Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Talalupangdon nga mga Punto Gikan sa Tulun-an Dos sang mga Salmo

Talalupangdon nga mga Punto Gikan sa Tulun-an Dos sang mga Salmo

 Ang Pulong ni Jehova Buhi

Talalupangdon nga mga Punto Gikan sa Tulun-an Dos sang mga Salmo

SUBONG mga alagad ni Jehova, nahibaluan naton nga pagatilawan kita. “Ang tanan nga luyag magkabuhi nga may diosnon nga debosyon may kaangtanan kay Cristo Jesus pagahingabuton man,” sulat ni apostol Pablo. (2 Timoteo 3:12) Ano ang magabulig sa aton agod mabatas ang mga pagtilaw kag mga paghingabot, kag sa amo magapamatuod sang aton integridad sa Dios?

Ang ikaduha sa lima ka koleksion sang mga salmo nagahatag sa aton sing amo nga bulig. Ginapakita sa aton sang Salmo 42 tubtob 72 nga agod mabatas naton ang mga pagtilaw sing madinalag-on, dapat kita magsalig sing bug-os kay Jehova kag magtuon sa paghulat sa iya para sa pagluwas. Isa gid ini ka mapuslanon nga leksion para sa aton! Sa pagkamatuod, kaangay sang iban pa nga mga bahin sang Pulong sang Dios, ang mensahe sang Tulun-an Dos sang mga Salmo “buhi kag gamhanan” bisan karon.—Hebreo 4:12.

SI JEHOVA AMO ANG ATON “DALANGPAN KAG KUSOG”

(Salmo 42:1–50:23)

Ang isa ka Levinhon gintapok. Bangod nahanusbo nga indi sia makakadto sa santuaryo ni Jehova sa pagsimba, ginlugpayan niya ang iya kaugalingon, nga nagasiling: “Ngaa nadulaan ka sing paglaum, O kalag ko, kag ngaa ginatublag ka sa sulod ko? Maghulat ka sa Dios.” (Salmo 42:5, 11; 43:5) Ginatingob sining sulitsulit nga bersikulo ang tatlo ka stanza sang Salmo 42 kag 43 nga isa ka binalaybay. Ang Salmo 44 isa ka pakitluoy tungod sa Juda—isa ka pungsod nga ginsit-an, ayhan bangod posible ini sakupon sang mga Asirianhon sang panahon ni Hari Ezequias.

Ang Salmo 45 isa ka ambahanon tuhoy sa kasal sang hari kag nagatagna tuhoy sa Mesianikong Hari. Ang masunod nga tatlo ka salmo nagalaragway kay Jehova subong “dalangpan kag kusog,” “dakung Hari sa bug-os nga duta,” kag “malig-on nga kahitaasan.” (Salmo 46:1; 47:2; 48:3) Daw ano katahom nga ginapakita sang Salmo 49 nga wala sing tawo ang “sarang nga mas-a makatubos sang iya utod”! (Salmo 49:7) Ang nahaunang walo ka salmo sang ikaduha nga koleksion ginsulat sang mga anak ni Kora. Ang ikasiam, Salmo 50, isa ka komposisyon ni Asaf.

Sabat sa mga Pamangkot sa Kasulatan:

44:19—Ano ang “duog sang mga chakal”? Ayhan ginapatuhuyan sang salmista ang isa ka patag-awayan, diin ang mga napatay nangin kalan-on sang mga chakal.

45:13, 14a—Sin-o ang “anak nga babayi sang hari” nga ‘dalhon sa hari’? Sia ang anak nga babayi sang “Hari nga dayon,” si Jehova nga Dios. (Bugna 15:3) Nagalaragway sia sa ginhimaya nga kongregasyon sang 144,000 ka Cristiano, nga gin-ayop ni Jehova subong iya mga anak sang ginhaplasan niya sila sang iya espiritu. (Roma 8:16) Ining “anak nga babayi” ni Jehova, nga “naaman subong sang nobya nga napunihan nga sa iya bana,” dalhon sa nobyo—ang Mesianikong Hari.—Bugna 21:2.

45:14b, 15—Sin-o ang ginalaragway sang “mga ulay”? Sila amo ang “dakung kadam-an” sang matuod nga mga sumilimba, nga nagbuylog kag nagbulig sa hinaplas nga nagkalabilin. Bangod  “naggua [sila] sa dakung kapipit-an” nga buhi, yari sila sa duta sa tion nga ang kasal sang Mesianikong Hari matapos sa langit. (Bugna 7:9, 13, 14) Sa sina nga tion, mapuno sila sang “kasadya kag kalipay.”

