Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

May Yara Ka Bala “Kahilwayan sa Paghambal”?

May Yara Ka Bala “Kahilwayan sa Paghambal”?

 May Yara Ka Bala “Kahilwayan sa Paghambal”?

KAPIN sa anom ka milyon ka tawo sa 235 ka kadutaan ang may ginatawag sang Biblia nga “kahilwayan sa paghambal.” Ini nga ekspresyon mabasa sing 16 ka beses sa Cristianong Griegong Kasulatan sang New World Translation of the Holy Scriptures. (Filipos 1:20; 1 Timoteo 3:13; Hebreo 3:6; 1 Juan 3:21) Ano ang kahulugan sang “kahilwayan sa paghambal”? Ano ang nagabulig sa aton nga matigayon ini? Sa anong mga patag sang komunikasyon nga ining kahilwayan nagatugot sa aton sa paghambal sing hilway?

Suno sa Vine’s Expository Dictionary of Old and New Testament Words, ang Griegong tinaga para sa ekspresyon nga “kahilwayan sa paghambal” nagapahangop sing “kinamatarong sa paghambal, prangka nga paghambal, . . . walay kahadlok nga paghambal sing masidla; sa amo, nagapahangop ini sing ideya sang pagkawalay kahadlok, kaisog, kasidla, kag busa wala pirme nagapatuhoy sa hambal.” Apang, ining kasidla sa paghambal indi dapat igumon sa makasalaklaw ukon walay katahuran nga hambal. “Magpamulong kamo pirme nga may kaayo,” siling sang Biblia. (Colosas 4:6) Ang kahilwayan sa paghambal nagakahulugan sing pagpabilin nga mataktikanhon samtang wala ginatugutan ang makatulublag nga mga kahimtangan ukon kahadlok sa tawo sa pagpugong sa aton sa paghambal.

Duna nga kinamatarong bala naton ang kahilwayan sa paghambal? Binagbinaga ang ginsulat ni apostol Pablo sa mga Cristiano sa Efeso. Nagsiling sia: “Sa akon, isa ka tawo nga labing kubos gid sa tanan nga balaan, ginhatag ining di-bagay nga kaayo, agod mabantala ko sa mga pungsod ang maayong balita tuhoy sa di-matungkad nga kamanggaran ni Cristo.” Nagsiling pa si Pablo nga bangod kay Jesucristo nga “may yara kita sining kahilwayan sa paghambal kag pagpalapit upod ang pagsalig paagi sa aton pagtuo sa iya.” (Efeso 3:8-12) Sa baylo nga isa ka pribilehiyo nga sa sini may duna kita nga kinamatarong, ang kahilwayan sa paghambal resulta sang aton kaangtanan kay Jehova nga Dios pasad sa pagtuo kay Jesucristo. Tan-awon naton kon ano ang makabulig sa aton agod matigayon ini nga kahilwayan kag kon paano naton ini mapakita kon kita nagabantala, nagatudlo, kag nagapangamuyo.

Ano ang Nagabulig sa Aton sa Pagbantala Sing Masidla?

Si Jesucristo amo ang pinakabantog nga halimbawa sang isa nga nagpakita sing kahilwayan sa paghambal. Ang iya kakugi nagpahulag sa iya nga himuslan ang mga kahigayunan sa pagbantala. Bisan pa nagapahuway sia, nagakaon sa balay sang iban nga tawo, ukon nagalakat sa dalan, ginhimuslan niya ang tanan nga kahigayunan sa pagbantala sang Ginharian sang Dios. Ang pagyaguta ukon  paghingabot wala man makapahipos kay Jesus. Sa baylo, maisugon niya nga ginbuyagyag ang di-matuod nga mga lider sang relihion sang panahon niya. (Mateo 23:13-36) Bisan sang gindakop sia kag ginkasaba, si Jesus walay kahadlok nga naghambal.—Juan 18:6, 19, 20, 37.

