Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Bugana kag Malipayon nga Kabuhi sang Kinabubut-on nga Pagsakripisyo

Bugana kag Malipayon nga Kabuhi sang Kinabubut-on nga Pagsakripisyo

 Sugilanon sang Kabuhi

Bugana kag Malipayon nga Kabuhi sang Kinabubut-on nga Pagsakripisyo

PANUGIRON NANDAY MARIAN KAG ROSA SZUMIGA

“Kinabubut-on nga magahalad ako sa imo,” siling sang Salmo 54:6. Amo ini ang nangin tema sang kabuhi ni Marian Szumiga kag sang iya asawa nga si Rosa, nga nagapuyo sa Pransia. Ginsaysay nila kasan-o lang ang pila ka talalupangdon nga mga hitabo sa ila malawig kag bugana nga kabuhi sang pag-alagad kay Jehova.

MARIAN: Ang akon mga ginikanan Romano Katoliko nga mga imigrante gikan sa Poland. Kubos lamang nga tawo si Tatay. Wala gid sia makatapak sa eskwelahan. Apang, nakatuon sia nga magbasa kag magsulat sa tion sang nahauna nga bug-os kalibutan nga inaway, samtang soldado sia sa mga trinsera. Mahinadlukon sa Dios si Tatay, apang masami sia nalugaw-an sa simbahan.

Isa ka hitabo ang indi niya gid malipatan. Isa ka bes sa tion sang inaway, ginduaw sang pari sang army ang yunit nanday Tatay. Sang may bomba nga naglupok sa malapit, nagkuyampad ang pari, nga ginahampas ang iya kabayo sang krusipiho agod magdalagan ini. Nakibot si Tatay nga ang isa ka “tiglawas” sang Dios naggamit sing “balaan” nga butang agod madali sia nga makapalagyo. Walay sapayan sang subong sini nga mga eksperiensia kag sang makakulugmat nga mga butang nga nasaksihan niya sa inaway, wala magluya ang pagtuo ni Tatay sa Dios. Masami nga ginpasalamatan niya ang Dios sa iya pagpauli nga hilway sa peligro gikan sa inaway.

“Gamay nga Poland”

Sang 1911, ginpakaslan ni Tatay ang isa ka lin-ay gikan sa kaiping nga minuro. Anna Cisowski ang ngalan niya. Sang 1919, pagkatapos sang inaway, nagsaylo si Tatay kag si Nanay gikan sa Poland padulong sa Pransia, kag nakakita didto si Tatay sing obra subong minero sa minahan sang karbon. Natawo ako sang Marso 1926 sa  Cagnac-les-Mines, sa bagatnan-nakatundan sang Pransia. Pagkatapos sadto, nagpuyo ang akon mga ginikanan sa komunidad sang mga Polaco sa Loos-en-Gohelle, malapit sa Lens sa naaminhan sang Pransia. Ang panadero Polaco, ang manug-ihaw Polaco, kag ang kura paroko Polaco. Indi katingalahan nga ini nga duog gintawag nga Gamay nga Poland. Aktibo ang akon mga ginikanan sa komunidad. Pirme nag-organisar si Tatay sing mga palaguaon, nga nagalakip sing drama, musika, kag kinanta. Regular man sia nga nagpakigsugilanon sa pari, apang indi sia kumbinsido kon ang pari pirme magsabat, “Madamo gid sing misteryo.”

Isa ka adlaw sang 1930, duha ka babayi ang nanuktok sa amon ganhaan. Mga Estudyante sang Biblia sila, subong amo anay ang pagtawag sa mga Saksi ni Jehova. Nakakuha si Tatay sing Biblia gikan sa ila, ang libro nga madugay na niya ginahandum nga basahon. Malangkagon man nga ginbasa nila ni Nanay ang pasad sa Biblia nga mga publikasyon nga ginbilin sang mga babayi. Natandog gid ang akon mga ginikanan sang ila nabasa sa sining mga publikasyon. Walay sapayan sang ila kasakuon, nagsugod sa pagtambong ang akon mga ginikanan sa mga miting nga gin-organisar sang mga Estudyante sang Biblia. Ang pagpakighinun-anon sa pari labi pa nga nag-init tubtob isa ka adlaw namahog sia nga kon padayunon pa sang akon mga ginikanan ang pagpakig-upod sa mga Estudyante sang Biblia, pahalinon sa katekismo ang akon magulang nga si Stéphanie. “Indi ka magkabalaka,” sabat ni Tatay. “Sugod karon, ang akon anak nga babayi kag ang iban ko pa nga kabataan maupod na sa amon sa mga miting sang mga Estudyante sang Biblia.” Naghalin si Tatay sa simbahan, kag sang maaga nga bahin sang 1932, ginbawtismuhan ang akon mga ginikanan. Sadto, mga 800 lamang ang mga manugbantala sang Ginharian sa Pransia.

