Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Pagtipon sang mga Butang sa Langit kag sang mga Butang sa Duta

Pagtipon sang mga Butang sa Langit kag sang mga Butang sa Duta

 Pagtipon sang mga Butang sa Langit kag sang mga Butang sa Duta

“Nahisanto ini sa iya kahamuot . . . agod tipunon liwat ang tanan nga butang kay Cristo, ang mga butang sa langit kag ang mga butang sa duta.”​—⁠EFESO 1:​9, 10.

1. Ano ang “kahamuot” ni Jehova para sa langit kag duta?

BUG-OS UNIBERSO NGA PAGHIDAIT! Amo ini ang matahom nga katuyuan ni Jehova, “ang Dios sang paghidait.” (Hebreo 13:20) Gin-inspirar niya si apostol Pablo sa pagsulat nga ang Iya “kahamuot” amo nga “tipunon liwat ang tanan nga butang kay Cristo, ang mga butang sa langit kag ang mga butang sa duta.” (Efeso 1:​9, 10) Ano gid ang ginapahangop sang berbo nga ginbadbad “tipunon liwat” sa sini nga bersikulo? Ang iskolar sang Biblia nga si J. B. Lightfoot nagsiling: “Ginapahangop sang ekspresyon ang bug-os nga paghiusa sang uniberso, nga wala sing naggua kag nabahinbahin nga mga butang, kundi ang tanan nga mga bahin masentro kag mahiusa kay Cristo. Ang sala kag kamatayon, kasubo kag kapaslawan kag pag-antos, madula na.”

“Ang mga Butang sa Langit”

2. Sin-o “ang mga butang sa langit” nga kinahanglan tipunon?

2 Sa malip-ot, ginpabutyag ni apostol Pedro ang dalayawon nga paglaum sang matuod nga mga Cristiano sang magsulat sia: “May yara bag-ong mga langit kag bag-ong duta nga ginahulat naton suno sa iya saad, kag sa sini magapuyo ang pagkamatarong.” (2 Pedro 3:13) Ang “bag-ong mga langit” nga ginasaad diri nagapatuhoy sa bag-ong nagagahom nga awtoridad, ang Mesianikong Ginharian. “Ang mga butang sa langit” nga ginsambit ni Pablo sa iya sulat sa mga taga-Efeso pagatipunon “kay Cristo.” Sila ang limitado nga kadamuon sang mga tawo nga ginpili agod maggahom upod kay Cristo sa mga langit. (1 Pedro 1:​3, 4) Ining 144,000 ka hinaplas nga mga Cristiano “ginbakal gikan sa duta,” “ginbakal gikan sa katawhan,” agod mangin kaupod nga mga manunubli ni Cristo sa iya langitnon nga Ginharian.​—⁠Bugna 5:​9, 10; 14:​3, 4; 2 Corinto 1:21; Efeso 1:11; 3:6.

3. Paano masiling nga ang mga hinaplas ‘naglingkod sa langitnon nga mga duog’ bisan yari pa sa duta?

3 Ang hinaplas nga mga Cristiano ginapanganak ukon ginabun-ag liwat, sang balaan nga espiritu agod mangin espirituwal nga mga anak ni Jehova. (Juan 1:​12, 13; 3:5-7) Bangod gin-adoptar subong “mga anak” ni Jehova, nangin mga utod sila ni Jesus. (Roma 8:15; Efeso 1:5) Bangod sini, bisan yari pa sa duta, ginasiling nga ‘ginbanhaw sila kag ginpalingkod nga magkaupod sa langitnon nga mga duog nga nahiusa kay Cristo Jesus.’ (Efeso 1:⁠3; 2:6) Ginatungdan nila ining nabayaw nga espirituwal nga posisyon kay sila “ginpat-inan sang ginsaad nga balaan nga espiritu, nga isa ka pauna nga tanda sang [ila] palanublion” nga gintigana sa ila sa langit. (Efeso 1:​13, 14; Colosas 1:5) Nian, ini amo “ang mga butang sa langit,” diin ang kabug-usan nga kadamuon nga gintalana ni Jehova kinahanglan tipunon.

