Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Higugmaa ang Dios nga Nagahigugma sa Imo

Higugmaa ang Dios nga Nagahigugma sa Imo

 Higugmaa ang Dios nga Nagahigugma sa Imo

“Higugmaa si Jehova nga imo Dios sa bug-os mo nga tagipusuon kag sa bug-os mo nga kalag kag sa bug-os mo nga hunahuna.”—MATEO 22:37.

1, 2. Ano ang mahimo nga rason ngaa ginpamangkot ang tuhoy sa labing daku nga sugo?

ANG pamangkot mahimo nga mainit nga ginbaisan sang mga Fariseo sang panahon ni Jesus. Sa kapin sa 600 ka kasuguan sang Mosaikong Kasuguan, ano ang labing importante? Ang kasuguan bala nga may kaangtanan sa halad? Ti, ang mga halad ginhimo para sa kapatawaran sang mga sala kag para magpasalamat sa Dios. Ukon ang kasuguan bala tuhoy sa sirkunsisyon? Importante man ini, kay ang sirkunsisyon isa ka tanda sang pagpakigkatipan ni Jehova kay Abraham.—Genesis 17:9-13.

2 Sa pihak nga bahin, ang mga konserbatibo mahimo nangatarungan nga sanglit ang tanan nga kasuguan nga ginhatag sang Dios importante—bisan pa nga ang iban mahimo nga daw indi tanto ka importante—sayop nga kabigon ang isa ka sugo nga mas labaw sangsa iban. Nagdesisyon ang mga Fariseo nga ipamangkot kay Jesus ining kontrobersial nga pamangkot. Basi pa lang nga may isabat sia nga magaguba sang iya kredibilidad. Isa sa ila ang nagpalapit kay Jesus kag namangkot: “Ano ang labing daku nga sugo sa Kasuguan?”—Mateo 22:34-36.

3. Ano ang ginsiling ni Jesus nga amo ang labing daku nga sugo?

3 Ang sabat ni Jesus may daku gid nga importansia sa aton karon. Sa iya sabat, ginsumaryo niya kon ano gid ang labing importante nga elemento sang matuod nga pagsimba. Nagkutlo gikan sa Deuteronomio 6:5, si Jesus nagsiling: “‘Higugmaa si Jehova nga imo Dios sa bug-os mo nga tagipusuon kag sa bug-os mo nga kalag kag sa bug-os mo nga hunahuna.’ Amo ini ang labing daku kag nahauna nga sugo.” Bisan pa isa lang ka sugo ang ginpamangkot sang Fariseo, ginhatagan sia ni Jesus sing isa pa. Nagkutlo gikan sa Levitico 19:18, nagsiling sia: “Ang ikaduha, nga kaangay sini, amo ini, ‘Higugmaa ang imo isigkatawo subong sang imo kaugalingon.’” Nian ginpakita ni Jesus nga ining duha ka kasuguan amo ang labing importante nga elemento sang putli nga pagsimba. Agod wala na sing mamangkot sa iya kon ano ang pagkasunodsunod sang importante nga mga kasuguan, naghinakop sia: “Sa sining duha ka sugo napasad ang bug-os nga Kasuguan, kag ang pinamulong sang mga manalagna.” (Mateo 22:37-40) Sa sining artikulo, binagbinagon naton ang labing daku sa sining duha ka sugo. Ngaa dapat naton higugmaon ang Dios? Paano naton mapakita nga ginahigugma naton sia? Kag paano naton mapalambo ini nga sahi sang gugma? Importante gid nga mahibaluan naton ang mga sabat sa sining mga pamangkot, kay agod mapahamut-an si Jehova dapat naton sia higugmaon sa aton bug-os nga tagipusuon, kalag, kag hunahuna.

Ang Importansia sang Gugma

4, 5. (a) Ngaa wala nakibot ang Fariseo sa ginsiling ni Jesus? (b) Ano ang may mas daku nga balor sa Dios sangsa mga halad kag mga dulot?

