Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Malipayon Sila sa Paghimo sang Kabubut-on sang Dios

Malipayon Sila sa Paghimo sang Kabubut-on sang Dios

 Malipayon Sila sa Paghimo sang Kabubut-on sang Dios

SI Jesus nagpahamtang sing sulundan para sa tanan nga mga Cristiano paagi sa pagpangamuyo sa iya Amay: “Indi ang akon kabubut-on, kundi ang imo kabubut-on ang matuman.” (Lucas 22:42) Ining mapainubuson nga pagpahayag sang pagpasakop kay Jehova ginapakita karon sang minilyon ka mga alagad sang Dios. Kaupod nila ang 52 ka estudyante sang ika-120 nga klase sang Watchtower Bible School of Gilead. Sang Marso 11, 2006, ang naggradwar nga klase nagkalipay sa kahigayunan nga himuon ang kabubut-on sang Dios sa nanuhaytuhay nga kapungsuran, bisan pa sa mabudlay nga mga kahimtangan.

Ano ang nagpahulag sa sining mga naggradwar nga tugutan ang kabubut-on ni Jehova nga magtuytoy sa ila kabuhi? Sanday Chris kag Leslie, ang mag-asawa nga gin-asayn nga magmisyonero sa Bolivia nagpaathag: “Sanglit ginsikway na namon ang amon kaugalingon, luyag namon nga magpagamit sa bisan ano nga may kaangtanan sa organisasyon ni Jehova.” (Marcos 8:34) Sanday Jason kag Chere, nga gin-asayn sa Albania nagdugang: “Ang tagsa ka asaynment nga nabaton namon sa organisasyon ni Jehova may nanuhaytuhay nga mga kabudlayan. Apang, napamatud-an namon nga masaligan gid namon sing bug-os si Jehova.”

Pagpalig-on nga Magpasakop sa Kabubut-on ni Jehova

Si George Smith, isa ka katapo sang panimalay Bethel nga naasayn sa Art Department amo ang nagbukas sang programa sa gradwasyon paagi sa pangamuyo. Nian, gin-abiabi ni Stephen Lett, nga katapo sang Nagadumala nga Hubon sang mga Saksi ni Jehova kag tsirman sang programa sang gradwasyon ang tanan nga nagtambong. Ang mga bisita gikan sa 23 ka pungsod naglakbay padulong sa Watchtower Educational Center sa Patterson, New York, agod makatambong sa sining makalilipay nga okasyon. Ginsilingan ni Utod Lett ang naggradwar nga klase nga pagahimuon nila ang “tuman ka gamhanan nga butang.” Ginpatalupangod niya ang “mga butang nga natukod sing malig-on”—subong sang butig nga mga doktrina—nga pagarumpagon sang mga misyonero paagi sa gahom sang Kasulatan. (2 Corinto 10:4, 5) Naghinakop sia: “Daku gid nga kalipay nga gamiton ni Jehova agod rumpagon ang mga butang nga natukod sing malig-on sa bunayag sing tagipusuon nga mga tawo sa inyo mga asaynment!”

Si Harold Jackson, nga katapo sang talapuanan sang ulong-talatapan, nagpamulongpulong sa tema nga “Pila ka Butang nga Dapat Dumdumon.” Ginsambit niya nga indi gid dapat pagkalimtan sang bag-o nga mga misyonero ang ‘pagpangita anay sang ginharian kag sang pagkamatarong sang Dios.’ (Mateo 6:33) Dapat nila dumdumon nga ang “gugma nagapalig-on” kag amo ang wala nagakapaslawi nga sekreto sa kadalag-an. (1 Corinto 8:1) Sia nagsiling: “Tuguti ang gugma nga mangin inyo tuytoy sa inyo pagpakig-angot sa iban.”

Masunod, si Geoffrey Jackson, nga isa ka katapo sang Nagadumala nga Hubon nga nag-alagad subong misyonero halin sang 1979 asta sang 2003, nagpamangkot sa mga naggradwar, “Responsable Ka Bala?” Ginpadaku niya nga kinahanglanon ang balanse nga pagtamod sa kaugalingon kag sa ministeryo. Ang mga Cristiano may salabton  nga magpangabudlay sing lakas sa pagtanom kag pagbunyag sa mga binhi sang kamatuoran. Apang, ang pagpatubo sa espirituwal responsibilidad ni Jehova, kay ang ‘Dios ang nagapatubo sini.’ (1 Corinto 3:6-9) Si Utod Jackson nagdugang: “Salabton ninyo kay Jehova ang magpabilin nga mabakod sa espirituwal. Apang, ano ang inyo panguna nga responsibilidad? Ang paghigugma kay Jehova kag paghigugma sa mga tawo nga pagaalagaran ninyo.”

