Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Pamatuki si Satanas, kag Magapalagyo Sia!

Pamatuki si Satanas, kag Magapalagyo Sia!

 Pamatuki si Satanas, kag Magapalagyo Sia!

“Magpasakop kamo sa Dios; apang pamatuki ang Yawa, kag magapalagyo sia sa inyo.”​—⁠SANTIAGO 4:7.

1, 2. (a) Anong kinaiya sang Yawa ang ginapabanaag sa mga pulong nga narekord sa Isaias kapitulo 14? (b) Ano nga mga pamangkot ang pagabinagbinagon naton?

ANG Yawa larawan gid sang pagkaarogante. Ang iya bugal ginapabanaag sa mga pulong nga ginrekord sang manalagna sang Dios nga si Isaias. Kapin sa isa ka gatos ka tuig antes nangin bug-os kalibutan nga kagamhanan ang Babilonia, ang katawhan ni Jehova ginrepresentar nga nagasiling sining mga pinamulong batok sa “hari sang Babilonia”: “Nagsiling ka sa imo tagipusuon, ‘Magasaka ako sa langit. Sa ibabaw sang mga bituon sang Dios [ang mga hari sang harianon nga linya ni David] itib-ong ko ang akon trono . . . himuon ko ang akon kaugalingon nga kaanggid sang Labing Mataas.’” (Isaias 14:​3, 4, 12-15; Numeros 24:17) Ang bugal sang “hari sang Babilonia” kaanggid sa panimuot ni Satanas, ang “dios sining sistema sang mga butang.” (2 Corinto 4:4) Apang ang pagkaarogante ni Satanas magaresulta sa kalaglagan, subong nga ang dinastiya sang Babilonia nagresulta sa makahuluya nga pagkapukan.

2 Apang, tubtob nagaluntad ang Yawa, mahimo mabalaka kita tuhoy sa mga pamangkot subong sang: Dapat bala naton kahadlukan si Satanas? Ngaa ginabuyok niya ang mga tawo nga hingabuton ang mga Cristiano? Paano naton malikawan nga madaug sang Yawa?

Dapat Bala Naton Kahadlukan ang Yawa?

3, 4. Ngaa ang hinaplas nga mga Cristiano kag ang ila mga kaupod wala nahadlok sa Yawa?

3 Makapalig-on gid sa hinaplas nga mga Cristiano ining mga pulong ni Jesucristo: “Dili pagkahadluki ang mga butang nga dali na lang nimo antuson. Yari karon! Ang Yawa padayon nga magasulod sang iban sa inyo sa bilangguan agod nga matilawan kamo sing bug-os, kag may kapipit-an kamo sa sulod sang napulo ka adlaw. Pamatud-an mo nga matutom ka tubtob sa kamatayon, kag ihatag ko sa imo ang korona sang kabuhi.” (Bugna 2:10) Ang hinaplas nga mga Cristiano kag ang ila mga kaupdanan nga may dutan-on nga paglaum wala mahadlok sa Yawa. Ining pagkawalay kahadlok indi bangod sang kinaugali nga kaisog. Natigayon nila ini bangod may matinahuron sila nga kahadlok sa Dios kag ‘nagadangop sila sa landong sang iya mga pakpak.’​​—⁠Salmo 34:⁠9; 36:7.

4 Ang walay kahadlok nga mga disipulo ni Jesucristo sang una nangin matutom tubtob sa kamatayon walay sapayan sang mga butang nga ila gin-antos. Wala sila nahadlok sa kon ano ang sarang mahimo ni Satanas nga Yawa, kay nahibaluan nila nga indi pagpabay-an ni Jehova ang mga mainunungon sa Iya. Sing kaanggid, bisan nagaatubang sila sa mabaskog nga paghingabot karon, determinado ang hinaplas nga mga Cristiano kag  ang ila makugi nga mga kaupod nga huptan ang ila integridad sa Dios. Apang, ginapakita ni apostol Pablo nga ang Yawa sarang makapahanabo sang kamatayon. Indi bala ina makapahadlok sa aton?

