Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Sunda ang Sulundan nga Ginhatag ni Jesus

Sunda ang Sulundan nga Ginhatag ni Jesus

 Sunda ang Sulundan nga Ginhatag ni Jesus

“Naghatag ako sa inyo sing sulundan, nga, subong sang ginhimo ko sa inyo, himuon man ninyo.”​—⁠JUAN 13:15.

1. Ngaa nagakaigo nga ilugon si Jesus sang mga Cristiano?

SA BUG-OS nga maragtas sang katawhan, isa lamang ka tawo ang nagkabuhi nga wala magpakasala. Sia amo si Jesus. Magluwas kay Jesus, “wala sing tawo nga indi makasala.” (1 Hari 8:​46; Roma 3:23) Bangod sini, ginatamod sang matuod nga mga Cristiano si Jesus subong isa ka himpit nga modelo nga dapat ilugon. Sa pagkamatuod, sang Nisan 14, 33 C.⁠E., antes sia mapatay, si Jesus mismo ang nagsiling nga dapat sia ilugon sang iya mga disipulo. Sia nagsiling: “Naghatag ako sa inyo sing sulundan, nga, subong sang ginhimo ko sa inyo, himuon man ninyo.” (Juan 13:15) Sa sinang katapusan nga gab-i, ginsambit ni Jesus ang pila ka paagi nga dapat panikasugan sang mga Cristiano nga mangin kaangay niya. Sa sini nga artikulo, binagbinagon naton ang pila sini.

Kinahanglan ang Pagkamapainubuson

2, 3. Sa anong mga paagi nangin isa ka himpit nga sulundan si Jesus sang pagkamapainubuson?

2 Sang ginpalig-on ni Jesus ang iya mga disipulo nga ilugon ang sulundan nga ginhatag niya, espesipiko nga ginpatuhuyan niya ang pagkamapainubuson. Pila ka beses nga ginlaygayan niya ang iya mga sumulunod nga mangin mapainubuson, kag sang gab-i sang Nisan 14, ginpakita niya ang iya pagkamapainubuson paagi sa paghinaw sang mga tiil sang iya mga apostoles. Nian si Jesus nagsiling: “Kon ako, bisan pa Ginuo kag Manunudlo, naghinaw sang inyo mga tiil, kamo man dapat maghinaway sang inyo mga tiil.” (Juan 13:14) Pagkatapos, ginhambalan niya ang iya mga apostoles nga sundon ang ginhatag niya nga halimbawa. Isa gid ini ka maayo nga sulundan sang pagkamapainubuson!

3 Si apostol Pablo nagasugid sa aton nga antes si Jesus magkari sa duta, “nagluntad sia sa dagway sang Dios.” Walay sapayan sini, gin-uba niya ang iya kaugalingon kag nangin kubos nga tawo. Dugang pa, “nagpaubos sia kag nangin matinumanon tubtob sa kamatayon, huo, kamatayon sa usok sang pag-antos.” (Filipos 2:6-8) Hunahunaa ini. Si Jesus, nga ikaduha sa pinakamataas nga persona sa uniberso, nagpasugot nga mangin mas manubo sa mga anghel, nga matawo subong walay mahimo nga lapsag, nga magdaku kag magpasakop sa di-himpit nga mga ginikanan, kag sa ulihi mapatay subong ginpakamalaut nga kriminal. (Colosas 1:​15, 16; Hebreo 2:​6, 7) Daw ano nga pagkamapainubuson! Posible bala nga mailog ining “panimuot sang hunahuna” kag palambuon ining “mapainubuson nga hunahuna”? (Filipos 2:​3-5) Huo, apang indi ini mahapos.

