Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Talalupangdon nga mga Punto Gikan sa Tulun-an sang Isaias—II

Talalupangdon nga mga Punto Gikan sa Tulun-an sang Isaias—II

 Ang Pulong ni Jehova Buhi

Talalupangdon nga mga Punto Gikan sa Tulun-an sang Isaias—II

MATUTOM nga gintuman ni Isaias ang iya katungdanan subong manalagna. Ang iya mga pahayag batok sa napulo ka tribo nga ginharian sang Israel natuman na. Apang, may pahayag pa sia tuhoy sa palaabuton sang Jerusalem.

Ang siudad sang Jerusalem laglagon, kag ang mga pumuluyo sini bihagon. Apang, indi permanente ang paghapay. Pagligad sang pila ka tion, ang matuod nga pagsimba ipasag-uli. Amo ini ang sadsaran nga mensahe sang Isaias 36:1–66:24. * Makabenepisyo kita gikan sa pagbinagbinag sang ginasiling sini nga mga kapitulo bangod madamo nga tagna sa sini nga seksion ang may daku, ukon katapusan, nga katumanan sa aton adlaw ukon matuman sa malapit nga palaabuton. Ini nga bahin sang tulun-an sang Isaias nagaunod man sing makakulunyag nga mga tagna tuhoy sa Mesias.

“YARI KARON! MAGAABOT ANG MGA ADLAW”

(Isaias 36:1–39:8)

Sang ika-14 nga tuig sang paggahom ni Hari Ezequias (732 B.C.E.), ginsakop sang mga Asirianhon ang Juda. Nangako si Jehova nga amligan ang Jerusalem. Nadula ang katalagman nga sakupon sang ginpatay sang isa ka anghel ni Jehova ang 185,000 ka Asirianhon nga mga soldado.

Nagmasakit si Ezequias. Ginsabat ni Jehova ang iya pangamuyo kag gin-ayo sia, gindugangan sing 15 ka tuig ang iya kabuhi. Sang nagpadala ang hari sang Babilonia sing mga emisaryo sa pagpanginbulahan sa iya, di-maalamon nga ginpakita ni Ezequias sa ila ang iya tanan nga bahandi. Ginpahayag ni Isaias ang mensahe ni Jehova kay Ezequias, nga nagasiling: “Yari karon! Magaabot ang mga adlaw, kag ang tanan nga yara sa imo balay kag ang ginsupot sang imo mga katigulangan tubtob sini nga adlaw dalhon sa Babilonia.” (Isaias 39:5, 6) Mga 100 ka tuig sang ulihi, ang tagna natuman.

Sabat sa mga Pamangkot sa Kasulatan:

38:8—Ano ang “mga halintang” nga sa sini ginpaisol ang landong? Sanglit ginagamit anay ang mga taknaan sa adlaw sa Egipto kag Babilonia sang ikawalo nga siglo B.C.E., ini nga mga halintang mahimo mapatuhoy sa degree sang isa ka taknaan sa adlaw nga natigayon sang amay ni Ezequias, si Ahaz. Ukon mahimo nga may hagdanan sa sulod sang palasyo. Ang haligi sa tupad sang hagdanan ayhan amat-amat nga nagalandong sa mga halintang, nga magamit sa pagtakus sa oras.

Mga Leksion Para sa Aton:

36:2, 3, 22. Bisan pa ginpahalin subong tulugyanan, gintugutan si Sebna sa pag-alagad sa hari subong sekretaryo sang nagbulos sa iya. (Isaias 22:15, 19) Kon ginkuha sa aton ang isa ka katungdanan  sa organisasyon ni Jehova tungod sa pila ka rason, indi bala dapat kita magpadayon sa pag-alagad sa Dios sa bisan ano man nga katungdanan nga ginapahanugot niya?

37:1, 14, 15; 38:1, 2. Sa tion sang kasisit-an, maalamon nga magdangop kita kay Jehova sa pangamuyo kag magsalig sing bug-os sa iya.

37:15-20; 38:2, 3. Sang ang Jerusalem buot nga sakupon sang mga Asirianhon, ang panguna nga ginkabalak-an ni Ezequias amo nga mahimo nga mapasipalahan ang ngalan ni Jehova kon mapukan ini. Sang mahibaluan niya nga mahimo sia mapatay bangod sang iya balatian, wala lamang nagkabalaka si Ezequias sa iya kaugalingon. Nagkabalaka gid sia kon ano ang matabo sa harianon nga kaliwat ni David kon mapatay sia nga wala sing manunubli. Nagkabalaka man sia sa kon sin-o ang manguna sa pagpakig-away batok sa mga Asirianhon. Kaangay ni Ezequias, mas importante para sa aton ang pagpakabalaan sa ngalan ni Jehova kag ang katumanan sang iya katuyuan sangsa aton kaugalingon nga kaluwasan.

