Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

“Ang Mando ni Jehova” Indi Mapaslawan

“Ang Mando ni Jehova” Indi Mapaslawan

 “Ang Mando ni Jehova” Indi Mapaslawan

“Patuhuyan ko ang mando ni Jehova; nagsiling sia sa akon: ‘Ikaw akon anak . . . Mangayo ka sa akon, agod nga ihatag ko sa imo ang mga pungsod subong palanublion mo.’”​​—⁠SALMO 2:​7, 8.

1. Ano ang kinatuhayan sa ulot sang katuyuan sang Dios kag sang katuyuan sang mga pungsod?

SI Jehova nga Dios may katuyuan para sa katawhan kag sa duta. Ang mga pungsod may katuyuan man. Apang magkatuhay gid ini nga mga katuyuan! Dapat naton paabuton ini, kay ang Dios nagsiling: “Subong nga ang mga langit mataas pa sa duta, sa amo ang akon mga dalanon mataas pa sa inyo mga dalanon, kag ang akon mga panghunahuna sa inyo mga panghunahuna.” Ang katuyuan sang Dios pat-od nga matuman, bangod padayon sia nga nagsiling: “Subong nga ang nagabubo nga ulan nagatupa, kag ang niebe, gikan sa mga langit kag wala nagabalik sa sina nga duog, luwas kon mahupog sini ang duta kag mapabunga kag mapasalingsing ini, kag ang binhi mahatag sa manugsab-ug kag ang tinapay sa manugkaon, mangin amo man ang pulong nga nagagua sa akon baba. Indi ini magabalik sa akon nga wala sing mga resulta, kundi himuon gid sini ang akon nahamut-an, kag pat-od nga magamadinalag-on ini sa butang nga tungod sina ginpadala ko ini.”​​—⁠Isaias 55:​9-​11.

2, 3. Ano ang gin-athag sa ikaduhang salmo, apang anong mga pamangkot ang ginpautwas?

 2 Ang katumanan sang katuyuan sang Dios nahanungod sa iya Mesianikong Hari gin-athag sa ikaduhang salmo. Ang manugkomposo sini, nga si Hari David sang dumaan nga Israel, gin-inspirar sang Dios sa pagtagna nga may yara talalupangdon nga tion nga ang mga pungsod magakinagamo. Ang ila mga manuggahom magatindog batok kay Jehova nga Dios kag sa iya Hinaplas. Apang, ang salmista nag-amba man: “Patuhuyan ko ang mando ni Jehova; nagsiling sia sa akon: ‘Ikaw akon anak . . . Mangayo ka sa akon, agod nga ihatag ko sa imo ang mga pungsod subong palanublion mo kag ang kaukbungan sang duta subong imo kaugalingon nga pagkabutang.’”​​—⁠Salmo 2:​7, 8.

3 Ano ang ginapatimaan sang “mando ni Jehova” para sa mga pungsod? Paano ini makaapektar sa katawhan sa kabilugan? Sa pagkamatuod, ano ang buot silingon sini nga mga hitabo para sa tanan nga mahinadlukon-sa-Dios nga nagabasa sang ikaduhang salmo?

Ang mga Pungsod Nagkinagamo

4. Paano mo isumaryo ang panguna nga mga punto sang Salmo 2:​1, 2?

4 Nagapatuhoy sa ginhimo sang mga pungsod kag sang ila mga manuggahom, ang salmista nag-umpisa sang iya komposisyon paagi sa pag-amba: “Ngaa nagkinagamo ang mga pungsod kag ang pungsudnon nga mga grupo padayon nga nagkumod sing walay pulos nga butang? Ang mga hari sang duta nagatindog kag ang mataas nga mga opisyales nagahilisapol sing tingob batok kay Jehova kag sa iya hinaplas.”​​—⁠Salmo 2:​1, 2.⁠ *

5, 6. Anong “walay pulos nga butang” ang ‘padayon nga ginkumod’ sang pungsudnon nga mga grupo?

