Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Magalakat Ka Bala Upod sa Dios?

Magalakat Ka Bala Upod sa Dios?

 Magalakat Ka Bala Upod sa Dios?

‘Maglakat sing maugdang upod sa imo Dios.’—⁠Miqueas 6:8.

1, 2. Paano ang balatyagon ni Jehova sa aton mapaanggid sa balatyagon sang isa ka ginikanan nga nagatudlo sa bata sa paglakat?

ANG isa ka lapsag nga nagatindog samtang nagakurogkurog ang tiil nagakab-ot sa nagauntay nga kamot sang ginikanan samtang nagsugod na ini sa una nga pagtakangtakang. Daw gamay lamang ini nga butang, apang para sa Nanay kag Tatay, importante ini katama, panugod ini sang maayo nga mga butang nga matabo pa sa unahan. Nalangkag gid ang mga ginikanan nga maglakat upod sa ila bata, samtang nagauyatay sila sing kamot, sa mga binulan kag mga tinuig nga magaabot. Sa madamo nga paagi, nagalaum sila nga hatagan ang bata sing panuytoy kag suporta sa palaabuton.

2 Amo man sini ang ginabatyag ni Jehova nga Dios para sa iya dutan-on nga mga anak. Ginsilingan niya anay ang iya katawhan nga Israel, ukon Efraim: “Gintudluan ko ang Efraim nga maglakat, nga ginakungkong sila . . . Paagi sa mga lubid sang dutan-on nga tawo padayon ko sila nga ginabutong, paagi sa mga pisi sang gugma.” (Oseas 11:​3, 4) Ginlaragway diri ni Jehova ang iya kaugalingon subong isa ka mahigugmaon nga ginikanan nga mapailubon nga nagatudlo sa isa ka bata sa paglakat, ayhan ginakungkong Niya sia kon matumba. Si Jehova ang aton pinakamaayo nga Ginikanan, nalangkag gid sa pagtudlo sa aton kon paano maglakat. Nalipay man sia sa pag-upod sa aton samtang nagapadayon kita sa pag-uswag. Subong sang ginapakita sang aton tema nga teksto, puede kita makalakat upod sa Dios! (Miqueas 6:8) Apang ano bala ang buot silingon sang paglakat upod sa Dios? Ngaa kinahanglan naton ini himuon? Paano ini mangin posible? Kag ano nga mga pagpakamaayo ang aton matigayon paagi sa paglakat upod sa Dios? Binagbinagon naton ining apat ka pamangkot sing isaisa.

Ano ang Buot Silingon sang Paglakat Upod sa Dios?

3, 4. (a) Ngaa talalupangdon ang paglaragway nga paglakat upod sa Dios? (b) Ano ang buot silingon sang paglakat upod sa Dios?

3 Siempre, ang isa ka unod-kag-dugo nga tawo indi literal nga makalakat upod kay Jehova, nga isa ka espiritu nga persona. (Exodo 33:20; Juan 4:24) Gani kon ang Biblia magsiling tuhoy sa mga tawo nga nagalakat upod sa Dios, malaragwayon ini nga paghambal. Isa ini ka talalupangdon nga paglaragway nga ginabaton bisan sang ano nga nasyonalidad kag kultura kag bisan sa ano nga hut-ong sang tion. Ti, sa ano bala nga duog ukon dag-on nga indi mahangpan ang ideya nga ang duha ka tawo nagaupuray lakat? Ining paglaragway nagapahangop sing kainit kag kasuod, indi bala? Ining mga balatyagon nagahatag sa aton sing paghantop kon ano ang buot silingon sang paglakat upod sa Dios. Apang, kinahanglan kita mangin mas espesipiko.

