Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Ginikanan, Amligi ang Inyo Hamili nga Palanublion

Mga Ginikanan, Amligi ang Inyo Hamili nga Palanublion

 Mga Ginikanan, Amligi ang Inyo Hamili nga Palanublion

‘Ang kaalam pangamlig . . . Ginatipigan sini nga buhi ang may iya sini.’—MANUGWALI 7:12.

1. Ngaa dapat tamdon sang mga ginikanan nga mga dulot ang ila mga kabataan?

ANG mga ginikanan amo ang responsable sa pagkatawo sang isa ka bag-o nga persona nga may kaanggid nga mga kinaiya kag personalidad sa ila. Ginatawag sang Biblia ining mga magamay nga “palanublion gikan kay Jehova.” (Salmo 127:3) Sanglit sia ang matuod nga Manughatag-Kabuhi, ginatugyan lamang ni Jehova sa mga ginikanan ang iya mismo. (Salmo 36:9) Mga ginikanan, paano ninyo ginatamod ining hamili nga dulot nga nabaton ninyo halin sa Dios?

2. Ano ang reaksion ni Manoa sang nahibaluan niya nga mangin amay sia?

2 Wala sing duhaduha nga dapat batunon ining dulot sing mapainubuson kag mapinasalamaton. Kapin sa 3,000 ka tuig sang una, amo sini ang reaksion ni Manoa nga Israelinhon sang ginpahibalo sang isa ka manugtunda ang iya asawa nga magaanak ini. Sang mabatian ang maayong balita, si Manoa nangamuyo: “Pasayluha ako, Jehova. Ang lalaki sang matuod nga Dios nga bag-o mo lang ginpadala, palihug, pabalika sia sa amon kag tudluan niya kami kon ano ang dapat namon himuon sa bata nga matawo.” (Hukom 13:8) Mga ginikanan, ano ang inyo matun-an sa halimbawa ni Manoa?

Kon Ngaa Kinahanglan ang Bulig sang Dios Karon

3. Ngaa kinahanglan gid karon ang bulig sang Dios sa pagpadaku sa kabataan?

3 Ilabi na karon, kinahanglan gid sang mga ginikanan ang bulig ni Jehova sa pagpadaku sang ila kabataan. Ang rason? Bangod gintagbong na diri sa duta si Satanas kag ang iya mga anghel. “Kailo  sa duta,” paandam sang BIblia, “kay ang Yawa nagpanaug sa inyo, nga may daku nga kaakig, kay nahibaluan niya nga malip-ot na lamang ang iya tion.” (Bugna 12:7-9, 12) “Subong sang nagangurob nga leon,” paathag sang Biblia, si Satanas “nagapangita sing matukob.” (1 Pedro 5:8) Masami nga ginatukob sang mga leon ang labing maluya nga sapat, ilabi na ang tinday. Busa, maalamon nga mangayo sing panuytoy ni Jehova ang Cristianong mga ginikanan agod maamligan ang ila kabataan. Daw ano kadaku ang inyo panikasog nga amligan ang inyo kabataan?

4. (a) Ano ang mangin reaksion sang mga ginikanan kon nahibaluan nila nga may nagaluyong nga leon sa palibot? (b) Ano nga pangamlig ang kinahanglan sang kabataan?

4 Kon nahibaluan mo nga may leon nga nagaluyong sa palibot, pat-od gid nga ang pag-amlig sa kabataan amo ang imo una nga kabalak-an. Si Satanas isa ka manunukob. Ginatinguhaan niya nga halitan ang katawhan sang Dios agod indi na sila kahamut-an sang Dios. (Job 2:​1-7; 1 Juan 5:​19) Mahapos nga biktimahon ang kabataan. Agod makaluwas sa mga siod ni Satanas, dapat kilalahon kag tumanon sang kabataan si Jehova. Ang ihibalo sa Biblia importante. “Ini nagakahulugan sing kabuhi nga walay katapusan,” siling ni Jesus, “ang pagkuha nila sing ihibalo tuhoy sa imo, ang lamang matuod nga Dios, kag tuhoy sa isa nga imo ginpadala, si Jesucristo.” (Juan 17:3) Dugang pa, kinahanglan sang kabataan ang kaalam—ang ikasarang sa paghangop kag pag-aplikar sang ila natun-an. Bangod “ginatipigan nga buhi sang kaalam ang may iya sini,” kamo nga mga ginikanan ilabi na ang dapat magpatudok sang kamatuoran sa tagipusuon sang inyo kabataan. (Manugwali 7:12) Paano ninyo ini himuon?

