Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Kon Paano Makilala ang Matuod nga Pagsimba

Kon Paano Makilala ang Matuod nga Pagsimba

 Kon Paano Makilala ang Matuod nga Pagsimba

ANG kalabanan nga mga relihion nagapangangkon nga ang ila panudlo gikan sa Dios. Gani, dapat naton pamatian ang ginsiling sang apostol ni Jesus nga si Juan, nga nagsulat: “Mga hinigugma, indi kamo magpati sa tagsa ka inspirado nga kapahayagan, kundi tilawi ang inspirado nga mga kapahayagan agod makita kon bala gikan ini sa Dios, bangod madamong butig nga mga manalagna ang nag-abot sa kalibutan.” (1 Juan 4:1) Paano naton matilawan ang isa ka butang agod makita kon bala gikan ini sa Dios?

Ang tanan nga butang nga gikan sa Dios nagapabanaag sang iya personalidad, ilabi na sang iya nagapangibabaw nga kinaiya, ang gugma. Halimbawa, ang aton igbalatyag sa pagpanimaho, nga paagi sini mapanimahuan naton ang kahumot sang mga herb (tanom), bulak, ukon bag-ong luto nga tinapay, isa ka ekspresyon sang gugma sang Dios. Ang aton ikasarang nga makita ang pagtunod sang adlaw, ang alibangbang, ukon ang pagyuhum sang isa ka bata nagapabanaag sang gugma sang Dios sa aton. Amo man ang aton ikasarang sa pagpamati sa matahom nga lanton, sa huni sang pispis, ukon sa tingog sang isa ka hinigugma. Bisan ang aton di-himpit nga tawhanon nga kinaugali nagapabanaag sang gugma sang Dios. Amo kon ngaa masami naton maeksperiensiahan ang kamatuoran sang ginsiling ni Jesus: “May kapin nga kalipay sa paghatag sangsa pagbaton.” (Binuhatan 20:35) Nalipay kita sa pagpakita sing gugma bangod ginhimo kita sa “dagway sang Dios.” (Genesis 1:27) Bisan pa nga si Jehova may madamo nga iban pa nga mga kinaiya, ang gugma amo ang labing tumalagsahon nga bahin sang iya personalidad.

Ang mga sinulatan gikan sa Dios dapat magpabanaag sang iya gugma. Ang mga relihion sang kalibutan may madamo nga dumaan nga mga sinulatan. Ginpabanaag bala sini ang gugma sang Dios?

Ang matuod amo, ang labing dumaan nga relihioso nga mga sinulatan diutay lamang sing ginapaathag tuhoy sa kon paano kita ginahigugma sang Dios ukon paano naton mahigugma ang Dios. Gani, minilyon ka tawo ang wala makabaton sing sabat sang nagpamangkot sila, “Ngaa makita naton ang ebidensia sang gugma sang Dios sa mga tinuga samtang ang pag-antos kag kalautan nagapadayon?” Ang Biblia, sa pihak nga bahin, amo lamang ang dumaan nga relihioso nga sinulatan nga nagapaathag sing maayo sang gugma sang Dios. Nagatudlo man ini sa aton kon paano ipakita ang gugma.

Ang Libro Tuhoy sa Gugma

Ginapakilala sang Pulong sang Dios, ang Biblia, si Jehova subong “ang Dios sang gugma.” (2 Corinto 13:11) Ginapaathag sang Biblia kon paano si Jehova ginpahulag sang gugma nga hatagan ang una nga mga tawo sing kabuhi nga wala sing balatian kag kamatayon. Apang bangod sang pagrebelde batok sa awtoridad sang Dios, ang katawhan nag-antos. (Deuteronomio 32:4, 5; Roma 5:12) Si Jehova naghimo sing paagi agod mapasag-uli ang nadula. Ang Pulong sang Dios nagsiling: “Ginhigugma gid sang Dios ang kalibutan amo nga ginhatag niya ang iya bugtong nga Anak, agod nga ang tagsatagsa nga nagatuo sa iya indi malaglag kundi makatigayon sang kabuhi nga walay  katapusan.” (Juan 3:16) Ginpaathag pa sang Balaan nga Kasulatan ang gugma sang Dios sang ginlaragway sini kon paano nag-aman ang Dios sing isa ka himpit nga gobierno sa idalom sang paggahom ni Jesus agod mapasag-uli ang paghidait sa matinumanon nga katawhan.—Daniel 7:13, 14; 2 Pedro 3:13.

