Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

“Nakita Namon ang Mesias”

“Nakita Namon ang Mesias”

 “Nakita Namon ang Mesias”

“NAKITA namon ang Mesias.” “Nakita namon ang isa nga tuhoy sa iya si Moises nagsulat, sa Kasuguan, kag ang mga Manalagna.” Duha ka debotado nga Judiyo sang nahauna nga siglo ang nagbungat sining makapakibot nga balita. Sa katapusan, nag-abot na ang ginalauman nga Mesias. Kumbinsido gid sila!​—⁠Juan 1:35-45.

Kon binagbinagon mo ang maragtason kag relihioso nga mga natabo sadto, labi pa nga talalupangdon ang ila malig-on nga pagpati. Pila ka nagapangangkon nga mga Mesias ang nagpakilala nga may daku nga publisidad kag panaad, apang wala magdugay naalimunaw lamang bangod wala maluwas sini nga mga tawo ang mga Judiyo gikan sa gota sang mga Romano.​—⁠Binuhatan 5:34-37.

Apang, yadtong duha ka Judiyo​—⁠sanday Andres kag Felipe​—⁠wala gid mationg sa ila pagpati nga nakita nila ang matuod nga Mesias. Sa baylo, pagkadason nga mga tuig, nagbakod pa ang ila pagpati sang masaksihan nila nga ginhimo sini nga tawo ang gamhanan nga mga buhat nga gintagna nga pagahimuon sang Mesias.

Ngaa ining duha kag ang madamo pa nagtuo sa iya, kag kumbinsido nga indi lamang sia isa ka butig nga Mesias ukon impostor? Ano ang mga kredensial nga sia ang matuod nga Mesias?

Suno sa maragtason nga rekord, ginkilala nanday Andres kag Felipe si Jesus nga taga-Nazaret, ang isa ka panday anay, subong amo ang ginsaad kag madugay na ginahulat nga Mesias. (Juan  1:45) Ang isa ka maid-id nga istoryador sadto nga panahon nga si Lucas nagsiling nga ining pag-abot sang Mesias natabo “sang ikapulog-lima nga tuig sang paghari ni Tiberio Cesar.” (Lucas 3:1-3) Yadtong ika-15 nga tuig sang paghari ni Tiberio nagsugod sang Septiembre 28 C.⁠E. kag natapos sang Septiembre 29 C.⁠E. Nagsiling pa si Lucas nga ang mga Judiyo sini nga tion “nagapaabot” sa Mesias. (Lucas 3:15) Ngaa ginapaabot sia sa sadtong partikular nga tion? Mahibaluan naton.

Mga Kredensial Tuhoy sa Mesias

Bangod sang importante nga papel nga pagatungdan sang Mesias, mahangpan mo kon ngaa ang Manunuga, si Jehova, makatarunganon lamang nga magahatag sing maathag nga mga palatandaan agod buligan ang mga alerto kag matutom nga makilala ang ginsaad nga Mesias. Ngaa? Kay sa sina nga paagi, indi subong sang natabo sa madamo nga tawo, indi malimbungan sang mga impostor ang alerto nga mga indibiduwal.

Kon mag-atubang sa iban nga panguluhan, ginapaabot ang isa ka embahador nga maghatag sia sing kinahanglanon nga mga kredensial nga sia matuod ang embahador. Sa kaanggid nga paagi, abanse nga ginpasulat ni Jehova ang mga palatandaan sang Mesias. Amo kon ngaa, sang nag-abot “ang Pangulo nga Ahente,” daw subong bala nga nag-abot sia nga may mga kredensial, nga nagpamatuod kon sin-o gid sia.​—⁠Hebreo 12:2.

Ang mga kredensial dapat magsigo gid sa mga nasambit na sa madamo nga mga tagna sa Biblia nga ginsulat mga siglo sa wala pa. Detalyado gid nga gintagna sini kon sa anong paagi magaabot ang Mesias, kon ano ang iya ministeryo, ang iya mga pag-antos, kag kon sa anong paagi sia mapatay. Ayhan interesado ka sa paghibalo nga gintagna man sining masaligan nga mga tagna ang iya pagkabanhaw, ang pagbayaw sa iya sa tuuhan sang Dios, kag sa ulihi ang mga pagpakamaayo nga ihatag sang iya palaabuton nga paggahom sa Ginharian. Sa sining paagi, ang mga tagna sa Biblia naghatag sing isa ka tumalagsahon nga sulundan nga mapaanggid sa fingerprint, nga isa lang ka tawo ang nagapanag-iya.

