Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Lapyo Apang Wala Nagapangampo

Lapyo Apang Wala Nagapangampo

 Lapyo Apang Wala Nagapangampo

‘Si Jehova, ang Manunuga sang mga ukbong sang duta, nagahatag sing gahom sa ginakapoy; kag sa isa nga wala sing dinamiko nga kusog ginapabugana niya sa bug-os nga kusog.’​—⁠ISAIAS 40:​28, 29.

1, 2. (a) Ano ang makagalanyat nga imbitasyon para sa tanan nga luyag maghimo sang putli nga pagsimba? (b) Ano ang makatalagam gid sa aton espirituwalidad?

SUBONG mga disipulo ni Jesus, nahibaluan gid naton ang iya makagalanyat nga imbitasyon: “Kari sa akon, kamo tanan nga ginabudlayan kag ginabug-atan, kag paumpawan ko kamo. . . . Kay ang akon gota mahulas kag ang akon lulan mamag-an.” (Mateo 11:28-30) Ginatanyagan man ang mga Cristiano sing “panahon sang pagpaumpaw . . . gikan sa persona ni Jehova.” (Binuhatan 3:19) Pat-od gid nga naeksperiensiahan mo ang makapaumpaw nga mga epekto sang pagtuon sa mga kamatuoran sa Biblia, sang masanag nga paglaum sa palaabuton, kag sang pag-aplikar sa mga prinsipio ni Jehova sa imo kabuhi.

2 Apang, ang iban nga mga sumilimba ni Jehova ginalapyo sa emosyon. Sa pila ka kaso ini nga pagluya sang buot agi lamang. Kon kaisa mahimo ini magdugay. Sa paglipas sang tion, mahimo batyagon sang iban nga ang ila Cristianong mga salabton nangin isa ka lulan sa baylo nga isa ka makapaumpaw nga obligasyon subong sang ginpangako ni Jesus. Makatalagam gid ining negatibo nga mga balatyagon sa relasyon sang isa ka Cristiano kay Jehova.

3. Ngaa ginhatag ni Jesus ang laygay nga masapwan sa Juan 14:1?

3 Sang malapit na sia dakpon kag patyon, ginsingganan ni Jesus ang iya mga disipulo: “Dili malisang ang inyo tagipusuon. Magtuo kamo sa Dios, magtuo man kamo sa akon.” (Juan 14:1) Ginsiling ni Jesus ining mga pulong bangod malapit na sadto maeksperiensiahan sang mga apostoles ang makapasubo nga mga hitabo. Sundan ini sang paghingabot. Nahibaluan ni Jesus nga mahimo masandad ang iya mga apostoles bangod sang bug-os nga pagluya sang buot. (Juan 16:1) Kon indi makontrol, mahimo magluya ang ila espirituwalidad bangod sa kasubo kag madula ang ila pagsalig kay Jehova. Matuod man ini sa mga Cristiano karon. Ang nagadugay nga pagluya sang buot mahimo magtuga sing daku nga kalisang, kag mahimo mabug-atan ang aton tagipusuon. (Jeremias 8:18) Ang aton nasulod nga pagkatawo mahimo magluya. Sa idalom sini nga pag-ipit, mahimo kita nga maparalisar sa emosyon kag sa espirituwal, kag madula pa ang aton handum nga simbahon si Jehova.

4. Ano ang makabulig sa aton agod indi mangampo ang aton malaragwayon nga tagipusuon?

4 Nagakaigo gid ang laygay sang Biblia: “Labaw sa tanan nga dapat bantayan, amligi ang imo tagipusuon, kay nagagikan sa sini ang mga tuburan sang kabuhi.” (Hulubaton 4:23) Nagahatag ang Biblia sing praktikal nga laygay nga makabulig sa aton agod amligan ang aton malaragwayon nga tagipusuon gikan sa pagluya sang buot kag espirituwal nga kalapyo. Apang, una anay, dapat naton hibaluon kon ano gid ang kabangdanan sang aton pagkataka.

