Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

“Panaksi sa Tanan nga Pungsod”

“Panaksi sa Tanan nga Pungsod”

 “Panaksi sa Tanan nga Pungsod”

“Mangin mga saksi ko kamo . . . tubtob sa ukbong sang duta.”​—⁠BINUHATAN 1:8.

1. San-o kag diin una nabatian sang mga disipulo ang tagna sa Mateo 24:14?

ANG mga pulong ni Jesus sa Mateo 24:14 pamilyar katama amo nga madamo sa aton ang nakasaulo sini. Kag talalupangdon gid ini nga tagna! Handurawa lamang kon ano ang ginhunahuna sang mga disipulo sang una nila ini mabatian! Tuig 33 C.⁠E. sadto. Nangin kaupod sang mga disipulo si Jesus sa sulod sang mga tatlo ka tuig, kag karon nag-upod sila sa iya sa Jerusalem. Nakita nila ang iya mga milagro kag nabatian ang iya mga panudlo. Bisan pa nalipay sila sa bilidhon nga mga kamatuoran nga gintudlo sa ila ni Jesus, nakahibalo sila nga indi tanan nalipay. Si Jesus may gamhanan kag maimpluwensia nga mga kaaway.

2. Ano nga mga katalagman kag mga hangkat ang pagaatubangon sang mga disipulo?

2 Sa Bukid sang mga Olibo, ang apat ka disipulo naglingkod upod kay Jesus kag namati sila sing maayo samtang nagahambal sia tuhoy sa nagapakari nga mga katalagman kag mga hangkat nga ila pagaatubangon. Antes sini, ginsugiran na sila ni Jesus nga pagapatyon sia. (Mateo 16:21) Karon gin-athag niya nga magaeksperiensia man sila sing masingki nga pagpamatok. “Itugyan kamo sang mga tawo sa kapipit-an kag patyon kamo,” siling niya. “Kag dumtan kamo sang tanan nga pungsod tungod sa akon ngalan.” Indi lamang amo sina. Madamo ang patalangon sang butig nga mga manalagna. Ang iban masandad kag magaluibay kag magadinumtanay. Tugutan pa gani sang pila, sa pagkamatuod “sang kalabanan,” nga magbugnaw ang ila gugma sa Dios kag sa iya Pulong.​—⁠Mateo 24:9-12.

3. Ngaa makahalawhaw gid ang pinamulong ni Jesus nga masapwan sa Mateo 24:14?

3 Pagkatapos itagna ining makapaluya sing buot nga mga kahimtangan, nagsambit si Jesus sing isa ka butang nga ayhan nagpatingala gid sa iya mga disipulo. Sia nagsiling: “Ining maayong balita sang ginharian ibantala sa bug-os napuy-an nga duta subong panaksi sa tanan nga pungsod; kag nian magaabot ang katapusan.” (Mateo 24:14) Sa pagkamatuod, ang hilikuton nga ginsugdan ni Jesus sa Israel​—⁠ang ‘pagpanaksi sa kamatuoran’​—⁠pagahimuon sa bug-os nga kalibutan. (Juan 18:37) Daw ano gid ka makahalawhaw ina nga tagna! Ang pagpalapnag sining hilikuton sa “tanan nga pungsod” mabudlay; ano pa ayhan kon pagahimuon ini samtang nagaatubang sang ‘dumot sang tanan nga pungsod.’ Ang kadalag-an sining daku katama nga hilikuton indi lamang magapadaku sa pagkasoberano kag gahom ni Jehova kundi sa iya man gugma, kaawa, kag pagkamapailubon. Dugang pa, magahatag ini sing kahigayunan sa iya mga alagad nga ipakita ang ila pagtuo kag debosyon.

