Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

“Malipayon ang mga Mahunahunaon sang Ila Espirituwal nga Kinahanglanon”

“Malipayon ang mga Mahunahunaon sang Ila Espirituwal nga Kinahanglanon”

 “Malipayon ang mga Mahunahunaon sang Ila Espirituwal nga Kinahanglanon”

PAGBUGTAW sang mga pispis sa aga, mahuni sila sing makadali ugaling malupad sa pagpangita sing tuluk-on. Sa gab-i, mabalik sila sa halapunan, liwat mahuni sing makadali, kag matulog. Sa pat-od nga tion makupahay sila, mangitlog, kag magpadaku sing mga boto. Amo man sini ang iban nga mga sapat.

Tuhay kita nga mga tawo. Matuod, nagakaon kita, nagatulog, kag nagapamata, apang kalabanan sa aton indi kontento lang sa sina. Luyag naton mahibaluan kon ngaa yari kita diri. Ginapangita naton kon ano ang katuyuan sang aton kabuhi. May ginalauman man kita sa palaabuton. Ginapakita sini ang isa ka pinasahi nga kinaiya sang mga tawo​​—⁠ang espirituwalidad, ukon ang pagkinahanglan kag ikasarang sa espirituwal nga mga butang.

Gintuga sa Dagway sang Dios

Ginpaathag sang Biblia ang kabangdanan sang duna nga pagkinahanglan sang tawo sing espirituwalidad, nga nagasiling: “Gintuga sang Dios ang tawo sa iya dagway, sa dagway sang Dios gintuga niya sia; lalaki kag babayi gintuga niya sila.” (Genesis 1:27) Ang pagtuga sa aton “sa dagway sang Dios” nagakahulugan nga bisan namusingan kita sing sala kag di-kahimpitan, may yara kita ikasarang sa pagpadayag sang pila ka kinaiya sang Dios. (Roma 5:12) Halimbawa, mahimo kita mangin mapahituon. May yara man kita sing kaalam, pagbatyag sing hustisya, kag ikasarang sa pagpakita sing nagasakripisyo sa kaugalingon nga gugma sa isa kag isa. Dugang pa, mabinagbinag naton ang nagligad kag makaplano para sa palaabuton.​—⁠Hulubaton 4:⁠7; Manugwali 3:​1, 11; Miqueas 6:⁠8; Juan 13:34; 1 Juan 4:8.

Ang aton espirituwal nga ikasarang maathag nga ginapakita sang aton kinaugali nga handum sa pagsimba sa Dios. Kon indi naton mapaayawan sing nagakaigo ang aton kinahanglanon sa pagpakig-angot sa aton Manunuga, indi gid naton masapwan ang matuod kag walay katapusan nga kalipay. “Malipayon ang mga mahunahunaon sang ila espirituwal nga kinahanglanon,” siling ni Jesus. (Mateo 5:3)  Apang, dapat gid kita maghalong sa pagpaayaw sinang kinahanglanon paagi sa espirituwal nga kamatuoran​​—⁠mga katunayan tuhoy sa Dios, sa iya mga talaksan, kag sa iya katuyuan para sa katawhan. Diin naton masapwan ang espirituwal nga kamatuoran? Masapwan naton ini sa Biblia.

“Ang Imo Pulong Kamatuoran”

Si apostol Pablo nagsulat: “Ang bug-os nga Kasulatan inspirado sang Dios kag mapuslanon sa pagpanudlo, sa pagsabdong, sa pagtadlong sang mga butang.” (2 Timoteo 3:16) Nagahisanto ang ginsulat ni Pablo sa ginsiling ni Jesus sa iya pangamuyo sa Dios: “Ang imo pulong kamatuoran.” Sa karon, nahibaluan naton nga ina nga Pulong amo ang Balaan nga Biblia, kag maalamon nga usisaon naton kon bala ang aton mga ginapatihan kag mga talaksan nagahisanto sa sini.​—⁠Juan 17:17.

