Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Pangitaa si Jehova, ang Manug-usisa sang mga tagipusuon

Pangitaa si Jehova, ang Manug-usisa sang mga tagipusuon

 Pangitaa si Jehova, ang Manug-usisa sang mga Tagipusuon

“Pangitaa ninyo ako, kag padayon nga magkabuhi.”​​—⁠AMOS 5:4.

1, 2. Ano ang kahulugan kon magsiling ang Kasulatan nga si Jehova ‘nagatulok sa tagipusuon’?

SI Jehova nga Dios nagsiling kay manalagna Samuel: “Ang tawo nagatulok sa kon ano ang makita sang mga mata; apang tuhoy kay Jehova, nagatulok sia sa tagipusuon.” (1 Samuel 16:7) Paano si Jehova ‘nagatulok sa tagipusuon’?

2 Sa Kasulatan, ang tagipusuon masami ginagamit subong simbulo sa kon ano ang isa ka tawo sa sulod​​—⁠ang iya mga handum, ang iya mga panghunahuna, ang iya mga emosyon, kag ang iya mga balatyagon. Gani kon magsiling ang Biblia nga ang Dios nagatulok sa tagipusuon, nagakahulugan ini nga wala lamang sia nagatan-aw sa hitsura sa gua kundi sa kon ano gid ang isa ka tawo sa sulod.

Ang Dios Nagausisa sa Israel

3, 4. Suno sa Amos 6:​4-6, ano anay ang kahimtangan sang napulo-ka-tribo nga ginharian sang Israel?

3 Sang gin-obserbahan sang Manug-usisa sang mga tagipusuon ang napulo-ka-tribo nga ginharian sang Israel sang panahon ni Amos, ano ang nakita Niya? Ang Amos 6:​4-6 nagahambal tuhoy sa mga tawo nga ‘nagahigda sa mga katre nga tiposo  kag nagahilayhilay sa ila mga higdaan.’ “Nagakaon [sila] sang mga lalaki nga karnero gikan sa panong kag sang mga tinday nga toro gikan sa ginpatambok nga mga baka.” Ini nga mga tawo “nagahimo para sa ila kaugalingon sing mga tulunggon para sa ambahanon” kag “nagainom gikan sa mga yahong sang alak.”

4 Sa una nga pagtan-aw, daw isa ini ka matahom nga talan-awon. Sa kasulhay sang ila maluho nga mga puluy-an, ang mga manggaranon nagakaon sing pinakamanamit nga pagkaon kag nagainom sing pinakaali nga ilimnon kag ginalingaw sila sang pinakamatahom nga mga tulunggon sa musika. May yara man sila “mga katre nga tiposo.” Ang mga arkeologo nakakita sang tinigib sing matahom nga mga tiposo sa Samaria, ang kapital nga siudad sang ginharian sang Israel. (1 Hari 10:22) Madamo sini ang ginpuni sa muwebles kag ginhimo nga dekorasyon sa dingding.

5. Ngaa wala malipay ang Dios sa mga Israelinhon sang panahon ni Amos?

5 Wala bala malipay si Jehova nga Dios nga ang mga Israelinhon nagapangabuhi sing masulhay, nagakaon sing manamit nga mga pagkaon, nagainom sing pinakaali nga alak, kag nagapamati sa matahom nga musika? Siempre, nalipay gid sia! Ti, bugana gani niya nga ginaaman ini nga mga butang para malipay ang tawo. (1 Timoteo 6:17) Ang wala ginakalipay ni Jehova amo ang malain nga mga handum sang katawhan, ang ila malaut nga kahimtangan sang tagipusuon, ang ila di-matinahuron nga panimuot sa matuod nga Dios, kag ang ila indi paghigugma sa mga masigka-Israelinhon.

