Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Ginapakamaayo ang mga Nagahimaya sa Dios

Ginapakamaayo ang mga Nagahimaya sa Dios

 Ginapakamaayo ang mga Nagahimaya sa Dios

“Magayaub sila sa atubangan mo, O Jehova, kag magahatag sing himaya sa imo ngalan.”—SALMO 86:9, NW.

1. Ngaa mahimaya naton ang Dios sa mga paagi nga labaw pa sa mahimo sang wala-kabuhi nga mga tinuga?

SI Jehova takus nga dayawon sang tanan niya nga mga tinuga. Samtang ang iya wala-kabuhi nga mga tinuga mahipos nga nagahatag sing himaya sa iya, kita nga mga tawo may ikasarang sa pagpangatarungan, sa paghangop, sa pagpasalamat, kag sa pagsimba. Kon amo, nagasiling sa aton ang salmista: “Hinugyaw sa Dios, bug-os nga duta; ambaha ang himaya sang iya ngalan: pahimayaa ang iya pagdayaw.”—Salmo 66:1, 2.

2. Sin-o ang mga nagatuman sa sugo nga himayaon ang ngalan sang Dios, kag ngaa?

2 Ang kadamuan sa katawhan wala nagakilala ukon nagahimaya sa Dios. Apang sa 235 ka kadutaan, kapin sa anom ka milyon nga mga Saksi ni Jehova ang nagapahayag nga nakita nila ang “di-makita nga mga kinaiya” sang Dios sa mga butang nga iya gintuga kag ‘nabatian’ nila ang mahipos nga panaksi sang mga tinuga. (Roma 1:​20, NW; Salmo 19:​2, 3) Paagi sa pagtuon sa Biblia, nakilala man nila kag ginhigugma si Jehova. Ang Salmo 86:9, 10, NW, nagtagna: “Ang tanan nga pungsod nga imo ginhimo magakari, kag magayaub sila sa atubangan mo, O Jehova, kag magahatag sing himaya sa imo ngalan. Kay ikaw daku, kag nagahimo sing makatilingala nga mga butang; ikaw ang Dios, ikaw lamang.”

3. Paano ang “dakung kadam-an” ‘nagaalagad sa adlaw kag gab-i’?

3 Sing kaanggid, ginalaragway sang Bugna 7:9, 15 ang “dakung kadam-an” sang mga sumilimba subong ‘nagaalagad sa Dios sa adlaw kag gab-i sa iya templo.’ Indi buot silingon nga ang Dios literal nga nagapatuman sing wala untat nga pagdayaw gikan sa iya mga alagad, kundi ang iya mga sumilimba isa ka bug-os globo nga organisasyon. Gani samtang gab-i sa pila ka kadutaan, ang mga alagad sang Dios sa pihak naman nga bahin sang globo masako sa pagpanaksi. Amo kon ngaa masiling naton nga sa adlaw kag gab-i may yara nagahimaya kay Jehova. Sa indi madugay, “ang tagsa ka butang nga may ginhawa” magapabaskog sang ila tingog sa pagdayaw kay Jehova. (Salmo 150:6) Apang, samtang wala pa ini, ano ang aton mahimo subong indibiduwal agod mahimaya ang  Dios? Ano nga mga kabudlayan ang mahimo naton atubangon? Kag ano ang mga pagpakamaayo nga nagahulat sa mga nagahimaya sa Dios? Sa pagsabat, binagbinagon naton ang rekord sa Biblia tuhoy sa tribo ni Gad sang Israel.

Isa ka Dumaan nga Kabudlayan

4. Anong kabudlayan ang gin-atubang sang tribo ni Gad?

4 Antes magsulod sa Ginsaad nga Duta, ang mga katapo sang tribo ni Gad sa Israel nagpangabay nga tugutan sila nga magpuyo sa duog nga bagay para sa kahayupan sa sidlangan sang Jordan. (Numeros 32:​1-​5) Ang pagpuyo didto nagakahulugan sang pag-atubang sing daku nga mga kabudlayan. Ang mga tribo sa katundan ginaamligan sang Nalupyakan sang Jordan—isa ka kinaugali nga panagang sa pagsalakay sang militar. (Josue 3:​13-​17) Apang, tuhoy sa kadutaan sa sidlangan sang Jordan, ang The Historical Geography of the Holy Land, ni George Adam Smith, nagsiling: “[Ini] matapan kag malapad, nga halos wala sing panagang, sa malapad nga kapatagan sang Arabia. Amo nga pirme ini ginasalakay sang gutom nga mga laaglaag, nga ang iban nagadagsa sa sini kada tuig sa pagpahalab.”