5. (a) Paano mapaambit ang kaalam? (b) Paano ginalaragway sang Hulubaton ang balor sang kaalam?

5 Sarang ninyo—kag dapat—nga basahan ang inyo kabataan sang Pulong sang Dios. Apang labaw pa ang kinahanglan agod mabuligan sila nga higugmaon kag tumanon si Jehova—dapat nga mahangpan nila ini. Sa pag-ilustrar: Mahimo nga ginsilingan ang isa ka bata nga indi magtabok sa karsada kon indi anay maglantaw sa wala kag tuo. Apang ang pila ka kabataan wala nagatuman sa sini. Ngaa? Bangod mahimo nga wala pa gid mapaathag sing maayo ang mga resulta kon mabungguan sang salakyan ukon wala pa gid niya mahangpan ang katalagman, nga makadula sang “kabuangan” nga magadul-ong sa pagkaaksidente. Ang pagpaambit sang kaalam nagakinahanglan sing tion, subong man sang pagpailob. Apang bilidhon gid ang kaalam! “Ang mga dalanon sini mga dalanon sang kahamuot,” siling sang Biblia, “kag ang tanan nga banas sini paghidait. Ini kahoy sang kabuhi sa sadtong nagakapyot sa sini, kag yadtong nagapanguyapot sing hugot sa sini pagatawgon nga malipayon.”—Hulubaton 3:13-18; 22:15.

Pagtudlo nga Nagapaambit sang Kaalam

6. (a) Ngaa pirme nagasayop ang kabataan? (b) Ano nga inaway ang nagapadayon pa?

6 Pirme nagasayop ang mga kabataan, indi bangod kay wala sila gintudluan sing maayo, kundi bangod ang gintudlo wala maglambot sa ila tagipusuon—sa ila nasulod nga kaugalingon. Nagapakig-away ang Yawa para daugon ang tagipusuon sang mga kabataan. Ang iya pamaagi amo nga ipadayag sila sa di-diosnon nga mga impluwensia sang iya kalibutan. Ginatinguhaan man niya nga himuslan ang ila napanubli nga makasasala nga huyog sa paghimo sing malaut nga mga butang. (Genesis 8:​21; Salmo 51:5) Dapat mahibaluan sang mga ginikanan nga ang matuod nga inaway nagakatabo sa tagipusuon sang ila kabataan.

7. Ngaa indi bastante ang pagsiling lamang sa bata sang kon ano ang husto ukon sayop?

7 Masami nga ginahambalan sang mga ginikanan ang isa ka bata kon ano ang husto kag sayop, nagahunahuna nga sa paghimo sini natudluan na nila sia sang isa ka prinsipio. Mahimo isiling nila sa bata nga sayop ang magbutig, mangawat, ukon makigsekso basta wala makasal. Apang, kinahanglan nga ang bata may mas mabakod nga motibasyon sa pagtuman sangsa rason nga ginsiling lamang ini sang iya mga ginikanan. Mga kasuguan ini ni Jehova. Dapat matun-an sang bata nga ang dalanon sang kaalam amo ang pagtuman sa mga sugo sang Dios.—Hulubaton 6:​16-​19; Hebreo 13:4.

