Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Ginapabanaag sang mga Cristiano ang Himaya ni Jehova

Ginapabanaag sang mga Cristiano ang Himaya ni Jehova

 Ginapabanaag sang mga Cristiano ang Himaya ni Jehova

“Malipayon ang inyo mga mata kay makakita ini, kag ang inyo mga dulunggan kay makabati ini.”​—⁠MATEO 13:16.

1. Ano nga pamangkot ang mahunahuna naton tuhoy sa reaksion sang mga Israelinhon kay Moises sa Bukid Sinai?

MAY rason gid ang mga Israelinhon nga nagtipon sa Bukid Sinai nga mangin suod kay Jehova. Kay man, ginluwas sila sang gamhanan nga kamot ni Jehova gikan sa Egipto. Gin-atipan niya ang ila mga kinahanglanon paagi sa pag-aman sa ila sing pagkaon kag tubig sa kahanayakan. Pagkatapos, ginbuligan sila ni Jehova nga malutos ang nagsalakay nga mga Amaleknon. (Exodo 14:26-31; 16:2⁠–​17:13) Sang nagakampo sila sa kahanayakan sa atubang sang Bukid Sinai, hinadlukan gid ang katawhan sa mga daguob kag mga kilat amo nga nagpalangurog sila. Nian, nakita nila si Moises nga nagadulhog gikan sa Bukid Sinai, nga ang iya nawong nagapabanaag sang himaya ni Jehova. Apang, sa baylo nga dayawon ini kag apresyahon, nag-isol sila. “Hinadlukan sila sa pagpalapit [kay Moises].” (Exodo 19:10-19; 34:30) Ngaa hinadlukan sila sang makita nila ang banaag sang himaya ni Jehova, ang isa nga madamo gid sing hinimuan para sa ila?

2. Ano mahimo ang kabangdanan nga hinadlukan ang mga Israelinhon sang makita nila ang himaya sang Dios nga ginpabanaag ni Moises?

2 Mahimo gid nga hinadlukan ang mga Israelinhon sini nga okasyon bangod sang natabo  anay. Sang hungod nga naglalis sila kay Jehova paagi sa paghimo sing bulawan nga tinday nga baka, gindisiplina niya sila. (Exodo 32:​4, 35) Nanuto bala sila sa pagdisiplina ni Jehova kag ginpasalamatan ini? Ang kalabanan wala manuto. Sang malapit na mapatay si Moises, gintalastas niya ang hitabo tuhoy sa bulawan nga tinday nga baka pati ang iban pa nga mga tinion nga naglalis ang mga Israelinhon. Nagsiling sia sa katawhan: “Nagsupak kamo sa mando ni Jehova nga inyo Dios, kag wala kamo magtuo sa iya kag wala kamo mamati sa iya tingog. Nangin rebelyuso kamo sa inyo paggawi kay Jehova kutob sang adlaw nga nakilala ko kamo.”​—⁠Deuteronomio 9:15-24.

3. Ano ang ginhimo ni Moises sa tabon sang iya nawong?

3 Binagbinaga kon ano ang ginhimo ni Moises sang hinadlukan ang mga Israelinhon. Ang kasaysayan nagasiling: “Kon makatapos na si Moises sa pagpakighambal sa ila, ginabutangan niya sing tabon ang iya nawong. Apang kon magsulod si Moises [sa tabernakulo] sa atubangan ni Jehova agod magpakighambal sa iya, ginakuha niya ang tabon tubtob sa paggua niya. Kag nagagua sia kag ginasugid sa mga anak ni Israel kon ano ang ginsugo sa iya. Kag nakita sang mga anak ni Israel ang nawong ni Moises, nga ang panit sang nawong ni Moises nagasilak; kag ginbutang liwat ni Moises ang tabon sa iya nawong tubtob nga nagsulod sia agod magpakighambal [kay Jehova].” (Exodo 34:33-35) Ngaa gintabunan ni Moises ang iya nawong kon kaisa? Ano ang matun-an naton sa sini? Ang mga sabat sa sining mga pamangkot makabulig sa aton sa pagtimbangtimbang sang aton mismo kaangtanan kay Jehova.