Ginasumaryo sang Biblia ang obligasyon sang tawo sa sining mga tinaga: “‘Higugmaa si Jehova nga imo Dios sa bug-os mo nga tagipusuon kag sa bug-os mo nga kalag kag sa bug-os mo nga hunahuna.’ Amo ini ang labing daku kag nahauna nga sugo. Ang ikaduha, nga kaangay sini, amo ini, ‘Higugmaa ang imo isigkatawo subong sang imo kaugalingon.’ Sa sining duha ka sugo napasad ang bug-os nga Kasuguan.” (Mateo 22:37-40) Ang Biblia gin-inspirar sang Dios. Sanglit maathag gid nga ginapabanaag sini ang iya personalidad, sigurado kita nga gikan ini sa “Dios sang gugma.”—2 Timoteo 3:16.

Paagi sa pag-aplikar sining isa ka talaksan, makilala naton kon ano nga dumaan nga mga sinulatan ang gikan gid sa Dios. Ang gugma nagapakilala man sa matuod nga mga sumilimba, kay ginailog nila ang Dios sa pagpakita sing gugma.

Kon Paano Makilala ang mga Tawo nga Nagahigugma sa Dios

Madali gid nga makilal-an ang tunay nga nagahigugma sa Dios, ilabi na karon nga nagakabuhi kita sa ginatawag sang Biblia nga “katapusan nga mga adlaw.” Ang mga tawo labi pa nga nangin “mahigugmaon sa kaugalingon, mahigugmaon sa kuarta, . . . mahigugmaon sa kinasadya sa baylo nga mahigugmaon sa Dios.”—2 Timoteo 3:1-4.

Paano mo makilala ang mga tawo nga nagahigugma sa Dios? Ang Biblia nagasiling: “Amo ini ang kahulugan sang gugma sa Dios, nga ginatuman naton ang iya mga sugo.” (1 Juan 5:3) Ang gugma sa Dios nagapahulag sa mga tawo nga tahuron ang mga talaksan sang Biblia sa moral. Halimbawa, mabasa sa Pulong sang Dios ang mga kasuguan tuhoy sa sekso kag pag-asawahay. Ang seksuwal nga paghulid ginatugot sa mga mag-asawa lamang, kag ang pag-asawahay permanente. (Mateo 19:9; Hebreo 13:4) Sang ang isa ka babayi sa Espanya nga nagatuon sing teolohiya nagtambong sa isa ka miting diin maukod nga gintun-an sang mga Saksi ni Jehova ang moral nga mga kasuguan sang Biblia, nagkomento sia: “Naglakat ako nga napalig-on, indi lamang bangod sang nagahatag-kasanagan nga mga pamulongpulong gikan sa Kasulatan kundi bangod man sang paghiusa sa tunga sini nga mga tawo, sang ila mataas nga moralidad, kag sang ila maayo nga pagginawi.”

Dugang sa paghigugma nila sa Dios, ang matuod nga mga Cristiano madali nga makilal-an bangod sang ginapakita nila nga gugma sa ila mga isigkatawo. Ang ila labing importante nga hilikuton amo ang pagpakighambal sa iban tuhoy sa lamang nga paglaum sang katawhan, ang Ginharian sang Dios. (Mateo 24:14) Wala na sing iban pa nga makahatag sing mapinadayunon nga mga benepisyo sa ila mga isigkatawo kundi ang buligan sila sa pagkuha sing ihibalo tuhoy sa Dios. (Juan 17:3) Ginapakita man sang matuod nga mga Cristiano ang ila gugma sa iban nga mga paagi. Nagahatag sila sing praktikal nga bulig sa mga nagaantos. Halimbawa, sang naglinog sing mabaskog sa Italya, ang isa ka lokal nga pamantalaan nagreport nga ang mga Saksi ni Jehova “nagpanghikot sa praktikal nga paagi, kay naghatag sila sing bulig sa mga nagaantos, bisan ano pa ang ila relihion.”