8. Ano nga sahi sang pagtudlo ang makabulig sa kabataan nga manghikot sing maalamon?

8 Ang kasibod sang uniberso, ang pagkananuhaytuhay sang buhi nga mga butang, ang pagbag-o sang mga panag-on—ining tanan nga butang makabulig sa isa ka bata nga maapresyar ang pagluntad sang labing maalam nga Manunuga. (Roma 1:​20; Hebreo 3:4) Dugang pa, dapat tudluan ang bata nga ginapalangga sia sang Dios kag  may kahimusan Sia nga ihatag ang dayon nga kabuhi paagi sa halad sang Iya Anak kag mapahalipay niya ang Dios paagi sa pagtuman sang Iya ginasiling. Nian mahimo nga luyag sang bata nga alagaron si Jehova, walay sapayan sang mga pagtinguha sang Yawa nga punggan sia.—Hulubaton 22:6; 27:11; Juan 3:​16.

9. (a) Ano ang nadalahig sa pagtudlo nga nagaluwas-kabuhi? (b) Ano ang ginsugo nga himuon sang mga amay, kag ano ang nalakip sa sini?

9 Ang sahi sang pagtudlo nga makaamlig sa isa ka bata kag makapahulag sa iya sa paghimo sang kon ano ang husto nagakinahanglan sing tion, atension, kag pagplano. Nagakinahanglan ini nga dapat batunon sang mga ginikanan ang panuytoy sang Dios. Ang Biblia nagasiling: “Mga amay, . . . padakua [ang inyo mga bata] sa disiplina kag sa nagatadlong nga panghunahuna ni Jehova.” (Efeso 6:4) Ano ang buot silingon sini? Ang “nagatadlong nga panghunahuna,” sa orihinal nga Griego, nagapahangop sang ideya sang “pagbutang sang hunahuna.” Busa, ginapalig-on ang mga amay nga ibutang ang panghunahuna ni Jehova sa ila kabataan. Pat-od nga isa gid ini ka daku nga pangamlig sa kabataan! Kon nagsalop sa hunahuna sang kabataan ang panghunahuna mismo sang Dios, maamligan sila batok sa pagpakasala.

Ang Handum nga Ginpahulag sang Gugma

10. Agod mangin epektibo ang inyo pagtudlo sa bata, anong importante nga butang ang dapat mo mahibaluan?

10 Apang agod matuman ninyo ang inyo handum nga padakuon sing nagakaigo ang inyo bata, ang inyo mga panikasog dapat ginapahulag sang gugma. Ang isa ka importante nga butang amo ang maayo nga komunikasyon. Hibalua kon ano ang nagakatabo sa kabuhi sang inyo bata kag kon ano ang iya mga pagtamod. Sa tion nga maayo ang iya buot, sugilanuna sia sing mataktikanhon. Kon kaisa, mahimo nga makibot ka sa iya isiling. Apang punggi gid ang imo kaugalingon, kag mamati upod ang pagpailob.

11. Paano mabutang sang isa ka ginikanan ang panghunahuna sang Dios sa iya bata?

11 Matuod, mahimo nga ginbasa mo sa inyo bata gikan sa Biblia ang mga kasuguan sang Dios nga nagadumili sang seksuwal nga imoralidad, ayhan sing pila pa ka bes. (1 Corinto 6:​18; Efeso 5:5) Mahimo nga nagtudok sa inyo kabataan kon ano ang ginakahamut-an kag wala ginakahamut-an ni Jehova. Apang, labaw pa sa sini ang kinahanglan agod mabutang sa mga kabataan ang panghunahuna ni Jehova. Dapat buligan sila nga mangatarungan sa importansia sang mga kasuguan ni Jehova. Dapat kumbinsido sila nga ang iya mga kasuguan husto kag mapuslanon kag nga ang pagtuman sa sini amo ang nagakaigo kag mahigugmaon nga butang nga himuon. Sarang lamang masiling nga inyo ginbutang ang iya panghunahuna sa ila kon batunon sang inyo kabataan ang pagtamod sang Dios bangod kay nangatarungan kamo sa ila sa Kasulatan.

