Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Nagakabuhi Gid Bala Kita sa “Katapusan nga mga Adlaw”?

Nagakabuhi Gid Bala Kita sa “Katapusan nga mga Adlaw”?

 Nagakabuhi Gid Bala Kita sa “Katapusan nga mga Adlaw”?

ANG mga hitabo sa duha ka patag magabulig sa aton nga makilala ang ginatawag sang Biblia nga katapusan nga mga adlaw. Ang Kasulatan nagatagna sing mga hitabo nga mahanabo sa tion sang “katapusan sang sistema sang mga butang.” (Mateo 24:3) Ang Biblia nagasambit man sang mga pagbag-o sa mga panimuot kag mga paggawi sang mga tawo nga nagakabuhi sa “katapusan nga mga adlaw.”—2 Timoteo 3:1.

Ang mga hitabo sa bug-os nga kalibutan kag subong man ang mga panimuot kag paggawi sang mga tawo nagapamatuod nga nagakabuhi kita sa katapusan nga mga adlaw kag sa dili madugay, walay katapusan nga pakamaayuhon sang Ginharian sang Dios ang tanan nga nagahigugma sa Dios. Usisaon anay naton ang tatlo ka butang nga mahanabo nga, siling ni Jesus, magatanda sang katapusan nga mga adlaw.

‘Pamuno sang Kasakit’

“Ang pungsod magatindog batok sa pungsod kag ang ginharian batok sa ginharian,” siling ni Jesus, “kag may kakulang [sing] kalan-on kag mga linog sa nagkalainlain nga [mga] duog.” Nagsiling pa sia: ‘Ini tanan nga butang pamuno sang kasakit.’ (Mateo 24:7, 8) Usisaon naton ‘ini nga mga butang’ sing isaisa.

Madamo nga tawo ang napatay sa mga inaway kag etniko nga mga pinuyas sang nagligad nga siglo. “Tatlo ka pilo ang kadamuon sang mga tawo nga napatay sa inaway sang [ika-20] nga siglo kon ipaanggid sa tanan nga inaway halin sang nahaunang siglo AD tubtob 1899,” siling sang isa ka report gikan sa Worldwatch Institute. Sa iya libro nga Humanity—A Moral History of the Twentieth Century, si Jonathan Glover nagsulat: “Ginabanabana nga halin sang 1900 tubtob sang 1989 86 milyones ka tawo ang napatay sa inaway. . . . Indi gid mahanduraw ang kadamuon sang napatay sa inaway sadtong ikabeinte nga siglo. Wala nagahisanto sa husto nga kadamuon ang bisan ano man nga pagbanabana sa kadamuon sang mga napatay, kay mga dos-tersia (58 milyones) ang napatay sa duha ka bug-os kalibutan nga inaway. Apang, kon alangay nga bahinbahinon ang kadamuon sining mga napatay sa bug-os nga panahon sang ikabeinte nga siglo, ang inaway mahimo nga nagpatay sing mga 2,500 ka tawo adlaw-adlaw, kapin ina sa 100 ka tawo sa isa ka oras, sing sige-sige, sa sulod sang kasiaman ka tuig.” Mahunahuna mo bala ang kalisod kag kasakit nga ginbatyag sang minilyon ka himata kag abyan sang mga napatay?

Bisan pa ang kalibutan nagapatubas sing bugana nga pagkaon, ang isa sa mga butang nga mahanabo sa katapusan nga mga adlaw amo ang kakulang sing pagkaon. Nagasiling ang mga manugpanalawsaw nga sang nagligad nga 30 ka tuig, mas madasig ang pagdamo sang patubas nga pagkaon sangsa populasyon. Walay sapayan sini, ang kakulang sing pagkaon lapnag sa madamo nga duog sa kalibutan bangod madamo nga tawo ang wala sing supisyente nga duta nga matamnan sing pagkaon ukon wala sing kuarta nga ibakal sing pagkaon. Sa imol nga mga pungsod, mga 1.2 bilyones ka tawo ang nagakabuhi sa kantidad nga mga isa ka dolyar (U.S.) sa isa ka adlaw. Mga 780 milyones sa ila ang nagaantos sing sobra nga gutom. Suno sa World Health Organization, kada tuig ang malnutrisyon isa sa panguna nga mga kabangdanan sang pagkapatay sang kapin sa lima ka milyon ka kabataan.

