Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Pamangkot Gikan sa mga Bumalasa

Mga Pamangkot Gikan sa mga Bumalasa

 Mga Pamangkot Gikan sa mga Bumalasa

Sa diin ayhan ang mga demonyo sa tion sang Isa ka Libo ka Tuig nga Paghari ni Cristo?

Wala ginasabat sing direkta sang Biblia ini nga pamangkot. Apang, makahinakop kita sing makatarunganon kon diin ang mga demonyo sa tion sang Isa ka Libo ka Tuig nga Paghari ni Cristo.

Sang ginlaragway ang mahanabo sa pagsugod kag sa katapusan sining Milenyo, si apostol Juan nagsiling: “Nakita ko ang anghel nga nagakunsad gikan sa langit nga may yabi sang kadadalman kag daku nga kadena sa iya kamot. Kag gindakop niya ang dragon, ang orihinal nga man-ug, nga amo ang Yawa kag Satanas, kag gingapos sia sa sulod sang isa ka libo ka tuig. Kag gintagbong niya sia sa kadadalman kag gintakpan ini kag ginpat-inan ini sa ibabaw niya, agod indi na niya mapatalang pa ang mga pungsod tubtob nga matapos ang isa ka libo ka tuig. Pagkatapos sining mga butang kinahanglan nga buhian sia sa malip-ot nga tion.” (Bugna 20:1-3) Ginsambit lamang sa sini nga mga bersikulo ang pagtagbong kay Satanas sa kadadalman kag ang pagbuhi sa iya sa malip-ot nga tion. Bisan pa wala ginhinambitan ang mga demonyo, daw makatarunganon nga kon ang anghel nga may yabi sang kadadalman​—⁠ang ginhimaya nga si Jesucristo​—⁠magadakop kag magatagbong sa Yawa sa kadadalman, himuon man niya ini sa mga demonyo.​—⁠Bugna 9:11.

Sang nangin Hari si Jesucristo sa langit sang 1914, naapektuhan sing daku si Satanas kag ang mga demonyo. Ang Bugna 12:7-9 nagsiling: “Nagdabdab ang inaway sa langit: Si Miguel kag ang iya mga anghel nagpakig-away batok sa dragon, kag ang dragon kag ang mga anghel [mga demonyo] sini nagpakig-away apang wala ini magdaug, ni may nakita pa nga duog para sa ila sa langit. Gani gintagbong ang daku nga dragon, ang orihinal nga man-ug, ang ginatawag nga Yawa kag Satanas, nga nagapatalang sa bug-os napuy-an nga duta; gintagbong sia sa duta, kag ang iya mga anghel gintagbong upod sa iya.” Sugod sadto, nalimitehan diri sa duta si Satanas kag ang iya mga demonyo. Makahinakop kita sing makatarunganon nga kon limitehan pa gid ni Jesucristo ang hilikuton ni Satanas agod madula na ang iya malaut nga impluwensia sa duta, himuon man Niya ini sa mga demonyo.

Binagbinaga man ang nahauna nga tagna sa Biblia. Mabasa ini: “Butangan ko [Dios] sing kaawayon sa tunga mo [Satanas] kag sang babayi [organisasyon ni Jehova sa langit] kag sa tunga sang imo [kay Satanas] binhi kag sang iya binhi [si Jesucristo]. Dugmukon ka niya sa ulo kag dugmukon mo sia sa tikod.” (Genesis 3:15) Lakip sa pagdugmok sa ulo sang man-ug ang pagtagbong kay Satanas sa kadadalman sa sulod sang Isa ka Libo ka Tuig nga Paghari ni Cristo. Gintagna man nga may kaawayon sa tunga sang Isa nga magadugmok kag sang binhi ni Satanas. Lakip sa sini nga binhi, ukon organisasyon, ang di-makita nga malauton nga mga anghel, ukon mga demonyo. Gani makatarunganon isiling nga kon itagbong na ni Jesus si Satanas sa kadadalman, gapuson man niya kag itagbong ang mga demonyo sa kadadalman. Ang daku nga kahadlok sang malauton nga mga espiritu sa kadadalman nagapahangop nga nahibaluan nila ini nga paglimite sa ulihi.​—⁠Lucas 8:31.

 Apang, posible ayhan nga wala ginsambit sa Bugna 20:1-3 ang mga demonyo bangod laglagon na sila sa Armagedon kaupod sang makita nga bahin sang binhi ni Satanas? Ginapakita sang Biblia nga imposible ini. Tuhoy sa katapusan nga madangatan ni Satanas, nagsiling ini: “Ang Yawa nga nagadaya sa ila gintagbong sa linaw nga kalayo kag asupre, nga didto ang sapat nga mapintas kag ang butig nga manalagna; kag paantuson sila sa adlaw kag gab-i tubtob sa wala sing katubtuban.” (Bugna 20:10) Ang sapat nga mapintas kag ang butig nga manalagna amo ang politikal nga mga organisasyon nga bahin sang makita nga organisasyon ni Satanas. (Bugna 13:​1, 2, 11-14; 16:​13, 14) Laglagon sila sa Armagedon, ang tion nga dugmukon kag tapuson sang Ginharian sang Dios ang tanan nga ginharian sa kalibutan. (Daniel 2:44) Ginsambit sang Biblia ang “kalayo nga walay katapusan nga gin-aman sa Yawa kag sa iya mga anghel.” (Mateo 25:41) Itagbong si Satanas kag ang iya mga demonyo sa amo man nga “linaw nga kalayo kag asupre” kaangay sa sapat nga mapintas kag sa butig nga manalagna bangod laglagon man sila sing dayon. Kon ang mas gamhanan nga di-makita nga espiritu nga bahin sang binhi ni Satanas laglagon sa Armagedon, pat-od gid nga ginsambit kuntani ang mga demonyo nga yara na sa simbuliko nga linaw kaupod sang sapat nga mapintas kag sang butig nga manalagna. Ang indi pagsambit sa mga demonyo sa Bugna 20:10 nagapahangop nga indi sila paglaglagon sa Armagedon.

Bangod indi direkta nga ginsambit nga ang mga demonyo gintagbong sa kadadalman, indi man espesipiko nga ginsambit nga ginpagua sila didto. Apang, pareho sila sang madangatan sang Yawa. Sa tapos mabuhian kaupod sang Yawa kag mangin kaupod niya sa katapusan nga pagtilaw sa katawhan sa hingapusan sang isa ka libo ka tuig, itagbong man ang mga demonyo sa linaw nga kalayo kag sa amo laglagon sing dayon.​—⁠Bugna 20:7-9.

Gani, bisan pa si Satanas lamang ang ginsambit sa Bugna 20:1-3 nga gindakop kag gintagbong sa kadadalman sang indi pagpanghikot, makahinakop kita sing makatarunganon nga gapuson man kag itagbong sa kadadalman ang iya mga anghel. Indi gid pagtugutan nga mabalabagan ni Satanas kag sang iya mga demonyo ang katumanan sang katuyuan sang Dios nga himuon nga paraiso ang duta kag himpiton ang mga tawo sa Isa ka Libo ka Tuig nga Paghari ni Cristo.