Ang instruktor sang Gilead nga si Lawrence Bowen nagbinagbinag sang tema nga “Talupangda Kon Paano Ka Dapat Maggawi.” Ginpahanumdom niya ang mga estudyante nga milagruso nga gintuytuyan kag gin-amligan ni Jehova ang mga Israelinhon sa kahanayakan. (Exodo 13:21, 22) Ginatuytuyan kag ginaamligan man niya kita karon, sa isa ka bahin paagi sa ginhaplasan nga Cristianong kongregasyon, nga “isa ka haligi kag pamakod sang kamatuoran.” (1 Timoteo 3:14, 15) Dapat sakdagon gid sang mga misyonero ang kamatuoran, nga nagaaman sing panuytoy kag pangamlig sa mga mapainubuson.

 Ang isa pa ka instruktor sang Gilead nga si Wallace Liverance, nagpanawagan sa mga naggradwar nga indi nila pagkalimtan ang pulong sang Dios nga yara sa “likod” nila. Ang pulong sang Dios yara sa likuran naton kay ang Biblia natapos mga siniglo na ang nagligad. Kaangay sa isa ka manugbantay nga nagapanawag sa likuran sang panong sang karnero, si Jehova yara sa likuran sang iya katawhan, nga nagahatag sa ila sing direksion paagi sa “matutom kag mainandamon nga ulipon.” (Isaias 30:21; Mateo 24:45-47) Ang Gilead School nagbulig sa mga naggradwar nga apresyahon pa gid sing labi ining ulipon nga klase. Ang “ulipon” nag-aman pa gani sing New World Translation of the Holy Scriptures. Ang humalambal nagpalig-on sa mga naggradwar: “Dal-a ining natago nga bahandi sang impormasyon, kag gamita ini sa pagtudlo sa iban.”—Mateo 13:52.

Paghimo sang Kabubut-on ni Jehova sa Ministeryo sa Latagon

Sa bahin sang programa nga “Nalangkag sa Pagbantala Sang Maayong Balita,” ginsaysay sang instruktor sa Gilead nga si Mark Noumair ang pila ka eksperiensia sang mga naggradwar sa publiko nga ministeryo samtang nagaeskwela sila sa Gilead School. (Roma 1:15) Ginpakita sang interbyu sa mga naggradwar nga matuod gid nga nalangkag sila nga magpanaksi sa tanan nga higayon.

Ang mga naggradwar nakabaton sing dugang pa nga pagpalig-on paagi sa isa ka interbyu nga gindumalahan ni Kenneth Flodin upod sa tatlo ka nagalakbay nga manugtatap nga nagaalagad karon sa Estados Unidos. Sanday Richard Keller kag Alejandro Lacayo, nga nag-alagad anay sa Bagatnan kag Sentral nga Amerika, nagpaathag kon paano nila nalandas ang nanuhaytuhay nga mga pagtilaw kag nagsugid sang mga pagpakamaayo nga nabaton nila sa ila pag-alagad subong mga misyonero. Gin-asoy man ni Moacir Felisbino ang paghanas nga nabaton niya samtang nagapanghikot kaupod ang mga misyonero sa Brazil, diin sia nagdaku.

Gin-interbyu ni David Schafer ang tatlo ka eksperiensiado nga mga misyonero nga sanday Robert Jones, Woodworth Mills, kag Christopher Slay. Ginasaysay sining tatlo ka utod kon paano nila natun-an nga magsalig kay Jehova kon nagaatubang sang mga kabudlayan. Ginpasalig nila ang klase nga ang paghanas nga nabaton nila gikan sa organisasyon ni Jehova naghanda sa ila sing maayo para sa ila misyonero nga asaynment. Ginsumaryo ni Utod Mills ang tanan paagi sa pagsiling: “Indi ang akademiko nga kaalam nga natun-an ko sa Gilead ang labi gid nga nakabulig sa akon, kundi ang gintudlo sa akon sang eskwelahan tuhoy sa pagkamapainubuson kag gugma.”