Paagi sa pagpaanggid sang aton mga ginapatihan sa Pulong sang Dios, ginailog naton ang mga pumuluyo sang dumaan nga Berea, nga nagpat-od kon bala ang mga ginatudlo ni Pablo naghisanto gid sa Kasulatan. Sa baylo nga mulayon ang mga taga-Berea, gindayaw sila ni Lucas bangod sang ila panimuot. “Ginbaton nila ang pulong nga may daku gid nga kalangkag sing hunahuna,” sulat niya, “ginausisa sing maayo ang Kasulatan adlaw-adlaw kon bala matuod gid ini nga mga butang.” (Binuhatan 17:11) Bangod lapnag karon ang nagasumpakilay nga mga panudlo sa relihion kag moralidad, importante gid nga ilugon naton ang halimbawa sang dungganon sing hunahuna nga mga taga-Berea.

Isa pa ka paagi agod makilala ang espirituwal nga kamatuoran amo ang pagpanilag kon paano ini nagaimpluwensia sa kabuhi sang mga tawo. (Mateo 7:17) Halimbawa, ang pagkabuhi suno sa kamatuoran sang Biblia nagahimo sa isa nga mangin isa ka maayo nga bana, maayo nga amay, maayo nga asawa, ukon isa ka maayo nga iloy, sa amo nagadugang ang kalipay sang pamilya kag nagauswag ang pagbatyag sing pagkakontento sang isa. “Malipayon ang mga nagapamati sa pulong sang Dios kag nagatuman sini,” siling ni Jesus.​—⁠Lucas 11:28.

Ang mga pulong ni Jesus nagapahanumdom sa aton sang ginsiling sang iya langitnon nga Amay sa dumaan nga mga Israelinhon: “Ako, si Jehova, amo ang imo Dios, ang Isa nga nagatudlo sa imo agod makabenepisyo ka, ang Isa nga nagatuytoy sa imo sa dalanon nga dapat mo laktan. O kon talupangdon mo lamang ang akon mga sugo! Nian ang imo paghidait mangin subong sang suba, kag ang imo pagkamatarong subong sang mga balod sang dagat.” (Isaias 48:​17, 18) Pat-od gid nga ang tanan nga nagahigugma sang kaayuhan kag katarungan mapahulag sinang mahigugmaon nga pangabay!

Ginapasulabi sang Iban nga “Pakalamon ang Ila mga Dulunggan”

Ginhimo sang Dios yadtong mahigugmaon nga pangabay sa mga Israelinhon bangod ginpatalang sila sang relihioso nga mga kabutigan. (Salmo 106:35-40) Kita man dapat magbantay batok sa kabutigan. Tuhoy sa nagapangangkon nga mga Cristiano, si Pablo nagsulat: “Kay magaabot ang isa ka hut-ong sang tion nga indi nila pagbatason ang makapapagros nga panudlo, kundi, nahisanto sa ila kaugalingon nga mga handum, magatipon sila sing mga manunudlo para sa ila kaugalingon agod pakalamon ang ila mga dulunggan; kag ipahilayo nila ang ila mga dulunggan gikan sa kamatuoran.”​—⁠2 Timoteo 4:​3, 4.

Ginapakalam sang relihiosong mga lider ang dulunggan sang mga tawo paagi sa pagkunsinti sang mga buhat nga nagapaayaw sa sayop nga mga handum, subong sang pagpakighirop sa gua  sang pag-asawahay, homoseksuwalidad, kag pagpahubog. Maathag nga ginsiling sang Biblia nga ang mga nagatugot sang amo nga mga buhat kag ang mga nagahimo sini “indi makapanubli sang ginharian sang Dios.”​—⁠1 Corinto 6:​9, 10; Roma 1:24-32.

