Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Ginatamod Mo Bala ang Sagrado nga mga Butang Subong sang Pagtamod ni Jehova?

Ginatamod Mo Bala ang Sagrado nga mga Butang Subong sang Pagtamod ni Jehova?

 Ginatamod Mo Bala ang Sagrado nga mga Butang Subong sang Pagtamod ni Jehova?

“Nga nagabantay sing maayo . . . agod nga wala sing makihilawason ukon bisan sin-o nga wala nagaapresyar sa sagrado nga mga butang.”—HEBREO 12:15, 16.

1. Ano nga panimuot sa karon ang wala ginaugyunan sang mga alagad ni Jehova?

ANG kalibutan sa kabilugan halos wala na nagatalupangod sa sagrado nga mga butang. Ang Pranses nga sosyologo nga si Edgar Morin nagsiling: “Ang tanan nga pundasyon nga sa sini napasad ang moralidad—Dios, kinaugali, dutang natawhan, maragtas, tulumuron—ginaduhaduhaan na karon. . . . Ang mga tawo nagapili sang prinsipio nga luyag nila sundon.” Ginapabanaag sini “ang espiritu sang kalibutan,” ukon “ang espiritu nga nagapanghikot karon sa mga anak sang pagkadimatinumanon.” (1 Corinto 2:12; Efeso 2:2) Ang mga nagdedikar sang ila kaugalingon kay Jehova kag kinabubut-on nga nagapasakop sa iya matarong nga pagkasoberano wala nagaugyon sa sining di-matinahuron nga espiritu. (Roma 12:1, 2) Sa baylo, nahibaluan sang mga alagad sang Dios ang importante nga papel sang pagkasagrado, ukon pagkabalaan, sa ila pagsimba kay Jehova. Ano nga mga butang sa aton kabuhi ang dapat mangin sagrado? Ini nga artikulo magabinagbinag sang lima ka butang nga balaan sa tanan nga mga alagad sang Dios. Ang masunod nga artikulo magabinagbinag sang pagkasagrado sang aton Cristianong mga miting. Apang ano gid ang buot silingon sang tinaga nga “balaan”?

2, 3. (a) Paano ginapadaku sang Kasulatan ang pagkabalaan ni Jehova? (b) Paano naton ginapakita nga ginakabig naton nga balaan ang ngalan ni Jehova?

2 Sa Hebreo nga Biblia, ang tinaga nga “balaan” nagapaalinton sing ideya nga pagkanapain. Sa pagsimba, ang “balaan” naaplikar sa isa ka butang nga napain gikan sa kinaandan nga paggamit, ukon sa butang nga ginakabig nga sagrado. Si Jehova balaan sa bug-os gid nga kahulugan. Gintawag sia nga “Isa nga Labing Balaan.” (Hulubaton 9:10; 30:3) Sa dumaan nga Israel, ang mataas nga saserdote nagasuksok sa iya turbante sing isa ka pinanid nga bulawan nga natigiban sing mga tinaga nga “Ang pagkabalaan iya ni Jehova.” (Exodo 28:36, 37) Ang langitnon nga mga kerubin kag mga serafin nga yara malapit sa trono ni Jehova ginalaragway sa Kasulatan nga nagapahayag: “Balaan, balaan, balaan, si Jehova.” (Isaias 6:2, 3; Bugna 4:6-8) Ginapadaku sini nga pagsulit nga si Jehova balaan, matinlo, kag putli sa superlatibo nga kasangkaron. Sia, sa pagkamatuod, ang Ginhalinan sang tanan nga pagkabalaan.