Nawasi nga mga Kahigayunan

4. Ano nga rason ang ginpahayag ni apostol Pablo tuhoy sa pagbutang ni Moises sing tabon sa iya nawong?

4 Ginpaathag ni apostol Pablo nga gintabunan ni Moises ang iya nawong bangod sang kahimtangan sang hunahuna kag tagipusuon sang mga Israelinhon. Nagsulat si Pablo: “Ang mga anak ni Israel indi makatulok sa nawong ni Moises bangod sang himaya sang iya nawong . . . Ang ila painuino naghabol.” (2 Corinto 3:​7, 14) Makapasubo gid nga kahimtangan! Ang mga Israelinhon pinili nga katawhan ni Jehova, kag luyag niya nga mangin suod sila sa iya. (Exodo 19:4-6) Apang, nagpang-alag-ag sila nga magtulok sa banaag sang himaya sang Dios. Sa baylo nga iliso ang ila tagipusuon kag hunahuna kay Jehova paagi sa pagpakita sing mahigugmaon nga debosyon sa iya, nagpalayo sila sa iya sa pila ka paagi.

5, 6. (a) Ano ang pagkaanggid sang mga Judiyo sang nahauna nga siglo kag sang mga Israelinhon sang adlaw ni Moises? (b) Ano ang pagkatuhay sang mga nagpamati kay Jesus kag sang mga wala mamati sa iya?

5 May kaanggid ini sa nahaunang siglo C.⁠E. Sang makumbertir si Pablo sa Cristianismo, ang Kasuguan nga katipan ginbuslan na sang bag-ong katipan, nga ginpatung-an ni Jesucristo, ang Daku Pa nga Moises. Sa pulong kag sa buhat, himpit nga ginpabanaag ni Jesus ang himaya ni Jehova. Nagsulat si Pablo tuhoy sa ginbanhaw nga si Jesus: ‘Sia ang banaag sang himaya sang Dios kag ang sibu nga larawan sang iya mismo kinaugali.’ (Hebreo 1:3) Daw ano katahom gid nga kahigayunan ang bukas sa mga Judiyo! Makapamati sila sa mga pulong sang kabuhi nga walay katapusan sa Anak mismo sang Dios! Makapasubo nga kalabanan sang ginbantalaan ni Jesus wala mamati. Tuhoy sa ila, ginbalikwat ni Jesus ang gintagna ni Jehova paagi kay Isaias: ‘Ang tagipusuon sining katawhan nagtig-a, kag nagpabungol ang ila mga dulunggan, kag ginpiyong nila ang ila mga mata; agod indi sila makakita paagi sa ila mga mata kag paagi sa ila mga dulunggan indi sila makabati, kag agod ang ila tagipusuon indi makahangop kag agod indi sila manumbalik, kag paayuhon ang ila kaugalingon.’​—⁠Mateo 13:15; Isaias 6:​9, 10.

6 Daku gid ang pagkatuhay sang mga Judiyo kag sang mga disipulo ni Jesus, nga tuhoy sa ila nagsiling si Jesus: “Malipayon ang inyo mga mata kay makakita ini, kag ang inyo mga dulunggan kay makabati ini.” (Mateo 13:16) Ang matuod nga mga Cristiano nagakalangkag nga makilala si Jehova kag mag-alagad sa iya. Nalipay sila sa pagtuman sang iya kabubut-on, nga ginapahayag sa Biblia. Subong resulta, ginapabanaag sang hinaplas nga mga Cristiano ang himaya ni Jehova sa ila ministeryo sang bag-ong katipan, kag amo man  ang ginahimo sang mga katapo sang iban nga mga karnero.​—⁠2 Corinto 3:​6, 18.

Kon Ngaa Natabunan ang Maayong Balita

7. Ngaa indi makapakibot nga ginasikway sang kalabanan nga mga tawo ang maayong balita?

7 Natun-an na naton nga sang adlaw ni Jesus kag sang adlaw ni Moises, ginsikway sang kalabanan nga mga Israelinhon ang tumalagsahon nga kahigayunan nga bukas sa ila. Amo man sa aton tion. Ginasikway sang kalabanan nga mga tawo ang maayong balita nga ginabantala naton. Wala kita nagakakibot sa sini. Nagsulat si Pablo: “Kon, karon, ang maayong balita nga ginawali [naton] ginatabunan, ginatabunan ini sa tunga sang mga nagakalaglag, nga sa tunga nila ginbulag sang dios sining sistema sang mga butang ang painuino sang mga di-tumuluo.” (2 Corinto 4:​3, 4) Wala labot sa mga panikasog ni Satanas nga taguon ang maayong balita, madamo nga tawo ang nagatabon sang ila nawong bangod indi nila luyag makita ini.