Sa pagkamatuod, sang nag-abot si Jesus sang 29 C.⁠E., indi tanan nga tagna tuhoy sa Mesias natuman sadto. Halimbawa, wala pa sia sadto ginpatay kag ginbanhaw. Apang, sanday Andres, Felipe, kag madamo pa nagtuo na kay Jesus bangod sang iya gintudlo kag ginhimo. Nakita nila ang madamo nga pamatuod nga sia, sa pagkamatuod, ang Mesias. Kon nagakabuhi ka sadto kag natun-an mo nga may bukas nga panghunahuna ang ebidensia nga nakita mo mismo, walay duhaduha nga nakumbinsi ka man nga si Jesus ang Mesias.

Ebidensia nga May Nanuhaytuhay nga mga Bahin

Ano ang nakabulig sa imo nga naghinakop ka sina? Sa sulod sang mga siglo, naghatag ang mga manalagna sang Biblia sing espesipiko nga mga palatandaan nga dapat makita sa Mesias, agod sigurado nga makilala sia. Samtang ginahatag sang mga manalagna ining mga detalye sa pagligad sang mga siglo, amat-amat nga nagtuhaw ang isa ka laragway sang Mesias. Si Henry H. Halley nagsiling: “Pananglit ang pila ka tawo gikan sa nanuhaytuhay nga mga pungsod, nga wala pa gid magkit-anay, ukon makahambalanay, magsulod sa isa ka hulot, kag ang kada isa sa ila magbutang sing isa ka pikas sang tinigib nga marmol, nga kon pasiguon tanan, mangin isa ka kompleto nga istatwa​—⁠paano ini mapaathag sang isa ka tawo nga indi sia maghinakop nga may isa ka persona nga naghatag sang mga espesipikasyon, kag ginpadala sa tagsa ka tawo ang iya inugbutang nga pikas?” Nian namangkot sia: “Paano ining makatilingala nga mga bahin sang kabuhi kag hilikuton ni Jesus, nga gintingob sang nanuhaytuhay nga mga manunulat sang nanuhaytuhay nga mga siglo, mga dag-on antes mag-abot si Jesus, mapaathag kundi nga ang isa ka labaw sa tawo nga kaisipan amo ang nagtuytoy sang pagsulat?” Naghinakop si Halley nga amo yadto “Ang tumalagsahon nga milagro!”

Ini nga “milagro” nagsugod sa nahauna nga tulun-an sang Biblia. Dugang sa una nga tagna sa Biblia nga nagapakita sang papel sang Mesias, ginsulat sang manunulat sang Genesis nga ang  Mesias magakari paagi sa kaliwatan ni Abraham. (Genesis 3:15; 22:15-18) Ginpakita sang isa pa ka palatandaan nga ang Mesias magagikan sa tribo ni Juda. (Genesis 49:10) Ginsugiran sang Dios ang mga Israelinhon paagi kay Moises nga ang Mesias mangin daku pa nga humalambal kag manluluwas sangsa kay Moises.​—⁠Deuteronomio 18:18.

Sang panahon ni Hari David, ginsugid sang tagna nga ang Mesias mangin manunubli ni David sa trono kag ang Iya ginharian ‘tukuron gid sing malig-on tubtob sa walay latid nga tion.’ (2 Samuel 7:13-16) Ginsugid sang tulun-an sang Miqueas nga ang Mesias mabun-ag sa banwa ni David, ang Betlehem. (Miqueas 5:2) Gintagna ni Isaias nga mabun-ag Sia sa isa ka ulay. (Isaias 7:14) Gintagna ni manalagna Malaquias nga ang Iya pagkari ibantala sang isa nga kaangay kay Elias.​—⁠Malaquias 4:​5, 6.