6. Ano ang espirituwal nga kahimtangan sang Israel sang panahon ni Amos?

6 Ang mga ‘nagahilayhilay sa ila mga higdaan, nga nagakaon sang mga lalaki nga karnero gikan sa panong, nagainom sing alak, kag nagahimo sing mga tulunggon para sa ambahanon’ makibot gid. Ginpamangkot sila: “Ginakalimtan bala ninyo ang malaglagon nga adlaw?” Mahimo nga nagkalisod gid sila sa mga kahimtangan sa Israel, apang ‘wala sila magkasubo sa kapipit-an ni Jose.’ (Amos 6:​3-6) Walay sapayan sang mahamungayaon nga pangabuhi sang pungsod, nakita sang Dios nga ang espirituwal nga kahimtangan ni Jose​​—⁠ukon sang Israel​​—⁠indi maayo. Apang, walay kabalaka nga ginahimo sang mga tawo ang ila adlaw-adlaw nga mga hilikuton. Madamo nga tawo sa karon ang may amo man nga panimuot. Mahimo nila batunon nga nagakabuhi kita sa mabudlay nga mga tion, apang mientras indi sila apektado, wala sila nagakabalaka sa kahimtangan sang iban kag indi sila interesado sa espirituwal nga mga butang.

Israel—Isa ka Pungsod nga Garok

7. Ano ang matabo kon mamatok ang katawhan sang Israel sa mga paandam sang Dios?

7 Ginalaragway sang tulun-an ni Amos ang isa ka pungsod nga garok, walay sapayan sang  hamungaya nga hitsura sa gua. Bangod wala sila mamati sa mga paandam sang Dios kag wala nila gintadlong ang ila panimuot, indi na sila pag-amligan ni Jehova gikan sa ila mga kaaway. Bulakwiton sila sang mga Asirianhon gikan sa ila matahom nga mga katre nga tiposo kag pakusog nga dalhon nga mga bihag. Indi na mangin masulhay ang ila pangabuhi!

8. Paano naglain ang espirituwal nga kahimtangan sang Israel?

8 Paano nangin amo sini ang kahimtangan sang mga Israelinhon? Nagsugod ini sang 997 B.⁠C.⁠E., sang si Hari Solomon ginbuslan sang iya anak nga si Rehoboam kag ang napulo ka tribo sang Israel nagbulag sa mga tribo sang Juda kag Benjamin. Ang nahauna nga hari sang napulo-ka-tribo nga ginharian sang Israel amo si Jeroboam I, “nga anak ni Nebat.” (1 Hari 11:26) Ginkumbinsi ni Jeroboam ang iya mga sakop nga mabudlayan gid sila sa paglakbay sa Jerusalem sa pagsimba kay Jehova. Apang, ang matuod, indi sia interesado sa kaayuhan sang katawhan. Sa baylo, luyag niya amligan ang iya kaugalingon nga mga kaayuhan. (1 Hari 12:26) Nahadlok si Jeroboam nga kon ang mga Israelinhon padayon nga magkadto sa templo sa Jerusalem para sa tuigan nga mga piesta nga nagapadungog kay Jehova, basi sa ulihi ang ila katutom mangin sa ginharian na sang Juda kag indi sa Israel. Agod indi ini matabo, nagpahimo si Jeroboam sing duha ka bulawan nga tinday nga baka, ang isa sa Dan kag ang isa pa sa Bethel. Gani ang pagsimba sa tinday nga baka nangin relihion sang Estado sa ginharian sang Israel.​​—⁠2 Cronica 11:13-​15.

9, 10. (a) Anong relihioso nga mga piesta ang gin-organisar ni Hari Jeroboam I? (b) Paano gintamod sang Dios ang mga piesta nga ginhiwat sa Israel sang panahon ni Hari Jeroboam II?

9 Gintinguhaan ni Jeroboam nga hatagan sing talahuron nga dagway ang bag-o nga relihion. Nag-organisar sia sing mga piesta nga daw kaanggid sa ginahimo sa Jerusalem. Ang 1 Hari 12:​32, nagasiling: “Si Jeroboam naghiwat sing isa ka piesta sa ikawalo nga bulan sang ika-napulog lima nga adlaw sang bulan, kaangay sang piesta didto sa Juda, agod makahalad sia sa halaran nga ginhimo niya sa Bethel.”

