Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Pagpabilin nga Di-mationg Kon Magrebelde ang Anak

Pagpabilin nga Di-mationg Kon Magrebelde ang Anak

 Pagpabilin nga Di-mationg Kon Magrebelde ang Anak

GINTINGUHAAN sang isa ka Cristiano nga babayi nga si Joy nga padakuon ang iya anak nga lalaki nga nagahigugma kay Jehova nga Dios. Apang, sang magtin-edyer na ang iya anak, nagrebelde sia kag nagbiya sa balay. “Amo yadto ang pinakamasakit nga naeksperiensiahan ko,” siling ni Joy. “Daw ginluiban ako kag nagbatyag ako sing daku nga kasubo kag kapaslawan. Nangin negatibo ako.”

Ayhan gintinguhaan mo man nga padakuon ang imo anak nga higugmaon kag alagaron ang Dios—apang sang ulihi gintalikdan sia sang isa ukon sang madamo sa ila. Paano mo atubangon ining mapait nga kapaslawan? Ano ang magabulig sa imo nga magpabilin nga di-mationg sa imo pag-alagad kay Jehova?

Sang Nagrebelde ang mga Anak ni Jehova

Ang una nga tikang amo nga dapat mo mahangpan nga nahibaluan ni Jehova kon ano gid ang imo ginabatyag. Sa Isaias 49:15, aton mabasa: “Malimtan bala sang isa ka asawa ang iya ginapasuso amo nga indi sia maluoy sa anak sang iya tiyan? Bisan ini nga mga babayi malipat, apang ako indi malipat sa imo.” Huo, naeksperiensiahan ni Jehova ang mga balatyagon nga kinaandan sa mga amay kag mga iloy. Handurawa, nian, ang iya kalipay sang gindayaw kag gin-alagad sia sang tanan niya nga angheliko nga mga anak. Samtang ginasabat si patriarka Job “gikan sa buhawi,” ginhinumdom ni Jehova ang malipayon nga mga tion upod sa iya nahiusa nga espiritu nga pamilya, nga nagasiling: “Diin ka bala sang ginpasad ko ang duta? . . . Sang ang mga kabugwason nagdungan sa paghugyaw sa kalipay, kag ang tanan nga anak sang Dios nagsinggit sa pagdayaw?”—Job 38:1, 4, 7.

Sang ulihi, ang isa sa himpit nga angheliko nga mga anak sang matuod nga Dios nagrebelde batok sa iya kag nangin Satanas, nga nagakahulugan sing “Manugpamatok.” Nakita man ni Jehova ang iya unang tawhanon nga anak, si Adan, kag ang iya himpit nga asawa, si Eva, nga nagbuylog sa pagrebelde. (Genesis 3:1-6; Bugna 12:9) Sang ulihi, ang iban pa nga angheliko nga mga anak “nagbiya sang ila nagakaigo nga puluy-an” kag nagrebelde batok sa Dios.—Judas 6.

Wala kita ginasugiran sang Kasulatan kon ano ang ginbatyag ni Jehova sang ang pila sang iya himpit nga mga anak nagrebelde man. Apang, ang Biblia maathag nga nagsiling: “Nakita ni Jehova nga ang kalainan sang tawo bugana sa duta kag ang tagsa ka huyog sang mga hunahuna sang iya tagipusuon malain gid sa tanan nga tion. Kag nagkalisod si Jehova nga ginhimo niya ang mga tawo  sa duta, kag nasaklaw ang iya tagipusuon.” (Genesis 6:5, 6) ‘Nasaklaw’ kag ‘nasakitan’ man si Jehova sang nagrebelde ang iya pinili nga katawhan, ang Israel.—Salmo 78:40, 41.

Walay duhaduha nga nahanuklog gid si Jehova sa mga ginikanan nga nasakitan kag nasaklaw bangod sang ginhimo sang ila nagrebelde nga mga anak. Agod buligan ini nga mga ginikanan, naghatag sia sing maligdong nga laygay kag pagpalig-on paagi sa iya Pulong, ang Biblia. Ginlaygayan sila sang Dios nga itugyan nila sa iya ang ila kabalaka, magpaubos sila, kag manindugan batok kay Satanas nga Yawa. Tan-awon naton kon paano ka mabuligan sini nga laygay sa pagpabilin nga di-mationg kon magrebelde ang imo anak.

