Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

“Daw Ano ang Paghigugma Ko sang Imo Kasuguan!”

“Daw Ano ang Paghigugma Ko sang Imo Kasuguan!”

 “Daw Ano ang Paghigugma Ko sang Imo Kasuguan!”

“Daw ano ang paghigugma ko sang imo kasuguan! Ginahunahuna ko ini sa bug-os nga adlaw.”—SALMO 119:97.

1, 2. (a) Ano nga kahimtangan ang gin-atubang sang inspirado nga manunulat sang Salmo 119? (b) Ano ang iya reaksion, kag ngaa?

ANG manunulat sang Salmo 119 nag-atubang sing isa ka daku nga pagtilaw. Ginyubit sia kag ginmusingan sang kabutigan sang makahas nga mga kaaway nga nagsikway sa kasuguan sang Dios. Nagsinapol ang mga prinsipe batok sa iya kag ginhingabot sia. Ginlibutan sia sang mga malauton, kag luyag pa gani nila nga patyon sia. Tanan ini naghimo sa iya nga ‘wala makatulog tungod sa kasubo.’ (Salmo 119:9, 23, 28, 51, 61, 69, 85, 87, 161) Walay sapayan sining pagtilaw, ang salmista nag-amba: “Daw ano ang paghigugma ko sang imo kasuguan! Ginahunahuna ko ini sa bug-os nga adlaw.”—Salmo 119:97.

2 Pamangkuta ang imo kaugalingon, “Paano ang kasuguan sang Dios nangin tuburan sang kalipay kag kaumpawan sa salmista?” Ginpabakod sia sang iya pagsalig nga si Jehova interesado sa iya. Nangin malipayon ang salmista kay nahibaluan niya ang mga benepisyo sa pag-aplikar sang kasuguan sang Dios, walay sapayan sang mga kabudlayan nga naeksperiensiahan niya sa kamot sang iya mga kasumpong. Nahibaluan niya nga si Jehova nangin maayo sa iya. Dugang pa, ang pag-aplikar sa panuytoy gikan sa kasuguan sang Dios naghimo sa salmista nga mas maalam sangsa iya mga kaaway kag nagtipig pa gani sa iya nga buhi. Ang pagtuman sa kasuguan naghatag sa iya sing kalinong kag sing matinlo nga konsiensia.—Salmo 119:1, 9, 65, 93, 98, 165.

3. Ngaa hangkat gid para sa mga Cristiano nga magkabuhi suno sa diosnon nga mga talaksan karon?

3 Ang pila sang mga alagad sang Dios karon nagaeksperiensia man sing mabudlay nga mga pagtilaw sa ila pagtuo. Mahimo ang aton kahimtangan indi gid subong ka delikado sa iya sang salmista, apang nagakabuhi kita sa “makahalanguyos nga mga tion nga mabudlay pakigbagayan.” Madamo nga mga tawo sa palibot naton ang wala sing gugma sa espirituwal nga mga butang—ang ila mga tulumuron nasentro sa ila kaugalingon kag sa materyal nga mga butang, mga arogante kag di-matinahuron sila. (2 Timoteo 3:1-5) Kinahanglan atubangon sang Cristianong mga pamatan-on ang pagtilaw sa ila moral nga mga talaksan adlaw-adlaw. Sa sini nga kahimtangan, mahimo mabudlay gid huptan ang aton gugma kay Jehova kag sa kon ano ang husto. Paano naton maamligan ang aton kaugalingon?