10 Wala gid mahamuot si Jehova sa sining mga piesta sang butig nga relihion. Gin-athag gid niya ini paagi kay Amos kapin sa isa ka siglo sang ulihi sa tion sang paghari ni Jeroboam II sa napulo-ka-tribo nga ginharian sang Israel sang mga 844 B.⁠C.⁠E. (Amos 1:1) Suno sa Amos 5:​21-​24, ang Dios nagsiling: “Ginadumtan ko, ginasikway ko ang inyo mga piesta, kag indi ko hakluon ang kaamyon sang inyo solemne nga mga pagtilipon. Apang kon magdulot kamo sa akon sing bug-os nga mga halad-nga-sinunog, bisan sa inyo mga halad-nga-dulot indi ako mahamuot, kag sa inyo mga halad-sa-paghiambitay sang pinatambok nga sapat indi ako magtan-aw. Kuhaa ninyo sa akon ang kagahod sang inyo mga ambahanon; kag sa malulot nga lanton sang inyo de-kuerdas nga mga tulunggon indi ako magpamati. Kag pabulhuga ang katarungan subong sang mga tubig, kag ang pagkamatarong subong sang mabaskog nga kasulgan.”

Mga Kaanggid Karon

11, 12. Ano ang mga pagkaanggid sang pagsimba sa dumaan nga Israel kag sa Cristiandad?

11 Maathag nga gin-usisa ni Jehova ang tagipusuon sang mga nakigbahin sa mga piesta sang Israel kag ginsikway ang ila mga selebrasyon kag mga dulot. Subong man sa karon, ginasikway sang Dios ang pagano nga mga selebrasyon sang Cristiandad, subong sang Krismas kag Adlaw sang Pagkabanhaw ukon Easter. Para sa mga sumilimba ni Jehova, ang pagkamatarong kag pagkamalinapason, ang kapawa kag kadudulman indi mahimo mag-updanay.​​—⁠2 Corinto 6:​14-​16.

12 May iban pa nga mga pagkaanggid sa pagsimba nga ginhimo sang mga Israelinhon nga nagasimba sa tinday nga baka kag sang Cristiandad. Walay sapayan nga ginabaton sang iban nga nagapangangkon nga mga Cristiano ang kamatuoran sang Pulong sang Dios, ang pagsimba mismo sang Cristiandad wala ginapahulag sang matuod nga gugma sa Dios. Kay kon amo sini, kuntani nag-insister ang Cristiandad nga simbahon si Jehova “sa espiritu kag kamatuoran” bangod amo ini ang sahi sang pagsimba nga nagapahamuot sa iya. (Juan 4:24) Dugang pa, ang Cristiandad wala ‘nagapabulhog sang katarungan subong sang mga tubig, kag sang pagkamatarong subong sang mabaskog nga kasulgan.’ Sa baylo, pirme sini ginapakadiutay ang mga ginapatuman sang Dios sa moral. Ginakunsinti sini ang pakighilawas kag ang iban pa nga mabug-at nga mga sala kag ginaugyunan pa gani ang pag-asawahay sang mga homoseksuwal!

 “Higugmaa ang Maayo”

13. Ngaa dapat naton sundon ang ginasiling sang Amos 5:​15?

13 Para sa nagahandum nga simbahon si Jehova sa kalahamut-an nga paagi, sia nagsiling: “Dumti ang malain, kag higugmaa ang maayo.” (Amos 5:15) Ang gugma kag pagdumot mga tudok nga balatyagon nga nagahalin sa malaragwayon nga tagipusuon. Sanglit ang tagipusuon malimbungon, dapat naton himuon ang aton tanan nga masarangan agod bantayan ini. (Hulubaton 4:​23; Jeremias 17:9) Kon tugutan naton nga maglambo sa aton tagipusuon ang malain nga mga handum, mahimo higugmaon naton ang malain kag dumtan ang maayo. Kag kon paayawan naton ini nga mga handum paagi sa paghimo sing sala, ang daku nga kakugi sa pag-alagad kay Jehova indi makapasag-uli sa aton sa kahamuot sang Dios. Busa mangamuyo kita nga buligan kita sang Dios nga ‘dumtan ang malain, kag higugmaon ang maayo.’