4. Ano nga mga butang ang nagapabugalon sa mga tawo, apang ngaa makatalagam ang bugal?

 4 Ang kabaliskaran sang pagkamapainubuson amo ang bugal. (Hulubaton 6:​16-​19) Ang bugal amo ang nagpahamak kay Satanas. (1 Timoteo 3:6) Mahapos ini nga manggamot sa tagipusuon sang mga tawo, kag kon nanggamot na ini, mabudlay ini kuhaon. Ang mga tawo nagapabugal bangod sang ila pungsod, rasa, mga pagkabutang, edukasyon, sekular nga mga hinimuan, tindog sa katilingban, panagway, mga ikasarang sa isport, kag madamo pa nga butang. Apang, wala sining mga butang ang importante kay Jehova. (1 Corinto 4:7) Kag kon bangod sini nangin bugalon kita, maguba ang aton kaangtanan sa iya. “Si Jehova mataas, apang makita niya ang mapainubuson; apang ang matinaastaason kilala lamang niya sa malayo.”​—⁠Salmo 138:⁠6; Hulubaton 8:13.

Mapainubuson sa Tunga Sang Aton mga Kauturan

5. Ngaa importante nga mangin mapainubuson ang mga gulang?

5 Bisan ang aton mga naamot kag mga hinimuan sa pag-alagad kay Jehova indi dapat maghimo sa aton nga bugalon; amo man sa aton mga responsabilidad sa kongregasyon. (1 Cronica 29:14; 1 Timoteo 6:​17, 18) Sa pagkamatuod, samtang nagabug-at ang aton mga responsabilidad, dapat mangin mas mapainubuson pa gid kita. Si apostol Pedro nagpalig-on sa mga gulang nga indi ‘magpakaginuo sa mga palanublion sang Dios, kundi mangin mga huwaran sa panong.’ (1 Pedro 5:3) Ang mga gulang gintangdo subong mga alagad kag mga huwaran, indi mga ginuo kag mga agalon.​—⁠Lucas 22:24-​26; 2 Corinto 1:⁠24.

6. Sa ano nga mga bahin sang pagkabuhi sang mga Cristiano nga kinahanglan magpakita kita sing pagkamapainubuson?

6 Indi lamang ang mga gulang ang dapat mangin mapainubuson. Sa mas bataon nga mga lalaki, nga mahimo nagapabugal bangod mas maabtik sa panghunahuna kag mas mapagsik sila sangsa mga tigulang, si Pedro nagsulat: “Magpangwagkus kamo sa inyo kaugalingon sing mapainubuson nga panghunahuna sa isa kag isa, bangod ang Dios nagasumpong sang mga bugalon, apang nagahatag sing di-bagay nga kaayo sa mga mapainubuson.” (1 Pedro 5:5) Huo, kinahanglan sang tanan ang tulad-Cristo nga pagkamapainubuson. Kinahanglan ang pagpaubos agod makabantala sang maayong balita, ilabi na kon wala kita ginasapak ukon may pagpamatok. Kinahanglan ang pagpaubos agod mabaton ang laygay ukon mapasimple ang aton kabuhi para madugangan pa ang aton pagpakigbahin sa ministeryo. Dugang pa, kinahanglan naton ang pagkamapainubuson subong man ang kaisog kag pagtuo kon ginapakalain kita sa publiko, ginapamatukan sang yara sa awtoridad, ukon masingki nga ginahingabot.​​—⁠1 Pedro 5:6.

7, 8. Ano ang pila ka paagi nga mapalambo naton ang pagkamapainubuson?

7 Paano malandas sang isa ang bugal kag maggawi “upod ang mapainubuson nga hunahuna nga ginakabig ang iban nga labaw” sa iya? (Filipos 2:3) Dapat tamdon niya ang iya kaugalingon subong sang pagtamod ni Jehova sa iya. Si Jesus nagpaathag sang nagakaigo nga panimuot sang sia nagsiling: “Kamo man, kon nahimo na ninyo ang tanan nga butang nga ginsugo sa inyo, magsiling kamo, ‘Mga ulipon kami nga walay pulos. Ginhimo lamang namon ang dapat namon himuon.’” (Lucas 17:10) Dumduma, wala sing isa sa aton ang makatupong sa ginhimo ni Jesus. Apang mapainubuson gihapon si Jesus.

