Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Pabalori sing Nagakaigo ang Imo Dulot nga Kabuhi

Pabalori sing Nagakaigo ang Imo Dulot nga Kabuhi

 Pabalori sing Nagakaigo ang Imo Dulot nga Kabuhi

‘Ang dugo ni Cristo magatinlo sang aton kaisipan gikan sa patay nga mga buhat sa pag-alagad sa Dios nga buhi.’—HEBREO 9:14.

1. Ano ang pamatuod nga ginapabaloran gid naton ang kabuhi?

KON pamangkuton ka kon pila ang bili sang imo kabuhi, ano ang imo sabat? Ginapabaloran gid naton ang kabuhi—ang aton kag ang ila sang iban. Bilang pamatuod sini, nagakadto kita sa doktor agod magpabulong kon magmasakit kita ukon magpakonsulta. Luyag naton mabuhi kag mangin mapagros. Bisan gani ang kalabanan nga tigulang ukon baldado indi luyag mapatay; luyag nila mabuhi.

2, 3. (a) Ano nga salabton ang ginapadaku sang Hulubaton 23:22? (b) Paano nadalahig ang Dios sa salabton nga ginsambit sa Hulubaton 23:22?

2 Ang pagpabalor mo sa kabuhi nagaapektar sa imo kaangtanan sa iban. Halimbawa, ang Pulong sang Dios nagasugo: “Magpamati ka sa imo amay nga nagpahanabo nga mapanganak ka, kag indi pagtamaya ang imo iloy bangod lamang tigulang na sia.” (Hulubaton 23:22, NW) Ang ‘pagpamati’ wala nagakahulugan sing pagdungog lamang sa mga pinamulong; ini nga hulubaton nagakahulugan sing pagdungog kag dayon pagtuman. (Exodo 15:26; Deuteronomio 7:​12; 13:18; 15:5; Josue 22:2; Salmo 81:13) Ano ang ginhatag nga rason sang Pulong sang Dios sa pagpamati? Indi lamang bangod mas magulang ukon mas eksperiensiado ang imo amay kag iloy sangsa imo. Ang rason nga ginhatag amo nga sila ang “nagpahanabo nga mapanganak ka.” Ang iban nga mga bersion nagabadbad sining bersikulo: “Pamatii ang imo amay nga naghatag sa imo sing kabuhi.” Gani, kon ginapabaloran mo ang imo kabuhi, nagabatyag ka nga may salabton sa ginhalinan sini nga kabuhi.

3 Sa pagkamatuod, kon ikaw isa ka matuod nga Cristiano, ginakilala mo si Jehova subong amo gid ang Ginhalinan sang imo kabuhi. Paagi sa iya ikaw may “kabuhi”; ikaw ‘makahulag,’ kag makapanghikot subong may balatyagon nga tinuga; kag “nagaluntad” na ikaw kag makahunahuna ukon makaplano para sa palaabuton, pati na ang kabuhi nga wala sing katapusan. (Binuhatan 17:28; Salmo 36:9; Manugwali 3:​11) Nahisuno sa Hulubaton 23:22, nagakaigo nga “magpamati” sing matinumanon sa Dios, kag nagahandum nga mahangpan ang iya pagtamod sa kabuhi kag manghikot suno sa sini sa baylo nga pasulabihon ang iban pa nga pagtamod sa kabuhi.

Magpakita sing Pagtahod sa Kabuhi

4. Sang maaga nga bahin sang maragtas sang tawo, paano nangin hulusayon ang pagtahod sa kabuhi?

4 Sang maaga nga bahin sang maragtas sang tawo, gin-athag ni Jehova nga wala niya gintugutan ang mga tawo nga gamiton (ukon abusuhan) ang kabuhi sa bisan ano nga rason. Bangod sang sobra nga kahisa, ginkutol ni Cain ang wala-sala nga kabuhi, ang kabuhi sang iya utod nga si Abel. Sa banta mo may kinamatarong bala si Cain nga magdesisyon sing subong sina tuhoy sa kabuhi? Indi subong sini ang ginhunahuna sang Dios. Ginpapanabat niya si Cain: “Ano bala ang nahimo mo? Ang tingog sang dugo sang imo utod nagatuaw sa akon gikan sa duta.” (Genesis 4:​10) Talupangda nga ang dugo ni Abel sa duta nagalaragway sang iya kabuhi, nga mapintas nga ginkutol, kag nagatuaw ini sa Dios para sa pagtimalos.—Hebreo 12:24.