8. Sa anong paagi ginabulag ang madamo sang pagkawalay ihibalo, kag paano naton malikawan ini?

8 Ang malaragwayon nga mga mata sang madamo ginabulag sang pagkawalay ihibalo. Nagasiling ang Biblia nga ang mga pungsod “ginadulman . . . sa ila painuino, kag nahamulag sa kabuhi nga iya sang Dios, bangod sang ila pagkawalay ihibalo.” (Efeso 4:18) Antes mangin Cristiano si Pablo nga batid gid sa Kasuguan, ginbulag sia sing tama sang pagkawalay ihibalo amo nga ginhingabot niya ang kongregasyon sang Dios. (1 Corinto 15:9) Apang, ginpahayag sa iya ni Jehova ang kamatuoran. Nagpaathag si Pablo: “Ang rason kon ngaa ginpakitaan ako sing kaluoy amo nga agod paagi sa akon subong panguna nga halimbawa mapakita ni Cristo Jesus ang tanan niya nga pagkamainantuson subong isa ka huwaran sang mga magapahamtang sang ila pagtuo sa iya para sa kabuhi nga walay katapusan.” (1 Timoteo 1:16) Kaangay ni Pablo, madamo nga nagapamatok anay sa kamatuoran sang Dios ang nagaalagad karon sa Iya. Isa ini ka maayong rason nga padayunon naton ang pagpanaksi bisan sa mga nagapamatok sa aton. Samtang, paagi sa regular nga pagtuon sang Pulong sang Dios kag paghangop sang kahulugan sini, ginaamligan kita gikan sa paghimo sing sayop nga mga butang bangod sang pagkawalay ihibalo nga magaresulta sa indi pagkahamuot ni Jehova.

9, 10. (a) Paano ginpakita sang unang-siglo nga mga Judiyo nga indi nila luyag magtuon kag matig-a ang ila mga pagtamod? (b) May kaanggid bala ini sa Cristiandad karon? Ipaathag.

9 Madamo ang indi makahangop sa espirituwal nga mga butang sing maathag bangod indi nila luyag magtuon kag matig-a ang ila mga pagtamod. Madamo anay nga mga Judiyo ang nagsikway kay Jesus kag sa iya mga panudlo bangod nagpabilin sila sa Mosaikong Kasuguan. Apang, may iban nga indi subong sini. Halimbawa, sang mabanhaw si Jesus, “isa ka daku nga panong sang mga saserdote ang nagsugod nga mangin matinumanon sa pagtuo.” (Binuhatan 6:7) Apang, tuhoy sa kalabanan nga mga Judiyo, nagsulat si Pablo: “Tubtob karon nga adlaw kon ginabasa si Moises, natakpan sing tabon ang ila tagipusuon.”  (2 Corinto 3:15) Mahimo gid nga nahibaluan ni Pablo ang ginsiling anay ni Jesus sa Judiyo nga relihiosong mga lider: “Ginapanalawsaw ninyo ang Kasulatan, bangod nagahunahuna kamo nga paagi sa sini may kabuhi kamo nga walay katapusan; kag ini mismo ang nagasaksi nahanungod sa akon.” (Juan 5:39) Ang Kasulatan nga ila ginpanalawsaw sing maayo dapat kuntani nakabulig sa ila sa paghantop nga si Jesus amo ang Mesias. Apang, may kaugalingon nga kaisipan ang mga Judiyo, kag bisan ang nagahimo sing milagro nga Anak sang Dios wala makahaylo sa sini.

10 Amo man karon sa madamo nga katapo sang Cristiandad. Kaangay sang unang-siglo nga mga Judiyo, “may kakugi sila sa Dios; apang indi suno sa sibu nga ihibalo.” (Roma 10:2) Bisan pa ang iban nagatuon sang Biblia, wala nila ginapatihan ang ginasiling sini. Wala nila ginabaton nga ginatudluan ni Jehova ang iya katawhan paagi sa iya matutom kag mainandamon nga ulipon nga klase sang hinaplas nga mga Cristiano. (Mateo 24:45) Apang, nahangpan naton nga ginatudluan ni Jehova ang iya katawhan kag ang paghangop sa kamatuoran sang Dios progresibo. (Hulubaton 4:18) Paagi sa pagtugot sa aton kaugalingon nga matudluan ni Jehova, natun-an naton ang iya kabubut-on kag katuyuan.