Nagsugod ang Pagtipon

4. San-o kag paano nagsugod ang pagtipon sa “mga butang sa langit”?

4 Nahisanto sa “pagdumalahan” ni Jehova, ukon sa iya paagi sa pagdumala sang mga butang, ang pagtipon sa “mga butang sa langit” magasugod “sa bug-os nga latid sang gintalana nga mga tion.” (Efeso 1:10) Nag-abot inang gintalana nga tion sang Pentecostes 33 C.⁠E. Sina nga adlaw, ginbubo ang balaan nga espiritu sa mga apostoles kag sa isa ka grupo sang mga disipulo, mga lalaki kag  mga babayi. (Binuhatan 1:13-15; 2:1-4) Nagpamatuod ini nga ang bag-ong katipan nagsugod na sa pagpanghikot, nga nagtanda sang pagkabun-ag sang Cristianong kongregasyon kag sang bag-o nga pungsod sang espirituwal nga Israel, “ang Israel sang Dios.”​—⁠Galacia 6:16; Hebreo 9:15; 12:​23, 24.

5. Ngaa nagtuga si Jehova sing isa ka bag-o nga “pungsod” agod magbulos sa undanon nga Israel?

5 Wala makapatubas ang Kasuguan nga katipan nga ginhimo sa undanon nga Israel sing “isa ka ginharian sang mga saserdote kag isa ka balaan nga pungsod” nga magaalagad sing dayon sa langit. (Exodo 19:​5, 6) Ginsilingan ni Jesus ang Judiyong relihiosong mga lider: “Ang ginharian sang Dios kuhaon sa inyo kag ihatag sa isa ka pungsod nga nagapatubas sing mga bunga sini.” (Mateo 21:43) Inang pungsod, ang espirituwal nga Israel, ginahuman sang hinaplas nga mga Cristiano nga gindala sa bag-ong katipan. Sa sini, si apostol Pedro nagsulat: “Apang kamo ‘pinili nga kaliwatan, harianon nga pagkasaserdote, balaan nga pungsod, katawhan nga pinasahi nga ginapanag-iyahan, agod mapahayag ninyo sing lapnag ang pagkahalangdon’ sang isa nga nagtawag sa inyo gikan sa kadudulman pakadto sa iya makatilingala nga kapawa. Kay sang nagligad indi kamo katawhan, apang karon katawhan kamo sang Dios.” (1 Pedro 2:​9, 10) Gintapos na ni Jehova ang iya pagpakigkatipan sa iya katawhan nga undanon nga Israel. (Hebreo 8:7-13) Subong sang gintagna ni Jesus, ang pribilehiyo nga mangin bahin sang Mesianikong Ginharian ginkuha sa ila kag ginhatag sa 144,000 ka katapo sang espirituwal nga Israel.​—⁠Bugna 7:4-8.

Gindala sa Ginharian nga Katipan

6, 7. Anong pinasahi nga katipan ang ginhimo ni Jesus upod sa iya ginpanganak sa espiritu nga mga kauturan, kag ano ang kahulugan sini para sa ila?

6 Sang gab-i nga ginpatok ni Jesus ang Memoryal sang iya kamatayon, ginsilingan niya ang iya matutom nga mga apostoles: “Kamo ang nagpabilin nga kaupod ko sa mga pagtilaw sa akon; kag nagapakigkatipan ako sa inyo para sa isa ka ginharian, subong nga ang akon Amay nagpakigkatipan sa akon, agod magkaon kamo kag mag-inom sa akon lamesa sa akon ginharian, kag maglingkod sa mga trono agod maghukom sa napulog duha ka tribo sang Israel.” (Lucas 22:28-30) Ginpatuhuyan diri ni Jesus ang isa ka pinasahi nga katipan nga ginhimo niya upod sa iya 144,000 ka ginpanganak sa espiritu nga mga kauturan, nga magapabilin nga “matutom bisan tubtob sa kamatayon” kag magapamatuod sang ila kaugalingon nga mga ‘mandadaug.’​—⁠Bugna 2:10; 3:21.

7 Ang mga bahin sining limitado nga grupo nagbiya sang tanan nga paglaum nga magkabuhi sing dayon sa duta subong mga tawo nga may unod kag dugo. Magagahom sila upod kay Cristo sa langit, nga nagalingkod sa mga trono agod hukman ang katawhan. (Bugna 20:​4, 6) Binagbinagon naton karon ang iban pa nga mga kasulatan nga naaplikar lamang sa sining mga hinaplas kag nagapakita kon ngaa ang “iban nga mga karnero” wala nagaambit sa mga emblema sang Memoryal.​—⁠Juan 10:16.

