Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Indese sang mga Tema sa Ang Lalantawan sa 2004

Indese sang mga Tema sa Ang Lalantawan sa 2004

 Indese sang mga Tema sa Ang Lalantawan sa 2004

Ginapakita ang petsa sang isyu nga ginguaan sang artikulo

BIBLIA

Complutensian Polyglot, 4/15

“Maayo Gid” (New World Translation), 12/1

Mga Bahandi ni Chester Beatty, 9/15

‘Naglakbay Tungod sa Ebanghelyo’ (G. Borrow), 8/15

Talalupangdon nga mga Punto sa Deuteronomio, 9/15

Talalupangdon nga mga Punto sa Exodo, 3/15

Talalupangdon nga mga Punto sa Genesis​​​—⁠⁠I, 1/1

Talalupangdon nga mga Punto sa Genesis​​​—⁠⁠II, 1/15

Talalupangdon nga mga Punto sa Josue, 12/1

Talalupangdon nga mga Punto sa Levitico, 5/15

Talalupangdon nga mga Punto sa Numeros, 8/1

CRISTIANONG PAGKABUHI KAG MGA KINAIYA

Abraham kag Sara​​​—⁠⁠Mailog Mo ang Ila Pagtuo! 5/15

‘Ang Maalam Magapanghikot nga May Ihibalo’ (Hul 13), 7/15

Espirituwal nga mga Tulumuron, 7/15

Ginakontrol Sang mga Kahimtangan ang Imo Kabuhi? 6/1

Ginapanan-aw ang Padya, 4/1

Husto kag Sayop​​​—⁠⁠Paano Magdesisyon? 12/1

Ipapanubli sa mga Anak, 9/1

Kon Paano Mapakita ang Gugma sa Dios, 3/1

Lugpay Para sa mga Nasit-an, 2/15

“Maayong Pag-away Sang Pagtuo,” 2/15

Nagahulat, 10/1

Paghanas sa mga Bata, 6/15

Pagkaneutral Nagaupang sa Gugma? 5/1

Paglandas sa Pagkawalay Kapat-uran, 2/1

Paglandas sa Pagluya Sing Buot, 9/1

Pamatan-on​​​—⁠⁠Magpabulig sa mga Ginikanan Agod Mabantayan ang Tagipusuon! 10/15