8 Dugang pa, makapangayo kita sing bulig kay  Jehova sa pagpalambo sing nagakaigo nga pagtamod sa aton kaugalingon. Kaangay sang salmista, makapangamuyo kita: “Tudlui ako sing kaayuhan, pagkamahinantupon kag sang ihibalo mismo, kay nagtuo ako sa imo mga kasuguan.” (Salmo 119:66) Buligan kita ni Jehova nga makapalambo sing isa ka makatarunganon, balanse nga pagtamod sa aton kaugalingon, kag padyaan niya kita bangod sang aton mapainubuson nga panimuot. (Hulubaton 18:12) Si Jesus nagsiling: “Ang bisan sin-o nga magpakataas sang iya kaugalingon paubson, kag ang bisan sin-o nga magpaubos sang iya kaugalingon pakataason.”​—⁠Mateo 23:12.

Nagakaigo nga Pagtamod sa Husto kag Sayop

9. Paano gintamod ni Jesus ang husto kag ang sayop?

9 Bisan nagkabuhi sing 33 ka tuig sa tunga sang di-himpit nga mga tawo, nagpabilin gihapon si Jesus nga “wala sing sala.” (Hebreo 4:15) Ang matuod, sang nagtagna tuhoy sa Mesias, ang salmista nagsiling: “Ginhigugma mo ang pagkamatarong kag gindumtan mo ang pagkamalaut.” (Salmo 45:⁠7; Hebreo 1:9) Ang mga Cristiano dapat man magtinguha nga ilugon si Jesus sa sini nga bahin. Indi lamang nga nahibaluan nila kon ano ang husto kag ang sayop; ginadumtan nila ang sayop kag ginahigugma ang husto. (Amos 5:15) Makabulig ini sa ila nga mapakigbatuan ang ila duna nga huyog sa pagpakasala.​—⁠Genesis 8:​21; Roma 7:​21-​25.

10. Kon di-mahinulsulon kita nga maghimo sing “malaut nga mga butang,” ano nga panimuot ang aton ginapakita?

10 Si Jesus nagsiling kay Nicodemo nga Fariseo: “Sia nga nagabuhat sing malaut nga mga butang nagadumot sa kapawa kag wala nagapalapit sa kapawa, agod nga ang iya mga buhat indi masabdong. Apang sia nga nagabuhat sing kamatuoran nagapalapit sa kapawa, agod nga ang iya mga buhat mapahayag nga ginhimo nahisanto sa Dios.” (Juan 3:​20, 21) Binagbinaga: Ginkilala ni Juan si Jesus subong ang “matuod nga kapawa nga nagahatag sing kapawa sa tanan nga sahi sang tawo.” (Juan 1:​9, 10) Apang, si Jesus nagsiling nga kon maghimo kita sing “malaut nga mga butang”​—⁠mga butang nga sayop, di-kalahamut-an sa Dios—ginadumtan naton ang kapawa. Mahunahuna mo bala nga dumtan si Jesus kag ang iya mga talaksan? Apang, amo sini ang kahimtangan sang mga tawo kon di-mahinulsulon nga nagahimo sila sing sala. Ayhan wala nila ginatamod ang mga butang sa sinang paagi, apang maathag nga amo sini ang pagtamod ni Jesus.

Kon Paano Palambuon ang Pagtamod ni Jesus sa Husto kag Sayop

11. Ano ang kinahanglanon agod mapalambo naton ang pagtamod ni Jesus sa husto kag sa sayop?

11 Dapat may maathag kita nga paghangop kon ano ang husto kag ang sayop sa pagtamod ni Jehova. Sarang lamang naton matigayon ina nga paghangop paagi sa pagtuon sa Pulong sang Dios, ang Biblia. Samtang nagapadayon kita sa pagtuon, kinahanglan mangamuyo kita subong sang salmista: “Ipahibalo sa akon ang imo mga dalanon, O Jehova; tudlui ako sang imo mga banas.” (Salmo 25:4) Apang, dumduma nga si Satanas malalangon. (2 Corinto 11:14) Puede niya himuon ang sayop nga daw husto para sa di-mainandamon nga Cristiano. Busa, dapat magpamalandong kita sing maayo kon ano ang aton natun-an kag pamatian gid ang laygay sang “matutom kag mainandamon nga ulipon.” (Mateo 24:45-​47) Ang pagtuon, pangamuyo, kag pagpamalandong sang aton natun-an magabulig sa aton nga maghamtong kag malakip sa sadtong “paagi sa paggamit nahanas ang ila mga ikasarang sa paghantop nga makilala ang husto kag sayop.” (Hebreo 5:14) Nian mahuyog kita sa pagdumot sa sayop kag sa paghigugma sa husto.