45:16—Sa anong paagi nga ang mangin tal-us sang mga katigulangan sang hari amo ang iya mga anak? Sang natawo si Jesus sa duta, may yara sia mga katigulangan sa duta. Mangin mga anak niya sila kon banhawon niya sila gikan sa minatay sa tion sang iya Isa ka Libo ka Tuig nga Paggahom. Ang iban sa ila kaupod sa mga tangduan subong “mga prinsipe sa bug-os nga duta.”

50:2—Ngaa gintawag ang Jerusalem nga “kahimpitan sang katahom”? Indi ini bangod sang hitsura sang siudad. Sa baylo, bangod gingamit ini ni Jehova kag ginhatagan sing kahalangdon sang ginhimo niya ini nga duog para sa iya templo kag kabisera sang iya hinaplas nga mga hari.

Mga Leksion Para sa Aton:

42:1-3. Subong nga ang babayi nga usa sa kigang nga duog nahidlaw sa tubig, ang Levinhon nahidlaw kay Jehova. Daku gid ang kasubo sang lalaki nga indi sia makasimba kay Jehova sa Iya santuaryo amo nga ‘ang iya mga luha nangin kalan-on niya sa adlaw kag gab-i’—nadulaan sia sing gana sa pagkaon. Indi bala dapat nga palambuon naton ang daku nga apresasyon sa pagsimba kay Jehova kaupod sang mga masigkatumuluo?

42:4, 5, 11; 43:3-5. Kon bangod sang pila ka rason nga indi naton kontrolado umalagi kita nga mapahilayo sa Cristianong kongregasyon, ang mga kalipay nga madumduman naton tuhoy sa amo nga pag-inupdanay sang nagligad magapabakod sa aton. Walay sapayan nga sa primero makapasubo gid ini, magapahanumdom man ini sa aton nga ang Dios amo ang aton dalangpan kag kinahanglan nga maghulat kita sa iya bulig.

46:1-3. Bisan ano pa nga kalamidad ang maagihan naton, dapat kita magsalig sing bug-os nga “ang Dios aton dalangpan kag kusog.”

50:16-19. Ang bisan sin-o nga nagapamulong sing malimbungon kag nagahimo sing malaut wala sing kinamatarong sa pagtiglawas sa Dios.

50:20. Sa baylo nga malangkagon nga ipamaba ang kasaypanan sang iban, dapat naton ini kalimtan.—Colosas 3:13.

“SA DIOS LAMANG MAGAHULAT KA SING HIPOS, O KALAG KO”

(Salmo 51:1–71:24)

Ini nga grupo sang mga salmo nagaumpisa sa tinagipusuon nga pangamuyo ni David pagkatapos nga nagpakasala sila ni Bat-seba. Ginapakita sang Salmo 52 tubtob 57 nga luwason ni Jehova ang mga nagatugyan sang ila lulan sa iya kag nagahulat sa iya para sa kaluwasan. Subong sang ginasiling sang Salmo 58-64, si Jehova amo ang dalangpan ni David sa tanan niya nga kasisit-an. Sia nag-amba: “Sa Dios lamang magahulat ka sing hipos, O kalag ko, bangod nagagikan sa iya ang akon paglaum.”—Salmo 62:5.

Ang aton suod nga pagpakig-abyan sa aton Manluluwas magapahulag sa aton sa ‘pag-amba para sa kahimayaan sang iya ngalan.’ (Salmo 66:2) Si Jehova gindayaw subong maalwan nga manug-aman sa Salmo 65, subong Dios nga nagaluwas sa Salmo 67 kag 68, kag subong Manug-aman sing kaluwasan sa Salmo 70 kag 71.

Sabat sa mga Pamangkot sa Kasulatan:

51:12—Kay sin-o “kinabubut-on nga espiritu” nangabay si David nga suportahan? Wala ini nagapatuhoy sa kahanda sang Dios nga buligan si David ukon sa balaan nga espiritu ni Jehova, kundi sa espiritu mismo ni David—ang iya huyog sa hunahuna. Nagapangabay sia sa Dios nga handumon niya ang paghimo sing matarong.

53:1—Paano ang tawo nga nagapanghiwala sa pagluntad sang Dios “buangbuang”? Ang pagkabuangbuang diri wala nagapahangop nga ang isa kulang sing kinaalam. Ang resulta nga pagkalusod sa moral nga ginlaragway sa Salmo 53:1-4  nagapakita nga ini nagapatuhoy sa isa ka tawo nga buangbuang sa moral.