Indi Mapiguson ang Cristianismo

5. Ano ang daw nagasumpakilay tuhoy sa Cristianong pagkadisipulo?

5 Matuod nga subong isa ka Cristiano dapat kita manikasog sing lakas. (Lucas 13:24) Si Jesus nagsiling pa gani: “Ang bisan sin-o nga wala nagapas-an sang iya usok sang pag-antos kag nagasunod sa akon indi mahimo mangin disipulo ko.” (Lucas 14:27) Daw nagasumpakil ini sa ginsiling man ni Jesus nga ang iya lulan mamag-an kag makapaumpaw, apang ang matuod, wala sing pagsumpakilay sa sini.

6, 7. Ngaa masiling nga ang aton porma sang pagsimba indi makatalaka?

6 Ang lakas nga pagpanikasog kag pagpangabudlay,  bisan pa makakalapoy, mahimo mangin makaalayaw kag makapaumpaw kon may maayo ini nga katuyuan. (Manugwali 3:​13, 22) Kag ano pa nga katuyuan ang mas maayo sangsa ipaambit ang dalayawon nga mga kamatuoran sang Biblia sa aton mga isigkatawo? Isa pa, ang aton pagpanikasog nga sundon ang mataas nga mga talaksan sang Dios sa moralidad daw bale wala lamang kon ipaanggid sa mga kaayuhan nga matigayon naton subong resulta sini. (Hulubaton 2:10-20) Bisan pa kon ginahingabot kita, ginakabig naton nga isa ka kadungganan ang mag-antos tungod sa Ginharian sang Dios.​—⁠1 Pedro 4:14.

7 Ang lulan ni Jesus makapaumpaw gid, ilabi na kon ipaanggid sa espirituwal nga kadudulman sang mga tawo nga nagapabilin sa idalom sang gota sang butig nga relihion. Mapinalanggaon nga ginahigugma kita sang Dios kag wala niya kita ginapahimo sing butang nga indi rasonable. ‘Ang mga sugo ni Jehova indi mabug-at.’ (1 Juan 5:3) Ang matuod nga Cristianismo, nga ginapakita sa Kasulatan, indi mapiguson. Maathag gid nga ang aton porma sang pagsimba wala nagatuga sing kataka kag pagluya sang buot.

‘Isikway ang Tagsa ka Kabug-atan’

8. Ano sa masami ang kabangdanan sang espirituwal nga kalapyo?

8 Mahimo gid nga ang ginabatyag naton nga kalapyo sa espirituwal resulta masami sang dugang pa nga kabug-atan nga ginalulan sa aton sining malaut nga sistema sang mga butang. Bangod “ang bug-os nga kalibutan yara sa gahom sang isa nga malauton,” ginalibutan kita sang negatibo nga mga puersa nga makapalapyo sa aton kag makapaluya sang aton Cristianong pagkabalanse. (1 Juan 5:19) Ang indi kinahanglanon nga mga butang makaparikot kag makatublag sa aton Cristianong rutina. Mahimo nga mabug-atan kita kag mabuntol pa gani sining ekstra nga mga lulan. Gani, nagakaigo nga ginalaygayan kita sang Biblia nga ‘isikway ang tagsa ka kabug-atan.’​—⁠Hebreo 12:1-3.

9. Paano kita mabug-atan sa paghimud-os sa materyal nga mga butang?

9 Halimbawa, ang sobra nga kawili sang kalibutan sa kabantugan, kuarta, kalingawan, paglakbay sa pagliwaliwa, kag iban pa nga paghimud-os sa materyal nga mga butang mahimo makaimpluwensia sa aton panghunahuna. (1 Juan 2:15-17) Ginparikot sang pila ka Cristiano sang nahauna nga siglo ang ila kabuhi paagi sa pagtinguha sa manggad. Nagpaathag si apostol Pablo: “Ang mga determinado nga magmanggaranon nagakahulog sa pagsulay kag sa siod kag sa madamong binuang kag makahalalit nga kailigbon, nga nagatugdang sang mga tawo sa kalaglagan kag kahapayan. Kay ang gugma sa kuarta amo ang gamot sang tanan makahalalit nga mga butang, kag paagi sa paghingamo sini nga gugma ang iban nagtalang gikan sa pagtuo kag nagbuno sang ila mga kaugalingon sing madamong kasakitan.”​—⁠1 Timoteo 6:​9, 10.