3 Ang ngalan ni Jehova sagrado ukon balaan. Ang salmista nagtuaw: “Magdayaw sila sa imo ngalan. Daku kag makahaladlok, balaan ini.” (Salmo 99:3) Si Jesus nagtudlo sa aton nga mangamuyo: “Amay namon nga yara sa mga langit, pakabalaanon ang imo ngalan.” (Mateo 6:9) Ang iloy ni Jesus sa duta, nga si Maria, nagpahayag: “Ginapakadaku ko si Jehova . . . ang Isa nga gamhanan naghimo sing daku nga mga buhat para sa akon, kag balaan ang iya ngalan.” (Lucas 1:46, 49) Subong mga alagad ni Jehova, ginakabig naton ang iya ngalan nga balaan kag ginalikawan ang paghimo sing bisan ano nga butang nga mahimo magadala sing kahuy-anan sa sinang balaan nga ngalan. Dugang pa, ang aton pagtamod sa pagkasagrado subong sang pagtamod ni Jehova, nga amo, ginakabig naton nga sagrado ang mga butang nga ginakabig niya nga sagrado.—Amos 5:14, 15.

Kon Ngaa May Tudok Kita nga Pagtahod kay Jesus

4. Ngaa ginalaragway sang Biblia si Jesus nga “ang Isa nga Balaan”?

4 Subong ang “bugtong nga anak” sang balaan  nga Dios nga si Jehova, gintuga si Jesus nga balaan. (Juan 1:14; Colosas 1:15; Hebreo 1:1-3) Busa, gintawag sia nga “ang Isa nga Balaan sang Dios.” (Juan 6:69) Sang ginsaylo ang iya kabuhi halin sa langit pakadto sa duta nahuptan niya ang iya pagkabalaan, bangod ginbun-ag ni Maria si Jesus paagi sa gahom sang balaan nga espiritu. Ang anghel nagsiling kay Maria: “Ang balaan nga espiritu magaabot sa imo . . . ang imo ibun-ag tawgon nga balaan, Anak sang Dios.” (Lucas 1:35) Sa pangamuyo kay Jehova, makaduha nga ginpatuhuyan sang mga Cristiano sa Jerusalem ang Anak sang Dios nga “imo balaan nga alagad nga si Jesus.”—Binuhatan 4:27, 30.

5. Anong sagrado nga misyon ang gintuman ni Jesus sa duta, kag ngaa hamili ang iya dugo?

5 Si Jesus may sagrado nga misyon nga dapat niya tumanon samtang yari sia sa duta. Sa iya bawtismo sang 29 C.E., ginhaplas si Jesus subong Mataas nga Saserdote sang daku nga espirituwal nga templo ni Jehova. (Lucas 3:21, 22; Hebreo 7:26; 8:1, 2) Dugang pa, mapatay sia sa isa ka mahalaron nga kamatayon. Ang iya ginpaagay nga dugo magaaman sing gawad nga paagi sa sini ang makasasala nga mga tawo sarang maluwas. (Mateo 20:28; Hebreo 9:14) Busa, ginakabig naton ang dugo ni Jesus subong sagrado, “hamili.”—1 Pedro 1:19.

6. Ano ang panimuot naton kay Cristo Jesus, kag ngaa?

6 Agod ipakita nga tudok gid naton nga ginatahod ang aton Hari kag Mataas nga Saserdote, si Cristo Jesus, si apostol Pablo nagsulat: ‘Ginbayaw sang Dios ang iya Anak sa mataas gid nga posisyon kag mainayuhon nga ginhatagan sia sing ngalan nga labaw sa tanan iban pa nga ngalan, agod sa ngalan ni Jesus magluhod ang tagsa ka tuhod sang mga yara sa langit kag sa duta kag sa idalom sang duta, kag ang tagsa ka dila dayag nga magakilala nga si Jesucristo Ginuo sa himaya sang Dios nga Amay.’ (Filipos 2:9-11) Ginapakita naton nga ginatamod naton ang sagrado nga mga butang subong sang pagtamod ni Jehova paagi sa malipayon nga pagpasakop sa aton Lider kag nagagahom nga Hari, si Cristo Jesus, ang Ulo sang Cristianong kongregasyon.—Mateo 23:10; Colosas 1:18.