4 Dumduma ang matutom nga mga lalaki nga sanday Enoc kag Noe. Ngaa ginlaragway sila subong nagalakat upod sa Dios? (Genesis 5:​24; 6:9) Sa Biblia, ang termino nga “paglakat” masami nagakahulugan sing pagsunod sa isa ka partikular nga  dalanon. Ginpili ni Enoc kag ni Noe ang isa ka dalanon sang pagkabuhi nga nahisanto sa kabubut-on ni Jehova nga Dios. Indi kaangay sang kalibutan sa palibot nila, kay Jehova sila nangayo sing panuytoy kag gintuman nila ang iya panuytoy. Nagsalig sila sa iya. Buot bala sini silingon nga si Jehova ang naghimo sing mga desisyon para sa ila? Indi. Ginhatagan ni Jehova ang mga tawo sing hilway nga pagbuot, kag luyag niya nga gamiton naton ining dulot upod ang aton “ikasarang sa pagpangatarungan.” (Roma 12:1) Apang, sa paghimo sing mga desisyon, mapainubuson naton nga ginatugutan ang tuman kataas nga panghunahuna ni Jehova nga magtuytoy sa aton ikasarang sa pagpangatarungan. (Hulubaton 3:​5, 6; Isaias 55:​8, 9) Daw subong bala nga samtang nagalakat kita sa dalanon sang kabuhi, kaupod naton sing suod si Jehova.

5. Ngaa nagpamulong si Jesus tuhoy sa pagdugang sing isa ka maniko sa kalawigon sang kabuhi sang isa?

5 Masami ginapaanggid sang Biblia ang kabuhi sa isa ka paglakbay ukon paglakat. Sa pila ka kahimtangan, ginapaanggid ini sing direkta, apang kon kaisa, ginapahangop lamang ini. Halimbawa, si Jesus nagsiling: “Sin-o bala sa inyo nga bangod sa pagkabalaka makadugang sing diutay [sa literal: isa ka maniko] sa kalawigon sang iya kabuhi?” (Mateo 6:27) Ngaa abi nagsiling si Jesus tuhoy sa pagdugang sing “isa ka maniko,” nga isa ka talaksan sang distansia, sa ‘kalawigon sang kabuhi’ sang isa ka tawo, nga ginatakus paagi sa tion?⁠ * Maathag nga ginalaragway ni Jesus ang kabuhi sa isa ka paglakbay. Daw subong bala nga ginatudlo niya nga ang pagkabalaka indi makadugang sing bisan isa ka tikang sa imo kabuhi. Apang, makahinakop bala kita nga wala kita sing mahimo tuhoy sa kalawigon sining paglakat? Indi gid! Ginadul-ong kita sini sa ikaduha nga pamangkot, Ngaa kinahanglan kita maglakat upod sa Dios?

Ngaa Kinahanglan Kita Maglakat Upod sa Dios?

6, 7. Ano ang kinahanglanon gid sang di-himpit nga mga tawo, kag ngaa kay Jehova kita dapat mangayo sini?

6 Ang isa ka rason kon ngaa kinahanglan kita maglakat upod kay Jehova nga Dios ginpaathag sa Jeremias 10:23: “Nahibaluan ko, O Jehova, nga ang dalanon sang tawo wala sa iya kaugalingon. Wala sa tawo nga nagalakat bisan ang pagtuytoy sa iya tikang.” Gani kita nga mga tawo wala sing ikasarang ukon kinamatarong nga tuytuyan ang aton kaugalingon nga dalanon sang pagkabuhi. Nagakinahanglan gid kita sing panuytoy. Ang mga nagapamilit nga sundon ang ila kaugalingon nga dalanon, nga independiente sa Dios, magasayop man kaangay ni Adan kag ni Eva. Ginkuha sang una nga mag-asawa ang kinamatarong sa pagpat-od para sa ila kaugalingon sa kon ano ang maayo kag kon ano ang malain. (Genesis 3:​1-6) Sa pagkamatuod, ining kinamatarong ‘indi sa aton.’

7 Nabatyagan mo bala nga kinahanglan mo ang panuytoy sa dalanon sang kabuhi? Kada adlaw, kinahanglan kita maghimo sing magagmay kag dalagku nga mga desisyon. Ang pila sa sini mabudlay kag mahimo mag-apektar sang aton palaabuto⁠—subong man sang aton mga hinigugma. Apang, hunahunaa lamang nga may isa nga mas tigulang kag mas maalam katama sangsa aton nga nalipay sa paghatag sa aton sing mahigugmaon nga panuytoy sa paghimo sining mga desisyon! Sing makapasubo, madamo nga tawo karon ang mas nagasalig sa ila kaugalingon nga paghukom kag nagatuytoy sa ila kaugalingon nga mga tikang. Wala nila ginasapak ang kamatuoran sa Hulubaton 28:26: “Sia nga nagasalig sa iya kaugalingon nga tagipusuon buangbuang, apang sia nga nagalakat sa kaalam amo ang isa nga makapalagyo.” Luyag ni Jehova nga malikawan naton ang mga problema nga resulta sang pagsalig sa malalangon nga tawhanon nga tagipusuon. (Jeremias 17:⁠9) Luyag niya nga maglakat kita sa kaalam kag magsalig sa iya subong aton maalam nga Giya kag Instruktor. Kon himuon naton ini, ang aton paglakat sa kabuhi malig-on, makaalayaw, kag makalilipay.