Ano naman ang masiling tuhoy sa gintagna nga mga linog? Suno sa U.S. Geological Survey, mga  17 ka mabaskog nga linog nga makarumpag sang mga tinukod ang nagakatabo kada tuig sugod lamang sang 1990. Sa masami, ang mabaskog nga mga linog nga makahapay sang mga tinukod nagakatabo sing makaisa sa isa ka tuig. “Ang mga linog nagkutol sing ginatos ka libo ka kabuhi sang nagligad nga 100 ka tuig,” siling sang isa pa ka tiliman-an. Ang isa ka rason sa sini amo nga sugod sang 1914 nagdamo ang mga populasyon sa mga lugar nga pirme ginalinog.

Ang Iban Pa Talalupangdon nga mga Hitabo

“Sa nagkalainlain nga [mga] duog may mga peste,” siling ni Jesus. (Lucas 21:11) Daku na ang gin-uswag sang medikal nga siensia kon ipaanggid sang nagligad. Apang, ang katawhan padayon nga ginasalot sang daan kag bag-o nga mga balatian. Ang isa ka dokumento sang U.S. National Intelligence Council nagsiling: “Duha ka pulo ka kilala nga balatian—lakip ang anos (TB), malaria, kag kolera—ang naglutaw liwat ukon naglapnag sa mas madamo nga duog sugod sang 1973, nga sa masami mas makamamatay kag nagabato sa bulong. Mga 30 ka indi anay kilala nga mga balatian ang nakilal-an sugod sang 1973, lakip ang HIV, Ebola, hepatitis C, kag Nipah virus, nga wala pa sing bulong.” Suno sa report sang Red Cross sang Hunyo 28, 2000, sang tuig antes sini, ang kadamuon sang mga tawo nga napatay bangod sang makalalaton nga mga balatian mga 160 ka pilo nga mas madamo sangsa mga napatay bangod sang kinaugali nga mga kalamidad.

Ang “pagdamo sang kalautan” isa pa ka talalupangdon nga butang nga mahanabo sa katapusan nga mga adlaw. (Mateo 24:12, Maayong Balita nga Biblia) Sa kalabanan nga mga duog karon sa bug-os nga duta, ang mga tawo nagapanarangka sang ila balay antes maglakat ukon nagahalong gid sa dalan kon gab-i. Kag ano naman ang aton masiling tuhoy sa polusyon sa hangin, tubig, kag duta nga makita naton, sa masami bangod sang ilegal nga ginahimo? Katumanan man ini sang tagna sang Biblia. Ang tulun-an sang Bugna nagasambit tuhoy sa gintalana nga tion sang Dios ‘sa paglaglag sang mga nagalaglag sang duta.’—Bugna 11:18.

Ang Kinaiya sang mga Tawo sa Katapusan nga mga Adlaw

Buksi palihug ang imo Biblia sa 2 Timoteo 3:1-5 kag basaha ini. Si apostol Pablo nagsulat: “Sa katapusan nga mga adlaw magaabot ang makahalanguyos nga mga tion nga mabudlay pakigbagayan.” Nian ginlista niya ang 20 ka kinaiya sang di-diosnon nga mga tawo. Nakita mo bala ang pila sini nga mga kinaiya sa inyo lugar? Binagbinaga ang ginsiling sining karon lang tuhoy sa mga tawo karon.

“Mahigugmaon sa kaugalingon.” (2 Timoteo 3:2) “[Ang mga tawo] karon mas mapilit sa paghimo sang luyag nila sangsa nagligad. Nangin mga dios [sila] kag nagapaabot nga pakig-angutan sing subong sini.”—Financial Times, pamantalaan, Inglaterra.

“Mahigugmaon sa kuarta.” (2 Timoteo 3:2) “Ginlutos sining karon lang sang makagod nga espiritu sang materyalismo ang espiritu sang kaugdang. Kon indi ka makilal-an nga manggaranon sa katilingban ang imo kabuhi walay pulos.”—Jakarta Post, pamantalaan, Indonesia.

“Di-matinumanon sa mga ginikanan.” (2 Timoteo 3:2) “Nagapalibog ang mga ginikanan kon makita nila ang ila 4-anyos nga bata nga nagamando sa ila nga daw sia si [Hari] Louis XIV [sang Pransia] ukon ang ila 8-anyos nga bata nga nagasinggit, ‘Naugot ako sa imo!’”—American Educator, magasin, Estados Unidos.

