Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Magpalig-unay Kamo

Magpalig-unay Kamo

 Magpalig-unay Kamo

“Ini sila nangin nagapalig-on nga bulig sa akon.”​—COLOSAS 4:11, NW.

1, 2. (a) Walay sapayan sang mga katalagman, ngaa nagduaw ang mga abyan ni Pablo sang nabilanggo sia?

MAKATALAGAM nga mangin abyan ang isa nga bilanggo​—bisan pa nga ang imo abyan di-makatarunganon nga ginbilanggo. Mahimo nga suspetsahan ka sang mga opisyales sang bilangguan, ginabantayan ang tanan mo nga hulag agod mapat-od nga indi ka maghimo sing krimen. Busa, kinahanglan ang kaisog sa pagpakig-angot sa imo abyan kag sa pagduaw sa iya sa bilangguan.

2 Apang, amo gid sini ang ginhimo sang pila  ka abyan ni apostol Pablo sang nagligad nga mga 1,900 ka tuig. Wala sila mangalag-ag nga duawon si Pablo sa bilangguan agod hatagan sia sang kinahanglanon nga lugpay kag pagpabakod kag palig-unon sia sa espirituwal. Sin-o ining mainunungon nga mga abyan? Kag ano ang matun-an naton gikan sa ila kaisog, pagkamainunungon, kag pagpakig-abyan?​—Hulubaton 17:17.

“Nagapalig-on nga Bulig”

3, 4. (a) Sin-o ang lima ka abyan ni Pablo, kag nangin ano sila sa iya? (b) Ano ang “nagapalig-on nga bulig”?

3 Balikan naton ang mga tuig 60 C.E. Nabilanggo si apostol Pablo sa Roma bangod sang ginbutangbutang nga sedisyon. (Binuhatan 24:5; 25:11, 12) Partikular nga ginsambit ni Pablo ang lima ka Cristiano nga nagbulig sa iya: si Tiquico, ang iya personal nga mensahero gikan sa distrito sang Asia kag “masigkaulipon sa Ginuo”; si Onesimo, ang “matutom kag hinigugma nga utod” nga taga-Colosas; si Aristarco, ang Macedonianhon nga taga-Tesalonica kag “masigkabinilanggo” anay ni Pablo; si Marcos, ang pakaisa sang kaupod ni Pablo sa pagmisyonero nga si Bernabe kag manunulat sang Ebanghelyo nga may ngalan niya; kag si Justo, ang isa sa mga masigkamanugpangabudlay ni Pablo “sa ginharian sang Dios.” Si Pablo nagsiling tuhoy sa sining lima: “Ini sila nangin nagapalig-on nga bulig sa akon.”​—Colosas 4:​7-​11; NW.

4 Mapuersa ang ginsiling ni Pablo tuhoy sa ginbulig sa iya sang iya mainunungon nga mga abyan. Gingamit niya ang Griegong tinaga (pa·re·go·riʹa) nga ginbadbad “nagapalig-on nga bulig,” nga masapwan sa Biblia sa sini lamang nga bersikulo. Ini nga tinaga may madamo nga kahulugan kag gingamit ilabi na sa mga bulong. * Sarang ini mabadbad nga ‘paaliwansan, pagpahaganhagan, kaumpawan, ukon kahaw-asan.’ Kinahanglan ni Pablo ini nga sahi sang pagpalig-on, kag ginhatag ini sadtong lima ka lalaki.

Kon Ngaa Kinahanglan ni Pablo ang “Nagapalig-on nga Bulig”

5. Walay sapayan nga apostol sia, ano ang ginkinahanglan ni Pablo, kag ano kon kaisa ang kinahanglan naton tanan?

5 Mahimo makibot ang iban sa paghunahuna nga si Pablo, nga isa ka apostol, nagkinahanglan sing pagpalig-on. Apang, kinahanglan gid niya ang pagpalig-on. Matuod, mabakod ang pagtuo ni Pablo, kag nalampuwasan niya ang madamo nga pisikal nga pag-abuso, ‘tama gid nga mga lapdos,’ ‘ang kamatayon sa masami,’ kag iban pa nga kasakit. (2 Corinto 11:23-​27) Walay sapayan sini, tawo gihapon sia, kag ang tanan nga tawo kon kaisa kinahanglan nga malugpayan kag mapabakod sa ila pagtuo paagi sa bulig sang iban. Bisan gani si Jesus nagkinahanglan sini. Sang iya hingapusan nga gab-i, nagpakita sa iya ang isa ka anghel sa Getsemane, kag ‘nagpabakod sa iya.’​—Lucas 22:43.

