Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

“Ang Mapainubuson Magapanubli sang Duta”—Paano?

“Ang Mapainubuson Magapanubli sang Duta”—Paano?

 “Ang Mapainubuson Magapanubli sang Duta”—Paano?

“AYHAN pamilyar ka sa makalilipay nga mga pinamulong ni Jesus nga ang ‘mapainubuson magapanubli sang duta.’ Apang pasad sa ginahimo sang tawo sa iya isigkatawo kag sa duta, sa banta mo may mapanubli pa ayhan ang mapainubuson?”​​—⁠⁠Mateo 5:⁠5; Salmo 37:​11, Philippine Bible Society.

Ini nga pamangkot amo ang gingamit ni Myriam, nga isa ka Saksi ni Jehova, agod makasugod sing paghambalanay sa Biblia. Ang iya ginasugilanon nagsabat nga kon ginsaad ini ni Jesus, ang duta dapat mangin takus nga palanublion kag indi isa ka kagulub-an ukon indi mapuy-an nga duog.

Malaumon gid ini nga sabat. Apang may rason bala kita nga maglaum? Sa pagkamatuod may yara, kay ang Biblia nagahatag sa aton sing mabakod nga mga rason sa pagpati nga ang ginsaad mangin matuod. Ang matuod, ang katumanan sina nga saad naangot gid sa katuyuan sang Dios sa katawhan kag sa duta. Kag ginapasalig kita nga kon ano man ang katuyuan sang Dios, tumanon niya ini. (Isaias 55:11) Kon amo, ano ang orihinal nga katuyuan sang Dios para sa katawhan, kag paano ini matuman?

Ang Dayon nga Katuyuan sang Dios sa Duta

Gintuga ni Jehova nga Dios ang duta para sa isa ka espesipiko nga katuyuan. “Amo ini ang ginsiling ni Jehova, ang Manunuga sang mga langit, Sia ang matuod nga Dios, ang Manughuman sang duta kag ang Magbubuhat sini, Sia ang Isa nga nagtukod sini sing malig-on, nga wala magtuga sini sa walay pulos, nga naghuman sini agod puy-an: ‘Ako si Jehova, kag wala na sing iban pa.’” (Isaias 45:18) Sa amo, gintuga gid ang duta agod puy-an sang tawo. Dugang pa, katuyuan sang Dios nga ang duta mangin dayon nga puluy-an sang mga tawo. “Ginpasad niya ang duta sa malig-on nga mga duog sini; indi ini mationg tubtob sa tion nga walay latid, ukon sing dayon.”​​—⁠⁠Salmo 104:⁠5; 119:90.

Ang katuyuan sang Dios tuhoy sa duta nangin maathag man sa ginhatag niya nga sugo sa unang tawhanon nga mag-asawa. Kay Adan kag kay Eva, si Jehova nagsiling: “Magmabungahon kamo kag magbuad kag pun-a ninyo ang duta kag gamhi ini, kag magpakaagalon kamo sa kaisdaan sang dagat kag sa nagalupad nga mga tinuga sang langit kag sa tagsa ka buhi nga tinuga nga nagagiho sa duta.” (Genesis 1:28) Ang duta, nga ginsalig sang Dios kanday Adan kag Eva, mangin amo ang ila dayon nga puluy-an kag sang ila mga kaliwat. “Nahanungod sa mga langit, ang mga langit iya ni Jehova,” siling sang salmista mga siniglo sang ulihi, “apang ginhatag niya ang duta sa mga anak sang mga tawo.”​​—⁠⁠Salmo 115:16.

 Agod matigayon ining makalilipay nga palaabuton, dapat batunon nanday Adan kag Eva, subong man sang ila kaliwat, nga si Jehova nga Dios, ang Manunuga kag Manughatag-Kabuhi, amo ang ila Soberano kag mangin handa nga tumanon sia. Gin-athag gid ini ni Jehova sang nagsugo sia sa tawo: “Gikan sa tagsa ka kahoy sa hardin mahimo ka makakaon nga may kaayawan. Apang tuhoy sa kahoy sa pagkilala sang maayo kag malain indi ka magkaon gikan sini, kay sa adlaw nga magkaon ka gikan sini mapatay ka nga totoo.” (Genesis 2:​16, 17) Agod makapadayon sa pagkabuhi sanday Adan kag Eva sa hardin sang Eden, dapat tumanon nila ining simple kag maathag nga sugo. Ang paghimo sini magapakita sang ila pagpasalamat sa tanan nga ginhimo sa ila sang ila langitnon nga Amay.