5. (a) Ano nga pagdumili ang ginpatuman sang Dios sang panahon ni Noe, kag kay sin-o ini naaplikar? (b) Sa ano nga kahulugan nga ining pagdumili isa ka importante nga tikang?

5 Pagkatapos sang Anaw, ang katawhan nagsugod liwat sa walo lamang ka tawo. Sa isa ka kapahayagan nga naaplikar sa tanan nga tawo, dugang pa nga ginpahayag sang Dios ang iya pagpabalor sa kabuhi kag sa dugo. Nagsiling sia nga ang mga tawo sarang makakaon sang unod sang sapat, apang ginpatuman niya ini nga pagdumili: “Tagsa ka butang nga nagagiho nga nagakabuhi  mangin kalan-on ninyo; kag subong nga ginhatag ko ang gamhon nga hilaw, ginahatag ko ang tanan sa inyo. Apang ang unod nga may kabuhi, nga amo ang iya dugo, dili ninyo pagkaunon.” (Genesis 9:​3, 4) Ginhangop ini sang pila ka Judiyo nga ang mga tawo indi magkaon sing unod ukon dugo sang sapat nga buhi pa. Apang sang ulihi ginpakita sing maathag nga ang gindumili diri sang Dios amo ang pagkaon sing dugo agod sakdagon ang kabuhi. Dugang pa, ang sugo sang Dios paagi kay Noe isa ka importante nga tikang agod tumanon ang Iya importante nga katuyuan may kaangtanan sa dugo—isa ka katuyuan nga magahatag sing kahigayunan sa mga tawo nga matigayon ang kabuhi nga wala sing katapusan.

6. Paagi kay Noe, paano ginpadaku sang Dios ang Iya pagtamod sa balor sang kabuhi?

6 Ang Dios nagsiling pa: “Kinahanglanon ko ang dugo sang inyo kabuhi; sa tagsa ka sapat kinahanglanon ko ini kag sa tawo; sa tagsa ka utod sang tawo kinahanglanon ko ang kabuhi sang tawo. Ang bisan sin-o nga magpaagay sang dugo sang tawo, tungod sa tawo ang iya dugo paagayon; kay ang Dios naghimo sang tawo sa iya dagway.” (Genesis 9:​5, 6) Mahangpan mo sa sining kapahayagan sa bug-os nga tawhanon nga pamilya nga ginatamod sang Dios ang dugo sang tawo subong iya kabuhi. Ang Manunuga naghatag sing kabuhi sa tawo, kag wala sing isa ang dapat magkuha sini nga kabuhi, nga ginalaragway sang dugo. Kon, kaangay ni Cain, ang isa makapatay, ang Manunuga may kinamatarong sa ‘pagkinahanglan’ ukon pagsukot sa kabuhi sang nagpatay.

7. Ngaa dapat kita mangin interesado sa kapahayagan sang Dios kay Noe tuhoy sa dugo?

7 Paagi sa kapahayagan sang Dios, ginsugo Niya ang mga tawo nga indi paggamiton sing di-nagakaigo ang dugo. Nagpalibog ka na bala kon ngaa? Subong man, ano ang rason nga subong sini ang pagtamod sang Dios sa dugo? Sa pagkamatuod, ang sabat may yara kaangtanan sa isa sang pinakaimportante nga mga panudlo sa Biblia. Importante gid ini nga bahin sang pagka-Cristiano, bisan pa madamo nga relihion ang nagasikway sini. Ano ini nga panudlo, kag paano nadalahig ang imo kabuhi, mga desisyon, kag mga buhat?