8. Sa anong destinasyon kinaugali nga ginadul-ong ang mga tawo sang sala kag pagkadihimpit, apang ano ang luyag ni Jehova para sa aton?

8 Ang isa pa ka rason ngaa kinahanglan kita maglakat upod sa Dios amo agod maglawig ang aton paglakat. Ginasambit sang Biblia ang isa ka masubo nga kamatuoran. Sa isa ka kahulugan, ang tanan nga di-himpit nga tawo nagalakat padulong sa isa lang ka destinasyon. Sa paglaragway sang mga kabudlayan sang pagtigulang, ang Manugwali 12:5 nagasiling: “Ang tawo nagalakat padulong sa iya puluy-an nga  dayon kag ang mga manugpanganduhoy nagalibot sa mga dalan.” Ano ining “puluy-an nga dayon”? Ini amo ang lulubngan, ang duog diin kinaugali kita nga ginadul-ong sang sala kag pagkadihimpit. (Roma 6:23) Apang, indi lamang malip-ot, problemado nga paglakat halin sa pagkabun-ag pakadto sa lulubngan ang luyag ni Jehova para sa aton. (Job 14:1) Paagi lamang sa paglakat upod sa Dios nga makalaum kita nga maglakat sa kalayuon nga gintuyo niya nga lakton naton​—⁠walay katapusan. Amo bala sina ang luyag mo? Nian, maathag nga kinahanglan ka maglakat upod sa imo langitnon nga Amay.

Paano Kita Makalakat Upod sa Dios?

9. Ngaa may mga tion nga nagpanago si Jehova sa iya mga katawhan, apang anong pagpasalig ang ginahatag sang Isaias 30:20?

9 Ang ikatlo nga pamangkot nga aton binagbinagon dapat gid naton talupangdon sing maayo. Amo ang, Paano kita makalakat upod sa Dios? Masapwan naton ang sabat sa Isaias 30:​20, 21: “Ang imo Dakung Instruktor indi na magpanago, kag ang imo mga mata mangin mga mata nga makakita sa imo Dakung Instruktor. Kag ang imo mga dulunggan makabati sing pulong sa likod nimo, nga nagasiling: ‘Amo ini ang dalan. Lakat sa sini, kamo nga katawhan,’ pananglit kamo nga katawhan magliso sa tuo ukon magliso kamo sa wala.” Sa sining makapalig-on nga dinalan, ang mga pulong ni Jehova nga narekord sa bersikulo 20 mahimo magpahanumdom sa iya katawhan nga sang nagrebelde sila batok sa iya, daw subong bala nga nagpanago sia sa ila. (Isaias 1:​15; 59:2) Apang, diri, si Jehova ginalaragway, indi subong nagapanago, kundi nagatindog sing dayag sa atubangan sang iya matutom nga katawhan. Mahunahuna naton ang isa ka instruktor nga nagatindog sa atubangan sang iya mga estudyante, nga ginapasundayag kon ano ang luyag niya itudlo sa ila.