10. Ano ang matun-an naton tuhoy sa manggad gikan sa ilustrasyon ni Jesus tuhoy sa manugsab-ug?

10 Kon makabatyag kita sing kalapyo kag pagluya sang buot sa aton pag-alagad sa Dios, indi ayhan bangod ginauna naton ang materyal nga mga butang sangsa aton espirituwalidad? Posible gid nga matabo ini, subong sang ginpakita sang ilustrasyon ni Jesus tuhoy sa manugsab-ug. Ginpaanggid ni Jesus “ang mga kabalaka sining sistema sang mga butang kag ang malimbungon nga gahom sang manggad kag ang kaibog sa iban pa nga mga butang” sa mga talungon nga ‘nagasulod kag nagalumos’ sa binhi sang pulong sang Dios sa aton tagipusuon. (Marcos 4:​18, 19) Busa, ginalaygayan kita sang Biblia: “Likawi ninyo ang gugma sa kuarta, samtang kontento kamo sa mga butang karon. Kay sia nagsiling: ‘Indi ko gid kamo pagbiyaan ukon pagpatumbayaan.’”​—⁠Hebreo 13:5.

11. Ano ang himuon naton agod isikway ang mga butang nga makapabug-at sa aton?

 11 Kon kaisa indi ang paghingamo sing dugang pa nga mga butang ang nagaparikot sang aton kabuhi, kundi ang ginahimo naton sa aton mga pagkabutang. Ang iban mahimo makabatyag sing emosyonal nga kalapyo subong resulta sang mabug-at nga mga problema sa panglawas, pagkapatay sang mga hinigugma, ukon iban pa makapahuol nga mga problema. Narealisar nila ang kinahanglanon nga magpasibu sa tion kag tion. Ang isa ka mag-asawa nagdesisyon nga ibuhin ang pila sang ila mga kalingawan kag iban pa personal nga mga proyekto nga indi gid man kinahanglanon. Aktual nga gin-usisa nila ang ila mga pagkabutang kag ginpamutos ang mga materyal nga may kaangtanan sa sini nga mga proyekto kag gintago anay. Sa tion kag tion, kita tanan makabenepisyo kon usisaon naton ang aton mga pagsinalayo kag mga pagkabutang, nga ginasikway ang indi kinahanglanon nga bug-at agod nga indi kita lapyuon kag mangampo ang aton kalag.

Kinahanglanon ang Pagkarasonable kag Pagkamapainubuson

12. Ano ang dapat naton kilalahon tuhoy sa aton mismo mga sayop?

12 Ang aton mismo mga sayop, bisan sa diutay nga mga butang, mahimo nga magparikot sa aton kabuhi sing amat-amat. Matuod gid ang ginsiling ni David: “Ang akon kasaypanan naglapaw sa akon ulo; kaangay sang isa ka mabug-at nga lulan tuman ini kabug-at para sa akon.” (Salmo 38:4) Masami nga ang pila ka praktikal nga mga pagpasibu makapahaganhagan sang aton mabug-at nga mga lulan.