58:3-5—Sa anong paagi nga ang mga malauton kaangay sang man-ug? Ang mga kabutigan nga ila ginapamulong tuhoy sa iban ginapaanggid sa dalit sang man-ug. Ginaguba sini ang maayo nga reputasyon sang iban. “Kaangay sang kobra nga nagasongsong sang iya dulunggan,” ang mga malauton wala nagapamati sa panuytoy ukon sa pagtadlong.

58:7—Paano ang malauton “mahubas subong sang tubig nga nagailig”? Mahimo ginapamensar ni David ang tubig sang ginailigan nga mga nalupyakan sa Ginsaad nga Duta. Walay sapayan nga nagalapaw ang tubig sa amo nga nalupyakan kon hinali nga magbaha, madasig ini nga nagakahubas kag nagaalimunaw. Nangamuyo si David para sa madasig nga pagkadula sang mga malauton.

68:13—Paano ang ‘mga pakpak sang salampati naputos sang pilak kag ang iya mga kuyos sing dalag nga bulawan’? Ang iban nga mga salampati nga abuabuhon sing duag may yara daw balangaw nga kasili sa ila pila ka balahibo. Ang ila balahibo daw metal tan-awon kon masilakan sang adlaw. Ayhan ginpaanggid ni David ang madinalag-on nga mga hangaway sang Israel nga nagpauli gikan sa inaway sa amo nga salampati—madasig maglupad kag masili sing dagway. Subong sang ginapahangop sang pila ka iskolar, ini nga paglaragway maaplikar man sa isa ka buhat sang taliambong, sa isa ka tropeo, nga gindala subong inati. Diin man sa sini, ginpatuhuyan ni David ang mga kadalag-an nga ginhatag ni Jehova sa iya katawhan batok sa ila mga kaaway.

68:18—Sin-o ang “mga dulot nga mga tawo”? Sila amo ang mga tawo gikan sa tunga sang mga gindala nga bihag sang ginsakop ang Ginsaad nga Duta. Gintangdo sila sang ulihi sa pagbulig sa mga Levinhon sa ila hilikuton.—Esdras 8:20.

68:30—Ano ang buot silingon sang pangabay nga ‘sabdungon ang sapat nga talunon nga yara sa mga tabun-ak’? Paagi sa pagpatuhoy sing malaragwayon sa mga kaaway sang katawhan ni Jehova subong mga sapat nga talunon, ginpangabay ni David ang Dios nga sabdungon sila, ukon kontrolon ang ila gahom sa paghimo sing kahalitan.

69:23—Ano ang kahulugan sang ‘pagpakurog sa balikawang sang mga kaaway’? Ang mga kaunuran sa balikawang kinahanglanon para sa mabug-at nga hilikuton, subong sang paghakwat kag pagpas-an sing mabug-at nga mga lulan. Ang nagakurog nga mga balikawang nagapahangop sang pagkadula sing kusog. Nangamuyo si David nga ang iya kaaway madulaan sing kusog.

Mga Leksion Para sa Aton:

51:1-4, 17. Ang paghimo sing sala indi dapat maghamulag sa aton gikan kay Jehova nga Dios. Kon maghinulsol kita, makasalig kita nga kaluuyan niya kita.

51:5, 7-10. Kon nakasala kita, makapangayo kita sing kapatawaran kay Jehova bangod sang aton napanubli nga pagkamakasasala. Dapat mangamuyo man kita sa iya nga tinluan kita, ipasag-uli  kita, buligan kita nga madula ang makasasala nga mga huyog sa aton tagipusuon, kag hatagan kita sing di-mationg nga panimuot.

51:18. Bangod sang mga sala ni David, ang kaayuhan sang bug-os nga pungsod nabutang sa katalagman. Gani nangamuyo sia nga pakitaan sing maayong kabubut-on sang Dios ang Sion. Kon makahimo kita sing mabug-at nga sala, masami ini nga nagahatag sing kahuluy-an sa ngalan ni Jehova kag sa kongregasyon. Dapat kita mangamuyo sa Dios nga matadlong ang halit nga nahimo naton.

52:8. Mahimo kita mangin “kaangay sang kahoy nga olibo sa balay sang Dios”—malapit kay Jehova kag mabungahon sa pag-alagad sa iya—paagi sa pagtuman sa iya kag paagi sa kinabubut-on nga pagbaton sang iya disiplina.—Hebreo 12:5, 6.