Itugyan ang Imo Kabalaka kay Jehova

Nahibaluan ni Jehova nga nagakabalaka gid ang mga ginikanan nga basi mahalitan sang ila mga kabataan ang ila kaugalingon ukon basi mahalitan sila sang iban. Ginpatalupangod ni apostol Pedro ang isa ka paagi sa pag-atubang sini kag sa iban pa nga mga kabalaka. Nagsulat sia: ‘Itugyan ninyo sa iya ang tanan ninyo nga kabalaka, kay nagaulikid sia sa inyo.’ (1 Pedro 5:7) Ngaa ini nga pangagda kag pagpasalig ilabi na nga importante sa mga ginikanan sang isa ka rebelde nga anak?

Sang bata pa ang imo anak, pirme mo sia ginabantayan gikan sa mga katalagman, kag mahimo nga ginsunod niya ang imo mahigugmaon nga panuytoy. Apang, sang nagdaku na sia, mahimo nga nabuhinan ang imo impluwensia sa iya, apang ang imo hanuot nga handum nga amligan sia gikan sa katalagman wala nabuhinan. Sa katunayan, mahimo nga nadugangan pa ini.

Subong resulta, sang ang imo anak nagrebelde kag nag-antos sing espirituwal, emosyonal, ukon pisikal nga kahalitan, mahimo nagbatyag ka nga amo ang balasulon. Amo sini ang ginbatyag ni Joy, nga ginsambit kaina. Nagsiling sia: “Kada adlaw, bangod sang pagbatyag nga napaslawan, pirme ko ginapamensar ang nagliligad nga mga hitabo kag ginabinagbinag kon diin ako nagsayop.” Luyag ni Jehova nga ‘itugyan mo sa iya ang imo kabalaka’ ilabi na sa amo sini nga mga tion. Kon himuon mo ini, buligan ka niya. “Ihaboy ang imo lulan kay Jehova,” siling sang salmista, “kag sia gid magaalay-ay sa imo. Indi gid sia magtugot nga malingkang ang matarong.” (Salmo 55:22) Naeksperiensiahan ni Joy ini nga lugpay. Nagsiling sia: “Ginpakighambal ko sing suod kay Jehova ang tuhoy sa kon ano gid ang akon ginapamensar. Ginbubo ko ang akon balatyagon, kag amo yadto ang pinakadaku nga kaumpawan.”

 Subong di-himpit nga ginikanan, mahimo nga may mga kasaypanan ka samtang ginapadaku mo ang imo anak. Apang ngaa abi mga kasaypanan mo lang ang imo pamensaron? Si Jehova wala nagahimo sini, kay ang inspirado nga salmista nag-amba: “Kon ang mga sayop amo ang imo ginabantayan, O Jah, O Jehova, sin-o bala ang makatindog?” (Salmo 130:3) Bisan pa kon ikaw nangin himpit nga ginikanan, ang imo anak mahimo gihapon magrebelde. Gani ipabutyag ang imo mga balatyagon kay Jehova sa pangamuyo, kag buligan ka niya nga malandas ini. Apang, agod magpabilin ka nga di-mationg sa pag-alagad kay Jehova kag malikawan mo nga mangin biktima ni Satanas, kapin pa ang dapat mo himuon.

Magpaubos

“Magpaubos kamo sa idalom sang gamhanan nga kamot sang Dios,” sulat ni Pedro, “agod bayawon niya kamo sa gintalana nga tion.” (1 Pedro 5:6) Ngaa kinahanglan nga magpaubos kon magrebelde ang imo anak? Wala labot nga magbatyag ka nga amo ang balasulon kag mahanusbo ka, mahimo nga mahuya ka nga may rebelde ka nga anak. Mahimo magkabalaka ka nga ginguba sang imo anak ang reputasyon sang inyo pamilya, ilabi na kon kinahanglan nga i-disfellowship sia gikan sa Cristianong kongregasyon. Bangod sang imo kahuya, mahimo nga indi ka na magtambong sa Cristianong mga miting.