4 Daw wala man natublag ukon nakibot sa sabat ni Jesus ang Fariseo nga nagpamangkot sa iya. Nahibaluan niya nga ang gugma sa Dios importante gid nga bahin sang matuod nga pagsimba, bisan pa madamo ang wala nagapakita sini. Sa mga sinagoga, kinabatasan anay ang pagsambit sang Shema, isa ka Hebreo nga pangamuyo, kag naglakip ini sang pinamulong  nga mabasa sa Deuteronomio 6:4-9, nga ginkutlo ni Jesus. Suno sa kaanggid nga rekord sa Marcos, ang Fariseo nagsiling dayon kay Jesus: “Manunudlo, suno gid sa kamatuoran ang ginsiling mo, ‘Sia Isa lamang, kag wala na sing iban luwas sa Iya’; kag ini nga paghigugma sa iya sa bug-os niya nga tagipusuon kag sa bug-os niya nga paghangop kag sa bug-os niya nga kusog kag ini nga paghigugma sa isigkatawo subong sang kaugalingon labi pa sa tanan nga dulot nga sinunog kag mga halad.”—Marcos 12:32, 33.

5 Sa pagkamatuod, bisan pa ginapatuman sang Kasuguan ang mga dulot nga sinunog kag mga halad, ang importante gid sa Dios amo ang tinagipusuon nga gugma sang iya mga alagad. Ang maya nga ginhalad sa Dios bangod sa gugma kag debosyon mas bilidhon pa sa iya sangsa linibo ka lalaki nga karnero nga ginhalad nga may malain nga motibo. (Miqueas 6:6-8) Dumduma ang rekord tuhoy sa isa ka imol nga balo nga napanilagan ni Jesus sa templo sa Jerusalem. Ang duha ka gamay nga sensilyo nga ginhulog niya sa bahandian indi gani makabakal bisan sing isa ka maya. Apang, yadto nga amot, nga ginhatag bangod sang tinagipusuon nga gugma kay Jehova, mas daku ang balor sa iya sangsa dalagku nga mga amot nga ginhatag sang mga manggaranon gikan sa ila mga sobra. (Marcos 12:41-44) Daw ano ka makapalig-on nga mahibaluan nga ginapabaloran gid ni Jehova ang masarangan naton tanan ipabutyag bisan ano pa ang aton kahimtangan—ang aton gugma sa iya!

6. Ano ang ginsulat ni Pablo tuhoy sa importansia sang gugma?

6 Sa pagpadaku sang importansia sang gugma sa matuod nga pagsimba, si apostol Pablo nagsulat: “Kon nagapamulong ako sing mga hambal sang mga tawo kag sang mga anghel apang wala sing gugma, nangin isa ako ka nagatunog nga instrumento nga saway ukon nagasantikanay nga apiping. Kag kon may dulot ako sa pagpanagna kag nahibaluan ko ang tanan nga sagrado nga likom kag ang tanan nga ihibalo, kag kon may bug-os ako nga pagtuo agod makasaylo sang mga bukid, apang wala ako sing gugma, wala ako sing pulos. Kag kon ipanghatag ko ang tanan ko nga pagkabutang agod mapakaon ang iban, kag kon itugyan ko ang akon lawas, agod makapabugal ako, apang wala ako sing gugma, wala ini sing nahatag nga kaayuhan sa akon.” (1 Corinto 13:1-3) Maathag nga importante gid ang gugma agod mangin kalahamut-an sa Dios ang aton pagsimba. Apang, paano naton mapakita ang aton gugma kay Jehova?

Kon Paano Naton Mapakita ang Aton Gugma kay Jehova

7, 8. Paano naton mapakita ang aton gugma kay Jehova?