4. Paano ginpakita sang salmista ang apresasyon sa kasuguan sang Dios, kag dapat man bala ini himuon sang mga Cristiano?

4 Ang nakabulig sa salmista agod malandas ang mga pag-ipit nga iya naeksperiensiahan amo ang iya paghinguyang sing tion sa pagtuon kag pagpamalandong sa kasuguan sang Dios. Sa sining paagi naglambo ang iya gugma sa sini. Sa pagkamatuod, halos ang tagsa ka bersikulo sang Salmo 119 nagasambit sing pila ka aspekto sang kasuguan ni Jehova. * Ang mga Cristiano karon wala na sa Mosaikong Kasuguan nga ginhatag sang Dios sa pungsod sang Israel sang una. (Colosas 2:14) Apang, ang mga prinsipio nga ginpabutyag sa sinang Kasuguan mapuslanon gihapon. Ini nga mga prinsipio naghatag sing paumpaw sa salmista, amo man sa mga alagad sang Dios nga nagapanikasog nga  atubangon ang mga kabudlayan sang kabuhi karon.

5. Anong mga aspekto sang Mosaikong Kasuguan ang pagabinagbinagon naton?

5 Tan-awon naton kon ano nga pagpalig-on ang matigayon naton gikan sa tatlo lamang ka aspekto sang Mosaikong Kasuguan: ang kahimusan sang Adlaw nga Inugpahuway, ang aman para sa pagpanaghaw, kag ang sugo batok sa paghamkon. Sa tagsa sini, masapwan naton nga importante ang paghangop sa mga prinsipio sa likod sining mga kasuguan kon luyag naton landason ang mga kabudlayan karon.

Pagpaayaw sa Aton Espirituwal nga Kinahanglanon

6. Ano ang importante nga mga kinahanglanon sang tanan nga tawo?

6 Ang mga tawo gintuga nga may pila ka kinahanglanon. Halimbawa, kinahanglanon ang pagkaon, ilimnon, kag ilistaran agod nga ang isa ka tawo magpabilin nga mapagros sa pisikal. Apang, dapat man atipanon sang tawo ang iya “espirituwal nga kinahanglanon.” Kon indi niya ini paghimuon indi gid sia mangin matuod nga malipayon. (Mateo 5:3) Nahibaluan ni Jehova nga importante ang pagpaayaw sa sining duna nga kinahanglanon amo nga ginsugo niya ang iya katawhan nga untatan ang ila kinaandan nga mga hilikuton sa sulod sang isa ka adlaw kada semana agod hatagan sing igtalupangod ang espirituwal nga mga butang.

7, 8. (a) Paano ginpatuhay sang Dios ang Adlaw nga Inugpahuway sa iban nga mga adlaw? (b) Ano ang katuyuan sang Adlaw nga Inugpahuway?

7 Ang kahimusan sang Adlaw nga Inugpahuway nagapadaku sa importansia sang pagpauswag sang isa sa iya kaangtanan sa Dios. Ang una nga pagsambit sang tinaga nga “adlaw nga inugpahuway” sa Biblia naangot sa pag-aman sing manna sa kamingawan. Ginsilingan ang mga Israelinhon nga dapat sila magkuha sining milagruso nga tinapay sa sulod sang anom ka adlaw. Sa ikan-um nga adlaw, dapat sila magkuha sing “tinapay para sa duha ka adlaw,” kay sa ikapito nga adlaw, wala sing iaman. Ang ikapito nga adlaw dapat “isa ka balaan nga adlaw nga inugpahuway kay Jehova,” nga sa sini dapat magpahimunong ang isa sa iya balay. (Exodo 16:13-30) Ang isa sa Napulo ka Sugo nagmando nga wala sing obra nga pagahimuon sa Adlaw nga Inugpahuway. Ini nga adlaw sagrado. Kamatayon ang silot sa mga wala nagtuman sa sini.—Exodo 20:8-11; Numeros 15:32-36.

