Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Ang Isyu nga Nagadalahig sa Imo

Ang Isyu nga Nagadalahig sa Imo

 Ang Isyu nga Nagadalahig sa Imo

MAY yara ka bala suod kaayo nga abyan ukon miembro sang pamilya? Ano abi kon may magsumbong sa imo nga nagapakigsuod ka lang sa ila bangod sang imo maiyaiyahon nga mga rason? Indi ka bala masaklaw, ayhan maakig pa gani? Amo gid sina ang panumbungon ni Satanas nga Yawa batok sa tanan nga may suod nga kaangtanan kay Jehova nga Dios.

Binagbinaga ang natabo sang nasulay ni Satanas ang nahauna nga mag-asawa, si Adan kag si Eva, sa paglapas sa kasuguan sang Dios kag sa pagbuylog sa iya sa pagrebelde batok sa Dios. Nagakahulugan bala ini nga nagatuman lang ang tawo kay Jehova kon may mabenepisyo sila? (Genesis 3:1-6) Mga 2,500 ka tuig pagkatapos nga nagrebelde si Adan, ginpautwas ni Satanas ang amo gihapon nga isyu—sini nga tion may kaangtanan sa isa ka lalaki nga nagahingalan kay Job. Bangod gin-athag gid sang panumbungon sang Yawa ang isyu nga nadalahig, usisaon naton sing maayo ang rekord sang Biblia.

“Indi Ko Pag-isikway ang Akon Integridad”

Si Job “tawo nga wala sing kasawayan kag matarong, nga mahadlukon sa Dios kag nagalikaw sa malaut.” Apang, ginpasipalahan ni Satanas ang pagkamatarong ni Job. “Nahadlok bala si Job sa Dios sa wala sing pulos?” pamangkot niya kay Jehova. Nian, ginpasipalahan sang Yawa ang Dios kag si Job paagi sa pagsiling nga nangin matutom lamang si Job kay Jehova bangod ginaamligan kag ginapakamaayo sia sang Dios. “Agod mangin lain naman,” hangkat ni Satanas, “untaya ang imo kamot, palihug, kag tanduga ang tanan nga iya kag tan-awa kon indi ka niya pagpakamalauton sa imo gid nawong.”—Job 1:8-11.

Agod masabat ini nga panumbungon, gintugutan ni Jehova si Satanas nga tilawan si Job. Agod patalikdon sia sa Dios, ginpahanabo sang Yawa ang sunodsunod nga kalalat-an sa sining matutom nga lalaki. Ang tanan nga kasapatan ni Job ginkawat ukon ginpatay, kag ang iya mga suluguon kag mga anak ginpamatay. (Job 1:12-19) Apang napatalikod bala ni Satanas si Job? Wala! Bisan pa wala makahibalo si Job nga ang Yawa amo ang kabangdanan sang iya mga pagtilaw, nagsiling sia: “Si Jehova naghatag, kag si Jehova nagkuha. Padayon nga pakamaayuhon ang ngalan ni Jehova.”—Job 1:21.

Pagkatapos sadto, si Satanas nag-atubang kay Jehova, nga nagsiling sa iya: “Ginahuptan pa [ni Job] sing malig-on ang iya [integridad], bisan pa gintandog mo ako batok sa iya, sa paglaglag sa iya sa wala sing kabangdanan.” (Job 2:1-3, Ang Biblia, PBS) Ang importante nga isyu amo ang integridad ni Job—ang kinaiya nga nagakinahanglan sing di-mationg nga pagkamainunungon sa Dios kag sing suod nga pagsunod sa pagkamatarong. Sa amo nga tion, nahuptan ni Job ang iya integridad. Apang, wala mag-untat ang Yawa.

