Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Ang Gawad Nagapadaku sang Pagkamatarong Sang Dios

Ang Gawad Nagapadaku sang Pagkamatarong Sang Dios

 Ang Gawad Nagapadaku sang Pagkamatarong sang Dios

SANG nagrebelde si Adan kag Eva, ginsambit ni Jehova ang katuyuan niya nga mag-aman sing isa ka Binhi nga pagadugmukon sa tikod. (Genesis 3:15) Natuman ini sang ginpapatay sang mga kaaway sang Dios si Jesucristo sa usok sang pag-antos. (Galacia 3:​13, 16) Si Jesus wala sing sala, kay milagruso sia nga ginpanamkon sa taguangkan sang isa ka ulay paagi sa gahom sang balaan nga espiritu. Gani, ang iya ginpaagay nga dugo magamit subong gawad nga bili sa paghilway sa mga tawo, nga nakapanubli sang sala kag kamatayon gikan kay Adan.​​—⁠Roma 5:​12, 19.

Wala sing makapugong sa labing gamhanan nga Dios, nga si Jehova, sa pagtuman sang iya mga katuyuan. Gani, sang nagpakasala ang tawo, matamod sang Dios nga nabayaran na ang gawad bisan pa nga wala pa ini aktual nga nabayaran kag makapakig-angot sia sa mga nagpakita sing pagtuo bilang katumanan sang iya mga saad. Amo ini kon ngaa ang makasasala nga mga kaliwat ni Adan, subong nanday Enoc, Noe, kag Abraham nakalakat kag nangin abyan pa gani sang Dios nga wala ginamusingan ang Iya pagkabalaan.​—⁠Genesis 5:24; 6:⁠9; Santiago 2:23.

Ang pila ka indibiduwal nga nagtuo kay Jehova nakahimo sing mabug-at nga mga sala. Ang isa ka halimbawa amo si Hari David. ‘Ngaa,’ mahimo ipamangkot mo, ‘padayon nga ginpakamaayo ni Jehova si Hari David pagkatapos nga nagpanglahi si David upod kay Bat-seba kag nian nagpahanabo nga mapatay si Urias, nga bana ni Bat-seba?’ Ang isa ka importante nga rason amo ang hanuot nga paghinulsol kag pagtuo ni David. (2 Samuel 11:1-17; 12:1-14) Pasad sa palaabuton nga halad ni Jesucristo, mapatawad sang Dios ang mga sala sang mahinulsulon nga si David kag mahuptan sa gihapon ang Iya kaugalingon nga katarungan kag pagkamatarong. (Salmo 31:​1, 2) Bilang pamatuod sa sini, ginpaathag sang Biblia kon ano ang pinakamaayo nga nahimo sang gawad ni Jesus, nga amo “agod ipakita ang iya [sang Dios] kaugalingon nga pagkamatarong, bangod ginpatawad niya ang mga sala nga natabo sang nagligad” kag “sa sini nga panag-on.”​—⁠Roma 3:​25, 26.

Huo, mabaton sang katawhan ang tumalagsahon nga mga benepisyo bangod sang balor sang dugo ni Jesus. Pasad sa gawad, ang mahinulsulon nga mga makasasala makatigayon sing suod nga kaangtanan sa  Dios. Dugang pa, ang gawad nagbukas sang dalan para sa pagkabanhaw sang mga patay pasulod sa bag-ong kalibutan sang Dios. Nagalakip ini sa matutom nga mga alagad sang Dios nga napatay antes ginbayaran ni Jesus ang gawad kag bisan sa madamo nga napatay nga wala sing ihibalo kag wala magsimba sa Iya. Ang Biblia nagasiling: “May pagkabanhaw sang mga matarong kag mga di-matarong.” (Binuhatan 24:15) Sa sina nga tion, pasad sa gawad, hatagan ni Jehova ang tanan nga matinumanon nga katawhan sing kabuhi nga walay katapusan. (Juan 3:36) Si Jesus mismo nagpaathag: “Ginhigugma gid sang Dios ang kalibutan amo nga ginhatag niya ang iya bugtong nga Anak, agod nga ang bisan sin-o nga magtuo sa iya indi malaglag kundi may kabuhi nga walay katapusan.” (Juan 3:16) Ining tanan nga benepisyo matigayon sang katawhan bangod sang halad-gawad nga aman sang Dios.

Apang, ang tumalagsahon nga aspekto tuhoy sa gawad indi ang mga benepisyo nga matigayon naton gikan sa sini. Ang labi pa ka importante amo kon ano ang mahimo sang gawad ni Cristo sa ngalan ni Jehova. Nagapamatuod ini nga si Jehova isa ka Dios nga may himpit nga katarungan nga makapakig-angot sa makasasala nga katawhan kag makapabilin gihapon nga putli kag balaan. Kon ang Dios wala mag-aman sing gawad, wala kuntani sing kaliwat ni Adan, bisan si Enoc, si Noe, kag si Abraham, ang nakalakat upod sa Dios ukon nangin abyan niya. Nahangpan ini sang salmista kag nagsiling: “Kon ang mga sayop amo ang imo ginabantayan, O Jah, O Jehova, sin-o bala ang makatindog?” (Salmo 130:3) Daku gid ang aton pagpasalamat kay Jehova, tungod ginpadala niya ang iya hinigugma nga Anak sa duta kag kay Jesus, tungod kinabubut-on nga ginhatag niya ang iya kabuhi subong gawad para sa aton!​—⁠Marcos 10:45.