8 Ang kasuguan sa Adlaw nga Inugpahuway nagpakita sang pag-ulikid ni Jehova sa pisikal kag espirituwal nga kaayuhan sang iya katawhan. “Ang adlaw nga inugpahuway nagluntad tungod sa tawo,” siling ni Jesus. (Marcos 2:27) Wala lamang ini nagtugot sa mga Israelinhon nga makapahuway kundi naghatag man sa ila sing kahigayunan nga magpalapit kag magpakita sing gugma sa ila Manunuga. (Deuteronomio 5:12) Isa ini ka adlaw nga para lamang sa espirituwal nga mga intereses. Lakip sa sini ang pagsimba, pagpangamuyo, kag pagpamalandong sang pamilya sa Kasuguan sang Dios. Ang kahimusan nag-amlig sa mga Israelinhon gikan sa paghugod sang tanan nila nga tion kag kusog sa materyal nga pagpaninguha. Ang Adlaw nga Inugpahuway nagpahanumdom sa ila nga ang ila kaangtanan kay Jehova amo ang labing importante nga butang sa ila kabuhi. Ginsulit ni Jesus  ining wala nagabag-o nga prinsipio sang nagsiling sia: “Nasulat na, ‘Ang tawo mabuhi, indi sa tinapay lamang, kundi sa tagsa ka pulong nga nagagua sa baba ni Jehova.’”—Mateo 4:4.

9. Ano nga leksion ang ginahatag sa mga Cristiano sang kahimusan tuhoy sa Adlaw nga Inugpahuway?

9 Wala na ginaobligar ang katawhan sang Dios nga bantayan ang literal nga 24-oras nga adlaw nga inugpahuway, apang ang kahimusan sang Adlaw nga Inugpahuway indi lamang isa ka makawiwili nga bahin sang maragtas. (Colosas 2:16) Indi bala ini isa ka pahanumdom nga dapat man naton unahon ang espirituwal nga mga hilikuton? Ang mga hilikuton nga naangot sa aton pagsimba indi dapat labawan sang materyal nga paghimud-os ukon paglingawlingaw. (Hebreo 4:9, 10) Gani, mahimo naton pamangkuton ang aton kaugalingon: “Ano ang una sa akon kabuhi? Ginauna ko bala ang pagtuon, pagpangamuyo, pagtambong sa Cristianong mga miting, kag pagbantala sing maayong balita sang Ginharian? Ukon ginabuslan bala sang iban nga mga intereses ini nga mga hilikuton?” Kon unahon naton ang espirituwal nga mga butang, ginapasalig kita ni Jehova nga indi kita makulangan sing mga kinahanglanon sa kabuhi.—Mateo 6:24-33.

10. Paano kita makabenepisyo gikan sa paghinguyang sing tion sa espirituwal nga mga butang?

10 Ang mga tion nga ginahinguyang sa pagtuon sing Biblia kag pasad sa Biblia nga mga publikasyon, subong man ang pagpamalandong sa mensahe sini, makabulig sa aton nga mangin suod pa gid kay Jehova. (Santiago 4:8) Si Susan nga sang nagligad nga mga 40 ka tuig nagsugod sa pagpain sing tion para sa regular nga pagtuon sa Biblia, nagbaton nga sang primero indi gid ini makawiwili. Mabudlay ini para sa iya. Apang sang pirme na sia nagabasa, naluyagan na niya ini. Karon ginasubuan gid sia kon sa pila ka rason indi sia makatuon. “Ang pagtuon nagbulig sa akon nga makilala si Jehova subong isa ka Amay,” siling niya. “Makasalig ako sa iya, makasandig sa iya, kag hilway nga makapalapit sa iya sa pangamuyo. Makadalayaw gid nga mahibaluan kon daw ano ang paghigugma ni Jehova sa iya mga alagad, kon paano niya ako ginaatipan, kag kon paano sia nagabulig sa akon. Daw ano nga kalipay ang aton man mabatyagan kon atipanon naton sing regular ang aton espirituwal nga kinahanglanon!