Magluwas sa paghigugma sa Dios kag sa isigkatawo, ang matuod nga mga Cristiano nagahigugmaanay sa isa kag isa. Si Jesus nagsiling: “Nagahatag ako sa inyo sang isa ka bag-o nga sugo, nga maghigugmaanay kamo; subong nga ako nagahigugma sa inyo, maghigugmaanay man kamo. Sa sini ang tanan makahibalo nga kamo mga disipulo ko, kon nagahigugmaanay kamo.”—Juan 13:34, 35.

Tuhay gid bala ang gugma nga ginapakita sang matuod nga mga Cristiano sa isa kag isa? Amo sini ang pagtamod sang isa ka kabulig sa balay nga si Ema. Nagatrabaho sia sa La Paz, Bolivia, diin makita ang daku nga kinatuhayan sa ulot sang mga manggaranon kag mga imol bangod sang etniko nga ginhalinan. Nagsiling sia: “Sa akon una nga pagtambong sa miting sang mga Saksi ni Jehova, nakita ko ang disente sing pamayo nga lalaki nga nagapungko kag nagapakighambal sa isa ka Indian nga babayi. Wala pa ako anay nakakita sing amo sini. Narealisar ko sadto mismo nga sila gid ang katawhan sang Dios.” Sing kaanggid, ang isa ka lamharon nga taga-Brazil nga babayi nga si Miriam nagsiling: “Indi ako anay malipayon, bisan pa nga kaupod ko ang akon pamilya. Una ko nga nakita ang gugma nga may buhat  sa tunga sang mga Saksi ni Jehova.” Sa Estados Unidos, ang direktor sa pagbalita para sa isa ka estasyon sang telebisyon nagsulat: “Kon mas madamo nga tawo ang magakabuhi kaangay sang inyo relihion, indi amo sini karon ang kahimtangan sini nga pungsod. Isa ako ka manugbalita nga nakahibalo nga ang inyo organisasyon gintukod sa gugma kag sa mabakod nga pagtuo sa Manunuga.”

Pangitaa ang Matuod nga Pagsimba

Ang gugma amo ang nagapakilala nga tanda sang matuod nga pagsimba. Ginpaanggid ni Jesus ang pagkakita sa matuod nga pagsimba sa pagkakita sa husto nga dalan kag sa pagpamat-od nga maglakat sa sini. Ini lamang ang dalan nga nagapadulong sa kabuhi nga walay katapusan. Si Jesus nagsiling: “Magsulod kamo sa makitid nga gawang; bangod masangkad kag malapad ang dalan nga nagapadulong sa kalaglagan, kag madamo ang nagasulod nga nagaagi sa sini; samtang makitid ang gawang kag masipot ang dalan nga nagapadulong sa kabuhi, kag pila lamang ang nakatultol sini.” (Mateo 7:13, 14) Isa lamang ka grupo sang matuod nga mga Cristiano ang nahiusa nga nagalakat kaupod sang Dios sa dalan sang matuod nga pagsimba. Gani, importante gid kon ano nga relihion ang pilion mo. Kon makita mo ini nga dalan kag mamat-od ka nga maglakat sa sini, makita mo ang labing maayo nga dalanon sang kabuhi, kay ini amo ang dalanon sang gugma.—Efeso 4:1-4.

Hunahunaa lamang ang kalipay nga mabatyagan mo samtang nagalakat ka sa dalan sang matuod nga pagsimba! Kaangay ini sang paglakat kaupod sang Dios. Matun-an mo gikan sa Dios ang kaalam kag gugma agod matigayon ang maayo nga kaangtanan sa iban. Matun-an mo gikan sa iya ang tuhoy sa katuyuan sang kabuhi, kag mahangpan mo ang mga saad sang Dios kag matigayon ang paglaum para sa palaabuton. Indi mo gid paghinulsulan nga ginpangita mo ang matuod nga pagsimba.

[Piktyur sa pahina 5]

Sa dumaan nga relihioso nga mga sinulatan, ang Biblia lamang ang nagapahayag sang gugma sang Dios

[Mga Piktyur sa pahina 7]

Ang matuod nga mga Cristiano madali makilala bangod ang ila gugma may buhat