Ang Dugo​Paano Ini Gamiton?

8. Sa Kasuguan, ano nga pagdumili ang ginpatuman ni Jehova tuhoy sa paggamit sa dugo?

8 Si Jehova naghatag sing dugang nga mga detalye tuhoy sa kabuhi kag dugo sang ginhatag niya sa Israel ang Kasuguan. Samtang ginhimo niya ini, naghimo sia sing dugang nga tikang sa pagpatuman sang iya katuyuan. Ayhan nahibaluan mo nga ang Kasuguan nagpatuman sing mga halad sa Dios, subong sang kalan-on, lana, kag alak. (Levitico 2:​1-4; 23:13; Numeros 15:​1-5) May mga halad man nga sapat. Tuhoy sini ang Dios nagsiling: “Ang kabuhi sang unod yara sa dugo; kag ginhatag ko ini sa inyo sa ibabaw sang halaran sa paghimo sing katumbasan tungod sa inyo mga kalag; kay ang dugo amo ang nagahimo sing katumbasan, bangod sang kabuhi. Busa nagsiling ako sa katawhan sang Israel, Wala sing tawo sa inyo nga magkaon sing dugo.” Nagsiling pa si Jehova nga kon ang isa, subong sang mangangayam ukon mangunguma, magpatay sing sapat agod kan-on, dapat niya iula ang dugo kag tabunan ini sing yab-ok. Ang duta amo ang palatungan sang tiil sang Dios, kag paagi sa pag-ula sing dugo sa duta, ginakilala sang isa nga ang kabuhi ginbalik sa Manughatag-Kabuhi.—Levitico 17:11-​13; Isaias 66:1.

9. Ano ang lamang nga paggamit sing dugo ang ginpakita sa Kasuguan, kag ano ang katuyuan sini?

9 Yadto nga kasuguan indi lamang isa ka relihioso nga rituwal nga wala sing kahulugan sa aton. Natalupangdan mo bala kon ngaa indi dapat magkaon sing dugo ang mga Israelinhon? Ang Dios nagsiling: “Busa nagsiling ako sa katawhan sang Israel, Wala sing tawo sa inyo nga magkaon sing dugo.” Ano ang rason? “Ginhatag ko [ang dugo] sa inyo sa ibabaw sang halaran sa paghimo sing katumbasan tungod sa inyo mga kalag.” Nakita mo bala nga nagahatag ini sing paghantop kon ngaa ginsilingan sang Dios si Noe nga ang mga tawo indi dapat magkaon sing dugo? Ginatamod sang Manunuga ang dugo subong may labaw gid nga importansia, kag ginatigana ini sa isa ka pinasahi nga paggamit nga makaluwas sing madamo nga kabuhi. May importante ini nga papel sa pagtumbas sa mga sala. Gani sa idalom sang Kasuguan, ginatugot lamang sang Dios nga gamiton ang dugo sa halaran agod magtumbas sa mga kabuhi sang mga Israelinhon, nga nagapangayo sing kapatawaran ni Jehova.

10. Ngaa ang dugo sang sapat indi makahatag sing bug-os nga kapatawaran, apang ano ang ginapahanumdom sang mga halad sa idalom sang Kasuguan?

10 Ini nga ideya masapwan man sa Cristianismo. Ginapatuhuyan ining kahimusan sang Dios  nga bahin sang Kasuguan, ang Cristianong si apostol Pablo nagsulat: “Sa idalom sang Kasuguan daw ang tanan nga butang ginapaputli sang dugo, kag sa walay pagpaagay sang dugo walay kapatawaran sang mga sala.” (Hebreo 9:​22) Ginpaathag ni Pablo nga ang ginpatuman nga mga halad wala naghimo sa mga Israelinhon nga mangin himpit kag wala-sala nga mga tawo. Sia nagsulat: “Sa sining mga halad may pagpahanumdom tuigtuig sang sala. Kay indi mahimo nga ang dugo sang mga lalaking baka kag sang mga kanding magkuha sang mga sala.” (Hebreo 10:​1-4) Apang, ini nga mga halad may katuyuan. Nagpahanumdom ini sa mga Israelinhon nga makasasala sila kag nagakinahanglan sing dugang pa nga butang agod makatigayon sing bug-os nga kapatawaran. Apang kon ang dugo nga nagalaragway sa kabuhi sang mga sapat indi makatumbas sing bug-os sa mga sala sang tawo, may yara bala dugo nga makatumbas sini?

