Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Ang Pangamuyo nga Amay Namon ang Kahulugan Sini Para sa Imo

Ang Pangamuyo nga Amay Namon ang Kahulugan Sini Para sa Imo

 Ang Pangamuyo nga Amay Namon ang Kahulugan Sini Para sa Imo

ANG pangamuyo nga Amay Namon, nga ginhatag ni Jesucristo sa Sermon sa Bukid, masapwan sa Biblia sa Mateo kapitulo 6, bersikulo 9 tubtob 13. Antes ihatag ining pangamuyo, si Jesus nagsiling: “Kon ikaw mangamuyo, indi pagsulitsulita ang amo gihapon nga butang, subong sang ginahimo sang katawhan sang mga pungsod, kay nagahunahuna sila nga pamatian sila tungod sa paggamit nila sing madamong tinaga.”​—⁠Mateo 6:7.

Maathag, nian, indi tuyo ni Jesus nga ang pangamuyo nga Amay Namon sulitsuliton sing letra-por-letra. Matuod nga ginsulit niya sang ulihi ini nga pangamuyo para sa iban naman nga tagpalamati. (Lucas 11:​2-4) Apang ang mga tinaga sang pangamuyo magkatuhay sa Ebanghelyo sang Mateo kag Lucas. Dugang pa, ang mga pangamuyo sang ulihi ni Jesus kag sang iya mga disipulo wala maggamit sang espesipiko nga mga tinaga sang iya modelo nga pangamuyo.

Ngaa ginrekord sa Biblia ang pangamuyo nga Amay Namon? Paagi sa sining pangamuyo, ginatudluan kita ni Jesus kon paano mangin kalahamut-an sa Dios ang aton mga pangamuyo. Ginasabat man sini nga pangamuyo ang pila sa importante nga mga pamangkot sa kabuhi. Busa binagbinagon naton ang kada bahin sang pangamuyo nga Amay Namon.

Ano ang Ngalan sang Dios?

“Amay namon nga yara sa mga langit, kabay nga pakabalaanon ang imo ngalan.” (Mateo 6:9) Ining nagabukas nga mga pinamulong sang modelo nga pangamuyo nagabulig sa aton nga mangin suod sa Dios paagi sa pagtawag sa iya nga “Amay namon.” Kaangay sang isa ka bata, nga natural lang nga mangin suod sa isa ka mahigugmaon kag mahinangpanon nga ginikanan, makapalapit kita sa aton langitnon nga Amay kag makasalig nga luyag niya kita pamatian. “O Nagapamati sang pangamuyo,” amba ni Hari David, “bisan ang katawhan sang tanan nga unod magakari sa imo.”​—⁠Salmo 65:2.

Gintudluan kita ni Jesus nga ipangamuyo ang pagpakabalaan sa ngalan sang Dios. Apang ano ang ngalan sang Dios? Amo ini ang sabat sang Biblia:  “Ikaw, nga ang ngalan si Jehova, ikaw lamang ang Labing Mataas sa bug-os nga duta.” (Salmo 83:18) Nabasa mo na bala sa Biblia ang ngalan nga Jehova?

Sa pagkamatuod, ang ngalan sang Dios nga Jehova, makita sing halos sa 7,000 ka beses sa dumaan nga mga manuskrito sang Biblia. Apang, gindula sang pila ka mga manugbadbad ini nga ngalan sa ila mga bersion sang Biblia. Busa, nagakaigo lamang nga mangamuyo kita nga pakabalaanon sang Manunuga ang iya ngalan. (Ezequiel 36:23) Ang isa ka paagi sa pagpanghikot nahisanto sa sining pangamuyo amo ang paggamit sang ngalan nga Jehova kon mangamuyo kita sa Dios.