5. Ano ang matun-an naton gikan sa Hebreo 2:​14, 15?

5 Si Pablo nagsiling nga si Jesus nangin tawo agod nga “paagi sa iya kamatayon madula niya ang isa nga may gahom sa pagpahanabo sang kamatayon, nga amo, ang Yawa; kag agod mahilway niya ang tanan nga sa kahadlok sa kamatayon napaidalom sa kahiulipnan sa bug-os nila nga kabuhi.” (Hebreo 2:​14, 15) Subong “ang isa nga may gahom sa pagpahanabo sang kamatayon,” nakontrol ni Satanas si Judas Iscariote kag nian gingamit ang Judiyong mga lider kag ang mga Romano agod patyon si Jesus. (Lucas 22:⁠3; Juan 13:​26, 27) Apang, paagi sa iya mahalaron nga kamatayon ginhilway ni Jesus ang makasasala nga katawhan sa pagkontrol ni Satanas kag nagpaposible sa aton nga makatigayon sing kabuhi nga walay katapusan.​​—⁠Juan 3:⁠16.

6, 7. Tubtob sa ano ang mahimo ni Satanas sa pagpahanabo sang kamatayon?

6 Tubtob sa ano ang mahimo sang Yawa sa pagpahanabo sang kamatayon? Bueno, sang nagsugod si Satanas sa paghimo sing kalautan, ang iya kabutigan kag panuytoy nagpahanabo sang kamatayon sa mga tawo. Ini bangod kay nagpakasala si Adan kag busa ginliton niya ang sala kag kamatayon sa tawhanon nga pamilya. (Roma 5:12) Dugang pa, ginhingabot sang dutan-on nga mga alagad ni Satanas ang mga sumilimba ni Jehova, kon kaisa tubtob sa kamatayon, subong sang ginhimo nila kay Jesucristo.

7 Walay sapayan sini, indi kita dapat maghunahuna nga sarang mapahanabo ni Satanas ang kamatayon sang bisan sin-o nga luyag niya patyon. Ginaamligan ni Jehova ang mga natungod sa Iya kag indi Niya pagtugutan si Satanas nga dulaon ang tanan nga matuod nga sumilimba sa duta. (Roma 14:8) Huo, ginatugutan ni Jehova nga hingabuton ang tanan niya nga katawhan, kag ginapahanugutan niya nga mapatay ang pila sa aton subong resulta sang mga pagsalakay sang Yawa. Apang, ang Kasulatan nagahatag sing dalayawon nga paglaum sang pagkabanhaw para sa mga yara sa “tulun-an sang handumanan” sang Dios​—⁠kag wala gid sing mahimo ang Yawa agod mapunggan inang pagkabanhaw!​—⁠Malaquias 3:16; Juan 5:​28, 29; Binuhatan 24:15.

Ngaa Ginahingabot Kita ni Satanas?

8. Ngaa ginahingabot sang Yawa ang mga alagad sang Dios?

8 Kon mainunungon kita nga mga alagad sang Dios, may sadsaran nga rason kon ngaa ginahingabot kita sang Yawa. Luyag niya nga ikompromiso naton ang aton pagtuo. May hamili kita nga kaangtanan sa aton langitnon nga Amay, kag luyag ini gub-on ni Satanas. Indi kita dapat matingala sa sini. Sa Eden, gintagna ni Jehova ang kaawayon sa ulot sang simbuliko nga “babayi” kag sang “man-ug” kag sa ulot sang ila mga “binhi.” (Genesis 3:​14, 15) Ginpakilala sang Kasulatan ang Yawa subong “ang orihinal nga man-ug” kag  ginpahayag sini nga malip-ot na lang ang iya tion karon kag daku ang iya kaakig. (Bugna 12:​9, 12) Samtang nagapadayon ang kaawayon sa ulot sang duha ka “binhi,” paabuton sang mga matutom nga nagaalagad kay Jehova nga hingabuton sila. (2 Timoteo 3:12) Nahibaluan mo bala ang rason sa likod sining paghingabot ni Satanas?

