Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Kon Paano Madaug sang Maayo ang Malain

Kon Paano Madaug sang Maayo ang Malain

 Kon Paano Madaug sang Maayo ang Malain

Si Hari David isa ka maayo nga tawo. May tudok sia nga gugma sa Dios, daku nga handum para sa katarungan, kag mahigugmaon nga pag-ulikid sa mga kubos. Apang, ini man nga maayo nga hari nakighilahi sa asawa sang isa sang iya ginasaligan nga tinawo. Kag sang matukiban ni David nga napabusong niya si Bat-seba, nga asawa sang iya alagad, ginplano niya sang ulihi nga mapatay ang bana ni Bat-seba. Pagkatapos sini, ginpangasawa niya si Bat-seba agod matakpan ang iya krimen.​—⁠2 Samuel 11:1-27.

MAATHAG gid nga ang tawo may ikasarang sa paghimo sing daku nga kaayuhan. Ti, ngaa sila pa ang nagahimo sing daku nga kalainan? Ginahatag sang Biblia ang pila ka sadsaran nga mga rason. Ginasugid man sini kon paano permanente nga dulaon sang Dios ang kalainan paagi kay Cristo Jesus.

Huyog sa Paghimo sing Kalainan

Ginhatag mismo ni Hari David ang isa ka kabangdanan sang kalainan. Sang mabuyagyag ang iya sala, gin-ako niya ang tanan nga salabton para sa sini. Nian mahinulsulon sia nga nagsulat: “Yari karon! Sa kasaypanan ginbun-ag ako nga may kasakit sang pagpanganak, kag sa sala ginpanamkon ako sang akon iloy.” (Salmo 51:5) Indi gid katuyuan sang Dios nga magpanamkon ang mga iloy sing mga anak nga makahimo sing sala. Apang, sang ginpili ni Eva kag nian ni Adan nga magrebelde batok sa Dios, nadula nila ang ikasarang sa pagpanganak sing walay sala nga mga anak. (Roma 5:12) Samtang nagadamo ang di-himpit nga tawhanon nga rasa, nangin maathag nga “ang huyog sang tagipusuon sang tawo malaut kutob sa iya pagkapamatan-on.”​—⁠Genesis 8:21.

Kon indi matapna, ini nga huyog sa paghimo sing kalainan magaresulta sa “pagkamakihilawason, . . . mga pag-ilinaway, pagpinuyas, kaimon, mga pagsilabo sang kaakig, mga pagbaisay, mga pagbinahinbahin, mga sekta, mga pagkahisa,” kag  sa iban pa nga di-maayo nga mga buhat nga ginalaragway sang Biblia subong “mga buhat sang unod.” (Galacia 5:19-21) Sa bahin ni Hari David, nagpasulay sia sa undanon nga kaluyahon kag nagpakighilawas, nga nagresulta sa pagpinuyas. (2 Samuel 12:1-12) Ginbatuan niya kuntani ang iya imoral nga huyog. Tigaylo sini, paagi sa pirme nga pagpamensar sa iya pagkaibog kay Bat-seba, ginhimo ni David ang sunodsunod nga mga buhat nga ginlaragway sang ulihi ni disipulo Santiago: “Ang kada isa ginatilawan kon ginabuyok kag ginahaylo sia sang iya kaugalingon nga kailigbon. Nian ang kailigbon, kon nakapanamkon na, nagapanganak sing sala; ang sala naman, kon nahimo na, nagaresulta sa kamatayon.”​—⁠Santiago 1:​14, 15.

Ang tigdamo nga pagpatay, paglugos, kag pag-ati nga ginsambit sa nauna nga artikulo amo ang pinakamalain nga mga halimbawa sa kon ano ang matabo kon tugutan sang mga tawo nga maimpluwensiahan ang ila mga buhat sang sayop nga mga kailigbon.