Ang isa ka babayi nga si Patricia ginpadaku nga isa ka Katoliko kag saulo niya ang pangamuyo nga Amay Namon. Ano ang iya reaksion sang ginpakita sa iya sang isa sa mga Saksi ni Jehova ang ngalan sang Dios sa Biblia? “Daw indi ako magpati!” siling niya. “Gani ginkuha ko ang akon kaugalingon nga Biblia, kag yari man sa sini ang ngalan sang Dios. Nian ginpakita sa akon sang Saksi ang Mateo 6:​9, 10 kag ginpaathag sa akon nga ang ngalan sang Dios amo ang ginpatuhuyan sa pangamuyo nga Amay Namon. Nalipay gid ako kag ginpangabay ko sia nga magtuon kami sa Biblia.”

Himuon ang Kabubut-on sang Dios sa Duta

“Pakariha ang imo ginharian. Kabay nga himuon ang imo kabubut-on, kon paano sa langit, subong man sa duta.” (Mateo 6:10) Paano matuman ini nga bahin sang modelo nga pangamuyo ni Jesus? Nagahunahuna ang kalabanan nga mga tawo nga ang langit isa ka duog nga may paghidait kag kalinong. Ginapatuhuyan sang Kasulatan ang langit subong ang “halangdon nga puluy-an [ni Jehova] sang pagkabalaan kag katahom.” (Isaias 63:15) Amo kon ngaa ginapangamuyo naton nga matuman ang kabubut-on sang Dios sa duta “kon paano sa langit”! Apang matabo gid bala ini?

Ang manalagna ni Jehova nga si Daniel nagtagna: “Ang Dios sang langit magapatindog sing ginharian nga indi gid malaglag. Kag ang ginharian mismo indi iliton sa iban nga katawhan. Dugmukon sini kag papason ini tanan [nga dutan-on] nga ginharian, kag magapadayon ini tubtob sa walay katubtuban.” (Daniel 2:44) Ining langitnon nga Ginharian, ukon gobierno, magapanghikot na sa dili madugay agod paluntaron ang bug-os globo nga paghidait sa idalom sang matarong nga paggahom.​​—⁠2 Pedro 3:⁠13.

Ang pagpangamuyo nga magkari ang Ginharian sang Dios kag paghimuon ang iya kabubut-on sa duta isa ka pagpabutyag sang pagtuo nga indi gid mapaslawan. Ang Cristianong apostol nga si Juan nagsulat: “Nabatian ko ang mabaskog nga tingog gikan sa trono nga nagasiling: ‘Yari karon! Ang kayangkayang sang Dios upod sa mga tawo, kag magapuyo sia kaupod nila, kag sila mangin iya  katawhan. Kag ang Dios gid magaupod sa ila. Kag pahiran niya ang tagsa ka luha sa mga mata nila, kag wala na sing kamatayon, ukon kalisod ukon paghibi ukon kasakit pa. Ang nahaunang mga butang nagtaliwan.’” Nian nagdugang si Juan: “Kag ang Isa nga nagalingkod sa trono nagsiling: . . . ‘Isulat ini, kay ining mga pulong matutom kag matuod.’”​—⁠Bugna 21:3-5.

Ang Pagpangamuyo Para sa Aton Pisikal nga mga Kinahanglanon

Paagi sa ginsiling niya sa modelo nga pangamuyo, ginpakita ni Jesus nga ang aton panguna nga kabalak-an kon nagapangamuyo amo dapat ang ngalan kag kabubut-on sang Dios. Apang, ang modelo nga pangamuyo naglakip man sing nagakaigo nga personal nga mga pangabay kay Jehova.

Ang una sa sini amo: “Hatagi kami karon sang amon tinapay para sa sini nga adlaw.” (Mateo 6:11) Indi ini pangabay para sa kamanggaran. Ginpalig-on kita ni Jesus nga mangamuyo para sa “karon nga adlaw sang amon kalan-on sa inadlaw.” (Lucas 11:3) Nahisuno sa Pangamuyo sang Ginuo, sarang kita mangamuyo nga may pagtuo nga amanan kita sang Dios sang aton kinahanglanon sa matag-adlaw kon ginahigugma kag ginatuman naton sia.