Panihapon Sang Ginuo, 3/15

“Tolda Sang mga Matadlong Magauswag” (Hul 14), 11/15

JEHOVA

‘Himuon ang Imo Kabubut-on sa Duta,’ 4/15

“Kadamo Sang Imo mga Binuhatan!” 11/15

Mapahalipay ang Dios? 5/15

Nagaulikid sa Aton? 1/1

Nagaulikid sa Imo, 7/1

Pagkamapainubuson, 11/1

JESUCRISTO

Milagro​​​—⁠⁠Matuod Ukon Sugidsugid Lamang? 7/15

Pagkabun-ag nga Dapat Dumdumon, 12/15

KALENDARYO

‘Ang mga Suba Magapalakpak Sang Ila Kamot,’ 5/15

‘Ang Tig-ilinit kag Tigtulugnaw Indi Mag-untat,’ 7/15

“Kadamo Sang Imo mga Binuhatan!” 11/15

‘Labi Pa Ikaw ka Halangdon Sangsa Kabukiran,’ 3/15

“Manggad Sang Kadagatan,” 9/15

“Puno sa Duga ang Kakahuyan ni Jehova,” 1/15

MGA ARTIKULO NGA TULUN-AN

“Ang Dagway Sining Kalibutan Nagataliwan,” 2/1

“Ang Ila Tingog Naglapnag sa Bug-os nga Duta,” 1/1

“Ang Mando ni Jehova” Indi Mapaslawan, 7/15

Balanse nga Pagtamod sa Alkohol, 12/1

Batuna ang Panuytoy Sang Buhi nga Dios, 6/15

Ginabaton ang Bulig ni Jehova? 12/15

Ginahingabot Apang Malipayon, 11/1

Ginapahayag ni Jehova ang Iya Himaya sa mga Mapainubuson, 8/1

Ginapakamaayo ang Nagahimaya sa Dios, 6/1

Gindumtan sa Walay Kabangdanan, 8/15

“Ginuo, Tudlui Kami sa Pagpangamuyo” (Modelo nga Pangamuyo), 2/1

Himayaa ang Dios “Paagi sa Isa ka Baba,” 9/1

“Himua ang Hilikuton Sang Isa ka Ebanghelisador,” 3/15

Hupti ang Kaputli Paagi sa Pagbantay sa Imo Tagipusuon, 2/15

Ipahayag ang Pulong Sang Dios Sing Masidla, 11/15

Ipahayag Sang Tanan ang Himaya ni Jehova, 1/1

Katawhan Sang Dios Dapat Maghigugma Sang Kaayo, 4/15

“Kompleto nga Hinganib Gikan sa Dios,” 9/15

“Lakat Kamo kag Maghimo Sing mga Disipulo,” 7/1

Lapyo Apang Wala Nagapangampo, 8/15

“Latasa ang Duta,” 10/15

Mag-andam sa “Tingog Sang mga Estranghero,” 9/1

Magbantay Batok sa Paglimbong, 2/15

Maglakat sa Dalanon Sang Integridad, 12/1

‘Magpadayon sa Pagtigayon Sing Kusog sa Ginuo,’ 9/15

Magpakaisog Kaangay ni Jeremias, 5/1

Magpalig-unay Kamo, 5/1

“Magpinalanggaanay Kamo,” 10/1

Magsandig sa Espiritu Sang Dios sa Pag-atubang sa Nagabag-o nga mga Kahimtangan sa Kabuhi, 4/1

Malipayon nga mga Alagad ni Jehova, 11/1

‘Matutom nga Ulipon’ Nakapasar sa Pagtilaw! 3/1

Mga Pamatan-on, Nagatukod Bala Kamo Para sa Palaabuton? 5/1

Mga Tigulang​​​—⁠⁠Hamili nga mga Katapo Sang Aton Paghiliutod, 5/15

Mga Tinuga Nagapahayag Sang Himaya Sang Dios! 6/1

Nalipay sa “Kasuguan ni Jehova”? 7/15

Pabalori Sing Nagakaigo ang Dulot nga Kabuhi, 6/15

Pag-atipan sa mga Tigulang​​​—⁠⁠Cristianong Responsibilidad, 5/15

Paghukom ni Jehova Batok sa Malauton, 11/15

Pagkadaku ni Jehova Di-matungkad, 1/15

Pagpakita Sing Kaayo sa Di-mainabyanon nga Kalibutan, 4/15

Pagpalambo Sang Pagtamod ni Cristo sa Pagkadaku, 8/1

Pamatuki ang Espiritu Sang Nagabag-o nga Kalibutan, 4/1

Pangitaa si Jehova, ang Manug-usisa Sang mga Tagipusuon, 11/15

Paraiso​​​—⁠⁠Para sa Imo? 10/15

Si Jehova, ‘Kuta sa Tion Sang Kalisdanan,’ 8/15

Si Jehova ang Aton Manugbulig, 12/15

Si Jehova Bugana sa Mainunungon nga Gugma, 1/15

Si Jehova Nagaaman Sang mga Kinahanglanon sa Adlaw-adlaw (Modelo nga Pangamuyo), 2/1

Sin-o ang Nagahimaya sa Dios Karon? 10/1

‘Tudlui nga Tumanon ang Tanan nga Ginsugo Ko sa Inyo,’ 7/1

“Tumana Sing Bug-os ang Imo Ministeryo,” 3/15

“Ulipon” nga Matutom kag Mainandamon, 3/1

MGA PAMANGKOT GIKAN SA MGA BUMALASA

144,000 literal? 9/1

23,000 ukon 24,000 ka Israelinhon ang napukan? (1Co 10:⁠8; Num 25:9), 4/1

Ano ang natabo, sin-o ang yara sa katalagman? (Ex 4:​24-​26), 3/15

Diin nagkuha sing dahon sang olibo ang pating? (Gen 8:11), 2/15

“Di-tumuluo” (2Co 6:14), 7/1

Ginalandong sang Jubileo, 7/15

“Himpit nga gugma” (1Ju 4:18), 10/1

Kon ngaa makapangasawa sing mga bihag ang Israelinhon nga mga lalaki, 9/15

Kon ngaa nagpatandog si Jesus kay Tomas, apang wala sia magpatandog kay Maria Magdalena, 12/1

