Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Magpabilin sa Gugma sang Dios!

Magpabilin sa Gugma sang Dios!

 Magpabilin sa Gugma sang Dios!

“Mga hinigugma, . . . magpabilin kamo sa gugma sang Dios, . . . nga ginahunahuna ang kabuhi nga wala sing katapusan.”—JUDAS 20, 21.

1, 2. Paano ka makapabilin sa gugma sang Dios?

GINAHIGUGMA gid ni Jehova ang kalibutan sang katawhan amo nga ginhatag niya ang iya bugtong nga Anak agod ang mga nagatuo sa iya makatigayon sing kabuhi nga walay katapusan. (Juan 3:16) Daw ano gid ka makalilipay nga maeksperiensiahan inang gugma! Kon isa ikaw ka alagad ni Jehova, sigurado nga luyag mo gid maagom inang gugma sing walay katapusan.

2 Ginpahayag ni disipulo Judas kon paano ka makapabilin sa gugma sang Dios. “Paagi sa pagpalig-on sang inyo kaugalingon sa inyo labing balaan nga pagtuo, kag sa pagpangamuyo nga may balaan nga espiritu,” sulat ni Judas, “magpabilin kamo sa gugma sang Dios, samtang nagahulat kamo sing kaluoy sang aton Ginuong Jesucristo nga ginahunahuna ang kabuhi nga wala sing katapusan.” (Judas 20, 21) Ang pagtuon sang Pulong sang Dios kag ang pagbantala sang maayong balita magabulig sa pagpabakod sa imo sa “labing balaan nga pagtuo”—ang Cristianong mga panudlo. Agod makapabilin ka sa gugma sang Dios, dapat mangamuyo ka “nga may balaan nga espiritu,” ukon sa idalom sang panuytoy sini. Agod makatigayon ka sing kabuhi nga walay katapusan, dapat ka man magtuo sa halad gawad ni Jesucristo.—1 Juan 4:10.

3. Ngaa ang pila indi na karon mga Saksi ni Jehova?

3 Ang pila nga sang una may pagtuo wala na nagpabilin sa gugma sang Dios. Bangod ginpili nila nga magpadayon sa paghimo sing sala, indi na sila karon mga Saksi ni Jehova. Ano ang himuon mo agod indi ini matabo sa imo? Ang pagpamalandong sa masunod nga mga punto makabulig sa imo nga indi magpakasala kag agod magpabilin sa gugma sang Dios.

Ipakita ang Imo Gugma sa Dios

4. Daw ano ka importante ang pagtuman sa Dios?

4 Ipakita ang imo gugma sa Dios paagi sa pagtuman sa iya. (Mateo 22:37) “Amo ini ang kahulugan sang gugma sa Dios,” sulat ni apostol Juan, “nga sundon naton ang iya mga sugo; apang ang iya mga sugo indi mabug-at.” (1 Juan 5:3) Ang pagkamatinumanon sa Dios sa tanan nga butang makahatag sa imo sing kabakod agod mapamatukan ang pagsulay kag makahatag sa imo sing kalipay. Ang salmista nagsiling: “Malipayon ang tawo nga wala nagalakat sa laygay sang mga malauton, . . . kundi ang iya kalipay yara sa kasuguan ni Jehova.”—Salmo 1:1, 2.

5. Ang gugma kay Jehova magapahulag sa imo sa paghimo sing ano?

5 Ang imo gugma kay Jehova magapahulag sa imo nga likawan ang pagbuhat sing mabug-at nga sala nga magapakahuya sa iya ngalan. “Dili ako paghatagi sing kaimulon ni kamanggaran,” pangamuyo ni Agur. “Pakan-a ako sang pagkaon nga ginapakaon sa akon, agod nga indi ako mabusog kag ipanghiwala ko ikaw kag magsiling: ‘Sin-o si Jehova?’ kag agod nga indi ako mag-imol kag mangawat kag magpasipala sa ngalan sang akon Dios.” (Hulubaton 30:1, 8, 9) Mangin determinado nga indi ‘pagpasipalahan ang ngalan sang Dios’ paagi sa paghatag sing kahuy-anan sa iya. Sa baylo, panikasugi pirme nga maghimo sing matarong nga  mga butang nga magadala sing himaya sa iya.—Salmo 86:12.