Rosa: Taga-Hungary ang akon mga ginikanan kag, kaangay sang pamilya ni Marian, nagpuyo sila sa naaminhan sang Pransia agod mag-obra sa mga minahan sang karbon. Natawo ako sang 1925. Sang 1937, ang isa sa mga Saksi ni Jehova, si Auguste Beugin, ukon ginatawag namon nga Papa Auguste, nagsugod sa pagdala sing Hungarian nga Ang Lalantawan sa akon mga ginikanan. Naluyagan nila ang mga magasin, apang wala sila mangin mga Saksi ni Jehova.

Bisan bata pa ako, natandog ako sang nabasa ko sa Ang Lalantawan, kag ang umagad ni Papa Auguste nga si Suzanne Beugin, nagpakita sing personal nga interes sa akon. Gintugutan sia sang akon mga ginikanan nga updon ako sa mga miting. Sang ulihi, sang nagaobra na ako, wala maluyagi ni Tatay ang akon pagtambong sa mga miting kon Domingo. Bisan pa mabuot sia nga tawo, nagreklamo sia, “Wala ka diri sa bilog nga semana, kag pagkatapos kon Domingo nagatambong ka pa sa inyo mga miting!” Apang, nagpadayon gihapon ako. Gani isa ka adlaw nagsiling si Tatay, “Putsa ang imo mga pagkabutang kag layas ka!” Managob na ang gab-i sadto. Disisiete anyos lamang ako, kag wala ako sing makadtuan. Nagpaamulya ako sa balay ni Suzanne, nga nagahilibion. Mga isa ka semana nga nagtener ako sa balay ni Suzanne antes ako ginpasugat  ni Tatay sa akon magulang nga babayi. Mahuluy-on ako, apang ang punto nga ginpabutyag sa 1 Juan 4:18 nakabulig sa akon nga manindugan. Nagasiling ini nga teksto nga ang “himpit nga gugma nagasubol sang kahadlok.” Ginbawtismuhan ako sang 1942.

Isa ka Hamili nga Espirituwal nga Palanublion

Marian: Ginbawtismuhan ako sang 1942, dungan sa akon mga magulang nga babayi nga sanday Stéphanie kag Mélanie kag sa akon magulang nga lalaki nga si Stéphane. Sa puluy-an, nasentro ang pagkabuhi sang pamilya sa Pulong sang Dios. Samtang nagapungko kami tanan sa palibot sang lamesa, ginabasa sa amon ni Tatay ang Biblia sa Polaco. Pirme namon ginahinguyang ang mga gab-i sa pagpamati sa amon mga ginikanan samtang ginaistorya nila sa amon ang ila mga naeksperiensiahan sa pagbantala sa Ginharian. Gintudluan kami sining makapalig-on sa espirituwal nga mga tinion nga higugmaon si Jehova kag magsalig sa iya sing dugang pa. Napilitan si Tatay sa paghalin sa iya obra bangod sang balatian, apang padayon nga gin-atipan niya ang amon espirituwal kag materyal nga mga kinahanglanon.

Sanglit may tiempo na karon si Tatay, naghiwat sia kada semana sing pagtuon sa Biblia sa Polaco sa mga pamatan-on sang kongregasyon. Didto ako nakatuon sa pagbasa sing Polaco. Ginpalig-on man ni Tatay ang mga pamatan-on sa iban pa nga mga paagi. Isa ka bes sang si Utod Gustave Zopfer, nga sadtong tion amo ang nagadumala sang hilikuton sang mga Saksi ni Jehova sa Pransia, nagduaw sa amon kongregasyon, nag-organisar si Tatay sing koro kag sing nakakostyum nga drama sa Biblia pasad sa sinalusalo nga ginhiwat ni Hari Belsasar kag sa sinulat sang kamot sa dingding. (Daniel 5:1-31) Ang nagtungod sang papel ni Daniel amo si Louis Piéchota, nga sang ulihi nanindugan batok sa mga Nazi.⁠ * Subong sini ang palibot nga gindak-an namon. Nakita namon nga pirme masako ang amon mga ginikanan sa espirituwal nga mga butang. Narealisar ko karon kon daw ano ka hamili nga palanublion ang ginbilin sa amon sang amon mga ginikanan.

