Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Paghangop sa Biblia—Ano ang Makabulig sa Imo?

Paghangop sa Biblia—Ano ang Makabulig sa Imo?

 Paghangop sa Biblia—Ano ang Makabulig sa Imo?

“GINTAGO mo sing maayo ini nga mga butang gikan sa mga maalam kag mga intelihente, kag ginpahayag ini sa gamay nga mga bata.” (Lucas 10:21) Ginapakita sini nga pinamulong ni Jesus sa iya langitnon nga Amay nga agod mahangpan ang Biblia, dapat nga may husto kita nga panimuot. Ang kaalam ni Jehova ginapahayag amo nga nag-aman sia sing isa ka libro nga ang mga tawo lamang nga mapainubuson kag handa magpatudlo ang tunay nga makahangop.

Ang kalabanan sa aton nabudlayan sa pagpakita sing pagkamapainubuson. Kita tanan may napanubli nga huyog nga magmatinaastaason. Magluwas pa sa sini, nagakabuhi kita sa “katapusan nga mga adlaw,” sa tunga sang mga tawo nga “mahigugmaon sa kaugalingon, . . . matig-a sing ulo, nagahabok sa pagpadayaw.” (2 Timoteo 3:1-4) Mga panimuot ini nga nagaupang sa aton nga mahangpan ang Pulong sang Dios. Makapasubo nga sa pila ka kasangkaron, kita tanan naimpluwensiahan sang aton palibot. Kon amo, paano naton matigayon ang kinahanglanon nga panimuot agod mahangpan ang Biblia?

Paghanda sang Tagipusuon kag Hunahuna

Si Esdras, nga pangulo anay sang katawhan sang Dios, ‘naghanda sang iya tagipusuon sa pag-usisa sang kasuguan ni Jehova.’ (Esdras 7:10) May pila bala ka paagi nga mahanda naton ang aton tagipusuon? Huo. Una, dapat may yara kita husto nga pagtamod sa Kasulatan. Si apostol Pablo nagsulat sa iya mga masigka-Cristiano: “Sang mabaton ninyo ang pulong sang Dios, nga nabatian ninyo sa amon, ginbaton ninyo ini, indi subong pulong sang mga tawo, kundi, kon ano gid ini sa pagkamatuod, subong pulong sang Dios.” (1 Tesalonica 2:13) Walay sapayan nga mga tawo ang gingamit sang Dios sa pagsulat sa Kasulatan, ang ila ginsulat naghalin kay Jehova. Ang pagkilala sa sining importante nga kamatuoran magabulig sa aton nga mangin labi pa ka handa nga batunon ang aton ginabasa.—2 Timoteo 3:16.

Ang isa pa ka paagi sa paghanda sang aton tagipusuon amo ang pangamuyo. Sanglit ang Biblia gin-inspirar sang balaan nga espiritu, mas madali naton mahangpan ang mensahe sini paagi sa bulig sang amo nga espiritu. Dapat naton pangayuon ina nga bulig paagi sa pangamuyo. Talupangda kon paano ini ginkabalak-an sang salmista nga nagsulat: “Pahangpa ako, agod matuman ko ang imo sugo kag agod matuman ko ini sing bug-os tagipusuon.” (Salmo 119:34) Dapat kita mangamuyo, indi lamang agod mahangpan naton kon ano ang nasulat kundi, agod batunon sang aton tagipusuon kon ano ang ginasiling sang Biblia. Agod mahangpan ang Biblia, dapat nga handa kita nga batunon kon ano ang matuod.

Samtang nagapamalandong ka agod matigayon ang husto nga panimuot, binagbinaga kon ano ang mabulig sa imo sang pagtuon sa Biblia. May yara kita madamong maayo gid nga mga rason kon ngaa dapat naton basahon ang Pulong sang Dios, apang  ang pinakaimportante sa tanan amo nga nagabulig ini sa aton nga mangin suod sa Dios. (Santiago 4:8) Samtang ginabasa naton ang reaksion ni Jehova sa nagkalainlain nga mga kahimtangan, ang pagpabalor niya sa mga nagahigugma sa iya, kag ang pagpakig-angot niya sa mga nagabiya sa iya, mahantop naton kon ano nga sahi sia sang persona. Ang aton panguna nga motibo sa pagbasa sang Biblia amo agod makilala sing maayo pa gid ang Dios kag sa sining paagi, ang aton kaangtanan sa iya magabakod.