Naangkon man sang mga apostoles ni Jesus ining kasidla sa paghambal. Sang Pentecostes 33 C.E., si Pedro nagpamulong nga may kahilwayan sa paghambal sa atubangan sang kapin sa 3,000 ka tawo. Talalupangdon nga wala lamang madugay antes sini, nakum-an sia sa kahadlok sang nakilala sia sang isa ka suluguon nga babayi. (Marcos 14:66-71; Binuhatan 2:14, 29, 41) Sang ginpaatubang sa mga lider sang relihion, sanday Pedro kag Juan wala nahadlok. Gilayon sila nga nagpanaksi sing maisugon nahanungod sa ginbanhaw nga si Jesucristo. Ang matuod, bangod sining kasidla sa paghambal nanday Pedro kag Juan nga nakilala sang mga lider sang relihion nga ining mga lalaki kaupod anay ni Jesus. (Binuhatan 4:5-13) Ano ang nagbulig sa ila sa pagpamulong sing masidla?

Si Jesus nagsaad sa iya mga apostoles: “Kon dalhon nila kamo, indi kamo magkabalaka kon paano kamo maghambal ukon kon ano ang inyo ihambal; kay ang inyo ihambal ihatag sa inyo sa amo nga tion; kay indi lamang kamo ang nagahambal, kundi ang espiritu sang inyo Amay ang nagahambal paagi sa inyo.” (Mateo 10:19, 20) Ginbuligan sang balaan nga espiritu si Pedro kag ang iban pa nga madaug ang ila pagkamahuluy-on ukon pagkahadlok nga nagpugong kuntani sa ila sa paghambal sing hilway. Mabuligan man kita sang gahom sining balaan nga espiritu.

Dugang pa, ginsugo ni Jesus ang iya mga sumulunod sa paghimo sing mga disipulo. Nagakaigo ini, kay sia ang ginhatagan sing “bug-os nga awtoridad sa langit kag sa duta.” Kag ‘sia kaupod nila.’ (Mateo 28:18-20) Bangod nahibaluan sang mga disipulo ang tuhoy sa suporta ni Jesus, maisog nila nga gin-atubang ang mga awtoridad nga determinado gid sa pagpauntat sang ila pagbantala. (Binuhatan 4:18-20; 5:28, 29) Kag bangod nahibaluan naton ang tuhoy sini, magahatag man ini sa aton sing kaisog.

Sa paghinambit sang isa pa ka rason sa paghambal sing masidla, gin-angot ni Pablo ang paglaum sa “daku nga kahilwayan sa paghambal.” (2 Corinto 3:12; Filipos 1:20) Sanglit ang mensahe sang paglaum makalilipay katama para ihinago sa kaugalingon, kinahanglan ini isugid sang mga Cristiano sa iban. Sa pagkamatuod, ang aton paglaum isa ka rason agod magpamulong kita sing hilway.—Hebreo 3:6.

Pagbantala Sing Masidla

Paano kita makabantala sing masidla walay sapayan sang mga kabudlayan? Binagbinaga ang halimbawa ni apostol Pablo. Samtang bilanggo sia sa Roma, ginpangabay niya ang iya mga masigkatumuluo sa pagpangamuyo nga ang ‘ikasarang sa paghambal mahimo nga ihatag sa iya sa pagtikab sang iya baba, agod makahambal sia nga may kasidla subong sang dapat niya ihambal.’ (Efeso 6:19, 20) Ginsabat bala yadto nga mga pangamuyo? Huo! Samtang bilanggo, si Pablo padayon nga ‘nagbantala sang ginharian sang Dios nga [may labing daku nga kahilwayan sa paghambal], nga walay upang.’—Binuhatan 28:30, 31.

Ang paghimulos sa mga kahigayunan nga makapanaksi sa trabaho, sa eskwelahan, ukon samtang nagalakbay mahimo magtilaw sang aton kahilwayan sa paghambal. Ang pagkamahuluy-on, pagkahadlok sa mangin reaksion sang iban, ukon pagkawalay kompiansa sa aton ikasarang mahimo magpugong sa aton sa paghambal. Sa liwat, si apostol Pablo nagapahamtang sing isa ka maayo nga halimbawa. “Nagtipon kami sing kaisog paagi sa aton Dios agod mapamulong sa inyo ang maayong balita sang Dios nga may daku nga pagpanikasog,” sulat niya. (1 Tesalonica 2:2) Nahimo ni Pablo ang labaw sa iya masarangan bangod nagsalig sia kay Jehova.