7. Paano naton ginapakita ang aton pagpasakop kay Cristo?

7 Nadalahig man sa pagpasakop kay Cristo ang pagpakita naton sing nagakaigo nga pagtahod sa mga tawo nga ginagamit niya agod manguna sa hilikuton nga ginatuytuyan niya karon. Ang papel sang mga hinaplas sang espiritu nga nagahuman sang Nagadumala nga Hubon kag sang mga manugtatap nga gintangdo nila sa mga sanga, mga distrito, mga sirkito, kag mga kongregasyon dapat kilalahon nga isa ka sagrado nga responsibilidad. Busa, ini nga kahimusan nagakinahanglan sang aton tudok nga pagtahod kag pagpasakop.—Hebreo 13:7, 17.

Isa ka Balaan nga Katawhan

8, 9. (a) Sa ano nga paagi ang mga Israelinhon isa ka balaan nga katawhan? (b) Paano ginpatudok ni Jehova sa mga Israelinhon ang prinsipio sang pagkasagrado?

8 Si Jehova nakigkatipan upod sa Israel. Ini nga kaangtanan naghatag sa sining bag-o nga pungsod sing isa ka pinasahi nga tindog. Ginpakabalaan sila ukon ginpain. Si Jehova mismo nagsiling sa ila: “Magpakabalaan kamo sa akon, kay ako si Jehova balaan; kag ginpain ko kamo gikan sa mga katawhan agod nga mangin akon kamo.”—Levitico 19:2; 20:26.

9 Sang ginpasad ang pungsod sang Israel, ginpatudok ni Jehova sa mga Israelinhon ang prinsipio sang pagkasagrado. Wala sila ginatugutan bisan sa pagtandog lang sa bukid diin ginhatag ang Napulo  ka Sugo kay mapatay sila. Ginkabig sadto ang Bukid Sinai nga sagrado. (Exodo 19:12, 23) Ang pagkasaserdote, ang tabernakulo, kag ang mga kagamitan sini ginkabig man nga sagrado. (Exodo 30:26-30) Ano ang kahimtangan sa Cristianong kongregasyon?

10, 11. Ngaa masiling nga ang Cristianong kongregasyon sang mga hinaplas sagrado, kag ano ang epekto sini sa “iban nga mga karnero”?

10 Ang Cristianong kongregasyon sang mga hinaplas sagrado sa itululok ni Jehova. (1 Corinto 1:2) Sa katunayan, ang bug-os nga grupo sang hinaplas nga mga Cristiano sa duta sa bisan ano nga tion ginpaanggid sa isa ka balaan nga templo, bisan pa nga wala sila nagahuman sang daku nga espirituwal nga templo ni Jehova. Si Jehova nagapuyo sa sini nga templo paagi sa iya balaan nga espiritu. Si apostol Pablo nagsulat: “Ang bug-os nga tinukod, nga nahiusa [kay Cristo Jesus] kag nagaangtanay sing nahisanto ang tanan nga bahin sini, nagadaku nga mangin isa ka balaan nga templo para kay Jehova. Kamo man, nga nahiusa sa iya, ginatukod sing tingob subong isa ka duog agod puy-an sang Dios sa espiritu.”—Efeso 2:21, 22; 1 Pedro 2:5, 9.

11 Si Pablo nagsulat pa sa hinaplas nga mga Cristiano: “Wala bala kamo makahibalo nga kamo templo sang Dios, kag ang espiritu sang Dios nagapuyo sa inyo? . . . Ang templo sang Dios balaan, kag kamo ina nga templo.” (1 Corinto 3:16, 17) Paagi sa iya espiritu, si Jehova ‘nagapuyo’ sa tunga sang mga hinaplas kag ‘nagalakat sa tunga nila.’ (2 Corinto 6:16) Padayon niya nga ginatuytuyan ang iya matutom nga “ulipon.” (Mateo 24:45-47) Ginapakabahandi sang “iban nga mga karnero” ang ila pribilehiyo nga makapakig-upod sa “templo” nga klase.—Juan 10:16; Mateo 25:37-40.