7 Madamo ang nagapati nga ang gugma isa ka balatyagon nga mabudlay gid kontrolon, kaangay sang romantiko nga balatyagon nga hinali lang mabatyagan sang lalaki kag babayi. Apang, ang tunay nga gugma indi lamang isa ka balatyagon. Makilal-an ini paagi sa buhat, indi paagi sa sentimiento. Ginapatuhuyan sang Biblia ang gugma subong “ang labaw gid nga paagi” kag isa ka butang nga ‘ginapanikasugan’ naton. (1 Corinto 12:31; 14:1) Ang mga Cristiano ginapalig-on nga maghigugma, indi lamang “sa pulong ukon sa dila man, kundi sa buhat kag kamatuoran.”—1 Juan 3:18.

8 Ang gugma sa Dios nagapahulag sa aton nga himuon kon ano ang kalahamut-an sa iya kag pangapinan kag sakdagon ang iya pagkasoberano paagi sa aton pulong kag buhat. Nagapahulag ini sa aton nga likawan nga higugmaon ang kalibutan kag ang di-diosnon nga mga paggawi sini. (1 Juan 2:15, 16) Ang mga nagahigugma sa Dios nagadumot sa kon ano ang malaut. (Salmo 97:10) Nadalahig man sa gugma sa Dios ang gugma sa isigkatawo, nga amo ang pagabinagbinagon naton sa masunod nga artikulo. Dugang pa, ang gugma sa Dios nagakinahanglan sang aton pagkamatinumanon. Ang Biblia nagasiling: “Amo ini ang kahulugan sang gugma sa Dios, nga sundon naton ang iya mga sugo; apang ang iya mga sugo indi mabug-at.”—1 Juan 5:3.

9. Paano ginpasundayag ni Jesus ang iya gugma sa Dios?

9 Himpit nga ginpasundayag ni Jesus kon ano ang buot silingon sang paghigugma sa Dios. Ang gugma sa Dios nagpahulag sa iya nga biyaan ang iya langitnon nga puluy-an kag magpuyo sa duta subong tawo. Ginpahulag sia sini nga himayaon ang iya Amay paagi sa mga butang nga iya ginhimo kag gintudlo. Ang gugma nagpahulag sa iya nga mangin “matinumanon tubtob sa kamatayon.” (Filipos 2:8) Inang pagkamatinumanon—isa ka ekspresyon sang iya gugma—nagbukas sing dalan para sa mga matutom nga makatigayon sing matarong nga tindog sa atubangan sang Dios. Si Pablo nagsulat: “Subong nga paagi sa pagkadimatinumanon sang isa ka tawo [si Adan] madamo ang nangin makasasala, subong man paagi sa pagkamatinumanon  sang isa ka tawo [si Cristo Jesus] madamo ang mangin matarong.”—Roma 5:19.

10. Ngaa ang gugma sa Dios nagadalahig sing pagkamatinumanon?

10 Kaangay ni Jesus, ginapakita naton ang aton gugma paagi sa pagkamatinumanon sa Dios. “Amo ini ang kahulugan sang gugma,” sulat sang pinalangga nga apostol ni Jesus nga si Juan, “nga padayon kita nga maglakat suno sa iya mga sugo.” (2 Juan 6) Ang matuod nga nagahigugma kay Jehova nalangkag gid sa iya panuytoy. Bangod ginakilala nila nga indi nila matuytuyan sing madinalag-on ang ila kaugalingon nga mga tikang, nagasalig sila sa kaalam sang Dios kag nagapasakop sila sa iya mahigugmaon nga panuytoy. (Jeremias 10:23) Kaangay sila sang mga dungganon sing panghunahuna sa dumaan nga Berea nga “nalangkag gid” sa pagbaton sa mensahe sang Dios, nga may hanuot nga handum nga himuon ang kabubut-on sang Dios. (Binuhatan 17:11) Gin-usisa gid nila sing maayo ang Kasulatan agod mahangpan pa gid sing bug-os ang kabubut-on sang Dios, kag nagbulig ini sa ila nga ipabutyag ang ila gugma paagi sa dugang pa nga mga buhat sang pagkamatinumanon.