14, 15. (a) Sa Israel, sin-o ang nagahimo sing maayo, apang paano gintamod ang iban sa ila? (b) Paano naton mapalig-on ang mga nagaalagad karon sing bug-os tion?

14 Indi tanan nga mga Israelinhon nagahimo sing malain sa mga mata ni Jehova. Halimbawa, si Oseas kag si Amos ‘naghigugma sang maayo’ kag matutom nga nag-alagad sa Dios subong mga manalagna. Ang iban nagpanaad nga magkabuhi subong mga Nazareo. Samtang mga Nazareo, nagalihi sila sa mga produkto sang ubas, ilabi na ang alak. (Numeros 6:​1-4) Paano gintamod sang iban nga mga Israelinhon ang pagkamasinakripisyuhon sining mga nagahimo sing maayo nga mga butang? Ang makapakibot nga sabat sa sina nga pamangkot nagapakita kon daw ano na kalubha ang espirituwal nga kagarukan sang pungsod. Ang Amos 2:​12 nagasiling: “Padayon ninyo nga ginahatagan sing alak nga mainom ang mga Nazareo, kag ginasugo ang mga manalagna nga nagasiling: ‘Indi kamo magpanagna.’”

15 Ining mga Israelinhon dapat kuntani mahuya kag magbag-o sang ila dalanon sang nakita nila ang matutom nga halimbawa sang mga Nazareo kag sang mga manalagna. Sa baylo, di-mahigugmaon nga ginpalas-ay nila ang mga mainunungon sa paghimaya sa Dios. Indi gid naton paghayluhon ang aton mga masigka-Cristiano nga nagaalagad subong mga payunir, mga misyonero, mga nagalakbay nga manugtatap, ukon mga katapo sang panimalay Bethel nga mag-untat sa ila bug-os tion nga pag-alagad agod magbalik sa ginatawag nga normal nga kabuhi. Sa baylo, palig-unon naton sila nga magpadayon sa ila bug-os tion nga pag-alagad.

16. Ngaa ang mga Israelinhon sang panahon ni Moises mas maayo ang espirituwal nga kahimtangan sangsa panahon ni Amos?

16 Bisan pa madamo nga mga Israelinhon ang maayo sing pangabuhi sang panahon ni Amos, “indi [sila] manggaranon sa Dios.” (Lucas 12:13-​21) Ang ila mga katigulangan nagakaon lamang anay sing manna sa kahanayakan sa sulod sang 40 ka tuig. Wala sila magkaon sing pinatambok nga mga toro ukon maghilayhilay sa tiposo nga mga katre. Apang, si Moises nagakaigo nga nagsiling sa ila: “Si Jehova nga imo Dios nagpakamaayo sa imo sa tanan nga binuhatan sang imo kamot. . . . Sini nga kap-atan ka tuig si Jehova nga imo Dios nag-upod sa imo. Wala sing isa ka butang nga nakulang sa imo.” (Deuteronomio 2:7) Huo, ang mga Israelinhon sa kahanayakan pirme gin-amanan  sang ila mga kinahanglanon. Labaw sa tanan, ang gugma, pangamlig, kag pagpakamaayo sang Dios yara sa ila!