Sagrado nga mga Butang sa Aton Cristianong Kabuhi

12. Ano nga mga butang ang sagrado sa aton kabuhi, kag ngaa?

12 Indi katingalahan nga ang madamong butang nga naangot sa kabuhi sang hinaplas nga mga katapo sang Cristianong kongregasyon kag sang ila mga kaupod ginkabig nga sagrado. Ang aton kaangtanan kay Jehova sagrado nga butang. (1 Cronica 28:9; Salmo 36:7) Tuman ini ka hamili sa aton amo nga wala naton ginatugutan ang bisan ano kag ang bisan sin-o nga magpaluya sang aton kaangtanan sa aton Dios nga si Jehova. (2 Cronica 15:2; Santiago 4:7, 8) Ang pangamuyo may importante nga papel agod makahupot kita sing suod nga kaangtanan kay Jehova. Sagrado gid ang pangamuyo kay manalagna Daniel amo nga padayon sia nga nangin matutom sa iya kinabatasan nga pagpangamuyo kay Jehova bisan pa nga nabutang sa katalagman ang iya kabuhi. (Daniel 6:7-11) Ang  “mga pangamuyo sang mga balaan,” ukon hinaplas nga mga Cristiano, ginpaanggid sa incienso nga ginagamit sa pagsimba sa templo. (Bugna 5:8; 8:3, 4; Levitico 16:12, 13) Ginapadaku sini nga pagpaanggid ang pagkasagrado sang pangamuyo. Daw ano nga pribilehiyo nga makapakigkomunikar sa Soberano sang uniberso! Indi katingalahan nga ang pangamuyo ginakabig gid naton nga sagrado nga bahin sang aton kabuhi!

13. Ano nga puersa ang balaan, kag ano ang aton himuon agod manghikot ini sa aton kabuhi?

13 May isa ka puersa sa kabuhi sang hinaplas nga mga Cristiano kag sang ila mga kaupod nga ginakabig gid nila nga sagrado—ang balaan nga espiritu. Ini nga espiritu amo ang aktibo nga puersa ni Jehova, kag sanglit pirme ini nagapanghikot nahisanto sa kabubut-on sang balaan nga Dios, nagakaigo nga gintawag ini ang “balaan nga espiritu,” ukon ang “espiritu sang pagkabalaan.” (Juan 14:26; Roma 1:4) Paagi sa balaan nga espiritu, ginaaman ni Jehova sa iya mga alagad ang gahom sa pagbantala sang maayong balita. (Binuhatan 1:8; 4:31) Si Jehova nagahatag sang iya espiritu sa “mga nagatuman sa iya subong manuggahom,” nga ‘nagalakat suno sa espiritu,’ indi suno sa undanon nga mga kailigbon. (Binuhatan 5:32; Galacia 5:16, 25; Roma 8:5-8) Ining gamhanan nga puersa nagabulig sa mga Cristiano nga mapatubas “ang mga bunga sang espiritu”—maayo nga mga kinaiya—kag “balaan nga paggawi kag mga buhat sang diosnon nga debosyon.” (Galacia 5:22, 23; 2 Pedro 3:11) Kon ang balaan nga espiritu sagrado sa aton, likawan naton ang paghimo sing bisan anong butang nga mahimo magpasubo sini nga espiritu, ukon magpugong sa pagpanghikot sini sa aton kabuhi.—Efeso 4:30.

14. Ano nga pribilehiyo ang ginakabig sang mga hinaplas nga sagrado, kag paano ini nga pribilehiyo ginapakigbahinan sang iban nga mga karnero?

