

4. Ano nga pasalig ang ginhatag nanday David kag Jesus?

4 Talupangda nga sa iya pagsiling sini, ginpadunggan ni David ang iya mga tinawo paagi sa pagtawag sa ila nga “mga balaan.” Katapo sila sang balaan nga pungsod sang Dios. Ginbutang man nila sa katalagman ang ila kabuhi paagi sa pag-unong kay David. Bisan pa nagapalagyo sila gikan kay Hari Saul, nagsalig si David nga padayon nga amanan sila ni Jehova sang ila panguna nga mga kinahanglanon. Si David nagsulat: “Ang may bungaybungay nga totoy nga mga leon ginakulang kag ginagutom; apang ang mga nagapangita kay Jehova indi makulangan sing bisan ano nga maayo nga butang.” (Salmo 34:10) Kaanggid man sini ang ginpasalig ni Jesus sa iya mga sumulunod.—Mateo 6:33.

5. (a) Ano nga sahi sang mga tawo ang kalabanan nga nangin mga sumulunod ni Jesus? (b) Ano nga laygay ang ginhatag ni Jesus may kaangtanan sa kahadlok?

5 Madamo sang mga nagpamati anay kay Jesus imol kag kubos nga mga Judiyo. Busa, si Jesus ‘naluoy sa ila, kay ginpanitan sila kag nag-alaplaag kaangay sa mga karnero nga wala sing manugbantay.’ (Mateo 9:36) May kaisog ayhan yadtong mga kubos nga sundon si Jesus? Agod mahimo nila ini, dapat nila palambuon ang kahadlok kay Jehova, indi sa mga tawo. Si Jesus nagsiling: “Indi kamo mahadlok sa mga nagapatay sang lawas kag sa tapos sini wala na sing mahimo. Apang ipakita ko sa inyo kon sin-o ang kahadlukan: Kahadluki sia nga sa tapos makapatay may awtoridad pa sa paghaboy sa Gehenna. Huo, nagasiling ako sa inyo, kahadluki ninyo ining Isa. Ang lima ka maya ginabaligya sa duha ka sensilyo nga diutay sing balor, indi bala? Apang wala sing isa sa ila ang malipatan [sa atubangan] sang Dios. Apang bisan ang mga buhok sa inyo ulo naisip na tanan. Indi kamo magkahadlok; mas importante pa kamo sangsa madamo nga maya.”—Lucas 12:4-7.

6. (a) Ano ang ginsiling ni Jesus nga nagpalig-on sa mga Cristiano? (b) Ngaa si Jesus ang labing maayo nga halimbawa sa pagpakita sing diosnon nga kahadlok?

6 Kon ang mga nagakahadlok kay Jehova ginpilit sang ila mga kaaway nga mag-untat sa pag-alagad sa Dios, mahimo nila dumdumon ang laygay ni Jesus: “Ang tagsatagsa nga magpahayag nga nahiusa sa akon sa atubangan sang mga tawo, ipahayag man sang Anak sang tawo nga nahiusa sia sa iya sa atubangan sang mga anghel sang Dios. Apang sia nga magpanghiwala sa akon sa atubangan sang mga tawo ipanghiwala sa atubangan sang mga anghel sang Dios.” (Lucas 12:8, 9) Napalig-on sining mga pulong ang mga Cristiano, ilabi na sa mga kadutaan nga ginadumilian ang matuod nga pagsimba.  Padayon nila nga ginadayaw si Jehova sing mainandamon sa Cristianong mga miting kag sa ila pangpubliko nga ministeryo. (Binuhatan 5:29) Nagpahamtang si Jesus sing labing maayo nga halimbawa sa pagpakita sing “diosnon nga kahadlok.” (Hebreo 5:7) Nagapatuhoy sa iya, ang matagnaon nga Pulong nagsiling: “Magadulog sa iya ang espiritu ni Jehova, ang espiritu . . . sang kahadlok kay Jehova; kag magakalipay sia sa kahadlok kay Jehova.” (Isaias 11:2, 3) Busa, kalipikado gid si Jesus sa pagtudlo sa aton sang benepisyo sang diosnon nga kahadlok.

7. (a) Paano ang mga Cristiano daw nagsabat sa isa ka pangagda nga kaanggid sa pangagda ni David? (b) Paano mailog sang mga ginikanan ang maayo nga halimbawa ni David?

