Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

‘Lakat Kamo kag Maghimo sing mga Disipulo, nga Nagabawtismo sa Ila’

‘Lakat Kamo kag Maghimo sing mga Disipulo, nga Nagabawtismo sa Ila’

 ‘Lakat Kamo kag Maghimo sing mga Disipulo, nga Nagabawtismo sa Ila’

“Busa lakat kamo kag maghimo sing mga disipulo sa mga tawo sang tanan nga pungsod, nga nagabawtismo sa ila . . . , nagapanudlo sa ila nga tumanon ang tanan nga butang nga ginsugo ko sa inyo.”—MATEO 28:19, 20.

1. Ano nga desisyon ang ginhimo sang pungsod sang Israel sa tiilan sang Bukid Sinai?

MGA 3,500 ka tuig na ang nagligad, isa ka pungsod ang nanaad sa Dios. Sang nagtipon sa tiilan sang Bukid Sinai, ang mga Israelinhon dayag nga nagpahayag: “Ang tanan nga pinamulong ni Jehova himuon namon.” Sugod sadto, ang Israel nangin isa ka katawhan nga nagdedikar sa Dios, ang iya “pinasahi nga pagkabutang.” (Exodo 19:5, 8; 24:3) Nalangkag sila nga batunon ang iya pangamlig kag magkabuhi sa sulod sang madamo nga kaliwatan sa duta nga “ginailigan sang gatas kag dugos.”—Levitico 20:24.

2. Anong kaangtanan sa Dios ang mahimo karon matigayon sang mga tawo?

2 Apang, ginbaton sang salmista nga si Asaf nga “wala gintuman [sang mga Israelinhon] ang katipan sang Dios, kag wala sila naglakat sa iya kasuguan.” (Salmo 78:10) Wala nila gintuman ang ginpanaad sang ila mga katigulangan kay Jehova. Sang ulihi, nawasi sang pungsod inang pinasahi nga kaangtanan sa Dios. (Manugwali 5:4; Mateo 23:37, 38) Busa, ang Dios “nagliso sang iya igtalupangod sa mga pungsod agod magkuha gikan sa ila sing katawhan para sa iya ngalan.” (Binuhatan 15:14) Kag sa sining katapusan nga mga adlaw, ginatipon niya ang “isa ka dakung kadam-an, nga wala sing tawo nga makaisip, gikan sa tanan nga mga pungsod kag mga tribo kag mga katawhan kag mga hambal,” nga malipayon nga nagakilala: “Ang kaluwasan utang namon sa amon Dios, nga nagalingkod sa trono, kag sa Kordero.”—Bugna 7:9, 10.

3. Ano nga mga tikang ang dapat himuon sang isa agod matigayon ang personal nga kaangtanan sa Dios?

3 Agod malakip sa mga tawo nga nakatigayon sinang hamili nga kaangtanan sa Dios, ang isa kinahanglan magdedikar kay Jehova kag  simbuluhan ini sing dayag paagi sa pagpabawtismo sa tubig. Pagtuman ini sa sugo ni Jesus sa iya mga disipulo: “Busa lakat kamo kag maghimo sing mga disipulo sa mga tawo sang tanan nga pungsod, nga nagabawtismo sa ila sa ngalan sang Amay kag sang Anak kag sang balaan nga espiritu, nga nagapanudlo sa ila nga tumanon ang tanan nga butang nga ginsugo ko sa inyo.” (Mateo 28:19, 20) Ang mga Israelinhon sadto nagpamati kay Moises samtang ginabasa niya “ang tulun-an sang katipan.” (Exodo 24:3, 7, 8) Bangod sini, nahangpan nila ang ila mga obligasyon kay Jehova. Sa karon man, ang sibu nga ihibalo tuhoy sa kabubut-on sang Dios nga masapwan sa iya Pulong, ang Biblia, kinahanglanon gid antes magdesisyon ang isa sa pagpabawtismo.

4. Ano dapat ang himuon sang isa agod mangin kalipikado sia nga bawtismuhan? (Ilakip ang kahon sa ibabaw.)

4 Maathag nga luyag ni Jesus nga antes bawtismuhan ang iya mga disipulo, magtigayon anay sila sing pagtuo nga may mabakod nga pundasyon. Wala lamang niya ginsugo ang iya mga sumulunod nga maglakat kag maghimo sing mga disipulo kundi nga tudluan man nila sila nga ‘tumanon ang tanan nga butang nga ginsugo niya.’ (Mateo 7:24, 25; Efeso 3:17-19) Busa, ang kalipikado para sa bawtismo masami nga nagtuon sing Biblia sa sulod sang mga binulan ukon sa isa ukon duha ka tuig pa gani, amo nga ang ila desisyon indi padasudaso ukon kulang sa ihibalo. Sa tion sang bawtismo, ang mga kandidato nagasabat sing huo sa duha ka importante nga pamangkot. Sanglit ginpadaku ni Jesus nga ‘ang aton Huo magakahulugan sing Huo, ang aton Indi, Indi,’ makabulig para sa aton tanan nga repasuhon sing maayo ang kahulugan sining duha ka pamangkot sa bawtismo.—Mateo 5:37.