6. Ano ang mahimo matabo kon hungod ka nga magpakasala?

6 Mangayo sing bulig sa imo langitnon nga Amay sing regular paagi sa pangamuyo agod malikawan mo ang pagsulay nga maghimo sing sala. (Mateo 6:13; Roma 12:12) Padayon nga sunda ang laygay sang Dios agod indi masablagan ang imo mga pangamuyo. (1 Pedro 3:7) Kon hungod ka nga maghimo sing sala, makahalanusbo ang mahimo mangin resulta, kay malaragwayon nga ginabalabagan ni Jehova sing madamol nga panganod ang pangamuyo sang mga rebelde agod indi makalab-ot sa iya ang ila mga pangamuyo. (Panalabiton 3:42-44) Gani mangin mapainubuson, kag mangamuyo nga indi ka makahimo sing bisan ano nga makaupang sang imo pangamuyo sa Dios.—2 Corinto 13:7.

Magpakita sing Gugma sa Anak sang Dios

7, 8. Paano ang pagtuman sa laygay ni Jesus makabulig sa isa nga malikawan ang pagpakasala?

7 Magpakita sing gugma kay Jesucristo paagi sa pagtuman sang iya mga sugo, kay makabulig ini sa imo sa paglikaw nga magpakasala. “Kon ginatuman ninyo ang akon mga sugo,” siling ni Jesus, “magapabilin kamo sa akon gugma, subong nga ginatuman ko ang mga sugo sang Amay kag nagapabilin sa iya gugma.” (Juan 15:10) Paano ang pagtuman sa sugo ni Jesus makabulig sa imo nga magpabilin sa gugma sang Dios?

8 Ang pagtuman sa sugo ni Jesus makabulig sa imo sa paghupot sing moral nga integridad. Ang Kasuguan sang Dios sa Israel nagsiling: “Dili ka magpanglahi.” (Exodo 20:14) Apang ginpahayag ni Jesus ang prinsipio sa likod sinang sugo sang nagsiling sia: “Ang tagsatagsa nga padayon nga nagatulok sa isa ka babayi nga may kaibog sa iya nakapanghilahi na sa iya sa tagipusuon niya.” (Mateo 5:27, 28) Si apostol Pedro nagsiling nga may pila ka katapo sang unang-siglo nga kongregasyon nga may “mga mata nga puno sing pagpanghilahi” kag ‘nagaganyat sa mga di-malig-on nga mga kalag.’ (2 Pedro 2:14) Apang, indi kaangay nila, sarang mo malikawan ang mga sala may kaangtanan sa sekso kon ginahigugma kag ginatuman mo ang Dios kag si Cristo kag determinado ka nga tipigan ang imo kaangtanan sa ila.

Magpatuytoy sa Espiritu ni Jehova

9. Kon tuhoy sa balaan nga espiritu, ano ang matabo kon ang isa magpadayon sa pagpakasala?

9 Mangamuyo para sa balaan nga espiritu sang Dios, kag tuguti ini sa pagtuytoy sa imo. (Lucas 11:13; Galacia 5:19-25) Kon magpadayon ka sa paghimo sing sala, mahimo kuhaon sang Dios ang iya espiritu sa imo. Pagkatapos si David makasala upod kay Bat-seba, nakitluoy sia sa Dios: “Indi ako pagtabuga gikan sa imo atubangan; kag indi pagkuhaa sa akon ang imo balaan nga espiritu.” (Salmo 51:11) Bangod nangin isa sia ka di-mahinulsulon nga makasasala, nadula ni Hari Saul ang espiritu sang Dios. Nakasala si Saul bangod nagdulot sia sing halad nga sinunog kag wala niya ginpamatay ang panong, kahayupan, kag ang hari sang mga Amaleknon. Pagkatapos sini, ginkuha ni Jehova ang iya balaan nga espiritu kay Saul.—1 Samuel 13:1-14; 15:1-35; 16:14-23.