38:9-20. Ini nga ambahanon ni Ezequias nagatudlo sa aton nga ang pagdayaw kay Jehova amo ang pinakaimportante sa kabuhi.

“SIA PATINDUGON LIWAT”

(Isaias 40:1–59:21)

Sa gilayon pagkatapos matagna ang kalaglagan sang Jerusalem kag ang resulta nga pagkabihag sang Babilonia, nagtagna si Isaias tuhoy sa pagpasag-uli. (Isaias 40:1, 2) “Sia [Jerusalem] patindugon liwat,” siling sang Isaias 44:28. Ang mga idolo sang mga diosdios sang Babilonia dalhon kaangay sang “mga bagahe.” (Isaias 46:1) Ang Babilonia laglagon. Ini tanan natuman pagligad sang duha ka siglo.

Ihatag ni Jehova ang iya mga alagad subong “kapawa sang mga pungsod.” (Isaias 49:6) Ang “mga langit,” ukon nagagahom nga klase, sang Babilonia, “magalinapta kaangay sang aso,” kag ang iya mga sakop “mapatay kaangay sang hamlok lamang”; apang ‘hubaron sang bihag nga anak nga babayi sang Sion ang higot sa iya liog.’ (Isaias 51:6; 52:2) Tuhoy sa mga nagkari sa iya kag nagpamati, si Jehova nagsiling: “Handa ako makigkatipan sa inyo sing isa ka katipan nga magapadayon sing walay pat-od may kaangtanan sa matutom nga mga mahigugmaon nga kaayo kay David.” (Isaias 55:3) Ang pagkabuhi nahisanto sa matarong nga mga ginapatuman sang Dios nagadul-ong sa pagkasapo sa “tuman nga kalipay kay Jehova.” (Isaias 58:14) Sa pihak nga bahin, ang mga kasaypanan sang katawhan ‘bangdan sang pagbulagay sa tunga nila kag sang ila Dios.’—Isaias 59:2.

Sabat sa mga Pamangkot sa Kasulatan:

40:27, 28—Ngaa nagsiling ang Israel: “Ang akon dalan nalipdan kay Jehova, kag ang katarungan para sa akon nagaligad sa akon Dios”? Ayhan naghunahuna ang iban nga mga Judiyo sa Babilonia nga ang pagkawalay katarungan nga gin-agom nila nalipdan kay Jehova ukon wala niya makita. Ginpahanumdom sa ila nga ang Babilonia malab-ot sang Manunuga sang duta, nga wala ginalapyo ukon ginaluyahan.

43:18-21—Ngaa ginsingganan ang nagbalik nga mga tinapok nga ‘indi pagdumdumon ang mga butang sang una’? Wala ini nagakahulugan nga dapat nila kalimtan ang nagligad nga mga buhat sang pagluwas ni Jehova. Sa baylo, luyag ni Jehova nga dayawon nila sia pasad sa “butang nga bag-o” nga maeksperiensiahan nila, subong sang ila paglakbay pakadto sa Jerusalem nga hilway sa katalagman, ayhan sa mas direkta nga ruta sa desyerto. Ang “isa ka dakung kadam-an” nga “naggua sa dakung kapipit-an” may yara man bag-o kag personal nga mga rason sa paghimaya kay Jehova.—Bugna 7:9, 14.

49:6—Paano ang Mesias “kapawa sang mga pungsod,” bisan pa nga ang iya ministeryo sa duta limitado lamang sa mga anak sang Israel? Ini bangod sang natabo pagkatapos mapatay si Jesus. Ginaaplikar sang Biblia ang Isaias 49:6 sa iya mga disipulo. (Binuhatan 13:46, 47) Sa karon, ang hinaplas nga mga Cristiano, sa bulig sang dakung kadam-an sang mga sumilimba, nagaalagad subong “kapawa sang mga pungsod,” nagahatag sing kasanagan sa mga tawo “tubtob sa ukbong sang duta.”—Mateo 24:14; 28:19, 20.

53:10—Sa ano nga kahulugan nahamuot si Jehova sa pagdugmok sa iya Anak? Masakit kay  Jehova, ang mainawaon kag mahinuklugon nga Dios, nga makita ang iya hinigugma nga Anak nga nagaantos. Walay sapayan sini, nahamuot Sia sa kinabubut-on nga pagkamatinumanon ni Jesus kag sa tanan nga tumanon sang iya pag-antos kag kamatayon.—Hulubaton 27:11; Isaias 63:9.

