Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Talalupangdon nga mga Punto Gikan sa Tulun-an Singko sang mga Salmo

Talalupangdon nga mga Punto Gikan sa Tulun-an Singko sang mga Salmo

 Ang Pulong ni Jehova Buhi

Talalupangdon nga mga Punto Gikan sa Tulun-an Singko sang mga Salmo

ANG manggaranon mahimo magsiling: “Ang amon mga anak nga lalaki kaangay sang gamay nga mga tanom nga nagatubo sa ila pagkapamatan-on, ang amon mga anak nga babayi kaangay sang tinigban nga haligi sa pamusod sang palasyo, ang amon damisag puno, . . . ang amon panong nagabuad sing linibo.” Dugang pa, mahimo magtuaw ang manggaranon: “Malipayon ang katawhan nga para sa ila ang kahimtangan subong gid sina!” Apang, sa kabaliskaran, nagsiling ang salmista: “Malipayon ang katawhan nga ang ila Dios amo si Jehova!” (Salmo 144:12-15) Ngaa subong sini? Si Jehova amo ang malipayon nga Dios, kag ang kalipay mabatyagan sang mga nagasimba sa iya. (1 Timoteo 1:11) Ini nga kamatuoran ginpakita sa katapusan nga koleksion sang gin-inspirar sang Dios nga mga ambahanon, nga nagasugod sa Salmo 107 tubtob 150.

Ang Tulun-an Singko Sang mga Salmo nagapatalupangod man sang superyor nga mga kinaiya ni Jehova, lakip na ang iya mahigugmaon nga kaayo, pagkamaminatud-on, kag pagkaayo. Samtang nagadalom ang aton paghantop sa personalidad sang Dios, mas mahuyog pa gid kita nga higugmaon kag kahadlukan sia. Kag nagapahalipay ini sa aton. Mapuslanon gid nga mensahe ang matun-an naton sa Tulun-an Singko Sang mga Salmo!—Hebreo 4:12.

MALIPAYON BANGOD SA MAHIGUGMAON NGA KAAYO NI JEHOVA

(Salmo 107:1–119:176)

“O kabay nga magpasalamat ang mga tawo kay Jehova tungod sang iya mahigugmaon nga kaayo kag tungod sang iya makatilingala nga mga binuhatan sa mga anak sang mga tawo,” amba sang gintapok nga mga Judiyo nga nagbalik gikan sa pagkabihag sa Babilonia. (Salmo 107:8, 15, 21, 31) Sa pagdayaw sa Dios, nag-amba si David: “Ang imo pagkamaminatud-on nakalab-ot sa kalangitan.” (Salmo 108:4) Sa masunod nga ambahanon, nangamuyo sia: “Buligi ako, O Jehova nga akon Dios; luwasa ako suno sa imo mahigugmaon nga kaayo.” (Salmo 109:18, 19, 26) Ang Salmo 110 nagatagna tuhoy sa paggahom sang Mesias. “Ang kahadlok kay Jehova amo ang pamuno sang kaalam,” siling sang Salmo 111:10. Suno sa masunod nga salmo, “malipayon ang tawo nga nagakahadlok kay Jehova.”—Salmo 112:1.

Gintawag nga Hallel nga mga Salmo ang Salmo 113 tubtob 118, bangod sulitsulit sini nga ginagamit ang ekspresyon nga “Hallelujah,” ukon “Dayawa si Jah!” Suno sa Mishnah—nga isa ka sinulatan sang ikatlo nga siglo nga nagsulat sang oral nga tradisyon sang una—ini nga mga ambahanon gin-amba sa tion sang Paskuwa kag sa tatlo ka kapiestahan sang mga Judiyo kada tuig. Ang Salmo 119 nga amo ang pinakamalaba nga salmo kag kapitulo sa Biblia nagapadaku sa ginpahayag nga pulong ukon mensahe ni Jehova.

Sabat sa mga Pamangkot sa Kasulatan:

109:23—Ano ang buot silingon ni David sang nagsiling sia: “Kaangay sang landong kon madula na ini, kinahanglan ako magbiya”? Mabinalaybayon nga nagasiling si David nga nabatyagan niya nga madali na lang sia mapatay.—Salmo 102:11.

110:1, 2—Ano ang himuon sang “Ginuo [ni David],” nga si Jesucristo, samtang nagalingkod sa tuuhan sang Dios? Pagkatapos sang iya pagkabanhaw, nagkayab si Jesus sa langit kag naghulat sa tuuhan sang Dios tubtob sang 1914 agod magsugod sa paggahom subong Hari. Sa sina nga tion, naggahom si Jesus sa iya hinaplas nga mga  sumulunod, nga nagatuytoy sa ila sa pagbantala kag paghimo sing disipulo nga hilikuton subong man nagahanda sa ila sa paggahom kaupod niya sa Ginharian.—Mateo 24:14; 28:18-20; Lucas 22:28-30.