4. Sin-o ang ginsugo nga magbantala, kag ano nga lugpay ang ginhatag ni Jesus?

4 Ginpaathag gid sing maayo ni Jesus sa iya mga disipulo nga may importante sila katama nga hilikuton nga dapat himuon. Antes sia nagkayab sa langit, nagpakita si Jesus sa ila kag nagsiling: “Magabaton kamo sing gahom kon ang balaan nga espiritu mag-abot sa inyo, kag mangin mga saksi ko kamo sa Jerusalem kag sa bug-os nga Judea kag Samaria kag tubtob sa ukbong sang duta.” (Binuhatan 1:8) Sa pagkamatuod, sa dili madugay madamo pa ang magabuylog sa ila. Apang, diutay lamang ang mga disipulo. Pat-od nga nalugpayan gid sila sang nahibaluan nila nga hatagan sila sing kusog sang gamhanan nga balaan nga espiritu sang Dios sa pagtuman sining asaynment gikan sa Dios!

5. Ano ang wala nahibaluan sang mga disipulo tuhoy sa pagpanaksi nga hilikuton?

5 Nakahibalo ang mga disipulo nga dapat nila ibantala ang maayong balita kag “maghimo sing  mga disipulo sa mga tawo sang tanan nga pungsod.” (Mateo 28:​19, 20) Apang wala sila nakahibalo kon daw ano kaid-id himuon ang pagpanaksi, kag wala sila nakahibalo kon san-o magaabot ang katapusan. Amo man kita. Si Jehova lamang ang nakahibalo sini. (Mateo 24:36) Kon nakita ni Jehova nga ang panaksi nahimo na sa iya kaayawan, pagalaglagon niya ining malaut nga sistema sang mga butang. Sa sina lamang nga tion nga mahantop sang mga Cristiano nga natapos na ang pagbantala nga hilikuton sa kasangkaron nga gintuyo ni Jehova. Pat-od nga wala gid mahantop sang una nga mga disipulo nga amo sini gali kasangkad nga panaksi ang himuon sa sining katapusan nga tion.

Ang Pagpanaksi sang Unang Siglo

6. Ano ang natabo sang Pentecostes 33 C.⁠E. kag wala magdugay pagkatapos sadto?

6 Sang unang siglo, talalupangdon ang nangin resulta sang pagbantala sang Ginharian kag paghimo sing disipulo nga hilikuton. Sang adlaw sang Pentecostes 33 C.⁠E., mga 120 ka disipulo ang yara sa isa ka naibabaw nga hulot sa Jerusalem. Ginbubo sa ila ang balaan nga espiritu sang Dios, naghatag sing makapahulag nga pamulongpulong si apostol Pedro nga nagapaathag sang kahulugan sining milagro, kag mga 3,000 ang nangin tumuluo kag nabawtismuhan. Panugod pa lamang yadto. Walay sapayan sang determinasyon sang relihioso nga mga lider nga pauntaton ang pagbantala sang maayong balita, ‘padayon nga gindugang ni Jehova sa mga disipulo adlaw-adlaw ang mga nagakalaluwas.’ Wala magdugay, “ang kadamuon sang mga lalaki nangin mga lima ka libo.” Pagkatapos sina, “ang mga tumuluo sa Ginuo padayon nga nagdugang, mga kadam-an sang mga lalaki kag mga babayi.”​—⁠Binuhatan 2:1-4, 8, 14, 41, 47; 4:⁠4; 5:14.

7. Ngaa ang pagkumbertir kay Cornelio isa ka importante nga hitabo?

7 May isa pa ka importante nga hitabo ang natabo sang tuig 36 C.⁠E.​—⁠ang pagkumbertir kag bawtismo ni Cornelio, isa ka Gentil. Paagi sa pagtuytoy kay apostol Pedro sa sining mahinadlukon sa Dios nga tawo, ginpakita ni Jehova nga ang sugo ni Jesus nga “maghimo sing mga disipulo sa mga tawo sang tanan nga pungsod” indi lamang limitado sa mga Judiyo nga nagapuyo sa nagkalainlain nga pungsod. (Binuhatan 10:​44, 45) Ano ang reaksion sang mga nagapanguna sadto? Sang nahantop sang mga apostoles kag sang tigulang nga mga lalaki nga ang maayong balita ibantala man sa mga pungsod​—⁠sa mga di-Judiyo​—⁠ginhimaya nila ang Dios. (Binuhatan 11:​1, 18) Walay sapayan, ang pagbantala nga hilikuton padayon gihapon nga nagapamunga sa tunga sang mga Judiyo. Pagligad sang mga pila ka tuig, ayhan sang mga 58 C.⁠E., “linibo ka [Judiyo] nga tumuluo” ang gindugang sa Gentil nga mga tumuluo.​—⁠Binuhatan 21:20.