Ang Kasuguan sang Dios Tuhoy sa Pagpanaghaw

11. Paano nagapanghikot ang kahimusan tuhoy sa pagpanaghaw?

11 Ang ikaduha nga aspekto sang Mosaikong Kasuguan nga nagapakita sang kabalaka sang Dios sa kaayuhan sang iya katawhan amo ang kinamatarong nga magpanaghaw. Si Jehova nagsugo nga kon ang Israelinhon nga mangunguma mag-ani sang mga bunga sang iya latagon, ang mga kubos tugutan nga manguha sang mga nabilin sang mangangani. Indi dapat pag-uruton sing ani sang mga mangunguma ang mga higad sang ila uma, ukon pag-ipuon ang mga nabilin sang ila ulubasan ukon olibo. Indi na pagbalikon ang mga linaylay nga indi hungod nga nabilin sa uma. Isa ini ka mahigugmaon nga kahimusan para sa mga imol, mga dumuluong, mga ilo, kag mga balo. Matuod, ang pagpanaghaw nagakinahanglan sing lakas nga pagpangabudlay sa ila bahin, apang paagi sa sini, malikawan nila nga magpakilimos.—Levitico 19:9, 10; Deuteronomio 24:19-22; Salmo 37:25.

12. Ano nga kahigayunan ang ginahatag sa mga mangunguma sang kahimusan tuhoy sa pagpanaghaw?

12 Wala ginsambit sang kasuguan tuhoy sa pagpanaghaw kon daw ano kadamo ang dapat nga ibilin sang mga mangunguma para sa mga imol. Depende na sa ila kon bala ang dulunan sang ila ibilin nga uyas sa higad sang ila uma malapad ukon indi. Sa sini, ang kahimusan nagatudlo sing pagkaalwan. Nagahatag ini sa mga mangunguma sing kahigayunan nga ipakita ang ila apresasyon sa Manug-aman sang ani, sanglit “ang nagapakita sing kaluoy sa mga imol nagahimaya sa [iya Magbubuhat].” (Hulubaton 14:31) Ang isa nga naghimo sini amo si Boaz. Ginpat-od niya nga si Rut, isa ka balo nga nagpanaghaw sa iya latagon, makatipon sing bastante nga kadamuon sang uyas. Bugana nga ginpakamaayo ni Jehova si Boaz bangod sang iya pagkaalwan.—Rut 2:15, 16; 4:21, 22; Hulubaton 19:17.

13. Ano ang ginatudlo sa aton sang kasuguan sang una tuhoy sa pagpanaghaw?

13 Ang prinsipio sa likod sang kasuguan tuhoy sa pagpanaghaw wala magbag-o. Ginapaabot ni Jehova nga mangin maalwan ang iya mga alagad, ilabi na sa mga kubos. Kon maalwan kita, madamo  man nga pagpakamaayo ang mabaton naton. “Ugalia ang paghatag, kag ang mga tawo magahatag sa inyo,” siling ni Jesus. “Ibubo nila sa inyo sabak ang sukob nga maayo, dinasok, naliguligo kag nagaawas. Kay sa talaksan nga ginataksan ninyo, takson man nila kamo.”—Lucas 6:38.

14, 15. Paano naton mapakita ang pagkaalwan, kag ano ang posible nga pagpakamaayo sa aton kag sa mga ginabuligan naton?

14 Ginapalig-on kita ni apostol Pablo nga dapat “magbuhat kita sing maayo sa tanan, apang labi na gid sa mga may labot sa aton sa pagtuo.” (Galacia 6:10) Busa, dapat kabalak-an naton nga makabaton sing espirituwal nga bulig ang aton mga masigka-Cristiano kon nagaatubang sila sing mga pagtilaw sa ila pagtuo. Apang indi ayhan nagakinahanglan man sila sing praktikal nga bulig, halimbawa, sa pagkadto sa Kingdom Hall ukon sa pagpamalaklon? May yara bala sa inyo kongregasyon nga mga tigulang, masakiton, ukon nagatener na lamang sa ila balay nga ayhan magaapresyar sang isa ka makapalig-on nga pagduaw ukon pagbulig? Kon nagahimo kita sing panikasog nga mangin alisto sa sini nga mga kinahanglanon, nian mahimo nga gamiton kita ni Jehova agod sabton ang mga pangamuyo sang mga bululigan. Bisan pa nga ang pag-atipan sa tagsatagsa isa ka Cristianong obligasyon, nagabenepisyo man ang nagabulig. Ang pagpakita sing matuod nga gugma sa mga masigkasumilimba isa ka tuburan sang daku nga kalipay kag tudok nga kaayawan nga bangod sini maagom naton ang kahamuot ni Jehova.—Hulubaton 15:29.