Masunod, may ginhambal si Satanas nga nagadalahig sa tanan nga katawhan. “Panit sa panit,” siling niya kay Jehova, “kag ang tanan nga iya sang isa ka tawo ihatag niya tungod sa iya kalag. Agod mangin lain naman, untaya ang imo kamot, palihug, kag tanduga ang iya tul-an kag ang iya unod kag sikwayon ka niya sa imo gid nawong.”  (Job 2:4, 5) Paagi sa paggamit sing mga tinaga nga “isa ka tawo” sa baylo nga ngalan ni Job, ginaduhaduhaan sang Yawa ang integridad sang tagsa ka tawo. Daw nagasiling sia: ‘Himuon sang tawo ang tanan agod luwason ang iya kabuhi. Kon hatagan mo ako sing kahigayunan, mapatalikod ko sa Dios ang tanan nga tawo.’ Wala bala sing tawo ang magapabilin nga mainunungon sa Dios sa idalom sang tanan nga kahimtangan kag sa tanan nga tion?

Gintugutan ni Jehova ang Yawa nga papiutan si Job sing malubha nga balatian. Nag-antos gid si Job amo nga nangamuyo sia nga mapatay na lang sia. (Job 2:7; 14:13) Walay sapayan sini, si Job nagsiling: “Tubtob nga mapatay ako indi ko pag-isikway gikan sa akon ang akon integridad!” (Job 27:5) Nasiling ini ni Job bangod ginahigugma niya ang Dios, kag wala sing butang nga makapabag-o sini. Si Job napamatud-an nga isa ka lalaki nga may integridad. “Kon tuhoy kay Jehova,” siling sang Biblia, “ginpakamaayo niya ang kaulihian ni Job sing labi pa sangsa iya pamuno.” (Job 42:10-17) May iban pa bala nga kaangay ni Job? Ano ang ginpakita sang paglipas sang tion?

Kon Paano Ginsabat ang Hangkat

Sa kapitulo 11 sang tulun-an sang Hebreo sa Biblia, ginsambit ni apostol Pablo ang madamo nga matutom nga mga lalaki kag mga babayi antes sang panahon sang mga Cristiano, lakip sanday Noe, Abraham, Sara, kag Moises. Pagkatapos sini ang apostol nagsiling: “Kulangon ako sing tion kon isugid ko pa ang tuhoy [sa iban].” (Hebreo 11:32) Ining matutom nga mga alagad sang Dios tuman gid kadamo amo nga gintawag sila ni Pablo nga “tama kadaku nga panganod sang mga saksi,” sa amo ginpaanggid sila sa madamol nga panganod sa langit. (Hebreo 12:1) Huo, sa sulod sang madamo nga siglo, di-maisip nga kadam-an sang mga tawo ang naggamit sang ila hilway nga pagbuot kag nagpamat-od nga mangin mainunungon kay Jehova nga Dios.—Josue 24:15.

Ang pinakaimportante gid nga sabat sa ginasiling ni Satanas nga mapatalikod niya ang mga tawo gikan kay Jehova naghalin mismo sa Anak sang Dios, si Jesucristo. Nahuptan niya ang iya integridad sa Dios bisan pa nga nag-antos sia sing masakit nga kamatayon sa usok sang pag-antos. Sang mahunusan na si Jesus sing ginhawa, nagsinggit sia: “Amay, sa imo mga kamot ginatugyan ko ang akon espiritu.”—Lucas 23:46.

Maathag gid nga ginpakita sang paglipas sang tion nga wala mapatalikod sang Yawa ang tanan gikan sa pag-alagad sa matuod nga Dios. Nakilala sang di-maisip nga katawhan si Jehova kag ‘ginhigugma nila sia sa bug-os nila nga tagipusuon kag sa bug-os nila nga kalag kag sa bug-os nila nga hunahuna.’ (Mateo 22:37) Bangod sang ila di-mationg nga pagkamainunungon kay Jehova, si Satanas napamatud-an nga sayop tuhoy sa panumbungon niya may kaangtanan sa integridad sang tawo. Mapamatud-an mo man ang Yawa nga sayop kon huptan mo ang imo integridad.

Ano ang Dapat Mo Himuon?