Mga Upang sa Pagtigayon sing Husto nga Panimuot

Ano ang mahimo nga nagaupang sa aton agod mahangpan ang Pulong sang Dios? Ang isa ka upang amo ang indi husto nga pagpakita sing pagkamainunungon. Halimbawa, ayhan daku gid ang imo respeto kag pagdayaw sa ginapatihan kag ginasiling sang pila ka tawo. Apang, ano ang himuon mo kon ini nga mga indibiduwal wala gali nagapati ukon nagapabalor sa kamatuoran sang Pulong sang Dios? Sa amo sini nga mga kahimtangan, ang paghangop sa kon ano gid ang ginatudlo sang Biblia mahimo nga mangin isa ka hangkat. Gani, ang Biblia nagapalig-on sa aton nga usisaon sing maayo kon ano ang gintudlo sa aton.—1 Tesalonica 5:21.

Amo sini nga hangkat ang gin-atubang anay sang iloy ni Jesus, nga si Maria. Ginpadaku sia sa tradisyon sang mga Judiyo. Maukod niya nga gintuman ang Mosaikong Kasuguan kag pat-od gid nga nagkadto sia sa sinagoga. Sang ulihi, nakita niya nga ang paagi sang pagsimba nga gintudlo sa iya sang iya mga ginikanan indi na kalahamut-an sa Dios. Bangod sini, ginbaton ni Maria ang panudlo ni Jesus kag isa sia sa una nga mga katapo sang Cristianong kongregasyon. (Binuhatan 1:13, 14) Indi ini pagpakita sing di-pagtahod sa iya mga ginikanan ukon sa ila mga tradisyon; sa baylo, pagpakita ini sang iya gugma sa Dios. Agod makabenepisyo gikan sa Biblia, dapat naton unahon, kaangay ni Maria, ang pagkamainunungon sa Dios sangsa iban.

Makapasubo nga madamo nga tawo ang daw wala nagapabalor sa kamatuoran sang Biblia. Kontento na ang iban sa pagsunod sa relihioso nga mga tradisyon nga nasandig sa kabutigan. Ginapakita naman sang iban ang indi nila paghatag sing importansia sa kamatuoran paagi sa ila panghambal kag pagsinalayo. Gani, ang pagbaton sa kamatuoran sang Biblia nagakinahanglan sing pila ka sakripisyo: Mahimo nga maakig sa imo ang imo mga abyan, mga kaingod, mga katrabaho, kag bisan ang imo pamilya. (Juan 17:14) Apang, ang maalam nga tawo nagsulat: “Bakla ang kamatuoran kag indi ini pag-ibaligya.” (Hulubaton 23:23) Kon ginapabaloran mo ang kamatuoran, buligan ka ni Jehova nga mahangpan ang Biblia.

Ang isa pa ka upang sa paghangop sa mensahe sang Biblia amo ang indi kahanda sa pag-aplikar sang ginasiling sini. Si Jesus nagsiling sa iya mga disipulo: “Sa inyo ginhatag ang paghangop sa sagrado nga [mga likom] sang ginharian sang mga langit, apang sa ila wala ini ginhatag. Kay ang tagipusuon sining katawhan nangin di-mabinatunon, kag ang ila mga dulunggan indi luyag mamati.” (Mateo 13:11, 15, Ang Biblia, PBS) Kalabanan sang mga ginbantalaan ni Jesus wala namati kag indi handa magbag-o. Tuhay gid ang nagalakbay nga manugpatikang nga ginsambit ni Jesus sa isa ka ilustrasyon! Sang makita niya ang malahalon kaayo nga mutya, gilayon nga ginbaligya sang manugpatikang ang tanan niya nga pagkabutang kag ginbakal ini. Ang paghangop sa kamatuoran sang Biblia dapat nga mangin subong man ka malahalon sa aton.—Mateo 13:45, 46.

