Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Sang Nabulag Ako, ang Akon mga Mata Nabuksan!

Sang Nabulag Ako, ang Akon mga Mata Nabuksan!

 Sugilanon sang Kabuhi

Sang Nabulag Ako, ang Akon mga Mata Nabuksan!

PANUGIRON NI EGON HAUSER

Pagkatapos sang duha ka bulan nga literal nga pagkabulag, ginbuksan ko ang akon mga mata sa mga kamatuoran sa Biblia nga wala ko anay ginsapak sa bug-os ko nga kabuhi.

KON balikan ko ang kapin sa pito ka dekada, madamong bahin sang akon kabuhi ang naghatag sa akon sing daku nga kaayawan. Apang kon may mabag-o lang ako, magatuon gid ako sing mas temprano tuhoy kay Jehova nga Dios.

Natawo ako sang 1927 sa isa ka magamay nga korte-bayabas nga pungsod sang Uruguay nga nahamtang sa tunga sang Argentina kag Brazil kag kinilometro ang matahom nga mga talan-awon diri sa ubay sang Baybayon sang Atlantiko. Ang kalabanan nga mga pumuluyo mga kaliwatan sang Italyano kag Espanyol nga mga imigrante. Apang ang akon mga ginikanan Hungario nga mga imigrante, kag sang gamay pa ako, nagpuyo kami sa simple lamang apang magsuoray nga mga kasilingan. Indi namon kinahanglan ang kandado sadto. Wala sing pagdampigdampig sa rasa sa tunga namon. Mga dumuluong kag tumandok, itom kag puti—mag-abyanay kami tanan.

Debotado nga mga Katoliko ang akon mga ginikanan, kag nangin sakristan ako sa edad nga dies anyos. Sang naghamtong na ako, nagtrabaho ako upod sa lokal nga parokya kag nangin katapo sang isa ka grupo nga nagapanghikot subong manuglaygay para sa obispo sa diosesis. Bangod nangin isa ako ka doktor, gin-agda ako nga makigbahin sa isa ka seminar sa Venezuela nga gin-organisar sang Simbahan Katoliko. Subong mga doktor nga espesyalista sa ginekolohiya, gin-asayn ang amon grupo sa pagtuon sa ginainom nga mga kontraseptibo nga ginabaligya sadtong tion.

 Ang Akon Anay mga Impresyon Subong Isa ka Estudyante sa Pagkadoktor

Sang estudyante pa lang ako sa pagkadoktor nga nagatuon tuhoy sa tawhanon nga lawas, labi kag labi ako nga nahayanghag sa kaalam nga makita sa desinyo sini. Halimbawa, natingala ako sa ikasarang sang lawas sa pag-ayo sa kaugalingon kag makapasag-uli kon masamad, subong nga ang atay ukon pila ka gusok nagatubo liwat tubtob sa normal nga kadakuon pagkatapos ini mabuhinan.

Sa amo man nga tion, nakita ko ang madamo nga nabiktima sang grabe nga mga aksidente, kag nasubuan ako sang napatay sila bangod sa pagpatughong sang dugo. Madumduman ko pa kon daw ano kabudlay makigsugilanon sa mga paryente sang mga pasyente nga napatay sa komplikasyon bangod sa pagpatughong sing dugo. Sa masami, wala ginasugiran ang mga paryente nga ang pagpatughong sing dugo amo ang kabangdanan sang kamatayon sang ila hinigugma. Sa baylo, ginahatagan sila sing lain nga rason. Bisan pa madamo na nga tuig ang nagliligad, madumduman ko pa ang akon pagduhaduha tuhoy sa pagpatughong sing dugo, kag napamatud-an ko sang ulihi nga may sayop gid sa sining sahi sang pagbulong. Kon nahibaluan ko lang sang una ang kasuguan ni Jehova tuhoy sa pagkasagrado sang dugo! Sa amo, nahangpan ko kuntani kon ngaa nagaduhaduha ako sa sini.—Binuhatan 15:19, 20.

Kaayawan sa Pagbulig sa mga Tawo

Sang ulihi, nangin lisensiado ako nga manugbusbos kag direktor sang isa ka sentro sang pagbulong sa Santa Lucía. May mga katungdanan man ako sa National Institute of Biological Science. Naghatag ini sa akon sing daku nga kaayawan. Nabuligan ko ang mga tawo nga nagamasakit, naayo ang ila pag-antos sa pisikal, kag sa madamo nga kaso nagluwas sing mga kabuhi, kag nagdala sing bag-ong mga kabuhi sa kalibutan paagi sa pagbulig sa mga iloy sa pagbata. Bangod sa akon anay naeksperiensiahan tuhoy sa pagpatughong sing dugo, ginalikawan ko ang pagtughong kag naghimo sing linibo ka operasyon nga wala nagagamit sing dugo. Nangatarungan ako nga ang hemorrhage kaangay sang isa ka nagatubod nga dram. Ang solusyon lamang sa sini amo ang pagkapol sa buslot, indi ang padayon nga pagbutang sing tubig sa dram.