10. Ngaa dapat mo likawan bisan ang pagpamensar lang nga magpakasala?

10 Likawi bisan ang pagpamensar lang nga magpakasala. “Kon magpadayon kita sing hungod sa pagpakasala sa tapos mapakilala sa aton ang kamatuoran,” sulat ni apostol Pablo, “wala na sing halad nga makakuha sang mga sala.” (Hebreo 10:26-31, Maayong Balita nga Biblia) Daw ano gid ka makahalanusbo kon padayon ka nga magpakasala sing hungod!

Magpakita sing Matuod nga Gugma sa Iban

11, 12. Sa anong mga paagi ang gugma kag pagtahod makapugong sa isa sa paghimo sing sayop nga seksuwal nga buhat?

11 Ang gugma sa isigkatawo magapugong sa imo sa paghimo sing sayop nga seksuwal nga buhat. (Mateo 22:39) Ining gugma magapahulag sa imo nga amligan ang imo tagipusuon agod nga indi ini magsulay sa imo nga agawon ang gugma sang tiayon sang iban nga tawo. Ang paghimo sini mahimo magdul-ong sa sala nga pagpanghilahi. (Hulubaton 4:23; Jeremias 4:14; 17:9, 10) Iluga ang matarong nga si Job, nga wala nagtugot sa iya kaugalingon nga magtulok nga may kaibog sa bisan sin-o nga babayi nga indi niya asawa.—Job 31:1.

12 Ang pagtahod sa pagkabalaan sang pag-asawahay makabulig sa imo nga likawan ang mabug-at nga sala. Gintuyo sang Dios ang dungganon nga  pag-asawahay kag ang paghulid subong paagi agod magbuad ang tawo. (Genesis 1:26-28) Dumduma nga ang mga kinatawo ginhimo para sa pagpamata ukon pagpadamo sang kabuhi, nga isa ka sagrado nga butang. Ang mga makihilawason kag mga makihilahion nagalapas sa Dios, nagapakanubo sang seksuwal nga paghirupay, wala nagatahod sa pagkabalaan sang pag-asawahay, kag nagapakasala batok sa ila kaugalingon nga lawas. (1 Corinto 6:18) Apang ang gugma sa Dios kag sa isigkatawo lakip ang diosnon nga pagkamatinumanon, magapugong sa isa sa paghimo sing isa ka butang nga magaresulta sa pag-disfellowship sa iya sa Cristianong kongregasyon.

13. Sa anong paagi ang imoral nga tawo “nagaguba sang bilidhon nga mga butang”?

13 Dapat gid naton sikwayon ang makasasala nga mga panghunahuna agod indi naton masaklaw ang aton mga hinigugma. “Sia nga nagapakig-upod sa mga pampam nagaguba sang bilidhon nga mga butang,” siling sang Hulubaton 29:3. Ginaguba sang isa ka di-mahinulsulon nga makihilahion ang iya kaangtanan sa Dios pati ang iya kaangtanan sa iya pamilya. Ang iya asawa may rason nga diborsiohan sia. (Mateo 19:9) Bana man ukon asawa ang nakasala, ang pagbulagay makatuga sing daku gid nga kasakit sa tiayon nga ginluiban, sa kabataan, kag sa iban. Wala ka bala nagaugyon nga ang pagkahibalo sa pagkamalaglagon sang imoral nga paggawi dapat magpahulag sa aton nga pamatukan ang pagsulay?

