Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Pamangkot Gikan sa mga Bumalasa

Mga Pamangkot Gikan sa mga Bumalasa

 Mga Pamangkot Gikan sa mga Bumalasa

Nagsiling ang Salmo 102:26 nga ang duta kag ang langit “mawala.” Nagakahulugan bala ini nga pagalaglagon ang planeta nga Duta?

Nagsiling ang salmista sa iya pangamuyo kay Jehova: “Sang una pa gid ginpasad mo ang pundasyon sang duta, kag ang kalangitan binuhatan sang imo mga kamot. Sila mawala, apang ikaw magapadayon; kag sila tanan magadaan subong sang panapton. Subong sang panapton ilisan mo sila, kag pang-ilisan sila.” (Salmo 102:​25, 26) Ginapakita sang konteksto nga ining mga bersikulo wala nagapatuhoy sa kalaglagan sang duta, kundi sa dayon nga pagluntad sang Dios. Ginapakita man sang konteksto kon paano ang sadsaran nga kamatuoran makalugpay sa mga katawhan sang Dios.

Ang salmista, nga ayhan gintapok sa Babilonia, naglaragway sang iya mga kapiutan. Nagpanalambiton sia nga ang iya kabuhi malip-ot “kaangay sang aso.” Grabe gid ang iya kalisang, amo nga ang iya mga tul-an daw “nagakasunog subong sang agipo.” Nakapoy gid sia, ‘kaangay sang nalaya nga hilamon,’ kag nasubuan sia, “kaangay sang pispis nga nagaisahanon sa ibabaw sang atop.” Bangod sang mga pagtilaw, nadulaan sia sing gana sa pagkaon, kag ang iya mga adlaw puro na lang kalisod. (Salmo 102:​3-​11) Walay sapayan sini, wala nadulaan sing paglaum ang salmista. Ngaa? Bangod sang saad ni Jehova tuhoy sa Sion, ukon Jerusalem.

Bisan pa nga napukan ang Sion, nagsaad si Jehova nga ipasag-uli ini. (Isaias 66:8) Busa, may pagsalig nga nagsiling ang salmista kay Jehova: “Magakaluoy ka sa Sion, kay ini ang tion sa pagkaawa sa iya, kay ang ginpat-od nga tion nag-abot na. Kay pat-od nga patindugon ni Jehova ang Sion.” (Salmo 102:​13, 16) Dayon ginbalikan liwat sang salmista ang tuhoy sa iya kapiutan. Daw subong bala nga nangatarungan sia nga kon ang nahapay nga Jerusalem mapasag-uli paagi sa gahom sang Dios, masarangan man ni Jehova nga luwason sia sa iya makaluluoy nga kahimtangan. (Salmo 102:​17, 20, 23) Kag may isa pa ka rason kon ngaa makasalig sing bug-os ang salmista kay Jehova. Ano ini? Ini amo ang kamatuoran nga ang Dios dayon.

Kon ipaanggid sa dayon nga pagluntad sang Dios, ang kabuhi sang salmista malip-ot gid. “Ang imo mga tuig nagapadayon sa bug-os nga mga kaliwatan,” siling niya kay Jehova. (Salmo 102:24) Dayon nagsiling ang salmista: “Sang una pa gid ginpasad mo ang pundasyon sang duta, kag ang kalangitan binuhatan sang imo mga kamot.”​​—⁠Salmo 102:25.

Apang, bisan pa ang tuman kalawig na nga pagluntad sang duta kag langit indi mahimo ipaanggid sa dayon nga pagluntad ni Jehova. Nagsiling pa ang salmista: “Sila [ang duta kag langit] mawala, apang ikaw magapadayon.” (Salmo 102:26) Ang pisikal nga duta kag langit mahimo mawala. Matuod nga nagsiling si Jehova nga magapabilin ini tubtob sa walay katapusan. (Salmo 119:90; Manugwali 1:4) Apang mahimo ini laglagon kon amo ini ang katuyuan sang Dios. Kon ipaanggid, ang Dios indi mahimo mapatay. Ang pisikal nga mga tinuga “nagapabilin sing dayon” bangod lamang ginamentinar ini sang Dios. (Salmo 148:6) Kon indi na pagmentinahon ni Jehova ang pisikal nga mga tinuga, nian “sila tanan magadaan subong sang panapton.” (Salmo 102:26) Subong nga ang kabuhi sang tawo mas malawig sangsa iya panapton, malabawan man ni Jehova ang kabuhi sang iya mga tinuga​—⁠kon amo sina ang luyag niya. Apang, nahibaluan naton gikan sa pila ka kasulatan nga indi amo sina ang iya pagbuot. Ang Pulong sang Dios nagapasalig sa aton nga namat-od si Jehova nga ang literal nga duta kag langit magapabilin sing dayon.​​—⁠Salmo 104:5.

Makalilipay gid mahibaluan nga ginatuman pirme ni Jehova ang tanan niya nga mga saad. Bisan ano pa nga pagtilaw ang magaabot sa aton, kon magtuaw kita sa iya, makasalig kita nga “magatalupangod sia sang pangamuyo sang mga makaluluoy, kag indi pagatamayon ang ila mga pangamuyo.” (Salmo 102:17) Huo, ang pagpasalig ni Jehova sing suporta nga mabasa sa Salmo 102 mas mapag-on pa sangsa duta nga aton ginatindugan.