Sa pagkamatuod, kinahanglan gid ang kaisog sa pagsunod sa mga talaksan sang Biblia, ilabi na kon ginapasipalahan ka, apang mahimo mo ini. Madamo sang mga Saksi ni Jehova ang anay mga nagiyan sa droga, mga palahubog, mga makihilawason, mga hurong, mga makawat, kag mga butigon. Apang, gin-aplikar nila ang Pulong sang Dios kag paagi sa bulig sang balaan nga espiritu naghimo sing pagbalhin sa ila mga kabuhi agod nga “maglakat sing takus kay Jehova.” (Colosas 1:​9, 10; 1 Corinto 6:11) Bangod sang ila pagpakighidait sa Dios, natigayon man nila ang kalinong sa hunahuna kag, subong binagbinagon pa naton, ang isa ka matuodtuod nga paglaum sa palaabuton.

Ang Paglaum nga Ginharian

Ang ginasambit sa Biblia nga paglaum nga walay katubtuban nga paghidait para sa matinumanon nga katawhan matuman paagi sa Ginharian sang Dios. “Magkari ang imo ginharian. Paghimuon ang imo kabubut-on sa duta, subong sang sa langit,” siling ni Jesus sa iya modelo nga pangamuyo. (Mateo 6:10) Huo, ang Ginharian sang Dios lamang ang makapat-od nga ang kabubut-on sang Dios matuman sa duta. Ngaa? Bangod inang langitnon nga Ginharian​—⁠isa ka panguluhan nga pagagamhan ni Jesus​—⁠amo ang paagi sang Dios sa pagpabutyag sang Iya kinamatarong sa paggahom sa bug-os nga duta.​—⁠Salmo 2:7-12; Daniel 7:​13, 14.

Subong Hari sinang langitnon nga Ginharian, hilwayon ni Jesus ang matinumanon nga katawhan gikan sa tanan nga sahi sang pagkaulipon, lakip na ang tuman ka hugot nga pagpanguyapot sang Adamiko nga sala kag ang bunga sini nga balatian kag kamatayon. Ang Bugna 21:​3, 4 nagasiling: “Yari karon! Ang kayangkayang sang Dios upod sa mga tawo . . . Kag pahiran niya [ni Jehova nga Dios] ang tagsa ka luha sa mga mata nila, kag wala na sing kamatayon, ukon kalisod ukon paghibi ukon kasakit pa. Ang nahaunang mga butang nagtaliwan.”

Magaluntad ang walay katapusan nga paghidait sa bug-os nga duta. Ngaa makasiguro kita sina? Ang rason yara sa Isaias 11:​9, nga nagasiling: “Indi sila [ang mga sakop sang Ginharian] magahimo sing bisan ano nga halit ukon magatuga sing bisan ano nga kagulub-an sa bug-os ko nga bukid nga balaan; bangod ang duta pat-od gid nga matugob sang ihibalo ni Jehova subong sang tubig nga nagatabon sa dagat.” Huo, ang tagsa ka tawo sa duta makatigayon  sing sibu nga ihibalo sang Dios kag mangin matinumanon sa iya. Nagapahalipay bala sa imo ina nga paglaum? Kon amo, karon na ang tion agod sugdan ang pagkuha sing hamili nga “ihibalo ni Jehova.”

Pamatian Mo Bala ang Mensahe sang Ginharian?

Paagi sa Ginharian, dulaon sang Dios ang tanan nga ginbuhat ni Satanas kag tudluan ang katawhan sang Iya matarong nga mga dalanon. Amo nga indi makatilingala kon ngaa ang Ginharian amo ang panguna nga mensahe sang pagpanudlo ni Jesus. “Dapat ko ibantala ang maayong balita sang ginharian sang Dios,” siling niya, “kay sa sining katuyuan ginpadala ako.” (Lucas 4:43) Ginsugo ni Jesus ang iya mga sumulunod nga ipaambit ang amo man nga mensahe sa iban. (Mateo 28:​19, 20) “Ining maayong balita sang ginharian,” tagna niya “ibantala sa bug-os napuy-an nga duta subong panaksi sa tanan nga kapungsuran; kag ugaling magaabot ang katapusan.” (Mateo 24:14) Inang katapusan madasig nga nagahilapit. Gani, daw ano ka importante nga ang bunayag sing tagipusuon nga katawhan magpamati sa nagaluwas kabuhi nga maayong balita!