14. Ano nga leksion tuhoy sa paghimo sing sala ang matun-an sa Hulubaton 6:30-35?

14 Ang kamatuoran nga indi na mapasag-uli ang halit nga matuga sang pagpanghilahi dapat magpahulag sa isa nga likawan ining makagod katama nga buhat. Ginapakita sang Hulubaton 6:30-35 nga mahimo pa kaluy-an sang mga tawo ang isa ka kawatan kon mangawat sia bangod gutom sia, apang ginatamay nila ang makihilahion bangod malain ang iya motibo. “Nagadala [sia] sang iya kaugalingon nga kalag [ukon, kabuhi] sa kalaglagan.” Kon yara sia sa idalom sang Mosaikong Kasuguan, mahimo ginpatay na sia. (Levitico 20:10) Ang isa ka tawo nga nagapanghilahi nagahatag sing kasakit sa iban agod lamang paayawan ang iya kailigbon, kag ang isa ka di-mahinulsulon nga makihilahion wala nagapabilin sa gugma sang Dios kundi ginasikway sa matinlo nga Cristianong kongregasyon.

Maghupot Sing Isa ka Matinlo nga Konsiensia

15. Ano ang kahimtangan sang konsiensia nga “ginhiruhan”?

15 Agod makapabilin kita sa gugma sang Dios, indi naton dapat pagtugutan ang aton konsiensia nga mangin kabalan sa paghimo sing sala. Sing halangpunon, indi naton dapat pagbatunon ang manubo nga talaksan sang kalibutan sa moral, kag kinahanglan kita maghalong sa aton ginapili nga mga kaupdanan, balasahon, kag kalingawan. Si Pablo nagpaandam: “Sa ulihi nga mga hut-ong sang tion ang iban magatalikod sa pagtuo, nga nagahatag sing igtalupangod sa nagapatalang nga inspirado nga mga pinamulong kag mga panudlo sang mga demonyo, paagi sa pagkasalimpapaw sang mga tawo nga nagabinutig, nga ang ila konsiensia ginhiruhan.” (1 Timoteo 4:1, 2) Ang “konsiensia nga ginhiruhan” kaangay sang isa ka nagpali nga pilas nga indi makabatyag. Ini nga sahi sang konsiensia indi na makapaandam sa aton nga magpalayo sa mga apostata kag sa mga sitwasyon nga mahimo magpatalikod sa aton sa pagtuo.

16. Ngaa ang pagtigayon sing isa ka matinlo nga konsiensia importante katama?

 16 Ang aton kaluwasan nagadepende sa pagtigayon naton sing isa ka matinlo nga konsiensia. (1 Pedro 3:21) Paagi sa aton pagtuo sa ginpaagay nga dugo ni Jesus, ang aton konsiensia natinluan gikan sa patay nga mga buhat, “agod makahatag kita sing sagrado nga pag-alagad sa buhi nga Dios.” (Hebreo 9:13, 14) Kon hungod kita nga magpakasala, ang aton konsiensia madagtaan amo nga mangin mahigko kita kag indi na kalipikado sa pag-alagad sa Dios. (Tito 1:15) Apang paagi sa bulig ni Jehova, makatigayon kita sing matinlo nga konsiensia.

Iban Pa nga mga Paagi sa Paglikaw sa Sayop nga Paggawi

17. Ano ang benepisyo sang ‘pagsunod kay Jehova sing bug-os’?

17 ‘Sunda si Jehova sing bug-os,’ kaangay sang ginhimo ni Caleb sang dumaan nga Israel. (Deuteronomio 1:34-36) Himua kon ano ang ginapatuman sang Dios sa imo, kag indi gid maghunahuna nga makig-ambit sa “lamesa sang mga demonyo.” (1 Corinto 10:21) Sikwaya ang apostasya. Mainapresyahon nga mag-ambit sing espirituwal nga pagkaon sa lamesa lamang ni Jehova, agod nga indi ka mapatalang sang butig nga mga manunudlo ukon sang malaut nga espiritu nga mga puersa. (Efeso 6:12; Judas 3, 4) Magkonsentrar sa espirituwal nga mga butang, subong sang pagtuon sa Biblia, pagtambong sa mga miting, kag pagministeryo sa latagon. Pat-od nga mangin malipayon ka kon sundon mo si Jehova sing bug-os kag madamo pirme sing ginahimo sa hilikuton sang Ginuo.—1 Corinto 15:58.