9, 10. Ano nga hulusayon ang ginpautwas sang Yawa, kag paano naangot sa sini ang paggawi sang mga tawo?

9 Ginpautwas sang Yawa ang hulusayon sang bug-os uniberso nga pagkasoberano. May kaangtanan sini, ginpangduhaduhaan man niya ang integridad sang mga tawo sa ila Manunuga. Ginhingabot ni Satanas ang matarong nga tawo nga si Job. Ngaa? Agod gub-on ang integridad ni Job kay Jehova. Ang asawa ni Job kag ang iya tatlo ka “nagatuga-gamo nga mga manuglugpay” amo ang gingamit sang Yawa sadto nga tion. Subong sang ginpakita sa tulun-an nga Job, ginhangkat sang Yawa ang Dios, nga nagasiling nga wala sing tawo ang magapabilin nga matutom sa Iya kon tugutan lamang si Satanas nga tilawan inang tawo. Apang ginhuptan sing malig-on ni Job ang iya integridad, sa amo napamatud-an nga butigon si Satanas. (Job 1:8⁠–​​2:⁠9; 16:⁠2; 27:⁠5; 31:6) Ginahingabot karon sang Yawa ang mga Saksi ni Jehova sa tuyo nga gub-on ang ila integridad kag agod pamatud-an nga husto ang iya ginasumbong.

10 Ang pagkahibalo naton nga ginahingabot kita sang Yawa bangod luyag niya gub-on ang aton integridad sa Dios makabulig gid sa aton nga magmaisog kag magpakabakod. (Deuteronomio 31:6) Ang aton Dios amo ang Soberano sa Bug-os nga Uniberso, kag buligan niya kita nga mahuptan ang aton integridad. Kabay nga pahalipayon naton pirme ang tagipusuon ni Jehova paagi sa paghupot sang aton integridad, agod nga masabat niya ang daku nga manugyaguta nga si Satanas nga Yawa.​​—⁠Hulubaton 27:11.

“Luwasa Kami Gikan sa Isa nga Malauton”

11. Ano ang buot silingon sang pangabay nga, “Indi kami pagdalha sa pagsulay”?

11 Ang paghupot sang integridad indi isa ka simple nga butang; nagakinahanglan ini sing hanuot nga pangamuyo. Daku gid ang mabulig sang mga tinaga sa modelo nga pangamuyo. Sa bahin, si Jesus nagsiling: “Indi kami pagdalha sa pagsulay, kundi luwasa kami gikan sa isa nga malauton.” (Mateo 6:13) Wala kita ginasulay ni Jehova nga magpakasala. (Santiago 1:13) Apang, kon kaisa ang Kasulatan nagasiling nga ginahimo niya ukon ginapahanabo ang mga butang, nga sa katunayan, ginapahanugutan lamang niya. (Rut 1:​20, 21) Busa, paagi sa pagpangamuyo subong sang ginsiling ni Jesus, ginapangabay naton si Jehova nga indi niya pagtugutan nga masulay kita. Sa pagkamatuod, pamatian gid niya kita, kay may pasalig kita nga mabasa sa Kasulatan: “Ang Dios matutom, kag indi sia magtugot nga sulayon kamo labaw sa inyo masarangan, kundi kaupod sang pagsulay magahimo man sia sing dalan nga maguaan agod nga mabatas ninyo ini.”​—⁠1 Corinto 10:13.