5 Anong “walay pulos nga butang” ang ‘padayon nga ginkumod’ sang pungsudnon nga mga grupo karon? Sa baylo nga batunon ang Hinaplas sang Dios​​—⁠ang Mesias, ukon ang Cristo​​—⁠ang mga pungsod “padayon nga nagkumod,” ukon nagpamalandong, agod huptan ang ila kaugalingon nga awtoridad. Ining mga pulong sang ikaduhang salmo natuman man sang unang siglo C.⁠E. sang ang Judiyo kag Romano nga mga awtoridad naghimbon sa pagpatay sa Gintangdo sang Dios nga Hari, nga si Jesucristo. Apang, ang daku nga katumanan nagsugod sang 1914 sang si Jesus ginpahamtang subong langitnon nga Hari. Sugod sadto, wala sing isa ka politikal nga estado sa duta ang nagkilala sa Hari nga ginpalingkod sang Dios sa trono.

6 Ano ang buot silingon sang namangkot ang salmista kon ‘ngaa ang pungsudnon nga mga grupo nagkumod sang walay pulos nga butang’? Ang ila katuyuan amo ang walay pulos; wala ini sing kabilinggan kag pat-od nga mapaslawan. Indi sila makapaluntad sing paghidait kag paghiusa sa sining duta. Apang, nagapanghikot sila tubtob sa punto nga ginasumpong nila ang paggahom sang Dios. Sa katunayan, makiawayon nga nagtindog sila sing nahiusa kag naghilisapol batok sa Labing  Mataas kag sa iya Hinaplas. Daw ano gid nga kabuangan!

Ang Madinalag-on nga Hari ni Jehova

7. Sa pangamuyo, paano gin-aplikar sang unang mga sumulunod ni Jesus ang Salmo 2:​1, 2?

7 Gin-aplikar sang mga sumulunod ni Jesus ang ginasiling sang Salmo 2:1, 2 sa iya. Bangod ginhingabot tungod sa ila pagtuo, nagpangamuyo sila: “Soberanong Ginuo [Jehova] ikaw ang Isa nga naghimo sang langit kag sang duta kag sang dagat kag sang tanan nga yara sa ila, kag nga paagi sa balaan nga espiritu nagsiling sa baba sang amon katigulangan nga si David, nga imo alagad, ‘Ngaa bala nagkinagamo ang mga pungsod kag ang katawhan naghunahuna sang walay pulos nga mga butang? Ang mga hari sang duta nagtindog kag ang mga manuggahom nagtipon subong isa batok kay Jehova kag batok sa iya hinaplas.’ Gani, si Herodes [Antipas] kag si Poncio Pilato upod ang mga tawo sang mga pungsod kag upod ang katawhan sang Israel matuod gid nga nagtipon sa sining siudad batok sa imo balaan nga alagad nga si Jesus, nga imo hinaplas.” (Binuhatan 4:24-27; Lucas 23:1-12)⁠ * Huo, may paghimbon batok sa hinaplas nga alagad sang Dios nga si Jesus sang unang siglo. Apang, ini nga salmo may isa pa ka katumanan mga siglo sang ulihi.

8. Paano ang Salmo 2:3 naaplikar sa mga pungsod sa karon?

8 Sang ang dumaan nga Israel may tawhanon nga hari, subong ni David, ang pagano nga mga pungsod kag mga manuggahom nagtipon sing tingob batok sa Dios kag sa iya ginpalingkod-sa-trono nga hinaplas. Apang kamusta sa tion naton? Indi luyag sang mga pungsod karon nga sundon ang mga ginapatuman ni Jehova kag sang Mesias. Gani, ginlaragway sila subong nagasiling: “Bugrason ta ang ila mga gapos kag ipilak gikan sa aton ang ila mga pisi!” (Salmo 2:3) Ang bisan ano nga mga pagdumili nga ginapatuman sang Dios kag sang iya Hinaplas pamatukan sang mga manuggahom kag sang mga pungsod. Sa pagkamatuod, ang bisan ano nga mga panikasog nga bugrason ining mga gapos kag ipilak ining mga pisi mapaslawan.

