Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Pagkuha sing Ihibalo—Karon kag Tubtob sa Walay Katubtuban

Pagkuha sing Ihibalo—Karon kag Tubtob sa Walay Katubtuban

 Pagkuha sing Ihibalo—Karon kag Tubtob sa Walay Katubtuban

NAGSULAT sing serye sang mga libro ang Aleman nga manugbulong nga si Ulrich Strunz nga natig-uluhan Forever Young. Sa sini nangatarungan sia nga ang ehersisyo, nutrisyon, kag maayo nga estilo sang pagkabuhi makapapagros kag posible nga makapalawig sing kabuhi. Walay sapayan, wala sia nangako sa iya mga bumalasa nga mabuhi gid sila sing dayon kon sundon nila ang iya laygay.

Apang, may isa ka sahi sang ihibalo nga nagasaad sing kabuhi nga walay katapusan. Kag, kon mabuhi ka sing dayon, makakuha ka sing mapuslanon nga ihibalo sing dayon. Si Jesus nagsiling sa iya pangamuyo sa Dios: “Ini nagakahulugan sing kabuhi nga walay katapusan, ang pagkuha nila sing ihibalo tuhoy sa imo, ang lamang matuod nga Dios, kag tuhoy sa isa nga imo ginpadala, si Jesucristo.” (Juan 17:​3) Hibaluon naton anay ang kahulugan sang tinaga nga “kabuhi nga walay katapusan” kag nian pat-uron kon ano ang ginalakip sini nga sahi sang ihibalo kag kon paano mo matigayon ini.

Suno sa Biblia, sa dili madugay himuon sang Manunuga ang duta nga mangin literal nga paraiso, nga magaaman sing nagakaigo nga kahimtangan para sa malawig nga kabuhi. Agod mapaluntad ini nga Paraiso, kinahanglan ang daku gid nga buhat, kaangay sa Anaw sang adlaw ni Noe. Ginapakita sang Mateo kapitulo 24, bersikulo 37 tubtob 39, nga ginpaanggid ni Jesus ang aton tion sa “mga adlaw ni Noe,” sang ang mga tawo ‘wala magsapak’ sa ila makatalagam nga kahimtangan. Ginsikway man nila ang mensahe nga ginbantala  ni Noe. Nian nag-abot “ang adlaw nga nagsulod si Noe sa arka” kag ang Anaw naglaglag sa tanan nga nagsikway sini nga ihibalo. Naluwas si Noe kag ang mga upod niya sa arka.

Ginpakita ni Jesus nga ang kaanggid nga “adlaw” magaabot sa aton tion. Ang mga nagapamati sa ihibalo nga naangot sa sini nga hitabo may paglaum nga indi lamang maluwas kundi mabuhi man sing dayon. Dugang pa, ang mga patay nga yara sa handumanan sang Dios banhawon nga may paglaum nga indi na gid mapatay liwat. (Juan 5:​28, 29) Talupangda kon paano ginpabutyag ni Jesus ining duha ka ideya. Sang nakighambal kay Marta nahanungod sa pagkabanhaw sang mga patay, sia nagsiling: “Sia nga nagapakita sing pagtuo sa akon, bisan mapatay pa sia, magakabuhi; kag ang tanan nga nagakabuhi kag nagapakita sing pagtuo sa akon indi na gid mapatay.” Ang tanan nga ebidensia nagapakita nga ining “adlaw” tuman na gid kalapit, nga nagakahulugan nga mahimo “indi na gid [ikaw] mapatay.”​​—⁠⁠Juan 11:25-27.

Nian ginpamangkot ni Jesus si Marta: “Nagapati ka bala sa sini?” Sia nagsabat: “Huo, Ginuo.” Pananglitan amo man sini ang ipamangkot ni Jesus sa imo karon, ano ang isabat mo? Ayhan daw indi ka magpati sa posibilidad nga indi na gid mapatay. Apang bisan pa amo sini ang imo reaksion, walay duhaduha nga luyag mo patihan ini. Hunahunaa lamang kon daw ano kadamo ang imo matun-an kon “indi na gid [ikaw] mapatay”! Handurawa ang imo kaugalingon nga nagahimo sang tanan nga butang nga luyag mo tun-an kag himuon apang wala ka na sing tion agod himuon ini. Kag handurawa lamang nga makaupod liwat ang imo napatay nga mga hinigugma! Ano nga ihibalo ang magapahanabo sini nga mga butang, kag paano mo ini matigayon?

May Ikasarang Kita nga Tigayunon ang Nagahatag-Kabuhi nga Ihibalo

May ikasarang bala kita nga tigayunon ining ihibalo sang Dios kag ni Cristo? Huo. Matuod nga ang ihibalo nahanungod sa mga binuhatan sang Manunuga walay katapusan. Apang, wala ginpatuhuyan ni Jesus ang astronomiya ukon ang isa sa mga siensia sang gin-angot niya ang “ihibalo” kag “kabuhi nga walay katapusan.” Ginapakita sang Hulubaton kapitulo 2, bersikulo 1 kag 5, nga ang “mga pinamulong” kag “mga sugo” nga masapwan sa Biblia amo ang sadsaran sa “ihibalo gid sa Dios.” Kag tuhoy kay Jesus, ginapakita sang Juan 20:​30, 31 nga ang mga butang nga ginsulat bastante na agod kita ‘mahimo makatigayon sing kabuhi.’

