Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Malapit Na ang Kalibutan nga Wala sing Kaimulon

Malapit Na ang Kalibutan nga Wala sing Kaimulon

 Malapit Na ang Kalibutan nga Wala sing Kaimulon

ANG mga paglaragway sang Paraiso, subong sang makit-an sa panghapin sining magasin, nagaganyat sa imol nga mga tawo. Matuod gid ini nga paraiso para sa una nga tawhanon nga mag-asawa, sanday Adan kag Eva. Ang puluy-an nila amo ang katamnan sang Eden. (Genesis 2:​7-​23) Bisan pa ina nga Paraiso wala na, ang pagpati sa palaabuton nga paraiso​​—⁠sa isa ka bag-o nga kalibutan nga wala sing kaimulon​​—⁠indi damgo lamang. Ini malig-on nga napasad sa mga saad sang Biblia.

Binagbinaga lang ang ginsaad ni Jesucristo sa hingapusan nga adlaw sang iya kabuhi diri sa duta. Isa sa mga kriminal nga napatay upod ni Jesus ang nagtuo sa ikasarang sang Dios sa paglubad sang mga palaligban sang tawo. Sia nagsiling: “Jesus, dumduma ako kon magsulod ka sa imo ginharian.” Ginapakita sining pinamulong nga ang kriminal nagapati nga si Jesus magagahom subong Hari kag ang mga patay pagabuhion liwat. Si Jesus nagsabat: “Sa pagkamatuod ginasiling ko sa imo karon, Mangin kaupod ko ikaw sa Paraiso.”​​—⁠Lucas 23:​42, 43.

Nagapatuhoy sa mga magapuyo sa Paraiso, ang Biblia nagasiling: “Pat-od nga magapatindog sila sing mga balay kag magapuyo sa sini; kag pat-od nga magatanom sila sing mga ulubasan kag magakaon sang bunga sini.” (Isaias 65:21) Huo, “magalingkod sila, ang tagsatagsa sa idalom sang iya puno sang ubas kag sa idalom sang iya kahoy nga igos, kag wala sing magapakurog sa ila; kay ang baba mismo ni Jehova sang mga kasuldadusan ang nagpamulong sini.”​​—⁠Miqueas 4:4.

Apang ngaa ginpahanugutan ang kaimulon karon? Ano ang ginahatag nga bulig sang Dios sa mga imol? San-o madula ang kaimulon?

Ngaa Ginpahanugutan ang Kaimulon?

Ang ginpapuy-an nga Paraiso kanday Adan kag Eva nadula subong resulta sang pagrebelde sang isa ka malaut nga anghel, si Satanas nga Yawa. Naggamit sing man-ug subong iya manughambal, ginsulay ni Satanas si Eva agod lapason ang kasuguan sang Dios tuhoy sa pagkaon sing bunga sang isa ka kahoy. Ginlimbungan niya sia sa pagpapati sa iya nga ang pagkanahamulag sa Dios magadala sing mas maayo nga kabuhi. Sang gintanyag ni Eva ang gindumilian nga bunga kay Adan, nagkaon man sia, nga nagasikway sa Dios kabaylo sa iya asawa.​​—⁠Genesis 3:​1-6; 1 Timoteo 2:⁠14.

Makatarunganon lang nga palayason ang rebelyuso nga mag-asawa sa Paraiso kag sugod sadto kinahanglan nga mangabudlay sila agod mabuhi. Tubtob karon, ginpahanugutan ni Jehova si Satanas sa paggahom sa makasasala nga katawhan nga nagpadayag sang resulta sang pagkamalinapason sa Dios. Ginpamatud-an sang maragtas nga ang tawo indi gid makahimo sa duta nga mangin Paraiso. (Jeremias 10:23) Sa baylo, ang pagkanahamulag sa Dios nagresulta pa gid sa mas mabudlay nga mga palaligban, lakip ang kaimulon.​​—⁠Manugwali 8:9.

Apang, wala ginpatumbayaan ang mga imol sa sining puno sing kagamo nga kalibutan. Ang inspirado nga Pulong  sang Dios, ang Biblia, nagaunod sing mapuslanon nga panuytoy para sa ila.