12. Paano mabuligan sang ginikanan ang iya bata nga makatigayon sing nagakaigo nga pagtamod tuhoy sa pagpakigsekso?

12 Kon nagapakighambal tuhoy sa sekso, sarang ka mamangkot, “Sa banta mo, ang pagtuman bala sang kasuguan ni Jehova nga indi makigsekso antes sang kasal nagadingot sing kalipay sa isa?” Palig-una ang inyo bata nga ipaathag ang iya sabat. Pagkatapos marepaso ang makatilingala nga aman sang Dios agod makapanganak, sarang ka mamangkot: “Sa banta mo, magahimo ayhan sing  mga kasuguan ang aton mahigugmaon nga Dios nga magadula sang aton kalipay sa pagkabuhi? Ukon sa banta mo, ginhimo bala ang iya mga kasuguan agod mangin malipayon kita kag agod amligan kita?” (Salmo 119:​1, 2; Isaias 48:17) Hibalua ang ginahunahuna sang inyo bata tuhoy sa sini. Sarang mo dayon mapatalupangod ang mga halimbawa kon paano ang seksuwal nga imoralidad nagdul-ong sa kasakit kag problema. (2 Samuel 13:​1-​33) Paagi sa pagpangatarungan sa inyo bata tubtob mahangpan niya kag batunon ang pagtamod sang Dios, daku ka na sing nahimo sa pagbutang sang hunahuna sang Dios sa iya. Apang, may dapat ka pa himuon.

13. Ang paghangop sing ano ang mas makapahulag sa bata nga tumanon si Jehova?

13 Sing maalamon, indi lamang nga tudluan mo ang inyo bata sang mga resulta sa indi pagtuman kay Jehova kundi dapat man ipaathag kon paano si Jehova naapektuhan sing personal sang aton paagi sa pagkabuhi. Ipakita sa inyo bata gikan sa Biblia nga sarang naton masaklaw si Jehova kon indi naton paghimuon ang iya kabubut-on. (Salmo 78:41) Sarang ka mamangkot, “Ngaa indi mo luyag nga masaklaw si Jehova?” kag ipaathag: “Nangangkon ang kaaway sang Dios nga si Satanas nga ginaalagad lang naton si Jehova bangod sang kakagod kag indi bangod nga ginapalangga naton sia.” Nian ipaathag nga paagi sa paghupot sang integridad, napahalipay ni Job ang Dios, sa amo nagsabat sa sayop nga panumbungon ni Satanas. (Job 1:​9-​11; 27:5) Dapat nga mahangpan ini sang inyo bata nga sarang niya mapahalipay ukon mapasubo si Jehova depende sa kon paano sia nagagawi. (Hulubaton 27:11) Ini kag ang madamo pa nga importante nga mga leksion ang sarang matudlo sa kabataan paagi sa paggamit sang libro nga Magtuon Gikan sa Daku nga Manunudlo. *

Makalilipay nga mga Resulta

14, 15. (a) Diin nga mga leksion sa Manunudlo nga libro ang nagpahulag sa kabataan? (b) Anong maayo nga mga resulta ang natigayon mo sa paggamit sang libro? (Tan-awa man ang kahon sa pahina 18-19.)

14 Ang isa ka lolo sa Croatia nga nagabasa sang Manunudlo nga libro sa iya siete anyos nga apo, nagsulat nga ang iya apo nagsiling sang masunod: “Ginsugo ako ni Nanay pero wala ako magtuman. Nadumduman ko dayon ang kapitulo nga natig-uluhan ‘Ang Pagkamatinumanon Nagaamlig sa Imo,’ gani ginkadtuan ko sia kag ginsilingan nga mangin matinumanon na ako sa iya.” Tuhoy sa kapitulo nga natig-uluhan “Kon Ngaa Indi Kita Dapat Magbinutig,” ang isa ka mag-asawa sa Florida, E.U.A., nagsiling: “May mga pamangkot ini nga nagapahulag sa mga bata nga mangin prangka kag batunon ang mga sayop nga mahimo indi nila pagbatunon.”