17. Ngaa gintuytuyan ni Jehova ang dumaan nga mga Israelinhon pasulod sa Ginsaad nga Duta?

17 Ginpahanumdom ni Jehova ang mga kadungan ni Amos nga gindala Niya ang ila mga katigulangan pasulod sa Ginsaad nga Duta kag ginbuligan sila sa paglaglag sa ila tanan nga mga kaaway. (Amos 2:​9, 10) Apang ngaa gintuytuyan sang Dios ang dumaan nga mga Israelinhon pagua sa Egipto kag pasulod sa ginsaad nga duta? Agod magkabuhi bala sing masulhay kag sikwayon ang ila Manunuga? Indi! Sa baylo, ginhimo niya ini agod masimba nila sia subong isa ka hilway kag matinlo sa espirituwal nga katawhan. Apang ang mga pumuluyo sang napulo-ka-tribo nga ginharian sang Israel wala magdumot sang malain kag maghigugma sang maayo. Sa baylo, ginhimaya nila ang mga larawan nga tinigban, indi si Jehova nga Dios. Daw ano gid ka makahuluya!

Si Jehova Magapakighusay

18. Ngaa ginhilway kita ni Jehova sa espirituwal?

18 Wala ginkunsinti sang Dios ang makahuluya nga paggawi sang mga Israelinhon. Gin-athag niya ini sang nagsiling sia: “Makighusay ako sa inyo tungod sang tanan ninyo nga kasaypanan.” (Amos 3:2) Ini nga mga pulong nagapahanumdom man sa aton sang ginhilway kita gikan sa pagkaulipon sa modernong-adlaw nga Egipto, ining karon malauton nga sistema sang mga butang. Wala kita ginhilway ni Jehova sa espirituwal agod himud-usan naton ang makagod nga mga tulumuron. Sa baylo, ginhimo niya ini agod tinagipusuon nga madayaw naton sia subong hilway nga katawhan nga nagahimo sang putli nga pagsimba. Kag magapakighusay kita tanan kon paano naton ginagamit ang kahilwayan nga ginhatag sang Dios sa aton.​​—⁠Roma 14:12.

19. Suno sa Amos 4:​4, 5, ano ang ginhigugma sang kalabanan nga mga Israelinhon?

19 Makapasubo nga ang matigdas nga mensahe ni Amos wala ginsapak sang kalabanan nga mga pumuluyo sang Israel. Ginbuyagyag sang manalagna ang ila di-mapagros nga espirituwal nga kahimtangan sa sining mga pulong nga narekord sa Amos 4:​4, 5: “Magkadto kamo sa Bethel kag maglalis. Sa Gilgal himua ninyo pirme ang paglalis, . . . kay ini nagapahamuot sa inyo, O mga anak sang Israel.” Ang mga Israelinhon wala magpalambo sing nagakaigo nga mga handum. Wala nila ginbantayan ang ila mga tagipusuon. Subong resulta, ginhigugma sang kalabanan sa ila ang malain kag gindumtan ang maayo. Ining batinggilan nga mga sumilimba sang tinday nga baka wala magbag-o. Si Jehova magapakighusay, kag magapabilin sila nga mga makasasala tubtob mapatay sila!

20. Paano ang isa makalakat sa dalanon nga nahisanto sa Amos 5:4?

20 Indi gid mahapos para kay bisan sin-o nga nagakabuhi sa Israel sadto nga magpabilin nga matutom kay Jehova. Sa malaragwayon nga hambal, mabudlay sulangon ang mabaskog nga sulog subong sang nahibaluan gid sang mga Cristiano karon, bata man kag tigulang. Apang, ang gugma sa Dios kag ang handum nga pahamut-an sia nagpahulag sa iban nga mga Israelinhon nga himuon ang matuod nga pagsimba. Mainit sila nga gin-agda ni Jehova nga narekord sa Amos 5:4: “Pangitaa ninyo ako, kag padayon nga magkabuhi.” Sa karon, ginapakitaan man sang kaluoy sang Dios ang mga nagahinulsol kag nagapangita sa iya paagi sa pagkuha sing sibu nga ihibalo sa iya Pulong kag  nian sa paghimo sang iya kabubut-on. Indi mahapos nga maglakat sa sining dalanon, apang ang paghimo sini nagadul-ong sa kabuhi nga walay katapusan.​​—⁠Juan 17:3.