Ang Solusyon sang Manughatag-Kabuhi

11. Paano naton mahibaluan nga ang mga halad nga dugo sang sapat may ginapatalupangod nga isa ka butang?

11 Ang matuod, ginapatalupangod sang Kasuguan ang isa ka butang nga labi pa ka epektibo sa pagpatuman sang kabubut-on sang Dios. Si Pablo namangkot: “Nian ano bala ang Kasuguan?” Sia nagsabat: “Gindugang ini bangod sang mga paglapas, tubtob nga mag-abot ang kaliwat nga sa iya nahimo ang saad; kag gintangdo ini paagi sa mga manugtunda sa kamot sang isa ka manugpatunga [nga si Moises].” (Galacia 3:​19) Sing kaanggid, si Pablo nagsulat: “Ang Kasuguan may landong lamang sang maayong mga butang nga palaabuton sa baylo sang matuod nga dagway nila.”—Hebreo 10:1.

12. May kaangtanan sa dugo, paano naton mahangpan ang kapahayagan tuhoy sa katuyuan sang Dios?

12 Sa pagsumaryo, dumduma nga sang panahon ni Noe nagsugo ang Dios nga sarang makaon sang mga tawo ang karne sang sapat agod sakdagon ang kabuhi, apang indi sila dapat magkaon sing dugo. Sang ulihi, ang Dios nagsiling nga “ang kabuhi sang unod yara sa dugo.” Huo, gintamod niya ang dugo subong nagalaragway sa kabuhi kag nagsiling: “Ginhatag ko [ang dugo] sa inyo sa ibabaw sang halaran sa paghimo sing katumbasan tungod sa inyo mga kalag.” Apang, may dugang pa nga makalilipay nga kapahayagan tuhoy sa katuyuan sang Dios. Ang Kasuguan nagalandong sing maayong mga butang nga magaabot. Ano ini?

13. Ngaa importante ang kamatayon ni Jesus?

13 Ang katunayan nasentro sa kamatayon ni Jesucristo. Nahibaluan mo nga si Jesus ginpaantos kag ginlansang. Napatay sia kaangay sa isa ka kriminal. Si Pablo nagsulat: “Sang mga maluya pa kita, si Cristo napatay sa nagakaigo nga panag-on tungod sa mga di-diosnon. . . . Ang Dios nagapakilala sang iya kaugalingon nga gugma sa aton nga sang mga makasasala pa kita si Cristo napatay tungod sa aton.” (Roma 5:​6, 8) Paagi sa iya kamatayon tungod sa aton, nag-aman si Cristo sing gawad sa pagtumbas sang aton mga sala. Ini nga gawad importante gid nga bahin sang pagka-Cristiano. (Mateo 20:28; Juan 3:​16; 1 Corinto 15:3; 1 Timoteo 2:6) Ano ang kaangtanan sini sa dugo kag kabuhi, kag paano nadalahig ang imo kabuhi?

14, 15. (a) Paano ang pila ka pagbadbad sa Efeso 1:7 nagapadaku sang kamatayon ni Jesus? (b) Ano nga punto ang mahimo mawasi sa Efeso 1:7?