15 Ang libro nga Manunudlo may kapin sa 230 ka laragway, kag may isa ka kapsion, ukon paglaragway, sa tagsa ka retrato ukon grupo sang mga retrato. “Ginahimutaran pirme sang akon bata ang isa  ka laragway kag indi niya luyag magsaylo sa iban nga pahina,” siling sang mapinasalamaton nga iloy. “Indi lamang makagalanyat ang mga laragway kundi nagatudlo ini mismo sang mga leksion, ukon indi gani, ginapahulag sini ang mga bata nga mamangkot. Tuhoy sa isa ka laragway nga ang isa ka bata nagalantaw sang telebisyon sa madulom nga hulot, namangkot ang akon anak, ‘Nay, ano ang ginahimo sang bata?’ sa isa ka tono nga nagapakita nga nakahibalo sia nga may sayop.” Ang kapsion sang retrato nagasiling: “Sin-o ang makakita sang tanan nga ginahimo naton?”

Importante nga Edukasyon sa Karon

16. Ano ang importante nga itudlo sa kabataan karon, kag ngaa?

16 Dapat mahibaluan sang kabataan ang nagakaigo kag di-nagakaigo nga paggamit sang pribado nga mga bahin sang ila lawas. Apang, indi ini pirme mahapos himuon. Natalupangdan sang isa ka kolumnista sa pamantalaan nga nagdaku sia sa panag-on diin ang mga tinaga nga nagapatuhoy sa mga kinatawo ginakabig nga binastos. Tuhoy sa pagtudlo sa iya kabataan, sia nagsulat: “Dapat ko dulaon ang akon kahuya.” Sa pagkamatuod, kon ginalikawan sang mga ginikanan ang topiko tuhoy sa sekso bangod sang kahuya, indi ini makaamlig sa bata. Ginahimuslan sang mga manug-abuso sa bata ang pagkaignorante sini. Ginapresentar sang Magtuon Gikan sa Daku nga Manunudlo ang topiko sa dungganon nga paagi. Ang pagtudlo sa kabataan tuhoy sa sekso wala nagadula sang ila pagkainosente, samtang ang indi pagtudlo sa kabataan mahimo magaresulta sa pagkadula sang ila kaputli.

17. Paano nabuligan sang Manunudlo nga libro ang mga ginikanan nga tudluan ang ila kabataan tuhoy sa sekso?

17 Sa kapitulo 10, sang nagabinagbinag sang malauton nga mga manugtunda nga nagkadto sa duta kag nangin mga amay, ginpamangkot ang bata, “Ano ang nahibaluan mo tuhoy sa pagpakigsekso?” Ang libro naghatag sing simple kag dungganon nga sabat. Sang ulihi, ang kapitulo 32 nagapaathag kon paano ang kabataan maamligan gikan sa mga manug-abuso sa sekso. Madamo nga sulat ang nagreport sa manugbalhag sini nga magasin nga importante ining panudlo. Ang isa nagsiling: “Sang nagkadto ang akon anak nga si Javan sa iya pediatrician sang nagligad nga semana, namangkot sia kon nahinun-anunan na namon ang husto nga paggamit sang pribado nga mga bahin sang iya lawas. Nagdayaw gid ang doktor nga nahimo  namon ini paagi sa paggamit sang aton bag-o nga libro.”

18. Paano ginahinun-anunan sang libro nga Manunudlo ang pagsaludo sa mga bandera?

18 Ang isa pa ka kapitulo nagapatuhoy sa rekord sa Biblia tuhoy sa tatlo ka pamatan-on nga Hebreo nga sanday Sadrac, Mesac, kag Abednego, nga wala magyaub sa imahen nga nagarepresentar sa Estado sang Babilonia. (Daniel 3:1-30) Ang pila mahimo nga indi makahangop kon ano ang kaangtanan sang pagsimba sa imahen kag sang pagsaludo sa bandera, subong sang ginapakita sang libro nga Manunudlo. Apang, talupangda kon ano ang ginasiling sang awtor nga si Edward Gaffney sa isa ka interbyu sang U.S. Catholic sa iya. Nagsiling sia nga sang ang iya anak nga babayi nagsugid sa iya nga sa una nga adlaw sini sa publiko nga eskwelahan nakatuon na sia sing “bag-o nga pangamuyo sa eskwelahan,” ginpangabay niya ang iya bata nga suliton ini. “Ginbutang niya ang iya palad sa iya dughan,” siling ni Gaffney, “kag may pagpabugal nga nagsiling, ‘Nagasumpa ako sa pagtuman sa bandera . . .’” Sia nagpadayon: “Hinali lang nga may nadumduman ako. Husto ang mga Saksi ni Jehova. May ginapalig-on tuhoy sa pungsudnon nga pagsimba sa aton mga eskwelahan bisan sa una pa lang nga halintang—ang bug-os nga pagkamainunungon.”