Ang isa pa ka palatandaan nga detalye tuhoy sa Mesias makita sa tulun-an sang Daniel. Nagapatuhoy sa tuig mismo nga magaabot ang Mesias, ang tagna nagsiling: “Dapat mahibaluan mo kag mahantop nga kutob sa paggua sang sugo sa pagpasag-uli kag sa pagpatindog liwat sang Jerusalem tubtob sa pagkari sang Mesias nga Lider, mangin pito ka semana, subong man kan-uman kag duha ka semana. Magabalik sia kag patindugon liwat, nga may plasa kag kalog, apang sa magamo nga tion.”​—⁠Daniel 9:25.

Ginhatag ni Hari Artajerjes sang Persia ang “sugo” sa pagpasag-uli kag sa pagpatindog liwat sang Jerusalem sang ika-20 nga tuig sang iya paghari. Nagsugod sia sa paghari sang 474 B.⁠C.⁠E., gani 455 B.⁠C.⁠E. ang iya ika-20 nga tuig sang paghari. (Nehemias 2:1-8) Busa, sa ulot sang sugo sa pagpasag-uli kag sa pagpatindog liwat sang Jerusalem kag sang pag-abot sang Mesias, may hut-ong nga 69 (7 kag 62) ka matagnaon nga semana. Ang 69 ka literal nga semana katumbas lamang sa 483 ka adlaw, ukon wala pa sa duha ka tuig. Apang kon iaplikar ang ginasiling nga matagnaon nga talaksan nga “isa ka adlaw para sa isa ka tuig,” ginasugid sini nga ang Mesias maabot paglipas sang 483 ka tuig, sa 29 C.⁠E.​—⁠Ezequiel 4:6.⁠ *

Bisan pa may pila ka nagapangangkon nga Mesias nga nagtuhaw sa nanuhaytuhay nga mga tion, si Jesus nga taga-Nazaret lamang ang nagtuhaw sa kalibutan sang 29 C.⁠E. (Lucas 3:​1, 2) Sadto gid nga tuig, nagkadto si Jesus kay Juan Bautista kag nagpabawtismo sa tubig. Nian, ginhaplasan si Jesus sing balaan nga espiritu subong ang Mesias. Sang ulihi, ginpakilala ni Juan, ang gintagna nga tulad-Elias nga tig-una, si Jesus kay Andres kag sa isa pa ka disipulo, nga ginatawag sia nga “ang Kordero sang Dios nga nagakuha sang sala sang kalibutan.”​—⁠Juan 1:29; Lucas 1:13-17; 3:21-23.

Rekord Sang mga Kaliwatan Sang Mesias kag Kon Sin-o Sia

Ginaangot sang inspirado nga mga tagna ang Mesias sa isa ka partikular nga mga pamilya sang mga Judiyo. Gani makatarunganon lamang nga pahanabuon sang Manunuga nga nakahibalo sang tanan, ang pag-abot sang Mesias sa tion nga matigayon ang mga rekord sang mga kaliwatan agod mapamatud-an ang iya katigulangan.

Ang McClintock and Strong’s Cyclopedia nagasiling: “Indi maduhaduhaan nga ang rekord sang mga kaliwatan sang Judiyo nga mga tribo kag mga pamilya nadula sang malaglag ang Jerusalem [sang 70 C.⁠E.], kag indi antes sini.” May mabakod nga mga ebidensia nga ginsulat nanday Mateo kag Lucas ang ila mga Ebanghelyo antes sang 70 C.⁠E. Gani, mahimo gid nga gintan-aw nila ini nga mga rekord sang ginhimo nila ang  kasaysayan sang katigulangan ni Jesus. (Mateo 1:1-16; Lucas 3:23-38) Kag pat-od gid nga kon tuhoy sa subong sini ka importante gid nga topiko, mahimo gid nga madamo sang ila mga kontemporaryo ang interesado nga pat-uron nila mismo kon sin-o ang katigulangan ni Jesus.

Natabuan Lamang Bala nga Natuman kay Jesus?