110:4—Sa ano ‘nanumpa si Jehova nga wala sing paghinulsol’? Ini nga panumpa amo ang katipan ni Jehova kay Jesucristo nga magaalagad sia subong Hari kag Mataas nga Saserdote.—Lucas 22:29.

113:3—Sa anong paagi dayawon ang ngalan ni Jehova “kutob sa pagbutlak sang adlaw tubtob sa pagtunod sini”? Wala lamang ini nagadalahig sa isa ka grupo sang mga tawo nga nagasimba sa Dios kada adlaw. Kutob sa pagbutlak sang adlaw sa sidlangan tubtob sa pagtunod sini sa katundan, ang silak sang adlaw nagaiwag sa bug-os nga globo. Sing kaanggid, dapat man dayawon si Jehova sa bug-os nga duta. Indi ini mahimo kon wala sing organisado nga panikasog. Subong mga Saksi ni Jehova, may hamili kita nga pribilehiyo nga dayawon ang Dios kag makugi nga makigbahin sa hilikuton nga pagbantala sang Ginharian.

116:15—Daw ano ‘ka hamili sa mga mata ni Jehova ang kamatayon sang iya mga mainunungon’? Hamili gid kay Jehova ang iya mga sumilimba amo nga ginakabig niya ang ila kamatayon subong grupo, nga tuman kamahal agod tugutan. Kon tugutan ni Jehova nga matabo ini, daw subong bala nga mas gamhanan ang iya mga kaaway sangsa iya. Dugang pa, wala sing mabilin sa duta agod maghuman sang pundasyon para sa bag-ong kalibutan.

119:71—Ano ang kapuslanan sa pagbatas sang kapiutan? Ang kabudlayan makatudlo sa aton nga magsalig gid sing bug-os kay Jehova, nga magpangamuyo sa iya sing hugot, kag magmaukod sa pagtuon sing Biblia kag pag-aplikar sa ginasiling sini. Dugang pa, ang aton reaksion sa kapiutan magapadayag sang aton mga kaluyahon nga mahimo naton matadlong. Ang pag-antos indi makapaugot sa aton kon tugutan naton ini nga mag-ulay sa aton.

119:96—Ano ang kahulugan sang ‘katapusan sang bug-os nga kahimpitan’? Nagapamulong ang salmista sing kahimpitan suno sa pagtamod sang tawo. Nahibaluan gid niya nga ang ideya sang tawo tuhoy sa kahimpitan limitado lamang. Sa kabaliskaran, ang sugo sang Dios wala sing latid. Ang panuytoy sini maaplikar sa tanan nga bahin sang kabuhi. “Sa bug-os nga kahimpitan nakita ko ang limitasyon,” suno sa New International Version, “apang ang imo sugo wala sing latid.”

119:164—Ano ang ginapahangop sang pagdayaw sa Dios sing “makapito sa isa ka adlaw”? Ang numero siete masami nga nagapakita sing pagkakompleto. Busa, nagasiling ang salmista nga takus sang bug-os nga pagdayaw si Jehova.

Mga Leksion Para sa Aton:

107:27-31. Ang kaalam sang kalibutan ‘maligban’ kon mag-abot na ang Armagedon. (Bugna 16:14, 16) Indi ini makaluwas sa kay bisan sin-o gikan sa kalaglagan. Ang mga nagasalig lamang kay Jehova para sa kaluwasan amo ang mabuhi agod ‘magpasalamat sa iya mahigugmaon nga kaayo.’

109:30, 31; 110:5. Ang tuo nga kamot sang soldado nga nagauyat sang espada masami nga indi maamligan sang taming, nga ginauyatan sang wala nga kamot. Sing malaragwayon, si Jehova “yara sa tuo nga kamot” sang iya mga alagad, sa pagpakig-away para sa ila. Sa amo ginaamligan kag ginabuligan niya sila—isa ka maayo nga rason para sa aton nga ‘dayawon gid sia’!

113:4-9. Tuman kataas kay Jehova amo nga magaduko pa sia sa “pagtulok sa langit.” Walay sapayan, mainawaon sia sa mga kubos, sa imol, kag sa baw-as nga babayi. Mapainubuson ang Soberanong Ginuong Jehova kag luyag niya nga ang iya mga sumilimba mangin mapainubuson man.—Santiago 4:6.

114:3-7. Ang pagtuon tuhoy sa makatilingala nga mga binuhatan nga ginhimo ni Jehova para sa iya katawhan sa Dagat nga Mapula, sa Suba Jordan, kag sa Bukid Sinai dapat mag-apektar gid sa aton. Ang katawhan, nga ginalaragway sang “duta,” dapat magkahadlok—sing malaragwayon ‘magkasakit sing grabe’—bangod sa Ginuo.