5. Paano ginpalig-on ni Jacob ang mga kaliwat ni Gad nga magbalos kon ginasalakay?

5 Paano gin-atubang sang tribo ni Gad ining wala-untat nga kabudlayan? Mga siglo antes sini, ang ila katigulangan nga si Jacob nagtagna sang malapit na sia mapatay: “Si Gad pagasalakayon sang grupo sang mga makawat, pero pagabalusan niya kag lagson sila.” (Genesis 49:19, Maayong Balita nga Biblia) Kon pahapyawan mo lang ining mga pulong daw makapaluya sing buot. Apang ang matuod, isa ini ka sugo sa mga Gadhanon nga magbalos. Ginpasalig sila ni Jacob nga kon himuon nila ini, ang mga nagasalakay makahuluya nga magaisol, kag lagson sila sang mga Gadhanon.

Mga Kabudlayan sa Aton Pagsimba Karon

6, 7. Paano ang kahimtangan sang mga Cristiano karon kaanggid sa ila sang tribo ni Gad?

6 Kaangay sang tribo ni Gad, ang mga Cristiano karon nadayag sa mga kabudlayan kag kabug-atan gikan sa sistema ni Satanas; wala sing milagruso nga pag-amlig ang nagahilway sa aton sa pagpakigbato sa sini. (Job 1:​10-​12) Dapat landason sang madamo sa aton ang mga pag-ipit sa eskwelahan, sa palangabuhian, kag sa pagpadaku sa kabataan. Yara man ang personal ukon nasulod nga mga pag-ipit. Dapat batason sang iban ang “ungon sa unod” sa porma sang malubha nga kasablagan sa lawas ukon balatian. (2 Corinto 12:​7-​10) Ang iban naman nagabatyag nga wala sila sing kabilinggan. “Ang malaut nga mga adlaw” sang katigulangon mahimo mag-upang sa tigulang nga mga Cristiano sa pag-alagad kay Jehova upod ang kapagsik nila anay.—Manugwali 12:1.

7 Si apostol Pablo nagpahanumdom man sa aton nga “kita nagapakig-away . . . batok sa espirituhanon nga mga kabon sang kalautan sa langitnon nga mga duog.” (Efeso 6:12) Pirme kita nadayag sa “espiritu sang kalibutan,” ang espiritu  sang pagrebelde kag moral nga kagarukan nga ginapalig-on ni Satanas kag sang iya mga demonyo. (1 Corinto 2:​12; Efeso 2:​2, 3) Kaangay sang mahinadlukon-sa-Dios nga si Lot, mahimo nga mapiutan kita karon bangod sang imoral nga mga butang nga ginahambal kag ginahimo sang mga tawo sa aton palibot. (2 Pedro 2:7) Nadayag man kita sa direkta nga pagsalakay ni Satanas. Si Satanas nagapakig-away sa nagkalabilin sang mga hinaplas, “nga nagabantay sang mga sugo sang Dios kag nagapamatuod kay Jesus.” (Bugna 12:17) Ang ‘iban nga mga karnero’ ni Jesus ginasalakay man ni Satanas sa porma sang mga pagdumili kag paghingabot.—Juan 10:16.

Magpauyon Ukon Magbalos?

8. Ano ang aton himuon kon ginasalakay ni Satanas, kag ngaa?

8 Ano ang himuon naton sa mga pagsalakay ni Satanas? Kaangay sang dumaan nga tribo ni Gad, dapat mabakod kita sa espirituwal kag magbalos suno sa mga panuytoy sang Dios. Makapasubo nga ang iban nagpadaug sa mga pag-ipit sang kabuhi kag ginpatumbayaan nila ang ila espirituwal nga mga salabton. (Mateo 13:20-​22) Amo ini ang ginsiling sang isa ka Saksi kon ngaa diutay na lang ang nagatambong sa mga miting sang ila kongregasyon: “Nakapoy na ang mga kauturan. Nahul-an na sila tanan.” Matuod, madamo ang rason kon ngaa ang mga tawo karon ginakapoy. Gani, mahapos lang tamdon nga ang pagsimba sa Dios isa pa ka pag-ipit, isa ka mabug-at nga salabton. Apang, nagakaigo bala​—ukon husto⁠—ini nga pagtamod?