Ang di-nagakaigo nga pagkabalaka sa mga problema sa pangabuhi mahimo bangdan nga mapatumbayaan naton ang aton espirituwal nga kinahanglanon kag busa indi mahimo ang ginapaabot sang Dios sa aton. Apang kon unahon naton sa aton kabuhi ang pagsimba sa Dios, makasiguro kita nga ang aton mga pangabay para sa materyal nga mga kinahanglanon, subong sang pagkaon kag panapton, pamatian gid. Si Jesus nagsiling: “Padayon . . . nga pangitaa anay ang ginharian kag ang iya [sang Dios] pagkamatarong, kag ining tanan iban pa nga mga butang idugang sa inyo.” (Mateo 6:26-33) Ang pagpangita sa pagkamatarong sang Dios indi mahapos, bangod kita tanan makasasala kag nagakinahanglan sing kapatawaran. (Roma 5:12) Ini nga butang nalakip man sa pangamuyo nga Amay Namon.

Ang Aton mga Pagpangamuyo sing Kapatawaran

“Patawara kami sang amon mga utang, subong nga ginpatawad man namon ang mga nakautang sa amon.” (Mateo 6:12) Ginapatuhuyan sang pangamuyo nga Amay Namon nga narekord sa Lucas ining “mga utang” subong “mga sala.” (Lucas 11:4) Mapatawad gid bala ni Jehova nga Dios ang aton mga sala?

Bisan pa nakahimo sing mabug-at nga sala si Hari David sang Israel sadto, naghinulsol sia kag nangamuyo nga may pagsalig: “Ikaw, O Jehova, maayo kag handa magpatawad; kag ang mahigugmaon nga kaayo sa tanan nga nagapanawag sa imo bugana.” (Salmo 86:5) Daw ano ini ka makalulugpay! Ang aton langitnon nga Amay “handa magpatawad” sang mga sala sang mga mahinulsulon nga nagapangabay sa iya. Subong nga ang isa ka utang sarang mapanas, mapatawad man ni Jehova nga Dios sing bug-os ang aton mga sala.

Apang, ginsambit ni Jesus ang isa ka kondisyon: Agod patawaron kita sang Dios, dapat naton patawaron ang iban. (Mateo 6:​14, 15) Bisan pa ang matarong nga tawo nga si Job ginpakitaan sing di-maayo sang iya tatlo ka kaupdanan, mapinatawaron sia kag nangamuyo pa gani para sa ila. (Job 42:10) Kon ginapatawad naton ang nakasala batok sa aton, mapahamut-an naton ang Dios kag yara kita sa posisyon nga makabaton sang iya kaluoy.

Ang kahanda sang Dios sa pagpamati sa aton mga pangabay dapat magpahulag sa aton nga tinguhaan nga pahamut-an sia. Kag mahimo naton ini bisan pa indi kita himpit. (Mateo 26:41) Amo ini ang isa pa ka paagi nga mabuligan kita ni Jehova, subong sang ginpakita ni Jesus sa iya paghinakop sang modelo nga pangamuyo paagi sa isa ka importante nga pangabay.

Bulig sa Paglakat sa Matarong nga Dalanon

“Indi kami pagdalha sa pagsulay, kundi luwasa kami gikan sa isa nga malauton.” (Mateo 6:13) Wala kita ginapabay-an ni Jehova nga masulay ukon sia ang mangin kabangdanan nga makasala kita. Ang iya Pulong nagasiling: “Sa malaut nga mga butang ang Dios indi matilawan ukon sia mismo magatilaw kay bisan sin-o.” (Santiago 1:13) Ginatugutan kita sang Dios nga masulay, apang sarang niya kita maluwas sa Daku nga Panulay​—⁠ang “isa nga malauton” nga kilala subong si Satanas nga Yawa.