Paghinulsol kag Dedikasyon

5. Anong duha ka importante nga tikang ang ginapadaku sang nahauna nga pamangkot para sa bawtismo?

5 Ang una nga pamangkot para sa bawtismo nagapamangkot sa kandidato kon bala ginhinulsulan na niya ang iya anay dalanon sang pagkabuhi kag nagdedikar na sang iya kabuhi kay Jehova sa paghimo sang iya kabubut-on. Ginapadaku sining pamangkot ang duha ka importante nga tikang nga kinahanglan himuon antes sang bawtismo, nga amo ang paghinulsol kag dedikasyon.

6, 7. (a) Ngaa kinahanglan ang paghinulsol para sa tanan nga mga kandidato sa bawtismo? (b) Ano nga mga pagbag-o ang kinahanglan himuon pagkatapos maghinulsol ang isa?

6 Ngaa kinahanglan anay maghinulsol ang isa antes sia magpabawtismo? Si apostol Pablo nagpaathag: “Naggawi anay kita tanan suno sa kailigbon sang aton unod.” (Efeso 2:3) Antes naton natigayon ang sibu nga ihibalo sang kabubut-on sang Dios, nagkabuhi anay kita nahisuno sa kalibutan, suno sa mga prinsipio kag mga talaksan sini. Ang aton dalanon sang pagkabuhi yara anay sa idalom sang kontrol sang dios sining sistema, si Satanas. (2 Corinto 4:4) Apang, sang nahibaluan naton ang kabubut-on sang Dios, namat-od kita nga magkabuhi “indi na para sa mga kailigbon sang mga tawo, kundi para sa kabubut-on sang Dios.”—1 Pedro 4:2.

7 Ining bag-ong dalanon nagadala sing madamo nga mga benepisyo. Labaw sa tanan, nagabukas ini sang dalan padulong sa isa ka hamili nga kaangtanan kay Jehova, nga ginpaanggid ni David sa isa ka pangagda sa pagsulod sa “tolda” sang Dios kag  “balaan nga bukid”—isa ka daku gid nga pribilehiyo. (Salmo 15:1) Gani, si Jehova indi mag-agda kay bisan sin-o lang kundi yadto lamang ang mga “nagalakat nga walay kasawayan kag nagahimo sing pagkamatarong kag nagapamulong sing kamatuoran sa [ila] tagipusuon.” (Salmo 15:2) Bangod nanuhaytuhay ang aton sirkunstansia antes naton natun-an ang kamatuoran, ang pagtuman sa ginasiling sa sini nga kasulatan mahimo magkahulugan nga dapat kita maghimo sing pila ka pagbag-o sa paggawi kag sa personalidad. (1 Corinto 6:9-11; Colosas 3:5-10) Ang rason naton sa paghimo sining mga pagbag-o amo ang paghinulsol—daku nga kasubo bangod sang aton anay dalanon sang pagkabuhi kag mabaskog nga determinasyon nga pahamut-an si Jehova. Nagadul-ong ini sa bug-os nga pagbag-o—pagbiya sa makagod, kalibutanon nga paagi sang pagkabuhi kag paglakat sa dalanon nga ginakahamut-an sang Dios.—Binuhatan 3:19.

8. Paano naton ginahimo ang aton dedikasyon, kag ano ang kaangtanan sini sa bawtismo?

8 Ang ikaduha nga bahin sang pamangkot para sa bawtismo nagapamangkot sa mga kandidato kon gindedikar na bala nila ang ila kaugalingon kay Jehova sa paghimo sang iya kabubut-on. Ang dedikasyon isa ka importante nga tikang nga dapat himuon antes sang bawtismo. Ginahimo ini paagi sa pangamuyo, nga sa sini ginapabutyag naton ang aton handum nga ihatag ang aton kabuhi kay Jehova paagi kay Cristo. (Roma 14:7, 8; 2 Corinto 5:15) Nian si Jehova mangin aton Agalon kag Tag-iya, kag kaangay ni Jesus nalipay kita sa paghimo sang kabubut-on sang Dios. (Salmo 40:8; Efeso 6:6) Ining solemne nga pangako kay Jehova makaisa lamang ginahimo. Sanglit ang aton dedikasyon ginahimo sing pribado, ang dayag nga pagpahayag sa publiko sa adlaw sang bawtismo magapahibalo sa tanan nga naghimo kita sining solemne nga dedikasyon sa aton langitnon nga Amay.—Roma 10:10.