“Di-mainunungon.” (2 Timoteo 3:2) “Ang daku gid nga kahanda sang mga lalaki nga bayaan ang ila mga tiayon kag mga kabataan ayhan amo ang pinakadaku nga pagbag-o sa moralidad sang [nagligad nga 40 ka tuig].”—Wilson Quarterly, magasin, Estados Unidos.

“Wala sing kinaugali nga gugma.” (2 Timoteo 3:3) “Ang kasingki sa pamilya kinaandan na lang sa adlaw-adlaw nga pagkabuhi sang mga komunidad sa bug-os nga kalibutan.”—Journal of the American Medical Association, magasin, Estados Unidos.

“Wala sing pagpugong sa kaugalingon.” (2 Timoteo 3:3) “Madamo nga ulong-dinalan nga mga balita sang pamantalaan kada aga ang nagapakita sing mga hunahuna nga wala sing pagpugong sa kaugalingon, wala sing maayo nga mga prinsipio kag wala sing kaluoy sa ila mga isigkatawo kag  bisan sa ila kaugalingon. . . . Kon indi gihapon maghulag ang aton katilingban sa kapintas nga nagakatabo karon, ang aton katilingban mangin isa ka katilingban nga wala sing moralidad sa ulihi.”—Bangkok Post, pamantalaan, Thailand.

“Mabangis.” (2 Timoteo 3:3) “Ang di-makatarunganon nga kaakig kag walay pagpugong nga kasingkal makita sa mga nagamaneho, sa abuso sa sulod sang pamilya, . . . kag [sa] di-makatarunganon kag di-kinahanglanon nga kasingki nga masami nga kaupod sang krimen. Ang kasingki nga nagakatabo indi palareho kag indi mapaktan kag naghimo sa mga tawo nga wala sing balatyagon kag wala sing nagakaigo nga proteksion.”—Business Day, pamantalaan, South Africa.

“Mahigugmaon sa kinasadya sa baylo nga mahigugmaon sa Dios.” (2 Timoteo 3:4) “Ang pagpatuyang sa sekso nangin isa ka moral nga krusada, nga ang kaaway amo ang Cristiano nga moralidad.”—Boundless, isa ka magasin sa Internet.

“May dagway sang diosnon nga debosyon apang nagapanghiwala sang gahom sini.” (2 Timoteo 3:5) “Ginbaton sang [isa anay ka pampam sa Netherlands] nga ang protesta batok sa legalisasyon [sang prostitusyon] naghalin ilabi na sa relihioso nga mga grupo. Nagdulog sia sa makadali, nian nagayuhum nga nagsiling nga sang pampam pa sia anay, suki niya ang madamo nga [relihioso nga] mga ministro. ‘Ang mga pampam masami nagasiling nga ang ila paborito gid nga mga suki naghalin sa relihioso nga mga grupo,’ kadlaw niya.”—National Catholic Reporter, pamantalaan, Estados Unidos.

Ano ang Mahanabo sa Palaabuton?

Ang kalibutan karon puno sing kagamo, subong sang gintagna sang Biblia. Apang, ang tagna tuhoy sa ‘tanda sang presensia [ni Cristo] kag sang katapusan sang sistema sang mga butang’ may yara positibo nga bahin. “Ining maayong balita sang ginharian ibantala sa bug-os napuy-an nga duta subong panaksi sa tanan nga pungsod,” siling ni Jesus. (Mateo 24:3, 14) Ang maayong balita sang Ginharian sang Dios ginabantala sa kapin sa 230 ka kadutaan. Kapin sa anom ka milyon ka tawo halin sa “tanan nga pungsod kag tribo kag katawhan kag hambal” ang aktibo nga nagabantala sang Ginharian. (Bugna 7:9) Ano ang resulta sang ila makugi nga pagbantala? Amo ini: Ang mensahe tuhoy sa kon ano gid ang Ginharian, kon ano ang himuon sini, kag kon paano maagom ang mga pagpakamaayo sini mahimo matigayon sang halos tanan nga tawo sa duta. Sa pagkamatuod, ‘ang matuod nga ihibalo nangin bugana sa tion sang katapusan.’—Daniel 12:4.