Literal nga kamelyo kag dagom? (Mat 19:24; Mar 10:25; Luc 18:25), 5/15

Magagmay nga mga bahin sang dugo, 6/15

‘Magpahulam, wala nagalaum sing balos’ (Luc 6:35), 10/15

Mga demonyo sa Milenyo, 11/15

Nalunod sakayan ni Pablo sa Malta? 8/15

Ngaa may terapim si Mical? (1Sam 19:13), 6/1

Ngaa nagpakigsekso si Juda sa abi niya pampam? (Gen 38:15), 1/15

Paano mapasubo ang balaan nga espiritu? (Efe 4:30), 5/15

Paano nakabaligya si Hanamel sing propiedad kay Jeremias? (Jer 32:7), 3/1

Pagkahakugan, 11/1

‘Si Satanas nahulog gikan sa langit’ (Luc 10:18), 8/1

MGA SAKSI NI JEHOVA

Bunayag nga Konsiensia (gin-uli nga cell phone), 2/1

Di-Pormal nga Pagpanaksi sa Ingles nga Teritoryo sa Mexico, 4/15

Ginpaambit ang Pagtuluuhan sa mga Klasmeyt (Poland), 10/1

‘Gintudluan Kami nga Tahuron ang Iya Relihion’ (Italya), 6/15

Gradwasyon sa Gilead, 6/15, 12/15

“Himayaa ang Dios” nga mga Kombension, 1/15

Indi Lamang Hampang (mga kabataan), 10/1

Kalipay sa Paghatag (amot), 11/1

Liberia, 4/1

“Mainabyanon nga Kapuluan” (Tonga), 12/15

Matutom kag Malig-on (Poland), 10/15

Nagauswag, 3/1

“Nalipatan nga mga Biktima” Gindumdom, 9/1

Pagbuhat Sang Maayo sa mga Tion Sang Pagkinahanglan, 6/1

Pagpanaksi sa mga Tawo sa Ulubrahan, 4/1

Pagtilipon sa ‘Tunga Sang Kalibutan’ (Easter Island), 2/15

Sulat ni Alejandra (Mexico), 10/1

‘Tabok Kamo kag Tabangi Kami’ (Bolivia), 6/1

Tumandok nga mga Tawo sa Mexico, 8/15

MGA SUGILANON SANG KABUHI

Bugana nga Kabuhi Sang Kinabubut-on nga Pagsakripisyo (M. kag R. Szumiga), 9/1

Diutay nga Sakripisyo, Madamo nga Pagpakamaayo (G. kag A. Aljian), 4/1

Edukasyon nga Nakabulig sa Bug-os nga Pagkabuhi (H. Gluyas), 10/1

Ginpakamaayo Bangod sa Espiritu Sang Pagmisyonero (T. Cooke), 1/1

Ginsakdag Ako Sang Diosnon nga Pagkakontento (I. Osueke), 3/1

Madulom nga mga Bartolina Padulong sa Swiss Alps (L. Walther), 6/1

Makaalayaw nga Kabuhi Walay Sapayan Sang mga Kasakit (A. Hyde), 7/1

Naeksperiensiahan ang Mahigugmaon nga Kaayo ni Jehova (F. King), 2/1

Nagasalig sa Pag-atipan ni Jehova (A. Denz Turpin), 12/1

Nagdesisyon Sing Malig-on Para sa Pagginahom Sang Dios (M. Žobrák), 11/1

Nagsandig Kami sa Kusog ni Jehova (E. Haffner), 8/1

Sang Nabulag, ang Akon mga Mata Nabuksan! (E. Hauser), 5/1

YANGKOTYANGKOT

666​​​—⁠⁠Indi Lamang Isa ka Tanhaga, 4/1

Anabaptist, 6/15

Ano ang Nagahatag sa Kabuhi Sing Matuod nga Kahulugan? 8/1

Capadocia, 7/15

Dapat Makigbahin sa Politika ang Klero? 5/1

Dumaan nga mga Isport, 5/1

Ehud, 3/15

Espirituwalidad kag Ikaayong-Lawas, 2/1

Espirituwal nga mga Kinahanglanon, 2/1

Espirituwal nga mga Talaksan, 10/15

Galingan Nagabutang Sing Tinapay sa Lamesa, 9/15

Gobierno Sang Ginharian Sang Dios Matuod, 8/1

“Isa sa Labing Daku nga Hinimuan sa Patag Sang Enhinyerya” (Dagat nga Tinunaw), 1/15

Kalipay, 9/1

Kamot​​—⁠⁠Kon Paano Ini Ginagamit sa Biblia, 3/1

Kay Sin-o mga Pangako ang Imo Masaligan? 1/15

Luyag Mabuhi Sing Walay Katapusan? 11/15

Maayo nga Gobierno, 8/1

Maayo nga mga Lider, 11/1

Magpanawag sa mga Anghel Para sa Bulig? 4/1

“Mapainubuson Magapanubli Sang Duta,” 10/1

Masalbar Pa Bala ang Cristiandad? 3/1

“Matuod nga Dios kag ang Kabuhi nga Walay Katapusan” (1Ju 5:20), 10/15

May Epekto Gid Bala ang mga Pangamuyo? 6/15

Mga Alagad Sang Dios Kaangay Sang mga Kahoy, 3/1

Miembro Sang Isa ka Relihion? 6/1

“Naglayag Sila Padulong sa Cipre,” 7/1

Nagsumpunganay ang Matuod nga Pagsimba kag Paganismo (Efeso), 12/15

Paghidait sa Westphalia, 3/15

Paglaum sa Paghidait, 1/1

Pagtigayon Sing Pinakamaayo nga Laygay, 8/15

Pangamuyo nga Amay Namon, 9/15

Rebeca, 4/15

Relihion ang Gamot Sang mga Problema? 2/15

Sapat nga Mapintas kag Marka, 4/1

Sulat Para kay Noe, 7/1