12. Ano nga laygay sa Biblia ang makabulig sa aton nga indi maghimo sing pagkamalinapason?

12 Kon ginadumtan naton ang sayop, indi naton paghandumon sa aton tagipusuon ang sayop nga  mga butang. Madamo nga tuig sa tapos mapatay si Jesus, si apostol Juan nagsulat: “Indi ninyo paghigugmaa ang kalibutan ukon ang mga butang sa kalibutan. Kon ang bisan sin-o nagahigugma sang kalibutan, ang gugma sa Amay wala sa iya; bangod ang tanan nga butang sa kalibutan​—⁠ang kailigbon sang unod kag ang kailigbon sang mga mata kag ang pagpadayawdayaw sang palangabuhian sang isa​—⁠wala maghalin sa Amay, kundi naghalin sa kalibutan.”​—⁠1 Juan 2:​15, 16.

13, 14. (a) Ngaa makatalagam sa mga Cristiano nga higugmaon ang mga butang sa kalibutan? (b) Paano naton malikawan ang pagpalambo sang gugma sa mga butang sang kalibutan?

13 Ang pila mahimo mangatarungan nga indi tanan sa kalibutan sayop. Bisan pa matuod ini, mahapos maupangan sang kalibutan kag sang mga butang sa sini ang aton pag-alagad kay Jehova. Kag wala gid sing ginatanyag ang kalibutan nga gindesinyo agod mangin suod kita sa Dios. Busa, kon magsugod kita sa paghigugma sa mga butang sa kalibutan, bisan sa mga butang nga indi gid man malain, yara kita sa makatalagam nga dalanon. (1 Timoteo 6:​9, 10) Magluwas pa sa sini, ang kalabanan sa kalibutan malain gid kag makadagta sa aton. Kon maglantaw kita sang mga pelikula ukon mga programa sa telebisyon nga nagapadaku sing kasingki, materyalismo, ukon seksuwal nga imoralidad, ining mga butang sarang mangin kalahamut-an​—⁠kag nian makasululay. Kon makig-upod kita sa mga tawo nga ang panguna nga interes amo ang pagpauswag sang ila estilo sang pagkabuhi ukon pagpauswag sang negosyo, ining mga butang mangin importante man sa aton.​—⁠Mateo 6:​24; 1 Corinto 15:33.

14 Sa pihak nga bahin, kon nalipay kita sa Pulong ni Jehova, “ang kailigbon sang unod kag ang kailigbon sang mga mata kag ang pagpadayawdayaw sang palangabuhian sang isa” mangin indi na makagalanyat. Dugang pa, kon makig-upod kita sa mga nagauna sang mga intereses sang Ginharian sang Dios, mangin kaangay kita sa ila, nga nagahigugma sang ila ginahigugma kag nagalikaw sang ila ginalikawan.​—⁠Salmo 15:⁠4; Hulubaton 13:20.

15. Kaangay kay Jesus, paano kita mapalig-on sang paghigugma sa pagkamatarong kag pagdumot sa pagkamalinapason?

15 Ang pagdumot sa pagkamalinapason kag paghigugma sa pagkamatarong nagbulig kay Jesus nga matuon pirme ang iya panan-aw sa “kalipay nga ginbutang sa iya atubang.” (Hebreo 12:2) Mangin matuod man ini sa aton. Nahibaluan naton nga “ang kalibutan nagataliwan kag amo man ang kailigbon sini.” Ang bisan ano man nga kalipayan sining kalibutan temporaryo lamang. Apang, “sia nga nagahimo sang kabubut-on sang Dios nagapabilin sing dayon.” (1 Juan 2:17) Bangod ginhimo ni Jesus ang kabubut-on sang Dios, ginbuksan niya ang dalan agod makatigayon sing kabuhi nga walay katapusan ang mga tawo. (1 Juan 5:13) Kabay nga tanan kita mag-ilog sa iya kag magbenepisyo bangod sa iya integridad.