11. Paano natago ang kamatuoran bangod sang luyag lamang patihan sang mga tawo?

11 Ang iban ginabulag sang luyag lamang nila patihan. Gintagna nga ang iban magayubit sa katawhan sang Dios kag sa mensahe nga ginawali nila tuhoy sa presensia ni Jesus. Nagsulat si apostol Pedro: “Suno sa ila luyag, wala nila matalupangdan ining katunayan,” nga amo nga gin-anaw sang Dios ang kalibutan sang panahon ni Noe. (2 Pedro 3:3-6) Sing kaanggid, madamo man nga nagapangangkon nga mga Cristiano ang nagaugyon nga si Jehova nagapakita sing kaluoy, kaayo, kag pagpatawad; apang wala nila ginasapak ukon ginasikway nila ang katunayan nga wala sia nagahatag sing pasaylo gikan sa silot. (Exodo 34:​6, 7) Ang matuod nga mga Cristiano sinsero nga nagapanikasog nga mahangpan kon ano gid ang ginatudlo sang Biblia.

12. Paano ginbulag ang mga tawo sang tradisyon?

12 Madamo nga mga nagasimba ang ginabulag sang tradisyon. Sa relihioso nga mga lider sang iya adlaw, nagsiling si Jesus: “Ginpakawalay pulos ninyo ang pulong sang Dios tungod sa inyo tradisyon.” (Mateo 15:6) Makugi nga ginpasag-uli sang mga Judiyo ang putli nga pagsimba sang makabalik sila gikan sa pagkabihag sa Babilonia, apang nangin bugalon kag nagapakamatarong sa kaugalingon ang mga saserdote. Ang relihioso nga mga kapiestahan nangin pormalistiko lamang, nga wala sing matuod nga pagtahod sa Dios. (Malaquias 1:6-8) Sang panahon ni Jesus, gindugangan sang mga escriba kag mga Fariseo sing di-maisip nga mga tradisyon ang Mosaikong Kasuguan. Ginbuyagyag ni Jesus ini nga mga tawo subong mga salimpapaw bangod wala nila mahantop ang matarong nga mga prinsipio nga ginbasehan sang Kasuguan. (Mateo 23:​23, 24) Dapat gid maghalong ang matuod nga mga Cristiano nga indi pagtugutan ang hinimo sang tawo nga relihiosong mga tradisyon nga mag-upang sa ila sa putli nga pagsimba.

“Nagatan-aw sa Isa nga Di-makita”

13. Sa anong duha ka paagi nakita ni Moises ang bahin sang himaya sang Dios?

13 Nangabay si Moises nga luyag niya makita ang himaya sang Dios sa bukid, kag nakita niya matuod ang silak sang himaya ni Jehova. Sang magsulod sia sa tabernakulo, wala sia magbutang sing tabon sa iya nawong. Si Moises isa ka tawo nga may daku nga pagtuo nga naghandum sa paghimo sang kabubut-on sang Dios. Bisan pa nakita niya ang bahin sang himaya ni Jehova  sa palanan-awon, sa isa ka kahulugan nakita na niya ang Dios paagi sa mga mata sang pagtuo. Nagasiling ang Biblia nga si Moises “nagpabilin . . . nga mabakod subong nga nagatan-aw sa Isa nga di-makita.” (Hebreo 11:27; Exodo 34:5-7) Kag ginpabanaag niya ang himaya sang Dios indi lamang paagi sa iya nagasilak nga nawong sa sulod sang pila ka tion kundi paagi man sa iya pagpanikasog nga buligan ang mga Israelinhon nga makilala si Jehova kag mag-alagad sa Iya.