7 Ang tanan nga nagasunod sang halimbawa ni Jesus kag nagatuman sang iya panudlo daw nagasabat sa kaanggid nga pangagda ni David: “Kari kamo, mga anak, pamatii ninyo ako; ang pagkahadlok kay Jehova amo ang itudlo ko sa inyo.” (Salmo 34:11) Naanad na si David nga tawgon ang iya mga tinawo nga “mga anak” bangod ginatahod nila sia subong lider nila. Sa iya naman bahin, ginbuligan ni David ang iya mga tinawo nga magkahadlok sa Dios agod mahiusa sila kag matigayon ang kahamuot sang Dios. Daw ano kaayo ini nga halimbawa para sa Cristianong mga ginikanan! Ginhatagan sila ni Jehova sing awtoridad may kaangtanan sa ila kabataan agod ‘padayon sila nga padakuon sa disiplina kag sa nagatadlong nga panghunahuna ni Jehova.’ (Efeso 6:4) Paagi sa pagbinagbinag sang espirituwal nga mga butang adlaw-adlaw upod sa ila kabataan kag paagi sa pagdumala sing isa ka regular nga pagtuon sa Biblia sa ila, ginabuligan sang mga ginikanan ang ila kabataan nga magkabuhi sing malipayon nga nagakahadlok kay Jehova.—Deuteronomio 6:6, 7.

Kon Paano Ipakita ang Diosnon nga Kahadlok

8, 9. (a) Ngaa makagalanyat gid ang estilo sang pagkabuhi nga may kahadlok sa Dios? (b) Ano ang kahulugan sang pagbantay sa aton mga dila?

8 Subong sang nahinambitan na, ang pagkahadlok kay Jehova wala nagadingot sa aton sing kalipay. Si David nagpamangkot: “Sin-o bala nga tawo ang nahamuot sa kabuhi, nga nagahigugma sing madamo nga mga adlaw agod makita ang maayo?” (Salmo 34:12) Maathag gid nga agod magkabuhi sing malawig kag makita ang maayo, kinahanglan nga magkahadlok kita kay Jehova. Apang, mahapos ang magsiling nga, “Nahadlok ako sa Dios.” Apang indi ini mahapos ipakita sa aton paggawi. Gani, nagpadayon si David sa pagpaathag kon paano naton mapakita ang diosnon nga kahadlok.

9 “Bantayi ang imo dila batok sa malaut, kag ang imo mga bibig batok sa paghambal sing limbong.” (Salmo 34:13) Gin-inspirar si apostol Pedro sa pagkutlo sini nga bahin sang Salmo 34 pagkatapos nga ginlaygayan niya ang mga Cristiano nga magpakita sing utudnon nga pagpalangga sa isa kag isa. (1 Pedro 3:8-12) Ang pagbantay sa aton dila gikan sa malaut nagakahulugan nga likawan naton ang pagpalapnag sing makahalalit nga kutsokutso. Sa baylo, dapat pirme naton tinguhaan nga mangin makapalig-on kon nagapakigsugilanon kita sa iban. Dugang pa, tinguhaan naton nga mangin maisog kag maghambal sing kamatuoran.—Efeso 4:25, 29, 31; Santiago 5:16.

10. (a) Ipaathag kon ano ang kahulugan sang paglikaw sa malaut. (b) Ano ang nadalahig sa paghimo sing maayo?

10 “Palayo ka sa malaut, kag himua ang maayo; pangitaa ang paghidait, kag sunda ini.” (Salmo 34:14) Ginalikawan naton ang mga butang nga ginapakamalaut sang Dios, subong sang seksuwal nga imoralidad, pornograpiya, pagpangawat, espiritismo, kasingki, pagpahubog, kag pag-abuso sa droga. Ginasikway man naton ang kalingawan nga nagapakita sining makangilil-ad nga mga butang. (Efeso 5:10-12) Sa baylo, ginahinguyang naton ang aton tion sa paghimo sing maayo. Ang labing maayo nga mahimo naton amo ang pagpakigbahin sing tayuyon sa pagbantala sang Ginharian kag paghimo sing disipulo, busa ginabuligan ang iban nga matigayon ang kaluwasan. (Mateo 24:14; 28:19, 20) Ang paghimo sing maayo nagalakip man sang paghanda kag pagtambong sa Cristianong mga miting, pag-amot sa bug-os kalibutan nga hilikuton, pagtatap sa aton Kingdom Hall, kag pagbulig sa imol nga mga Cristiano.

11. (a) Paano ginhimo ni David ang iya ginsiling may kaangtanan sa paghidait? (b) Ano ang imo mahimo agod mapakita ang paghidait sa kongregasyon?

11 Nagpahamtang si David sing isa ka maayo nga halimbawa sa pagpakighidait. Makaduha nga napatay niya kuntani si Saul. Apang, naghimugong sia kag matinahuron nga nakighambal sang ulihi sa hari, nagalaum nga mapasag-uli  ang paghidait. (1 Samuel 24:8-11; 26:17-20) Ano ang himuon karon kon ang isa ka kahimtangan nagatublag sa paghidait sang kongregasyon? Dapat ‘pangitaon naton ang paghidait, kag sundon ini.’ Busa, kon mahantop naton nga daw may problema kita upod sa aton masigkatumuluo, tumanon naton nga laygay ni Jesus: “Makighidait ka anay sa imo utod.” Nian magpadayon kita sa iban pa nga aspekto sang matuod nga pagsimba.— Mateo 5:23, 24; Efeso 4:26.

