Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Magalakat Kita sa Ngalan ni Jehova nga Aton Dios

Magalakat Kita sa Ngalan ni Jehova nga Aton Dios

 Magalakat Kita sa Ngalan ni Jehova nga Aton Dios

“Kita, sa aton bahin, magalakat sa ngalan ni Jehova nga aton Dios tubtob sa tion nga walay latid, tubtob sa walay katubtuban.”​—⁠MIQUEAS 4:5.

1. Kon tuhoy sa moralidad, ano anay ang sitwasyon sang adlaw ni Noe, kag paano nangin tuhay si Noe?

ANG una nga tawo nga ginsambit sa Biblia nga naglakat upod sa Dios amo si Enoc. Ang ikaduha amo si Noe. Ang rekord nagasugid sa aton: “Si Noe tawo nga matarong. Ginpamatud-an niya ang iya kaugalingon nga walay kasawayan sa iya mga kadungan. Si Noe naglakat upod sa matuod nga Dios.” (Genesis 6:9) Sang panahon ni Noe, ang katawhan sa kabilugan nagpalayo sa putli nga pagsimba. Labi pa nga naglain ang sitwasyon sang ang di-matutom nga mga anghel di-kinaugali nga nagpangasawa sang mga babayi kag nagpanganak sing mga kaliwatan nga gintawag Nefilim, “ang mga gamhanan” ukon “mga lalaki nga bantog” sadtong mga adlaw. Indi katingalahan nga ang duta napuno sing kasingki! (Genesis 6:​2, 4, 11) Walay sapayan sini, si Noe nangin walay kasawayan kag “isa ka manugbantala sang pagkamatarong.” (2 Pedro 2:5) Sang ginsugo sia sang Dios nga maghimo sing arka para sa pagtipig sang kabuhi, matinumanon nga “ginhimo ni Noe ang tanan suno sa ginsugo sang Dios sa iya. Amo gid ang ginhimo niya.” (Genesis 6:22) Sa pagkamatuod, si Noe naglakat upod sa Dios.

2, 3. Anong maayo nga halimbawa ang ginhatag ni Noe sa aton karon?

2 Ginlakip ni Pablo si Noe sa iya listahan sang matutom nga mga saksi sang nagsulat sia: “Bangod sa pagtuo si Noe, pagkatapos ginhatagan sing paandam sang Dios nahanungod sa mga butang nga wala pa makita, nagpakita sing diosnon nga kahadlok kag nagtukod sing arka agod maluwas ang iya panimalay; kag paagi sini nga pagtuo gintagudilian niya ang kalibutan, kag nangin manunubli sia sang pagkamatarong nga suno sa pagtuo.” (Hebreo 11:7) Daw ano gid kaayo nga halimbawa! Bangod nagsalig gid sia nga matuman ang mga pulong ni Jehova, ginhinguyang ni Noe ang iya tion, kusog, kag pagkabutang sa pagtuman sa mga sugo sang Dios. Sa kaanggid nga paagi, ginasikway man karon sang madamo ang mga kahigayunan nga magtin-ad gid sa sining kalibutan kag ginahinguyang ang ila tion, kusog, kag pagkabutang sa pagtuman sa mga sugo ni Jehova. Talalupangdon gid ang ila pagtuo kag magaresulta ini sa ila kaugalingon nga kaluwasan subong man sang iban.​​—⁠Lucas 16:⁠9; 1 Timoteo 4:⁠16.

3 Ang pagpakita sing pagtuo mahimo nga mabudlay gid para kay Noe kag sa iya pamilya kaangay man kay Enoc, ang lolo-sa-tuhod ni Noe, nga ginbinagbinag sa nahauna nga artikulo. Kaangay sang panahon ni Enoc, ang matuod nga mga sumilimba sang panahon ni Noe isa lamang ka magamay nga grupo​—⁠walo lamang ang nangin matutom kag naluwas sa Anaw. Nagbantala si Noe sang pagkamatarong sa isa ka masingki kag imoral nga kalibutan. Nagtukod man si Noe kag ang iya pamilya sing isa ka daku katama nga arka bilang paghanda sa bug-os kalibutan nga anaw, bisan pa nga antes sini, wala pa gid nakaagi baha. Mahimo nga daw natingala gid ang mga nakakita sa ila.