119:97-101. Ang pagtigayon sing kaalam, paghantop, kag paghangop sa Pulong sang Dios magaamlig sa aton gikan sa espirituwal nga kahalitan.

119:105. Ang Pulong sang Dios suga sa aton tiil amo nga makabulig ini sa aton nga maatubang ang aton mga problema sa karon. Malaragwayon man ini nga nagaiwag sa aton banas, sanglit nagatagna ini sang katuyuan sang Dios sa palaabuton.

 MALIPAYON SA PIHAK SANG MGA KABUDLAYAN

(Salmo 120:1–145:21)

Paano naton maatubang ang mabudlay nga mga kahimtangan kag malampuwasan ang mga kabudlayan? Ang Salmo 120 tubtob 134 may maathag nga sabat sa sini nga pamangkot. Malampuwasan naton ang mga kabudlayan kag mahuptan ang aton kalipay paagi sa pagpangayo sing bulig kay Jehova. Ini nga salmo, nga gintawag nga Ambahanon sang mga Pagtaklad, mahimo ginaamba sang mga Israelinhon nga nagataklad pa Jerusalem para sa pagsaulog sang ila tuigan nga mga kapiestahan.

Ang Salmo 135 kag 136 nagalaragway kay Jehova subong Manughimo sang bisan ano nga nahamut-an niya, kabaliskaran gid sa wala sing mahimo nga mga idolo. Ang ika-136 sang Salmo ginkomposo para sa ambahanon nga sabtanay, ang ulihi nga bahin sang tagsa ka bersikulo ginaamba bilang sabat sa nauna. Ang masunod nga salmo nagasaysay sa masubo nga kahimtangan sang mga Judiyo sa Babilonia nga luyag magsimba kay Jehova sa Sion. Ginkomposo ni David ang Salmo 138 tubtob 145. Luyag gid niya ‘dayawon si Jehova sa bug-os niya nga tagipusuon.’ Ngaa? “Bangod sa makahalangawa nga paagi ginhimo ako sing makatilingala,” siling niya. (Salmo 138:1; 139:14) Sa masunod nga lima ka salmo, nangamuyo si David agod amligan gikan sa malain nga mga tawo, agod sabdungon sa pagkamatarong, agod luwason gikan sa mga manughingabot, kag agod tuytuyan sa iya paggawi. Ginpatalupangod niya ang kalipay sang katawhan ni Jehova. (Salmo 144:15) Sang napamalandungan na niya ang pagkadaku kag pagkaayo sang Dios, nagpahayag si David: “Ang pagdayaw kay Jehova amo ang ipamulong sang akon baba; kag magpakamaayo ang tanan nga unod sang iya balaan nga ngalan tubtob sa tion nga di-napat-od, bisan sa walay katubtuban.”—Salmo 145:21.

Sabat sa mga Pamangkot sa Kasulatan:

122:3—Paano ang Jerusalem isa ka siudad nga “gintingob subong isa lamang”? Subong sang kinaandan nga kahimtangan sang mga siudad sang una, ang mga balay sa Jerusalem gintukod sing maikit. Nagapunsok ang pamalay sa siudad kag busa mahapos depensahan. Dugang pa, bangod sang nagalapitay nga mga pamalay, ang mga pumuluyo sa siudad makasalig sa isa kag isa para sa bulig kag pangamlig. Nagapahangop ini sang espirituwal nga paghiusa sang 12 ka tribo sang Israel kon magtipon sila agod magsimba.

123:2—Ano ang ginapahangop sang ilustrasyon tuhoy sa mga mata sang mga alagad? Ang mga alagad kag ang mga alagad nga babayi nagatulok sa kamot sang iya agalon ukon agalon nga babayi bangod sa duha ka rason: agod hibaluon ang mga luyag sang agalon kag agod matigayon ang pangamlig kag mga kinahanglanon sa kabuhi. Sing kaanggid, nagatulok kita kay Jehova agod mahangpan ang iya kabubut-on kag agod matigayon ang iya kahamuot.

131:1-3—Paano ni David ‘gin-uluuluhan kag ginpahipos ang iya kalag kaangay sang ginalutas nga ginakugos sang iya iloy’? Subong nga ang isa ka ginalutas nga bata nakasapo sang lugpay kag kalipay sa butkon sang iya iloy, natun-an ni David nga uluuluhan kag pakalmahon ang iya kalag “kaangay sang ginalutas nga ginakugos sang iya iloy.” Paano? Paagi sa paglikaw nga mangin bugalon kag matinaastaason kag paagi sa indi paghingamo sang mga butang nga indi niya malab-ot. Sa baylo nga hingamuhon nga mangin daku, ginkilala pirme ni David ang iya mga limitasyon kag ginpakita ang pagkamapainubuson. Maalamon nga ilugon naton ang iya panimuot, ilabi na kon ginalab-ot naton ang mga pribilehiyo sa kongregasyon.