9, 10. (a) Ano ang kahulugan sang paghimo sang kabubut-on sang Dios? (b) Paano ginkilala sang mga opisyales sang Nazi ang aton dedikasyon?

9 Ano ang kahulugan sang pagsunod sang halimbawa ni Jesus sa paghimo sang kabubut-on sang Dios? Ginsilingan ni Jesus ang iya mga disipulo: “Kon ang bisan sin-o luyag magsunod sa akon, ipanghiwala niya ang iya kaugalingon kag pas-anon ang iya usok sang pag-antos kag padayon nga magsunod sa akon.” (Mateo 16:24) Ginbalay niya diri ang tatlo ka butang nga dapat naton himuon. Una, “ipanghiwala” naton ang aton kaugalingon. Sa iban nga hambal, ginasikway naton ang aton makagod, di-himpit nga mga huyog kag ginabaton ang laygay kag panuytoy sang Dios. Ikaduha, ‘pas-anon naton ang aton usok sang pag-antos.’ Sang panahon ni Jesus, ang usok sang pag-antos isa ka simbulo sang kahuy-anan kag pag-antos. Subong mga Cristiano, ginabaton naton nga kon kaisa nagaantos kita tungod sa maayong balita. (2 Timoteo 1:8) Bisan pa ang kalibutan mahimo magyaguta ukon magpakahuya sa aton, kaangay ni Cristo “nagatamay [kita] sang kahuluy-an,” nagakalipay bangod nahibaluan naton nga ginapahamut-an naton ang Dios. (Hebreo 12:2) Sa katapusan, ginasunod naton si Jesus sing “padayon.”—Salmo 73:26; 119:44; 145:2.

10 Sing makapainteres, nahangpan bisan sang pila ka manughingabot nga ang mga Saksi ni Jehova nagdedikar sa Dios nga alagaron sia sing eksklusibo. Halimbawa, sa kampo konsentrasyon sang Buchenwald sa Nazi Alemanya, ang mga Saksi nga indi magtalikod sa ila pagtuo ginpapirma sa masunod nga naimprinta nga pinamulong: “Isa gihapon ako ka dedikado nga Estudyante sang Biblia kag indi ko paggub-on ang akon panumpa kay Jehova.” Pat-od nga amo gid sini ang panimuot sang tanan nga dedikado kag matutom nga mga alagad sang Dios!—Binuhatan 5:32.

 Ginkilala Subong Isa Sang mga Saksi ni Jehova

11. Ano nga pribilehiyo ang matigayon sang isa kon magpabawtismo sia?

11 Ang ikaduha nga pamangkot para sa bawtismo nagapamangkot sa kandidato, una sa tanan, kon nahangpan niya nga ang iya bawtismo nagapakilala sa iya subong isa sang mga Saksi ni Jehova. Pagkatapos sang iya bawtismo, mangin isa sia ka ordenado nga ministro nga nagadala sang ngalan ni Jehova. Isa ini ka daku nga pribilehiyo kag serioso nga salabton. Ginahatagan man sini ang bawtismado sing paglaum sang kaluwasan padulong sa kabuhi nga dayon, sa kondisyon nga magpabilin sia nga matutom kay Jehova.—Mateo 24:13.

12. Ano nga obligasyon ang nalakip sa kadungganan nga magdala sang ngalan ni Jehova?

12 Sa pagkamatuod, isa gid ka pinasahi nga kadungganan nga magdala sang ngalan sang labing gamhanan nga Dios nga si Jehova. Si manalagna Miqueas nagsiling: “Ang tanan nga katawhan, sa ila bahin, magalakat ang tagsa sa ngalan sang iya dios; apang kita, sa aton bahin, magalakat sa ngalan ni Jehova nga aton Dios tubtob sa tion nga walay latid, tubtob sa walay katubtuban.” (Miqueas 4:5) Apang, ining kadungganan may upod nga obligasyon. Dapat manikasog kita nga magkabuhi sa paagi nga magahatag sing kadungganan sa ngalan nga ginadala naton. Subong sang ginpahanumdom ni Pablo sa mga Cristiano sa Roma, kon wala ginaaplikar sang isa ang iya ginabantala, ang ngalan sang Dios “ginapasipalahan,” ukon mabutang sa kahuy-anan.—Roma 2:21-24.