Kabubut-on sang Dios nga “ang tanan nga sahi sang mga tawo maluwas kag makadangat sa sibu nga ihibalo tuhoy sa kamatuoran.” (1 Timoteo 2:4) Paano mo ini himuon? Mag-iskedyul ka sing tion sa pagtuon sa Biblia kag sa ‘pagkuha sing ihibalo tuhoy sa lamang matuod nga Dios kag tuhoy sa isa nga iya ginpadala, si Jesucristo.’—Juan 17:3.

Ginduhaduhaan ni Satanas ang integridad sang tawo sang ginduhaduhaan niya ang mga motibo sang tawo sa pag-alagad sa Dios. Agod matuytuyan sang ihibalo ang imo mga motibo, dapat ini makalab-ot sa imo tagipusuon. Kag agod makalab-ot ini sa imo tagipusuon, indi lamang ang pagkuha sing impormasyon gikan sa Biblia ang dapat mo himuon. Dapat mo palambuon ang batasan nga pamalandungan kon ano ang imo natun-an. (Salmo 143:5) Kon nagabasa sing Biblia ukon sing publikasyon pasad sa Biblia, dapat ka maghinguyang sing tion nga pamensaran ang mga pamangkot subong sang: ‘Ano ang ginatudlo sini sa akon tuhoy kay Jehova? Ano nga mga kinaiya sang Dios ang nahangpan ko nga ginapakita diri? Sa ano nga mga bahin sang akon kabuhi dapat ako mangin kaangay sini? Sa ano nahamuot ukon wala nahamuot ang Dios? Ano ang epekto sini sa akon balatyagon tuhoy sa Dios?’ Ini nga pagpamensar magabulig sa imo nga higugmaon kag apresyahon ang Manunuga.

Ang integridad sa Dios indi lamang limitado sa relihioso nga pagtuluuhan. (1 Hari 9:4) Ang imo  paghupot sing integridad kay Jehova nga Dios nagakinahanglan sing moral nga kaligdong sa tanan nga bahin sang kabuhi. Apang, wala sing butang nga ginadingot sa imo kon huptan mo ang imo integridad. Si Jehova “malipayon nga Dios,” kag luyag niya nga mangin malipayon ka. (1 Timoteo 1:11) Binagbinaga karon ang pila ka buhat ukon bisyo nga dapat mo likawan agod magpabilin ka nga matinlo sa moral kag sa amo mangin mas malipayon ang imo kabuhi kag mahamuot sa imo ang Dios.

Likawi ang Sayop nga Paggawi sa Sekso

Si Jehova mismo naghatag sing talaksan para sa pag-asawahay sa iya Pulong, ang Biblia, nga nagasiling: “Bayaan sang lalaki ang iya amay kag ang iya iloy kag magahiusa sia sa iya asawa kag sila mangin isa ka unod.” (Genesis 2:21-24) Bangod ang mag-asawa nangin “isa ka unod,” ginatahod nila ang kahimusan sang Dios sa pag-asawahay kon maghulid lamang sila sa isa kag isa. Si apostol Pablo nagsiling: “Ang pag-asawahay mangin dungganon sa tunga sang tanan, kag ang higdaan sang pag-asawahay mangin wala sing dagta, kay hukman sang Dios ang mga makihilawason kag mga makihilahion.” (Hebreo 13:4) Ang ekspresyon nga “higdaan sang pag-asawahay” nagapatuhoy sa paghulid sang isa ka lalaki kag isa ka babayi nga ginkasal sing legal. Kon ang bisan sin-o man sa ila maghulid sa iban, magahimo sia sing panghilahi kag pagahukman sia sang Dios.—Malaquias 3:5.

Kamusta naman ang paghulid antes sang kasal? Supak man ini sa mga talaksan sa moral nga ginhatag ni Jehova. “Amo ini ang kabubut-on sang Dios . . . nga maglikaw kamo sa pagpakighilawas,” siling sang Biblia. (1 Tesalonica 4:3) Ang homoseksuwalidad, incesto, kag bestialidad mga sala man batok sa Dios. (Levitico 18:6, 23; Roma 1:26, 27) Ang bisan sin-o nga maluyag magpahamuot sa Dios kag mag-agom sing isa ka malipayon gid nga kabuhi dapat magpahilayo sa imoral nga mga buhat.