Sang magdabdab ang Bug-os Kalibutan nga Inaway II sang 1939, gindumilian sa Pransia ang pagbantala sang mga Saksi ni Jehova. Sang isa ka bes, gin-usisa ang amon minuro. Ginpalibutan sang Aleman nga mga soldado ang tanan nga kabalayan. Naghimo si Tatay sing desmolado nga salogsalog sa kloset, kag gintago namon sa idalom sini ang lainlain nga mga publikasyon pasad sa Biblia. Apang, ang pila ka kopya sang pulyeto nga Fascism or Freedom yara sa hunoshunos sang platera. Maabtik nga gintago ini ni Tatay sa bulsa sang isa ka dyaket nga nagabitay sa pasilyo. Duha ka soldado kag isa ka Pranses nga pulis ang nangusisa sa amon balay. Naghawathawat ang amon ginhawa. Ginrekisa sang isa sa mga soldado ang mga bayo nga nagabitay sa pasilyo, kag madugaydugay nagsulod sia sa kusina, nga amon nahamtangan, nga ginauyatan ang mga pulyeto. Gintulok niya kami, ginbutang ang mga pulyeto sa lamesa, kag nagpadayon sang iya pagpangusisa sa iban nga bahin. Ginkuha ko gilayon ang mga pulyeto kag ginsulod ini sa hunoshunos nga nausisa na sang mga soldado. Wala na ginpangita sang soldado ang mga pulyeto​—⁠daw subong bala nga nalipatan gid niya ini!

Pagsulod sa Bug-os Tion nga Pag-alagad

Sang 1948, namat-od ako nga mag-alagad kay Jehova sing bug-os tion subong payunir. Mga pila lang ka adlaw sang ulihi, nakabaton ako sing sulat gikan sa sanga talatapan sang mga Saksi ni Jehova sa Pransia. Ang sulat nag-unod sing asaynment nga magpayunir ako sa kongregasyon sang Sedan, malapit sa Belgium. Nalipay ang akon mga ginikanan nga ginbaton ko ang pag-alagad kay Jehova sa sini nga paagi. Walay sapayan, ginpaathag sa akon ni Tatay nga ang pagpayunir indi daw bakasyon. Nagakinahanglan ini sing lakas nga pagpangabudlay. Apang, nagsiling sia nga bukas pirme ang iya balay para sa akon kag masaligan ko ang iya bulig kon may problema ako. Bisan pa wala gid man sing kuarta ang akon mga ginikanan, ginbaklan nila ako sing bag-o nga bisikleta. Ginatago ko pa gihapon ang resibo sang bisikleta, kag kon matamdan ko ini, nagalumawlumaw ang akon mga mata. Napatay  si Tatay kag si Nanay sang 1961, apang ginaaningal ko pa gihapon ang maalamon nga mga pulong ni Tatay; amo ini ang nagpalig-on kag naglugpay sa akon samtang nagaalagad ako sa sulod sang mga tinuig.

Ang isa pa nga nagpalig-on sa akon amo ang 75-anyos nga Cristianong utod nga babayi sa kongregasyon sang Sedan nga si Elise Motte. Kon tig-ilinit, nagabisikleta ako padulong sa mga minuro agod magbantala, kag si Elise naman nagasakay sa tren agod magtabo sa akon. Apang, isa ka adlaw nagwelga ang mga inhinyero sang tren, gani indi makapauli si Elise. Ang lamang nga solusyon nga mahunahuna ko amo nga paangkason sia sa bulutangan sang bagahe sang akon bisikleta kag idul-ong sia sa iya balay​—⁠indi ini komportable nga pagsakay. Sang madason nga aga, nagdala ako sing kutson kag ginsugat si Elise sa iya balay. Nag-untat na sia sa pagsakay sa tren, kag ang iya inugplete ginabakal na lang niya sang amon mainit nga ilimnon kon tigpalanyaga. Sin-o ang magdumdom nga ang akon bisikleta mangin pangpubliko nga salakyan gali?