Ang Kalainan Ginagatungan sang Pagkawalay Hinalung-ong

Ginapatalupangod sang eksperiensia ni apostol Pablo ang ikaduha nga rason kon ngaa nagahimo sing malain ang mga tawo. Sang napatay si Pablo, nakilal-an sia subong isa ka mapinalanggaon kag mahigugmaon nga tawo. Di-mahamkunon nga nag-alagad sia sa iya Cristianong mga kauturan. (1 Tesalonica 2:7-9) Apang, sang batabata pa sia, sang kilala pa sia sa ngalan nga Saulo, ‘nagsilabo sia sa pagpahog kag pagpatay’ batok sa sini man nga grupo. (Binuhatan 9:​1, 2) Ngaa ginkunsinti kag nakigbahin si Pablo sa malain nga mga buhat batok sa naunang mga Cristiano? “Bangod wala ako sing hinalung-ong,” siling niya. (1 Timoteo 1:13) Huo, si Pablo ‘may kakugi anay sa Dios; apang indi suno sa sibu nga ihibalo.’​—⁠Roma 10:2.

Kaangay ni Pablo, madamong sinsero nga mga tawo ang nagahimo sing malain bangod kulang sila sing sibu nga ihibalo tuhoy sa kabubut-on sang Dios. Halimbawa, si Jesus nagpaandam sa iya mga sumulunod: “Ang oras nagaabot nga ang tagsatagsa nga nagapatay sa inyo magahunahuna nga nagahimo sia sing sagrado nga pag-alagad sa Dios.” (Juan 16:2) Naeksperiensiahan sang mga Saksi ni Jehova karon ang kamatuoran sang ginsiling ni Jesus. Sa madamong kadutaan, ginahingabot kag ginapatay pa gani sila sang mga tawo nga nagapangangkon nga nagaalagad sa Dios. Maathag gid nga ining sayop nga kakugi wala nagapahamuot sa matuod nga Dios.​—⁠1 Tesalonica 1:6.

Ang Nagapamuno sang Kalainan

Ginpakilala ni Jesus ang panguna nga rason sang pagluntad sang kalainan. Nagsiling sia sa mga lider sang relihion nga determinado gid sa pagpatay sa iya: “Kamo gikan sa inyo amay nga Yawa, kag luyag ninyo himuon ang mga kailigbon sang inyo amay. Sia manugpatay sing tawo sang nagsugod sia.” (Juan 8:44) Bangod sang kakagod, ginsulay ni Satanas sanday Adan kag Eva nga magrebelde batok sa Dios. Yadto nga pagrebelde nagdul-ong sa sala​—⁠kag busa sa kamatayon​—⁠sa tanan nga katawhan.

Ang huyog ni Satanas sa pagpatay labi pa nga nadayag sa ginhimo niya kay Job. Sang gintugutan sia ni Jehova nga tilawan ang integridad ni Job, wala lamang makontento si Satanas sa pagkuha kay Job sang iya mga pagkabutang. Ginpahanabo man niya nga mapatay ang napulo ka anak ni Job. (Job 1:9-19) Sining ulihi nga dekada, naeksperiensiahan sang tawo ang talalupangdon nga  pagdamo sang kalainan, bangod sang pagkadihimpit kag pagkawalay hinalung-ong sang tawo kag subong man sang labi pa nga pagpasilabot ni Satanas sa hilikuton sang tawo. Ang Biblia nagasugid sa aton nga “gintagbong [ang Yawa] sa duta, kag ang iya mga anghel gintagbong upod sa iya.” Gintagna man sini sing sibu nga ang pagtagbong kay Satanas magaresulta sa di-matupungan nga “kailo sa duta.” Walay sapayan nga indi mapilit ni Satanas ang mga tawo sa paghimo sing malain, sampaton sia sa ‘pagpatalang sa bug-os napuy-an nga duta.’​—⁠Bugna 12:​9, 12.

Pagdula sa Huyog sa Paghimo sing Kalainan

Agod madula sing permanente ang kalainan gikan sa tawhanon nga katilingban, ang duna nga huyog sang tawo sa paghimo sing kalainan, ang iya kakulang sing sibu nga ihibalo, kag ang impluwensia ni Satanas dapat dulaon. Una, paano madula sa tagipusuon sang tawo ang iya duna nga huyog sa pagpakasala?