4. Ano ang sayop sang mga kadungan ni Noe nga ginpadaku ni Jesus?

4 Sing talalupangdon, sang ginpatuhuyan ni Jesus ang mga adlaw ni Noe, wala niya ginsambit ang kasingki, butig nga relihion, ukon ang imoralidad bisan pa tuman ini kalain. Ang sayop nga ginpadaku ni Jesus amo ang indi pagsapak sang mga tawo sa ginpaandam sa ila. Nagsiling sia nga sila “nagakaon kag nagainom, ang mga lalaki nagapangasawa kag ang mga babayi ginahatag sa pag-asawahay, tubtob sa adlaw nga nagsulod si Noe sa arka.” Pagkaon, pag-inom, pagpangasawa, pagpamana​—⁠ano ang malain sa sini? “Normal”  lang ini nga mga butang! Apang may nagapakari nga anaw, kag nagbantala si Noe sang pagkamatarong. Ang iya ginbantala kag paggawi paandam na kuntani sa ila. Apang, “wala sila magsapak tubtob nga nag-abot ang anaw kag nag-anod sa ila nga tanan.”​​—⁠Mateo 24:​38, 39.

5. Ano nga mga kinaiya ang kinahanglan ni Noe kag sang iya pamilya?

5 Kon balikan naton yadto nga tion, makita naton ang kaalam sa pagkabuhi ni Noe. Apang, antes sang Anaw, kinahanglan ang kaisog agod mangin tuhay sa tanan. Kinahanglan ni Noe kag sang iya pamilya ang mabaskog nga pagtuo agod matukod ang daku katama nga arka kag pun-on ini sing mga tiglawas sang nanuhaytuhay nga sahi sang mga sapat. May mga tion bala nga naghandum ining diutay nga grupo sang matutom nga mga kalag nga kuntani nagpanghikot na lang sila kaangay sang iban kag nagkabuhi sing “normal”? Bisan pa ini nga pamensaron mahimo nga naglabay sa ila hunahuna, wala ini nagpaluya sang ila integridad. Pagligad sang madamo nga tinuig​—⁠mas malawig sangsa pagabatason sang bisan sin-o sa aton sa sining sistema sang mga butang​—⁠si Noe naluwas sa Anaw bangod sang iya pagtuo. Apang, ginhukman ni Jehova ang tanan nga nagkabuhi sing “normal” kag wala nagsapak sa kahulugan sang tion nga ginakabuhian nila.

Ginsalot Liwat sang Kasingki ang Katawhan

6. Pagkatapos sang Anaw, ano nga sitwasyon ang nagaluntad sa gihapon?

6 Pagkatapos sang Anaw, may bag-o na naman nga panugod ang katawhan. Apang, indi himpit gihapon ang mga tawo kag “ang huyog sang tagipusuon sang tawo” padayon gihapon nga “malaut kutob sa iya pagkapamatan-on.” (Genesis 8:21) Luwas pa sa sini, bisan pa nga ang mga demonyo indi na liwat makamateryalisar sa tawhanon nga lawas, aktibo sila gihapon katama. Ginpakita gilayon sang di-diosnon nga katawhan nga “yara [sila] sa gahom sang isa nga malauton,” kag kaangay man karon, kinahanglan pakigbatuan sang matuod nga mga sumilimba ang “mga pahito sang Yawa.”​—⁠1 Juan 5:19; Efeso 6:​11, 12.