8. Paano nagaapektar ang maayong balita sa mga indibiduwal?

8 Bisan pa nga dalayawon ang mga report tuhoy sa kadamuon sang mga tawo nga gindugang sa unang siglo nga mga Cristiano, indi gid naton dapat pagkalimtan nga ining kadamuon nagarepresentar sa aktual nga mga tawo. Ang mensahe sang Biblia nga nabatian nila gamhanan. (Hebreo 4:12) Ginbag-o sini sing daku ang kabuhi sang mga nagabaton sini. Gintinluan sang mga indibiduwal ang ila kabuhi, nagsuksok sila sang bag-o nga personalidad, kag nagpasag-uli sila sa Dios. (Efeso 4:​22, 23) Nagakatabo man ini karon. Kag ang  tanan nga nagabaton sang maayong balita may dalayawon nga paglaum nga mabuhi sing walay katapusan.​​—⁠Juan 3:⁠16.

Mga Masigkamanugpangabudlay sang Dios

9. Ano nga pribilehiyo kag salabton ang ginkilala sang una nga mga Cristiano?

9 Wala ginaangkon sang una nga mga Cristiano ang kredito sa ila kadalag-an. Ginakilala nila nga ang ila hilikuton subong mga ministro ginasakdag sang “gahom sang balaan nga espiritu.” (Roma 15:​13, 19) Si Jehova amo ang dapat hatagan sang kredito sang espirituwal nga pagtubo. Sa amo man nga tion, nahibaluan sadtong mga Cristiano nga may pribilehiyo sila kag salabton subong mga “masigkamanugpangabudlay sang Dios.” (1 Corinto 3:6-9) Busa, nahisanto sa laygay ni Jesus, nagpanikasog sila sing lakas sa hilikuton nga gintangdo sa ila.​​—⁠Lucas 13:24.

10. Ano nga mga panikasog ang ginhimo sang pila ka Cristiano sang una agod makapanaksi sa tanan nga pungsod?

10 Subong “isa ka apostol sa mga pungsod,” naglakbay si Pablo sing linibo ka kilometro sa duta kag dagat kag nagtukod sing madamo nga kongregasyon sa Romano nga probinsia sang Asia kag sa Gresya. (Roma 11:13) Naglakbay man sia sa Roma kag ayhan sa Espanya pa gani. Samtang si apostol Pedro naman, nga gintugyanan “sing maayong balita . . . para sa mga sirkunsidado,” naglakbay sa tuhay nga direksion agod mag-alagad sa Babilonia, isa ka importante nga sentro sang Judaismo sadto nga tion. (Galacia 2:7-9; 1 Pedro 5:13) Ang pila pa sa madamo nga nagpangabudlay sa hilikuton sang Ginuo amo ang mga babayi subong nanday Trifena kag Trifosa. Isa pa ka babayi, si Persis, ang ginasiling nga “nagpangabudlay sing daku sa Ginuo.”​—⁠Roma 16:12.