9. Paano ang pagtakod sing gota ni Cristo nagadul-ong sa kapahuwayan?

9 Binagbinaga ang ginsiling ni Jesus sa mga kadam-an sang panahon niya nga ginbudlayan man sang mga pag-ipit sa kabuhi: “Kari sa akon, tanan kamo nga ginabudlayan kag ginabug-atan, kag papahuwayon ko kamo.” Ginpahangop bala ni Jesus nga matigayon nila ang kapahuwayan kon maghinay sila sa pag-alagad sa Dios? Sa baylo, si Jesus nagsiling: “Itakod ang akon gota sa inyo, kag magtuon kamo sa akon; kay ako mapainubuson kag malulo sa tagipusuon, kag makakita kamo sing kapahuwayan sa inyo mga kalag.” Ang gota isa ka kahoy ukon metal nga balayan nga nagabulig sa isa ka tawo ukon isa ka sapat nga madala ang mabug-at nga lulan. Ngaa, nian, dapat itakod sang isa ini nga gota? Indi bala nga “ginabug-atan” na kita? Huo, apang ang Griegong teksto mahimo man mabasa: “Itakod ang akon gota upod sa akon.” Hunahunaa ini: Si Jesus nagatanyag nga buligan kita sa pagdala sang aton lulan! Indi naton dapat himuon ini sa aton lang kaugalingon nga kusog.—Mateo 9:​36; 11:28, 29; 2 Corinto 4:7.

10. Ano ang mga resulta sang aton mga panikasog nga himayaon ang Dios?

10 Kon itakod naton ang gota sang pagkadisipulo, nagapakig-away kita batok kay Satanas. “Sumpunga ang Yawa kag magapalagyo sia sa inyo,” saad sang Santiago 4:7. Indi buot silingon nga mahapos ini himuon. Ang pag-alagad sa Dios nagakinahanglan sing daku nga panikasog. (Lucas 13:24) Apang ang Biblia nagasaad sa Salmo 126:5: “Ang mga nagasab-ug sa mga luha magaani sa kalipay.” Huo, wala kita nagasimba sa isa ka di-mapinasalamaton nga Dios. Sia ang “manugbalos sa mga nagapangita sa iya,” kag ginapakamaayo niya ang mga nagahimaya sa iya.—Hebreo 11:6.

Nagahimaya sa Dios Subong mga Manugbantala sang Ginharian

11. Paano ang ministeryo sa latagon nangin isa ka pangapin batok sa mga pagsalakay ni Satanas?

11 Si Jesus nagsugo: “Busa lakat kamo kag himuon nga gintutun-an ang tanan nga kapungsuran.” Ang hilikuton nga pagbantala amo ang panguna nga paagi sa pagdulot sa Dios sing “halad sang pagdayaw.” (Mateo 28:19; Hebreo 13:15) Ang ‘pagsuklob sa aton mga tiil sang pangaman sang maayong balita sang paghidait’ isa ka importante nga bahin sang aton “bug-os nga hinganib”—ang aton pangapin batok sa mga pagsalakay ni Satanas. (Efeso 6:11-15) Ang pagdayaw sa Dios sa ministeryo sa latagon isa ka maayo gid nga paagi sa pagpabakod sang aton pagtuo. (2 Corinto 4:​13) Nagabulig ini sa aton nga dulaon sa aton hunahuna ang negatibo nga mga panghunahuna. (Filipos 4:8) Ang pagpakigbahin sa ministeryo sa latagon nagabulig sa aton nga maagom ang makapalig-on nga pagpakig-upod sa mga masigkasumilimba.

12, 13. Paano ang regular nga pagpakigbahin sa ministeryo sa latagon nagahatag sing benepisyo sa mga pamilya? Iilustrar.

12 Ang hilikuton nga pagbantala isa man ka maayo nga hilikuton sang pamilya. Sa pagkamatuod, ang mga kabataan nagakinahanglan sing timbang nga kalingawan. Apang, ang tion nga ginahinguyang  subong isa ka pamilya sa ministeryo sa latagon indi dapat mangin makatalaka. Mahimo ini sang mga ginikanan nga makalilipay paagi sa paghanas sa ila kabataan nga mangin epektibo sa ministeryo. Indi bala nalipay ang mga kabataan sa paghimo sing mga butang nga sagad sila? Paagi sa pagpakita sing pagkatimbang, nga wala ginapahimo sa mga kabataan ang mga butang nga indi nila masarangan, ang mga ginikanan makabulig sa ila nga magkalipay sa ministeryo.—Genesis 33:13, 14.