18. Paano makaapektar sa imo paggawi ang kahadlok kay Jehova?

18 Mangin determinado sa ‘paghimo sing sagrado nga pag-alagad sa Dios nga may diosnon nga kahadlok kag kapunaw.’ (Hebreo 12:28) Ang masimbahon nga kahadlok kay Jehova magapahulag sa imo nga likawan ang bisan ano nga sayop nga dalanon. Magabulig ini sa imo nga maggawi nahisanto sa laygay ni Pedro sa mga hinaplas nga kaangay niya: “Kon nagatawag kamo sa Amay nga nagahukom nga wala sing ginapasulabi suno sa binuhatan sang kada isa, maggawi kamo sa kahadlok sa tion nga nagpuyo kamo subong dumuluong.”—1 Pedro 1:17.

19. Ngaa dapat mo iaplikar sing dalayon ang mga butang nga natun-an mo gikan sa Pulong sang Dios?

19 Iaplikar sing dalayon kon ano ang imo natun-an sa Pulong sang Dios. Buligan ka sini nga malikawan ang mabug-at nga mga sala bangod mangin isa ka “sa ila nga paagi sa paggamit nahanas ang ila mga ikasarang sa paghantop nga makilala ang maayo kag malain.” (Hebreo 5:14) Sa baylo nga magpadasudaso sa paghambal kag sa paggawi, mangin mahinalungon agod nga makalakat ka subong isa ka maalam nga tawo, “nga ginabakal ang nagakaigo nga tion” sa sining malaut nga mga adlaw. “Padayon ninyo nga hantupon kon ano ang kabubut-on ni Jehova,” kag padayon ini nga himuon.—Efeso 5:15-17; 2 Pedro 3:17.

20. Ngaa dapat naton likawan ang pagkaibog?

20 Likawi sing bug-os ang pagkaibog—makagod nga handum sa kon ano ang iya sang iban. Ang isa sa Napulo ka Sugo nagasiling: “Indi mo paghandumon [‘pagkaibugan,’ Ang Biblia, PBS] ang balay sang imo isigkatawo. Indi mo paghandumon ang asawa sang imo isigkatawo, ukon ang iya ulipon nga lalaki ukon ang iya ulipon nga babayi ukon ang iya baka ukon ang iya asno ukon ang bisan ano nga butang nga iya sang imo isigkatawo.” (Exodo 20:17) Ining kasuguan nag-amlig sa balay, asawa, mga suluguon, kasapatan, kag iban pa nga mga ginapanag-iyahan  sang isa ka tawo. Apang ang labing importante amo ang ginsiling ni Jesus nga ang pagkaibog nagadagta sa isa ka tawo.—Marcos 7:20-23.

21, 22. Ano nga mga pangaman ang puede himuon sang isa ka Cristiano agod malikawan ang pagpakasala?

21 Magpangaman agod inang handum indi magdul-ong sa sala. Si disipulo Santiago nagsulat: “Ang kada isa ginatilawan kon ginabuyok kag ginahaylo sia sang iya kaugalingon nga kailigbon. Nian ang kailigbon, kon nakapanamkon na, nagapanganak sing sala; ang sala naman, kon nahimo na, nagaresulta sa kamatayon.” (Santiago 1:14, 15) Halimbawa, kon ang isa ka tawo may problema sa pag-inom sang una, ayhan mamat-od sia nga indi na magpundo sing alkoholiko nga ilimnon sa iya balay. Agod malikawan ang pagsulay sang isa ka di-kasekso, mahimo kinahanglan bag-uhon sang isa ka Cristiano ang lokasyon sang iya trabaho ukon ang iya mismo trabaho.—Hulubaton 6:23-28.