12. Ngaa nagapangamuyo kita nga: “Luwasa kami gikan sa isa nga malauton”?

12 Pagkatapos masambit ang pagsulay sa modelo nga pangamuyo, nagakaigo nga nagsiling si Jesus: “Luwasa kami gikan sa isa nga malauton.” Ang iban nga mga badbad sa Biblia mabasa: “Luwasa kami sa malaut” (Ang Biblia, PBS) ukon “Amligi kami sa malaut.” (Contemporary English Version) Apang, sa Kasulatan, ang ekspresyon nga “luwasa” panguna nga ginagamit may kaangtanan sa mga tawo, kag ang Ebanghelyo ni Mateo nagapatuhoy sa Yawa subong “ang Panulay,” isa ka persona. (Mateo 4:​3, 11) Gani importante nga mangamuyo kita nga luwason gikan sa “isa nga malauton,” si Satanas nga Yawa. Ginatinguhaan niya nga maniobrahon kita sa pagpakasala batok sa Dios. (1 Tesalonica 3:5) Kon nagapangabay kita nga, “Luwasa kami gikan sa isa nga malauton,” ginapangabay naton  ang aton langitnon nga Amay nga tuytuyan kag buligan kita agod nga indi kita madaug sang Yawa.

Indi Magpadaug sa Yawa

13, 14. Ngaa kinahanglan bag-uhon sang mga taga-Corinto ang ila paagi sang pagpakig-angot sa isa ka tawo sa kongregasyon nga nangin imoral?

13 Sang ginlaygayan ni Pablo ang mga Cristiano sa Corinto nga mangin mapinatawaron, nagsulat sia: “Sa bisan ano nga mainayuhon nga ginapatawad ninyo sa bisan kay sin-o, ginapatawad ko man. Sa katunayan, ang bisan ano man nga mainayuhon ko nga ginpatawad, kon may mainayuhon man ako nga ginpatawad nga bisan ano, ini tungod sa inyo sa panulok ni Cristo; agod nga indi kita madaug ni Satanas, kay indi kita ignorante sa iya mga pahito.” (2 Corinto 2:​10, 11) Sarang kita madaug sang Yawa sa nanuhaytuhay nga paagi, apang ngaa nasiling ni Pablo ang pinamulong nga bag-o lang ginkutlo?

14 Ginsabdong ni Pablo ang mga taga-Corinto bangod gintugutan nila ang isa ka imoral nga tawo nga magpabilin sa kongregasyon. Pat-od nga nalipay gid sa sini si Satanas, kay ginamulay ang kongregasyon bangod sa pagpahanugot sa “sining pagpakighilawas nga wala gani bisan sa tunga sang mga pungsod.” Gani, ginsikway ining makasasala. (1 Corinto 5:​1-5, 11-​13) Sang ulihi ining tawo naghinulsol. Kon ang mga taga-Corinto indi magpatawad kag ipasag-uli ining tawo, madaug sila sang Yawa sa iban naman nga paagi. Paano? Mangin matigdas sila kag walay kaluoy, kaangay gid ni Satanas. Kon ang mahinulsulon nga tawo “madaug sang iya lakas nga kasubo” kag mangampo na, ang mga gulang amo ang ilabi na nga manabat sa sini sa atubangan sang maluluy-on nga Dios nga si Jehova. (2 Corinto 2:⁠7; Santiago 2:13; 3:1) Sa pagkamatuod, wala sing matuod nga Cristiano ang luyag mag-ilog kay Satanas nga mangin mapintas, matigdas, kag walay kaluoy.