6, 7. (a) Sa Roma, sin-o ang nagpaslaw kay Pablo, kag sin-o ang nagpalig-on sa iya? (b) Ano nga mga bulig ang ginhatag kay Pablo sang iya Cristiano nga mga utod sa Roma, sa amo nangin “nagapalig-on nga bulig” sila?

6 Kinahanglan man ni Pablo ang pagpalig-on. Pag-abot niya sa Roma subong isa ka bilanggo, wala sia gin-abiabi sang iya mga kasimanwa. Ining mga Judiyo, sa kabilugan, wala magbaton sa mensahe sang Ginharian. Sa tapos maduaw si Pablo sang mga puno sang mga Judiyo sa iya bilangguan, ang rekord sa Mga Binuhatan nagasiling: “Ang iban nagtuo sang iya ginpamulong, kag ang iban wala magtuo. Gani, sang wala sila magkalasugot, nagtaliwan sila.” (Binuhatan 28:17, 24, 25) Pat-od nga nagkasubo gid si Pablo sa ila kakulang sing apresasyon sa di-bagay nga kaayo ni Jehova! Ang iya daku nga kasubo sa sini nga butang makita gid sa iya sulat para sa kongregasyon sa Roma mga pila ka tuig antes sini: “May daku ako nga kasubo kag kasakit nga walay langan sa akon tagipusuon. Kay makahandum ako nga ako gid mangin pinakamalaut kag ginpabulag kay Cristo tungod sa akon mga kauturan [mga Judiyo], nga akon mga kasimanwa suno sa kaliwat.” (Roma 9:​2, 3) Walay sapayan sini, nakakita sia sa Roma sing mainunungon kag matuod nga mga kaupod nga may kaisog kag gugma nga nagpaumpaw sa iya tagipusuon. Sila ang iya matuod gid nga espirituwal nga mga utod.

 7 Paano ining lima ka utod nga lalaki nangin nagapalig-on nga bulig? Wala nila gintugutan ang pagkabilanggo ni Pablo nga likawan nila sia. Sa baylo, kinabubut-on kag mahigugmaon nga ginbuligan nila si Pablo, ginahimo ang mga buluhaton nga indi mahimo ni Pablo bangod nabilanggo sia. Halimbawa, nangin mga mensahero sila kag gindul-ong nila ang mga sulat kag berbal nga mga instruksion ni Pablo para sa lainlain nga mga kongregasyon; nagdala sila sing makapalig-on nga mga report kay Pablo tuhoy sa maayo nga kahimtangan sang mga kauturan sa Roma kag sa iban nga mga duog. Mahimo gid nga gindalhan nila si Pablo sing kinahanglanon nga mga butang, subong sang mga panapton para sa tigtulugnaw, mga linukot, kag mga inugsulat. (Efeso 6:​21, 22; 2 Timoteo 4:​11-​13) Ini tanan nga bulig nagpalig-on kag nagpabakod sa nabilanggo nga apostol agod nga sia man, mangin “nagapalig-on nga bulig” sa iban naman, lakip ang bug-os nga mga kongregasyon.​—Roma 1:​11, 12.

Kon Paano Mangin “Nagapalig-on nga Bulig”

8. Ano nga leksion ang matun-an naton gikan sa mapainubuson nga pagbaton ni Pablo nga nagakinahanglan sia sing “nagapalig-on nga bulig”?

8 Ano ang matun-an naton gikan sa sini nga rekord tuhoy kay Pablo kag sa iya lima ka masigkamanugpangabudlay? Usisaon naton ang isa ka partikular nga leksion: Kinahanglan ang kaisog kag pagsakripisyo sang kaugalingon sa pagbulig sa iban sa ila kabudlayan. Dugang pa, kinahanglan ang pagkamapainubuson agod batunon nga nagakinahanglan kita sing bulig sa tion nga nagakasubo gid kita. Wala lamang ginbaton ni Pablo nga nagakinahanglan sia sing bulig kundi ginbaton niya yadto nga bulig kag gin-apresyar ang mga naghatag sini. Wala niya ginkabig ang pagbaton sing bulig gikan sa iban subong tanda sang kaluyahon ukon kahuy-anan para sa iya, kag gani dapat amo man kita sini. Ang pagsiling nga wala gid kita nagakinahanglan sing nagapalig-on nga bulig magapahangop nga labaw kita sa tawo. Dumduma, ginapakita sang halimbawa ni Jesus nga bisan gani ang isa ka himpit nga tawo kinahanglan kon kaisa mangayo sing bulig.​—Hebreo 5:7.