14 Ginapadaku sang iban nga simbahan ang kamatayon ni Jesus, kag ang mga sumulunod nila nagasiling sing subong sang “si Jesus napatay tungod sa akon.” Binagbinaga kon paano ginbadbad sang pila ka badbad sang Biblia ang Efeso 1:7: “Paagi sa iya kag paagi sa iya kamatayon naluwas kita, nga amo, ang pagkuha sa aton mga kasal-anan.” (The American Bible, ni Frank Scheil Ballentine, 1902)  “Paagi sa kamatayon ni Cristo nahilway kita, kag ginpatawad ang aton mga sala.” (Today’s English Version, 1966) “Bangod kag paagi kay Cristo kag sa paghalad sang iya kabuhi nahilway kita, isa ka paghilway nga nagakahulugan sang kapatawaran sang aton mga sala.” (The New Testament, ni William Barclay, 1969) “Paagi sa kamatayon ni Cristo napatawad ang aton mga sala kag nahilway kita.” (The Translator’s New Testament, 1973) Makita mo sa sini nga mga badbad ang pagpadaku sa kamatayon ni Jesus. ‘Apang,’ mahimo isiling sang iban, ‘ang kamatayon ni Jesus importante gid. Gani, ano ang kulang sa sini nga mga pagbadbad?’

15 Matuod, kon amo lamang ini nga mga badbad ang imo matigayon, mahimo mo mawasi ang isa ka importante gid nga punto, kag mangin limitado ang imo paghangop sa mensahe sang Biblia. Ginapaburon sini nga mga badbad ang katunayan nga ang orihinal nga teksto sa Efeso 1:7 nagalakip sang Griegong tinaga nga nagakahulugan sing “dugo.” Sa amo, madamo nga Biblia, subong sang New World Translation, ang nagabadbad sa orihinal nga teksto sing mas sibu: “Paagi sa iya nahilway kita paagi sa gawad paagi sa dugo sinang isa, huo, ang kapatawaran sang aton mga kalapasan, suno sa kamanggaran sang iya di-bagay nga kaayo.”

16. Ang pagbadbad nga “sa dugo sinang isa” dapat magpahunahuna sa aton sing ano?

16 Ang pagbadbad nga “sa dugo sinang isa” may daku gid nga kahulugan kag dapat magpahunahuna sa aton. Indi lamang kamatayon sang isa ang kinahanglan, bisan ang kamatayon sang himpit nga tawo nga si Jesus. Gintuman niya ang ginalandong sa Kasuguan, ilabi na sa Adlaw sang Katumbasan. Sa sadtong pinasahi nga adlaw, ginhalad ang mga sapat nga ginpatuman sa Kasuguan. Dayon gindala sang mataas nga saserdote ang pila ka bahin sang ila dugo sa sulod sang Labing Balaan nga bahin sang tabernakulo ukon templo, kag ginapresentar didto sa atubangan sang Dios, subong nga sa iya presensia.—Exodo 25:22; Levitico 16:​2-​19.

17. Paano gintuman ni Jesus ang ginalandong sang Adlaw sang Katumbasan?

17 Gintuman ni Jesus ang ginlandong sang Adlaw sang Katumbasan, subong sang ginpaathag ni Pablo. Una, ginsambit niya nga ang mataas nga saserdote sa Israel nagasulod sa Labing Balaan sing makaisa sa isa ka tuig upod ang dugo nga ginhalad “tungod sa iya kaugalingon kag tungod sa mga sayop sang katawhan.” (Hebreo 9:​6, 7) Nahisuno sa ginalandong sang Adlaw sang Katumbasan, pagkatapos nga mabanhaw subong espiritu, si Jesus nagkayab sa langit mismo. Subong isa ka espiritu, nga wala sing unod-kag-dugo nga lawas, makapahayag sia “sa atubangan sang Dios tungod sa aton.” Ano ang iya ginpresentar sa Dios? Indi isa ka butang nga pisikal kundi isa ka butang nga makahulugan gid. Si Pablo nagpadayon: “Sang nagpahayag si Cristo nga pinakamataas nga saserdote . . . , nagsulod sia sing makaisa gid lang sa Duog nga Balaan, nga wala nagadala sa dugo sang mga kanding kag mga tinday sang baka kundi sang iya kaugalingon nga dugo, sa amo nakatigayon sing pagtubos nga dayon. Kay kon ang pagwisik sa mga nadagtaan sang dugo sang mga kanding kag lalaking mga baka . . . nagapakabalaan nga sa katinluan sang unod, daw ano pa gid ang dugo ni Cristo, nga paagi sa Espiritu nga dayon naghalad sang iya kaugalingon nga walay dagta sa Dios, nga makatinlo sang inyo kaisipan [“konsiensia,” NW] gikan sa patay nga mga buhat sa pag-alagad sa Dios nga buhi.” Huo, ginpresentar ni Jesus sa Dios ang balor sang iya kabuhi.—Hebreo 9:​11-​14, 24, 28; 10:11-​14; 1 Pedro 3:​18.