Dugang Pa nga mga Salabton

Sang 1950, ginpangabay ako nga mag-alagad subong manugtatap sang sirkito sa kabug-usan sang naaminhan nga Pransia. Bangod 23 anyos lamang ako, kahangawa ang akon una nga nabatyagan. Pagdumdom ko nagsala ang sanga talatapan! Madamo nga pamangkot ang naglabad sa akon hunahuna: ‘Kalipikado bala ako sa espirituwal kag sa pisikal? Paano ko masarangan ang lainlain nga mga dalayunan kada semana?’ Dugang pa, halin sa edad nga seis anyos, napierde ang akon mata. Bangod sini nga kahimtangan, ang akon isa ka mata libat. Nangin mahuluy-on ako bangod sini, nga nagakabalaka kon ano ang isiling sang iban. Maayo na lang ginbuligan ako sadto ni Stefan Behunick, gradwado sa eskwelahan sang Gilead para sa mga misyonero. Gintabog si Utod Behunick gikan sa Poland bangod sang iya pagbantala didto kag gin-asayn liwat sa Pransia. Dayaw gid ako sa iya kaisog. Tudok ang iya pagtahod kay Jehova kag sa kamatuoran. Nagdumdom ang iban nga estrikto sia sa akon, apang madamo gid ako sing natun-an gikan sa iya. Ang iya kaisog nakabulig sa akon agod magbakod ang akon kompiansa.

Sa akon pag-alagad sa sirkito, nakatigayon ako sing pila ka makalilipay nga mga eksperiensia sa pag-alagad sa latagon. Sang 1953, ginpakadtuan sa akon si Mr. Paoli, nga nagapuyo sa bagatnan sang Paris kag suskritor sa Ang Lalantawan. Nagkitaay kami, kag natukiban ko nga retirado sia sa army kag naluyagan niya Ang Lalantawan. Ginsugiran niya ako nga pagkatapos niya mabasa ang isa ka artikulo tuhoy sa Memoryal sang kamatayon ni Cristo sa isa ka nagligad nga isyu, ginsaulog niya ang Memoryal kag ginbasa ang Mga Salmo sa bug-os nga gab-i. Halos bug-os nga hapon nga nagsugilanunay kami. Antes ako maglakat, nahambalan man namon sa makadali ang tuhoy sa bawtismo. Sang ulihi, ginpadalhan ko sia sing imbitasyon para sa amon sirkito nga asambleya, nga pagahiwaton sadto sa maaga nga bahin sang 1954. Nag-abot sia, kag isa sa 26 ka tawo nga ginbawtismuhan sa sadto nga asambleya amo si Utod Paoli. Ang mga eksperiensia subong sini nagapahalipay gihapon sa akon.

Rosa: Sang Oktubre 1948, nagpayunir ako. Pagkatapos mag-alagad sa Anor, malapit sa Belgium, gin-asayn ako sa Paris, upod sa isa pa ka payunir nga si Irène Kolanski (Leroy na karon).  Nagpuyo kami sa isa ka gamay nga kuarto sa Saint-Germain-des Près sa sentro sang siudad. Bangod tagauma ako, daku gid ang pagdayaw ko sa mga taga-Paris. Nagdumdom ako nga sila tanan edukado kag tuman ka intelihente. Apang wala madugay natukiban ko sa akon pagbantala sa ila nga pareho lang gali sila sang mga tawo bisan diin. Masami kami ginatabog sang guardia, kag mabudlay makakita sing mga pagtuon sa Biblia. Walay sapayan sini, ginbaton sang iban nga mga tawo ang amon mensahe.

Sa isa ka sirkito nga asambleya sang 1951, gin-interbyu kami ni Irène tuhoy sa amon pagpayunir. Nahibaluan mo bala kon sin-o ang nag-interbyu sa amon? Ang isa ka lamharon nga manugtatap sang sirkito nga si Marian Szumiga. Kis-a lang kami nagkitaay, apang pagkatapos sadto nga asambleya, nagsulatay kami. Pareho kami ni Marian sa madamo nga butang, lakip ang katunayan nga ginbawtismuhan kami sa pareho nga tuig kag nagpayunir sa pareho man nga tuig. Apang, labing importante sa tanan, pareho nga luyag namon nga mag-alagad sing bug-os tion. Gani sa tapos sang mapangamuyuon nga pagbinagbinag, nagpakasal kami sang Hulyo 31, 1956. Sang makasal na kami, isa ka bag-o gid nga sahi sang pagkabuhi ang nagsugod para sa akon. Dapat ako maanad indi lamang nga may bana na ako kundi sa pag-upod-upod man kay Marian sa hilikuton sa sirkito, nga nagkahulugan nga lainlain nga balay ang dayunan namon kada semana. Sang primero, nabudlayan gid ako, apang makalilipay nga mga butang ang nagahulat sa amon.