9, 10. Ano ang maayo nga resulta kon batunon sang isa ka tawo nga nagakinahanglan sia sing bulig, kag ano ang mangin impluwensia sini sa mga katapo sang pamilya kag sang kongregasyon?

9 Maayo ang mangin resulta kon batunon sang nagapanguna nga mga utod nga may mga limitasyon sila kag nagakinahanglan man sing bulig. (Santiago 3:2) Ini nga pagbaton nagapabakod sang kaangtanan sang nagadumala kag sang mga ginadumalahan, nagaresulta sa maayo kag bukas nga komunikasyon. Ang pagkamapainubuson sang mga utod nga handa magpabulig isa ka halimbawa para sa iban nga yara sa sini man nga kahimtangan. Ginapakita sini nga ang mga nagapanguna mga tawo man kag madali palapitan.​—Manugwali 7:​20.

10 Halimbawa, mas mahapos batunon sang mga kabataan ang bulig sang ila mga ginikanan sa pag-atubang sa mga problema kag mga pagsulay kon nahibaluan nila nga amo man sini nga mga problema ang naatubang anay sang ila mga ginikanan sang sila man mga kabataan pa. (Colosas 3:​21) Sa amo, mangin maayo ang komunikasyon sa ulot sang ginikanan kag sang iya anak. Ang Makasulatanhon nga mga solusyon mas epektibo nga mahatag kag mas madali batunon. (Efeso 6:4) Sing kaanggid man, ang mga katapo sang kongregasyon mas madali magbaton sing bulig gikan sa mga gulang kon mahibaluan nila nga ang mga gulang may yara man mga problema, mga kahangawa, kag mga libog. (Roma 12:3; 1 Pedro 5:3) Gani, mangin maayo man ang komunikasyon, mahatag ang Makasulatanhon nga laygay, kag mapalig-on ang pagtuo. Dumduma, kinahanglan gid nga mapalig-on karon ang aton mga kauturan.​—2 Timoteo 3:1.

11. Ngaa madamo gid karon ang nagakinahanglan sing “nagapalig-on nga bulig”?

11 Bisan diin man kita nagapuyo, bisan sin-o man kita, ukon bisan pila man ang edad naton, kita tanan magaatubang kon kaisa sing mga kahuol. Bahin ini sang kalibutan karon. (Bugna 12:12) Ining mga kahimtangan nga mahuol sa pisikal ukon emosyon nagatilaw sa kalidad sang aton pagtuo. Mahimo mag-utwas ang mabudlay nga mga kahimtangan sa ulubrahan, sa eskwelahan, sa sulod sang pamilya, ukon sa kongregasyon. Mahimo nga ang kabangdanan  sini amo ang malala nga balatian ukon masakit nga naeksperiensiahan. Kon ang isa ka tiayon, gulang, ukon abyan mainayuhon nga nagapalig-on paagi sa mahigugmaon nga mga pulong kag mabuligon nga mga buhat​—​makapaumpaw gid ini! Daw subong ini sang banyos sa mahapdi nga panit! Busa, kon matalupangdan mo nga ang isa sang imo mga utod yara sa sini nga kahimtangan, mangin makapalig-on nga bulig sa iya. Ukon kon ginabug-atan na ikaw sa isa ka makatulublag gid nga problema, magpabulig sa kalipikado sa espirituwal nga mga utod.​—Santiago 5:​14, 15.

Kon Paano Makabulig ang Kongregasyon

12. Ano ang mahimo sang tagsatagsa sa kongregasyon agod mapalig-on ang iya mga utod?

12 Ang tanan sa kongregasyon, pati ang mga pamatan-on, may butang nga mahimo agod mapalig-on ang iban. Una, daku ang mahimo sang imo regular nga pagtambong sa mga miting kag pag-alagad sa latagon agod mapabakod ang pagtuo sang iban. (Hebreo 10:24, 25) Ang imo kalig-on sa sagrado nga pag-alagad isa ka ebidensia sang imo katutom kay Jehova kag nagapakita nga ikaw nagapabilin nga nagamata sa espirituwal walay sapayan sang mga kabudlayan nga mahimo ginaatubang mo. (Efeso 6:​18) Ini nga kalig-on may makapalig-on nga epekto sa iban.​—Santiago 2:​18.