Busa, ang ihibalo ni Jehova kag ni Jesucristo nga masapwan sa Biblia bastante na agod ipakita sa imo kon paano matigayon ang kabuhi nga walay katapusan. Tumalagsahon gid nga libro ang Biblia. Mahigugmaon nga gin-inspirar sang Manunuga ang mga tawo sa pagsulat sini amo nga bisan pa ang walay tinun-an nga mga tawo nga may limitado nga kahigayunan sa pagtuon makatigayon sing bastante nga ihibalo agod matigayon ang kabuhi nga walay katapusan. Subong man, ang isa nga madali makatuon kag may bastante nga tion kag paagi, pirme may matun-an nga bag-o gikan sa inspirado nga Kasulatan. Ang katunayan nga sarang mo mabasa ini nga artikulo pamatuod nga may ikasarang ka sa pagtuon, apang paano mo ini gamiton?

Sa bug-os nga kalibutan, ginapakita sang mga halimbawa sang madamo nga tawo nga ang labing maayo nga paagi agod matigayon ini nga ihibalo amo ang personal nga pagtuon sa Biblia nga ginadumalahan sang isa nga nakahangop sa materyal. Subong nga gintinguhaan ni Noe nga ipaambit ang ihibalo sa iya mga kadungan, luyag gid sang mga Saksi ni Jehova nga magkadto sa inyo puluy-an agod binagbinagon ang Biblia upod sa imo. Mahimo nila gamiton ang brosyur nga Ano ang Ginapatuman Sang Dios sa Aton? ukon ang libro nga nagakaigo nga natig-uluhan  sing Ihibalo nga Nagadul-ong sa Kabuhi nga Walay Katapusan.⁠⁠ * Bisan pa nabudlayan ka magpati sa ideya nga sa dutan-on nga Paraiso, ang mga matutom “indi na gid mapatay,” mapauswag mo ang imo pagsalig sa sini nga saad paagi sa sini nga mga pagbinagbinag sa Biblia. Busa kon luyag mo magkabuhi sing dayon ukon luyag mo lang hibaluon kon bala makatarunganon nga magpati sa sini, ano ang himuon mo? Batuna ining kahigayunan nga tun-an ang Biblia.

Daw ano kalawig ining pagtuon sa Biblia? Ang 32-pahina nga brosyur nga bag-o lang ginsambit, matigayon sa ginatos ka lenguahe, nga may 16 lamang ka malip-ot nga leksion. Ukon kon makapain ka sing mga isa ka oras kada semana, mga pila lamang ka bulan ang kinahanglan mo agod tun-an ining importante nga mga topiko sa Biblia, nga ginagamit ang libro nga Ang Ihibalo nga Nagadul-ong sa Kabuhi nga Walay Katapusan. Nabuligan sining mga publikasyon ang madamo agod matigayon ang bastante nga ihibalo kag mapalambo ang tudok nga gugma sa Dios. Padyaan sang Manunuga sing kabuhi nga walay katapusan ang mga nagahigugma gid sa iya.

Matigayon gid naton ang nagahatag kabuhi nga ihibalo. Nabadbad na ang Biblia ukon ang bahin sini, sa sobra sa 2,000 ka lenguahe. Ang mga Saksi ni Jehova sa 235 ka kadutaan nalipay gid sa paghatag sing personal nga bulig kag sa pag-aman sing pasad sa Biblia nga mga publikasyon agod madugangan mo pa ang imo ihibalo.

Personal nga Pagtuon

Ang imo kaangtanan sa Dios isa ka personal nga butang sa tunga mo kag sang Manunuga. Ikaw lamang ang makatipig kag makapabakod sini, kag sia lamang ang makahatag sa imo sing kabuhi nga walay katapusan. Busa, dapat mo padayunon ang personal nga pagtuon sang iya nasulat nga Pulong. Kon tugutan mo nga may magkadto sa imo balay sing regular, mangin madali sa imo nga magpain sing tion para sa pagtuon.

Sanglit nagaunod ang Biblia kag ang mga bulig sa pagtuon sing Biblia sang “ihibalo gid sang Dios,” nagakaigo gid nga tipigan ini. (Hulubaton 2:5) Nian, magamit mo ini sa sulod sang mga tinuig. Kon nagapuyo ka sa nagapauswag pa lang nga pungsod, mahimo nga diutay lang nga libro ang nagamit ninyo sa eskwelahan, kag nagatuon lamang kamo paagi sa pagpamati kag pagpanilag. Halimbawa, sa Benin, sobra sa 50 ka lenguahe ang ginahambal. Kinaandan na nga ang mga indibiduwal makahambal sing apat ukon lima ka lenguahe sing talunsay, bisan pa wala sila sing libro sa sini nga mga lenguahe. Isa ka pagpakamaayo ang imo ikasarang sa pagtuon paagi sa pagpamati, pagpanilag, kag pagkonsentrar. Apang, daku gihapon nga bulig ang mga libro sa imo pagtuon.