Sang hungod nga ginsupak nanday Adan kag Eva ang Dios paagi sa paglapas sang sugo sa ila, sila sa pagkamatuod nagtalikod sa isa nga naghatag sa ila sang tanan nga butang. (Genesis 3:6) Sa paghimo sini, nadula nila kag sang ila man kaanakan ang ila matahom nga puluy-an nga Paraiso. (Roma 5:12) Ang paglapas bala sang unang mag-asawa nagpugong sa katuyuan sang Dios sa pagtuga sang duta?

Isa ka Dios nga Wala Nagabag-o

Paagi sa iya manalagna nga si Malaquias, ang Dios nagsiling: “Ako si Jehova; wala ako nagabag-o.” (Malaquias 3:6) Nagakomento tuhoy sini nga bersikulo, ang Pranses nga iskolar sa Biblia nga si L. Fillion nagsiling nga ining pahayag naangot gid sa katumanan sang mga saad sang Dios. “Mahimo kuntani laglagon ni Jehova ang iya rebelyuso nga katawhan,” sulat ni Fillion, “apang bangod wala sia nagabag-o sa iya mga saad, tumanon niya ang iya mga ginsaad sang una bisan ano pa ang matabo.” Ang mga saad sang Dios, sa isa man ka tawo, pungsod, ukon sa tanan nga katawhan, indi malimtan kundi tumanon sa iya gintalana nga tion. “Ginadumdom niya ang iya katipan tubtob sa walay katubtuban, ang pulong nga iya ginsugo, tubtob sa isa ka libo ka kaliwatan.”​​—⁠⁠Salmo 105:8.

Apang, paano naton mapat-od nga wala ginbag-o ni Jehova ang iya orihinal nga katuyuan sa duta? Makapat-od gid kita sini bangod sa bug-os nga inspirado nga Pulong sang Dios, ang Biblia, masapwan naton nga ginsambit ang katuyuan sang Dios nga ihatag ang duta sa matinumanon nga katawhan. (Salmo 25:13; 37:​9, 22, 29, 34) Dugang pa, ang Kasulatan nagalaragway sa mga ginpakamaayo ni Jehova subong  nga nagapuyo sa kalig-unan, ang tagsa nagalingkod sa “idalom sang iya puno sang ubas kag sa idalom sang iya kahoy nga igos, kag wala sing magapakurog sa ila.” (Miqueas 4:⁠4; Ezequiel 34:28) Yadtong pinili ni Jehova ‘magapatindog sing mga balay kag magapuyo sa sini; kag pat-od nga magatanom sila sing mga ulubasan kag magakaon sang bunga sini.’ May paghidait sila bisan sa mga sapat sang latagon.​​—⁠⁠Isaias 11:​6-9; 65:​21, 25.

Ang Biblia nagahatag sing ideya tuhoy sa saad sang Dios sa iban nga paagi. Sa paggahom ni Hari Solomon, ang pungsod sang Israel may tion sang paghidait kag kabuganaan. Sa idalom sang iya paggahom, “ang Juda kag Israel nagpuyo sing malig-on, ang tagsa ka tawo sa idalom sang iya ubas kag sa idalom sang iya higuera, kutob sa Dan tubtob sa Beer-seba, sa tanan nga adlaw ni Solomon.” (1 Hari 4:25) Ang Biblia nagasiling nga si Jesus “labaw pa kay Solomon,” kag nagapatuhoy sa iya paggahom, ang salmista matagnaon nga nagpamulong: “Sa iya mga adlaw magalambo ang matarong, kag ang bugana nga paghidait tubtob nga wala na ang bulan.” Sa sadto nga tion, “may bugana nga uyas sa duta; sa putukputukan sang kabukiran magahapayhapay ini.”​​—⁠⁠Lucas 11:31; Salmo 72:​7, 16.

