Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Si Jehova Nagahatag sing “Balaan nga Espiritu sa mga Nagapangayo sa Iya”

Si Jehova Nagahatag sing “Balaan nga Espiritu sa mga Nagapangayo sa Iya”

 Si Jehova Nagahatag sing “Balaan nga Espiritu sa mga Nagapangayo sa Iya”

“Kon kamo bisan malaut makahibalo maghatag sing maayo nga mga dulot sa inyo mga anak, labi pa nga ang Amay sa langit magahatag sing balaan nga espiritu sa mga nagapangayo sa iya!”—LUCAS 11:13.

1. San-o naton kinahanglan gid ang bulig sang balaan nga espiritu?

‘INDI ko ini masarangan kon ako lang. Sa bulig lamang sang balaan nga espiritu nga mabatas ko ini nga pagtilaw!’ Napabutyag mo na bala ining tinagipusuon nga balatyagon? Napabutyag na ini sang kalabanan nga Cristiano. Ayhan napabutyag mo ini sang mahibaluan mo nga may malubha ka nga balatian. Ukon ayhan sang tion nga napatay ang imo tiayon. Ukon ayhan sang ang imo masinadyahon nga panimuot ginbuslan sang kapung-aw. Sa masakit nga mga tinion sang kabuhi, mahimo nga nabatyagan mo nga nalampuwasan mo ini bangod lamang sa balaan nga espiritu ni Jehova nga naghatag sa imo sing “gahom nga labaw sa kinaandan.”—2 Corinto 4:7-9; Salmo 40:1, 2.

2. (a) Ano nga mga hangkat ang ginaatubang sang matuod nga mga Cristiano? (b) Ano nga mga pamangkot ang pagabinagbinagon naton sa sini nga artikulo?

2 Dapat atubangon sang matuod nga mga Cristiano ang nagadugang nga pag-ipit kag pagpamatok gikan sa di-diosnon nga kalibutan karon. (1 Juan 5:19) Dugang pa sa sini, ginasalakay ni Satanas nga Yawa ang mga sumulunod ni Cristo, nga nagapakig-away sa mga “nagatuman sa mga sugo sang Dios kag may hilikuton sa pagpanaksi tuhoy kay Jesus.” (Bugna 12:12, 17) Busa, indi katingalahan nga labi naton nga kinahanglan ang pagsakdag sang espiritu sang Dios karon. Ano ang sarang naton mahimo agod pat-od nga padayon naton nga mabaton sing bugana ang balaan nga espiritu sang Dios? Kag ngaa makapat-od kita nga si Jehova handa gid nga maghatag sa aton sing kusog nga aton kinahanglan sa tion sang pagtilaw? Masapwan naton ang mga sabat sining mga pamangkot sa duha sa mga ilustrasyon ni Jesus.

Padayon nga Magpangamuyo

3, 4. Ano nga ilustrasyon ang ginsaysay ni Jesus, kag paano niya ini gin-aplikar sa pangamuyo?

3 Ang isa sa mga disipulo ni Jesus nangabay anay: “Ginuo, tudlui kami kon paano magpangamuyo.” (Lucas 11:1) Bilang sabat, ginhatag ni Jesus sa iya mga disipulo ang duha ka may kaangtanan nga ilustrasyon. Ang una amo ang tuhoy sa isa ka tawo nga nagaabiabi sing bisita, kag ang ikaduha amo ang tuhoy sa isa ka amay nga nagapamati sa iya mga anak. Binagbinagon naton ang tagsa sa sining duha ka ilustrasyon.