Isa ka Bugana nga Kabuhi

Marian: Sa sulod sang mga tinuig, nakatigayon kami sing pribilehiyo sa pagbulig sa paghanda sang pila ka kombension. Indi ko gid malipatan ang isa ka kombension nga ginhiwat sang 1966, sa Bordeaux. Sadtong tion, gindumilian ang hilikuton sang mga Saksi ni Jehova sa Portugal. Gani ginpresentar man ang programa sang asambleya sa Portuges para sa kaayuhan sang mga Saksi nga makakadto sa Pransia. Ginatos sang aton Cristianong kauturan ang nag-abot  gikan sa Portugal, apang problema kon diin sila madayon. Sanglit ang mga balay sang mga utod sa Bordeaux wala sing bastante nga mga kuarto para sa ila, gin-arkilahan namon ang isa ka bakante nga sinehan agod gamiton nga dormitoryo nila. Ginpanguha namon ang tanan nga pulungkuan, kag gingamit namon ang kurtina sang entablado agod himuon nga duha ka dormitoryo ang sinehan, ang isa para sa mga lalaki kag ang isa para sa mga babayi. Nagtakod man kami sing mga shower kag mga lababo, ginhanigan ang kongkreto nga salog sing dagami, kag ginhaklapan ini sing kanbas. Nakontento ang tanan sa sini nga kahimusan.

Pagkatapos sang mga sesyon sang kombension, ginduaw namon ang amon mga kauturan sa dormitoryo. Matahom ang palibot. Napalig-on gid kami sang ila mga eksperiensia walay sapayan sang pagpamatok nga ginabatas nila sa sulod sang mga tinuig! Sang magpauli sila sa tapos sang asambleya, nakahibi kami tanan.

Isa pa ka pribilehiyo ang nag-abot duha ka tuig antes sini, sang 1964, sang ginpangabay ako nga mag-alagad subong manugtatap sang distrito. Sa liwat nagpalibog ako kon bala kalipikado ako sa sini. Apang ginsiling ko sa akon kaugalingon nga kon ginpangabay ako sang responsable nga mga utod nga batunon ang asaynment, mahimo gid nga nagahunahuna sila nga masarangan ko ini. Maayo gid nga eksperiensia nga makaalagad sing suod sa iban pa nga mga nagalakbay nga manugtatap. Madamo ako sing natun-an sa ila. Madamo sa ila ang maayo gid nga mga halimbawa sa pagpailob kag sa pagbatas, mga kinaiya nga importante kay Jehova. Natun-an ko nga mahangpan nga kon magpailob lamang kita, nahibaluan ni Jehova kon diin kita pangitaon.

Sang 1982 ginpangabay ako sang sanga talatapan nga atipanon man ang isa ka gamay nga grupo sang 12 ka Polaco nga kauturan sa Boulogne-Billancourt, sa gua sang Paris. Natingala ako sadto. Nahibaluan ko ang teokratiko nga mga termino sa Polaco, apang indi ako makahambal sini. Nabuligan gid ako sang kaayo kag pagkooperar sadto nga mga utod. Sa karon, may yara mga 170 ka manugbantala sa sina nga kongregasyon, lakip ang halos 60 ka payunir. Sang ulihi, ginduaw man namon ni Rosa ang Polaco nga mga grupo kag mga kongregasyon sa Alemanya, Austria, kag Denmark.

Nagbag-o nga mga Kahimtangan

Kabuhi namon ang pagduaw sa lainlain nga mga kongregasyon, apang bangod sang akon nagaluya nga lawas, kinahanglan nga mag-untat kami sa amon nagalakbay nga ministeryo sang 2001. Nakakita kami sing isa ka apartment sa banwa sang Pithiviers, diin nagapuyo ang akon manghod nga si Ruth. Gintangdo kami sang sanga talatapan subong mga espesyal payunir nga may lalab-uton nga oras nga ginbagay sa amon kahimtangan.

Rosa: Binudlayan gid ako sa nahauna nga tuig sang mag-untat kami sa pag-alagad sa sirkito. Tuman gid ka hinali ang pagbag-o amo nga ginbatyag ko nga daw wala ako sing pulos. Nian ginpahanumdom ko ang akon kaugalingon, ‘Magamit mo pa gihapon ang imo tion kag nabilin nga kusog sa pag-alagad subong isa ka payunir.’ Sa karon, malipayon ako nga nagapanghikot upod sa iban pa nga mga payunir sa amon kongregasyon.