11. Ano ang buot silingon sang paghigugma sa Dios sa bug-os naton nga tagipusuon, hunahuna, kalag, kag kusog?

11 Subong sang ginsiling ni Jesus, ang gugma sa Dios nagadalahig sang aton bug-os nga tagipusuon, hunahuna, kalag, kag kusog. (Marcos 12:30) Inang gugma nagahalin sa tagipusuon, nagadalahig sang aton balatyagon, mga handum, kag nasulod nga mga panghunahuna, kag hanuot gid naton nga handum nga pahamut-an si Jehova. Ginagamit man naton ang aton hunahuna kon nagahigugma kita. Ang aton debosyon indi nga wala sing hinalung-ong; nakilala naton si Jehova—ang iya mga kinaiya, mga talaksan kag mga katuyuan. Ginagamit naton ang aton kalag, ang aton bug-os nga pagkatawo kag ang aton kabuhi, agod alagdon kag dayawon sia. Kag ginagamit man naton ang aton kusog sa paghimo sini.

Kon Ngaa Dapat Naton Higugmaon si Jehova

12. Ngaa ginapatuman sang Dios nga higugmaon naton sia?

12 Ang isa ka rason kon ngaa dapat naton higugmaon si Jehova amo nga luyag niya nga ipabanaag naton ang iya mga kinaiya. Ang Dios amo ang tuburan kag ang supremo nga halimbawa sang gugma. “Ang Dios gugma,” sulat sang gin-inspirar nga si apostol Juan. (1 Juan 4:8) Ang mga tawo gintuga sa dagway sang Dios; gindesinyo kita nga maghigugma. Sa katunayan, ang pagkasoberano ni Jehova napasad sa gugma. Luyag niya nga mangin sakop yadtong nagaalagad sa iya bangod ginahigugma nila sia kag ginahandum ang iya matarong nga paagi sang paggahom. Sa pagkamatuod, ang gugma importante gid para sa paghidait kag paghiusa sang tanan nga tinuga.

13. (a) Ngaa ginsilingan ang mga Israelinhon: “Higugmaa si Jehova nga imo Dios”? (b) Ngaa makatarunganon nga paabuton ni Jehova nga higugmaon naton sia?

13 Ang isa pa ka rason kon ngaa dapat naton higugmaon si Jehova amo nga nagapasalamat kita sa ginhimo niya para sa aton. Dumduma nga nagsiling si Jesus sa mga Judiyo: “Higugmaa si Jehova nga imo Dios.” Wala sila ginpaabot nga higugmaon ang isa ka dios nga mabudlay palapitan kag misteryoso. Ginsugo sila nga higugmaon ang Persona nga nagpahayag sang iya gugma sa ila. Si Jehova ang ila Dios. Sia ang Isa nga nagpagua sa ila sa Egipto padulong sa Ginsaad nga Duta, ang Isa nga nag-amlig, nagsakdag, kag naghigugma sa ila, ang Isa nga nagdisiplina sa ila sa gugma. Kag karon, si Jehova man ang aton Dios, ang isa nga naghatag sang iya Anak subong gawad agod matigayon naton ang kabuhi nga walay katapusan. Daw ano gid ka makatarunganon nga paabuton ni Jehova nga balusan naton ang iya gugma! Ang aton gugma balos lamang sa ginpakita nga gugma sa aton; ginapangabay kita nga higugmaon ang Dios nga nagahigugma sa aton. Higugmaon naton ang Isa nga “una nga naghigugma sa aton.”—1 Juan 4:19.