13. Paano ang pagkarasonable makabulig sa aton sa paghupot sing balanse nga pagtamod sa aton ministeryo?

13 Ginapalig-on kita sang Biblia nga palambuon ang “praktikal nga kaalam kag ang ikasarang sa paghunahuna.” (Hulubaton 3:​21, 22) “Ang kaalam nga gikan sa hitaas . . . makatarunganon,” siling sang Biblia. (Santiago 3:17) Nabatyagan sang iban ang pag-ipit nga ilugon ang hinimuan sang iban sa Cristianong ministeryo. Apang, ginalaygayan kita sang Biblia: “Pamatud-an sang kada isa kon ano ang iya kaugalingon nga binuhatan, kag nian ang rason niya sa pagpabugal mangin sa iya kaugalingon lamang kag indi sa pagpaanggid sa iban. Kay ang tagsatagsa magadala sang iya kaugalingon nga lulan.” (Galacia 6:​4, 5) Matuod, ang maayong halimbawa sang mga masigka-Cristiano makapalig-on sa aton nga mag-alagad kay Jehova sing bug-os tagipusuon, apang ang praktikal nga kaalam kag pagkarasonable magabulig sa aton sa pagpahamtang sing realistiko nga mga tulumuron nga nagakabagay sa aton mga kahimtangan.

14, 15. Paano kita makapakita sing praktikal nga kaalam sa pag-atipan sang aton pisikal kag emosyonal nga mga kinahanglanon?

14 Ang aton pagkarasonable bisan sa mga bahin nga daw indi tanto ka importante makabulig agod indi kita magbatyag sing kalapyo. Halimbawa, ginapalambo bala naton ang balanse nga mga batasan nga makabulig sa ikaayong lawas? Binagbinaga ang halimbawa sang isa ka mag-asawa nga nagaalagad sa isa sa mga sanga talatapan sang mga Saksi ni Jehova. Nakita nila ang balor sang praktikal nga kaalam agod malikawan ang kalapyo. Ang asawa nagsiling: “Bisan ano pa ang amon hilimuon, ginatinguhaan namon nga magtulog sa halos pareho nga oras kada gab-i. Regular man kami nga nagaehersisyo. Nakabulig gid ini sa amon. Natun-an namon kon ano ang amon mga limitasyon, kag ginahimo namon ang mga butang nahisanto sa  sini. Ginatinguhaan namon nga indi pag-ipaanggid ang amon kaugalingon sa iban nga daw wala nagakaubusan sing kusog.” Regular bala kita nga nagakaon sing mapuslanon nga mga pagkaon kag nagatigayon sing bastante nga pahuway? Ang rasonable nga atension sa aton ikaayong lawas sa kabilugan makabulig agod mapahaganhagan ang pagbatyag sing emosyonal kag espirituwal nga kalapyo.

15 Ang iban sa aton may pinasahi nga mga kinahanglanon. Halimbawa, ang isa ka Cristianong utod nga babayi bug-os tion nga nakaalagad sa pila ka mabudlay nga mga teritoryo. May malala sia nga mga problema sa lawas, lakip ang kanser. Ano ang nakabulig sa iya agod maatubang ang makapahuol nga mga kahimtangan? Nagsiling sia: “Importante sa akon ang tion nga nagaisahanon ako sa malinong nga palibot. Kon magdugang ang kahuol kag kalapyo nga mabatyagan ko, labi pa nga mabatyagan ko ang kinahanglanon nga mag-isahanon ako agod makabasa kag makapahuwayhuway.” Ang praktikal nga kaalam kag ang ikasarang sa paghunahuna nagabulig sa aton nga mahibal-an kag maatipan ang aton indibiduwal nga mga kinahanglanon kag sa amo malikawan naton ang espirituwal nga kalapyo.

Ginapapagsik Kita ni Jehova nga Dios

16, 17. (a) Ngaa importante gid nga atipanon naton ang aton espirituwal nga kapagros? (b) Ano ang dapat naton ilakip sa aton adlaw-adlaw nga rutina?