53:11—Ano ang ihibalo nga paagi sini ang Mesias “magadala sing matarong nga panindugan sa madamo nga tawo”? Ini amo ang ihibalo nga natigayon ni Jesus paagi sa pagkari sa duta kag nangin tawo, kag pag-antos sing di-makatarunganon tubtob sa kamatayon. (Hebreo 4:15) Sa amo nag-aman sia sing halad nga gawad, nga kinahanglanon agod buligan ang hinaplas nga mga Cristiano kag ang dakung kadam-an sa pagtigayon sing matarong nga tindog sa atubangan sang Dios.—Roma 5:19; Santiago 2:23, 25.

56:6—Sin-o ang “mga dumuluong,” kag sa ano nga paagi nga ‘nagakapyot sila sa katipan ni Jehova’? Ang “mga dumuluong” amo ang “iban nga mga karnero” ni Jesus. (Juan 10:16) Nagakapyot sila sa bag-ong katipan sa kahulugan nga ginatuman nila ang mga kasuguan may kaangtanan sa sina nga katipan, nagakooperar sing bug-os sa mga kahimusan nga ginhimo paagi sini, nagaambit sa espirituwal nga pagkaon nga pareho sa iya sang hinaplas nga mga Cristiano, kag nagasuportar sa ila sa hilikuton nga pagbantala sang Ginharian kag paghimo sing disipulo.

Mga Leksion Para sa Aton:

40:10-14, 26, 28. Si Jehova makusog kag mapinalanggaon, labing gamhanan kag labing maalam, kag mas daku sing paghangop sangsa aton.

40:17, 23; 41:29; 44:9; 59:4. Ang mga pag-alyansa sa politika kag mga idolo ‘indi matuod.’ Wala gid sing pulos nga magsalig sa sini.

42:18, 19; 43:8. Kon balewalaon naton ang nasulat nga Pulong sang Dios kag indi pagpamatian ang iya instruksion paagi sa “matutom kag mainandamon nga ulipon,” mangin bulag kag bungol kita sa espirituwal.—Mateo 24:45.

43:25. Ginapanas ni Jehova ang mga paglapas tungod sa iya. Ang paghilway sa aton gikan sa pagkaulipon sa sala kag kamatayon kag ang pagtigayon sing kabuhi ikaduha lamang sa pagpakabalaan sa ngalan ni Jehova.

44:8. Ginasakdag kita ni Jehova, nga malig-on kag mabakod subong sang igang. Indi gid kita dapat magkahadlok sa pagpanaksi tuhoy sa iya pagka-Dios!—2 Samuel 22:31, 32.

44:18-20. Ang idolatriya isa ka tanda sang malaut nga tagipusuon. Wala sing bisan ano nga makaagaw sang duog sang Dios sa aton tagipusuon.

46:10, 11. Ang ikasarang sa paghimo ‘sang iya tinutuyo nga magapadayon,’ kon sayuron, ang pagtuman sang iya katuyuan, isa gid ka pamatuod sang pagka-Dios ni Jehova.

48:17, 18; 57:19-21. Kon magsandig kita kay Jehova para sa kaluwasan, magsuod sa iya, kag magtalupangod sang iya mga sugo, ang aton paghidait mangin bugana subong sang tubig sang nagailig nga suba kag ang aton matarong nga mga buhat mangin dagaya subong sang mga balod sang dagat. Ang mga tawo nga wala nagapamati sa Pulong sang Dios daw kaangay sang “dagat nga nagaalimbukad.” Wala sila sing paghidait.

52:5, 6. Ang mga Babilonianhon naghinakop sing sayop nga ang matuod nga Dios maluya. Wala nila ginkilala ang indi pagkahamuot ni Jehova sa iya katawhan subong rason sang pag-ulipon sa Israel. Kon matabo ang kalamidad sa iban, indi maalamon nga maghinakop kita sing padasudaso.

52:7-9; 55:12, 13. Sa di-magkubos, may yara kita tatlo ka rason sa pagpakigbahin sing malipayon sa hilikuton nga pagbantala sing Ginharian kag paghimo sing disipulo. Ang aton mga tiil matahom sa mga mapainubuson nga ginagutom sa espirituwal. Matan-aw naton si Jehova “sa mata kag mata,” ukon makatigayon kita sing suod nga kaangtanan sa iya. Nagaagom man kita sing espirituwal nga kahamungayaan.