Pag-atubang sa Paghingabot

16. Ngaa ginpalig-on ni Jesus ang iya mga disipulo nga maghigugmaanay?

16 Ginpakita ni Jesus ang isa pa ka paagi nga dapat sia ilugon sang iya mga disipulo, nga nagasiling: “Ini amo ang akon sugo, nga maghigugmaanay kamo subong nga ako naghigugma sa inyo.” (Juan 15:​12, 13, 17) Madamo sing rason kon ngaa ginahigugma sang mga Cristiano ang ila mga kauturan. Sang ginsiling ini ni Jesus, ginhunahuna gid niya ang dumot nga atubangon nila gikan sa kalibutan. Sia nagsiling: “Kon ang kalibutan nagadumot sa inyo, nahibaluan ninyo nga nagdumot ini sa akon sing una sa inyo. . . . Ang ulipon indi daku  pa sa iya agalon. Kon ginhingabot nila ako, hingabuton man nila kamo.” (Juan 15:​18, 20) Huo, bisan pa ginahingabot, ang mga Cristiano kaangay ni Jesus. Dapat palambuon nila ang isa ka mabakod, mahigugmaon nga kaangtanan agod mabatas nila ina nga dumot.

17. Ngaa ginadumtan sang kalibutan ang matuod nga mga Cristiano?

17 Ngaa dumtan sang kalibutan ang mga Cristiano? Bangod kaangay ni Jesus, “indi sila bahin sang kalibutan.” (Juan 17:​14, 16) Wala sila sing nadampigan sa militar kag politika, kag ginatuman nila ang mga prinsipio sa Biblia, ginatahod ang pagkasagrado sang kabuhi kag nagakabuhi sing mataas sa moral. (Binuhatan 15:​28, 29; 1 Corinto 6:​9-​11) Ang ila panguna nga mga tulumuron amo ang espirituwal, indi ang materyal. Nagakabuhi sila sa kalibutan, apang subong sang ginsulat ni Pablo, wala nila ‘ini ginagamit sing bug-os.’ (1 Corinto 7:31) Matuod, ang pila nagdayaw sa mataas nga mga talaksan sang mga Saksi ni Jehova. Apang wala nagakompromiso ang mga Saksi ni Jehova para dayawon ukon kahamut-an. Subong resulta, indi sila mahangpan sang kalabanan sa kalibutan, kag madamo ang nagadumot sa ila.

18, 19. Sa pagsunod sa halimbawa ni Jesus, paano ginaatubang sang mga Cristiano ang pagpamatok kag paghingabot?

18 Nasaksihan sang mga apostoles ni Jesus ang mabaskog nga pagdumot sang kalibutan sang gindakop kag ginpatay si Jesus, kag nakita nila kon paano gin-atubang ni Jesus ini nga pagdumot. Sa hardin sang Getsemane, gindakop si Jesus sang iya relihioso nga mga kaaway. Gintinguhaan ni Pedro nga amligan sia paagi sa espada, apang si Jesus nagsiling kay Pedro: “Itagob ang imo espada, kay ang tanan nga nagagamit sing espada sa espada mapatay.” (Mateo 26:52; Lucas 22:​50, 51) Sang dumaan nga tion, nagpakig-away ang mga Israelinhon paagi sa espada. Apang karon, tuhay na ang kahimtangan. Ang Ginharian sang Dios “indi bahin sining kalibutan” kag wala na sing pungsudnon nga dulunan nga dapat amligan. (Juan 18:36) Sa dili madugay mangin bahin na si Pedro sang isa ka espirituwal nga pungsod, diin ang mga katapo sini mangin pumuluyo sang langit. (Galacia 6:​16; Filipos 3:​20, 21) Sugod sadto, dapat atubangon sang mga sumulunod ni Jesus ang dumot kag paghingabot kaangay sa ginhimo ni Jesus​—⁠sing walay kahadlok apang sing mahidaiton. Sarang nila matugyan sa mga kamot ni Jehova nga may pagsalig ang resulta sang mga butang kag magsandig sa iya para sa kusog nga makabatas.​​—⁠Lucas 22:42.