14. Sa anong paagi nga ang gugma ni Jehova kaangay sang gugma sang isa ka mahigugmaon nga ginikanan?

14 Ang gugma ni Jehova sa katawhan kaangay sang gugma sang isa ka mahigugmaon nga ginikanan sa iya kabataan. Bisan pa di-himpit, ang mahigugmaon nga mga ginikanan nagapangabudlay gid sing lakas sa pag-atipan sa ila mga kabataan sa sulod sang mga tinuig, kag daku ang ila sakripisyo sa materyal kag sa iban pa nga paagi agod mahimo ini. Ginatudluan, ginapalig-on, ginasakdag, kag ginadisiplina sang mga ginikanan ang ila kabataan bangod luyag nila nga magmalipayon sila kag magmadinalag-on. Ano naman ang luyag sang mga ginikanan nga ibalos sa ila? Luyag nila nga higugmaon sila sang ila kabataan kag tumanon sang kabataan ang ila gintudlo sa ila para sa ila kaayuhan.  Indi bala makatarunganon nga paabuton sang aton himpit nga langitnon nga Amay nga magpakita kita sing mahigugmaon nga pagpasalamat sa tanan nga ginhimo niya para sa aton?

Pagpalambo sing Gugma sa Dios

15. Ano ang una nga tikang sa pagpalambo sing gugma sa Dios?

15 Wala naton nakita ang Dios ukon nabatian ang iya tingog. (Juan 1:18) Apang, ginaagda niya kita nga magtigayon sing mahigugmaon nga kaangtanan sa iya. (Santiago 4:8) Paano naton ina mahimo? Ang una nga tikang agod mahigugma naton ang bisan sin-o amo ang pagkuha sing ihibalo tuhoy sa iya; mabudlay magpalambo sing tudok nga gugma sa isa nga indi naton kilala. Gin-aman ni Jehova sa aton ang iya Pulong, ang Biblia, agod makatuon kita tuhoy sa iya. Amo sini kon ngaa ginapalig-on kita ni Jehova, paagi sa iya organisasyon, nga basahon sing regular ang Biblia. Ang Biblia amo ang nagatudlo sa aton tuhoy sa Dios, sa iya mga kinaiya, sa iya personalidad, subong man sa iya pagpakig-angot sa mga tawo sa sulod sang linibo ka tuig. Samtang ginapamalandungan naton inang  mga rekord, magatubo ang aton paghangop kag gugma sa iya.—Roma 15:4.

16. Paano ang pagpamalandong sa ministeryo ni Jesus nagapauswag sang aton gugma sa Dios?

16 Ang panguna nga paagi agod magtubo ang aton gugma kay Jehova amo ang pagpamalandong sa kabuhi kag ministeryo ni Jesus. Sa katunayan, himpit nga ginpabanaag ni Jesus ang iya Amay amo nga nakasiling sia: “Sia nga nakakita sa akon nakakita man sa Amay.” (Juan 14:9) Wala ka bala natandog sa kaluoy nga ginpakita ni Jesus sang ginbanhaw niya ang bugtong nga anak nga lalaki sang balo nga babayi? (Lucas 7:11-15) Indi bala makabuluyok gid mahibaluan nga sia—ang Anak sang Dios kag ang labing bantog nga tawo nga nagkabuhi—mapainubuson nga naghinaw sang mga tiil sang iya mga disipulo? (Juan 13:3-5) Wala ka bala mapahulag sang mahibaluan mo nga bisan pa mas dungganon sia kag mas maalam sangsa kay bisan sin-o nga tawo, mahapos sia palapitan sang tanan, pati na sang mga bata? (Marcos 10:13, 14) Samtang mainapresyahon naton nga ginapamalandungan ining mga butang, mangin kaangay kita sang mga Cristiano nga ginsulatan ni Pedro: “Bisan wala pa ninyo makita [si Jesus], ginhigugma ninyo sia.” (1 Pedro 1:8) Samtang nagatubo ang aton gugma kay Jesus, nagatubo man ang aton gugma kay Jehova.

17, 18. Ano nga mahigugmaon nga mga aman ni Jehova ang aton pamalandungan agod magtubo ang aton gugma sa iya?