Kamusta naman ang nagapasilabo sing balatyagon nga paggawi antes sang kasal? Wala ini nagapahamuot kay Jehova. (Galacia 5:19) Dapat man likawan sang isa ang pirme nga pagpamensar sa imoral nga mga butang. Si Jesus nagsiling: “Ang tagsatagsa nga padayon nga nagatulok sa isa ka babayi nga may kaibog sa iya nakapanghilahi na sa iya sa tagipusuon niya.” (Mateo 5:28) Ini nga pinamulong naaplikar man sa pagtan-aw sing binastos nga mga larawan sa balasahon, sine kag video, ukon Internet; sa pagbasa sing mga sugilanon tuhoy sa mga buhat sa sekso; kag sa pagpamati sing malaw-ay nga mga liriko sang mga ambahanon. Ang paglikaw sa sini nga mga butang nagapahamuot sa Dios kag may makapalig-on nga epekto sa kabuhi sang isa ka tawo.

Kamusta naman ang pagpakiat? Ang pagpakiat ginahatagan-kahulugan subong “pakulahaw nga gugma ukon makasululay sa sekso” nga paggawi. Ang pagpakita sing amo nga atension sang minyo nga lalaki ukon babayi sa iban magluwas sa iya asawa ukon bana supak sa mga prinsipio sang Biblia kag isa ka pagpakita sing indi pagtahod kay Jehova. (Efeso 5:28-33) Indi gid nagakaigo para sa mga di-minyo nga magpakita sing romantiko nga interes sa isa kag isa subong hampanghampang lamang! Ano abi kon ini nga pagpakiat tamdon sing mas serioso sangsa imo ginahunahuna? Hunahunaa lamang ang kasakit sa balatyagon nga ihatag sini. Ang malain pa gid amo nga ang pagpakiat mahimo magdul-ong sa pakighilahi ukon pakighilawas. Sa pihak nga bahin, labi nga magadugang ang imo respeto sa kaugalingon kon ginapakig-angutan mo nga may kaputli ang tuhay nga sekso.—1 Timoteo 5:1, 2.

Pagpahamuot sa Dios sa Iban nga Aspekto sang Kabuhi

Ang makahulubog nga mga ilimnon mahapos nga matigayon sa madamo nga kadutaan. Malain bala ang mag-inom? Ang haganhagan nga pag-inom sing alak, serbesa, ukon iban pa nga makahulubog nga ilimnon wala ginadumili sang Kasulatan. (Salmo 104:15; 1 Timoteo 5:23) Apang, ang sobra nga pag-inom kag pagpahubog malain sa mata sang Dios. (1 Corinto 5:11-13) Pat-od gid nga indi mo luyag nga halitan sang sobra nga pag-inom ang imo kapagros kag gub-on sini ang imo pamilya.—Hulubaton 23:20, 21, 29-35.

Si Jehova “Dios sang kamatuoran.” (Salmo 31:5) “Indi mahimo nga magbutig ang Dios,” siling sang Biblia. (Hebreo 6:18) Kon luyag mo nga mahamuot ang Dios sa imo, dapat mo likawan  ang pagbutig. (Hulubaton 6:16-19; Colosas 3:9, 10) “Maghambal sing kamatuoran ang kada isa sa inyo sa iya isigkatawo,” laygay sang Biblia sa mga Cristiano.—Efeso 4:25.

Yara man ang bisyo nga sugal. Bisan pa popular ini sa madamo, ang sugal isa ka sahi sang kakagod, kay pagtinguha ini nga makakuarta paagi sa kapierdihan sang iban. Si Jehova wala nahamuot sa mga “makagod sa di-bunayag nga daug.” (1 Timoteo 3:8) Kon amo, kon luyag mo nga mahamuot si Jehova sa imo, dapat mo likawan ang tanan nga sahi sang sugal, lakip na ang loterya, bingo, kag pagpatad sa palumba sang kabayo. Nian, matukiban mo nga may mas madamo ka gali nga kuarta nga mahinguyang para sa mga kinahanglanon sang imo pamilya.