13. Ngaa ang dedikado nga mga alagad ni Jehova may salabton nga magpanaksi tuhoy sa ila Dios?

13 Kon ang isa mangin Saksi ni Jehova, ginabaton man niya ang salabton nga manaksi tuhoy sa iya Dios. Gin-agda ni Jehova ang dedikado nga pungsod sang Israel nga mangin iya mga saksi agod nga magapamatuod sila sa iya dayon nga pagka-Dios. (Isaias 43:10-12, 21) Apang napaslawan ang pungsod sa pagtuman sining salabton, kag sang ulihi nadula nila sing bug-os ang kahamuot ni Jehova. Sa karon, ginapabugal sang matuod nga mga Cristiano ang pribilehiyo nga magpanaksi kay Jehova. Ginahimo naton ini bangod ginahigugma naton sia kag ginahandum naton nga mapakabalaan ang iya ngalan. Magahipos lamang bala kita samtang nahibaluan naton ang kamatuoran tuhoy sa aton langitnon nga Amay kag sa iya katuyuan? Nabatyagan naton ang ginabatyag ni Pablo sang nagsiling sia: “Ang kinahanglanon gintugyan sa akon. Tunay, kailo ako kon indi ko pag-iwali ang maayong balita!”—1 Corinto 9:16.

14, 15. (a) Ano ang papel sang organisasyon ni Jehova sa aton espirituwal nga pagtubo? (b) Ano nga mga aman ang matigayon agod mabuligan kita sa espirituwal?

14 Ang ikaduha nga pamangkot nagapahanumdom man sa kandidato sang iya salabton nga magkooperar sa organisasyon ni Jehova nga ginatuytuyan Niya paagi sa Iya balaan nga espiritu. Wala kita nagaisahanon sa pag-alagad sa Dios, kag kinahanglan naton ang bulig, suporta, kag pagpalig-on sang “bug-os nga katilingban sang mga kauturan.” (1 Pedro 2:17; 1 Corinto 12:12, 13) Ang organisasyon sang Dios may importante nga papel sa aton espirituwal nga pagtubo. Nagaaman ini sing bugana nga mga publikasyon sa Biblia nga nagabulig sa aton sa pagtubo sa sibu nga ihibalo, sa paghulag sing maalamon kon may mga problema kita nga maatubang, kag sa pagpalambo sing isa ka suod nga kaangtanan sa Dios. Kaangay sang isa ka iloy nga ginasiguro nga ang iya bata nakakaon sing maayo kag natatap, “ang matutom kag mainandamon nga ulipon” nagaaman sing bugana kag sibu sa tion nga espirituwal nga pagkaon agod mag-uswag kita sa espirituwal.—Mateo 24:45-47; 1 Tesalonica 2:7, 8.

15 Sa mga miting kada semana, ang katawhan ni Jehova nagabaton sing kinahanglanon nga paghanas kag pagpalig-on agod mangin matutom nga mga Saksi ni Jehova. (Hebreo 10:24, 25) Ginatudluan kita sang Teokratikong Eskwelahan Para sa Ministeryo sa paghambal sa publiko, kag ang Miting sa Serbisyo nagahanas sa aton sa pagpresentar  sang aton mensahe sing epektibo. Lunsay sa aton mga miting kag paagi sa aton personal nga pagtuon sang mga publikasyon sa Biblia, makita naton ang espiritu ni Jehova nga nagapanghikot kag nagatuytoy sa iya organisasyon. Paagi sa sining regular nga mga aman, ginapatalupangod sa aton sang Dios ang mga katalagman, ginahanas kita nga mangin epektibo nga mga ministro, kag ginabuligan kita nga magpabilin nga nagamata sa espirituwal.—Salmo 19:7, 8, 11; 1 Tesalonica 5:6, 11; 1 Timoteo 4:13.