Wala Gid Kami Ginpabay-an ni Jehova

Marian: Nagapasalamat gid ako kay Jehova nga nangin kaupod ko si Rosa sa nagligad nga 48 ka tuig. Sa amon pag-alagad sa sirkito kag distrito sa sulod sina nga mga tinuig, daku gid sia nga bulig sa akon. Wala ko gid sia mabatian nga nagsiling, ‘Kuntani mauntat na kita sa paglakbay kag magtukod sang aton kaugalingon nga puluy-an.’

Rosa: Kon kaisa may nagasiling sa akon, “Indi normal ang inyo pagkabuhi. Pirme lang kamo nagadayon sa iban.” Apang ano gid bala ang “normal nga pagkabuhi”? Masami naton ginapalibutan ang aton kaugalingon sing madamo nga butang nga mahimo mangin mga balagbag sa aton pagpadayon sang aton espirituwal nga mga hilikuton.  Ang lamang nga kinahanglanon naton amo ang komportable nga katre, isa ka lamesa, kag pila ka iban pa nga mga kinahanglanon. Subong mga payunir diutay lang katama ang amon materyal nga pagkabutang, apang para sa paghimo sang kabubut-on ni Jehova kompleto kami. Kon kaisa may nagapamangkot sa akon, “Ano ang himuon mo kon magtigulang ka na nga wala sing balay kag wala sing pension.” Nian ginabalikwat ko ang mga pulong sang Salmo 34:10: “Ang mga nagapangita kay Jehova indi makulangan sing bisan ano nga maayo nga butang.” Wala gid kami ginpabay-an ni Jehova.

Marian: Matuod gid ini! Sa katunayan, sobra pa ang ginhatag sa amon ni Jehova. Halimbawa, sang 1958, napili ako nga magtiglawas sang amon sirkito sa internasyonal nga kombension sa New York. Apang, wala kami sing inugbakal sing tiket para kay Rosa. Isa ka gab-i may utod nga lalaki nga nagtunghol sa amon sing isa ka sobre nga may sulat nga “New York.” Ang regalo sa sulod sang sobre amo ang nakabulig kay Rosa nga mag-upod sa akon!

Wala gid namon ni Rosa ginahinulsulan ang mga tinuig nga nag-alagad kami kay Jehova. Wala sing nadula sa amon kundi natigayon namon ang tanan​—⁠isa ka bugana kag malipayon nga kabuhi sa bug-os tion nga pag-alagad. Dalayawon gid nga Dios si Jehova.Natun-an namon nga magsalig sa iya sing bug-os, kag nagdalom ang amon gugma sa iya. Ang iban sang amon Cristianong kauturan ginpatay tungod sang ila katutom. Apang, nagapati ako nga sa pagligad sang mga tinuig, mahimo man ihalad sang isa ka tawo ang iya kabuhi sing amat-amat. Amo sina ang ginatinguhaan namon ni Rosa nga himuon tubtob karon, kag determinado kami nga himuon ina sa palaabuton.

[Nota]

^ par. 14 Ang sugilanon sa kabuhi ni Louis Piéchota nga, “Naluas Ako sa ‘Martsa sang Kamatayon,’” ginbalhag sa Ang Lalantawan sang Pebrero 15, 1981.

[Retrato sa pahina 20]

Sanday François kag Anna Szumiga kag ang ila mga anak nga sanday Stéphanie, Stéphane, Mélanie, kag Marian sang mga 1930. Nagatindog si Marian sa bangkito.

[Retrato sa pahina 22]

Ibabaw: Pagtanyag sing pasad sa Biblia nga mga publikasyon sa balaligyaan sa Armentières, naaminhan nga Pransia, sang 1950

[Retrato sa pahina 22]

Wala: Si Stefan Behunick kag si Marian sang 1950

[Retrato sa pahina 23]

Si Marian kag si Rosa antes sang ila kasal

[Retrato sa pahina 23]

Si Rosa (sa pinakawala) kag ang iya kaupod nga payunir nga si Irène (ikap-at gikan sa wala), nga nagapasayod sang isa ka asambleya sang 1951

[Retrato sa pahina 23]

Bisikleta ang masami nga ginagamit nga salakyan sa mga pagduaw sang manugtatap sang sirkito