Ang pangamuyo nagbulig sa isa ka babayi nga si Sherry agod makatipon sing kaisog sang may kahigayunan sia nga makapanaksi sing di-pormal. Isa ka adlaw, samtang nagahulat sa pagbalik sang iya bana gikan sa isa ka appointment, nanutaran niya ang isa ka babayi nga nagahulat man. “Bangod ginakulbaan,” siling ni Sherry, “nangamuyo ako kay Jehova nga hatagan niya ako sing kaisog.” Sang makapalapit na si Sherry sa babayi, nag-abot ang isa ka Baptist nga ministro. Wala gid maglaum si Sherry nga masumalang niya ang klerigo. Apang, nangamuyo sia liwat kag sa amo, maisugon sia nga nakapanaksi. Nakapahamtang sia sing literatura sa  babayi kag naghimo sia sing mga kahimusan para sa pagduaw liwat. Kon himuslan naton ang mga kahimusan sa pagpanaksi, makapat-od kita nga ang pagsalig kay Jehova magabulig sa aton sa paghambal sing masidla.

Kon Nagapanudlo

Ang kahilwayan sa paghambal naangot sing suod sa pagpanudlo. Tuhoy sa “mga lalaki nga nagaalagad sa maayong paagi” sa kongregasyon, ang Biblia nagasiling: “Nagaagom [sila] sa ila kaugalingon sing maayo nga tindog kag daku nga kahilwayan sa paghambal sa pagtuo may kaangtanan kay Cristo Jesus.” (1 Timoteo 3:13) Natigayon nila ining kahilwayan sa paghambal paagi sa pag-aplikar sa ila mismo kaugalingon kon ano ang ila ginatudlo sa iban. Ang paghimo nila sini nagaamlig kag nagapabakod sa kongregasyon.

Kon may amo kita sini nga kahilwayan sa paghambal, ang aton laygay mas epektibo kag mas posible nga sundon. Sa baylo nga matublag sang aton di-maayo nga halimbawa, ang mga tagpalamati mapalig-on kon makita nila ang praktikal nga aplikasyon sang kon ano ang ginatudlo sa ila. Ini nga kahilwayan nagabulig sa mga may espirituwal nga mga kalipikasyon nga ‘mapasibu ang ila utod’ antes maglala ang problema. (Galacia 6:1) Sa pihak naman nga bahin, ang isa ka tawo nga nagapakita sing di-maayo nga halimbawa mahimo magpangalag-ag sa paglaygay, kay nagabatyag sia nga wala sia sing kinamatarong sa paglaygay. Ang pagpalantang sa paghatag sing kinahanglanon nga laygay mahimo magdul-ong sa makahalalit nga mga resulta.

Ang aton paghambal sing masidla wala nagakahulugan nga mangin mamulayon, dogmatiko, ukon matig-a sing opinyon. Ginlaygayan ni Pablo si Filemon “pasad sa gugma.” (Filemon 8, 9) Kag ang laygay sang apostol maathag nga ginpamatian. Sa pagkamatuod, ang bisan ano nga laygay nga ihatag sang gulang dapat nga napasad sa gugma!

Kinahanglan gid ang kahilwayan sa paghambal kon nagalaygay. Kinahanglan man ini sa iban nga mga tion. Si Pablo nagsulat sa kongregasyon sa Corinto: “May yara ako daku nga kahilwayan sa paghambal sa inyo. May yara ako daku nga pagpabugal bahin sa inyo.” (2 Corinto 7:4) Wala magpangalag-ag si Pablo sa paghatag sing komendasyon sa mga kauturan kon nagakabagay sila para sa sini. Ang gugma nagpahulag sa iya nga talupangdon ang maayo nga mga kinaiya sang iya mga masigkatumuluo, bisan pa nga nahibaluan niya ang ila mga kaluyahon. Ang Cristianong kongregasyon karon mapalig-on man kon ang mga gulang hilway nga nagahatag sing komendasyon kag nagapalig-on sa ila mga kauturan.