7. Paano naglala ang kasingki sa kalibutan pagkatapos sang Anaw?

7 Kutob sang panahon ni Nimrod, ang duta pagkatapos sang Anaw napuno liwat sang kasingki sang tawo. Subong resulta sang pagdamo sang tawo kag sang pag-uswag sang teknolohiya, ang kasingki labi pa nga naglala pagligad sang tion. Sang una, espada, bangkaw, baslay kag pana, kag kangga ang ginagamit. Wala magdugay, nag-abot ang pusil kag kanyon, nian ang riple kag ang iban pa moderno nga artilyeriya sang ika-20 nga siglo. Ginpakilala sang Bug-os Kalibutan nga Inaway I ang mas makahaladlok nga mga armas, subong sang eroplano, tangke de guerra, submarino, kag makahililo nga gas. Sa sina nga inaway, minilyon ka tawo ang napatay sa sining mga armas. Wala bala yadto ginpaabot? Ginapaabot gid yadto.

8. Paano natuman ang Bugna 6:1-4?

8 Sang tuig 1914, nangin Hari si Jesus sang langitnon nga Ginharian sang Dios, kag nagsugod ang “adlaw sang Ginuo.” (Bugna 1:10) Sa palanan-awon nga ginreport sa tulun-an sang Bugna, si Jesus nakita subong isa ka Hari nga nagasakay sa isa ka puti nga kabayo kag nagpangdaug. Nagasunod sa iya ang iban pa nga mga manugkabayo, ang tagsa nagarepresentar sa nanuhaytuhay nga kalamidad sa katawhan. Ang isa sa ila amo ang nagasakay sa duag-kalayo nga kabayo, kag gintugutan sia sa “pagkuha sang paghidait sa duta agod nga ang mga tawo magpatyanay; kag ginhatagan sia sing dakung espada.” (Bugna 6:1-4) Ining  kabayo kag ang nagasakay sa sini nagarepresentar sa inaway, kag ang dakung espada nagarepresentar sa di-matupungan nga pagpanglaglag sang moderno nga inaway kag sang mabaskog nga mga armas sini. Ining mga armas nagalakip karon sing nuklear nga mga bomba, nga ang kada isa sarang makapatay sing linibo ka tawo; ang mga rocket sarang makadala sining mga bomba sa mga target sini nga linibo ka kilometro ang kalayuon; subong man ang modernong kemikal kag biolohiko nga mga hinganiban nga makapapas sa madamo katama nga tawo.

Ginatalupangod Naton ang mga Paandam ni Jehova

9. Paano mo ipaanggid ang kalibutan karon sa kalibutan antes sang Anaw?

9 Sang mga adlaw ni Noe, ginlaglag ni Jehova ang katawhan bangod sang sobra nga kasingki sang malaut nga mga tawo nga ginsugyot sang mga Nefilim. Kamusta naman karon? Mas malinong bala karon ang kahimtangan sa duta kon ipaanggid sang una? Indi gid! Dugang pa, kaangay sang mga adlaw ni Noe, ang mga tawo karon nagahimo sang ila matag-adlaw nga pagsinalayo, nga nagatinguha sa pagkabuhi sing “normal,” nga wala nagasapak sa ginapalanog nga mga paandam. (Lucas 17:​26, 27) Nian, may rason bala agod magduhaduha nga laglagon liwat ni Jehova ang katawhan? Wala.

10. (a) Ano nga paandam ang sulitsulit nga ginhatag sa mga tagna sa Biblia? (b) Ano ang lamang nga maalamon nga dalanon karon?