4 Si Jesus nagsiling: “Sin-o sa inyo ang may abyan kag magakadto sa iya sa tungang gab-i kag magasiling sa iya, ‘Abyan, pahulama ako sing tatlo ka tinapay, bangod nag-abot ang akon abyan gikan sa pagpanglakaton kag wala ako sing mahanda sa iya’? Kag ang yara sa sulod magasabat, ‘Untati ang paggamo sa akon. Ang ganhaan natrangkahan na, kag nagahigda na ako upod sa akon kabataan; indi na ako makabangon kag makahatag sa imo.’ Nagasiling ako sa inyo, Bisan pa indi sia magbangon kag maghatag sa iya bangod abyan niya sia, pat-od nga bangod sa iya padayon nga pagpamilit magabangon sia kag magahatag sa iya sang iya mga kinahanglan.” Dayon ginpaathag ni Jesus kon paano naaplikar sa pangamuyo ini nga ilustrasyon nga nagasiling: “Gani nagasiling ako sa inyo, Padayon sa pagpangayo, kag hatagan kamo; padayon sa pagpangita, kag inyo makita; padayon sa pagpanuktok, kag pagabuksan kamo. Kay ang tagsatagsa nga nagapangayo magabaton, kag ang tagsatagsa nga nagapangita makakita, kag ang tagsatagsa nga nagapanuktok pagabuksan.”—Lucas 11:5-10.

5. Ano ang ginatudlo sa aton sang ilustrasyon tuhoy sa mapiliton nga tawo sa aton panimuot kon nagapangamuyo?

 5 Ginapakita sining maathag nga ilustrasyon tuhoy sa isa ka mapiliton nga tawo ang dapat nga panimuot naton kon nagapangamuyo kita. Talupangda nga nagsiling si Jesus nga nagmadinalag-on ang tawo sa pagtigayon sang iya ginakinahanglan “bangod sa iya padayon nga pagpamilit.” (Lucas 11:8) Ang ekspresyon nga “padayon nga pagpamilit” makaisa lang makita sa Biblia. Ginbadbad ini gikan sa Griego nga tinaga nga literal nga nagakahulugan sing “pagkawalay huya.” Sa masami ang pagkawalay huya isa ka negatibo nga kinaiya. Apang, kon maayo ang tinutuyo, dalayawon nga kinaiya ang pagkawalay huya ukon ang pagpamilit. Amo sini ang kaso sang tagbalay sa ilustrasyon. Wala sia nahuya sa pagpamilit sang iya ginakinahanglan. Sanglit ginpresentar ni Jesus ini nga tagbalay subong halimbawa para sa aton, ang aton mga pangamuyo dapat man nga mangin mapinadayunon. Luyag ni Jehova nga kita ‘padayon nga magpangayo, padayon nga magpangita, padayon nga magpanuktok.’ Bilang sabat, ‘magahatag sia sing balaan nga espiritu sa mga nagapangayo sa iya.’

6. Sang adlaw ni Jesus, paano gintamod ang kustombre nga pagpakita sing pagkamaabiabihon?

6 Ginapakita ni Jesus sa aton indi lamang kon paano kita dapat mangamuyo—nga padayon nga nagapamilit—kundi subong man kon ngaa dapat naton himuon ini. Agod mahangpan sing maathag ini nga leksion, dapat naton binagbinagon kon paano gintamod sang mga nagpamati sa ilustrasyon ni Jesus tuhoy sa mapiliton nga tagbalay ang kustombre nga pagkamaabiabihon. Ginapakita sang madamo nga kasaysayan sa Kasulatan nga sang panahon sang Biblia, ang pag-atipan sa mga bisita isa ka kustombre nga importante gid, ilabi na sa mga alagad sang Dios. (Genesis 18:2-5; Hebreo 13:2) Ang indi pagkamaabiabihon isa ka kahuy-anan. (Lucas 7:36-38, 44-46) Ginadumdom ini, balikan naton ang sugilanon ni Jesus.

7. Ngaa wala nahuya ang tagbalay sa ilustrasyon ni Jesus nga pukawon ang iya abyan?

7 Ang tagbalay sa ilustrasyon may bisita sang tungang gab-i. Nahibaluan sang tagbalay nga dapat niya pakaunon ang iya bisita apang ‘wala sia sing mahanda sa iya.’ Para sa iya, isa ini ka emerhensia! Dapat nga mangita sia sing tinapay, bisan ano man ang matabo. Gani nagkadto sia sa iya abyan kag wala huya nga nagpamukaw. “Abyan, pahulama ako sing tatlo ka tinapay,” singgit sang tagbalay. Padayon sia nga nagpamilit tubtob nga ginhatagan sia. Bangod may tinapay na sia, masiling na nga isa sia ka maayo nga tagbalay.