Agod mangin epektibo sa ila panudlo, ang tanan nga Cristiano kinahanglan nga may yara kahilwayan sa paghambal. Luyag ni Sherry, nga ginsambit kaina, nga palig-unon ang iya mga anak sa pagpanaksi sa eskwelahan. “Bisan pa nga ginpadaku ako sa kamatuoran,” ginabaton niya, “talagsa lang ako nagpanaksi sa eskwelahan. Kag talagsa lang ako nagpanaksi sing di-pormal. Ginpamangkot ko ang  akon kaugalingon, ‘Ano nga sahi sang halimbawa ang ginapahamtang ko sa akon mga anak?’” Nagpahulag ini kay Sherry nga panikasugan pa gid nga makapanaksi sing di-pormal.

Huo, makita sang iban ang aton binuhatan kag matalupangdan nila kon wala naton ginahimo ang aton ginatudlo. Kon amo, tigayunon naton ang kahilwayan sa paghambal paagi sa pagpanikasog nga ipahisanto ang aton ginahimo sa aton ginahambal.

Sa Pangamuyo

Ang kahilwayan sa paghambal ilabi na nga importante kon nagapangamuyo kita kay Jehova. Mapautwas naton sing bug-os ang aton kaugalingon kay Jehova kag makasalig kita nga pamatian niya ang aton mga pangamuyo kag sabton niya ini. Sa amo, matigayon naton ang mainit kag suod nga kaangtanan sa aton langitnon nga Amay. Indi gid kita dapat nga magpangalag-ag sa pagpalapit kay Jehova, sa paghunahuna nga indi gid kita importante. Ano ang himuon naton kon indi kita makapangamuyo sing tinagipusuon bangod nakonsiensia kita sa aton nahimo nga kasaypanan ukon kasal-anan? Makapangamuyo bala gihapon kita sing hilway sa Soberano sang uniberso?

Ang mataas nga katungdanan ni Jesus subong Mataas nga Saserdote isa pa ka rason sa pagsalig sa pangamuyo. Aton mabasa sa Hebreo 4:15, 16: “May yara kita mataas nga saserdote, indi ang isa nga indi mahanuklog sa aton mga kaluyahon, kundi isa nga natilawan na sa tanan nga butang kaangay naton, apang wala sing sala. Gani, magpalapit kita nga may kahilwayan sa paghambal sa trono sang di-bagay nga kaayo, agod makatigayon kita sing kaluoy agod makasapo sing di-bagay nga kaayo subong bulig sa husto nga tion.” Amo gid sini ka bilidhon ang kamatayon ni Jesus kag ang iya katungdanan subong Mataas nga Saserdote.

Kon nalangkag gid kita sa pagtuman kay Jehova, makasalig kita nga pamatian niya kita. Si apostol Juan nagsulat: “Mga hinigugma, kon ang aton tagipusuon wala nagatagudili sa aton, may kahilwayan kita sa paghambal sa Dios; kag ang bisan ano nga ginapangayo naton mabaton naton sa iya, bangod ginatuman naton ang iya mga sugo kag ginahimo ang mga butang nga kalahamut-an sa iya mga mata.”—1 Juan 3:21, 22.

Ang pagpangamuyo kay Jehova sing hilway nagakahulugan nga masugid naton sa iya ang tanan nga butang. Bisan ano man ang aton mga kahadlok, bisan ano man ang aton mga kabalaka, paghimud-os, ukon kahangawa, masugid naton ini kay Jehova, kag makasalig kita nga pamatian niya pirme ang aton hanuot nga mga pangamuyo. Bisan pa nga nakasala kita sing malubha, indi ini makaupang sa aton sa pagpangamuyo kon hanuot kita nga naghinulsol.

Ang di-bagay nga dulot nga kahilwayan sa paghambal bilidhon gid. Paagi sa sini, mahimaya naton ang Dios sa aton hilikuton nga pagbantala kag pagtudlo kag labi pa nga magsuod sa iya sa pangamuyo. Indi naton ‘pag-isikway ang aton kahilwayan sa paghambal, nga may daku nga padya’—ang padya nga kabuhi nga walay katapusan.—Hebreo 10:35.

[Retrato sa pahina 13]

Si apostol Pablo nagpamulong sing masidla

[Mga Retrato sa pahina 15]

Ang epektibo nga pagtudlo nagakinahanglan sing kahilwayan sa paghambal

[Retrato sa pahina 16]

Kinahanglan ang kahilwayan sa paghambal sa pangamuyo