Ang Motibo sa Pagpabawtismo

16. Ano ang nagapahulag sa aton sa pagdedikar sang aton kaugalingon kay Jehova?

16 Busa ang duha ka pamangkot sa bawtismo nagapahanumdom sa mga kandidato sa kahulugan sang bawtismo sa tubig kag sang mga salabton nga upod sini. Ano, nian, ang dapat nga magapahulag sa aton sa pagdesisyon nga magpabawtismo? Nangin bawtismado kita nga mga disipulo, indi bangod nga may isa nga nagpilit sa aton, kundi bangod ‘ginbuyok’ kita ni Jehova. (Juan 6:44) Sanglit “ang Dios gugma,” ginagamhan niya ang uniberso paagi sa gugma, indi paagi sa pilit. (1 Juan 4:8) Nabuyok kita kay Jehova bangod sang iya maayo nga mga kinaiya kag bangod sa paagi sang iya pagpakig-angot sa aton. Ginhatag ni Jehova ang iya bugtong nga Anak para sa aton kag gintanyagan kita sing labing maayo nga palaabuton. (Juan 3:16) Sa amo, napahulag kita sa paghatag sa iya—sa pagdedikar sa iya—sang aton kabuhi.—Hulubaton 3:9; 2 Corinto 5:14, 15.

17. Sa ano wala naton gindedikar ang aton kaugalingon?

17 Wala naton gindedikar ang aton kaugalingon sa isa ka kausa ukon sa isa ka hilikuton, kundi kay Jehova mismo. Ang hilikuton nga ginapahimo sang Dios sa iya katawhan magabag-o, apang ang ila dedikasyon sa iya magapabilin sa gihapon. Halimbawa, ang ginpahimo kay Abraham tuhay gid sa ginpahimo kay Jeremias. (Genesis 13:17, 18; Jeremias 1:6, 7) Apang, ginhimo nila ang espesipiko nga hilikuton nga ginpahimo sa ila sang Dios bangod ginhigugma nila si Jehova kag luyag nila himuon sing matutom ang iya kabubut-on. Sa sining tion sang katapusan, ang tanan nga sumulunod ni Cristo nagapanikasog sa pagtuman sang sugo ni Cristo nga ibantala ang maayong balita sang Ginharian kag maghimo sing mga disipulo. (Mateo 24:14; 28:19, 20) Ang paghimo sinang buluhaton sing bug-os tagipusuon isa ka maayo nga paagi nga mapakita naton nga ginahigugma naton ang aton langitnon nga Amay kag nga dedikado gid kita sa iya.—1 Juan 5:3.

18, 19. (a) Anong dayag nga pahayag ang ginahimo naton paagi sa aton pagpabawtismo? (b) Ano ang pagabinagbinagon sa masunod nga artikulo?

18 Walay duhaduha, ang bawtismo nagabukas sing dalan sa madamo nga mga pagpakamaayo, apang isa ini ka tikang nga indi naton dapat pakadiutayon. (Lucas 14:26-33) Ginapahayag sini ang determinasyon nga mas importante sangsa bisan ano pa nga salabton. (Lucas 9:62) Sang nagpabawtismo kita, sa pagkamatuod daw nagsiling kita sining dayag nga pahayag: “Ini nga Dios amo ang aton Dios tubtob sa tion nga di-pat-od, bisan sa walay katubtuban. Sia mismo ang magatuytoy sa aton tubtob mapatay kita.”—Salmo 48:14.

19 Usisaon sang masunod nga artikulo ang pila pa ka pamangkot nga mahimo mag-utwas may kaangtanan sa bawtismo sa tubig. May makatarunganon bala nga mga rason agod ang isa indi magpabawtismo? Importante bala ang edad? Paano ang tanan makaamot sa dignidad sang okasyon sang bawtismo?

Mapaathag Mo Bala?

• Ngaa kinahanglan nga maghinulsol anay ang kada Cristiano antes magpabawtismo?

• Ano ang nadalahig sa pagdedikar sa Dios?

• Ano nga mga salabton ang nadalahig sa kadungganan nga magdala sang ngalan ni Jehova?

• Ano dapat ang magpahulag sa aton sa pagdesisyon nga magpabawtismo?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Kahon/Retrato sa pahina 22]

Ang Duha ka Pamangkot sa Bawtismo

Pasad sa halad ni Jesucristo, naghinulsol ka na bala sa imo mga sala kag nagdedikar sang imo kaugalingon kay Jehova sa paghimo sang iya kabubut-on?

Nahangpan mo bala nga ang imo dedikasyon kag bawtismo nagapakilala sa imo subong isa sang mga Saksi ni Jehova nga nagapakig-upod sa ginatuytuyan-sang-espiritu sang Dios nga organisasyon?

[Retrato sa pahina 23]

Ang dedikasyon isa ka solemne nga pangako kay Jehova paagi sa pangamuyo

[Retrato sa pahina 25]

Ginapasundayag sang aton pagbantala nga hilikuton ang aton dedikasyon sa Dios