11. Paano ginpakamaayo ni Jehova ang mga panikasog sang mga disipulo?

11 Ginpakamaayo ni Jehova sing bugana ang ila mga panikasog kag sang iban pa nga makugi nga mga manugpangabudlay. Halos 30 ka tuig pagkatapos gintagna ni Jesus ang tuhoy sa pagpanaksi sa tanan nga pungsod, si Pablo nagsulat nga ang “maayong balita” ‘nabantala na sa tanan nga tinuga sa idalom sang langit.’ (Colosas 1:23) Nag-abot bala ang katapusan sadto? Sa isa ka aspekto, huo. Nag-abot ini sa Judiyong sistema sang mga butang sang 70 C.⁠E. sang ginlaglag sang Romanong hangaway ang Jerusalem kag ang templo sini. Apang, ginpat-od ni Jehova nga isa pa ka mas daku nga panaksi ang ihatag antes niya laglagon ang bug-os globo nga sistema sang mga butang ni Satanas.

Ang Panaksi nga Ginahimo Karon

12. Ano anay ang paghangop sang mga Estudyante sa Biblia sa sugo nga magbantala?

12 Sang ulihi nga bahin sang ika-19 nga siglo, pagkatapos sang madugay nga pagluntad sang relihiosong apostasya, ang putli nga pagsimba gintukod liwat. Nahangpan gid sang mga Estudyante sa Biblia, subong amo anay ang pagkilala sa mga Saksi ni Jehova, ang sugo nga maghimo sing mga disipulo sa bug-os nga duta. (Mateo 28:​19, 20) Sang tuig 1914, may mga 5,100 na nga aktibo nga nakigbahin sa pagbantala nga hilikuton, kag ang maayong balita nakalab-ot na sa mga 68 ka kadutaan. Apang, wala anay mahangpan sang mga Estudyante sa Biblia ang bug-os nga kahulugan sang Mateo 24:14. Sang talipuspusan sang ika-19 nga siglo, ang Biblia, nga nagaunod sang maayong balita, ukon ebanghelyo, ginbadbad kag gin-imprinta sang mga Bible society sa madamo nga lenguahe kag ginpanagtag sa bilog nga  kalibutan. Busa, sa sulod sang mga dekada, naghinakop ang mga Estudyante sa Biblia nga nahatag na ang panaksi sa mga pungsod.

13, 14. Anong mas maathag nga paghangop tuhoy sa kabubut-on kag katuyuan sang Dios ang ginhatag sa 1928 nga gua sang The Watch Tower?

13 Sing amat-amat, ginhatagan ni Jehova ang iya katawhan sing mas maathag nga paghangop tuhoy sa iya kabubut-on kag katuyuan. (Hulubaton 4:18) Ang The Watch Tower sang Disiembre 1, 1928, nagsiling: “Masiling bala naton nga ang pagpanagtag sing Biblia amo ang katumanan sang gintagna nga pagbantala sang ebanghelyo sang ginharian? Indi gid! Walay sapayan sining pagpanagtag sing Biblia kinahanglan gihapon sang magamay nga grupo sang mga saksi sa duta nga mag-imprinta sing mga literatura nga nagapaathag sang [katuyuan] sang Dios kag magduaw sa mga balay nga napahamtangan sining mga Biblia. Kay kon indi, ang mga tawo mangin ignorante gihapon tuhoy sa pagtukod sang Mesianiko nga panguluhan sa aton adlaw.”

14 Yadto nga gua sang The Watch Tower dugang pa nga nagsiling: “Sang 1920, . . . nahangpan sing husto sang mga Estudyante sa Biblia ang tagna sang aton Ginuo sa Mateo 24:14. Nahangpan nila sadto nga ‘ining ebanghelyo’ nga dapat ibantala sa bug-os nga duta subong panaksi sa mga Gentil ukon mga pungsod, indi ebanghelyo sang isa ka ginharian nga magaabot pa kundi isa ka ebanghelyo nga nagasiling nga ang Mesianikong Hari nagsugod na sa paggahom sa ibabaw sang duta.”