10 Ginatos ka tuig antes sang Anaw, gintagna ni Enoc ang kalaglagan nga mahanabo sa aton adlaw. (Judas 14, 15) Nagpamulong man si Jesus tuhoy sa nagapakari nga “dakung kapipit-an.” (Mateo 24:21) Nagpaandam man ang iban pa nga mga manalagna tuhoy sa sina nga tion. (Ezequiel 38:18-​23; Daniel 12:⁠1; Joel 2:​31, 32) Kag mabasa naton sa tulun-an sang Bugna ang detalyado nga paglaragway sang katapusan nga kalaglagan. (Bugna 19:11-​21) Subong mga indibiduwal, ginailog naton si Noe kag aktibo kita nga nagabantala sang pagkamatarong. Ginatalupangod naton ang mga paandam ni Jehova kag mahigugmaon nga ginabuligan ang aton mga isigkatawo nga talupangdon man ini. Busa, kaangay ni Noe, nagalakat kita upod sa Dios. Sa pagkamatuod, importante gid nga ang bisan sin-o nga luyag mabuhi padayon nga maglakat upod sa Dios. Paano naton ini mahimo walay sapayan sang mga pag-ipit nga ginaatubang naton kada adlaw? Kinahanglan kita magpalambo sing malig-on nga pagtuo sa katumanan sang katuyuan sang Dios.​​—⁠Hebreo 11:6.

Padayon nga Maglakat Upod sa Dios sa Magamo nga mga Tion

11. Sa anong paagi ginailog naton ang unang-siglo nga mga Cristiano?

11 Sang unang siglo, ang hinaplas nga mga Cristiano ginpatuhuyan subong bahin sang “Dalan.” (Binuhatan 9:2) Ang ila bug-os nga pagkabuhi nasentro sa pagtuo kay Jehova kag kay Jesucristo. Naglakat sila sa banas nga ginlaktan sang ila Agalon. Amo man sini ang ginahimo sang matutom nga mga Cristiano karon.

12. Ano ang natabo pagkatapos nga milagruso nga ginpakaon ni Jesus ang kadam-an?

 12 Ang pagkaimportante sang pagtuo makita sa natabo sa tion sang ministeryo ni Jesus. Isa ka bes, milagruso nga ginpakaon ni Jesus ang kadam-an nga mga 5,000 ka tawo. Natingala kag nalipay gid ang mga tawo. Apang, talupangda kon ano ang masunod nga natabo. Aton mabasa: “Sang nakita sang mga tawo ang mga tanda nga ginhimo niya, nagsiling sila: ‘Amo gid ini ang manalagna nga magakari sa kalibutan.’ Gani, sang mahibaluan ni Jesus nga magaabot sila kag piliton sia nga mangin hari, naglikaw liwat pakadto sa bukid nga nagaisahanon lamang.” (Juan 6:10-15) Sadto nga gab-i naglakbay sia sa iban nga duog. Ang pagpangindi ni Jesus nga mangin hari mahimo nagpaslaw sa madamo. Kay man, ginpakita niya nga maalam sia agod mangin hari kag may gahom sia nga makapaayaw sa pisikal nga mga kinahanglanon sang mga tawo. Apang, indi pa sadto ang tion ni Jehova agod maggahom sia subong Hari. Isa pa, ang Ginharian ni Jesus langitnon, indi dutan-on.

13, 14. Ano nga pagtamod ang ginpakita sang madamo, kag paano natilawan ang ila pagtuo?

13 Walay sapayan, determinado nga ginsundan sang kadam-an si Jesus kag nakit-an sia, subong sang ginsiling ni Juan, “sa tabok sang dagat.” Ngaa ginsundan nila sia pagkatapos niya pangindian ang ila mga pagpaninguha nga himuon sia nga hari? Madamo ang nagpakita nga may undanon sila nga pagtamod, kay ginsambit pa gani nila ang pagkaon nga gin-aman anay ni Jehova sa kahanayakan sang adlaw ni Moises. Ginpahangop nila nga dapat magpadayon si Jesus sa pag-aman sing materyal nga pagkaon sa ila. Bangod nahantop ni Jesus ang ila sayop nga mga motibo, nagsugod sia sa pagtudlo sa ila sang espirituwal nga mga kamatuoran agod buligan sila nga tadlungon ang ila panghunahuna. (Juan 6:​17, 24, 25, 30, 31, 35-​40) Bilang reaksion, ang iban nagkumod batok sa iya, ilabi na sang ginhatag niya ining ilustrasyon: “Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, Kon indi kamo magkaon sang unod sang Anak sang tawo kag mag-inom sang iya dugo, wala kamo sing kabuhi sa inyo kaugalingon. Sia nga nagakaon sang akon unod kag nagainom sang akon dugo may kabuhi nga walay katapusan, kag banhawon ko sia sa katapusan nga adlaw.”​—⁠Juan 6:​53, 54.