Labi nga Kinahanglan—Labi nga Pangayuon

8. Ano ang magapahulag sa aton nga magpangamuyo sing padayon para sa balaan nga espiritu?

8 Ano ang ginapakita sini nga ilustrasyon tuhoy sa rason kon ngaa dapat kita padayon nga magpangamuyo? Padayon nga nangayo ang tagbalay sing tinapay bangod para sa iya kon may tinapay na sia mahimo na niya ang iya obligasyon subong isa ka tagbalay. (Isaias 58:5-7) Kon wala sia sing tinapay, indi sia isa ka maayo nga tagbalay. Sing kaanggid, bangod nahibaluan naton nga importante gid nga yara sa aton ang espiritu sang Dios agod mahimo naton ang aton ministeryo subong matuod nga mga Cristiano, padayon kita nga nagapangamuyo sa Dios, nga nagapangabay sina nga  espiritu. (Zacarias 4:6) Kon wala ini, mapaslawan kita. (Mateo 26:41) Nahangpan mo bala ang importante nga konklusion nga makuha naton gikan sa sini nga ilustrasyon? Kon ginatamod naton ang espiritu sang Dios subong isa ka butang nga kinahanglan gid naton, labi kita nga magpadayon nga pangayuon ini.

9, 10. (a) Iilustrar kon ngaa dapat kita mangin mapinadayunon sa pagpangayo sing espiritu sa Dios. (b) Ano ang dapat naton ipamangkot sa aton kaugalingon, kag ngaa?

9 Sa pag-aplikar sini nga leksion sa aton kabuhi karon, handurawa nga nagbalatian ang isa ka miembro sang imo pamilya sang tungang gab-i. Pukawon mo bala ang doktor agod mangayo sing bulig sa iya? Indi, kon ang pasyente indi gid man grabe. Apang, kon gin-atake sia sa tagipusuon, indi ka mahuya nga magtawag sing doktor. Ngaa? Bangod nagaatubang ka sing emerhensia. Nahibaluan mo nga kinahanglanon gid ang lantip nga bulig. Kon indi ka magpangayo sing bulig mahimo nga mapatay ang pasyente. Sing kaanggid, ang matuod nga mga Cristiano nagaatubang sing padayon nga emerhensia, kon sa aton pa. Kay man, si Satanas nagahulag subong sang “isa ka nagangurob nga leon,” nga nagatinguha nga lamunon kita. (1 Pedro 5:8) Agod mahuptan naton nga buhi ang aton espirituwalidad, kinahanglanon gid ang bulig sang espiritu sang Dios. Ang indi pagpangayo sing bulig sang Dios makamamatay gid. Busa, dapat naton padayon nga pangayuon ang balaan nga espiritu sa Dios. (Efeso 3:14-16) Paagi lamang sa paghimo sini nga mahuptan naton ang kusog nga kinahanglanon agod ‘makabatas tubtob sa katapusan.’—Mateo 10:22; 24:13.

10 Busa, kinahanglanon gid nga maghunahuna kon kaisa kag pamangkuton ang aton kaugalingon, ‘Daw ano gid ka mapinadayunon ang akon mga pangamuyo?’ Dumduma, kon nahangpan gid naton nga kinahanglan naton ang bulig sang Dios, ang aton pagpangamuyo sing balaan nga espiritu labi nga mangin mapinadayunon.

Ano ang Nagapahulag sa Aton nga Mangamuyo nga May Pagsalig?