Ginaamligan Sang Hinganib nga Gikan sa Dios

15. Ano nga impluwensia ang dapat naton batuan, kag sa ano nagadepende ang aton kadalag-an?

15 Agod maluwas kita gikan sa Yawa, dapat naton batuan ang impluwensia sang malaut nga espiritu nga mga puwersa. Ang aton kadalag-an sa sining gamhanan nga malaut nga mga espiritu nagadepende sa aton pagsuksok sing “kompleto nga hinganib gikan sa Dios.” (Efeso 6:11-18) Ining hinganib nagalakip sing “limbutong sang pagkamatarong.” (Efeso 6:14) Ginlapas ni Hari Saul sang dumaan nga Israel ang Dios amo nga nadula niya ang balaan nga espiritu. (1 Samuel 15:​22, 23) Apang kon maghimo kita sing pagkamatarong kag magsuksok sang bug-os nga espirituwal nga hinganib, matigayon naton ang balaan nga espiritu sang Dios kag ang kinahanglanon nga pangamlig batok kay Satanas kag sa iya malaut nga mga anghel, ang mga demonyo.​​—⁠Hulubaton 18:10.

16. Paano kita makatigayon sing dalayon nga pangamlig batok sa malaut nga espiritu nga mga puwersa?

16 Agod padayon kita nga maamligan batok sa malaut nga espiritu nga mga puwersa, kinahanglan naton, lakip sa iban nga butang, ang pagbasa kag pagtuon sa Pulong sang Dios sing regular, nga ginagamit ang mga publikasyon nga gin-aman paagi sa “matutom nga tulugyanan.” (Lucas 12:42) Sa amo mapuno naton ang aton hunahuna sing maayo nga espirituwal nga mga butang, nahisuno sa laygay ni Pablo: “Mga kauturan, bisan ano man nga butang nga matuod, bisan ano man nga butang nga serioso nga hunahunaon, bisan ano man nga butang nga matarong, bisan ano man nga butang nga putli, bisan ano man nga butang nga hiligugmaon, bisan ano man nga butang  nga ginahambal nga maayo, bisan ano man nga halangdon kag bisan ano man nga dalayawon, padayon nga binagbinaga ini nga mga butang.”​—⁠Filipos 4:8.

17. Ano ang makabulig sa aton agod mangin epektibo kita nga mga manugbantala sang maayong balita?

17 Ginabuligan kita ni Jehova amo nga ang aton “mga tiil nasukluban sing pangaman para sa maayong balita sang paghidait.” (Efeso 6:15) Ang regular nga pagpakigbahin sa Cristianong mga miting nagasangkap sa aton sa pagbantala sing maayong balita sang Ginharian sang Dios. Daw ano nga kalipay ang aton matigayon sa pagbulig sa iban nga matun-an ang kamatuoran sang Dios kag maeksperiensiahan ang espirituwal nga kahilwayan! (Juan 8:32) “Ang espada sang espiritu, nga amo, ang pulong sang Dios,” nagaamlig sa aton gikan sa butig nga mga panudlo kag “sa pagbaliskad sang mga butang nga natukod sing malig-on.” (Efeso 6:17; 2 Corinto 10:​4, 5) Ang malantipon nga paggamit sang nasulat nga Pulong sang Dios, ang Biblia, nagabulig sa aton sa pagtudlo sang kamatuoran kag nagaamlig sa aton agod nga indi kita magpadala sa mga pahito sang Yawa.

18. Paano kita ‘makatindog sing malig-on batok sa mga pahito sang Yawa’?

18 Ginsugdan ni Pablo ang iya paghinun-anon sa aton espirituwal nga hinganib paagi sa pagsiling: “Magpadayon kamo sa pagtigayon sing kusog sa Ginuo kag sa gahom sang iya kusog. Isuklob ang kompleto nga hinganib gikan sa Dios agod makatindog kamo sing malig-on batok sa mga pahito sang Yawa.” (Efeso 6:​10, 11) Ang Griegong tinaga nga ginbadbad ‘magtindog sing malig-on’ naangot sa pagpabilin sang isa ka soldado sa iya posisyon. Nagatindog kita sing malig-on sa espirituwal nga pagpakig-away, bisan pa si Satanas nagagamit sing nanuhaytuhay nga mga pahito agod gub-on ang aton paghiusa, dagtaan ang aton mga panudlo, ukon gub-on ang aton integridad sa Dios. Apang tubtob karon wala pa nagmadinalag-on ang mga pagsalakay sang Yawa​—⁠kag indi gid ini magamadinalag-on tubtob san-o!⁠ *