13 Dugang pa, ang isa ka pamilya nga nagadayaw sa Dios sing tingob nagasuod sa isa kag isa. Binagbinaga ang isa ka utod nga babayi nga may lima ka kabataan nga ginbayaan sang iya di-tumuluo nga bana. Sa amo, kinahanglan niya mag-obra kag amanan sing materyal ang iya kabataan. Ginlapyo bala sia amo nga ginpatumbayaan niya ang espirituwal nga kaayuhan sang iya kabataan? Sia naghinumdom: “Maukod ko nga gintun-an ang Biblia kag ang mga publikasyon sa Biblia kag gintinguhaan nga iaplikar ang akon nabasa. Regular ko nga gin-upod ang mga kabataan sa mga miting kag sa pamalaybalay nga ministeryo. Ang mga resulta sang akon mga panikasog? Ang tanan nga lima ka kabataan nabawtismuhan.” Ang bug-os nga pagpakigbahin sa ministeryo makabulig man sa imo mga panikasog nga padakuon ang imo kabataan “sa disiplina kag sa pagtudlo sang Ginuo.”—Efeso 6:4.

14. (a) Paano ang mga kabataan makahatag sing himaya sa Dios sa eskwelahan? (b) Ano ang makabulig sa mga pamatan-on nga indi ‘pag-ikahuya ang maayong balita’?

14 Mga kabataan, kon nagapuyo kamo sa duog diin ginatugot sang kasuguan ang pagpakigsugilanon tuhoy sa relihion sa publiko nga mga lugar, ginahimaya bala ninyo ang Dios paagi sa pagpanaksi sa eskwelahan, ukon nagapangalag-ag bala kamo bangod sang inyo kahadlok sa tawo? (Hulubaton 29:25) Ang isa ka 13-anyos nga Saksi sa Puerto Rico nagsulat: “Wala gid ako nahuya nga magbantala sa eskwelahan bangod nahibaluan ko nga amo ini ang kamatuoran. Pirme ako nagabayaw sang akon kamot sa klase kag ginasugid ang akon natun-an gikan sa Biblia. Kon wala ako sing klase, nagakadto ako sa librarya kag nagabasa sing Young People Ask nga libro.” * Ginpakamaayo bala ni Jehova ang iya mga panikasog? Sia nagsiling: “Kon kaisa ginapamangkot ako sang akon mga kaklase kag nagapangabay pa gani sila sing isa ka kopya sang libro.” Kon nagapangalag-ag ka sa sini, ayhan dapat pamatud-an mo sa imo kaugalingon “ang maayo kag kalahamut-an kag himpit nga kabubut-on sang Dios” paagi sa maukod nga pagtuon sing personal. (Roma 12:2) Kon kumbinsido ka nga ang imo natun-an amo ang kamatuoran, indi mo gid ‘pag-ikahuya ang maayong balita.’—Roma 1:16.

Isa ka ‘Bukas nga Ganhaan’ sang Pag-alagad

15, 16. Anong “daku nga ganhaan nga nagatuytoy padulong sa hilikuton” ang ginsudlan sang pila ka Cristiano, kag ano ang resulta nga mga pagpakamaayo?

15 Si apostol Pablo nagsulat nga “isa ka daku nga ganhaan nga nagatuytoy padulong sa hilikuton ang nabuksan” sa iya. (1 Corinto 16:9, NW) Ang imo bala mga kahimtangan nagatugot sa imo sa pagsulod sa ganhaan padulong sa hilikuton? Halimbawa, ang pagpakigbahin sa regular ukon auxiliary payunir nga ministeryo nagakinahanglan sang paghinguyang sing 70 ukon 50 ka oras sa isa ka bulan sa pagbantala. Natural lang nga ginaapresyar sang mga masigka-Cristiano ang mga payunir tungod sang ila matutom nga pag-alagad. Apang, indi bangod nagahinguyang sila sing mas madamo nga tion sa ministeryo batyagon nila nga labaw na sila sa ila mga kauturan. Sa baylo, ginapalambo nila ang panimuot nga ginapalig-on ni Jesus: “Mga ulipon kami nga  walay pulos; ginhimo lamang namon ang amon katungdanan.”—Lucas 17:10.