Ang Kahadlok sa Dios Nagadala sing Bugana nga mga Pagpakamaayo

12, 13. (a) Ano nga mga pagpakamaayo ang natigayon karon sang mga nagakahadlok sa Dios? (b) Anong daku nga padya ang matigayon sang matutom nga mga sumilimba sa indi madugay?

12 “Ang mga mata ni Jehova nagatulok sa mga matarong, kag ang iya mga igdulungog bukas sa ila pagpangayo sing bulig.” (Salmo 34:15) Ang rekord tuhoy sa mga pagpakig-angot sang Dios kay David nagapamatuod nga matuod ining mga pinamulong. Sa karon, mabatyagan naton ang tudok nga kalipay kag paghidait sa kaugalingon bangod nahibaluan naton nga nagabantay sa aton si Jehova. Nagasalig kita nga padayon nga amanan niya ang aton mga kinahanglanon, walay sapayan sang aton daku nga kabalaka. Nahibaluan naton nga sa indi madugay ang tanan nga matuod nga mga sumilimba magaatubang sang gintagna nga pagsalakay ni Gog sang Magog kag sang “makakulugmat nga adlaw ni Jehova.” (Joel 2:11, 31; Ezequiel 38:14-18, 21-23) Bisan ano man nga kahimtangan ang aton maatubang sa amo nga tion, ang ginsiling ni David matuman man sa aton: “Nagtuaw sila, kag si Jehova nagpamati, kag ginluwas sila gikan sa tanan nila nga kalisdanan.”Salmo 34:17.

13 Daw ano ka makakulunyag nga makita sa amo nga tion nga pakadakuon ni Jehova ang iya dungganon nga ngalan! Ang aton tagipusuon makabatyag sing kahayanghag nga wala pa gid anay naton mabatyagan, kag ang tanan nga kaaway makaeksperiensia sing makahuluya nga kalaglagan. “Ang nawong ni Jehova batok sa nagahimo sing malaut, agod pauntaton ang pagsambit sa ila sa duta.” (Salmo 34:16) Daw ano gid nga padya nga makalampuwas padulong sa matarong nga bag-ong kalibutan sang Dios!

Mga Saad nga Nagabulig sa Aton nga Makabatas

14. Ano ang magabulig sa aton sa pagbatas walay sapayan sang mga kapipit-an?

14 Apang, ang padayon nga pagtuman kay Jehova sa isa ka malaut kag magamo nga kalibutan nagakinahanglan sing pagbatas. Ang diosnon nga kahadlok isa ka daku nga bulig samtang ginapalambo naton ang pagkamatinumanon. Bangod sang makahalanguyos nga tion nga ginakabuhian naton karon, ang iban nga mga alagad ni Jehova nagaatubang sang daku nga mga kabudlayan nga daw nagabuong sang ila tagipusuon kag nagadugmok sang ila espiritu. Apang, makasalig gid sila nga kon magsandig sila kay Jehova, buligan niya sila sa pagbatas. Ang pinamulong ni David makalulupay gid: “Si Jehova malapit sa mga buong sing tagipusuon; kag ginaluwas niya ang mga nadugmok sa espiritu.” (Salmo 34:18)  Makapalig-on nga nagsiling pa si David: “Madamo ang kapipit-an sang matarong, apang gikan sa sini tanan ginaluwas sia ni Jehova.” (Salmo 34:19) Bisan daw ano pa kadamo ang aton kapipit-an, luwason kita ni Jehova.

15, 16. (a) Ano nga kapahamakan ang nabalitaan ni David wala madugay pagkatapos niya makomposo ang Salmo 34? (b) Ano ang magabulig sa aton nga mabatas ang mga pagtilaw?

15 Wala madugay pagkatapos makomposo ang Salmo 34, nabalitaan ni David nga ginpamatay ni Saul ang mga pumuluyo sang Nob kag ang kalabanan nga mga saserdote. Daw ano gid ang kalisod ni David kon madumduman niya nga bangod sang iya pagkadto sa Nob nga naakig si Saul! (1 Samuel 22:13, 18-21) Wala sing duhaduha nga nagpangayo sing bulig si David kay Jehova, kag pat-od gid nga nalugpayan sia sa paglaum nga sa palaabuton banhawon ang “mga matarong.”—Binuhatan 24:15.