15. Paano nagsangkad ang pagbantala nga hilikuton kutob sang dekada 1920?

15 Yadtong “magamay nga grupo sang mga saksi” sang 1920 wala nagpabilin nga magamay. Sa nagsunod nga mga dekada, “isa ka dakung kadam-an” sang “iban nga mga karnero” ang ginpakilala kag ginsugdan nga tipunon. (Bugna 7:⁠9; Juan 10:16) Sa karon, may yara 6,613,829 ka manugbantala sang maayong balita sa 235 ka kadutaan sa bug-os nga kalibutan. Daw ano ka dalayawon nga katumanan sang tagna! Subong pa lang nabantala “ining maayong balita sang ginharian” sa amo sini kadaku nga kasangkaron. Subong pa lang natabo nga may amo sini kadamo nga matutom nga alagad si Jehova sa duta.

16. Ano ang nahimo sang nagligad nga tuig sang pag-alagad? (Palihug tan-awa ang tsart sa pahina 27-​30.)

16 Sa kabilugan, masako gid ining madamo katama nga Saksi sang 2005 nga tuig sang pag-alagad. Kapin sa isa ka bilyon ka oras ang ginhinguyang sa pagbantala sang maayong balita sa 235 ka kadutaan. Minilyon ka pagduaw liwat ang ginhimo, kag minilyon ka pagtuon sa Biblia ang gindumalahan. Ining hilikuton ginhimo sang mga Saksi ni Jehova, nga hilway nga naggamit sang ila tion kag kuarta agod mapaambit ang Pulong sang Dios sa iban. (Mateo 10:8) Paagi sa iya gamhanan nga balaan nga espiritu, padayon nga ginapabaskog ni Jehova ang iya mga alagad sa pagtuman sang iya kabubut-on.​​—⁠Zacarias 4:6.

Pagpanikasog Sing Lakas Agod Makapanaksi

17. Ano ang reaksion sang katawhan ni Jehova sa sugo ni Jesus nga ibantala ang maayong balita?

17 Bisan pa halos 2,000 ka tuig na ang nagligad sugod sang ginsiling ni Jesus nga ibantala ang maayong balita, wala gihapon mag-ugdaw ang kakugi sang katawhan sang Dios sa hilikuton. Nahibaluan naton nga kon magbatas kita sa paghimo sang kon ano ang maayo, ginapabanaag naton ang mga kinaiya ni Jehova kaangay sang  gugma, kaawa, kag pagkamapailubon. Kaangay niya, indi naton luyag nga malaglag ang bisan sin-o kundi luyag naton nga ang mga tawo maghinulsol kag magpasag-uli kay Jehova. (2 Corinto 5:​18-​20; 2 Pedro 3:9) Ginapapagsik sang espiritu sang Dios, ang mga Saksi ni Jehova makugihon nga nagapadayon sa pagbantala sang maayong balita tubtob sa ukbong sang duta. (Roma 12:11) Subong resulta, ginabaton sang mga tawo sa tanan nga duog ang kamatuoran kag nagasunod sa mahigugmaon nga panuytoy ni Jehova. Binagbinaga ang pila ka halimbawa.

18, 19. Ano nga mga eksperiensia ang inyo masaysay tuhoy sa pila nga nagbaton sa maayong balita?

18 Si Charles isa ka mangunguma sa nakatundan nga Kenya. Sang 1998 nakabaligya sia sing mga 8,000 kilos nga tabako kag ginhatagan sing isa ka sertipiko nga nagahingalan sa iya subong ang Pinakamaayo nga Mangunguma sang Tabako. Sadto nga tion, nagsugod sia sa pagtuon sa Biblia. Wala magdugay narealisar niya nga ang tawo nga nadalahig sa pagpatubas sing tabako nagalapas sa sugo ni Jesus nga higugmaon ang iya isigkatawo. (Mateo 22:39) Sang nakahinakop sia nga ‘ang pinakamaayo nga mangunguma sang tabako’ amo gali ‘ang pinakamaayo nga manugpatay,’ gin-ispreyhan ni Charles sing hilo ang iya mga tanom nga tabako. Nag-uswag sia tubtob sa dedikasyon kag bawtismo kag isa na sia karon ka regular payunir kag ministeryal nga alagad.