10. Sa anong kahulugan “makabati [ka] sing pulong sa likod nimo” gikan sa imo Dakung Instruktor?

10 Ang bersikulo 21 nagapakita sing tuhay nga paglaragway. Ginapakita si Jehova subong nagalakat sa likod sang iya katawhan, nga nagahatag sing direksion kon diin ang husto nga dalan nga dapat nila laktan. Ang mga iskolar sa Biblia nagkomento nga ining ekspresyon mahimo ginbase sa paagi kon kaisa sang manugbantay nga nagasunod sa iya mga karnero, nga nagasinggit sa pagtuytoy sa ila kag agod indi sila mag-agi sa sayop nga dalan. Paano ining paglaragway naaplikar sa aton? Bueno, kon sa Pulong sang Dios kita magkuha sing panuytoy, ginabasa naton ang mga pulong nga narekord linibo ka tuig na ang nagligad. Nagahalin ini sa likod naton, buot silingon gikan ini sa dumaan nga tion. Apang, mapuslanon gihapon ini karon kaangay sang adlaw nga ginsulat ini. Ang laygay sang Biblia makatuytoy sa aton sa matag-adlaw nga mga desisyon, kag makabulig ini sa aton sa pagplano sang aton dalanon sang pagkabuhi sa palaabuton. (Salmo 119:105) Kon hanuot naton nga ginapangita ining laygay kag ginaaplikar ini, nian si Jehova amo ang aton Giya. Magalakat kita upod sa Dios.

11. Suno sa Jeremias 6:​16, anong makapalig-on nga malaragwayon nga pahanumdom ang ginhatag ni Jehova sa iya katawhan, apang ano ang ila sabat?

11 Ginatugutan gid bala naton ang Pulong sang Dios sa pagtuytoy sa aton sa sining paagi? Maayo nga magdulog kita kon kaisa sing makadali kag usisaon ang aton kaugalingon sing tampad. Binagbinaga ang isa ka bersikulo nga makabulig sa aton sa  paghimo sini: “Amo ini ang ginsiling ni Jehova: ‘Tindog kamo sa mga dalan kag tan-awa, kag ipamangkot ang mga banas sang dumaan nga mga tion, kon diin gid bala ang maayo nga dalan; kag maglakat kamo sa sini, kag makasapo kamo sing kasulhayan sang inyo mga kalag.’” (Jeremias 6:16) Ining mga pulong mahimo magpahanumdom sa aton sang isa ka manuglakbay nga nagadulog sing makadali sa ginsang-an nga mga dalan agod mamangkot sing direksion. Sa espirituwal nga kahulugan, kinahanglan man ini himuon sang rebelyuso nga katawhan ni Jehova sa Israel. Kinahanglan nila tultulon ang dalan pabalik sa “mga banas sang dumaan nga mga tion.” Yadtong “maayo nga dalan” amo anay ang dalan nga ginlaktan sang ila matutom nga mga katigulangan, ang dalan nga gikan sini ang pungsod binuang nga nagtalang. Sing makapasubo, wala ginsapak sang Israel ining mahigugmaon nga pahanumdom gikan kay Jehova. Ang amo gihapon nga bersikulo nagpadayon: “Apang padayon sila nga nagsiling: ‘Indi kami maglakat.’” Apang, sa moderno nga mga tion, indi amo sini ang reaksion sang katawhan sang Dios sa sining laygay.

12, 13. (a) Paano ginsabat sang hinaplas nga mga sumulunod ni Cristo ang laygay sang Jeremias 6:16? (b) Paano naton mausisa ang aton kaugalingon nga paagi sang paglakat karon?

12 Sugod sang talipuspusan sang ika-19 nga siglo, gin-aplikar sang hinaplas nga mga sumulunod ni Cristo ang laygay sang Jeremias 6:16 sa ila kaugalingon. Subong isa ka grupo, nanguna sila sa bug-os tagipusuon nga pagbalik sa “mga banas sang dumaan nga mga tion.” Indi kaangay sang apostata nga Cristiandad, matutom nila nga ginsunod ang “sulundan sang makapapagros nga mga pulong” nga ginpasad ni Jesucristo kag ginsakdag sang iya matutom nga mga sumulunod sang unang siglo C.⁠E. (2 Timoteo 1:13) Tubtob karon, nagabuligay ang mga hinaplas subong man ang kaupod nila nga “iban nga mga karnero” sa paglakat sa mapagros, malipayon nga dalanon sang pagkabuhi nga ginsikway sang Cristiandad.​​—⁠Juan 10:⁠16.