Si Albert, nga ginhinambitan sa nauna nga artikulo, nakabati sang mensahe sang Ginharian sang ang iya asawa kag anak nga lalaki nagsugod sa pagtuon sa Biblia upod sa mga Saksi ni Jehova. Sang primero, nagduhaduha si Albert. Ginpangabay pa gani niya ang pari sa ila lugar nga duawon ang iya asawa kag anak nga lalaki agod nga ibuyagyag ang kabutigan sang mga Saksi. Apang indi luyag sang pari nga magpasilabot. Gani namat-od si Albert nga pamatian ang paghinun-anon sa Biblia agod pangitaon ang sayop sa mga panudlo sang mga Saksi. Apang, pagkatapos sang isa lang ka sesyon, nag-upod sia sa pagtinuon, nalangkag nga makahibalo sing dugang pa. Ginpaathag niya sang ulihi kon ngaa nagbag-o ang iya panimuot. “Amo gid ini ang ginapangita ko halin pa sadto,” siling niya.

Sa katapusan, nasugdan ni Albert nga paayawan ang iya espirituwal nga kinahanglanon, kag wala gid niya ini ginhinulsulan. Ginhatag sa iya sang kamatuoran sang Biblia ang madugay na niya nga ginapangita sa bug-os niya nga kabuhi​—⁠ang solusyon sa inhustisya kag kaduluntan nga madata sa sosiedad kag ang paglaum sa palaabuton. Ang kamatuoran sa Biblia naghatag sa iya sing kalinong sa hunahuna. Napaayawan bala ang imo espirituwal nga kinahanglanon? Ngaa indi maghinguyang sang pila ka tion agod basahon ang mga pamangkot nga nalista sa kahon sa pahina 6? Kon luyag mo sing dugang pa nga impormasyon, nalipay gid ang mga Saksi ni Jehova sa pagbulig sa imo.

[Kahon/Mga retrato sa pahina 6]

NAPAAYAWAN BALA ANG IMO ESPIRITUWAL NGA KINAHANGLANON?

Kontento ka bala sa espirituwal nga pagkaon nga imo ginabaton? Ginaagda ka namon nga basahon ang masunod nga mga pamangkot kag tseke ang masabat mo sing husto.

□ Sin-o ang Dios, kag ano ang iya ngalan?

□ Sin-o si Jesucristo? Ngaa kinahanglan sia mapatay? Paano ka makabenepisyo sa iya kamatayon?

□ May Yawa bala? Kon may yara, diin sia naghalin?

□ Ano ang nagakatabo sa aton kon mapatay kita?

□ Ano ang katuyuan sang Dios para sa duta kag sa katawhan?

□ Ano ang Ginharian sang Dios?

□ Ano ang mga talaksan sang Dios sa moralidad?

□ Sa pamilya, ano nga mga katungdanan ang ginhatag sang Dios sa bana kag sa asawa? Ano ang pila ka prinsipio sa Biblia nga nagapauswag sang kalipay sang pamilya?

Kon indi ka sigurado sa mga sabat sa sining mga pamangkot, mahimo ka mangabay sing isa ka kopya sang Ano ang Ginapatuman Sang Dios sa Aton? nga brosyur. Ginbalhag sang mga Saksi ni Jehova sa halos 300 ka lenguahe, ginabinagbinag sini nga brosyur ang 16 ka sadsaran nga mga topiko sa Biblia kag nagahatag sing Makasulatanhon nga sabat sa tanan nga mga pamangkot nga nalista sa ibabaw.

[Mga retrato sa pahina 4]

Indi kaangay sang mga sapat, ang mga tawo may espirituwal nga kinahanglanon

[Retrato sa pahina 5]

“Magatipon sila sing mga manunudlo para sa ila kaugalingon agod pakalamon ang ila mga dulunggan.”​—⁠2 Timoteo 4:3

[Retrato sa pahina 7]

Magaluntad ang walay katubtuban nga paghidait paagi sa Mesianiko nga Ginharian sang Dios