11. Paano gin-aplikar ni Jesus ang ilustrasyon tuhoy sa isa ka amay kag sang iya anak sa pangamuyo?

11 Ang ilustrasyon ni Jesus tuhoy sa mapiliton nga tagbalay nagapadaku sang panimuot sang isa nga nagapangamuyo—ang tumuluo. Ang masunod nga ilustrasyon nagapadaku sang panimuot sang isa nga nagapamati sang mga pangamuyo—si Jehova nga Dios. Si Jesus namangkot: “Sa pagkamatuod, sin-o nga amay sa inyo nga kon pangayuan sang iya anak sing isda, hatagan niya sia sing man-ug sa baylo sing isda? Ukon kon mangayo sia sing itlog, hatagan niya sia sing iwiiwi?” Si Jesus nagpadayon sa paghimo sing aplikasyon nga nagasiling: “Busa, kon kamo bisan malaut makahibalo maghatag sing maayo nga mga dulot sa inyo mga anak, labi pa nga ang Amay sa langit magahatag sing balaan nga espiritu sa mga nagapangayo sa iya!”—Lucas 11:11-13.

12. Paano ang ilustrasyon sang amay nga nagapamati sa pangabay sang iya anak nagapadaku sang kahanda ni Jehova nga sabton ang aton mga pangamuyo?

12 Paagi sa sini nga halimbawa sang isa ka amay nga nagahulag sa pangabay sang iya anak, ginapakita ni Jesus kon ano ang ginabatyag ni Jehova sa mga nagadangop sa iya sa pangamuyo. (Lucas 10:22) Una, talupangda ang kinatuhayan sining duha ka ilustrasyon. Indi kaangay sang tawo sa una nga ilustrasyon nga nagapangalag-ag sa pagbulig sa nagapangayo sing bulig, si Jehova kaangay sang isa ka mainulikdon nga tawhanon nga amay, nga handa sa pagsabat sa pangabay sang iya anak. (Salmo 50:15) Dugang pa nga ginpakita ni Jesus ang kahanda ni Jehova nga pamatian kita  paagi sa pagpangatarungan una tuhoy sa tawhanon nga amay kag dason tuhoy sa langitnon nga amay. Sia nagsiling nga kon ang tawhanon nga amay, bisan pa “malaut” bangod sang napanubli nga pagkamakasasala, nagahatag sing maayo nga dulot sa iya anak, labi pa gid nga paabuton naton nga ang aton langitnon nga Amay, nga maalwan, magahatag sing balaan nga espiritu sa iya pamilya nga mga sumilimba!—Santiago 1:17.

13. Ano ang masaligan naton kon magpangamuyo kita kay Jehova?

13 Ano ang leksion para sa aton? Makasalig kita nga kon mangabay kita sa aton langitnon nga Amay sing balaan nga espiritu, handa gid sia nga ihatag ang aton pangabay. (1 Juan 5:14) Kon magdangop kita sa iya sa pangamuyo sing liwat kag liwat, si Jehova indi magsiling nga: “Untati ang paggamo sa akon. Ang ganhaan natrangkahan na.” (Lucas 11:7) Sa kabaliskaran, si Jesus nagsiling: “Padayon sa pagpangayo, kag hatagan kamo; padayon sa pagpangita, kag inyo makita; padayon sa pagpanuktok, kag pagabuksan kamo.” (Lucas 11:9, 10) Huo, si Jehova ‘magasabat sa aton sa adlaw nga magatawag kita.’—Salmo 20:9; 145:18.

14. (a) Anong sayop nga ideya ang nagatublag sa mga nagaatubang sang mga pagtilaw? (b) Kon nagaatubang sang mga pagtilaw, ngaa makapangamuyo kita kay Jehova nga may pagsalig?