Bisan pa gamay lang ang inyo balay, hatagi sing lugar ang imo Biblia kag pasad sa Biblia nga mga publikasyon. Ibutang ini sa lugar nga mahapos kuhaon kag indi madali maguba.

Pagtuon Upod sa Pamilya

Kon isa ikaw ka ginikanan, dapat mangin interesado ka nga buligan ang imo mga kabataan nga matigayon man ang ihibalo nga imo ginatigayon. Sa nagapauswag pa lang nga pungsod, kinaandan na nga ginatudluan sang mga ginikanan ang ila mga kabataan sing nagakaigo nga kalantip para sa pagkabuhi. Lakip sa sini amo ang pagluto, pagpangahoy, pagpanag-ub, pagpanguma, pagpangisda, kag pagbaligya sa merkado. Isa gid ini ka edukasyon para sa pagkabuhi. Apang, wala ginalakip sa sini nga edukasyon sang madamo nga mga ginikanan ang ihibalo nga nagadul-ong sa kabuhi nga walay katapusan.

Ano man ang imo kahimtangan, mahimo ginabatyag mo nga kulang ikaw sing tion. Nahibaluan man ini sang Manunuga. Tuhoy sa kon paano tudluan ang mga kabataan sang iya mga dalanon, talupangda ang iya ginsiling sang una pa: “Ipatudok mo ini sa imo anak kag ihambal mo ini kon nagapungko ka sa imo balay kag kon nagalakat ka sa dalan kag kon nagahigda ka kag kon nagabangon ka.” (Deuteronomio 6:7) Pasad sa sini nga mga panghunahuna, ngaa indi mo pagpauswagon ang imo kaugalingon nga programa sa pagtudlo, subong sang masunod:

1. “Kon nagapungko ka sa imo balay”: Panikasugi nga hambalan ang Biblia sing regular, ayhan kada semana, upod sa imo mga kabataan sa balay, subong sang mahimo ginhimo man anay sa imo. Nag-aman ang mga Saksi ni Jehova sing pasad sa Biblia nga mga publikasyon nga bagay gid  para sa pagtudlo sa mga kabataan bisan ano man ang ila edad.

2. “Kon nagalakat ka sa dalanon”: Hambala sing di-pormal ang imo mga kabataan nahanungod kay Jehova, subong nga ginatudluan mo sila nahanungod sa mga kinahanglanon sa kabuhi ukon ginahatagan sila sing giya sa di-pormal nga paagi.

3. “Kon nagahigda ka”: Mangamuyo upod sa imo mga kabataan kada gab-i.

4. “Kon nagabangon ka”: Naeksperiensiahan sang madamo nga pamilya ang makalilipay nga mga resulta gikan sa pagbinagbinag sang isa ka teksto sa Biblia kada aga. Ginagamit sang mga Saksi ni Jehova ang bukleta nga Pag-usisa sa Kasulatan Adlaw-adlaw⁠⁠ * agod himuon ini.

Sa nagapauswag pa lang nga mga pungsod, nagapanikasog gid ang madamo nga mga ginikanan agod pat-uron nga ang isa sa ila mga kabataan makatigayon sing isa ka maayo nga sekular nga edukasyon. Sa sini nga paagi ang anak makaatipan sa ila mga ginikanan kon magtigulang na sila. Apang, kon magtuon ka sa Biblia kag buligan ang imo tanan nga mga kabataan nga himuon man ang amo, matigayon mo ang ihibalo nga magapaposible sa imo kag sa bug-os mo nga pamilya nga mabuhi sing dayon.

Magaabot ayhan ang adlaw nga mahibaluan na naton ang tanantanan? Indi. Samtang padayon nga nagalakbay ang duta sa uniberso, padayon kita nga magatigayon sing ihibalo. Sa pagkamatuod, ang Manugwali 3:11 nagasiling: “Ang tanan nga butang ginhimo [sang Dios] nga matahom sa tion sini. Bisan ang tion nga wala sing latid ginbutang niya sa ila tagipusuon, agod indi gid matukiban sang katawhan ang binuhatan nga ginhimo sang matuod nga Dios kutob sa ginsuguran tubtob sa katapusan.” Ang pagtigayon sing ihibalo isa ka kalipay nga indi gid matapos.

[Mga nota]

^ par. 10 Lunsay ginbalhag sang mga Saksi ni Jehova.

^ par. 23 Ginbalhag sang mga Saksi ni Jehova.

[Blurb sa pahina 5]

“Ini nagakahulugan sing kabuhi nga walay katapusan, ang pagkuha nila sing ihibalo . . .”

[Retrato sa pahina 7]

Buligi ang imo pamilya nga magtigayon sing ihibalo karon kag tubtob sa walay katubtuban