16 Ang pagpayunir nagakinahanglan sang disiplina sa kaugalingon, personal nga pag-organisar, kag kahanda sa pagsakripisyo. Apang, ang mga pagpakamaayo takus gid sa sini. “Ang paggamit sing matadlong sa Pulong sang kamatuoran isa gid ka pagpakamaayo,” siling sang isa ka lamharon nga payunir nga si Tamika. “Kon nagapayunir ka, masunson mo ginagamit ang Biblia. Kon nagapamalaybalay ako karon, makahunahuna ako sing mga teksto nga nagakaigo sa tagsa ka tagbalay.” (2 Timoteo 2:15) Ang isa ka payunir nga si Mica nagsiling: “Ang makita kon paano ang kamatuoran nagaapektar sa kabuhi sang mga tawo isa pa ka makalilipay nga pagpakamaayo.” Ang isa ka pamatan-on nga si Matthew nagasugid man tuhoy sa kalipay nga “makita ang isa nga nagbaton sang kamatuoran. Wala na sing iban pa nga sahi sang kalipay ang makatumbas sa sini.”

17. Paano nalandas sang isa ka Cristiano ang negatibo nga balatyagon tuhoy sa pagpayunir?

17 Luyag mo bala magpayunir? Ayhan luyag mo apang ginabatyag mo nga indi ka sangkol. “May negatibo ako nga balatyagon tuhoy sa pagpayunir,” baton sang isa ka pamatan-on nga utod nga babayi nga si Kenyatte. “Daw indi ako sangkol. Indi ako makahibalo maghanda sing mga introduksion ukon mangatarungan gikan sa Kasulatan.” Apang, nagtangdo ang mga gulang sing isa ka hamtong nga utod nga babayi nga mangabudlay upod sa iya. “Makalilipay ang pagpangabudlay upod sa iya,” hinumdom ni Kenyatte. “Amo kon ngaa luyag ko na magpayunir.” Paagi sa pila ka pagpalig-on kag paghanas, ayhan ikaw man luyag magpayunir.

18. Ano nga mga pagpakamaayo ang matigayon sang mga misyonero?

18 Ang pagpayunir mahimo magbukas sang ganhaan sang iban pa nga mga pribilehiyo sa pag-alagad. Halimbawa, ang iban nga mga mag-asawa mahimo kalipikado para sa paghanas sa pagmisyonero agod ipadala sa pagbantala sa iban nga pungsod. Ang mga misyonero dapat magpasibu sa bag-o nga pungsod, ayhan sa bag-o nga lenguahe, bag-o nga kultura, kag bag-o nga pagkaon. Apang ini nga mga kabudlayan diutay lang gid kon ipaanggid sa mga pagpakamaayo nga matigayon. Si Mildred, isa ka beterano nga misyonera sa Mexico, nagsiling: “Wala gid ako maghinulsol sa akon desisyon nga mangin misyonera. Handum ko gid ini  sugod sang bata pa ako.” Ano nga mga pagpakamaayo ang natigayon niya? “Sa amon tumandok nga lugar, mabudlay ang pagpangita sing pagtuon sa Biblia. Diri, tubtob sa apat sa ginatun-an ko ang dungan nga nagasugod sa pag-alagad sa latagon!”

19, 20. Paano ang pag-alagad sa Bethel, internasyonal nga pag-alagad, kag ang Ministerial Training School nagadala sing mga pagpakamaayo sa madamo?

19 Madamo man nga pagpakamaayo ang natigayon sang mga nagaalagad sa Bethel sa mga sanga talatapan sang mga Saksi ni Jehova. Si Sven, isa ka lamharon nga utod nga lalaki nga nagaalagad sa Alemanya, nagsiling tuhoy sa iya trabaho sa Bethel: “Nabatyagan ko nga nagahimo ako sing isa ka butang nga may dayon nga balor. Mahimo ko kuntani gamiton ang akon kalantip sa kalibutan. Apang mangin kaangay kuntani ini sang pagdeposito sa isa ka bangko nga buot na maputo.” Matuod, ang boluntaryo nga pag-alagad nga wala sing sueldo nagakinahanglan sang pagsakripisyo. Apang si Sven nagsiling: “Kon magpauli ka, nahibaluan mo nga ang tanan nga imo ginhimo sa sina nga adlaw para kay Jehova. Kag kanami gid sang imo pamatyag.”