22 Indi gid paghimua bisan ang una lamang nga tikang nga magadul-ong sa pagpakasala. Ang pagpakiat kag pagpantasya sa imoral nga mga butang mahimo magresulta sa pagpakighilawas ukon pagpanghilahi. Ang pagsugid sing diutay nga mga binutig mahimo magpaisog sa isa ka tawo nga magsugid sing dalagku nga mga binutig kag mahimo magdul-ong sa makasasala nga batasan nga pagbinutig. Ang diutay nga mga pagpangawti mahimo magpakibol sa konsiensia sang isa ka tawo tubtob sa punto nga magapangawat sia sing dalagku. Bisan ang pagbaton sa indi tanto ka salapakon nga panghunahuna sang mga apostata mahimo magdul-ong sa bug-os nga pagkaapostata.—Hulubaton 11:9; Bugna 21:8.

Ano Abi Kon Nakasala Ka?

23, 24. Ano nga lugpay ang matigayon naton gikan sa 2 Cronica 6:29, 30 kag sa Hulubaton 28:13?

23 Ang tanan nga tawo di-himpit. (Manugwali 7:20) Apang kon nakahimo ka sing mabug-at nga sala, makabaton ka sing lugpay sa pangamuyo ni Hari Solomon sang gin-inagurahan ang templo ni Jehova. Si Solomon nangamuyo sa Dios: “Bisan ano nga pangamuyo, bisan ano nga pag-ampo nga himuon sang bisan sin-o nga tawo ukon sang imo bug-os nga katawhan nga Israel, bangod nahibaluan sang tagsatagsa sa ila ang iya kaugalingon nga kalalat-an kag ang iya kaugalingon nga kalisod; kon magabayaw sia sang iya mga kamot nayon sa sining balay, nian kabay nga mamati ka gikan sa mga langit, nga imo puluy-an, kag patawara kag ihatag sa tagsa ka tawo ang suno sa iya mga pagginawi, bangod nakahibalo ka sang iya tagipusuon (kay ikaw, ikaw gid lamang, ang nakahibalo sang tagipusuon sang mga anak sang katawhan).”—2 Cronica 6:29, 30.

24 Huo, ang Dios makabasa sang tagipusuon kag mapinatawaron. Ang Hulubaton 28:13 nagasiling: “Sia nga nagatabon sang iya mga kalapasan indi magmadinalag-on, apang sia nga nagatu-ad kag nagabiya sini pakitaan sing kaluoy.” Paagi sa mahinulsulon nga pagtu-ad kag pagbiya sa sala, matigayon sang isa ka tawo ang kaluoy sang Dios. Apang, kon nagluya ka sa espirituwal, ano pa ang makabulig sa imo agod makapabilin sa gugma sang Dios?

Paano Mo Sabton?

• Paano kita makapabilin sa gugma sang Dios?

• Paano ang gugma sa Dios kag kay Cristo nagabulig sa aton nga likawan ang pagpakasala?

• Paano ang matuod nga gugma para sa iban nagapugong sa aton sa paghimo sing sayop nga seksuwal nga buhat?

• Ano ang pila ka paagi agod malikawan ang sayop nga paggawi?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Retrato sa pahina 21]

Ginapakita sa aton ni Judas kon paano kita magpabilin sa gugma sang Dios

[Retrato sa pahina 23]

Ang pagbulagay sang mag-asawa makatuga sing daku gid nga kasakit sa tiayon nga ginluiban kag sa kabataan

[Retrato sa pahina 24]

Kaangay ni Caleb, determinado ka bala nga ‘sundon sing bug-os si Jehova’?

[Retrato sa pahina 25]

Regular nga mangayo sing bulig paagi sa pangamuyo agod mapamatukan mo ang pagsulay