15 Ang isa pa ka importante nga paagi nga mapakita sang mga Cristiano ang di-makagod nga panimuot amo ang paggamit sang ila tion kag kusog sa pagsugid tuhoy sa mga katuyuan sang Dios. (Mateo 28:19, 20) Ang bisan sin-o nga nakabatyag sing kalipay sa pagbulig sa isa tubtob sa punto nga gindedikar niya ang iya kabuhi kay Jehova nakaeksperiensia sang kamatuoran sang mga pinamulong ni Jesus: “May kapin nga kalipay sa paghatag sangsa pagbaton.”—Binuhatan 20:35.

Pagbantay Batok sa Paghamkon

16, 17. Ano ang ginadumili sang ikanapulo nga sugo, kag ngaa?

16 Ang ikatlo nga aspekto sang Kasuguan sang Dios sa Israel nga pagabinagbinagon naton amo ang ikanapulo nga sugo, nga nagadumili sang paghamkon. Ang Kasuguan nagsiling: “Dili ka magkaibog sa balay sang imo isigkatawo. Dili ka magkaibog sa asawa sang imo isigkatawo, ukon sang iya ulipon nga lalaki ukon sang iya ulipon nga babayi ukon sang iya baka ukon sang iya asno ukon  sang bisan ano nga butang nga iya sang imo isigkatawo.” (Exodo 20:17) Wala sing tawo nga makapatuman sina nga sugo, sanglit wala sing isa nga makabasa sing mga tagipusuon. Apang, ina nga sugo nagbayaw sa Kasuguan sa isa ka nibel nga mas mataas sangsa hustisya sang tawo. Nagapahibalo ini sa tagsa ka Israelinhon nga direkta sia nga manabat kay Jehova, nga makabasa sang mga huyog sang tagipusuon. (1 Samuel 16:7) Dugang pa, ginapuntariya sini nga sugo ang kabangdanan sang madamo nga malaut nga mga buhat.—Santiago 1:14.

17 Ang kasuguan batok sa paghamkon nagapalig-on sa katawhan sang Dios nga likawan ang materyalismo, kakagod, kag pagreklamo tuhoy sa ila kahimtangan. Nagaamlig man ini sa ila gikan sa pagsulay nga mangawat ukon maghimo sing imoralidad. May yara pirme mga tawo nga nagapanag-iya sang materyal nga mga pagkabutang nga nanamian naton ukon sa pila ka aspekto daw mas madinalag-on sangsa aton. Kon mapaslawan kita nga kontrolon ang aton panghunahuna sa sini nga mga kahimtangan, mahimo kita mangin di-malipayon kag mahisa sa iban. Ginatawag sang Biblia ang paghamkon nga isa ka pagpakita sing “di-kalahamut-an nga kahimtangan sang panghunahuna.” Mas maayo gid kon wala kita nagahamkon.—Roma 1:28-30.