14 Ginapadaku man sang ilustrasyon ni Jesus tuhoy sa mainulikdon nga amay nga ang pagkaayo ni Jehova mas labi pa sangsa kaayo nga ginapakita sang bisan sin-o nga tawhanon nga ginikanan. Busa, indi naton dapat pagbatyagon nga ang mga pagtilaw nga ayhan ginaatubang naton pamatuod nga wala kita nahamut-an sang Dios. Amo gid sini ang luyag ni Satanas, ang aton panguna nga kaaway, nga hunahunaon naton. (Job 4:1, 7, 8; Juan 8:44) Wala sing Makasulatanhon nga sadsaran para sa sinang nagapakamalaut sa kaugalingon nga panghunahuna. Si Jehova wala nagatilaw sa aton “sa malaut nga mga butang.” (Santiago 1:13) Wala sia nagahatag sa aton sing tulad man-ug ukon tulad iwiiwi nga pagtilaw. Ang aton langitnon nga Amay nagahatag sing “maayo nga mga butang sa mga nagapangayo sa iya.” (Mateo 7:11; Lucas 11:13) Sa pagkamatuod, samtang nagadalom ang aton paghangop sa kaayo ni Jehova kag sa iya kahanda sa pagbulig sa aton, labi pa gid kita nga mapahulag nga mangamuyo sa iya nga may pagsalig. Kon himuon naton ini, mapabutyag man naton ang balatyagon sang salmista nga nagsulat: “Sa pagkamatuod ang Dios nagapamati; nagatalupangod sia sa tingog sang akon pangamuyo.”—Salmo 10:17; 66:19.

Kon Paano ang Balaan nga Espiritu Aton Mananabang

15. (a) Ano ang ginsaad ni Jesus tuhoy sa balaan nga espiritu? (b) Ano ang isa ka paagi nga ang balaan nga espiritu nagabulig sa aton?

15 Wala magdugay antes sang kamatayon ni Jesus, ginsulit niya ang pasalig nga iya ginsiling sa iya ilustrasyon. Nagapamulong tuhoy sa balaan nga espiritu, ginsilingan niya ang iya mga apostoles: “Magapangabay ako sa Amay kag magahatag sia sa inyo sing isa pa ka mananabang nga mangin kaupod ninyo sing dayon.” (Juan 14:16) Busa, nagsaad si Jesus nga ang mananabang, ukon balaan nga espiritu, magaabot sa iya mga sumulunod sa palaabuton, lakip sa aton adlaw karon. Ano ang  isa ka talalupangdon nga paagi nga naeksperiensiahan naton karon ina nga pagsakdag? Ang balaan nga espiritu nagabulig sa aton nga mabatas ang nanuhaytuhay nga mga pagtilaw. Paano? Si apostol Pablo nga nakaatubang mismo sing mga pagtilaw naglaragway sa iya sulat sa mga Cristiano sa Corinto kon paano ang espiritu sang Dios nagbulig sa iya. Binagbinagon naton sing makadali ang iya ginsulat.

16. Paano ang aton kahimtangan mahimo nga kaangay sang kay Pablo?

16 Una, prangka nga ginsilingan ni Pablo ang iya masigkatumuluo nga nagapakigbato sia sa “ungon sa unod,” isa ka sahi sang pagtilaw. Nian, nagsiling sia: “Tatlo ka beses ako nakiluoy sa Ginuo [kay Jehova] nga kuhaon ini sa akon.” (2 Corinto 12:7, 8) Bisan pa nakitluoy si Pablo nga kuhaon sang Dios ang iya kapipit-an, wala ini ginkuha. Ayhan nagaatubang ka sing kaanggid nga kahimtangan karon. Kaangay ni Pablo, mahimo nga nangamuyo ka sing mapinadayunon kag sing may pagsalig, nga nagapangabay kay Jehova nga kuhaon ang isa ka pagtilaw. Apang, walay sapayan sang imo sulitsulit nga pakitluoy, ginatublag ka gihapon sang imo problema. Nagakahulugan bala ini nga wala ginasabat ni Jehova ang imo mga pangamuyo kag wala ka ginabuligan sang iya espiritu? Indi gid! (Salmo 10:1, 17) Talupangda ang masunod nga ginpamulong ni apostol Pablo.