14. Paano nakita ni Jesus ang himaya sang Dios, kag sa ano sia nalipay?

14 Sa langit, nakita mismo ni Jesus ang himaya sang Dios sa sulod sang malawig gid nga tion, sa wala pa matuga ang uniberso. (Hulubaton 8:​22, 30) Sa sulod sadto nga panahon, naglambo ang isa ka relasyon nga may tudok nga paghigugmaanay kag pagpalanggaanay. Ginpabutyag ni Jehova nga Dios ang pinakamalulo nga gugma kag pagpalangga sa sining panganay sang tanan nga tinuga. Ginbalusan ni Jesus sing tudok nga gugma kag pagpalangga ang Dios nga naghatag sa iya sing kabuhi. (Juan 14:31; 17:24) Ang ila paghigugmaanay isa ka himpit nga gugma sa ulot sang Amay kag Anak. Kaangay ni Moises, nalipay si Jesus nga ipabanaag ang himaya ni Jehova sa mga butang nga gintudlo niya.

15. Sa anong paagi ginapamalandungan sang mga Cristiano ang himaya sang Dios?

15 Kaangay ni Moises kag ni Jesus, nagakalangkag ang mga Saksi sang Dios karon sa duta sa pagpamalandong sang himaya ni Jehova. Wala nila ginasikway ang mahimayaon nga maayong balita. Nagsulat si apostol Pablo: ‘Kon may pagliso kay Jehova [agod himuon ang iya kabubut-on], ginakuha ang tabon.’ (2 Corinto 3:16) Ginatun-an naton ang Kasulatan bangod luyag naton himuon ang kabubut-on sang Dios. Ginadayaw naton ang himaya nga ginapabanaag sang nawong sang Anak kag Hari nga hinaplas ni Jehova, si Jesucristo, kag ginailog naton ang iya halimbawa. Kaangay ni Moises kag ni Jesus, nakabaton kita sing ministeryo, nga tudluan ang iban tuhoy sa mahimayaon nga Dios nga ginasimba naton.

16. Paano kita nagabenepisyo sa paghibalo sang kamatuoran?

16 Nangamuyo si Jesus: “Nagadayaw ako sing dayag sa imo, Amay, . . . bangod gintago mo ini nga mga butang gikan sa mga maalam kag sa mga may kinaalam kag ginpahayag ini sa mga lapsag.” (Mateo 11:25) Ginapahangop ni Jehova ang iya mga katuyuan kag personalidad sa mga sinsero kag mapainubuson sing tagipusuon. (1 Corinto 1:26-28) Ginaamligan niya kita, kag ginatudluan  agod makabenepisyo kita​—⁠agod matigayon naton ang bug-os nga kaayuhan gikan sa kabuhi. Kabay nga himuslan naton ang tanan nga kahigayunan nga mangin suod kay Jehova, nga ginaapresyar ang iya madamo nga aman agod makilala naton sia sing suod pa.

17. Paano naton mahibaluan sing dugang pa ang mga kinaiya ni Jehova?

17 Nagsulat si Pablo sa hinaplas nga mga Cristiano: “Kita nga may mga nawong nga walay tabon nagapabanaag sang himaya ni Jehova kaangay sang mga salaming [kag] ginabalhin sa amo man nga larawan gikan sa himaya pa himaya.” (2 Corinto 3:18) Langitnon man ukon dutan-on ang aton paglaum, samtang nagadugang ang aton pagkakilala kay Jehova​—⁠ang iya mga kinaiya kag personalidad nga ginapahayag sa Biblia​—⁠dugang pa nga mailog naton sia. Kon mainapresyahon nga pamalandungan naton ang kabuhi, ministeryo, kag mga panudlo ni Jesucristo, dugang pa nga ipabanaag naton ang mga kinaiya ni Jehova. Makalilipay ang mahibaluan nga ginadayaw naton ang aton Dios, nga ang iya himaya ginatinguhaan naton nga ipabanaag!

Nadumduman Mo Bala?

• Ngaa nahadlok ang mga Israelinhon sa pagtan-aw sa himaya sang Dios nga ginpabanaag ni Moises?

• Sa anong mga paagi ‘natabunan’ ang maayong balita sang nahauna nga siglo? sa aton adlaw?

• Paano naton ginapabanaag ang himaya sang Dios?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Retrato sa pahina 19]

Indi makatulok ang mga Israelinhon sa nawong ni Moises

[Mga retrato sa pahina 21]

Kaangay ni Pablo, madamo nga nagapamatok anay sa kamatuoran sang Dios ang nagaalagad karon sa Iya

[Mga retrato sa pahina 23]

Nalipay ang mga alagad ni Jehova nga ipabanaag ang himaya sang Dios