Ang Hangkat sang Pagtigayon sing Panimuot nga Handa Magpatudlo

Ang isa ka daku nga hangkat sa paghangop sa Biblia amo ang pagtigayon sing panimuot nga handa magpatudlo. Ang isa ka tawo mahimo nga nabudlayan sa pagbaton sing bag-ong mga ideya halin sa isa nga daw kubos lamang. Apang, ang mga apostoles ni Jesucristo “mga tawo nga wala sing tinun-an kag kinaandan lamang.” (Binuhatan 4:13) Sa pagpaathag kon ngaa, si Pablo nagsulat: “Nakita ninyo ang iya pagtawag sa inyo, mga utod, nga indi madamo nga maalam sa undanon nga paagi ang gintawag, indi madamo nga gamhanan, indi madamo nga may dungganon nga pagkabun-ag; kundi ginpili sang Dios ang mga buangbuang sang kalibutan, agod pakahuy-an ang maalam nga mga tawo.” (1 Corinto 1:26, 27) Kon nabudlayan ka sa pagpakita sing pagpaubos kon ginatudluan sang isa ka tawo nga kubos, dapat mo dumdumon nga ginagamit lamang sia sang Dios agod tudluan ka. Ano nga pribilehiyo ang daku pa sangsa tudluan ka ni Jehova, ang aton “Dakung Instruktor”?—Isaias 30:20; 54:13.

Ang kumandante militar sang Siria nga si Naaman  isa anay sang nabudlayan sa pagbaton sing instruksion gikan sa isa ka tawo nga kubos. Bangod luyag niya nga mag-ayo ang iya aro, nakigkita sia sa manalagna ni Jehova nga si Eliseo. Apang ang mga instruksion ni Jehova kon paano mag-ayo si Naaman ginpaalinton sa iya paagi sa isa ka suluguon. Ang mensahe kag ang paagi sang pagpaalinton sa sini indi mahapos para kay Naaman nga batunon sing mapainubuson, amo nga nangindi sia sang primero nga sundon ang ginsiling sang manalagna sang Dios. Sang ulihi, nagbag-o ang panimuot ni Naaman kag nag-ayo sia. (2 Hari 5:9-14) Amo man nga hangkat ang ginaatubang naton kon ginabasa naton ang Biblia. Mahimo matun-an naton nga agod mag-ayo kita sa espirituwal kag sa moral, dapat naton bag-uhon ang aton pagsinalayo. Magapaubos bala kita agod magpatudlo sa iban sang kon ano ang dapat naton himuon? Yadto lamang ang mga handa magpatudlo ang makatigayon sing paghangop sa Biblia.

Isa ka maayo nga panimuot ang ginpakita sang isa ka opisyal sang gobierno nga sakop sang reyna sang mga taga-Etiopia nga si Candace. Manugpauli sia sa Aprika sakay sa iya kangga sang nagdalagan si disipulo Felipe sa tupad kag ginsugilanon sia. Ginpamangkot sia ni Felipe kon nahangpan niya ang iya ginabasa. Ang opisyal mapainubuson nga nagsabat: “Paano ko ini mahibaluan, luwas kon may isa nga magtuytoy sa akon?” Sang mahangpan niya ang Pulong sang Dios, ginbawtismuhan sia. Pagkatapos sina, “nagpadayon sia nga masinadyahon sa iya dalanon.”—Binuhatan 8:27-39.

Sa kabilugan, ang mga Saksi ni Jehova ordinaryo lamang nga mga tawo. Kada semana, nagadumala sila sing pagtuon sa Biblia sa puluy-an sang kapin sa anom ka milyon ka tawo. Sanglit ang Biblia nagatudlo sang pinakamaayo nga pagsinalayo, nagapaathag sang lamang sigurado nga paglaum para sa katawhan, kag nagasugid sa aton kon paano makilala ang Dios, nakita sang minilyon nga ang pagtuon sa Biblia kag ang paghangop sa ginasiling sini makalilipay gid. Isa ini ka kalipay nga matigayon mo.

[Retrato sa pahina 7]

Nabudlayan si Naaman nga batunon ang mga instruksion gikan sa isa ka kubos nga alagad

[Retrato sa pahina 7]

Ang paghangop sa Biblia nagapahalipay sang aton tagipusuon