19 Pila ka tuig sang ulihi, si Pedro nagsulat: “Si Cristo nag-antos tungod sa inyo, nga nagabilin sa inyo sing huwaran agod nga sundon ninyo sing maayo ang iya mga tikang. . . . Sang ginpasipalahan sia, wala sia magbalos sing pasipala. Sang nag-antos sia, wala sia magpamahog, kundi gintugyan niya ang iya kaugalingon sa isa nga nagahukom sing matarong.” (1 Pedro 2:21-23) Subong sang ginpaandam ni Jesus, ginhingabot sing mapintas ang mga Cristiano sa sulod sang mga tinuig. Sang unang siglo kag sa karon, ginsunod nila ang halimbawa ni Jesus kag nagpahamtang sing tumalagsahon nga rekord sang matutom nga pagbatas, nagapakita nga mahidaiton nila nga ginahuptan ang ila integridad. (Bugna 2:​9, 10) Kabay nga tanan kita mangin amo man sini kon maatubang naton ang kaanggid nga mga kahimtangan.​​—⁠2 Timoteo 3:⁠12.

“Isuklob Ninyo si Ginuong Jesucristo”

20-22. Sa anong paagi ‘ginasuklob si Ginuong Jesucristo’ sang mga Cristiano?

20 Si Pablo nagsulat sa kongregasyon sa Roma: “Isuklob ninyo si Ginuong Jesucristo, kag indi kamo magplano sing una para sa mga kailigbon sang unod.” (Roma 13:14) Ginasuklob sang mga Cristiano si Jesus nga daw kaangay sang panapton. Ginatinguhaan nila nga ilugon ang iya mga kinaiya kag mga buhat tubtob sa punto nga mangin larawan sila​—⁠bisan di-himpit​—⁠sang ila Agalon.​​—⁠1 Tesalonica 1:6.

 21 Magamadinalag-on kita sa ‘pagsuklob kay Ginuong Jesucristo’ kon mangin pamilyar kita sa kabuhi sang Agalon kag manikasog nga sundon ang iya pagkabuhi. Ginailog naton ang iya pagkamapainubuson, ang iya gugma sa pagkamatarong, ang iya pagdumot sa pagkamalinapason, ang iya gugma sa iya mga kauturan, ang indi niya pagpakigbahin sa kalibutan, kag ang iya pagbatas. Wala kita ‘nagaplano para sa mga kailigbon sang unod’​—⁠nga amo, ang pag-una sa aton kabuhi sing sekular nga mga tulumuron ukon pagpaayaw sang aton undanon nga mga kailigbon ukon handum. Sa baylo, kon nagadesisyon ukon nagaatubang sing isa ka problema, mamangkot kita: ‘Ano ang himuon ni Jesus sa sini nga kahimtangan? Ano ang luyag niya nga himuon ko?’

22 Sa katapusan, ginailog naton si Jesus paagi sa masako nga “pagbantala sang maayong balita.” (Mateo 4:​23; 1 Corinto 15:58) Sa sina man nga paagi, ginasunod sang mga Cristiano ang sulundan nga ginhatag ni Jesus, kag ang masunod nga artikulo magahinun-anon kon paano ini himuon.

Mapaathag Mo Bala?

• Ngaa dapat mangin mapainubuson ang isa ka Cristiano?

• Paano naton mapalambo ang nagakaigo nga pagtamod sa husto kag sayop?

• Sa anong paagi mailog sang mga Cristiano si Jesus sa pag-atubang sang pagpamatok kag paghingabot?

• Paano posible nga ‘masuklob si Ginuong Jesucristo’?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Retrato sa pahina 7]

Naghatag si Jesus sing himpit nga sulundan sang pagkamapainubuson

[Retrato sa pahina 8]

Ang tagsa ka bahin sang kabuhi sang Cristiano, lakip ang pagbantala, nagakinahanglan sing pagpaubos

[Retrato sa pahina 9]

Sarang mahimo ni Satanas nga ang di-nagakaigo nga kalingawan mangin daw kalahamut-an sa isa ka Cristiano

[Retrato sa pahina 10]

Ang gugma sang aton mga kauturan magapalig-on sa aton batok sa pagpamatok