13. Ngaa mahimo magbugnaw ang iban, kag ano ang sarang mahimo agod mabuligan sila?

13 Kon kaisa, bangod sang mga pag-ipit ukon iban pa nga mga problema, mahimo nga maghinay ukon magbugnaw ang iban sa pag-alagad sa latagon. (Marcos 4:​18, 19) Mahimo nga indi naton makita sa mga miting sa kongregasyon ang mga di-aktibo. Apang, mahimo gid nga ginahigugma gihapon nila ang Dios. Ano ang sarang mahimo agod mapalig-on ang ila pagtuo? Makabulig ang mga gulang paagi sa pagduaw sa ila. (Binuhatan 20:35) Mahimo nga pangabayon man sa pagbulig ang iban nga mga katapo sang kongregasyon. Mahimo nga ining mahigugmaon nga mga pagduaw amo ang ginakinahanglan nga remedyo agod mapanumbalik ang mga maluya sa pagtuo.

14, 15. Ano ang ginalaygay ni Pablo tuhoy sa pagpalig-on sa iban? Ihatag ang isa ka halimbawa tuhoy sa isa ka kongregasyon nga nag-aplikar sang iya laygay.

14 Ang Biblia nagalaygay sa aton nga “palig-unon ang mga mahuyang sing tagipusuon, sakdagon ang mga maluya.” (1 Tesalonica 5:​14) Ayhan nabatyagan sang mga “mahuyang sing tagipusuon” nga nagabuhin ang ila kaisog kag indi nila malandas ang mga balagbag kon indi sila pagbuligan. Makabulig ka bala? Ang ekspresyon nga “sakdagon ang mga maluya” ginbadbad nga “pagkapyot sing malig-on” ukon “pag-unong” sa mga maluya. Ginahigugma ni Jehova ang tanan niya nga mga karnero. Wala niya ginatamod sila nga may diutay nga balor, kag indi niya luyag nga magluya sila. Mabuligan mo bala ang kongregasyon sa “pagkapyot sing malig-on” sa mga maluya sa espirituwal tubtob nga magbakod sila?​—Hebreo 2:1.

15 Ginduaw sang isa ka gulang ang isa ka mag-asawa nga nangin di-aktibo sa anom ka tuig. Ang gulang nagsulat: “Napahulag gid sila bangod sang kaayo kag mahigugmaon nga kabalaka nga ginpakita sa ila sang bug-os nga kongregasyon amo nga nagbalik sila sa panong.” Ano ang ginbatyag sang isa ka di-aktibo anay nga utod nga babayi tuhoy sa mga pagduaw sang mga katapo sang kongregasyon? Nagsiling sia: “Ang  nakabulig gid sa amon nga mag-aktibo liwat amo nga wala gid kami ginhukman ukon ginmulay sang mga utod nga lalaki nga nagduaw ukon sang mga utod nga babayi nga nag-upod sa ila. Sa baylo, nangin mahinangpanon sila kag ginpalig-on kami paagi sa Biblia.”

16. Sin-o ang handa pirme sa pagbulig sa mga nagakinahanglan sing pagpalig-on?

16 Huo, malipay ang isa ka sinsero nga Cristiano nga mangin makapalig-on nga bulig sa iban. Kag samtang nagabag-o ang mga kahimtangan sa aton kabuhi, kita mismo mahimo nga makabaton sing makapalig-on nga mga buhat gikan sa aton mga utod. Apang, dapat naton mahangpan nga indi sa tanan nga tion mabuligan kita sang aton kauturan kon nagakinahanglan kita sing bulig. Walay sapayan sini, may isa ka Tuburan sang kusog nga handa pirme magbulig sa aton​—si Jehova nga Dios.​—Salmo 27:10.

Si Jehova​—Ang Labing Daku nga Tuburan sang Kusog

17, 18. Sa anong mga paagi ginpalig-on ni Jehova ang iya Anak, si Jesucristo?