18. Ano nga espiritu ang nagapangibabaw sa kalibutan karon, kag ano ang makahalalit nga epekto sini?

18 Ang espiritu nga lapnag sa kalibutan karon nagapalig-on sang materyalismo kag kompetisyon. Paagi sa pasayod, ginapukaw sang komersio ang handum para sa bag-o nga mga produkto kag masami nga nagapaalinton sing ideya nga indi kita malipayon kon indi naton ini matigayon. Amo gid ini ang sahi sang espiritu nga ginapakamalaut sang Kasuguan ni Jehova. Naangot sa sini amo ang handum nga mangin madinalag-on kag magmanggaranon bisan ano man ang matabo. Si apostol Pablo nagpaandam: “Ang mga determinado nga magmanggaranon nagakahulog sa pagsulay kag sa siod kag sa madamong binuang kag makahalalit nga kailigbon, nga nagatugdang sang mga tawo sa kalaglagan kag kahapayan. Kay ang gugma sa kuarta amo ang gamot sang tanan makahalalit nga mga butang, kag paagi sa paghingamo sini nga gugma ang iban nagtalang gikan sa pagtuo kag nagbuno sang ila mga kaugalingon sing madamong kasakitan.”—1 Timoteo 6:9, 10.

19, 20. (a) Para sa mga mahigugmaon sa kasuguan ni Jehova, ano nga mga butang ang may matuod gid nga kapuslanan? (b) Ano ang pagahambalan sa masunod nga artikulo?

19 Ang mga nagahigugma sa kasuguan sang Dios nakahibalo sang mga katalagman sang isa ka materyalistiko nga espiritu kag ginaamligan gikan sa sini. Halimbawa, ang salmista nangamuyo kay Jehova: “Ihuyog ang akon tagipusuon sa imo mga pahanumdom, kag indi sa mga ganansia. Ang kasuguan sang imo baba maayo para sa akon, labi pa sa linibo ka bulawan kag pilak.” (Salmo 119:36, 72) Ang pagpati nga matuod gid ining mga pinamulong makabulig sa aton nga huptan ang kinahanglanon nga pagkabalanse agod malikawan ang siod sang materyalismo, kakagod, kag pagkadikontento sa aton kahimtangan sa kabuhi. Ang “diosnon nga debosyon,” indi ang pagtigayon sing mga pagkabutang, amo ang sekreto sang labing daku nga daug.—1 Timoteo 6:6.

20 Ang mga prinsipio sa likod sang Kasuguan nga ginhatag ni Jehova sa pungsod sang Israel sang una mapuslanon gihapon sa aton mabudlay nga mga tion karon subong nga mapuslanon ini nga Kasuguan sang ginhatag ini ni Jehova kay Moises. Samtang labi nga ginaaplikar naton ining mga prinsipio sa aton kabuhi, labi nga maapresyar naton ini, labi nga mahigugma naton ini, kag labi nga mangin malipayon kita. Gintipigan sang Kasuguan ang madamong mapuslanon nga mga leksion para sa aton, kag ang kapuslanan sining mga leksion ginpakita sa kabuhi kag eksperiensia sang mga karakter sa Biblia. Ang pila sini pagabinagbinagon sa masunod nga artikulo.

[Nota]

^ par. 4 Ang tanan luwas sa 4 sa 176 ka bersikulo sining salmo nagasambit sing mga sugo, mga hudisyal nga desisyon, kasuguan, mga mando, mga regulasyon, mga pahanumdom, mga pinamulong, mga palatukuran, mga dalanon, ukon pulong ni Jehova.

Ano ang Imo Sabat?

• Ngaa ginhigugma sang manunulat sang Salmo 119 ang kasuguan ni Jehova?

• Ano ang matun-an sang mga Cristiano sa kahimusan sang Adlaw nga Inugpahuway?

• Anong dayon nga kapuslanan ang matigayon sa kasuguan sang Dios tuhoy sa pagpanaghaw?

• Paano ang sugo batok sa paghamkon nagaamlig sa aton?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Retrato sa pahina 21]

Ano ang ginapadaku sang kasuguan sang Adlaw nga Inugpahuway?

[Retrato sa pahina 23]

Ano ang ginatudlo sa aton sang kasuguan tuhoy sa pagpanaghaw?