17 Ang isa pa ka paagi agod magtubo ang aton gugma sa Dios amo ang pagpamalandong sa bugana nga mahigugmaon nga aman nga ginhatag niya sa aton agod magkalipay kita sa kabuhi—ang katahom sang mga tinuga, ang tuman kadamo kag nanarisari nga manamit nga pagkaon, ang mapinalanggaon nga pagpakig-upod sa maayo nga mga abyan, subong man ang di-maisip nga mga butang nga nagahatag sa aton sing kalipay kag kaayawan. (Binuhatan 14:17) Samtang nagadamo ang aton natun-an tuhoy sa Dios, nagadamo man ang mga rason nga dapat kita magpasalamat sa iya walay latid nga kaayo kag kaalwan. Hunahunaa lamang ang tanan nga butang nga ginhimo ni Jehova para sa imo. Wala ka bala nagaugyon nga takus sia nga higugmaon mo?

18 Lakip sa madamo nga dulot sang Dios amo ang kahigayunan naton nga mapalapitan sia paagi sa pangamuyo sa bisan ano nga tion, kay nakahibalo kita nga ang “Manugpamati sang pangamuyo” nagapamati sa aton. (Salmo 65:2) Gintugyan ni Jehova sa iya pinalangga nga Anak ang awtoridad sa paggahom kag sa paghukom. Apang, wala niya gintugyan sa iban, bisan sa iya Anak, ang pagpamati sa mga pangamuyo. Sia mismo ang nagapamati sang aton mga pangamuyo. Busa, bangod sang mahigugmaon kag personal nga pagkabalaka ni Jehova, nagasuod kita sa iya.

19. Anong mga saad ni Jehova ang nagapasuod sa aton sa iya?

19 Nagasuod man kita kay Jehova kon ginabinagbinag naton ang iya katuyuan para sa katawhan sa palaabuton. Nagsaad sia nga dulaon niya ang mga balatian, kasubo, kag kamatayon. (Bugna 21:3, 4) Kon mangin himpit na ang katawhan, wala na sing magaantos sing kapung-aw, pagkaluya sing buot, ukon kalisod. Wala na sing gutom, kaimulon, kag inaway. (Salmo 46:9; 72:16) Ang duta mangin isa ka paraiso. (Lucas 23:43) Pahanabuon ni Jehova ining mga pagpakamaayo, indi bangod obligado sia, kundi bangod ginahigugma niya kita.

20. Ano ang ginsiling ni Moises tuhoy sa mga benepisyo sang paghigugma kay Jehova?

20 Busa, madamo sing makapakumbinsi nga rason agod higugmaon ang aton Dios kag palambuon ina nga gugma. Padayunon mo bala nga pabakuron ang imo gugma sa Dios, sa amo ginatugutan sia sa pagtuytoy sang imo dalanon? Ikaw ang makasabat sini. Nakita ni Moises ang mga benepisyo sang pagpalambo kag paghupot sing gugma kay Jehova. Ginsilingan ni Moises ang mga Israelinhon sadto: “Dapat pilion mo ang kabuhi agod padayon ka nga mabuhi, ikaw kag ang imo kaliwatan, paagi sa paghigugma kay Jehova nga imo Dios, paagi sa pagpamati sa iya tingog kag paagi sa pag-unong sa iya; kay sia ang imo kabuhi kag ang kalawigon sang imo mga adlaw.”—Deuteronomio 30:19, 20.

Madumduman Mo Bala?

• Ngaa importante gid nga higugmaon naton si Jehova?

• Paano naton mapakita ang aton gugma sa Dios?

• Ano ang aton mga rason agod higugmaon si Jehova?

• Paano naton mapalambo ang gugma sa Dios?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Retrato sa pahina 20]

Ginapabaloran gid ni Jehova ang masarangan naton tanan ipabutyag—ang aton gugma sa iya

[Mga Retrato sa pahina 23]

“Sia nga nakakita sa akon nakakita man sa Amay.”—Juan 14:9