52:11, 12. Agod mangin kalipikado sa pagdala sang “mga gamit ni Jehova”—ang iya mga kahimusan para sa balaan nga pag-alagad—dapat matinlo kita sa espirituwal kag sa moral.

 58:1-14. Ang salimpapaw nga pagpakita sing debosyon kag pagkamatarong walay pulos. Ang matuod nga mga sumilimba dapat bugana sa matuod nga mga pagpakita sing diosnon nga debosyon kag mga buhat sang utudnon nga gugma.—Juan 13:35; 2 Pedro 3:11.

59:15b-19. Makita ni Jehova ang mga ginahimo sang tawo kag magapasilabot sia sa iya gintalana nga tion.

“MANGIN ISA [SIA] KA KORONA SANG KATAHOM”

(Isaias 60:1–66:24)

Nagapatalupangod sang pagpasag-uli sang matuod nga pagsimba sang una nga panahon kag subong man sa panahon naton, ang Isaias 60:1 nagsiling: “Magtindog ka, O babayi, magpasilak ka sing kapawa, kay ang imo kapawa nag-abot na kag ang himaya mismo ni Jehova nagsilak na sa imo.” Ang Sion “mangin isa ka korona sang katahom sa kamot ni Jehova.”—Isaias 62:3.

Nangamuyo si Isaias tungod sa iya mga kasimanwa nga naghinulsol sang gintapok sila sa Babilonia. (Isaias 63:15–64:12) Sa tapos mapaanggid ang matuod nga mga sumilimba sa butig nga mga sumilimba, nagpahayag ang manalagna kon paano pakamaayuhon ni Jehova ang mga nagaalagad sa Iya.—Isaias 65:1–66:24.

Sabat sa mga Pamangkot sa Kasulatan:

61:8, 9—Ano ang “dayon nga katipan,” kag sin-o ang mga “anak”? Ini amo ang bag-ong katipan nga ginpakigkatipan ni Jehova sa hinaplas nga mga Cristiano. Ang “mga anak” amo ang “iban nga mga karnero”—ang minilyon nga nagpamati sa ila mensahe.—Juan 10:16.

63:5—Paano ang kasingkal sang Dios nagbulig sa iya? Ang kasingkal sang Dios isa ka kontrolado nga emosyon—ang iya matarong nga kaakig. Ang iya kasingkal nagabulig kag nagapahulag sa iya sa paghimo sang iya matarong nga paghukom.

Mga Leksion Para sa Aton:

64:6. Indi maluwas sang di-himpit nga mga tawo ang ila kaugalingon. Bahin sa paghimo sing katumbasan sa mga sala, ang ila matarong nga mga buhat kaangay lamang sang mahigko nga mga panapton.—Roma 3:23, 24.

65:13, 14. Ginapakamaayo ni Jehova ang iya matutom nga mga alagad, ginaaman sing bugana ang ila espirituwal nga mga kinahanglanon.

66:3-5. Ginadumtan ni Jehova ang pagkasalimpapaw.

“Magkasadya Kamo”

Daw ano gid ka makalulugpay ang mga tagna tuhoy sa pagpasag-uli para sa matutom nga mga Judiyo nga nagakabuhi subong mga tinapok sa Babilonia! “Magkasadya kamo,” siling ni Jehova, “kag magkalipay sing dayon sa akon ginatuga. Kay yari karon, akon ginatuga ang Jerusalem nga isa ka rason sa pagkalipay kag ang iya katawhan nga rason sa pagkasadya.”—Isaias 65:18.

Nagapuyo man kita sa isa ka tion nga ang kadudulman nagaligom sa duta kag ang mga pungsod yara sa pitipit nga kadulom. (Isaias 60:2) Yari kita sa “makahalanguyos nga mga tion nga mabudlay atubangon.” (2 Timoteo 3:1) Busa, ang mensahe ni Jehova para sa kaluwasan nga mabasa sa tulun-an sang Isaias sa Biblia daku gid nga pagpalig-on sa aton.—Hebreo 4:12.

[Footnote]

^ par. 2 Para sa pagbinagbinag sang Isaias 1:1–35:10, tan-awa ang “Ang Pulong ni Jehova Buhi—Talalupangdon nga mga Punto Gikan sa Tulun-an Sang Isaias—I” sa Disiembre 1, 2006, nga gua sang Ang Lalantawan.

[Piktyur sa pahina 8]

Nahibaluan mo bala kon ano gid ang rason kon ngaa nangamuyo si Ezequias nga luwason gikan sa mga Asirianhon?

[Piktyur sa pahina 11]

“Daw ano katahom sa mga bukid ang mga tiil sang isa nga nagadala sing maayong balita!”