14 Ang aton pribilehiyo nga magdala sang ngalan sang balaan nga Dios, nga si Jehova, kag mangin iya mga Saksi isa pa ka butang nga ginakabig naton nga sagrado. (Isaias 43:10-12, 15) Ang hinaplas nga mga Cristiano ginkalipikar ni Jehova nga “mangin mga ministro sang bag-o nga katipan.” (2 Corinto 3:5, 6) Bangod sini, ginsugo sila nga ibantala “ining maayong balita sang ginharian” kag “maghimo sing mga disipulo sa mga tawo sang tanan nga pungsod.” (Mateo 24:14; 28:19, 20) Matutom nila nga ginatuman ini nga sugo, kag minilyon sang tulad-karnero nga mga tawo ang nagahulag, nga nagasiling sing simbuliko sa mga hinaplas: “Magaupod kami sa inyo, kay nabatian namon nga ang Dios nagaupod sa inyo.” (Zacarias 8:23) Sa espirituwal nga kahulugan ini sila malipayon nga nagaalagad subong “mga mangunguma” kag “mga manugtatap sang ubas” para sa mga hinaplas nga “mga ministro sang aton Dios.” Sa sining paagi, ang iban nga mga karnero nagabulig gid sa mga hinaplas sa pagtuman sang ila ministeryo sa bug-os kalibutan nga kasangkaron.—Isaias 61:5, 6.

15. Ano nga hilikuton ang ginakabig ni apostol Pablo nga sagrado, kag ngaa subong man sini ang aton pagtamod?

15 Subong halimbawa, ginkabig gid ni apostol Pablo ang iya publiko nga ministeryo nga sagrado ukon balaan. Ginpatuhuyan niya ang iya kaugalingon subong “isa ka alagad ni Cristo Jesus para sa publiko sa mga pungsod, nga nagahimo sang balaan nga hilikuton nga pagbantala sing maayong balita sang Dios.” (Roma 15:16) Sang nagsulat sa mga Cristiano sa Corinto, ginpatuhuyan ni Pablo ang iya ministeryo subong isa ka “bahandi.” (2 Corinto 4:1, 7) Paagi sa aton publiko nga ministeryo, ginapahibalo naton ang “sagrado nga mga pahayag sang Dios.” (1 Pedro 4:11) Busa, katapo man kita sang hinaplas ukon sang iban nga mga  karnero, ginakabig naton nga isa ka sagrado nga pribilehiyo ang pagpakigbahin sa hilikuton nga pagpanaksi.

“Ginahimpit ang Pagkabalaan nga may Kahadlok sa Dios”

16. Ano ang makabulig sa aton agod indi kita mangin mga tawo nga “wala nagaapresyar sa sagrado nga mga butang”?

16 Ginpaandaman ni apostol Pablo ang iya masigka-Cristiano nga basi mangin mga tawo sila nga “wala nagaapresyar sa sagrado nga mga butang.” Gani, ginlaygayan niya sila nga ‘tinguhaan ang pagpakabalaan,’ “nga nagabantay sing maayo . . . nga wala sing makahililo nga gamot nga mag-ulhot kag manggamo kag agod nga madamo ang indi madagtaan sini.” (Hebreo 12:14-16) Ang ekspresyon nga “makahililo nga gamot” nagapatuhoy sa pila sa Cristianong kongregasyon nga ayhan nagamulay sa kon paano ginahimo ang mga butang. Halimbawa, mahimo nga wala sila nagaugyon sa pagtamod ni Jehova sa pagkasagrado sang pag-asawahay ukon ang kinahanglanon nga mangin matinlo sa moral. (1 Tesalonica 4:3-7; Hebreo 13:4) Ukon ayhan nagahambal sila kag nagapalapta sang apostata nga mga ideya, “wala pulos nga mga pulong nga nagatamay sa kon ano ang balaan,” nga ginatan-ay sang mga “naglisa sa kamatuoran.”—2 Timoteo 2:16-18.

17. Ngaa kinahanglanon ang padayon nga panikasog sa bahin sang mga hinaplas agod mapakita nila ang pagtamod ni Jehova tuhoy sa pagkabalaan?