Agod maatubang mo ini nga problema, kinahanglan mo ang praktikal nga kaalam. Ang Hulubaton 18:1 nagpaandam: “Ang isa nga nagapain sang iya kaugalingon magapangita sang iya makagod nga handum; magapamatok sia sa tanan nga praktikal nga kaalam.” Paagi sa pagtambong sing tayuyon sa Cristianong mga miting walay sapayan sang imo kasubo, matigayon mo ang kinahanglanon gid nga ginhalinan sang panuytoy kag pagpalig-on. “Sang primero, indi ko luyag makig-atubang bisan kay sin-o,” baton ni Joy. “Apang ginpahanumdom ko ang akon kaugalingon sang importansia sang akon espirituwal nga rutina. Isa pa, kon magtener ako sa balay, mahimo pamensaron ko lang ang akon mga problema. Ang mga miting nagbulig sa akon nga ituon ang akon igtalupangod sa makapalig-on nga espirituwal nga mga butang. Nagapasalamat gid ako nga wala ko ginpain ang akon kaugalingon kag wala ko ginpasapayanan ang mahigugmaon nga pagsuportar sang akon mga kauturan.”—Hebreo 10:24, 25.

Dumduma man nga ang tagsa ka katapo sa pamilya “magadala sang iya kaugalingon nga lulan” sang Cristianong responsibilidad. (Galacia 6:5) Ginapaabot ni Jehova nga higugmaon kag disiplinahon sang mga ginikanan ang ila mga anak. Ginapaabot man niya nga tumanon kag tahuron sang mga anak ang ila mga ginikanan. Kon ginahimo sang mga ginikanan ang ila bug-os nga masarangan nga padakuon ang ila mga anak “sa disiplina kag nagatuytoy nga panghunahuna ni Jehova,” ang mga ginikanan mismo makatigayon sing maayo nga reputasyon sa Dios. (Efeso 6:1-4) Kon magrebelde ang anak batok sa mahigugmaon nga pagdisiplina sang mga ginikanan, ang reputasyon sang anak amo ang mahalitan. “Bisan ang bata nagapakilala paagi sa iya mga binuhatan, kon putli ang iya buhat kag kon matarong ini,” siling sang Hulubaton 20:11. Ang pagrebelde ni Satanas wala gid makahalit sa reputasyon ni Jehova sa tunga sang mga nakahibalo sang kamatuoran.

Manindugan Batok sa Yawa

“Hupti ang inyo kaligdong, mangin mabinantayon,” paandam ni Pedro. “Ang inyo kaaway, ang Yawa, nagaluyong subong sang nagangurob nga leon, nga nagapangita sing matukob.” (1 Pedro 5:8) Kaangay sang leon, ginapuntariya sang Yawa ang mga lamharon kag mga walay eksperiensia. Sang una nga panahon, ang mga leon nagalagawlagaw sa Israel kag makatalagam sila sa mga hinuptanan nga sapat. Kon ang kordero mapahilayo sa panong, mahapos sia nga tukbon. Duna nga  ginabutang sa katalagman sang isa ka inang nga karnero ang iya kabuhi agod amligan ang kordero. Apang, bisan ang hamtong na nga karnero wala sing padaug sa isa ka leon. Gani, dapat amligan sang maisugon nga mga manugbantay ang panong.—1 Samuel 17:34, 35.

Agod maamligan ang iya malaragwayon nga mga karnero gikan sa “nagangurob nga leon,” naghimo si Jehova sing kahimusan agod tatapon sang espirituwal nga mga manugbantay ang panong sa idalom sang “puno nga manugbantay,” si Jesucristo. (1 Pedro 5:4) Amo ini ang laygay ni Pedro sa sining gintangdo nga mga lalaki: “Bantayi ninyo ang panong sang Dios nga yara sa inyo pag-atipan, indi nga napilitan, kundi sing kinabubut-on; indi tungod sa di-bunayag nga pagganar, kundi sing malangkagon.” (1 Pedro 5:1, 2) Upod ang inyo kooperasyon subong mga ginikanan, mabuligan sini nga mga manugbantay ang isa ka pamatan-on sa pagtadlong sang iya espirituwal nga dalanon.