17. Paano ginsabat ni Jehova ang mga pangamuyo ni Pablo?

17 Bilang sabat sa pangamuyo ni Pablo, ang Dios nagsiling sa iya: “Ang akon di-bagay nga kaayo bastante na para sa imo; kay ang akon gahom ginahimpit sa kaluyahon.” Si Pablo nagsiling: “Busa, malipay pa gani ako nga magpabugal tuhoy sa akon mga kaluyahon, agod ang gahom ni Cristo magapabilin sa akon kaangay sang isa ka tolda.” (2 Corinto 12:9; Salmo 147:5) Busa, naeksperiensiahan ni Pablo nga paagi kay Cristo, ang gamhanan nga pangamlig sang Dios ginhumlad sa iya kaangay sang isa ka tolda. Ginasabat man ni Jehova karon ang aton mga pangamuyo sa kaanggid nga paagi. Ginahumlad niya ang iya pangamlig kaangay sang isa ka pasilungan sa iya mga alagad.

18. Ngaa mabatas naton ang mga pagtilaw?

18 Huo, ang tolda wala nagapauntat sa pagtupa sang ulan ukon sa paghuyop sang hangin, apang nagaaman ini sing proteksion gikan sa sini nga mga elemento. Sing kaanggid, ang pasilungan nga ginaaman sang “gahom ni Cristo” wala nagapauntat sa mga pagtilaw nga mag-abot sa aton ukon sa mga kabudlayan nga nagaabot sa aton. Apang, nagahatag ini sing espirituwal nga proteksion batok sa makahalalit nga mga elemento sining kalibutan kag sa pagsalakay sang manuggahom sini, nga si Satanas. (Bugna 7:9, 15, 16) Busa, kon nagaatubang ka sing isa ka pagtilaw nga wala ‘ginkuha sa imo,’ makapat-od ka nga nahibaluan ni Jehova ang imo pagpanikasog kag nga nagasabat sia sa “tunog sang imo pagsinggit.” (Isaias 30:19; 2 Corinto 1:3, 4) Si Pablo nagsulat: “Ang Dios matutom, kag indi sia magtugot nga sulayon kamo labaw sa inyo masarangan, kundi kon mag-abot ang pagsulay magahimo man sia sing lulutsan agod mabatas ninyo ini.”—1 Corinto 10:13; Filipos 4:6, 7.

19. Ano ang determinado mo nga himuon, kag ngaa?

19 Matuod, sa karon nga “katapusan nga mga adlaw” sining di-diosnon nga kalibutan maeksperiensiahan ang “makahalanguyos nga mga tion nga mabudlay pakigbagayan.” (2 Timoteo 3:1) Apang, para sa mga alagad sang Dios, ini nga mga tion indi imposible pakigbagayan. Ngaa? Bangod sang pagsakdag kag pag-amlig sang balaan nga espiritu sang Dios, nga ginahatag ni Jehova sing kinabubut-on kag sing bugana sa tanan nga mapinadayunon kag may pagsalig nga nagapangabay sini sa iya. Busa, kabay nga determinasyon naton nga magpadayon sa pagpangamuyo sing balaan nga espiritu kada adlaw.—Salmo 34:6; 1 Juan 5:14, 15.

Ano ang Imo Sabat?

• Ano ang kinahanglan nga himuon naton agod mabaton ang balaan nga espiritu sang Dios?

• Ngaa makasalig kita nga si Jehova magasabat sa aton mga pangamuyo para sa balaan nga espiritu?

• Paano ang balaan nga espiritu nagabulig sa aton nga makabatas sa mga pagtilaw?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Retrato sa pahina 21]

Ano ang matun-an naton gikan sa ilustrasyon ni Jesus tuhoy sa isa ka mapiliton nga tagbalay?

[Retrato sa pahina 22]

Padayon ka bala nga nagapangamuyo sing balaan nga espiritu sa Dios?

[Retrato sa pahina 23]

Ano ang matun-an naton tuhoy kay Jehova gikan sa ilustrasyon sang isa ka mainulikdon nga amay?