“Indi Gid Magkabalaka”

Sang nagapakighambal sa kadam-an nga nagalakip sa mga imol nga katawhan, si Jesus nagsiling: “Panilagi ninyo sing maayo ang mga pispis sa langit, bangod wala sila nagasab-ug ukon nagaani ukon nagatipon sa mga kamalig; walay sapayan ginapakaon sila sang inyo langitnon nga Amay. Indi bala kamo mahal pa sa ila? . . . Busa indi gid kamo magkabalaka kag magsiling, ‘Ano bala ang kaunon naton?’ ukon, ‘Ano bala ang imnon naton?’ ukon, ‘Ano bala ang ipanapot naton?’ Kay ini tanan amo ang mga butang nga ginatinguhaan nga maagom sang mga pungsod. Kay ang inyo langitnon nga Amay nakahibalo nga kinahanglan ninyo ini tanan nga butang. Padayon, nian, nga pangitaa anay ang ginharian kag ang iya pagkamatarong, kag ining tanan nga mga butang idugang sa inyo.”​​—⁠Mateo 6:​26-​33.

Ang isa ka imol indi kinahanglan nga mangawat. (Hulubaton 6:​30, 31) Amanan sia kon unahon niya ang Dios sa iya kabuhi. Binagbinaga ang halimbawa ni Tukiso, nga taga-Lesotho, sa nabagatnan nga Aprika. Sang 1998, ginsulod sang dumuluong nga mga tropa ang Lesotho agod tapuson ang pagribok batok sa panguluhan. Subong resulta sinang inaway, ginkawatan ang mga balaligyaan, nawad-an sing obra ang mga tawo, kag lapnag ang kakulang sing pagkaon.

Nagapuyo si Tukiso sa pinakaimol nga bahin sang kabisera. Madamo sang iya mga kaingod ang nangawat sa mga balaligyaan agod makakaon. Sang nagpauli si Tukiso sa iya puluy-an nga may isa lang ka hulot, naabtan niya nga si Maseiso, ang babayi nga iya ginapuyopuyo, may kinawatan nga mga pagkaon. “Ipagua inang mga pagkaon,” siling ni Tukiso, nagapaathag nga batok sa kasuguan sang Dios ang pagpangawat. Nagtuman si Maseiso. Gin-uligyat sila sang ila mga kaingod kag ginpanguha ang kinawatan nga mga pagkaon.

Nagpanindugan si Tukiso bangod sang iya natun-an sa Biblia upod sa mga Saksi ni Jehova. Nagutman bala sila bangod gintuman niya ang sugo sang Dios? Wala. Sang ulihi, ang mga gulang sa kongregasyon sang mga Saksi ni Jehova nga iya ginatambungan nakig-angot kay Tukiso kag nagdala sa iya sing mga pagkaon. Sa pagkamatuod, ang mga Saksi ni Jehova sa kaingod nga Bagatnan nga Aprika nagpadala sing kapin sa duha ka tonelada sang materyal nga bulig sa ila Cristianong mga kauturan sa Lesotho. Nagdayaw gid si Maseiso sa pagkamasinulundon ni Tukiso sa Dios kag sa mahigugmaon nga bulig sang kongregasyon. Nagtuon man sia sa Biblia. Sang ulihi, nagpakasal sila kag nian nangin kalipikado nga mabawtismuhan subong mga Saksi ni Jehova. Matutom gihapon sila nga nagaalagad sa Dios.

Nagaulikid si Jehova nga Dios sa mga imol. (Tan-awa ang kahon nga natig-uluhan “Paano Ginatamod Sang Dios ang mga Imol?”) Mahigugmaon sia nga nag-aman sa pagbulig sa iban  kaangay nanday Tukiso kag Maseiso sa pagtuon sing dugang pa tuhoy sa iya. Kag sa iya Pulong, nag-aman sia sing praktikal nga laygay para sa matag-adlaw nga pagkabuhi.