18. Ngaa ang ginasiling sang Biblia tuhoy sa dugo dapat mangin importante sa mga Cristiano karon?

18 Ining kamatuoran gikan sa Dios nagabulig  sa aton nga mahangpan ang makahalawhaw nga aspekto sang ginasiling sang Biblia tuhoy sa dugo—kon ngaa ginatamod ini sang Dios sing subong, kon ano dapat ang pagtamod naton sa sini, kag kon ngaa dapat naton tahuron ang mga pagdumili nga ginapatuman sang Dios tuhoy sa paggamit sa dugo. Kon nagabasa sa mga tulun-an sang Cristianong Griegong Kasulatan, makakita ka sing madamo nga pagpatuhoy sa dugo ni Cristo. (Tan-awa ang kahon.) Ginapakita sini sing maathag nga ang tagsa ka Cristiano dapat magtuo “sa iya [ni Jesus] dugo.” (Roma 3:​25) Ang pagbaton naton sing kapatawaran kag pagtigayon sing paghidait upod sa Dios posible lamang “paagi sa dugo nga ginpatulo niya [ni Jesus].” (Colosas 1:20, NW) Matuod gid ini sa mga tawo nga ginpakigkatipanan sing pinasahi ni Jesus sa paghari kaupod niya sa langit. (Lucas 22:20, 28-​30; 1 Corinto 11:25; Hebreo 13:20) Matuod man ini sa “dakung kadam-an” karon, nga makalampuwas sa nagapakari nga “dakung kangitngitan” kag makaagom sing kabuhi nga wala sing katapusan sa paraiso nga duta. Sing malaragwayon, ‘ginbunakan nila ang ila mga panapton nga malaba sa dugo sang Kordero.’—Bugna 7:9, 14.

19, 20. (a) Ngaa gindumili sang Dios ang paggamit sa dugo, kag ano dapat ang aton balatyagon sa sini? (b) Sa ano kita dapat interesado nga makahibalo?

19 Maathag nga ang dugo may pinasahi nga kahulugan sa itululok sang Dios. Dapat may pinasahi man ini nga kahulugan sa aton. Ang Manunuga, nga nagakabalaka tuhoy sa kabuhi, may kinamatarong sa pagdumili sa ginahimo sang mga tawo sa dugo. Bangod sang iya daku nga pag-ulikid sa aton mismo kabuhi, determinado sia nga gamiton ang dugo sa isa lang ka importante gid nga paagi, ang lamang nga paagi nga nagpaposible sa kabuhi nga wala sing katapusan. Ini nga paagi nagdalahig sa hamili nga dugo ni Jesus. Nagapasalamat gid kita nga si Jehova nga Dios nagpanghikot para sa  aton kaayuhan paagi sa paggamit sing dugo—ang dugo ni Jesus—sa sining nagaluwas-kabuhi nga paagi! Kag nagapasalamat gid kita kay Jesus tungod sang iya mahalaron nga pag-ula sang iya dugo tungod sa aton! Sa pagkamatuod, mahangpan naton ang balatyagon nga ginpabutyag ni apostol Juan: “Sa iya nga nagahigugma sa aton kag naghugas sa aton gikan sa aton mga sala bangod sang iya dugo kag naghimo sa aton nga ginharian, nga mga saserdote sa iya Dios kag Amay, sa iya ang himaya kag ang kagamhanan sa katuigan kag katuigan. Kabay pa.”—Bugna 1:5, 6.