16 Sa pagkamatuod, importante gid nga atipanon naton ang aton espirituwal nga kapagros. Kon suod ang aton relasyon kay Jehova nga Dios, mahimo nga lapyuon kita sa pisikal, apang indi gid kita mangampo sa pagsimba sa iya. Si Jehova amo ang isa nga ‘nagahatag sing gahom sa ginakapoy; kag sa isa nga wala sing dinamiko nga kusog ginapabugana niya sa bug-os nga kusog.’ (Isaias 40:​28, 29) Si apostol Pablo, nga personal nga nakaeksperiensia sang kamatuoran sining mga pulong, nagsulat: “Wala kami nagapangampo, kundi bisan pa ang amon pagkatawo sa gua nagapalangluya, pat-od gid nga ang amon pagkatawo sa sulod ginabag-o sa adlaw-adlaw.”​—⁠2 Corinto 4:16.

17 Talupangda ang mga tinaga nga “adlaw-adlaw.” Nagapahangop ini nga himuslan naton ang mga ginahatag ni Jehova sa aton sa adlaw-adlaw. Indi malikawan sang isa ka misyonera nga matutom nga nag-alagad sing 43 ka tuig, ang mga tion sang pisikal nga kalapyo kag pagluya sang buot. Apang wala sia nagapangampo. Nagsiling sia: “Gin-ugali ko nga magbugtaw sing aga pa agod nga antes ako maghikotar, may tion ako sa pagpangamuyo kay Jehova kag sa pagbasa sang iya Pulong. Ining adlaw-adlaw nga rutina nakabulig sa akon sa pagbatas tubtob karon.” Masaligan gid naton ang nagapabaskog nga gahom ni Jehova kon regular kita, huo “adlaw-adlaw,” nga mangamuyo sa iya kag magpamalandong sa iya halangdon nga mga kinaiya kag sa iya mga saad.

18. Ano nga lugpay ang ginahatag sang Biblia para sa mga matutom nga tigulang na ukon may balatian?

18 Makabulig ini ilabi na sa mga ginaluyahan sang buot bangod sang pagtigulang kag balatian. Mahimo magluya ang ila buot, indi bangod ginapaanggid nila ang ila kaugalingon sa iban, kundi bangod ginapaanggid nila ang ila kaugalingon sa kon ano ang mahimo nila anay. Makalugpay gid ang mahibaluan nga ginapadunggan ni Jehova ang mga tigulang! Ang Biblia nagasiling: “Ang ubanon nga ulo amo ang purongpurong sang katahom kon makita ini sa dalanon sang pagkamatarong.” (Hulubaton 16:31) Nahibaluan ni Jehova ang aton mga limitasyon kag ginapabaloran gid niya ang aton bug-os tagipusuon nga pagsimba walay sapayan sang aton mga kaluyahon. Kag indi na mapanas sa handumanan sang Dios ang aton maayo nga mga binuhatan. Ginapasalig kita sang Kasulatan: “Ang Dios indi di-matarong nga malipat sa inyo binuhatan kag sa gugma nga ginpakita ninyo tungod sa iya ngalan, nga nag-alagad kamo sa mga balaan kag padayon nga nagaalagad.” (Hebreo 6:10) Nagakalipay gid kita tanan nga kaupod naton ang mga nagpabilin nga matutom kay Jehova sa madamo nga dekada!

Indi Magpangampo

19. Paano kita nagabenepisyo gikan sa padayon nga paghimo sing maayo?

19 Madamo ang nagapati nga mapahaganhagan ang kalapyo paagi sa regular nga pagpanghikot sing mapagsik. Sing kaanggid, makabulig man ang regular nga espirituwal nga pagpanghikot agod mapahaganhagan ang pagbatyag sing emosyonal ukon espirituwal nga kalapyo. Ang Biblia nagasiling: “Indi kita mag-untat sa paghimo sing maayo, kay sa nagakaigo nga panahon magaani kita kon indi kita mangampo. Sa pagkamatuod, nian,  samtang may kahigayunan kita sa sini, magbuhat kita sing maayo sa tanan, apang labi na gid sa mga may labot sa aton sa pagtuo.” (Galacia 6:​9, 10) Talupangda ang mga tinaga nga “paghimo sing maayo” kag ‘magbuhat sing maayo.’ Nagapahangop ini nga dapat kita maghulag. Ang paghimo sing maayong mga butang para sa iban makabulig gid agod indi kita mangampo sa aton pag-alagad kay Jehova.