Dapat mo gid tigayunon ini nga ihibalo. Binagbinaga ang mahanabo sa tapos mabantala ang maayong balita suno sa luyag ni Jehova. Si Jesus nagsiling: “Nian magaabot ang katapusan.” (Mateo 24:14) Amo na ini ang tion sang Dios nga dulaon ang tanan nga kalautan sa duta. Ang Hulubaton 2:22 nagasiling: “Kon tuhoy sa mga malauton, utdon sila gikan sa duta; kag tuhoy sa mga maluib, gabuton sila gikan sa sini.” Ano naman ang mahanabo kay Satanas kag sa iya mga demonyo? Itagbong sila sa kaidadalman, diin indi na nila mapatalang ang mga pungsod. (Bugna 20:1-3) Nian “ang mga matadlong . . . kag ang mga wala sing kasawayan amo ang magapabilin” sa duta. Kag agumon nila ang makalilipay nga mga pagpakamaayo sang Ginharian.—Hulubaton 2:21; Bugna 21:3-5.

Ano ang Imo Himuon?

Wala gid sing duhaduha. Ang katapusan sang sistema ni Satanas malapit na. Ang mga tawo nga wala nagasapak sa pamatuod nga nagakabuhi kita sa katapusan nga mga adlaw indi makapangaman kon mag-abot ang katapusan. (Mateo 24:37-39; 1 Tesalonica 5:2) Busa, nagsiling si Jesus sa iya mga tagpalamati: “Mag-andam kamo nga ang inyo tagipusuon indi gid mabug-atan sang sobra nga pagkaon kag sobra nga pag-inom kag mga kabalaka sa kabuhi, kag ina nga adlaw magaabot sa inyo sing hinali subong sang siod. Kay magaabot ini sa tanan nga nagapuyo sa ibabaw sang bug-os nga duta. Gani, magpadayon kamo nga nagamata nga nagaampo sa tanan nga tion nga magmadinalag-on kamo sa pagpalagyo sa sini tanan nga butang nga gintalana nga mahanabo, kag sa pagtindog sa atubangan sang Anak sang tawo.”—Lucas 21:34-36.

Yadto lamang ang nagatindog sing kalahamut-an sa atubangan sang Anak sang tawo, si Jesus, ang makalampuwas sa katapusan sining sistema sang mga butang. Daw ano gid ka importante nga gamiton naton ang nabilin nga tion agod pahamut-an si Jehova nga Dios kag si Jesucristo! Si Jesus  nagsiling sa iya pangamuyo sa Dios: “Ini nagakahulugan sing kabuhi nga [walay katapusan], ang pagkuha nila sing ihibalo tuhoy sa imo, ang lamang matuod nga Dios, kag tuhoy sa isa nga imo ginpadala, si Jesucristo.” (Juan 17:3) Kon amo, maalamon para sa imo nga magtuon ka sing dugang pa tuhoy kay Jehova nga Dios kag sa iya mga ginapatuman. Ang mga Saksi ni Jehova sa inyo duog malipay sa pagbulig sa imo nga mahangpan kon ano ang ginatudlo sang Biblia. Mainit ka namon nga ginaagda nga kontakon mo sila ukon sulatan ang mga manugbalhag sini nga magasin.

[Kahon/Mga retrato sa pahina 7]

MGA BUTANG NGA MAHANABO SA KATAPUSAN NGA MGA ADLAW

DALAGKU NGA MGA HITABO:

▪ Mga inaway.—Mateo 24:6, 7.

▪ Kakulang sing pagkaon.—Mateo 24:7.

▪ Mga linog.—Mateo 24:7.

▪ Mga pamiste.—Lucas 21:11.

▪ Pagdamo sang kalautan.—Mateo 24:12.

▪ Paglaglag sa duta.—Bugna 11:18.

MGA TAWO:

▪ Mahigugmaon sa kaugalingon.—2 Timoteo 3:2.

▪ Mahigugmaon sa kuarta.—2 Timoteo 3:2.

▪ Matinaastaason.—2 Timoteo 3:2.

▪ Di-matinumanon sa mga ginikanan.—2 Timoteo 3:2.

▪ Di-mapinasalamaton.—2 Timoteo 3:2.

▪ Di-mainunungon.—2 Timoteo 3:2.

▪ Wala sing kinaugali nga gugma.—2 Timoteo 3:3.

▪ Wala sing pagpugong sa kaugalingon.—2 Timoteo 3:3.

▪ Mabangis.—2 Timoteo 3:3.

▪ Mahigugmaon sa kinasadya.—2 Timoteo 3:4.

▪ Pagkasalimpapaw sang mga relihion.—2 Timoteo 3:5.

MATUOD NGA MGA SUMILIMBA:

▪ May bugana nga ihibalo.—Daniel 12:4.

▪ Nagabantala sing maayong balita sa bug-os nga kalibutan.—Mateo 24:14.

[Credit Line]

UNITED NATIONS/Photo by F. GRIFFING