8. Ano ang ginapakita sang hinaplas paagi sa pag-ambit sa tinapay? (Tan-awa ang kahon sa pahina 23.)

8 Kaanggid ni Cristo ang mga hinaplas magaantos man kag handa nga mapatay kaangay niya. Subong katapo sinang grupo, si Pablo nagsiling nga handa sia maghimo sing bisan ano nga sakripisyo agod nga “madaug si Cristo . . . agod makilala sia kag ang gahom sang iya pagkabanhaw kag ang pag-ambit sa iya mga pag-antos.” Huo, handa si Pablo mapatay “sa kamatayon kaangay niya.” (Filipos 3:8-10) Madamo sang hinaplas nga mga Cristiano ang nagbatas sa ila undanon nga mga lawas “sang kamatayon ni Jesus.”​—⁠2 Corinto 4:10.

9. Ano nga lawas ang ginarepresentar sang tinapay sa Memoryal?

9 Sang ginpatok ni Jesus ang Panihapon sang Ginuo, sia nagsiling: “Ini nagakahulugan sang akon lawas.” (Marcos 14:22) Ginpatuhuyan niya ang iya literal nga lawas, nga sa indi madugay bakulon kag magadugo bangod sa samad. Ang tinapay nga walay tapay nagakaigo nga simbulo sina nga lawas. Ngaa? Bangod sa Biblia, ang tapay mahimo magpatuhoy sa sala ukon kalautan. (Mateo 16:​4, 11, 12; 1 Corinto 5:6-8) Si Jesus himpit, kag ang iya tawhanon nga lawas wala sing sala. Ihalad niya ining himpit nga lawas subong isa ka panumbas nga halad. (Hebreo 7:26; 1 Juan 2:2) Ang iya pagahimuon magahatag sing benepisyo  sa tanan matutom nga mga Cristiano, nagalaum man sila sing kabuhi sa langit ukon kabuhi nga walay katapusan sa isa ka paraiso nga duta.​—⁠Juan 6:51.

10. Sa anong paagi ang mga nagapakig-ambit sa alak sa Memoryal ‘nagapakig-ambit sa dugo ni Cristo’?

10 Tuhoy sa alak nga ginapakig-ambitan sang hinaplas nga mga Cristiano sa tion sang Memoryal, si Pablo nagsulat: “Ang kopa sang pagpakamaayo nga ginapakamaayo naton, indi bala ini isa ka pagpakig-ambit sa dugo ni Cristo?” (1 Corinto 10:16) Sa anong paagi ang mga nagapakig-ambit sa alak ‘nagapakig-ambit sa dugo ni Cristo’? Sa pagkamatuod, wala sila nagaambit sa pag-aman sing halad nga gawad, kay sila man dapat tubuson. Paagi sa ila pagtuo sa nagatubos nga gahom sang dugo ni Cristo, ginapatawad ang ila mga sala kag ginapahayag sila nga matarong para sa kabuhi sa langit. (Roma 5:​8, 9; Tito 3:4-7) Paagi sa ginpatulo nga dugo ni Cristo ang 144,000 ka masigkamanunubli ni Cristo ‘ginapakabalaan,’ ginapain, natinluan sa sala agod mangin “mga balaan.” (Hebreo 10:29; Daniel 7:​18, 27; Efeso 2:19) Huo, paagi sa iya ginpaagay nga dugo si Cristo ‘nagbakal sing mga tawo para sa Dios gikan sa tagsa ka tribo kag hambal kag katawhan kag pungsod, kag ginhimo sila nga isa ka ginharian kag mga saserdote sa aton Dios, kag magagahom sila subong mga hari sa ibabaw sang duta.’​—⁠Bugna 5:​9, 10.

11. Ano ang ginapakita sang hinaplas paagi sa pag-inom sing alak sa Memoryal?

11 Sang ginsugdan ni Jesus ang Memoryal sang iya kamatayon, gintunghol niya ang kopa sang alak sa iya matutom nga mga apostoles kag nagsiling: “Inom kamo sa sini, kamo tanan; kay ini nagakahulugan sang akon ‘dugo sang katipan,’ nga ibubo para sa madamo sa kapatawaran sang mga sala.” (Mateo 26:​27, 28) Subong nga ang dugo sang mga baka kag mga kanding nagpalig-on sang Kasuguan nga katipan sa ulot sang Dios kag sang pungsod sang Israel, ang dugo ni Jesus nagpalig-on sang bag-ong katipan nga ginhimo ni Jehova upod sa espirituwal nga Israel, sugod sang Pentecostes 33 C.⁠E. (Exodo 24:5-8; Lucas 22:20; Hebreo 9:​14, 15) Paagi sa pag-inom sing alak nga nagasimbulo sa “dugo sang katipan,” ginapakita sang mga hinaplas nga gindala sila sa bag-ong katipan kag nagabaton sang mga benepisyo sini.