19 Walay duhaduha nga ginauyog ni Jehova ang mga pungsod paagi sa bug-os globo nga pagpanaksi nga ginahatag, kag ang kalahamut-an nga mga butang​—⁠mga tawo​—⁠magasulod. (Hageo 2:7) Si Pedro, nga nagapuyo sa Portugal, nagsulod sa seminaryo sang 13 anyos sia. Ang iya tulumuron amo ang mangin misyonero kag magtudlo sing Biblia. Apang, pagligad sang malip-ot nga tion, ginbiyaan niya ang seminaryo bangod halos wala ginatudlo ang Biblia sa ila mga klase. Pagligad sang anom ka tuig, nagtuon sia sing sikolohiya sa isa ka unibersidad sa Lisbon. Nagpuyo sia sa iya tiya, nga isa ka Saksi ni Jehova, nga nagpalig-on sa iya nga magtuon sa Biblia. Sadto nga tion, indi sigurado si Pedro kon bala nagaluntad gid ang Dios kag indi man sia makadesisyon kon bala matuon sia sa Biblia ukon indi. Nakigsugilanon sia sa iya propesor sa sikolohiya tuhoy sa iya problema nga indi sia makadesisyon. Ang propesor nagsiling nga ginatudlo sang sikolohiya nga ang mga tawo nga indi makadesisyon nagahalit sang ila kaugalingon. Gani, nagdesisyon si Pedro nga magtuon sa Biblia. Nabawtismuhan sia kasan-o lang kag nagadumala na sia karon sang iya kaugalingon nga mga pagtuon sa Biblia.

20. Ngaa mahimo kita magkalipay nga ang panaksi sa mga pungsod ginahatag sa amo sini kadaku nga kasangkaron?

20 Wala pa kita makahibalo kon tubtob sa ano nga kasangkaron himuon ang panaksi sa mga pungsod kag wala man kita makahibalo sang adlaw kag takna nga magaabot ang katapusan. Ang nahibaluan lamang naton amo nga malapit na ini. Nalipay kita nga ang pagbantala sang maayong balita sa amo sini kadaku nga kasangkaron isa lamang sa madamo nga ebidensia nga malapit na ang tion nga buslan sang Ginharian sang Dios ang mga gobierno sang tawo. (Daniel 2:44) Sa paglipas sang tagsa ka tuig, minilyon ang ginahatagan sing kahigayunan nga makabati kag magpanghikot nahisanto sa maayong balita, kag nagahimaya ini sa aton Dios nga si Jehova. Kabay nga mangin determinado kita nga magpabilin nga matutom kag upod sa aton mga kauturan sa bug-os nga kalibutan mangin masako kita sa hilikuton nga pagpanaksi sa tanan nga pungsod. Paagi sa paghimo sini, maluwas naton ang aton kaugalingon kag ang mga nagapamati sa aton.—⁠1 Timoteo 4:⁠16.

Madumduman Mo Bala?

• Ngaa ang Mateo 24:14 isa ka talalupangdon gid nga tagna?

• Ano nga mga panikasog ang ginhimo sang una nga mga Cristiano sa pagbantala, kag ano ang mga resulta?

• Paano nahangpan sang mga Estudyante sa Biblia ang kinahanglanon nga magpanaksi sa tanan nga pungsod?

• Sa pagbinagbinag sa mga nahimo sang katawhan ni Jehova sang nagligad nga tuig sang pag-alagad, ano ang nagpalig-on sa imo?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

 [Chart on page 27-30]

2005 SERVICE YEAR REPORT OF JEHOVAH’S WITNESSES WORLDWIDE

 (See bound volume)

[Retrato sa pahina 25]

Naglakbay si Pablo sing linibo ka kilometro sa duta kag sa dagat agod ibantala ang maayong balita

[Retrato sa pahina 24]

Gintuytuyan ni Jehova si Pedro sa pagpanaksi kay Cornelio kag sa iya pamilya