20. Agod mapakigbatuan naton ang pagluya sang buot, sin-o ang dapat naton likawan?

20 Sa kabaliskaran, ang pagpakig-upod kag pagpanghikot upod sa mga tawo nga nagasikway sa kasuguan sang Dios mahimo mangin isa ka makakalapoy nga lulan. Ginapaandaman kita sang Biblia: “Mabug-at nga bato kag lulan nga balas​—⁠apang ang paggamo sang buangbuang mabug-at pa sa ila nga duha.” (Hulubaton 27:3) Agod mapakigbatuan naton ang pagluya sang buot kag ang kalapyo, dapat naton likawan ang mga kaupod nga may negatibo nga mga panghunahuna kag may huyog sa pagpangita sing sayop kag sa pagmulay sa iban.

21. Paano kita makapalig-on sa iban sa Cristianong mga miting?

21 Ang Cristianong mga miting isa ka kahimusan gikan kay Jehova nga makahatag sa aton sing espirituwal nga kusog. Makatigayon kita diri sing maayo gid nga kahigayunan nga magpalig-unay sa isa kag isa paagi sa makapaumpaw nga mga instruksion kag paghiliupod. (Hebreo 10:25) Dapat tinguhaan sang tanan sa kongregasyon nga mangin makapalig-on kon nagakomento sa mga miting ukon kon nagahatag sang ila bahin sa programa gikan sa plataporma. Ang mga nagapanguna subong mga manunudlo amo ilabi na ang may salabton nga magpalig-on sa iban. (Isaias 32:​1, 2) Bisan pa kon kinahanglan ang paghatag sing laygay ukon sabdong, dapat ini himuon sa isa ka makapaumpaw nga paagi. (Galacia 6:​1, 2) Ang aton gugma sa iban magabulig gid sa aton sa pag-alagad kay Jehova nga wala nagapangampo.​—⁠Salmo 133:⁠1; Juan 13:35.

22. Walay sapayan sang aton di-himpit nga kinaugali, ngaa mahimo kita magpakaisog?

22 Ang pagsimba kay Jehova sa sining tion sang katapusan nagadalahig sing hilikuton. Kag maeksperiensiahan man sang mga Cristiano ang mga epekto sang kalapyo sa hunahuna, masakit nga emosyon, kag makapahuol nga mga kahimtangan. Ang aton di-himpit nga kinaugali matapok, kaangay sang kolon. Apang, ang Biblia nagasiling: “May yari [kita] sining bahandi sa human-sa-daga nga mga suludlan, agod nga ang gahom nga labaw sa kinaandan mangin iya sang Dios kag indi gikan sa [aton] kaugalingon.” (2 Corinto 4:7) Huo, kapuyon kita, apang kabay nga indi gid kita mag-untat ukon mangampo. Sa baylo, mag-angkon kita sing “kaisog kag magsiling: ‘Si Jehova ang akon manugtabang.’”​—⁠Hebreo 13:6.

Malip-ot nga Repaso

• Ano ang pila sang mabug-at nga mga lulan nga mahimo naton isikway?

• Paano kita makapakigbahin sa paghimo “sing maayo” sa aton mga masigka-Cristiano?

• Paano kita ginapabaskog ni Jehova kon ginalapyo kita ukon ginaluyahan sang buot?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Retrato sa pahina 23]

Nahibaluan ni Jesus nga ang pagluya sang buot sa malawig nga tion magatublag sa mga apostoles

[Retrato sa pahina 24]

Ginsikway sang iban ang pila ka kalingawan kag indi kinahanglanon nga personal nga mga proyekto

[Retrato sa pahina 26]

Walay sapayan sang aton mga limitasyon ginapabaloran gid ni Jehova ang aton bug-os tagipusuon nga pagsimba