14 Ang mga ilustrasyon ni Jesus masami nga nagapahulag sa mga tawo nga ipakita kon bala luyag gid nila maglakat upod sa Dios. Amo man ini nga ilustrasyon. Nangin mabaskog gid ang reaksion sa sini. Aton mabasa: “Madamo sang iya mga alagad, sa pagkabati sini, ang nagsiling: ‘Ini nga mga pulong makakilibang; sin-o ang makapamati sini?’” Ginpaathag pa ni Jesus nga dapat nila hangpon ang espirituwal nga kahulugan sang iya mga pulong. Nagsiling sia: “Ang espiritu amo ang nagahatag sing kabuhi; ang unod wala gid sing kapuslanan. Ang mga pulong nga napamulong ko sa inyo amo ang espiritu kag kabuhi.” Sa gihapon, madamo ang indi luyag mamati, kag ang kasaysayan nagareport: “Bangod sini madamo sa iya mga alagad ang nagbalik sa mga butang nga ila ginbiyaan kag wala na maglakat upod sa iya.”​—⁠Juan 6:​60, 63, 66.

15. Ano ang husto nga motibo sang pila ka sumulunod ni Jesus?

15 Walay sapayan, indi amo sini ang nangin reaksion sang tanan nga disipulo ni Jesus. Sa pagkamatuod, wala mahangpan sing bug-os sang mainunungon nga mga disipulo ang ginsiling ni Jesus. Apang, malig-on gid gihapon ang ila pagsalig sa iya. Si Pedro, nga isa sa sadtong mainunungon nga mga disipulo, nagpabutyag sang balatyagon sang tanan nga nagpabilin sang nagsiling sia: “Ginuo, kay sin-o bala kami makadto? Ikaw  may mga pulong sang kabuhi nga walay katapusan.” (Juan 6:68) Daw ano gid kaayo nga panimuot kag halimbawa!

16. Paano kita mahimo matilawan, kag anong husto nga pagtamod ang dapat naton palambuon?

16 Mahimo man kita karon matilawan kaangay sadtong una nga mga disipulo. Sa aton bahin, mahimo malugaw-an kita bangod wala nagakatuman ang mga saad ni Jehova sa kadasigon nga luyag naton. Mahimo magbatyag kita nga ang mga paathag sa Kasulatan sang aton pasad sa Biblia nga mga publikasyon mabudlay hangpon. Mahimo nga wala kita mapalig-on sa paggawi sang isa ka masigka-Cristiano. Husto bala nga mag-untat kita sa paglakat upod sa Dios bangod sa sini ukon sa kaanggid nga mga rason? Siempre indi! Ginpakita sang mga disipulo nga nagbiya kay Jesus nga may yara sila undanon nga panghunahuna. Dapat man naton ini likawan.