55:4, 5, 12-14, 16-18. Ang paghimbon sang iya mismo anak nga si Absalom kag ang pagluib sang iya ginasaligan nga manuglaygay nga si Ahitofel masakit gid para kay David. Apang, nagsalig gihapon si David kay Jehova. Indi naton dapat tugutan nga mabuhinan ang aton pagsalig sa Dios bangod sang mga kasakit.

55:22. Paano naton ginatugyan ang aton lulan kay Jehova? Ginahimo naton ini (1) paagi sa pagpangamuyo sa iya sini nga butang, (2) paagi sa pagsandig sa iya Pulong kag organisasyon para sa panuytoy kag suporta, kag (3) paagi sa paghimo sang masarangan naton agod mapahaganhagan ang problema.—Hulubaton 3:5, 6; 11:14; 15:22; Filipos 4:6, 7.

56:8. Nahibaluan ni Jehova, indi lamang ang aton kahimtangan, kundi ang epekto man sini sa aton balatyagon.

62:11. Ang Dios wala nagasalig sa bisan anong nagua nga ginhalinan sang enerhiya. Sia mismo ang ginahalinan sang kusog. ‘Ang kusog iya.’

63:3. “[Ang] mahigugmaon nga kaayo [sang Dios] mas maayo sangsa kabuhi” bangod kon wala ini, ang kabuhi wala sing kabilinggan kag wala sing pulos. Maalamon para sa aton nga palambuon ang pagpakig-abyan kay Jehova.

63:6. Ang kagab-ihon—malinong kag wala sing tublag—mangin maayo gid nga tion sa pagpamalandong.

64:2-4. Ang makahalalit nga kutsokutso nagaguba sang maayo nga ngalan sang isa ka inosente nga tawo. Indi kita dapat magpamati ukon magpalapnag sing amo nga kutsokutso.

69:4. Agod mahuptan naton ang kalinong, ayhan maalamon kon kaisa nga ‘mag-uli’ paagi sa pagpangayo sing pasaylo, bisan pa nga indi kita kumbinsido nga kita ang may sala.

70:1-5. Si Jehova nagapamati sa aton pagpangayo sing bulig. (1 Tesalonica 5:17; Santiago 1:13; 2 Pedro 2:9) Mahimo pahanugutan sang Dios nga magpadayon ang isa ka pagtilaw, apang hatagan niya kita sing kaalam agod maatubang ini kag sing kusog agod mabatas ini. Indi sia magatugot nga sulayon kita labaw sa aton masarangan.—1 Corinto 10:13; Hebreo 10:36; Santiago 1:5-8.

71:5, 17. Napalambo ni David ang kaisog kag kusog paagi sa pagsalig kay Jehova sang pamatan-on pa sia—bisan antes pa nga gin-atubang niya ang Filistinhon nga higante nga si Goliat. (1 Samuel 17:34-37) Ang mga pamatan-on dapat magsalig kay Jehova sa tanan nga ginahimo nila.

“Mapuno ang Bug-os nga Duta sang Iya Himaya”

Ang katapusan nga ambahanon sa ikaduha nga koleksion sang mga salmo, Salmo 72, amo ang tuhoy sa paggahom ni Solomon, nga nagalandong sa mga kahimtangan nga magaluntad sa paggahom sang Mesias. Isa gid ka makalilipay nga mga pagpakamaayo ang ginalaragway didto—bugana nga paghidait, katapusan sang pagpigos kag kasingki, kag dagaya nga uyas sa duta! Isa bala kita sa makatigayon sini kag sang iban pa nga mga pagpakamaayo sang Ginharian? Huo, kon kaangay sang salmista, kontento kita sa paghulat kay Jehova, kag himuon sia nga aton dalangpan kag kusog.

“Ang mga pangamuyo ni David . . . natapos” sa mga tinaga: “Pakamaayuhon si Jehova nga Dios, ang Dios sang Israel, nga amo lamang ang nagahimo sing makatilingala nga mga butang. Pakamaayuhon sa gihapon ang iya mahimayaon nga ngalan, kag mapuno ang bug-os nga duta sang iya himaya. Kabay pa kag Kabay pa.” (Salmo 72:18-20, Ang Biblia, PBS) Bug-os tagipusuon man naton nga pakamaayuhon si Jehova kag dayawon ang iya mahimayaon nga ngalan.

[Retrato sa pahina 9]

Kilala mo bala kon sin-o ang ginalaragway sang “anak nga babayi sang hari”?

[Retrato sa pahina 10]

Ang Jerusalem gintawag nga “kahimpitan sang katahom.” Nahibaluan mo bala kon ngaa?