20 Madugay na nga ginahunahuna sang aton maalam gid nga Dios kag Manughatag-Kabuhi ining nagaluwas-kabuhi nga kahimusan. Kon amo, mahimo mamangkot kita, ‘Ano dapat ang epekto sini sa aton mga desisyon kag mga buhat?’ Binagbinagon sang masunod nga artikulo ini nga pamangkot.

Paano Mo Sabton?

• Ano ang matun-an naton tuhoy sa pagtamod sang Dios sa dugo gikan sa kasaysayan may kaangtanan kay Abel kag kay Noe?

• Sa Kasuguan, ano nga limitasyon ang ginpatuman sang Dios tuhoy sa paggamit sa dugo, kag ngaa?

• Paano gintuman ni Jesus ang ginalandong sang Adlaw sang Katumbasan?

• Paano ang dugo ni Jesus makaluwas sang aton kabuhi?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Kahon sa pahina 18]

KAY SIN-O DUGO ANG NAGALUWAS SING MGA KABUHI?

“Tatapa ang inyo mga kaugalingon kag ang bug-os nga panong, nga sa ila ginhimo kamo sang Espiritu Santo nga mga manugtatap, sa pagpahalab sang iglesia sang Dios nga ginbakal niya sang iya kaugalingon nga dugo.”—Binuhatan 20:28.

“Busa, sanglit karon ginpakamatarong kita paagi sa iya dugo, labi pa nga maluwas kita sa kasingkal sang Dios paagi sa iya.”—Roma 5:9.

“[Kamo] walay paglaum kag walay Dios sa kalibutan. Apang karon kay Cristo Jesus kamo nga anay malayo ginpapalapit sa dugo ni Cristo.”—Efeso 2:12, 13.

“Nakita sang Dios nga maayo nga ang tanan nga kabug-usan magpuyo sa iya, kag paagi sa iya ipasag-uli liwat sa iya kaugalingon ang tanan iban pa nga mga butang sa paghimo sing paghidait paagi sa dugo nga ginpatulo niya sa usok sang pag-antos.”—Colosas 1:19, 20, NW.

“Busa, mga kauturan, . . . may pagsalig kita sa pagsulod sa santuario paagi sa dugo ni Jesus.”—Hebreo 10:19.

“Gintubos kamo, indi sang madinulunton nga mga butang . . . gikan sa walay pulos ninyo nga paggawi nga napanubli gikan sa inyo mga ginikanan, kundi sang hamiling dugo ni Cristo, subong sang kordero nga walay kasawayan kag walay dagta.”—1 Pedro 1:​18, 19.

“Kon nagalakat kita sa kapawa, subong nga sia yara sa kapawa, may paghiambitay kita, kag ang dugo ni Jesus nga iya Anak nagatinlo sa aton sa tanan nga sala.”—1 Juan 1:7.

“Takus ka sa pagkuha sang tulun-an nga linukot kag sa paghukas sang iya mga pat-in, kag gin-ihaw ka kag gintubos mo sa Dios sang imo kaugalingon nga dugo ang mga tawo sa tagsa ka hambal kag katawhan kag pungsod.”—Bugna 5:9.

“Ginhulog ang manunumbong sang aton mga kauturan . . . Kag gindaug nila sia bangod sang dugo sang kordero kag bangod sang pulong sang ila pagpamatuod.”—Bugna 12:10, 11.

[Retrato sa pahina 16]

Paagi sa Kasuguan, gin-athag sang Dios nga ang dugo may ginatungdan nga papel sa kapatawaran sang mga sala

[Retrato sa pahina 17]

Paagi sa dugo ni Jesus, madamo nga kabuhi ang maluwas