Ang pagpangawat, kon sayuron, ang pagkuha sang butang nga indi imo, isa pa ka sahi sang kakagod. “Dili ka magpangawat,” siling sang Biblia. (Exodo 20:15) Ang pagbakal sang mga butang nga nahibaluan mo nga kinawatan kag ang pagkuha sang mga butang nga wala sing pahanugot indi husto. “Ang kawatan indi na magpangawat,” siling sang Biblia, “sa baylo magpangabudlay sia sing lakas, nga nagahimo sing maayo nga buhat paagi sa iya mga kamot, agod may mahatag sia sa isa nga nagakinahanglan.” (Efeso 4:28) Sa baylo nga kawatan sing oras ang ila amo, ang mga nagahigugma kay Jehova mapisan sa trabaho. ‘Luyag nila maggawi sing bunayag sa tanan nga butang.’ (Hebreo 13:18) Kag kon ang isa may matinlo nga konsiensia, ang iya hunahuna mangin malinong man.

Paano ginatamod sang Dios ang isa nga nagasingki kon maakig? Ang Biblia nagapaandam: “Dili ka makig-abyan sa tawong maakigon, kag dili ka magbuylog sa tawong masingkal.” (Hulubaton 22:24, Ang Biblia, PBS) Ang di-mapunggan nga kaakig masami nga nagaresulta sa kasingki. (Genesis 4:5-8) Tuhoy sa pagtimalos, ang Biblia nagasiling: “Indi magbalos sing malaut sa malaut kay bisan sin-o. Maghimo sing maayo nga mga butang sa itululok sang tanan nga tawo. Kon mahimo, tubtob sa masarangan ninyo, magpakighidait sa tanan nga tawo. Indi kamo magtimalos, mga hinigugma, kundi pabay-i ini sa kasingkal sang Dios; kay nasulat na: ‘Akon ang pagtimalos; ako ang magabalos, siling ni Jehova.’” (Roma 12:17-19) Kon sundon naton ini nga laygay, ang aton kabuhi mangin mas malinong—kag mangin mas malipayon.

Mahuptan Mo ang Imo Integridad

Mahuptan mo bala ang imo integridad sa Dios walay sapayan sang mga pag-ipit? Huo. Dapat mo dumdumon nga luyag sang Dios nga pamatud-an mo si Satanas nga sayop sa isyu tuhoy sa integridad, kay ang Iya Pulong nagasiling: “Magmaalam ka, anak ko, kag pahalipaya ang akon tagipusuon, agod nga masabat ko sia nga nagayaguta sa akon.”—Hulubaton 27:11.

Makapangamuyo ka kay Jehova nga pabakuron ka niya sa paghimo sang kon ano ang husto sa iya mata. (Filipos 4:6, 7, 13) Gani panikasugi gid nga madugangan ang imo ihibalo sa Pulong sang Dios, ang Biblia. Ang mainapresyahon nga pagpamalandong tuhoy sa natun-an mo gikan sa Biblia magabulig sa imo nga magtudok ang imo gugma sa Dios kag magapahulag sa imo nga pahamut-an sia. “Amo ini ang kahulugan sang gugma sa Dios,” siling sang 1 Juan 5:3, “nga sundon naton ang iya mga sugo; apang ang iya mga sugo indi mabug-at.” Ang mga Saksi ni Jehova sa inyo lugar malipay sa pagbulig sa imo sa pagtuon sa Biblia. Pakig-anguti sila, ukon sulati ang mga manugbalhag sini nga magasin.

[Retrato sa pahina 4]

Si Job nagpabilin nga matutom sa idalom sang pagtilaw

[Retrato sa pahina 7]

Ang pagdugang sang imo ihibalo sa Pulong sang Dios magapabakod sang imo determinasyon nga himuon kon ano ang husto