Si Jehova Magauligyat sa Ila

9, 10. Ngaa ginauligyat ni Jehova ang mga pungsod?

9 Si Jehova wala nagakabalaka sa bisan ano man nga mga panikasog sang mga manuggahom sang pungsod sa pagpasad sang ila kaugalingon nga pagkasoberano. Ang ikaduha nga salmo nagapadayon sa pagsiling: “Ang Isa nga nagalingkod sa kalangitan magakadlaw; si Jehova magauligyat sa ila.” (Salmo 2:4) Ginatuman sang Dios ang iya katuyuan subong nga daw walay kabilinggan ining mga manuggahom. Ginakadlawan niya ang ila pagkamatinaastaason kag ginauligyat sila. Pabay-i sila sa pagpahambog sang luyag nila himuon. Para kay Jehova sila kaladlawan lamang. Ginakadlawan niya ang ila walay kabilinggan nga pagpamatok.

10 Sa iban pa nga mga bahin sang iya salmo, ginapatuhuyan ni David ang kaaway nga mga tawo  kag mga pungsod kag nag-amba: “Ikaw, O Jehova nga Dios sang mga kasuldadusan, ang Dios sang Israel. Magmata ka agod iliso ang imo igtalupangod sa tanan nga mga pungsod. Dili ka magpakita sing kahamuot sa bisan sin-o nga nagapanakit nga mga traidor. Pirme sila nagapauli sa kagab-ihon; nagataghol sila kaangay sang ido kag nagalibot sa siudad. Yari karon! Ginapabukal nila ang ila baba; ang mga espada yara sa ila mga bibig, kay sin-o bala ang nagapamati? Apang ikaw, O Jehova, magakadlaw sa ila; uligyaton mo ang tanan nga pungsod.” (Salmo 59:5-8) Ginakadlawan ni Jehova ang pagpahambog kag pagkagumon sang mga pungsod sa ila binuang nga paggawi batok sa iya.

11. Ano ang matabo kon ang mga pungsod magatinguha sa pagsumpong sa katuyuan sang Dios?

11 Ang mga pulong sang Salmo 2 nagapabakod sang aton pagtuo nga malubad sang Dios ang bisan ano nga problema. Makasalig gid kita nga ginatuman niya pirme ang iya kabubut-on kag indi gid niya pagsikwayon ang iya mainunungon nga mga alagad. (Salmo 94:14) Gani, nian, ano ang matabo kon magapanikasog ang mga pungsod nga sumpungon ang katuyuan ni Jehova? Suno sa sining salmo, “magapamulong [ang Dios] sa ila sa iya kasingkal,” nga daw subong sang daguob. Dugang pa, “sa iya tama nga kaakig,” nga daw subong sa mabaskog nga pagkirab sang kilat, “gamuhon niya sila.”​​—⁠Salmo 2:5.

Ang Hari nga Ginpahamtang sang Dios

12. Ang Salmo 2:6 naaplikar sa anong pagpalingkod sa trono?

12 Ang masunod nga ginsiling ni Jehova paagi sa salmista pat-od gid nga magatublag sa mga pungsod. Ang Dios nagsiling: “Ako, ako mismo, nagpahamtang sang akon hari sa ibabaw sang Sion, ang akon balaan nga bukid.” (Salmo 2:6) Ang Bukid Sion isa ka bungyod sa Jerusalem, diin ginpalingkod si David subong hari sang bug-os nga Israel. Apang ang Mesianikong Hari indi magalingkod sa trono sa sining siudad ukon sa iban pa nga duog sa duta. Sa katunayan, ginpahamtang na ni Jehova si Jesucristo subong iya pinili nga Mesianikong Hari sa langitnon nga Bukid Sion.​​—⁠Bugna 14:1.