Hamungaya Walay Sapayan sang Espirituwal nga Gutom

21. Ano nga gutom ang naeksperiensiahan sang mga wala nagahimo sang matuod nga pagsimba?

21 Ano ang nagahulat sa mga wala nagasakdag sang matuod nga pagsimba? Ang pinakagrabe nga gutom​​—⁠ang espirituwal nga gutom! “Magaabot ang mga adlaw,” siling sang Soberanong Ginuong Jehova, “kag magapadala ako sing tiggulutom sa duta, isa ka tiggulutom, indi sa tinapay, kag sing kauhaw, indi sa tubig, kundi sa pagpamati sa mga pulong ni Jehova.” (Amos 8:11) Ang Cristiandad nagaeksperiensia sing espirituwal nga gutom. Apang makita sang mga bunayag sing tagipusuon sa tunga nila ang espirituwal nga kahamungayaan sang katawhan sang Dios kag nagadugok sila sa organisasyon ni Jehova. Ang kinatuhayan sa kahimtangan sang Cristiandad kag sang matuod nga mga Cristiano nagakaigo nga ginpakita sa pinamulong ni Jehova: “Yari karon! Ang akon mga alagad magakaon, apang gutumon kamo. Yari karon! Ang akon mga alagad magainom, apang uhawon kamo. Yari karon! Ang akon mga alagad magakasadya, apang mahuy-an kamo.”​—⁠Isaias 65:13.

22. Ngaa may rason kita sa pagkalipay?

22 Subong mga alagad ni Jehova, personal bala nga ginapakabahandi naton ang espirituwal nga mga aman kag mga pagpakamaayo sa aton? Kon ginatun-an naton ang Biblia kag ang Cristianong mga publikasyon kag ginatambungan ang aton mga miting, mga asambleya, kag mga kombension, matuod gid nga daw mahibi kita sa kalipay bangod sang maayo nga kahimtangan sang tagipusuon. Nalipay kita sa aton maathag nga paghangop sa Pulong sang Dios, lakip na ang inspirado-sang-Dios nga tagna ni Amos.

23. Ano ang ginaagom sang mga nagahimaya sa Dios?

23 Para sa tanan nga katawhan nga nagahigugma sa Dios kag maluyag sa paghimaya sa iya, ang tagna ni Amos may mensahe sang paglaum. Bisan ano man ang aton karon kahimtangan sa pangabuhi ukon ano man nga mga pagtilaw ang dapat naton atubangon sa sining magamo nga kalibutan, kita nga nagahigugma sa Dios nagaagom sang mga pagpakamaayo sang Dios kag sang pinakamaayo nga espirituwal nga pagkaon. (Hulubaton 10:22; Mateo 24:45-​47) Kon amo, ang tanan nga himaya iya sang Dios, nga bugana nga nagaaman sang tanan nga butang para sa aton kaayuhan. Busa, kabay nga determinado kita nga dayawon sia sing tinagipusuon sa walay katubtuban. Amo ini ang aton makalilipay nga pribilehiyo kon pangitaon naton si Jehova, ang Manug-usisa sang mga tagipusuon.

Paano Mo Sabton?

• Ano anay ang kahimtangan sa Israel sang panahon ni Amos?

• Ano anay ang kahimtangan sa napulo-ka-tribo nga ginharian sang Israel nga kaanggid man sa karon?

• Anong gintagna nga gutom ang nagaluntad karon, apang sin-o ang naapektuhan sini?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Mga retrato sa pahina 21]

Madamo nga mga Israelinhon ang nagapangabuhi sing maluho apang wala sila nagaagom sing espirituwal nga kahamungayaan

[Retrato sa pahina 23]

Palig-una ang bug-os tion nga mga alagad nga padayunon ang ila maayo nga binuhatan

[Mga retrato sa pahina 24, 25]

Wala sing espirituwal nga gutom sa tunga sang malipayon nga katawhan ni Jehova