12. Paano ang mga hinaplas ginabawtismuhan sa kamatayon ni Cristo?

12 Ginapahanumdom man ang mga hinaplas  sang iban pa nga butang. Ginsilingan ni Jesus ang iya matutom nga mga disipulo: “Ang kopa nga akon ginaimnan imnan ninyo, kag sa bawtismo nga ginabawtismo sa akon bawtismuhan kamo.” (Marcos 10:​38, 39) May ginsambit sang ulihi si apostol Pablo tuhoy sa mga Cristiano nga ‘ginbawtismuhan sa kamatayon [ni Cristo].’ (Roma 6:3) Ang mga hinaplas nagakabuhi nga may pagsakripisyo. Ang ila kamatayon mahalaron bangod ginasikway nila ang paglaum nga mabuhi sing walay katapusan sa duta. Ang bawtismo sining hinaplas nga mga Cristiano sa kamatayon ni Cristo matapos kon sa tapos sila mapatay nga matutom, banhawon sila subong espiritu nga mga tinuga agod “maggahom nga magkaupod subong hari” upod kay Cristo sa langit.​—⁠2 Timoteo 2:10-12; Roma 6:⁠5; 1 Corinto 15:42-44, 50.

Pagpakig-ambit sa mga Emblema

13. Ngaa ang mga may dutan-on nga paglaum wala nagapakig-ambit sa mga emblema sa Memoryal, apang ngaa nagatambong sila sa Memoryal?

13 Sanglit ang pagpakig-ambit sa tinapay kag alak nga ginapasa sa tion sang Memoryal nagadalahig sini tanan, maathag nga indi nagakaigo nga magpakig-ambit ang mga may dutan-on nga paglaum. Nahantop sang mga may dutan-on nga paglaum nga sila indi hinaplas nga katapo sang lawas ni Cristo, ni sila bahin sang bag-ong katipan nga ginhimo ni Jehova sa mga magagahom upod kay Jesucristo. Sanglit “ang kopa” nagarepresentar sa bag-ong katipan, ang mga yara lamang sa bag-ong katipan ang nagapakig-ambit sa mga emblema. Ang mga nagalaum sa kabuhi nga walay katapusan sa tawhanon nga pagkahimpit sa duta sa idalom sang Ginharian wala ginabawtismuhan sa kamatayon ni Jesus ni ginatawag agod maggahom kaupod niya sa langit. Kon magpakig-ambit sila sa mga emblema, magakahulugan ini sing iban nga butang nga indi matuod sa ila bahin. Busa, wala sila nagapakig-ambit, apang nagatambong sila sa Memoryal subong matinahuron nga mga manugpanilag. Mapinasalamaton sila sa tanan nga ginhimo ni Jehova para sa ila paagi sa iya Anak, lakip na ang pagpatawad pasad sa ginpatulo nga dugo ni Cristo.

14. Paano ang mga hinaplas ginapalig-on sa espirituwal paagi sa pagpakig-ambit sa tinapay kag alak?

14 Ang katapusan nga pagpat-in sa pila na lang ka Cristiano nga gintawag agod maggahom upod kay Cristo sa langit malapit na makompleto. Tubtob indi pa matapos ang ila pagsakripisyo sa duta, ang mga hinaplas ginapalig-on sa espirituwal paagi sa pagpakig-ambit sa mga emblema sa Memoryal. Nahiusa sila upod sa iban nga hinaplas nga mga Saksi subong mga katapo sang lawas ni Cristo. Ang ila pagpakig-ambit sa emblema nga tinapay kag alak nagapahanumdom sa ila sang ila responsibilidad nga magpabilin nga matutom tubtob sa kamatayon.​—⁠2 Pedro 1:​10, 11.

Pagtipon sang “mga Butang sa Duta”

15. Sin-o ang ginatipon sa bahin sang hinaplas nga mga Cristiano?

15 Sugod sang tungatunga sang katuigan 1930, ang nagadugang nga kadamuon sang “iban nga mga karnero,” nga indi bahin sang “diutay nga panong” kag may paglaum sa kabuhi nga walay katapusan sa duta, nagbuylog sa pagsakdag sa mga hinaplas. (Juan 10:16; Lucas 12:32; Zacarias 8:23) Nangin mainunungon sila nga kaupod sang mga kauturan ni Cristo, nga nagahatag sing mapuslanon nga bulig sa pagbantala “sining maayong balita sang ginharian” bilang panaksi sa tanan nga kapungsuran. (Mateo 24:14; 25:40) Sa paghimo sini, may kahigayunan sila nga hukman ni Cristo nga may kahamuot subong iya mga “karnero,” ginabutang sila sa iya “tuo nga kamot” sang kahamuot kon maghukom na sia sa mga pungsod. (Mateo 25:33-36, 46) Paagi sa pagtuo sa dugo ni Cristo, sila ang magahuman sang “dakung kadam-an,” nga makalampuwas sa “dakung kapipit-an.”​—⁠Bugna 7:9-14.