Takus ang Tanan nga Panikasog

19. Ano nga mga padya ang nagahulat sa pagtudlo sa kabataan?

19 Sa pagkamatuod, takus ang inyo tanan nga panikasog sa pagtudlo sa inyo kabataan. Naghibi ang isa ka iloy sa Kansas, E.U.A. sang makabaton sing sulat halin sa iya anak nga  lalaki. Sia nagsulat: “Malipayon gid ako nga ginpadaku nga malig-on sa emosyon kag nangin balanse. Takus gid kamo nga dayawon ni Tatay.” (Hulubaton 31:28) Sarang mabuligan sang Magtuon Gikan sa Daku nga Manunudlo ang madamo pa nga ginikanan sa pagtudlo sang ila kabataan agod maamligan ining hamili nga palanublion.

20. Ano pirme ang dapat dumdumon sang mga ginikanan, kag ano dapat ang epekto sini sa ila?

20 Ang aton kabataan takus sang tanan nga mahatag naton nga tion, igtalupangod, kag panikasog. Malip-ot lamang ang ila pagkalamharon. Gamita sing maayo ang tagsa ka kahigayunan nga kaupod sila kag buligi sila. Indi ka gid maghinulsol. Palanggaon ka gid nila sa ulihi. Dumduma pirme nga ang inyo kabataan dulot sang Dios. Daw ano ka hamili sila nga palanublion! (Salmo 127:​3-5) Busa atipana sila sing subong sina, kay sa pagkamatuod, manabat gid kamo sa Dios kon paano ninyo sila ginaatipan.

[Nota]

^ par. 13 Ginbalhag sang mga Saksi ni Jehova. Tan-awa ang kapitulo 40, “Kon Paano Mapahalipay ang Dios.”

Ano ang Imo Sabat?

• Ngaa dapat gid nga amligan karon sang mga ginikanan ang ila kabataan?

• Ano nga sahi sang pagtudlo ang nagapaambit sing kaalam?

• Anong importante nga mga isyu ang dapat hinun-anunan upod sa inyo kabataan karon?

• Paano nabuligan sang Manunudlo nga libro ang mga ginikanan sa pagtudlo sa ila kabataan?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Kahon/Mga retrato sa pahina 18, 19]

Isa ka Libro Para sa Tanan

Ang Magtuon Gikan sa Daku nga Manunudlo ginhanda agod buligan ang mga ginikanan ukon ang iban pa nga hamtong nga basahon kag hinun-anunan ang mga panudlo ni Jesucristo upod sa mga kabataan. Apang, ang mga hamtong mismo nga nakabasa sang libro nagpabutyag sing sinsero nga apresasyon sa ila natun-an.

Isa ka lalaki sa Texas, E.U.A., ang nagsiling: “Ang Magtuon Gikan sa Daku nga Manunudlo mahapos hangpon bangod sang pagkasimple sini, nga nagapahulag sa aton bisan ano man ang aton edad​—bisan pa 76 anyos, subong sa akon. Madamo gid nga salamat, gikan sa isa nga nag-alagad kay Jehova sugod pa sang pagkapamatan-on.”