“Indi Kita ang Sahi nga Nagaisol”

17. Paano kita mabuligan sa pagpadayon sa paglakat upod sa Dios?

17 Si apostol Pablo nagsulat: “Ang bug-os nga Kasulatan inspirado sang Dios.” (2 Timoteo 3:16) Paagi sa mga pahina sang Biblia, nagasiling si Jehova sa aton sing maathag: “Amo ini ang dalan. Lakat sa sini.” (Isaias 30:21) Ang pagtuman sa Pulong sang Dios nagabulig sa aton nga ‘magbantay sing maayo kon paano kita nagalakat.’ (Efeso 5:15) Ang pagtuon sa Biblia kag ang pagpamalandong sa kon ano ang aton natun-an nagabulig sa aton sa ‘pagpadayon sa paglakat sa kamatuoran.’ (3 Juan 3) Sa pagkamatuod, subong sa ginsiling ni Jesus, “ang espiritu . . . nagahatag sing kabuhi; ang unod wala gid sing kapuslanan.” Ang lamang masaligan nga panuytoy sa aton mga tikang amo ang espirituwal nga panuytoy, nga matigayon paagi sa Pulong ni Jehova, sa iya espiritu, kag sa iya organisasyon.

18. (a) Ano ang di-maalamon nga ginhimo sang iban? (b) Ano nga sahi sang pagtuo ang ginapalambo naton?

18 Sa karon, yadtong mga nangin di-kontento bangod sang undanon nga panghunahuna ukon sang wala matuman nga mga pagpaabot masami nga naggamit sing bug-os sa kon ano ang mahatag sang kalibutan. Bangod nadula na ang ila pagbatyag sang pagkahilingagawon, wala na nila makita ang kinahanglanon nga ‘magpadayon sa pagbantay,’ kag namat-od sila nga lab-uton ang makagod nga mga tulumuron sa baylo nga unahon ang mga intereses sang Ginharian. (Mateo 24:42) Indi gid maalamon ang paglakat sa sina nga dalanon. Talupangda ang mga pulong ni apostol Pablo: “Indi kita ang sahi nga nagaisol padulong sa kalaglagan, kundi ang sahi nga may pagtuo padulong sa pagtipig nga buhi sa kalag.” (Hebreo 10:39) Kaangay ni Enoc kag ni Noe, nagakabuhi kita sa magamo nga mga tion, apang kaangay nila, may pribilehiyo kita nga maglakat upod sa Dios. Sa paghimo sini, makasalig kita nga makita naton ang katumanan sang mga saad ni Jehova, ang kalaglagan sang kalautan, kag ang pagtukod sang isa ka matarong nga bag-ong kalibutan. Daw ano ka dalayawon nga paglaum!

19. Paano ginlaragway ni Miqueas ang dalanon sang matuod nga mga sumilimba?

19 Ang gin-inspirar nga si manalagna Miqueas nagsiling tuhoy sa mga pungsod sang kalibutan nga sila “magalakat ang tagsa sa ngalan sang iya dios.” Nian ginpatuhuyan niya ang iya kaugalingon kag ang iban pa nga matutom nga mga sumilimba kag nagsiling: “Kita, sa aton bahin, magalakat sa ngalan ni Jehova nga aton Dios tubtob sa tion nga walay latid, tubtob sa walay katubtuban.” (Miqueas 4:5) Kon may determinasyon ka kaangay kay Miqueas, magapabilin ka nga suod kay Jehova bisan daw ano pa kagamo sang tion. (Santiago 4:8) Kabay nga mangin tinagipusuon nga handum sang kada isa sa aton ang paglakat upod kay Jehova nga aton Dios karon kag tubtob sa tion nga walay latid, bisan tubtob sa walay katubtuban!

Paano Mo Sabton?

• Ano ang pagkaanggid sang adlaw ni Noe kag sang karon?

• Ano nga dalanon ang ginlaktan ni Noe kag sang iya pamilya, kag paano naton mailog ang ila pagtuo?

• Anong sayop nga pagtamod ang ginpakita sang iban nga mga sumulunod ni Jesus?

• Ano ang determinado nga himuon sang matuod nga mga Cristiano?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Mga retrato sa pahina 20]

Subong sang adlaw ni Noe, ang mga tawo sa karon masako sa ila matag-adlaw nga mga hilikuton

[Retrato sa pahina 21]

Subong mga manugbantala sang Ginharian, “indi kita ang sahi nga nagaisol”