Isa ka Mapuslanon nga Aman

Ginatinguhaan gid pirme sang mga Saksi ni Jehova nga mapadayag ang kabalaka sang Dios sa mga imol. (Galacia 2:10) Sa masami kon may kalamidad sa isa ka duog kag naapektuhan ang matuod nga mga Cristiano, ginahimo ang mga kahimusan sa paghatag sing kinahanglanon nga bulig. Labi pa ka importante, ginapakita sang mga Saksi ang ila kabalaka sa espirituwal nga mga kinahanglanon sang tanan, lakip ang mga imol. (Mateo 9:​36-​38) Sang nagligad nga 60 ka tuig, linibo ka nahanas nga mga ministro ang nagboluntaryo sa pag-alagad subong misyonero sa iban nga mga pungsod. Halimbawa, paagi sa pagtuon sing Sesotho nga lenguahe ang misyonero nga mag-asawa gikan sa Finland nakatudlo kay Tukiso kag Maseiso nga mangin mga sumulunod ni Jesus. (Mateo 28:​19, 20) Nagadalahig sa pagmisyonero nga hilikuton ang pagbiya sang masulhay nga kabuhi sa matin-ad nga pungsod kag sa pagsaylo sa imol nga pungsod.

Ang pagpangawat para lang makakaon indi nagakaigo sa matuod nga mga Cristiano. Sa baylo, may pagsalig sila sa ikasarang ni Jehova sa pag-aman. (Hebreo 13:​5, 6) Isa ka paagi nga ginagamit ni Jehova sa pag-aman sa iya katawhan amo ang bug-os kalibutan nga organisasyon sang iya mga sumilimba nga nagaulikid sa isa kag isa.

Ang isa pa ka paagi nga ginabuligan ni Jehova ang mga imol amo ang paghatag sa ila sing praktikal nga mga laygay tuhoy sa matag-adlaw nga pagkabuhi. Halimbawa, ang Biblia nagasugo: “Ang kawatan dili na magpangawat, kundi sa baylo magpangabudlay sia sing lakas, nga nagabuhat paagi sa iya mga kamot sing maayo nga buhat,  agod nga may mahatag sia sa bisan sin-o nga nagakinahanglan.” (Efeso 4:28) Madamo sang tawo nga wala sing obra ang nakakita sing obra, paagi sa pagpangabudlay sing lakas, subong sang pagtanom kag pagpanghardin sang mga ulutanon. Ang Biblia nagabulig man sa mga imol sa pagsupot sing kuarta paagi sa pagtudlo sa ila nga likawan ang malain nga mga bisyo, subong sang pag-abuso sa alkohol.​​—⁠Efeso 5:⁠18.

Isa ka Kalibutan nga Wala sing Kaimulon​​—⁠San-o?

Ginapahangop sang Biblia nga nagakabuhi kita sa “katapusan nga mga adlaw” sang paggahom ni Satanas. (2 Timoteo 3:1) Sa dili madugay, ipadala ni Jehova nga Dios si Jesucristo agod hukman ang katawhan. Ano ang matabo sa sina nga tion? Ginhatag ni Jesus ang sabat sa isa sang iya mga ilustrasyon. Nagsiling sia: “Kon ang Anak sang tawo mag-abot sa iya himaya, kag ang tanan nga anghel kaupod niya, nian magalingkod sia sa iya mahimayaon nga trono. Kag tipunon niya sa atubangan niya ang tanan nga pungsod, kag painpainon niya ang katawhan gikan sa isa kag isa, subong sang manugbantay nga nagapain sang mga karnero sa mga kanding.”​​—⁠Mateo 25:31-​33.

Ang mga karnero sa sining ilustrasyon amo yadtong nagapasakop sa pagkahari ni Jesus. Ginpaanggid sila ni Jesus sa karnero bangod ginasunod nila sia subong ila Manugbantay. (Juan 10:16) Ining tulad karnero nga mga tawo makatigayon sing kabuhi sa idalom sang himpit nga pagginahom ni Jesus. Mangin malipayon ini nga pagkabuhi sa isa ka bag-o nga kalibutan nga hilway sa kaimulon. Ang kaangay kanding nga mga tawo, nga nagsikway sa pagginahom ni Jesus, pagalaglagon sing dayon.​​—⁠Mateo 25:46.

Pagadulaon sang Ginharian sang Dios ang kalautan. Nian wala na ang kaimulon. Sa baylo, ang duta pagapuy-an sang mga tawo nga nagahigugma kag nagaulikid sa isa kag isa. Posible gid ining bag-ong kalibutan bangod makit-an ini sa mahigugmaon internasyonal nga paghiliutod sang mga Saksi ni Jehova, kay si Jesus nagsiling: “Sa sini ang tanan makahibalo nga kamo mga disipulo ko, kon maghigugmaanay kamo.”​​—⁠Juan 13:35.