Apang, posible ayhan nga natabuan lamang nga si Jesus ang nakatuman sang mga tagna tuhoy sa Mesias? Sa isa ka interbyu, nagsabat ang isa ka iskolar: “Indi gid. Diutay katama ina nga posibilidad amo nga wala na nila ina ginabinagbinag. May isa nga nagkulukalkular kag nagsiling nga ang tsansa sang posibilidad nga matuman ang bisan walo lang ka tagna, isa sa isa ka gatos ka milyon nga bilyon.” Sa pag-ilustrar sining malayo gid matabo nga posibilidad, sia nagsiling: “Kon ihanig mo ang subong sini kadamo nga pilak nga dolyar, matabunan sini ang estado sang Texas [nga 690,000 kilometros kuadrados ang kalaparon] kag may kadalumon nga dos pie. Kon markahan mo ang isa sa mga pilak nga dolyar kag palibuton sa bug-os nga estado ang isa ka tawo nga ginatapnan ang mata kag magpudyot sing isa ka pilak, ano ang posibilidad nga mapudyutan niya ang pilak nga dolyar nga ginmarkahan?” Nian, nagsiling sia nga “amo man sina ang posibilidad nga ang isa ka tawo sa maragtas makatuman sang bisan walo lang sa mga tagna tuhoy [sa Mesias].”

Apang, sa sulod sang tatlo ka tuig kag tunga nga ministeryo ni Jesus, indi lang walo kundi madamo nga tagna sa Biblia ang natuman niya. Bangod sining daku gid nga ebidensia, yadtong iskolar naghinakop: “Si Jesus​—⁠kag si Jesus lamang sa bug-os nga maragtas​—⁠ang nakahimo sina.”

Ang “Pag-abot” Sang Mesias

Maathag nga nag-abot ang Mesias sang 29 C.⁠E. kag amo ini si Jesus nga taga-Nazaret. Nag-abot sia sadto subong isa ka mapainubuson kag mainantuson nga Manunubos. Wala sia mag-abot subong isa ka nagapangdaug nga Hari agod balion ang mapiguson nga gota sang mga Romano, subong amo ang ginpaabot sang kalabanan nga mga Judiyo kag bisan gani sang iya mga sumulunod. (Isaias, kapitulo 53; Zacarias 9:⁠9; Binuhatan 1:6-8) Apang, gintagna nga magaabot sia sa palaabuton nga may gahom kag daku nga awtoridad.​—⁠Daniel 2:44; 7:​13, 14.

Ang maid-id nga pagtuon sa mga tagna sang Biblia nagkumbinsi sa mahunahunaon nga mga tawo sa bug-os nga kalibutan nga nag-abot ang Mesias sang nahauna nga siglo kag magabalik sia. Ginapamatud-an sang mga ebidensia nga ang gintagna nga pagbalik niya, ang umpisa sang iya “presensia,” natabo sang 1914.⁠ * (Mateo 24:3-14) Sadto nga tuig, si Jesus indi kitaon nga ginpalingkod sa trono sa langit subong Hari sa Ginharian sang Dios. Sa indi madugay, magahikot sia agod dulaon sa duta ang mga epekto sang pagrebelde sa Eden. Ang magasunod nga Isa ka Libo ka Tuig nga Paghari niya magapakamaayo sa mga nagapakita sing pagtuo sa iya subong ang ginsaad nga Binhi, ang Mesias, nga “nagakuha sang sala sang kalibutan.”​—⁠Juan 1:29; Bugna 21:​3, 4.

Malipay ang mga Saksi ni Jehova nga hambalan upod sa imo ina nga ebidensia kag ipakita gikan sa Biblia kon ano ang kahulugan para sa imo kag sa imo mga hinigugma sang paggahom sang Mesias.

[Mga nota]

^ par. 17 Para sa dugang pa nga mga detalye tuhoy sa Daniel 9:​25, tan-awa ang Insight on the Scriptures, Tomo 2, pahina 899-904, nga ginbalhag sang mga Saksi ni Jehova.

^ par. 27 Para sa dugang pa nga mga detalye, tan-awa ang kapitulo 10 kag 11 sang libro nga Ang Ihibalo nga Nagadul-ong sa Kabuhi nga Walay Katapusan, nga ginbalhag sang mga Saksi ni Jehova.

[Diagram/Mga retrato sa pahina 6, 7]

455 B.C.E., 29 C.E., 1914, Sa indi madugay

“ang sugo sa nag-abot naglingkod dulaon sang

pagpasag-uli .  ang Mesias ang Mesias Mesias ang

. . sang Jerusalem” sa trono kalautan kag

sa langit himuon nga

paraiso ang duta

483 ka tuig

(69 ka matagnaon nga semana)

​—Daniel 9:25