13 Paagi sa pag-aman sing espirituwal nga pagkaon sa nagakaigo nga tion, nabuligan sang matutom nga ulipon nga klase ang minilyon nga masapwan “ang mga banas sang dumaan nga mga tion” kag maglakat upod sa Dios. (Mateo 24:45-47) Isa ka bala sa sining minilyon? Kon amo, ano ang himuon mo agod indi ka maanod palayo kag magliso sa pagsunod sa imo kaugalingon nga dalanon? Maalamon nga magdulog ka kon kaisa kag usisaon ang imo paagi sang paglakat sa kabuhi. Kon matutom mo nga ginabasa ang Biblia kag ang pasad-sa-Biblia nga mga publikasyon kag ginatambungan ang mga programa sang pagtudlo nga ginaaman sang mga hinaplas karon, nian ginahanas ka nga maglakat upod sa Dios. Kag kon mapainubuson mo nga ginaaplikar ang mga laygay nga ginahatag sa imo, sa pagkamatuod nagalakat ka upod sa Dios, nga nagasunod sa “mga banas sang dumaan nga mga tion.”

Maglakat nga Daw “Nagatan-aw sa Isa nga Di-makita”

14. Kon matuod si Jehova sa aton, paano ini makita sa personal nga mga desisyon nga ginahimo naton?

14 Agod makalakat kita upod kay Jehova, dapat nga matuod gid sia sa aton. Dumduma nga ginpasalig ni Jehova ang mga matutom sang dumaan nga Israel nga wala sia nagapanago sa ila. Ginapahayag man niya karon ang iya kaugalingon sa iya katawhan subong Dakung Instruktor. Amo gid bala sina ka matuod si Jehova sa imo, nga daw nagatindog sia sa atubangan mo agod tudluan ka? Amo sina nga sahi sang pagtuo ang kinahanglan naton agod makalakat kita upod sa Dios. May amo sina nga pagtuo si Moises, “kay nagpabilin sia nga mabakod subong nga nagatan-aw sa Isa nga di-makita.” (Hebreo 11:27) Kon matuod gid si Jehova sa aton, nian dapat naton talupangdon ang iya balatyagon kon nagahimo sing mga desisyon. Halimbawa, indi gani naton mapensar nga maghimo sing sala kag nian tinguhaan nga taguon ini sa Cristianong mga gulang ukon sa aton pamilya. Sa baylo, dapat naton panikasugan nga maglakat upod sa Dios bisan pa wala sing tawo nga makakita sa aton. Kaangay ni Hari David sang una, ang aton determinasyon amo: “Magalakat ako sa sulod sang akon  balay nga may integridad sa akon tagipusuon.”​​—⁠Salmo 101:⁠2.

15. Paano ang pagpakig-upod sa aton Cristianong mga kauturan makabulig sa aton nga makita nga matuod si Jehova?

15 Nahangpan ni Jehova nga kita di-himpit, unudnon nga mga tinuga kag mabudlay kon kaisa para sa aton nga patihan ang indi naton makita. (Salmo 103:14) Madamo sia sing ginahimo agod malandas naton ining kaluyahon. Halimbawa, gintipon niya sing tingob ang isa ka “katawhan para sa iya ngalan” gikan sa tanan nga kapungsuran sa duta. (Binuhatan 15:14) Samtang nagaalagad kita sing nahiusa, nagakuha kita sing kusog gikan sa isa kag isa. Labi pa nga nangin matuod ang Dios sa aton kon makabati kita kon paano ginbuligan ni Jehova ang isa ka espirituwal nga utod nga malandas ang pila ka kaluyahon ukon mabudlay nga pagtilaw.​​—⁠1 Pedro 5:⁠9.

16. Paano ang pagtuon tuhoy kay Jesus makabulig sa aton sa paglakat upod sa Dios?

16 Labaw sa tanan, ginhatag ni Jehova ang iya Anak subong halimbawa naton. Si Jesus nagsiling: “Ako amo ang dalan kag ang kamatuoran kag ang kabuhi. Wala sing makakadto sa Amay kon indi paagi sa akon.” (Juan 14:6) Ang pagtuon sa dalanon sang pagkabuhi ni Jesus sa duta amo ang isa sa pinakamaayo nga paagi agod mangin matuod si Jehova sa aton. Ang tanan nga ginhambal ukon ginhimo ni Jesus isa ka himpit nga pagpabanaag sang personalidad kag mga kinaiya sang iya langitnon nga Amay. (Juan 14:⁠9) Kon nagahimo kita sing mga desisyon, kinahanglan naton hunahunaon sing maayo kon paano ayhan atubangon ni Jesus ang amo nga butang. Kon mabanaag sa aton mga desisyon ang mahinalungon kag mapinangamuyuon nga panghunahuna, nian ginasunod naton ang mga tikang ni Cristo. (1 Pedro 2:21) Subong resulta, magalakat kita upod sa Dios.