13. Ano nga katipan ang ginhimo ni Jehova upod sa iya Anak?

13 Ang Mesianikong Hari nagahambal karon. Sia nagsiling: “Patuhuyan ko ang mando ni Jehova [nga nakigkatipan sa iya Anak para sa Ginharian]; nagsiling sia [si Jehova nga Dios] sa akon: ‘Ikaw akon anak; ako, sa sini nga adlaw, ako nangin imo amay.’” (Salmo 2:7) Ginpatuhuyan ni Cristo ang Ginharian nga katipan sang nagsiling sia sa iya mga apostoles: “Gin-unungan ninyo ako sa akon mga pagtilaw; kag nagapakigkatipan ako sa inyo, subong nga ang akon Amay nagpakigkatipan sa akon, para sa isa ka ginharian.”​—⁠Lucas 22:​28, 29.

14. Ngaa masiling nga si Jesus di-mapanghiwala nga may kinamatarong nga mangin Hari?

14 Subong sang gintagna sa Salmo 2:​7, ginkilala ni Jehova si Jesus subong Iya Anak sang ginbawtismuhan sia kag ginbanhaw agod magkabuhi subong espiritu. (Marcos 1:9-11; Roma 1:⁠4; Hebreo 1:⁠5; 5:5) Huo, ang Hari sang langitnon nga Ginharian amo ang bugtong nga Anak sang Dios. (Juan 3:16) Subong harianon nga kaliwat ni Hari David, si Jesus di-mapanghiwala nga may kinamatarong nga mangin Hari. (2 Samuel 7:4-17; Mateo 1:​6, 16) Suno sa sining salmo, ang Dios nagsiling sa iya Anak: “Mangayo ka sa akon, agod nga ihatag ko sa imo ang mga pungsod subong palanublion mo kag ang kaukbungan sang duta subong imo kaugalingon nga pagkabutang.”​—⁠Salmo 2:8.

15. Ngaa ginpangayo ni Jesus ang mga pungsod subong palanublion niya?

 15 Ang Hari​​—⁠ang Anak mismo sang Dios​​—⁠nagauyat sing posisyon nga sunod kay Jehova. Si Jesus amo ang isa nga natilawan, mainunungon, kag masaligan ni Jehova. Dugang pa, si Jesus may palanublion subong Panganay sang Dios. Sa pagkamatuod, si Jesucristo “ang larawan sang di-makita nga Dios, ang panganay sa tanan nga tinuga.” (Colosas 1:15) Ang kinahanglan lang nga himuon niya amo ang magpangayo kag ang Dios ‘magahatag sa iya sang mga pungsod subong palanublion niya kag sang kaukbungan sang duta subong iya kaugalingon nga pagkabutang.’ Ginpangayo ini ni Jesus subong isa nga ‘nahamuot sa mga butang may kaangtanan sa mga anak sang tawo’ kag bangod sang iya daku nga handum nga himuon ang kabubut-on sang iya langitnon nga Amay tuhoy sa duta kag sa katawhan.​​—⁠Hulubaton 8:​30, 31.

Ang Mando ni Jehova Batok sa mga Pungsod

16, 17. Suno sa Salmo 2:​9, ano ang nagahulat sa mga pungsod?

16 Sanglit ang ikaduha nga salmo nagakatuman karon, sa tion sang di-kitaon nga presensia ni Jesucristo, ano ang nagahulat sa mga pungsod? Sa dili madugay himuon sang Hari ang ginpahayag sang Dios: “Balion mo sila [ang mga pungsod] paagi sa setro nga salsalon, dugmukon mo sila kaangay sang suludlan sang maninihon.”​—⁠Salmo 2:9.

17 Ang mga setro sang mga hari sang dumaan nga tion mga simbulo sang harianon nga awtoridad. Ang iban nga mga setro human sa salsalon, kaangay sang ginpatuhuyan sa sining salmo. Ang malaragwayon nga hambal nga gingamit diri nagapakita kon daw ano kahapos laglagon sang Hari nga si Cristo ang mga pungsod. Ang mabaskog nga paghampak paagi sa salsalon nga setro magadugmok sing bug-os sang kolon sang maninihon.

18, 19. Agod mapahamuot ang Dios, ano ang kinahanglan nga himuon sang mga hari sang duta?