Wala sing tawhanon nga doktor ukon himo-tawo nga medisina ang makadula sini. Apang, nag-aman si Jehova nga Dios sing bulong para sa napanubli nga sala kag di-kahimpitan sang tanan nga handa sa pagbaton sini. Si apostol Juan nagsulat: “Ang dugo ni Jesus . . . nagatinlo sa aton gikan sa tanan nga sala.” (1 Juan 1:7) Sang boluntaryo nga ginhalad sang himpit nga tawo nga si Jesus ang iya kabuhi, ‘gindala niya ang aton mga sala sa iya lawas sa usok, agod nga matapos na kita sa mga sala kag magkabuhi sa pagkamatarong.’ (1 Pedro 2:24) Dulaon sang mahalaron nga kamatayon ni Jesus ang mga epekto sang malain nga buhat ni Adan. Si Pablo nagsiling nga si Cristo Jesus nangin “katumbas nga gawad para sa tanan.” (1 Timoteo 2:6) Huo, ginbuksan sang kamatayon ni Cristo ang dalan agod matigayon liwat sang tanan nga katawhan ang kahimpitan nga gindula ni Adan.

Apang, mahimo ka mamangkot, ‘Kon ang kamatayon ni Jesus sang nagligad nga mga 2,000 ka tuig nagpaposible agod matigayon liwat sang katawhan ang kahimpitan, ngaa yara gihapon ang kalainan kag kamatayon?’ Ang sabat sa sina nga pamangkot makabulig agod madula ang ikaduha nga kabangdanan sang kalainan​—⁠ang pagkawalay hinalung-ong sang tawo sa mga katuyuan sang Dios.

Ang Kaayo Ginapabakod sang Sibu nga Ihibalo

Ang pagtigayon sing sibu nga ihibalo tuhoy sa kon ano karon ang ginahimo ni Jehova kag ni Jesus agod dulaon ang kalainan mahimo magapugong sa isa ka hanuot nga tawo nga kunsintihon ang kalainan, ukon ang malain pa, mangin “sa katunayan nagapakig-away sa Dios.” (Binuhatan 5:​38, 39) Handa si Jehova nga Dios nga kalimtan ang nagligad nga kasaypanan nga ginhimo sing walay hinalung-ong. Si apostol Pablo nagpamulong sa Atenas: “Ginpaligad sang Dios ang mga tion sina nga pagkawalay hinalung-ong, apang karon nagasiling sia sa katawhan nga sila tanan bisan diin dapat maghinulsol. Bangod nagtalana sia sing isa ka adlaw nga tuyo niya nga hukman ang napuy-an nga duta sa pagkamatarong paagi sa tawo nga iya gintangduan, kag naghatag sia sing garantiya sa tanan nga tawo nga ginbanhaw niya sia gikan sa mga patay.”​—⁠Binuhatan 17:​30, 31.

Nahibaluan mismo ni Pablo gikan sa iya kaugalingon nga eksperiensia nga si Jesus ginbanhaw gikan sa minatay, kay ang ginbanhaw nga si Jesus mismo nakighambal kay Pablo kag ginpauntat sia sa paghingabot sa unang mga Cristiano. (Binuhatan 9:3-7) Sa gilayon nga natigayon ni Pablo ang sibu nga ihibalo tuhoy sa mga katuyuan sang Dios, nagbag-o sia kag nangin isa ka maayo gid nga tawo nga nagailog kay Cristo. (1 Corinto 11:⁠1; Colosas 3:​9, 10) Wala labot sini, si Pablo makugi nga nagbantala ‘sining maayong balita sang ginharian.’ (Mateo 24:14) Sa sulod sang halos 2,000 ka tuig kutob sang napatay kag ginbanhaw si Jesus, si Cristo nagpili gikan sa tunga sang katawhan sang mga tawo, nga kaangay ni Pablo, magagahom upod sa iya sa iya Ginharian.​—⁠Bugna 5:​9, 10.