Pagbulong sa Saksi nga mga Pasyente

Una ko nga nakilala ang mga Saksi ni Jehova sang katuigan sang 1960 sang nagsugod sila kadto sa amon klinika agod magpaopera nga indi pagtughungan sing dugo. Indi ko malipatan ang kaso sang isa ka pasyente, isa ka payunir (bug-os tion nga ministro) nga si Mercedes Gonzalez. Anemic sia katama amo nga ang mga doktor sa ospital sang unibersidad indi magrisgo sa pag-opera sa iya, sigurado gid sila nga indi na sia mabuhi. Bisan pa ginadugo sia, gin-operahan namon sia sa amon klinika. Nagmadinalag-on ang operasyon, kag nagpadayon sia sa pagpayunir sa sulod sang 30 ka tuig tubtob sa iya kamatayon sining karon lang sa edad nga 86.

Nagdayaw gid ako sa gugma kag interes nga ginpakita sang mga Saksi kon maospital ang ila Cristianong mga kauturan. Kon nagaduaw ako sa mga pasyente sa ospital, nalipay ako sa pagpamati sa ila samtang nagapakigsugilanon sila tuhoy sa ila mga pagpati, kag ginbaton ko ang gintanyag nila nga mga publikasyon. Wala gid nagsulod sa akon hunahuna nga indi lamang nila gali ako mangin doktor kundi mangin ila pa espirituwal nga utod.

Nangin mas suod ang akon pagpakig-angot sa mga Saksi sang ginpangasawa ko si Beatriz, nga anak sang isa ka pasyente. Ang kalabanan sa iya pamilya nagapakig-upod na sa mga Saksi, kag  pagkatapos kami ginkasal, nangin aktibo man sia nga Saksi. Sa pihak nga bahin, masako gid ako katama sa akon obra kag ginaagom ang pagkaprominente sa patag sang medisina. Daw wala gid sing problema ang kabuhi. Wala ko ginhunahuna nga mabaliskad sa dili madugay ang akon kahimtangan.

Nagsalakay ang Kapipit-an

Ang isa sa pinakamalain nga matabo sa isa ka manugbusbos amo ang madulaan sing panan-aw. Natabo ini sa akon. Hinali lang nga nagisi ang akon duha ka retina—nabulag ako kag indi ko mahibaluan kon mabalik pa ang akon panan-aw. Pagkatapos maoperahan, naghigda ako sa katre nga may plaster ang duha ka mata, kag napung-awan ako. Nagbatyag ako sing pagkawalay pulos kag pagkawalay paglaum sa punto nga nagdesisyon ako nga tapuson na ang akon kabuhi. Sanglit yara ako sa ikap-at nga panalgan, nagbangon ako kag ginkalapkap ang mga dingding nga ginapangita ang bintana. Plano ko nga maglumpat para mapatay. Apang nakalab-ot ako sa pasilyo sang ospital, kag isa ka nars ang nagtuytoy sa akon pabalik sa akon katre.

Wala ko na yadto ginhimo liwat. Apang sa akon madulom nga kalibutan, padayon ako nga napung-awan kag nangin buringot. Sa sining tion sang pagkabulag, nangako ako sa Dios nga kon makakita ako liwat, basahon ko ang bug-os nga Biblia. Sang ulihi, nagbalik diutay ang akon panan-aw, kag makabasa na ako. Apang indi na ako makapadayon subong manugbusbos. Walay sapayan, sa Uruguay may isa ka bantog nga hulubaton nga “No hay mal que por bien no venga,” “Wala gid sing tuman kalain nga butang amo nga wala na sing makuha nga maayo gikan sa sini.” Malapit ko na maeksperiensiahan ang kamatuoran sining hulubaton.

Indi Maayo nga Panugod

Luyag ko magbakal sang The Jerusalem Bible nga dalagku sing letra nga edisyon, apang nahibaluan ko nga ang mga Saksi ni Jehova may mas barato nga Biblia, nga gintanyag sang isa ka pamatan-on nga Saksi nga idul-ong sa amon balay. Pagkasunod nga aga, nagtindog sia sa atubangan sang amon puwertahan dala ang Biblia. Ginbuksan sang akon asawa ang puwertahan kag nakigsugilanon sa iya. Nagsinggitan ako sa sulod sang balay nga kon bayaran sia sang akon asawa para sa Biblia, wala na sia ginaabiabi kag dapat sia maghalin, kag amo gid gilayon ang iya ginhimo. Wala ako sing hinalung-ong nga daku gali ang mangin papel sining pamatan-on sa akon kabuhi.