18 Kinahanglan bala masaksihan sang mga pungsod ining malaglagon nga pagdugmok? Indi, kay ang salmista nagapakitluoy sa ila paagi sa sining mga pulong: “Karon, O mga hari, gamita ninyo ang paghantop; magpatadlong kamo, O mga hukom sang duta.” (Salmo 2:10) Ang mga hari ginpangabay nga maghatag sing serioso nga igtalupangod, nga gamiton ang paghantop. Dapat binagbinagon nila ang pagkawalay pulos sang ila mga plano, kon ipaanggid sa kon ano ang himuon sang Ginharian sang Dios para sa kaayuhan sang katawhan.

19 Agod matigayon ang kahamuot sang Dios, kinahanglan nga bag-uhon sang mga hari sang duta ang ila dalanon. Ginlaygayan sila nga ‘alagdon si Jehova nga may kahadlok kag magkalipay nga may pagkurog.’ (Salmo 2:11) Ano ang matabo kon himuon nila ini? Sa baylo nga matublag, ukon malisang, magakasadya sila sa mga paglaum nga ginapahamtang sang Mesianikong Hari sa atubangan nila. Kinahanglan nga sikwayon sang mga manuggahom sang duta ang pagpahambog kag pagkamatinaastaason nga ginpakita nila sa ila paggahom. Dugang pa, kinahanglan nga magbag-o sila sa gilayon kag gamiton ang paghantop may kaangtanan sa di-matupungan nga pagkasuperyor sang pagkasoberano ni Jehova kag sa di-mabatuan nga gahom sang Dios kag sang iya Mesianikong Hari.

“Haluki ang Anak”

20, 21. Ano ang buot silingon sang ‘halukan ang anak’?

20 Ang Salmo 2 maluluy-on nga nagaagda karon sa mga manuggahom sang mga pungsod. Sa baylo nga magtipon sing tingob sa pagpamatok, ginlaygayan sila: “Haluki ang anak, agod indi Sia [si Jehova nga Dios] maakig kag agod indi kamo mawala sa dalanon, kay ang iya kasingkal magadabdab sing madali.” (Salmo 2:12a) Ang Soberanong Ginuo nga si Jehova dapat tumanon kon magmando sia. Kon ipahamtang sang Dios ang iya Anak sa trono, ang mga manuggahom sang duta dapat mag-untat sa ‘pagkumod sing walay pulos nga butang.’ Dapat kilalahon nila sa gilayon ang Hari kag tumanon sia sing bug-os.

21 Ngaa dapat nila ‘halukan ang anak’? Sang ginkomposo ining salmo, ang paghalok isa ka pagpakita sang pagpakig-abyan kag pag-abiabi sa mga bisita sa puluy-an. Ang paghalok isa man ka buhat sang katutom. (1 Samuel 10:1) Sa sining bersikulo sang ikaduhang salmo, ang Dios nagasugo sa mga pungsod sa paghalok, ukon sa pag-abiabi, sa iya Anak subong hinaplas nga Hari.

22. Ano nga paandam ang dapat tumanon sang mga manuggahom sang mga pungsod?

22 Ang mga wala nagabaton sa awtoridad sang pinili nga Hari sang Dios nagainsulto kay Jehova.  Wala nila ginakilala ang bug-os uniberso nga pagkasoberano ni Jehova nga Dios kag ang iya awtoridad kag ikasarang sa pagpili sa Hari nga amo ang labing maayo nga manuggahom para sa katawhan. Marealisar sang mga manuggahom sang mga pungsod nga ang kasingkal sang Dios magaabot sa ila sing hinali, samtang ginatinguhaan nila nga himuon ang ila kaugalingon nga mga plano. “Ang iya kasingkal magadabdab sing madali,” ukon magasilabo sing hinali kag sing di-mapunggan. Dapat batunon sang mga manuggahom sang mga pungsod ini nga paandam sing mapinasalamaton kag magpanghikot nahisanto sa sini. Ang paghimo sini magakahulugan sing kabuhi.