Pamatuki ang Yawa, kag Magapalagyo Sia

19. Ano ang isa ka paagi nga mapamatukan naton ang Yawa?

19 Sarang kita magmadinalag-on sa aton espirituwal nga pagpakig-away batok sa Yawa kag sa iya malaut nga espiritu nga mga puwersa. Wala kita sing rason nga magkurog sa kahadlok kay Satanas, bangod ang disipulo nga si Santiago nagsulat: “Magpasakop kamo sa Dios; apang pamatuki ang Yawa, kag magapalagyo sia sa inyo.” (Santiago 4:7) Ang isa ka paagi nga makahimo kita sing mabaskog nga aksion sa pagpamatok kay Satanas kag sa malaut nga espiritu nga mga tinuga nga nagakooperar sa iya amo ang indi pagpakig-angot sa okulto ukon sa salamangka kag sa mga nagahimo sini. Maathag nga ginapakita sang Kasulatan nga dapat isikway sang mga alagad ni Jehova ang pagtan-aw sa mga panimad-on ukon makigbahin sa astrolohiya, pagpamakot, kag espiritismo. Kon aktibo kita kag mabaskog sa espirituwal, indi kita dapat mahadlok nga basi may maghiwit sa aton.​​—⁠Numeros 23:23; Deuteronomio 18:10-​12; Isaias 47:12-​15; Binuhatan 19:18-​20.

20. Paano naton mapamatukan ang Yawa?

20 ‘Ginapamatukan naton ang Yawa’ paagi sa pagsunod sa mga talaksan kag mga kamatuoran sa Biblia kag paagi sa pagtindog sing malig-on batok sa iya. Ang kalibutan nagapaayon kay Satanas bangod sia ang dios sini. (2 Corinto 4:4) Busa ginasikway naton ang mga kinaiya sang kalibutan, subong sang bugal, kakagod, imoralidad, kasingki, kag materyalismo. Nahibaluan naton nga nalagyo ang Yawa sang ginpamatukan ni Jesus ang iya pagsalakay paagi sa paggamit sing Kasulatan sang ginsulay sia sa kahanayakan. (Mateo 4:​4, 7, 10, 11) Si Satanas ‘magapalagyo man sa aton’ kon magpasakop kita sing bug-os kay Jehova kag mapinangamuyuon nga magsandig sa Iya. (Efeso 6:18) Paagi sa suporta ni Jehova nga Dios kag sang iya hinigugma nga Anak, wala sing makatuga sing permanente nga halit sa aton​—⁠wala gid, bisan pa ang Yawa!​​—⁠Salmo 91:​9-​11.

[Nota]

^ par. 18 Para sa dugang nga impormasyon tuhoy sa espirituwal nga hinganib gikan sa Dios, tan-awa Ang Lalantawan, Mayo 15, 1992, pahina 21-3.

Ano ang Imo Sabat?

• Dapat bala naton kahadlukan si Satanas nga Yawa?

• Ngaa ginahingabot ni Satanas ang mga Cristiano?

• Ngaa nagapangamuyo kita nga luwason gikan sa “isa nga malauton”?

• Paano kita mangin madinalag-on sa espirituwal nga pagpakig-away?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Retrato sa pahina 26]

Ang walay kahadlok nga mga sumulunod ni Cristo sang una nangin matutom tubtob sa kamatayon

[Retrato sa pahina 27]

Indi mapunggan sang Yawa ang pagkabanhaw sang mga yara sa memorya ni Jehova

[Retrato sa pahina 28]

Nagapangamuyo ka bala nga luwason gikan sa “isa nga malauton”?

[Retrato sa pahina 29]

Ginasuksok mo bala ang “kompleto nga hinganib gikan sa Dios”?