Sang nagligad nga siglo kag tubtob karon, makugi nga ginatuman sang mga Saksi ni Jehova ang sugo ni Jesus: “Busa lakat kamo kag maghimo sing mga disipulo sa mga tawo sang tanan nga kapungsuran, nga nagabawtismo sa ila sa ngalan sang Amay kag sang Anak kag sang balaan nga espiritu, nagatudlo sa ila nga tumanon ang tanan nga butang nga ginsugo ko sa inyo.” (Mateo 28:​19,  20) Ang mga nagpamati sa sini nga mensahe may paglaum nga mabuhi sing dayon sa duta sa idalom sang langitnon nga panguluhan ni Cristo. Si Jesus nagsiling: “Ini nagakahulugan sing kabuhi nga walay katapusan, ang pagkuha nila sing ihibalo tuhoy sa imo, ang lamang matuod nga Dios, kag tuhoy sa isa nga imo ginpadala, si Jesucristo.” (Juan 17:3) Ang pagbulig sa isa sa pagtigayon sini nga ihibalo amo ang pinakadaku nga kaayo nga mahimo sang isa ka tawo para sa iban.

Ang mga nagbaton sining maayong balita sang Ginharian nagapakita sang mga kinaiya subong sang “gugma, kalipay, paghidait, pagkamapinasensiahon, pagkamainayuhon, pagkaayo, pagtuo, kalulo, pagpugong sa kaugalingon,” walay sapayan sang tanan nga kalainan sa ila palibot. (Galacia 5:​22, 23) Bilang pag-ilog kay Jesus, ‘wala sila nagabalos sing malaut sa malaut kay bisan sin-o.’ (Roma 12:17) Bilang indibiduwal, nagapanikasog sila nga ‘daugon ang malaut paagi sa maayo.’​—⁠Roma 12:21; Mateo 5:44.

Ang Bug-os nga Pagdaug sa Malain

Kon sila lang, indi gid madaug sang tawo ang panguna nga sumalakdag sang kalainan, si Satanas nga Yawa. Apang, sa dili madugay, gamiton ni Jehova si Jesus sa pagdugmok sang ulo ni Satanas. (Genesis 3:​15; Roma 16:20) Suguon man ni Jehova si Cristo Jesus ‘sa pagdugmok kag sa pagpapas’ sa tanan nga sistema sa politika, nga ang madamo sini naghimo sing daku nga kalainan sa bug-os nga maragtas. (Daniel 2:44; Manugwali 8:9) Sa sining nagapakari nga adlaw sang paghukom, ang tanan nga “wala nagatuman sa maayong balita tuhoy sa aton Ginuong Jesus . . . magaantos sing silot nga walay katapusan nga kalaglagan.”​—⁠2 Tesalonica 1:​8, 9; Sofonias 1:14-18.

Sa tion nga malaglag na si Satanas kag ang mga nagasuportar sa iya, gikan sa langit buligan ni Jesus ang mga makalampuwas sa pagpasag-uli sa duta sa orihinal nga kahimtangan sini. Banhawon man ni Cristo ang tanan nga takus nga magpuyo sa ginpasag-uli nga duta. (Lucas 23:​32, 39-43; Juan 5:26-29) Sa paghimo sini, dulaon niya ang pila ka epekto sang kalainan nga gin-antos sang katawhan.

Indi pagpiliton ni Jehova ang mga tawo sa pagtuman sang maayong balita tuhoy kay Jesus. Apang, ginahatagan niya sing kahigayunan ang mga tawo sa pagkuha sing ihibalo nga nagadul-ong sa kabuhi. Importante gid nga himuslan mo karon ini nga kahigayunan! (Sofonias 2:​2, 3) Kon himuon mo ini, matun-an mo kon paano atubangon ang bisan ano nga kalainan nga nagapapiot karon sa imo kabuhi. Makita mo man kon paano pangunahan ni Cristo ang bug-os nga pagdaug sa malain.​—⁠Bugna 19:11-16; 20:1-3, 10; 21:​3, 4.

[Retrato sa pahina 5]

Ginkunsinti ni Saulo ang kalainan bangod kulang sia sing sibu nga ihibalo

[Retrato sa pahina 7]

Ang pagbulig sa isa sa pagkuha sing sibu nga ihibalo tuhoy sa Dios amo ang isa sa pinakadaku nga kaayo nga mahimo sang isa ka tawo para sa iban