23. May tion pa para sa mga indibiduwal nga himuon ang ano?

23 Ining dramatiko nga salmo naghinakop: “Malipayon ang tanan nga nagadangop sa iya [si Jehova].” (Salmo 2:12b) May tion pa para sa mga indibiduwal sa pagpangita sing kaluwasan. Matuod ini bisan sa indibiduwal nga mga manuggahom nga nagasakdag sang mga plano sang mga pungsod. Mahimo sila magdangop kay Jehova, nga nagahatag sing dalangpan sa idalom sang paggahom sang Ginharian. Apang dapat sila maghulag antes laglagon sang Mesianikong Ginharian ang nagapamatok nga mga pungsod.

24. Paano kita magakabuhi sing mas makaalayaw bisan sa sining magamo nga kalibutan?

24 Kon maukod nga ginatun-an naton ang Kasulatan kag ginaaplikar ang laygay sini sa kabuhi, magakabuhi kita sing mas makaalayaw bisan sa karon sa sining magamo nga kalibutan. Ang pag-aplikar sa laygay sang Kasulatan nagaresulta sa mas malipayon nga mga kaangtanan sa pamilya kag kahilwayan gikan sa madamo nga mga kabalaka kag mga kahadlok nga nagapapiot sa sining kalibutan. Ang pagsunod sa mga giya sang Biblia nagahatag sing pagsalig nga ginapahamut-an naton ang Manunuga. Ang Soberano sa Bug-os nga Uniberso lamang ang makagarantiya sang “kabuhi karon kag sa palaabuton” sa tapos nga dulaon niya sa duta ang mga nagapamatok sa kon ano ang husto paagi sa pagsikway sa paggahom sang Ginharian.​​—⁠1 Timoteo 4:8.

25. Sanglit “ang mando ni Jehova” indi mapaslawan, ano ang mapaabot naton nga matabo sa tion naton?

25 “Ang mando ni Jehova” indi mapaslawan. Subong Manunuga naton, nahibaluan sang Dios kon ano ang labing maayo para sa katawhan kag himuon niya ang iya katuyuan nga pakamaayuhon ang matinumanon nga mga tawo sing paghidait, pagkakontento, kag dayon nga kalig-unan sa idalom sang Ginharian sang iya pinalangga nga Anak. Nahanungod sa tion naton, si manalagna Daniel nagsulat: “Sa mga adlaw sadto nga mga hari ang Dios sang langit magapatindog sing ginharian nga indi gid malaglag. . . . Dugmukon sini kag papason ini tanan nga ginharian, kag magapadayon ini tubtob sa walay katubtuban.” (Daniel 2:44) Busa, karon na ang tion agod ‘halukan ang Anak’ kag alagaron ang Soberanong Ginuo nga si Jehova!

[Mga nota]

^ par. 4 Sang primero, si Hari David amo ang “hinaplas,” kag “ang mga hari sang duta” amo ang Filistinhon nga mga manuggahom nga naghilisapol sang ila mga hangaway batok sa iya.

^ par. 7 Ang iban nga mga teksto sa Cristianong Griegong Kasulatan nagapakita man nga si Jesus amo ang Hinaplas sang Dios nga ginpatuhuyan sa ikaduhang salmo. Makita ini sa pagpaanggid sang Salmo 2:7 sa Binuhatan 13:​32, 33 kag Hebreo 1:⁠5; 5:5. Tan-awa man ang Salmo 2:9 kag Bugna 2:27.

Paano Mo Sabton?

• Anong “walay pulos nga butang” ang ‘padayon nga ginkumod’ sang pungsudnon nga mga grupo?

• Ngaa gin-uligyat ni Jehova ang mga pungsod?

• Ano ang mando sang Dios batok sa mga pungsod?

• Ano ang buot silingon sang ‘halukan ang anak’?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Retrato sa pahina 16]

Si David nag-amba tuhoy sa madinalag-on nga Mesianikong Hari

[Retrato sa pahina 17]

Ang mga manuggahom kag ang katawhan sang Israel naghimbon batok kay Jesucristo

[Retrato sa pahina 18]

Si Cristo ginpahamtang subong Hari sa langitnon nga Bukid Sion