Bilang pagtuman sa iya pinamulong, pat-uron ni Jehova nga Dios nga ang ginsaad nga palanublion indi lamang matigayon kundi ipasag-uli pa ang tanan nga katahom sini. Sa Bugna 21:​4, ang Pulong sang Dios nagasugid sa aton nga sa ginsaad nga bag-ong kalibutan, ang Dios ‘magapahid sang tagsa ka luha sa mga mata nila [mga tawo], kag wala na sing kamatayon, ukon kalisod ukon paghibi ukon kasakit pa.’ Ang ginsaad amo gid ang Paraiso.​​—⁠⁠Lucas 23:43.

Kon Paano Maagom ang Ginsaad nga Palanublion

Ang paghimo sa duta nga mangin paraiso mahanabo sa idalom sang isa ka panguluhan nga magapanghikot halin sa langit, isa ka Ginharian nga si Jesucristo ang Hari. (Mateo 6:​9, 10) Una, ini nga Ginharian ‘magalaglag sang mga nagalaglag sang duta.’ (Bugna 11:18; Daniel 2:44) Pagkatapos, subong “Prinsipe sang Paghidait,” tumanon ni Jesucristo ining matagnaon nga mga pulong: “Ang kabuganaan sang prinsipenhon nga paggahom kag ang paghidait walay katapusan.” (Isaias 9:​6, 7) Sa idalom sining Ginharian, minilyon ka tawo, lakip ang mga banhawon, ang may kahigayunan nga makapanubli sang duta.​​—⁠⁠Juan 5:​28, 29; Binuhatan 24:15.

Sin-o ang makaagom sining tumalagsahon nga palanublion? Binagbinaga ang mga pinamulong  ni Jesus: “Bulahan ang mga mapainubuson, kay sila magapanubli sang duta.” (Mateo 5:​5, PBS) Ano ang buot silingon sang mangin mapainubuson? Ang isa ka diksionaryo nagahatag sing kahulugan sa “mapainubuson,” subong malulo, malum-ok, maugdang, mapinasakupon, mabuot. Apang, ang orihinal nga Griegong tinaga nga gingamit may madalom pa nga kahulugan. “May pagkalum-ok” sa sina nga tinaga, siling sang New Testament Wordbook ni William Barclay, “apang sa likod sang pagkalum-ok yara ang kabakod sang salsalon.” Nagapakita ini sang panghunahuna nga nagapaposible nga mabatas sang isa ang kahalitan nga wala nagahinakit ukon nagahunahuna nga magbalos, ina bangod sang maayo nga kaangtanan sa Dios, kag ining kaangtanan amo ang isa ka tuburan sang kabakod para sa iya.​​​—⁠⁠Isaias 12:⁠2; Filipos 4:⁠13.

Ang isa nga mapainubuson nagabaton sang mga talaksan sang Dios sa tanan nga bahin sang iya pagkabuhi; wala sia nagainsister nga sundon ang iya mga pagtamod ukon ang mga opinyon sang iban nga tawo. Madali man sia tudluan, kag handa nga tudluan ni Jehova. Si salmista David nagsulat: “Tuytuyan niya [Jehova] sa katarungan ang mga mapainubuson, kag tudluan niya sang iya dalanon ang mga mapainubuson.”​​—⁠⁠Salmo 25:​9, PBS; Hulubaton 3:​5, 6.

Malakip ka bala sa mga “mapainubuson” nga magapanubli sang duta? Paagi sa pagkilala kay Jehova kag paghibalo sang iya kabubut-on, paagi sa maukod nga pagtuon sang iya Pulong kag paagi sa pag-aplikar sang imo natun-an, makapaabot ka man nga makapanubli sang dutan-on nga paraiso kag magapuyo sa sini sing dayon.​​—⁠⁠Juan 17:3.

[Retrato sa pahina 5]

Ang katuyuan sang Dios sa duta maathag sa iya sugo nga ginhatag kanday Adan kag Eva

[Retrato sa pahina 6, 7]

Ang paghidait kag kalig-unan sang paggahom ni Solomon nagahatag sing ideya tuhoy sa ginsaad nga palanublion

[Credit Lines]

Sheep and background hill: Pictorial Archive (Near Eastern History) Est.; Arabian oryx: Hai-Bar, Yotvata, Israel; farmer plowing: Garo Nalbandian

[Retrato sa pahina 7]

Yara sa unahan ang matarong nga bag-ong kalibutan​​—⁠⁠mangin didto ka bala?