20 Ang iban nga mga kauturan nakatigayon sing pagpakamaayo sa internasyonal nga pag-alagad, nga nagapangabudlay sa pagpatindog sing sanga sa iban nga mga pungsod. Ang isa ka mag-asawa nga nakaalagad sa walo ka asaynment sa iban nga mga pungsod nagsulat: “Ang mga kauturan diri mabuot gid. Masubo gid ang pagbiya—walo ka beses na nga nagapug-ok ang amon dughan. Tumalagsahon gid ang amon eksperiensia!” Nian yara ang Ministerial Training School. Nagahatag ini sing espirituwal nga paghanas sa kalipikado nga di-minyo nga mga utod nga lalaki. Ang isa ka naggradwar nagsulat: “Nabudlayan ako sa pagpabutyag sang akon pagpasalamat sa sining tumalagsahon nga eskwelahan. Ano pa nga organisasyon ang nagapanikasog gid sa paghatag sing paghanas?”

21. Ano nga hangkat ang ginaatubang sang tanan nga Cristiano sa ila pag-alagad sa Dios?

21 Huo, madamo nga ganhaan sang hilikuton ang bukas. Matuod, ang kalabanan sa aton indi makaalagad sa Bethel ukon sa iban nga pungsod. Ginbaton ni Jesus mismo nga ang mga Cristiano magapatubas sing nagkalainlain nga ‘bunga’ bangod sang nagkalainlain nga mga kahimtangan. (Mateo 13:23) Kon amo, ang hangkat sa aton subong mga Cristiano amo ang paghimo sang aton bug-os nga masarangan walay sapayan sang aton kahimtangan—ang pagpakigbahin sing bug-os sa pag-alagad kay Jehova suno sa ginatugot sang aton kahimtangan. Kon himuon naton ini, ginahimaya naton si Jehova, kag makasalig kita nga nahamuot gid sia. Binagbinaga si Ethel, isa ka tigulang nga utod nga babayi sa isa ka balay-alatipanan. Regular sia nga nagapanaksi sa mga kaupod niya sa balay-alatipanan kag nagapanaksi paagi sa telepono. Walay sapayan sang iya kasablagan, bug-os kalag sia nga nagaalagad.—Mateo 22:37.

22. (a) Ano pa ang mga paagi nga mahimaya naton ang Dios? (b) Anong makalilipay nga tion ang nagahulat sa aton?

22 Apang, dumduma nga ang pagbantala isa lamang ka paagi sang paghimaya naton kay Jehova. Ang aton huwaran nga paggawi kag dagway kon yara kita sa aton trabaho, eskwelahan, kag puluy-an nagapahalipay kay Jehova. (Hulubaton 27:11) Ang Hulubaton 28:20 nagasaad: “Ang tawo nga matutom mabuganaan sing pagpakamaayo.” Busa, dapat kita ‘magsab-ug sing bugana’ sa aton pag-alagad sa Dios, kay nakahibalo kita nga magaani kita sing bugana nga pagpakamaayo. (2 Corinto 9:6) Sa paghimo sini, mangin pribilehiyo naton nga mabuhi sa sinang makalilipay nga tion nga “ang tagsa ka butang nga may ginhawa” magahimaya kay Jehova nga nagakadapat gid sa iya!—Salmo 150:6.

[Nota]

^ par. 14 Ang libro nga Questions Young People Ask​—Answers That Work ginbalhag sang mga Saksi ni Jehova.

Madumduman Mo Bala?

• Paano ang katawhan sang Dios nagaalagad kay Jehova “sa adlaw kag gab-i”?

• Ano nga kabudlayan ang gin-atubang sang tribo ni Gad, kag ano ang ginatudlo sini sa mga Cristiano karon?

• Paano ang pag-alagad sa latagon nangin isa ka proteksion batok sa mga pagsalakay ni Satanas?

• Sa anong ‘bukas nga ganhaan’ nagsulod ang iban, kag ano nga mga pagpakamaayo ang natigayon nila?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Retrato sa pahina 15]

Subong nga ang mga Gadhanon nagpakig-away batok sa grupo sang mga makawat, ang mga Cristiano dapat magpakig-away batok sa mga pagsalakay ni Satanas

[Retrato sa pahina 17]

Natigayon naton ang makapalig-on nga pagpakig-upod sa ministeryo sa latagon

[Retrato sa pahina 18]

Ang pagpayunir mahimo magbukas sing ganhaan padulong sa iban pa nga mga pribilehiyo sang pag-alagad, lakip ang:

1. Internasyonal nga pag-alagad

2. Pag-alagad sa Bethel

3. Pagmisyonero