16. Sin-o ang nalakip sa “mga butang sa duta” kag paano sila tanan makatigayon sing kahigayunan nga mangin “mga anak sang Dios”?

16 Kon mapat-inan na tanan ang 144,000, nian ang “hangin” sang kalaglagan buy-an batok sa malaut nga sistema sang mga butang ni Satanas sa duta. (Bugna 7:1-4) Sa tion sang Isa ka Libo ka Tuig nga Paggahom ni Cristo kag sang iya kaupod nga mga hari-saserdote, buylugan ang dakung kadam-an sang di-maisip nga kadamuon sang pagabanhawon. (Bugna 20:​12, 13) Ini sila may kahigayunan nga mangin permanente nga dutan-on nga mga sakop sang Mesianikong Hari, si Cristo Jesus. Sa hingapusan sang Milenyo nga Paggahom, ining tanan nga “mga butang sa duta” mapaidalom sa katapusan nga pagtilaw. Ang mga matutom pagaadoptaron subong dutan-on nga “mga anak sang Dios.”​—⁠Efeso 1:10; Roma 8:21; Bugna 20:​7, 8.

17. Paano matuman ang katuyuan ni Jehova?

17 Busa, paagi sa iya dayon kag maalamon gid nga “pagdumalahan,” ukon paagi sa pagdumala sang mga butang, matuman na ni Jehova ang iya katuyuan nga “tipunon liwat ang tanan nga butang kay Cristo, ang mga butang sa langit kag ang mga butang sa duta.” Ang tanan nga intelihente nga mga tinuga sa langit kag sa duta matipon na sing tingob nga may bug-os uniberso nga paghidait, kag malipayon nga nagapasakop sa matarong nga pagkasoberano sang Dakung Manugtuyo, nga si Jehova.

18. Paano makabenepisyo ang mga hinaplas kag ang ila mga kaupod kon magtambong sila sa Memoryal?

18 Makapalig-on gid para sa pila na lang ka hinaplas kag sa minilyon nga iban nga karnero nga mga kaupod nila nga magtipon sa Abril 12, 2006! Saulugon nila ang Memoryal sang kamatayon ni Cristo, subong sang ginsugo ni Jesus: “Padayon ninyo nga himuon ini bilang pagdumdom sa akon.” (Lucas 22:19) Dapat dumdumon sang tanan nga magatambong ang ginhimo ni Jehova para sa ila paagi sa iya pinalangga nga Anak, si Cristo Jesus.

Bilang Pagrepaso

• Ano ang katuyuan ni Jehova para sa mga butang sa langit kag sa mga butang sa duta?

• Sin-o ang “mga butang sa langit,” kag paano sila ginatipon?

• Sin-o ang “mga butang sa duta,” kag ano nga paglaum ang nadalahig?

 [Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Retrato sa pahina 23]

“Ang Lawas ni Cristo”

Sa 1 Corinto 10:​16, 17, ginsambit ni Pablo ang “lawas” sa isa ka pinasahi nga kahulugan sang ginbinagbinag niya ang buot silingon sang tinapay para sa ginhaplasan sing espiritu nga mga kauturan ni Cristo. Sia nagsiling: “Ang tinapay nga aton gintipiktipik, indi bala ini isa ka pagpakig-ambit sa lawas ni Cristo? Bangod nga may isa lamang ka tinapay, kita, bisan pa madamo, isa ka lawas, kay kita tanan nagapakig-ambit sa isa lang ka tinapay.” Kon ang hinaplas nga mga Cristiano nagapakig-ambit sa tinapay sa Memoryal, ginapahayag nila ang ila pagpakighiusa sa sulod sang kongregasyon sang mga hinaplas, subong sang isa ka lawas nga si Cristo ang Ulo.​—⁠Mateo 23:10; 1 Corinto 12:​12, 13, 18.

[Mga retrato sa pahina 23]

Ngaa ang mga hinaplas lamang ang nagapakig-ambit sa tinapay kag alak?

[Retrato sa pahina 25]

Paagi sa pagdumalahan ni Jehova, mahiusa ang tanan nga mga tinuga sa langit kag sa duta