Isa ka bumalasa gikan sa London, Inglaterra, ang nagsiling: “Ang matahom nga mga laragway gintuyo agod nga maganyat ang tagipusuon lunsay sang mga ginikanan kag sang mga kabataan. Talalupangdon ang mga pamangkot kag ang estilo sini, kag dalayawon gid ang paagi sa pagpresentar sa sensitibo nga mga topiko, subong sa kapitulo 32, ‘Kon Paano Gin-amligan si Jesus.’” Sia naghinakop: “Bisan pa nga ining libro walay duhaduha nga gindesinyo gid para sa mga kabataan sang mga Saksi ni Jehova, ginahunahuna ko nga ang mga manunudlo kag ang iban pa malipay gid nga makatigayon man sing kopya. Nagalaum gid ako nga gamiton ini sa mga binulan kag mga tinuig pa nga magaabot.”

Isa ka babayi gikan sa Massachusetts, E.U.A., ang nagkomento tuhoy sa madamo nga “nahunahuna sing maayo nga laragway.” Nagsulat sia: “Natalupangdan ko nga bisan pa ang libro gindesinyo para sa mga kabataan, ang mga topiko nga ginabinagbinag makabulig man sa aton nga mga hamtong nga hunahunaon ang aton personal nga kaangtanan kay Jehova.”

“Dalayawon gid ini nga libro!” tuaw sang isa ka babayi gikan sa Maine, E.U.A. “Indi lamang ini para sa mga bata kundi para sa aton tanan subong mga anak sang Dios. Nalab-ot sini ang akon nasulod nga pagkatawo kag nagpahulag sang akon balatyagon kag nagpaumpaw sini, amo nga natigayon ko ang kalinong. Nabatyagan ko ang tuman gid nga kasuod kay Jehova subong akon Amay. Gindula niya ang tanan nga kasakit nga natabo sa akon sa sulod sang mga tinuig kag nangin maathag ang iya katuyuan.” Naghinakop sia: “Ginasilingan ko ang tanan, ‘Palihug basaha ini.’”

Isa ka babayi gikan sa Kyoto, Japan, ang nagsiling nga sang ginbasahan niya ang iya mga apo, nagpamangkot sila, subong sang: “‘Ano ang ginahimo sining bata nga lalaki? Ngaa ginaakigan ining bata nga babayi? Ano naman ang ginahimo sini nga iloy? Nagaano naman ining leon?’ Nagatudlo ini sing mga butang nga makapainteres sa aton, gani naluyagan ko gid ini sangsa bisan ano nga libro sa librarya.”

Isa ka amay sa Calgary, Canada, ang nagsiling nga sang pagkabaton gid niya sang libro, ginbasa niya ini dayon sa iya anom ka tuig nga bata nga babayi kag sa iya siam ka tuig nga bata nga lalaki. “Sa gilayon tumalagsahon gid ang ila reaksion,” siling niya. “Nagpamati gid ang akon mga kabataan kag nagasabat sa mga pamangkot sing tinagipusuon. Nabatyagan nila nga may bahin sila sa pagtuon, kag naghatag ini sing kahigayunan nga mapabutyag nila ang ila kaugalingon. Nangin mapagsik sila, kag ang akon bata nga babayi nagsiling nga luyag niya tun-an ang bag-o nga libro kada gab-i.”

Pagkatapos sang isa ka pagtuon, ang amay nagsiling: “Inoras kami nga nagsugilanunay sang akon anak nga lalaki nahanungod kay Jehova kag sa iya mga katuyuan. Madamo sia sing ginpamangkot gikan sa libro. Nagatulo ang akon mga luha sang magsiling sia sa akon nga matulog na sia kag namangkot: ‘Puede ta ini tun-an liwat, Tay? Madamo gid ako sing ipamangkot, kag luyag ko nga mahibaluan ang tanantanan nahanungod kay Jehova.’”

[Retrato sa pahina 15]

Mga ginikanan, ano ang inyo matun-an sa halimbawa ni Manoa?

[Retrato sa pahina 16]

Mga kabataan, ano ang matun-an ninyo sa halimbawa sang tatlo ka Hebreo?

[Mga retrato sa pahina 17]

Ang mga retrato kag mga kapsion sa “Manunudlo” nga libro epektibo nga mga kagamitan sa pagtudlo

Ano nga binutig ang ginasugid ni Ananias kay Pedro?

Sin-o ang makakita sang tanan nga ginahimo naton?