Isa ka adlaw, may ginpangako ako sa akon asawa nga indi ko matuman. Agod mauloulohan sia, nagsiling ako nga maupod ako sa iya sa pagtambong sa tuigan nga Memoryal sang kamatayon ni Cristo. Sang nag-abot na inang adlaw, nadumduman ko ang akon saad kag nagtambong sa okasyon kaupod niya. Nagdayaw gid ako sa mainabyanon nga panimuot kag sa mainayuhon nga pag-abiabi sa akon. Sang nagsugod na ang humalambal sa iya pamulongpulong, nakibot ako sang nakita ko nga amo ini ang pamatan-on nga gintabog ko sa amon balay. Natandog gid ako sa iya pamulongpulong, kag nahuya ako katama bangod indi maayo ang akon anay pagtratar sa iya. Paano ayhan ako makabalos sa iya?

Ginpangabay ko ang akon asawa nga agdahon sia para sa isa ka panihapon, apang nagpanugda sia: “Indi bala mas nagakaigo kon ikaw ang mag-agda sa iya? Diri ka lang, kay magapalapit sia karon sa aton.” Husto gid ang akon asawa. Ginpalapitan niya kami kag ginbaton ang amon pangagda.

Ang amon pagsugilanunay sang gab-i nga nagduaw sia sa amon nangin umpisa sang madamo nga pagbag-o sa akon. Ginpakita niya sa akon ang libro nga Ang Kamatuoran nga Nagadul-ong sa Kabuhi nga Dayon, * kag ginpakita ko sa iya ang anom ka kopya sang amo man nga libro. Ginhatag ini sa akon sang nagkalainlain nga mga pasyente nga Saksi sa ospital, apang wala ko gid ini mabasa. Sa tion kag pagkatapos sang panihapon, tubtob nagdalom ang kagab-ihon, sunodsunod ang akon pamangkot sa iya​—ang tanan ginsabat niya paagi sa Biblia. Ang amon paghinun-anon naglab-ot tubtob sa kaagahon sang masunod nga adlaw. Antes maglakat, nagtanyag ang pamatan-on nga magtuon sing Biblia upod sa akon, nga nagagamit sing Kamatuoran nga libro. Gintapos namon ang libro sa sulod sang tatlo ka bulan kag nagpadayon kami sa libro nga “Babylon the Great  Has Fallen!” God’s Kingdom Rules! * Pagkatapos sina, gindedikar ko ang akon kabuhi kay Jehova nga Dios kag ginbawtismuhan.

Nagbatyag nga Nangin Mapuslanon Liwat

Subong resulta sang literal nga pagkabulag, ‘ang mga mata sang akon tagipusuon’ nabuksan sa mga kamatuoran sa Biblia nga wala ko anay ginasapak! (Efeso 1:​18) Ang paghibalo tuhoy kay Jehova kag sa iya mahigugmaon nga katuyuan nagbag-o sang akon bug-os nga kabuhi. Nagbatyag ako nga nangin mapuslanon liwat kag malipayon. Ginabuligan ko ang mga tawo sa pisikal kag sa espirituwal kag ginapakita sa ila kon paano nila mapalawig ang ila kabuhi sing pila pa ka tinuig sa sining sistema sang mga butang kag sing dayon sa bag-ong sistema sang mga butang.

Nagadungan ako sa pag-uswag sang medisina, kag nagapanalawsaw ako tuhoy sa mga risgo sang dugo, alternatibo nga pagpabulong, kinamatarong sang pasyente, kag bioethics. Nakahigayon ako sa pagpaambit sining mga impormasyon sa lokal nga katilingban sang mga doktor kon ginaagda ako sa pagpamulongpulong sa sining mga topiko sa mga seminar tuhoy sa medisina. Sang 1994, nagtambong ako sa pinakauna nga kongreso sa walay dugo nga terapiya sa Rio de Janeiro, Brazil, kag nagpamulongpulong kon paano tatapon ang mga hemorrhage. Ang pila ka bahin sinang impormasyon nalakip sa isa ka artikulo nga akon ginsulat, “Una propuesta: Estrategias para el Tratamiento de las Hemorragias” (Isa ka Estratehiko nga Proposisyon Para sa Anti-Hemorrhagic nga Pagbulong”), nga ginbalhag sa isa ka magasin tuhoy sa medisina nga Hemoterapia.