17 Sa iya hinaplas nga mga kauturan, si Pablo nagsulat: “Mga hinigugma, tinluan naton ang aton kaugalingon gikan sa tanan nga kadagtaan sang unod kag espiritu, nga ginahimpit ang pagkabalaan nga may kahadlok sa Dios.” (2 Corinto 7:1) Ginapakita sini nga mga pinamulong nga ang hinaplas nga mga Cristiano, “nga mga umalambit sa langitnon nga pagtawag,” dapat padayon nga manikasog agod mapamatud-an nila nga sa tanan nga bahin sang ila kabuhi ginapakita nila ang pagtamod ni Jehova tuhoy sa pagkabalaan. (Hebreo 3:1) Sing kaanggid, si apostol Pedro nagpalig-on sa iya hinaplas sa espiritu nga mga kauturan: “Subong matinumanon nga mga anak, untati ninyo ang pagpauyon suno sa mga kailigbon nga yara anay sa inyo sang wala pa kamo sing ihibalo, apang, nahisuno sa Isa nga Balaan nga nagtawag sa inyo, magpakabalaan man kamo sa tanan nga paggawi.”—1 Pedro 1:14, 15.

18, 19. (a) Paano ang mga katapo sang “dakung kadam-an” nagapakita nga ginatamod nila ang sagrado nga mga butang subong sang pagtamod ni Jehova? (b) Anong iban pa nga sagrado nga bahin sang aton Cristianong pagkabuhi ang pagabinagbinagon sa masunod nga artikulo?

18 Kamusta naman ang mga katapo sang “dakung kadam-an,” nga makalampuwas sa “dakung kapipit-an”? Dapat man nila pamatud-an nga ginatamod nila ang sagrado nga mga butang subong sang pagtamod ni Jehova. Sa tulun-an sang Bugna, ginarepresentar sila subong nagahimo kay Jehova sing “sagrado nga pag-alagad” sa dutan-on nga luwang sang iya espirituwal nga templo. Nagpakita sila sing pagtuo sa halad gawad ni Cristo, sing malaragwayon ‘nagalaba sang ila malaba nga mga panapton kag nagapaputi sini sa dugo sang Kordero.’ (Bugna 7:9, 14, 15) Nagahatag ini sa ila sing matinlo nga tindog sa atubangan ni Jehova kag nagaobligar sa ila nga “tinluan ang [ila kaugalingon] gikan sa tanan nga kadagtaan sang unod kag espiritu, nga ginahimpit ang pagkabalaan nga may kahadlok sa Dios.”

19 Ang isa ka importante nga bahin sa kabuhi sang hinaplas nga mga Cristiano kag sang ila mga kaupod amo ang regular nga pagtipon agod simbahon si Jehova kag tun-an ang iya Pulong. Ginakabig ni Jehova nga butang nga sagrado ang pagtilipon sang iya katawhan. Kon paano kag kon ngaa dapat naton tamdon ang sagrado nga mga butang subong sang pagtamod ni Jehova sa sining importante nga bahin pagabinagbinagon sa masunod nga artikulo.

Bilang Pagrepaso

• Anong kalibutanon nga pagtamod ang wala ginaugyunan sang mga alagad ni Jehova?

• Ngaa si Jehova amo ang Ginhalinan sang tanan nga balaan nga butang?

• Paano naton mapakita nga ginatahod naton ang pagkabalaan ni Cristo?

• Ano nga mga butang sa aton kabuhi ang dapat naton kabigon nga sagrado?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Retrato sa pahina 23]

Sa dumaan nga Israel, ang pagkasaserdote, ang tabernakulo, kag ang mga kagamitan sini dapat kabigon nga sagrado

[Retrato sa pahina 24]

Ang hinaplas nga mga Cristiano sa duta nagahuman sing isa ka balaan nga templo

[Mga retrato sa pahina 25]

Ang pangamuyo kag ang aton publiko nga ministeryo sagrado nga mga pribilehiyo