Ginlaygayan ni apostol Pedro ang mga masigka-Cristiano: “Hupti ang inyo kaligdong, magmabinantayon. Ang inyo kaaway, ang Yawa, nagaluyong subong sang isa ka nagangurob nga leon, nga nagapangita sing bisan sin-o man nga  matukob.” (1 Pedro 5:8) Sa katunayan, ginsulay gani ni Satanas bisan ang himpit nga tawo nga si Jesucristo! Ano ang tulumuron sang Yawa? Agod ipalayo si Jesus gikan sa putli nga pagsimba kay Jehova nga Dios. (Mateo 4:​1-​11) Kon nagatinguha ka sa pag-alagad sa Dios, tulumuron man ni Satanas nga tukbon ikaw!

Paagi sa kalibutan nga kontrolado niya, mahimo kita sulayon sang Yawa nga himuon ang mga buhat nga ginakaugtan sang Dios. (1 Juan 5:19) Gani importante nga tayuyon kita nga mangamuyo sing bulig sa Dios, ilabi na kon walay untat kita nga ginasulay. Kag kon ginasimba naton si Jehova nahisuno sa iya gin-inspirar nga Pulong, ang Biblia, luwason niya kita paagi sa pagbulig sa aton nga mapamatukan ang Yawa. “Ang Dios matutom,” siling sang Biblia sa aton, “kag indi sia magtugot nga sulayon kamo labaw sa inyo masarangan.”​—⁠1 Corinto 10:13.

Importante ang Pagtuo sa Dios

Makalilipay gid mahibaluan nga interesado ang aton langitnon nga Amay sa kada isa sa aton! Ginsugo pa gani niya ang iya Anak nga si Jesucristo nga tudluan kita kon paano mangamuyo. Pat-od gid nga bangod sini luyag naton pahamut-an si Jehova nga Dios. Paano naton ini mahimo?

Ang Biblia nagasiling: “Kon wala sing pagtuo imposible nga mapahamut-an [ang Dios] sing maayo, kay sia nga nagapalapit sa Dios dapat magpati nga amo sia kag nga sia ang nangin manugpadya sadtong hanuot nga nagapangita sa iya.” (Hebreo 11:6) Paano matigayon ining sahi sang pagtuo? “Ang pagtuo nagasunod sa butang nga nabatian,” siling sang Biblia. (Roma 10:17) Nalipay makigsugilanon ang mga Saksi ni Jehova tuhoy sa Biblia sa tanan nga nagahandum mag-alagad sa Dios nga may matuod nga pagtuo.

Ginalauman nga ining paghinun-anon sa pangamuyo nga Amay Namon nagpadalom sang imo paghangop sa kahulugan sini. Paagi sa pagkuha sing dugang pa nga ihibalo tuhoy kay Jehova kag sa iya mga padya sa “sadtong hanuot nga nagapangita sa iya,” sarang mo mapabakod ang imo pagtuo sa Dios. Kabay nga magtuon ka sing dugang pa tuhoy sa iya kag sa iya mga katuyuan agod makatigayon ka sing suod nga kaangtanan sa imo langitnon nga Amay sing dayon.​​—⁠Juan 17:3.

[Blurb sa pahina 5]

“Amay namon nga yara sa mga langit, kabay nga pakabalaanon ang imo ngalan. Pakariha ang imo ginharian. Kabay nga himuon ang imo kabubut-on, kon paano sa langit, subong man sa duta. Hatagi kami karon sang amon tinapay para sa sini nga adlaw; kag patawara kami sang amon mga utang, subong nga ginpatawad man namon ang mga nakautang sa amon. Kag indi kami pagdalha sa pagsulay, kundi luwasa kami gikan sa isa nga malauton.”​—⁠Mateo 6:9-13

[Retrato sa pahina 7]

Ginaaman ni Jehova ang mga kinahanglanon sang mga nagahigugma sa iya

[Retrato sa pahina 7]

Ginabuligan man kita sang Dios nga pamatukan ang Yawa

[Retrato sa pahina 7]

Kon kaangay ni Job, ginapatawad naton ang nakasala batok sa aton, mabaton naton ang kaluoy sang Dios