16 Sa karon, ang paglaum nga pagkabanhaw nagapalig-on man sa aton. Nahibaluan naton nga wala gid sing butang nga mahimo ang aton mga kaaway nga makahalit sa aton sing dayon. (Mateo 10:28) Ginpabutyag ni David ang kaanggid man nga pagsalig sa sini nga mga pulong: “Ginabantayan niya ang tanan nga tul-an sang [matarong]; wala sing isa sini ang madugmok.” (Salmo 34:20) Ini nga bersikulo natuman sing literal kay Jesus. Bisan pa mapintas nga ginpatay si Jesus, wala sing isa nga tul-an niya ang ‘nadugmok.’ (Juan 19:36) Sa ginpasangkad nga kahulugan, ang Salmo 34:20 nagapasalig sa aton nga bisan ano pa nga pagtilaw ang maatubang sang mga hinaplas kag sang ila kaupod nga “iban nga mga karnero,” indi gid sila mahalitan sing dayon. Ang ila mga tul-an indi gid madugmok, sa malaragwayon nga paghambal.—Juan 10:16.

17. Ano nga kapipit-an ang nagahulat sa di-mahinulsulon nga mga nagadumot sa katawhan ni Jehova?

17 Tuhay ang kahimtangan para sa mga malauton. Sa indi madugay anihon nila ang malain nga ila ginsab-ug. “Patyon sang kapipit-an ang malauton; kag ang mga nagadumot sa matarong tagudilian.” (Salmo 34:21) Ang tanan nga padayon nga nagapamatok sa katawhan sang Dios makaagom sing pinakamalain nga kapipit-an. Sa bugna ni Jesucristo, “batunon nila ang silot nga wala sing katapusan nga kalaglagan.”—2 Tesalonica 1:9.

18. Sa ano nga kahulugan nga ang “dakung kadam-an” gintubos na, kag ano ang ila maeksperiensiahan sa palaabuton?

18 Ang salmo ni David naghinakop sa sining makapalig-on nga mga pulong: “Si Jehova nagatubos sang kalag sang iya mga alagad; kag wala sing bisan sin-o sa mga nagadangop sa iya nga tagudilian.” (Salmo 34:22) Sang malapit na matapos ang iya 40 ka tuig nga paggahom, si Hari David nagsiling: “Gintubos [sang Dios] ang akon kalag gikan sa tanan nga kalisdanan.” (1 Hari 1:29) Kaangay ni David, ang mga nagakahadlok kay Jehova magahinumdom sa dili madugay kag magakalipay nga natubos sila gikan sa sala kag naluwas gikan sa tanan nila nga kabudlayan. Ang kalabanan nga hinaplas nga mga Cristiano nakabaton na sang ila langitnon nga padya. “Isa ka dakung kadam-an” gikan sa tanan nga kapungsuran ang nagabuylog karon sa mga nagkalabilin sang mga kauturan ni Jesus sa pag-alagad sa Dios kag subong resulta may matinlo nga tindog sa atubangan ni Jehova. Natigayon nila ini bangod nagtuo sila sa nagatubos nga gahom sang ginpatulo nga dugo ni Jesus. Sa nagapakari nga Isa ka Libo ka Tuig nga Paggahom ni Cristo, ang bug-os nga benepisyo sang halad nga gawad ipadapat sa ila, busa bayawon sila padulong sa tawhanon nga kahimpitan.—Bugna 7:9, 14, 17; 21:3-5.

19. Ano ang determinado nga himuon sang “dakung kadam-an”?

19 Ngaa natigayon sang “dakung kadam-an” sang mga sumilimba sang Dios ining tanan nga pagpakamaayo? Bangod determinado sila nga padayon nga kahadlukan si Jehova, busa ginaalagad sia nga may kahayanghag kag masimbahon nga pagkamatinumanon. Sa pagkamatuod, bangod sang pagkahadlok kay Jehova, ang aton kabuhi malipayon karon kag nagabulig ini sa aton nga ‘makapanguyapot sing malig-on sa matuod nga kabuhi’—ang kabuhi nga walay katapusan sa bag-ong kalibutan sang Dios.—1 Timoteo 6:12, 18, 19; Bugna 15:3, 4.

Madumduman Mo Bala?

• Ngaa dapat naton kahadlukan ang Dios, kag ano ang kahulugan sang pagkahadlok sa iya?

• Ano dapat ang epekto sang diosnon nga kahadlok sa aton paggawi?

• Ano nga mga pagpakamaayo ang matigayon bangod sang aton pagkahadlok sa Dios?

• Ano nga mga saad ang nagabulig sa aton sa pagbatas?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Piktyur sa pahina 26]

Ang mga nagakahadlok kay Jehova mainandamon kon may pagdumili

[Piktyur sa pahina 28]

Ang labing maayo nga mahimo naton sa aton mga isigkatawo amo ang pagpaambit sa ila sing maayong balita sang Ginharian