Mga Leksion Para sa Aton:

120:1, 2, 6, 7. Ang mapasipalahon kag mayubiton nga pulong  makapahuol gid sa iban. Ang pagkontrol sang aton dila isa ka paagi nga mapakita naton nga ‘nagadampig kita sa paghidait.’

120:3, 4. Kon kinahanglan naton batason ang mga tawo nga may “malimbungon nga dila,” malugpayan kita sa paghibalo nga tadlungon ni Jehova ang mga butang sa iya nagakaigo nga tion. Laglagon ang mga mapasipalahon sa mga kamot sang “isa ka gamhanan nga tawo.” Pat-od gid nga mabaton nila ang kalayuhon nga paghukom ni Jehova nga ginasimbuluhan sang “nagasiga nga mga baga sang kahoy nga enerbo.”

127:1, 2. Sa tanan naton nga ginahimo, dapat kita mangayo kay Jehova sing panuytoy.

133:1-3. Makalulugpay, makalilipay, kag makapaumpaw gid ang paghiusa sang katawhan ni Jehova. Indi naton ini pagtublagon paagi sa pagpangita sing sayop, pagbangigay, ukon pagreklamo.

137:1, 5, 6. Ang tinapok nga sumilimba ni Jehova nagbatyag nga suod sa Sion, nga nagrepresentar sadto sa organisasyon sang Dios. Kamusta kita? Mainunungon bala kita sa organisasyon nga ginagamit ni Jehova karon?

138:2. ‘Ginpakadaku ni Jehova ang iya pulong nga labaw pa sa iya bug-os nga ngalan’ nga nagapahangop nga ang katumanan sang tanan niya nga ginsaad pasad sa iya ngalan magalabaw sa bisan ano man nga ginalauman naton. Huo, may makalilipay gid kita nga palaabuton.

139:1-6, 15, 16. Nahibaluan ni Jehova ang aton mga buhat, ang aton mga hunahuna, kag ang aton mga pulong bisan wala pa naton ini nabungat. Kilala niya kita sugod pa sa pagkaporma sang sibudbod, antes pa naporma ang mga bahin sang aton lawas. Ang pagkilala sang Dios sa aton subong mga indibiduwal “tuman ka makatilingala” nga tungkaron. Makalulugpay gid mahibaluan nga nakita ni Jehova indi lamang ang aton kabudlayan kundi nahangpan man niya ang epekto sini sa aton!

139:7-12. Wala sing duog nga mahimo kadtuan naton nga indi malab-ot sang Dios agod palig-unon kita.

139:17, 18. Nagakalipay bala kita sa ihibalo ni Jehova? (Hulubaton 2:10) Kon amo, nasapwan naton ang wala nagakahubsan nga tuburan sang kalipay. Ang panghunahuna ni Jehova ‘madamo pa sa balas.’ Madamo pa gid kita sing matun-an tuhoy sa iya.

139:23, 24. Dapat luyag naton nga usisaon ni Jehova ang aton nasulod nga pagkatawo kon bala may yara kita ‘makapasakit nga dalan’—sayop nga mga panghunahuna, mga handum, kag mga huyog—kag buligan kita sa paglandas sini.

143:4-7. Paano naton mabatas bisan ang grabe nga mga kabudlayan? Ginasugiran kita sang salmista sang sekreto: Pamalandungi ang mga binuhatan ni Jehova, hunahunaa pirme ang iya mga ginahimo, kag mangamuyo sa iya para sa bulig.

“Dayawa Ninyo si Jah!”

Ang tanan sa una nga apat ka koleksion sang mga salmo gintapos sang ekspresyon sang pagdayaw kay Jehova. (Salmo 41:13; 72:19, 20; 89:52; 106:48) Amo man ang ikalima nga koleksion. Nagsiling ang Salmo 150:6: “Ang tagsa ka butang nga may ginhawa—magdayaw kay Jah. Dayawa ninyo si Jah!” Magamatuod gid ini sa bag-ong kalibutan sang Dios.

Samtang ginapaabot naton inang makalilipay nga tion, may bugana kita nga rason nga himayaon ang matuod nga Dios kag dayawon ang iya ngalan. Kon binagbinagon naton ang aton kalipay bangod nakilala naton si Jehova kag nakatigayon sing maayong kaangtanan sa iya, indi bala kita mapahulag nga dayawon sia upod ang pagpasalamat?

[Retrato sa pahina 15]

Ang makatilingala nga mga binuhatan ni Jehova makahalawhaw gid

[Retrato sa pahina 16]

Ang mga panghunahuna ni Jehova ‘madamo pa sa balas’