Kon kinahanglan nga badlungon sang Cristianong mga manugbantay ang imo nagrebelde nga anak, ayhan daw luyag mo nga indi sia madisiplina. Apang, indi gid husto nga himuon mo ini. Si Pedro nagsiling: “Magtindog kamo batok sa [Yawa]”—indi batok sa espirituwal nga mga manugbantay.—1 Pedro 5:9.

Kon ang Disiplina Matigdas

Kon ang imo anak indi mahinulsulon kag isa sia ka bawtismado nga Cristiano, mahimo makabaton sia sing pinakamatigdas nga sahi sang disiplina—ang ma-disfellowship gikan sa kongregasyon. Ang kasangkaron sang imo komunikasyon sa iya pagkatapos sini nagadepende sa iya edad kag sa iban pa nga mga kahimtangan.

Kon ang imo anak menor-de-edad kag nagapuyo sa balay, natural lang nga padayon mo nga amanan ang iya pisikal nga mga kinahanglanon. Kinahanglan man niya ang paghanas kag pagdisiplina sa moral, kag responsibilidad mo nga iaman ini. (Hulubaton 1:8-18; 6:20-22; 29:17) Mahimo ka maghiwat sing pagtuon sa Biblia upod sa iya, nga nagakinahanglan sang iya direkta nga pagpakigbahin. Mapatalupangod mo sa iya ang lainlain nga mga kasulatan kag iban pa nga mga publikasyon nga ginaaman sang “matutom kag mainandamon nga ulipon.” (Mateo 24:45) Mapaupod mo man ang imo anak sa Cristianong mga miting kag mapalingkod mo sia sa imo tupad. Ini tanan sarang mahimo sa paglaum nga magapamati sia sa Makasulatanhon nga laygay.

Tuhay naman ang kahimtangan kon ang na-disfellowship indi na menor-de-edad kag wala na nagapuyo sa balay. Naglaygay si apostol Pablo sa mga Cristiano sa dumaan nga Corinto: “Untatan ninyo ang pagpakig-upod kay bisan sin-o nga ginatawag nga utod nga isa ka makihilawason ukon makagod nga tawo ukon nagasimba sa mga idolo ukon mapasipalahon ukon palahubog ukon manugkilkil, nga indi gani magkaon upod sa sini nga tawo.” (1 Corinto 5:11) Bisan pa nga ang pag-atipan sa kinahanglanon nga mga butang sa pamilya magakinahanglan sang pagpakig-angot sa isa nga na-disfellowship, dapat panikasugan sang isa ka Cristiano nga ginikanan nga likawan ang di-kinahanglanon nga pagpakig-upod.

Kon ang nakasala nga anak gindisiplina sang Cristianong mga manugbantay, indi maalamon nga sikwayon ukon pakadiutayon mo ang ila pasad-sa-Biblia nga tikang. Ang pagdampig sa imo rebelde nga anak indi gid magaamlig sa iya gikan sa Yawa. Ang matuod, ginabutang mo sa katalagman ang imo kaugalingon nga espirituwal nga kapagros. Sa pihak nga bahin, paagi sa pagsuportar sa mga panikasog sang mga manugbantay, magapabilin ka nga “malig-on sa pagtuo” kag mahatagan mo ang imo anak sing pinakamaayo nga bulig.—1 Pedro 5:9.

Si Jehova Magaalay-ay sa Imo

Kon ang imo anak magrebelde, tandaan mo nga wala ka nagaisahanon. Amo man sini ang naeksperiensiahan sang iban pa nga Cristianong mga ginikanan. Bisan ano man nga mga pagtilaw ang aton maagihan, si Jehova magaalay-ay sa aton.—Salmo 68:19.

Magsandig ka kay Jehova sa pangamuyo. Makig-upod ka sing tayuyon sa Cristianong kongregasyon. Sakdaga ang disiplina sang gintangdo nga mga manugbantay. Paagi sa paghimo sini, magapabilin ka nga di-mationg. Kag paagi sa imo maayo nga huwaran, mabuligan mo ang imo anak nga batunon ang mahigugmaon nga pangagda ni Jehova nga magbalik sa iya.—Malaquias 3:6, 7.

[Mga Piktyur sa pahina 18]

Magkuha sing kusog gikan sa pangamuyo kag sa Cristianong kongregasyon