17 Samtang nalansang sa usok, nagtuaw si Jesus: “Amay, sa imo mga kamot ginatugyan ko ang akon espiritu.” (Lucas 23:46) Pagkatapos napatay sia. Mga pila lang ka oras antes sini, gindakop sia kag ang iya pinakasuod nga mga abyan nagbiya sa iya kag nalagyo sa kahadlok. (Mateo 26:56) Nabilin si Jesus nga may isa lamang ka Tuburan sang kusog​—ang iya langitnon nga Amay. Walay sapayan sini, indi walay pulos ang iya pagsalig kay Jehova. Ang katutom ni Jesus sa iya Amay ginpadyaan sang matutom man nga pagsakdag sa iya ni Jehova mismo.​—Salmo 18:25; Hebreo 7:​26.

18 Sa bug-os nga ministeryo ni Jesus sa duta, ginhatagan ni Jehova ang iya Anak sang iya kinahanglanon agod mahuptan niya ang iya integridad tubtob sa kamatayon. Halimbawa, sa tapos gid mabawtismuhan si Jesus, nga amo ang panugod sang iya ministeryo, nabatian niya ang tingog sang iya Amay nga nagapabutyag sang Iya kahamuot kag nagapasalig sang Iya gugma sa iya. Sang nagkinahanglan si Jesus sing bulig, ginpadala ni Jehova ang mga anghel agod palig-unon sia. Sang gin-atubang ni Jesus ang pinakadaku nga pagtilaw sa katapusan sang iya dutan-on nga kabuhi, may kahamuot nga ginpamatian ni Jehova ang iya mga pag-ampo kag mga pangalaba. Pat-od gid nga ini tanan nangin isa ka nagapalig-on nga bulig kay Jesus.​—Marcos 1:​11, 13; Lucas 22:43.

19, 20. Paano naton mapat-od nga palig-unon kita ni Jehova sa tion nga kinahanglanon naton ini?

19 Luyag ni Jehova nga sia man ang mangin Tuburan sang aton kusog. (2 Cronica 16:9) Ang matuod nga Tuburan sang tanan nga dinamiko nga kusog kag mabaskog nga gahom mahimo mangin nagapalig-on nga bulig sa aton sa tion nga kinahanglan naton ini. (Isaias 40:26) Ang inaway, kaimulon, balatian, kamatayon, ukon ang aton mismo mga di-kahimpitan makabutang sa aton sa daku nga pag-ipit. Kon ang mga pagtilaw sa kabuhi daw indi na masarangan subong sang isa ka “kaaway nga makusog,” si Jehova mahimo mangin aton kusog kag aton gahom. (Salmo 18:17; Exodo 15:2) May yara sia isa ka gamhanan nga bulig para sa aton​—ang iya balaan nga espiritu. Paagi sa iya espiritu, makahatag si Jehova “sing gahom sa ginapunaw” agod nga sia ‘magatimbuok nga may mga pakpak subong sang mga agila.’​—Isaias 40:29, 31.

20 Ang espiritu sang Dios amo ang labing mabaskog nga puersa sa uniberso. Si Pablo nagsiling: “Sa tanan nga butang may kusog ako bangod sa iya nga nagahatag sing gahom sa akon.” Huo, ang aton mahigugmaon nga langitnon nga Amay makahatag sa aton sing “gahom nga labaw sa kinaandan” agod mabatas naton ang tanan nga masakit nga mga problema tubtob nga ‘mabag-o na niya ang tanan nga butang’ sa iya ginsaad nga Paraiso nga malapit na gid.​—Filipos 4:​13; 2 Corinto 4:7; Bugna 21:​4, 5; NW.

[Nota]

^ par. 4 Ang Vine’s Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Words, ni W. E. Vine, nagasiling: “Ang may aksion nga porma sang tinaga [pa·re·go·ría] nagakahulugan sing mga bulong nga nagapahaganhagan sa iritasyon (Ing., ‘paregoric’).”

Madumduman Mo Bala?

• Paano ang mga utod sa Roma nangin “nagapalig-on nga bulig” kay Pablo?

• Sa anong mga paagi mangin “nagapalig-on nga bulig” kita sa kongregasyon?

• Paano si Jehova amo ang aton labing daku nga Tuburan sang kusog?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Retrato sa pahina 19]

Ang mga utod nangin “nagapalig-on nga bulig” kay Pablo paagi sa paghatag sa iya sang ila matutom nga suporta, pagpalig-on, kag personal nga mga serbisyo

[Retrato sa pahina 21]

Nagapanguna ang mga gulang sa pagpalig-on sa panong