Ano nga mga Pagpakamaayo ang Resulta?

17. Kon maglakat kita sa dalanon ni Jehova, anong “kasulhayan” ang masapwan naton para sa aton mga kalag?

17 Ang paglakat upod kay Jehova nga Dios isa ka makaalayaw nga pagkabuhi. Dumduma nga ginsaaran ni Jehova ang iya katawhan tuhoy sa pagpangita sa “maayo nga dalan.” Nagsiling sia: “Maglakat kamo sa sini, kag makasapo kamo sing kasulhayan sang inyo mga kalag.” (Jeremias 6:16) Ano ang buot silingon sining “kasulhayan”? Isa bala ini ka masulhay nga kabuhi nga puno sing kalipayan kag luho? Indi. Mas maayo pa ang ginaaman ni Jehova, butang nga talagsa lang masapwan sang mga pinakamanggaranon sa kalibutan. Ang pagkasapo sing kasulhayan sa imo kalag amo ang pagkasapo sing nasulod nga kalinong, kalipay, pagkakontento, kag espirituwal nga kaayawan. Ining kasulhayan nagakahulugan nga makasalig ka nga ginpili mo ang pinakamaayo nga dalanon sang pagkabuhi. Ining kalinong sa hunahuna isa ka tumalagsahon nga pagpakamaayo sa sining kalibutan nga puno sing problema!

18. Anong pagpakamaayo ang luyag ihatag ni Jehova sa imo, kag ano ang imo determinasyon?

18 Sa pagkamatuod, ang kabuhi mismo isa na ka daku nga pagpakamaayo. Bisan ang malip-ot nga paglakat mas maayo sangsa wala gid. Apang, wala gintuyo ni Jehova nga ang imo paglakat magalawig lamang sing malip-ot nga paglakbay halin sa kapagsik sang pagkapamatan-on pakadto sa kabudlayan sang pagtigulang. Indi, kay luyag ni Jehova nga matigayon mo ang pinakadaku nga pagpakamaayo sa tanan. Luyag niya nga maglakat ka upod sa iya tubtob sa walay katubtuban! Ginpahayag ini sing maayo sa Miqueas 4:5: “Ang tanan nga katawhan, sa ila bahin, magalakat ang tagsa sa ngalan sang iya dios; apang kita, sa aton bahin, magalakat sa ngalan ni Jehova nga aton Dios tubtob sa tion nga walay latid, tubtob sa walay katubtuban.” Luyag mo bala manguyapot sa sining pagpakamaayo? Luyag mo bala magkabuhi sa ginatawag ni Jehova nga “matuod nga kabuhi”? (1 Timoteo 6:19) Kon amo, mangin determinado gid nga maglakat upod kay Jehova karon, buas, kag sa tanan nga adlaw tubtob sa walay katubtuban!

[Nota]

^ par. 5 Ginbag-o sang pila ka badbad sang Biblia ang “maniko” sa sining bersikulo sa talaksan sang tion, subong sang “diutay nga tion” (The Emphatic Diaglott) ukon “isa ka minuto” (A Translation in the Language of the People, ni Charles B. Williams). Apang, ang tinaga nga gingamit sa orihinal nga teksto nagakahulugan gid sing isa ka maniko, nga mga 45 sentimetros ang kalabaon.

Paano Mo Sabton?

• Ano ang buot silingon sang paglakat upod sa Dios?

• Ngaa nagabatyag ka sing pagkinahanglan nga maglakat upod sa Dios?

• Ano ang makabulig sa imo sa paglakat upod sa Dios?

• Ano nga mga pagpakamaayo ang nagaabot sa mga nagalakat upod sa Dios?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Mga retrato sa pahina 23]

Paagi sa mga pahina sang Biblia, mabatian naton ang tingog ni Jehova sa aton likod nga nagasiling, “Amo ini ang dalan”

[Retrato sa pahina 25]

Sa mga miting, nagabaton kita sing espirituwal nga pagkaon sa nagakaigo nga tion