Ang katapo sang Nagadumala nga Hubon nga si Guy Pierce naghatag sang panguna nga pamulongpulong, nga natig-uluhan “Si Jehova Wala Gid Nagakapaslawi.” Si Adan napaslawan, apang nagakahulugan bala yadto nga napaslawan man ang Dios? Napaslawan bala ang Dios sa pagtuga kay Adan nga himpit, subong sang ginasiling sang iban? Indi gid, kay “ang matuod nga Dios naghimo sa tawo nga matadlong.” (Manugwali 7:29) Ang integridad nga ginpakita ni Jesus sa idalom sang pinakagrabe nga pagtilaw sa duta nagpamatuod nga “si Adan wala sing rason nga mapaslawan,” siling sang humalambal. Ang pagtilaw sa pagkamatinumanon ni Adan sa hardin sang Eden mas mahapos sangsa pagtilaw nga madinalag-on nga gin-atubang ni Jesus. Apang, napaslawan si Adan. Walay sapayan sini, si Jehova wala gid nagakapaslawi. Matuman ang iya katuyuan. (Isaias 55:11) Ginsilingan ni Utod Pierce ang bag-o nga mga misyonero: “May pribilehiyo kamo nga padunggan si Jehova paagi sa inyo pagkamasinakripisyuhon. Kabay nga si Jehova magaupod sa tagsa sa inyo bisan diin man ninyo sia alagaron subong mga misyonero.”

Sa tapos nga mapaalinton ang mga panamyaw gikan sa nanuhaytuhay nga mga sanga talatapan sang mga Saksi ni Jehova, ginhatag sang tsirman nga si Utod Lett sa mga naggradwar ang ila diploma kag mga asaynment. Si Vernon Wisegarver nga madugay na nga katapo sang pamilya Bethel, amo ang nagrepresentar sa tumalambong sa nagatakop nga pangamuyo.

Nabatyagan sang 6,872 nga nagtambong nga ang programa sang gradwasyon nagpapagsik liwat sang ila kakugi nga himuon ang kabubut-on sang Dios. (Salmo 40:8) Ang mga naggradwar nga sanday Andrew kag Anna nagsiling: “Gindedikar namon ang amon kabuhi kay Jehova. Nagsaad kami kay Jehova nga himuon namon ang bisan ano nga ipahimo niya sa amon. Karon, ginapakadto kami ni Jehova sa Cameroon, sa Aprika.” Sila kag ang iban pa nga estudyante sang naggradwar nga klase nalangkag nga sugdan ang karera nga magahatag sa ila sing katigayunan kag kaayawan. Huo, malipayon sila sa paghimo sang kabubut-on sang Dios.

[Kahon sa pahina 17]

ESTADISTIKA SANG KLASE

Kadamuon sang mga pungsod nga gintiglawas: 6

Kadamuon sang mga pungsod nga ginpadalhan: 20

Kadamuon sang mga estudyante: 52

Promedyo nga edad: 35.7

Promedyo nga tuig sa kamatuoran: 18.3

Promedyo nga tuig sa bug-os tion nga ministeryo: 14.5

[Retrato sa pahina 18]

Ika-120 nga Naggradwar nga Klase sang Watchtower Bible School of Gilead

Sa listahan sa ubos, ang mga raya ginanumeruhan halin sa atubangan pa likod, kag ang mga ngalan ginalista halin sa wala pa tuo sa kada raya.

(1) Wright, S.; Suárez, B.; Croisant, B.; Davenport, L. (2) Johnson, A.; Ali, C.; Cady, K.; Guerrero, P.; Ases, A. (3) Ortiz, L.; Lyall, K.; Uzeta, M.; Perez, R.; Backus, K.; Caterina, C. (4) Palmer, B.; Loving, D.; Macdonough, J.; Bostock, D.; Benetatos, L. (5) Jasicki, M.; Sarafianos, E.; Stelter, C.; Vaira, R.; Woon, J.; Prentice, K. (6) Davenport, H.; Croisant, H.; Perez, M.; Vaira, E.; Suárez, A.; Caterina, I.; Wright, C. (7) Cady, K.; Macdonough, J.; Ortiz, M.; Woon, J.; Ali, J.; Ases, M. (8) Sarafianos, G.; Lyall, D.; Uzeta, C.; Stelter, P.; Prentice, G.; Johnson, A.; Benetatos, C. (9) Palmer, J.; Jasicki, W.; Backus, J.; Bostock, S.; Guerrero, J. M.; Loving, S.