[Kahon/Mga retrato sa pahina 6, 7]

PAANO GINATAMOD SANG DIOS ANG MGA IMOL?

Ginlaragway sang Biblia ang Manunuga sang tawo subong “ang Isa nga nagahatag sing tinapay sa mga ginagutom.” (Salmo 146:7) Nagaunod ini sing kapin sa isa ka gatos ka bersikulo nga nagapadaku sa kabalaka sang Dios sa mga imol.

Halimbawa, sang ginhatag ni Jehova ang iya Kasuguan sa dumaan nga pungsod sang Israel, ginsugo niya ang mga mangunguma nga Israelinhon nga indi pag-uruton sing ani ang mga higad sang uma. Indi nila pagsiputon ang bunga sang olibo ukon sang ubas paagi sa pagpangipo liwat. Mahigugmaon ini nga mga kasuguan para sa tanan nga mga dumuluong, mga ilo, mga balo, kag sa iban pa nga mga nasit-an.​​—⁠Levitico 19:​9, 10; Deuteronomio 24:19-​21.

Dugang pa, ginsugo sang Dios ang mga Israelinhon: “Dili ninyo pagpapiutan ang bisan sin-o nga balo nga babayi ukon ilo nga bata nga lalaki. Kon papiutan gid ninyo sia, nian kon magtuaw sia sa akon, sa pagkamatuod pamatian ko ang iya pagtuaw; kag magadabdab gid ang akon kasingkal, kag pamatyon ko gid kamo paagi sa espada, kag ang inyo mga asawa mangin mga balo kag ang inyo mga anak nga lalaki mangin ilo sa amay.” (Exodo 22:22-​24) Makapasubo nga madamo sang manggaranon nga mga Israelinhon ang nagsupak sining sugo. Bangod sini kag sa iban pa nga mga sala, naghatag si Jehova nga Dios sing nanarisari nga paandam paagi sa iya mga manalagna. (Isaias 10:​1, 2; Jeremias 5:​28; Amos 4:​1-3) Gani, ginpahanabo ni Jehova nga ang mga Asirianhon kag sang ulihi ang mga Babilonianhon nga magsakop sa mga Israelinhon. Madamo ang napatay nga mga Israelinhon, kag ang mga buhi gindala subong bihag sa dumuluong nga mga pungsod.

Ang hinigugma nga Anak sang Dios, si Jesucristo, nagpadayag sing mahigugmaon nga kabalaka sang iya Amay sa mga imol. Nagpaathag sang katuyuan sang iya ministeryo, ginsiling ni Jesus: “Ang espiritu ni Jehova yari sa akon, bangod nga ginhaplas niya ako sa pagwali sing maayong balita sa mga imol.” (Lucas 4:18) Indi buot silingon nga para lang sa mga imol ang ministeryo ni Jesus. Mahigugmaon nga ginbuligan man niya ang mga manggaranon. Apang, samtang ginahimo ini, ginapabutyag sing masami ni Jesus ang iya kabalaka sa mga imol. Halimbawa, amo sini ang iya ginlaygay sa isa ka manggaranon nga gumalahom: “Ibaligya ang tanan mo nga pagkabutang kag ipanagtag sa mga imol, kag may manggad ka sa mga langit; kag kari ka mangin sumulunod ko.”​​—⁠Lucas14:​1, 12-​14; 18:​18, 22; 19:​1-​10.

Hanuot gid nga nagaulikid si Jehova nga Dios kag ang iya Anak sa mga imol. (Marcos 12:41-​44; Santiago 2:​1-6) Nagapadayag sang iya nga kabalaka sa mga imol, ginahuptan ni Jehova sa iya handumanan ang minilyon ka imol nga nagkalamatay. Sila tanan pagabanhawon sa isa ka bag-o nga kalibutan nga hilway sa kaimulon.​​—⁠Binuhatan 24:15.

[Mga retrato]

Ang internasyonal nga paghiliutod sang mga Saksi ni Jehova nagapakita nga posible ang bag-ong kalibutan

[Retrato sa pahina 5]

Si Tukiso kag Maseiso upod sa misyonero nga nagtudlo sing Biblia kay Tukiso

[Retrato sa pahina 5]

Si Maseiso sa puertahan sang ila puluy-an upod ang misyonera nga nagtudlo sing Biblia sa iya