Integridad sa Idalom sang Pag-ipit

Sang una, ang akon mga pagduhaduha tuhoy sa pagpatughong sing dugo napasad sing daku sa akon ihibalo sa siensia. Apang, sang ako na ang nangin pasyente sa ospital, nakita ko nga indi gali mahapos mangindi sa pagpatughong sing dugo kag mahuptan ang akon pagtuo bangod sang mabaskog nga pag-ipit sang mga doktor. Pagkatapos sing isa ka malubha nga atake sa tagipusuon, kinahanglan ko ipaathag ang akon tindog sa isa ka manugbusbos sing kapin sa duha ka oras. Anak sia sang akon suod gid nga mga abyan kag nagsiling nga indi niya pagtugutan nga mapatay ako kon sa banta niya maluwas paagi sa pagtughong sing dugo ang akon kabuhi. Mahipos nga nangamuyo ako kay Jehova, nangabay sa iya nga buligan ining doktor nga mahangpan kag tahuron ang akon tindog bisan pa wala sia nagaugyon sa sini. Sang ulihi, nangako ang doktor nga tahuron ang akon ginapangabay.

Isa pa ka bes, kinahanglan ko ipakuha ang isa ka daku nga tumor sa akon prostate gland. May yara sadto hemorrhage. Kinahanglan ko naman liwat ipaathag ang akon mga rason sa pagpangindi sa pagpatughong sing dugo, kag bisan pa un tersia na lang sang akon dugo ang nabilin, gintahod sang mga doktor ang akon tindog.

Isa ka Pagbag-o sang Panimuot

Subong isa ka katapo sang International Association of Bioethics, nalipay ako nga makita ang pagbag-o sang panimuot sang mga doktor kag legal nga mga awtoridad tuhoy sa kinamatarong sang mga pasyente. Ang estrikto nga panimuot sang mga doktor ginbuslan sang may ihibalo nga pagkamatinuguton. Ginatugutan na nila karon ang mga pasyente sa pagpili sang pamaagi sang pagpabulong. Wala na karon ginatamod ang mga Saksi ni Jehova subong mga panatiko nga indi takus bulngon. Sa baylo, ginakabig sila subong maalam nga mga pasyente nga dapat tahuron ang mga kinamatarong. Sa mga seminar tuhoy sa medisina kag sa mga programa sa telebisyon, ang kilala nga mga propesor nagsiling: “Salamat sa mga panikasog sang mga Saksi ni Jehova, nahangpan na namon karon . . .” “Nakatuon kami gikan sa mga Saksi . . .” kag “Gintudluan nila kami nga mag-uswag.”

Ginasiling anay nga ang kabuhi importante sa  tanan bangod mangin walay pulos ang kahilwayan, independensia, kag dignidad kon wala ini. Madamo na karon ang nagabaton sang isa ka superyor nga legal nga konsepto, ginakilala nga ang kada indibiduwal amo ang tag-iya sang iya kaugalingon nga mga kinamatarong kag ang lamang nga makadesisyon kon diin sa iya mga kinamatarong ang dapat hatagan sing prioridad sa isa ka kahimtangan. Sa sining paagi, ang dignidad, kahilwayan sa pagpili, kag relihiosong pagpati amo ang ginahatagan sing prioridad. Ang pasyente amo ang may kinamatarong sa pagdesisyon. Ang Hospital Information Services, nga gintukod sang mga Saksi ni Jehova, nakabulig sa madamo nga doktor nga mag-uswag sa ila paghangop sa sining mga butang.

Ang padayon nga pagsakdag sang akon pamilya nagtugot sa akon nga mangin mapuslanon sa pag-alagad kay Jehova kag makaalagad man subong isa ka gulang sa Cristianong kongregasyon. Subong sang ginsiling ko na, naghinulsol gid ako nga wala ako nagtuon tuhoy kay Jehova sing mas temprano. Sa gihapon, nagapasalamat gid ako nga ginbuligan niya ako nga makita ang dalayawon nga paglaum nga mabuhi sa idalom sang kahimusan sang Ginharian sang Dios, diin “ang pumuluyo indi magsiling, ‘Nagamasakit ako.’”​—Isaias 33:24. *

[Mga nota]

^ par. 24 Ginbalhag sang mga Saksi ni Jehova.

^ par. 24 Ginbalhag sang mga Saksi ni Jehova.

^ par. 34 Samtang ginahanda ini nga artikulo, si Utod Egon Hauser nagtaliwan. Napatay sia nga matutom, kag nagakalipay kami upod sa iya nga ang iya paglaum sigurado.

[Retrato sa pahina 24]

Sang mga 30 anyos ako, nga nagaobra sa ospital sa Santa Lucía

[Retrato sa pahina 26]

Upod sa akon asawa nga si Beatriz, sang 1995